wiadomoŚci - parafia bedford

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

WIADOMOCIW I A D O M O C I POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD
Tel/Fax: 01234 266901 Dom: 01234 343105
Mobile: 07946773214 (ks. Grzegorz Aleksandrowicz)
Wydaje duszpasterz polski ks. Grzegorz Aleksandrowicz
Strona internetowa parafi i : parafiabedford.uk oraz email: [email protected]
Private Circulation Only
Charity Reg. No.1119423
Przypowie o miosiernym Samarytaninie
Dziki przypowieci Pana Jezusa o miosiernym Samarytaninie sowo "samarytanin" znalazo si w sownikach i funkcjonuje w wielu jzykach wiata jako synonim czowieka miosiernego, wspóczujcego, spieszcego ze spontaniczn pomoc. Suchajc tej przypowieci, koncentrujemy si zwykle na tym, co Samarytanin da potrzebujcemu pomocy czowiekowi, a czego nie dali mu inni, przechodzcy obok niego wczeniej. A gdyby tak odwróci opisan w dzisiejszej Ewangelii sytuacj: nie zastanawia si, co Samarytanin da, ale co otrzyma. Innymi sowy: kto tu komu bardziej pomóg? Oto widzimy dwóch ludzi - dwóch blinich na pustej drodze. Jeden potrzebuje czowieka, aby da mu pi, przemy jego rany, podniós z ziemi, zawióz do gospody, a wic aby ocali mu ycie - to doczesne, ziemskie, które wczeniej czy póniej i tak nieodwoalnie musi si skoczy (bo przecie "miar naszych lat jest lat siedemdziesit lub, gdy jestemy mocni, osiemdziesit; a wikszo z nich to trud i marno: bo szybko mijaj, my za odlatujemy" /Ps 90,10/). Drugi potrzebuje czowieka, aby dostpi zbawienia, osign ycie wieczne, które nigdy si nie koczy ("Kady, kto nienawidzi swego brata, jest zabójc, a wiecie, e aden zabójca nie nosi w sobie ycia wiecznego" /1 J 3,15/). No wic kto komu tu bardziej pomóg? Kto komu bardziej powinien dzikowa? "Blini (...) to podarek mioci Chrystusa", za który naley dzikowa. Blini - to nasza droga do nieba. To termometr mierzcy temperatur naszej mioci, to ten, wobec którego bdziemy sdzeni. Obymy nie usyszeli kiedy gorzkich sów Pana Jezusa: "«(...) byem godny, a nie dalicie Mi je; byem spragniony, a nie dalicie Mi pi; byem przybyszem, a nie przyjlicie Mnie; byem nagi, a nie przyodzialicie Mnie; byem chory i w wizieniu, a nie odwiedzilicie Mnie. (...) Wszystko, czego nie uczynilicie jednemu z tych najmniejszych, tegocie i Mnie nie uczynili». I pójd ci na mk wieczn, sprawiedliwi za do ycia wiecznego" (Mt 25,42-43. 45b- 46). A jeeli pojawi si ta jake ludzka pokusa obliczania zysków i strat: "co ja z tego bd mia, czy mi si to opaca?", to w kontekcie tych Chrystusowych sów odpowied jest jedna: jeszcze jak si opaca! Pan Bóg stworzy czowieka z mioci i do mioci. Uczyni go dobrym. Brak mioci i zo s przeciwne ludzkiej naturze; s wynikiem pierwszego upadku, grzechu pierworodnego. I dlatego czynienie dobra nie przychodzi nam ju tak atwo, czsto czy si z pewnym zmaganiem, przekraczaniem siebie, ale jest moliwe, bo naley do natury czowieka, jest w ni gboko wpisane.
INTERESUJCE STRONY INTERNETOWE: PYTANIA i ODPOWIEDZI – O. Remigiusz Recaw:
Dlaczego robi si krzy na bogosawiestwo? [Q&A#259] Remi Recaw SJ www.youtube.com/watch?v=_gR7RQ2y8S4&list=PLNCZDi-
RY4iHRR3SmkaBUOIPoiTs0cQ9p Czy potrzebuj egzorcysty? [Q&A#257] Remi Recaw SJ www.youtube.com/watch?v=4ydMTzR--KU&list=PLNCZDi-
RY4iHRR3SmkaBUOIPoiTs0cQ9p&index=4 Co to s grzechy zaniedbania? [Q&A#252] Remi Recaw SJ www.youtube.com/watch?v=xB-EZu-Y6p0&list=PLNCZDi- RY4iHRR3SmkaBUOIPoiTs0cQ9p&index=9
Grzech przeciwko Duchowi witemu? [Q&A#246] Remi Recaw SJ www.youtube.com/watch?v=KznVtFRL5Zk&list=PLNCZDi-RY4iHRR3SmkaBUOIPoiTs0cQ9p&index=15
PITNASTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO (ROK C)
- O bog. Boe i opiek Matki Boej z prob o dalsze aski dla Darii
i Krystiana z okazji 6-ej rocznicy lubu – int. rodziny.
- O bogosawiestwo Boe dla Igora Jdrzejewskiego - int. chrzestnego.
- za dusze .p. babci Bernadety Koaczkowskiej o ask wiecznego
zbawienia – int. wuczki. Poniedziaek,15.07.2019 9:30 - Intencja wolna.
Wtorek, 16.07.2019 9:30 - za dusze .p.Bolesawa Wcawika w 16-t rocznic mierci- int.wnuka.
roda, 17.07.2019 19.00 - za dusze w czycu cierpice - int. Pana Jakuba.
Czwartek, 18.07.l019 9.30 - O bogosawiestwo Boe dla Richard i Roy DeSouza - int. matki.
Pitek, 19.07.2019 15.00 - za dusze .p. Artura Marszaka - int. Pana Sebastiana.
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO.
ADORACJA NAJW. SAKRAMENTU. SPOWIED WITA.
- Intencja wolna.
- za dusze .p.Marii i Stanisawa Machel w rocznic mierci – int.rodziny
- za dusze .p. Wadysawa Jagiea - int. córki z rodzin.
.
Poniedziaek, 22.07.2019 9:30 - W intencji dzikczynnej za ask wiary za wstawiennictwem w.
Marii Magdaleny - int. Pani Ewy Allan.
Wtorek, 23.07.2019 9:30 - Intencja wolna.
roda, 24. 07. 2019 19.00 - za dusze w czycu cierpice - int. Pana Jakuba.
Czwartek, 25.07.2019 9.30 - Intencja wolna.
Pitek, 26.07.2019
15:00 - za dusze .p. Ks Edwarda Grudziskiego w rocznic mierci - int.
rodziny Guziskich. KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
Sobota, 27.07.2019 9.30
- ADORACJA NAJW. SAKRAMENTU. SPOWIED WITA.
- Intencja wolna,
CHRZEST WITY: Sakrament Chrztu witego w naszym kociele w Bedford otrzymaa: NINA HANNA SADZA w sobot 6 lipca 2019 r. Nowo ochrzczonemu dziecku i jej rodzicom skadamy yczenia bogosawiestwa i opieki Boej.
SAKRAMENT MAESTWA: W naszym kociele w Bedford zawarli sakramentalny zwizek maeski ROBERT MARTKO i OLIWIA MAGDALENA RESMER w sobot 6 lipca 2019 r. Nowoecom skadamy yczenia blogosawiestwa i opieki Boej na wspólnej drodze ich ycia.
OGOSZENIA PARAFIALNE:
1. W okresie letnim w dniach 14, 21 i 28 lipca odbdzie si KURS PRZEDMAESKI po Mszy switej
wieczornej ( godz.19.00 ). Dzisiaj - Pierwsze spotkanie dla narzeczonych ( godz.19.00 ). 2. W czwartek 1 sierpnia o godz.19.00 odbdzie sie Zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii.
3. Po Mszy switej jak zwykle zachcam do zakupu Gocia Niedzielnego w cenie 1.50 jak równie
„Maego Gocia Niedzielego” na miesic lipiec i sierpie - w cenie 1.50
4. S do pobrania formularze MÓJ AKTULANY ADRES do zapisania si do naszej parafii w Bedford.
Jeszcze raz przypominam, e osoby, które nie zapisay sie do naszej parafii w Bedford nie bd
otrzymywa jakichkolwiek zaswiadcze.
5. Przypominam o skadkach parafialnych. S równie do pobrania formularze na skadki parafialne.
6.S take do pobrania formularze do zamawiania Intencji mszalnych.
POGRZEB: W niedziel 30 czerwca 2019 r. zmara .p. ZYTA JDRZEJCZAK lat 93 opatrzona
witymi Sakramentami. Msza swita i Pogrzeb odbdzie si w poniedziaek 29 lipca 2019 r. w naszym
kociele w BEDFORD o godz.10.30 i odprowadzenie na cmentarz przy Foster Hill Rd.
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DA PANIE…
SKADKI PARAFIALNE
5. Bezimiennie - 80
6. Bezimiennie - 60
19. Kska – Page S.A. - 30
20. Kozowska W. - 30
21. Majewska J. - 20
22. Mikiewicz I.M. - 50
23. Modzianowski A.A. - 20
24. Momi M. - 20
25. .p.Nadaska A. - 160
26. Orsi D. - 30
27. Orsi E. - 30
28. Piotrowski A.M. - 10
29. Popek – Day J. - 50
30. Ratajczyk L.P. 40
31. Richardson W. - 60
32. Sieradzki J.A. - 40
33. Strachocka A. - 200
34. Sybilla M. - 20
35. Szyszko J. - 60
36. Tabis K.P. - 10
37. Tatarczuch J.K. - 50
38. Tchórzewska M. - 20
39. Wereszczyski T.K. - 100
40. Wodecka J. - 100
41. Wodecki M.S. - 40
42. Kolda Parafialna - 250
GIFT AID
2. Brzyski M. - 121 Nr. 2
3. Chmielarz P. - 145 Nr. 3
4. Chodurska E. - --- Nr. 4
5. Dawidczyk S. - --- Nr. 5
6. Dziuba A. - 236 Nr. 6
7. Dziuba M. - --- Nr. 7
8. Gobiewski P. - --- Nr. 8
9. Gromotka J. - 105 Nr. 9
10. Jankowska E. - 1 Nr. 10
11. Jdrzejewska I. - 141 Nr. 11
12. Jurkowski M. - 43 Nr. 12
13. Kaciniel A. - 130 Nr. 13
14. Kania R. - --- Nr. 14
15. Koodziej A. - 19 Nr. 15
16. Mczkowski M. - 15 Nr. 16
17. Majorek J. - --- Nr. 17
18. Maochwiej S. - 34 Nr. 18
19. Markowska Z. - 60 Nr. 19
20. Marszaek G. - 20 Nr. 41
21. Milski K. - --- Nr. 20
22. Miniewscy A.R. - 275 Nr. 21
23. Morawek K. - --- Nr. 22
24. Mularewicz A. - 40 Nr. 23
25. Nieruchalski J. - 5 Nr. 24
26. Oleksy M. - --- Nr. 25
27. Ostrowska R. - 80 Nr. 26
28. Pawlik T. - 25 Nr. 27
29. Przybysz A. - --- Nr. 28
30. Qabaha J. - 6 Nr. 29
31. Rzonska P. - 20 Nr. 30
32. Sadza A. - 20 Nr. 42
33. Skiba – Figurska M.- 55 Nr. 31
34. migasiewicz P. - 155 Nr. 32
35. Stefaniak K. - 120 Nr. 33
36. Sverdelean J. - 55 Nr. 34
37. Szaryk M. - 150 Nr. 35
38. Szczniak A. - 2
39. Szczupak G. - 65 Nr. 36
40. Szewczak K. - --- Nr. 37
41. Szlosek A. - 15
43. Uszko J. - 60 Nr. 39
44. Wachnicka E. - 20 Nr. 40