2015 parafia ducha ŚwiĘtego -

Click here to load reader

Post on 22-Dec-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

9:30 (ang.)
Rada Finansowa i Gospodarcza: O. Alfred Grzempa, OMI 582-4157 Ministranci i Duszpasterstwo Modziey O. Daniel Janulewicz, OMI 582-4157 Duszpasterska Rada Parafialna: Paul Burtnick 338-7418 Katechizacja: Cecilia Wojcik (ang.) 632-0696 Sodalicja Róacowa: Elz bieta Gartman 661-2985 Szkoa Ducha witego: Jaime Siska (Dyrektor) 582-1053
Liga Katolickich Kobiet: Barbara Gysel 338-1169 Rycerze Kolumba: Piotr Koodziej 339-7386 Cmentarz: 582-4157 Sala Parafialna: Joe Wierzbicki 999-5060 Organici: Micha Kowalik 802-7025 Zdzisaw Krzyz elewski 589-5428 Szafarze: Frances Podlesiecki 338-9286
Marszakowie: Sam Siwicki 339-5223 Jo zef Bogdan 338-9270 Lektorzy: Lidia Konieczna 654-2978 Mary Ann Nawrot 338-2629 Felix Lesiuk 633-8505 Koordynator Dekoracji: Bernadette Gabriel 771-2778 Poradnictwo Rodzinne: Helena Nikodem 663-1228
Sakramenty
Eucharystia
341 Selkirk Ave. Winnipeg, Manitoba R2W 2L8
MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ O. Alfred Grzempa, OMI - Proboszcz , O. Daniel Janulewicz, OMI - Wikariusz
O. Wojciech Wojtkowiak, OMI - Rezydent
2015
MSZE WITE W TYGODNIU:
PONIEDZIAEK , WTOREK, RODA I PITEK: godz. 7:00 (ang.) i 18:00 (pol.)
I-sze pitki miesica o 19:00
SOBOTA: godz. 8:00 (pol.)
roda 9:00-12:00
Tel.: 582-4157 Fax.: 582-1543 e-mail: [email protected]
Maestwa: zgodnie z zarzdzeniem Archidiecezji Winnipeg, pary powinne zgosza si co najmniej sze miesicy przed dat lubu. Osoby zgaszajce si powinny by zarejestrowanymi parafianinami. Kurs przedmaeski jest obowizkowy.
Chrztu: osoba zgaszajca si, aby zarejestrowa swoje dziecko do chrztu, powinna by zarejestrowanym parafianinem.
Spowiedzi: kadego dnia przed Msz wit, a w pierwszy pitek miesica od godz. 17:00 lub 18:00 w zalenoci od godziny rozpoczcia Mszy witej.
Chorych: w nagych wypadkach mona wzywa kapana o kadej porze dnia lub nocy.
XXX NIEDZIELA ZWYKA - 25 padzierniak 2015 8:00 Za ++ Edwarda i Jadwig Koodziej - syn z rodzin 9:30 W INTENCJI YJCYCH I ZMARYCH PARAFIAN 11:30 Za + Wiesawa Jeak (4 rocz.) - ona z synami 18:00 Za ++ Stanisawa i Waleri Piec oraz Ryszarda Piec - syn z rodzin PONIEDZIAEK - 26 padziernika 2015 7:00 O zdrowie i bogosawiestwo Boe dla Michael Yurkowski - mama 18:00 Naboestwo Róacowe 18:30 Dzikczynna z prob o zdrowie i bog. Boe dla Helen i Henry
Falkowski oraz Ursuli Gawron - H.H.U.
WTOREK - 27 padzierniks 2015 7:00 Za + Anna Lupichuk - mama 18:00 Naboestwo Róacowe 18:30 Za + mam Janin Starak - rodzina RODA - 28 padziernika 2015 7:00 Za + Anna Lupichuk - siostra Frida 18:00 NOWENNA DO MATKI BOEJ NIEUSTAJCEJ POMOCY 18:30 1. Za ++ Ojcow Oblatów 2. Za ++ córk Teres i ma Franciszka - Stella Mrozek z rodzin 3. Za + Zofi Dyna 4. Za + Mateusza Rygiel (1 rocz.) - rodzice 5. Za ++ rodziców Bronisawa i Genowef Wulw - córka z rodzin 6. Za ++ Janin, Jana i Antoniego Jarmoszko - syn i córka z rodzinami 7. Za ++ brata i bratow - siostra z rodzin 8. Za + Rose Porada - rodzina Ludwick i Okumura 9. Za + Artura Kasztankiewicz - przyjaciele 10. Za + Wadzi Kula - Parafialny Klub Seniora 11. Za + Ann Wierzbowsk - Parafialny Klub Seniora 12. Za ++ Kazimier Kowalczyk i Feliksa Mszyca - córka Elbieta Gazka 13. Za + on Ann Zysk - m Stanisaw Zysk 14. Za ++ rodziców Antoniego i Stanislaw Zysk - syn Stanisaw 15. Za ++ Kazimierza i Ann Ostrowski - córka z rodzin 16. Za ++ ma Jana Koniecznego i córk Wand Konieczn - ona z rodzin 17. Za ++ ma Czesawa Zitek i jego mam Jadwig Zitek - ona z rodzin 18. Za + Ryszarda Halabus - ona z dziemi 19. O zdrowie i bogosawiestwo Boe w rodzinie - Helena Gabriel 20. Dzikczynna z prob o zdrowie i bog. Boe oraz opiek Matki Najwitszej dla
ma Tadeusza Tomala - ona CZWARTEK - 29 padziernika 2015 7:00 Msza wita u Sióstr Misjonarek Miosierdzia 8:45 Msza wita w Polish Manor
PITEK - 30 padziernika 2015 7:00 Za + Florence Slivinski - Mark i Angie Slivinski z rodzin 18:00 Naboestwo Róacowe 18:30 Za ++ braci Jarosawa i Witolda Slawiski - brat z rodzin
SOBOTA - 31 padziernika 2015 8:00 Za ++ ma Emila Niemczyk i syna Tadeusza - ona z rodzin 17:00 Dzikczynna w intencji mamy, z prob o zdrowie i bog. Boe -
P.B. Burtnick z rodzin
ZABAWA ANDRZEJKOWA - parafialna grupa modzie- owa, która przygotowuje si do wyjazdu na wiatowe Dni Modziey w Krakowie w roku 2016, a tym samym na spotkanie z papieem Franciszkiem, zaprasza
wszystkich parafian, ich rodziny oraz znajomych na Zabaw Andrzejkow z gorca kolacj. Zabawa odbdzie si w sobot, 21 listopada o godz. 18:30 w sali parafialnej. Podczas zabawy bdzie wiele niespodzianek i atrakcji. Bilety w cenie $30 mona naby w biurze parafialnym w godzinach jego otwarcia lub od czonków grupy modzieowej, którzy rozprowadzaj bilety przy wejciu do wityni od strony parkingu, w kad niedziel. Bdzie mona zrobi rezerwacj stoów dla grup omioosobowych. Modzie zaprasza wszystkich do uczestni- ctwa i prosi o poparcie tej wanej dla nich formy zbierania funduszy. ODESZLI DO PANA: + Franciszek MAZUR, + Maria BRZUSKIEWICZ, + Emilia WOR
„Wieczny odpoczynek racz im da Panie, ........”
Niedziela, 25 PADZIERNIKA 2015
“RÓANIEC TO WIAT, KTÓRY TRZEBA ODKRY” (w. Jan Pawe II). Zachcamy wszystkich wiernych do udziau w naboestwach ró- acowych, które w naszej wityni odbywaj si przez miesic padziernik w poniedziaki, wtorki, rody, i pitki o 18:00.
KOPERTY NA WYPOMINKI zostay wyoone w kociele, mona je oddawa wraz z niedzieln skadk lub osobicie do kancelarii.
WYPOMINKI Mimo, e w dzie Wszystkich witych koncentrujemy nasz uwag na tych, którzy ciesz si ju radoci nieba, to jednak nigdy nie mamy pewnoci, czy nasi bliscy zmarli ten wieczny odpoczynek osignli ju w peni. Std modlimy si za nich w wypominkach, ofiarujemy za nich odpusty oraz Ofiar Eucharystyczn.
APEL ZBIERANIA FUNDUSZY NA WYMIAN URZDZENIA CHO- DZCEGO TZW. „CHILLER”- Z wielk radoci podajemy do wiadomoci, e udao nam si zebra brakujc sum w wysokoci $3,785 i tylko dziki waszej ofiarnoci osignlimy zamierzony cel. Bardzo serdecznie dzikujemy wszystkim tym, którzy poparli nasz apel, dzikujemy za zrozumienie i wasze hojne dary. Jako wspólnota parafialna obdarzeni jestemy wspaniaymi parafianami, którzy zawsze s gotowi aby przyj z pomoc, kiedy tylko nasz koció znajduje si w potrzebie. Dzikujemy ofiarodawcom, s to: Anonimowo $2,000.00 W.J. Zaleski $100 Anonimowo $1,385.00 K. Zbróg $100 L.H. Gaco $200
MSZA WITA RADIOWA nadawana jest na falach stacji CKJS 810 AM. Jest to duy wydatek dla naszej parafii, dlatego nie jestemy w stanie pokry go sami. Kadego miesica opata wynosi $1,333.00, a rocznie $16,000.00. Program ten suchany jest przez wielu, zwaszcza osoby star- sze i chore, które nie mog osobicie uczestniczy w Niedzielnej Eucharystii. W 2015 roku ofiary zoyli: Anonimowo $615 K.Zbrog $50 Z. Jendras $50 K. Czerniakiewicz $100 S. Kuras $100 H. Mroczko $100 F. Raley $20 W roku 2015 zebralimy dotychczas $11,855.00.
GRATULUJEMY wszystkim tym, którzy wygrali nagrody w tegorocznej loterii bazarowej, s to: #1 - Tony Kusiak, #2 - Leona Ozog, #3 - S.J. Cwik, #4 - Con Marks, #5 - Mike Burtnick, #6 - aneta Milan, #7 - J.D. Sokol, #8 - Teresa Zagaja, #9 - Coen Romanowski, #10 - J.J. Rak. Podczas bazaru ze sprzeday panie z Ligi Katolickich Kobiet zarobiy $5,866.20. Pienidze zostan przekazane na potrzeby naszego kocioa.
SERDECZNIE DZIKUJEMY:
Zofii i Julianowi Bodek oraz Celinie i Joe Wierzbicki za darowizn warzyw do dekoracji wityni na wito Dzikczynienia
Dzikujemy wszyskim tym, którzy oddali ksieczki na loteri. Nie wszystkie jednak zostay zwrocone, brakuje nam 42 ksieczek. Musimy rozliczy si z kadego losu. Jeeli jeste w posiadaniu ksieczki, prosimy o jej zwrot do kancelarii parafialnej.
Bardzo sedecznie dzikujemy paniom z Ligi Katolickich Kobiet za ich powicenie, trud i cik prac, któr woyy w przygotowanie i przeprowadzenie Jesiennego Bazaru.
Dzikuejmy wszystkim, którzy ofiarowali wypieki, kosze oraz przedmioty na wysprzeda.
Dzikujemy tym, którzy pomagali przy robieniu pierogów, gobków i bigosu - jedzenie byo wymienite.
Dziki skadamy modziey parafialnej za wspania pomoc w kuchni i sprztanie stoów.
Bardzo serdecznie dzikujemy wszystkim uczestnikom Bazaru, tylko dziki waszemu dugoletniemu poparciu odnielimy ponownie sukces.
Bóg okaza nam swoj mio przez danie Syna swego. Chrystus okazuje mio do Ojca przez oddanie swojego ycia na okup za nasze grzechy. Jest On naszym Najwyszym Kapanem w niebie, gdy odda ycie swoje w ofierze za zabawienie ludzi.
XXX NIEDZIELA ZWYKA
Intencje Mszalne Oka sw ask ufajcym Tobie.
I-SZY PITEK MIESICA, przypada 6 listopada. Zachcamy wiernych do uczestnictwa w naboestwie i Mszy witej. Na godzin przed rozpoczciem Mszy wite bdzie okazja do spowiedzi pierszopitkowej. Tego dnia odbd si odwiedziny osób chorych i starszych, wedug ustalonego planu. Prosimy o zgaszanie ich do biura parafialnego.
NARODOWE WITO NIEPODLEGOCI POLSKI co roku obchodzimy 11 listopada dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodlegego bytu pastwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosj, Prusy i Austri. Módlmy si za nasz Ojczyzn i Naród Polski, aby zjednoczony wizami sprawiedliwoci czieszy si jednoci i pokojem.
KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ okrg MANITOBA serdecznie zaprasza na obchody Narodowego wita Niepodlegoci Polski, które rozpoczn si Msza wit o godz. 11:30, dnia 8 listopada w kociele Ducha wietego. Uroczysta akademia poczona z poczstunkiem odbdzie si w sali parafialnej naszego kocioa, a rozpocznie si o godz. 13:00. Serdecznie zapraszamy!
KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH zostanie przeprowadzona w sobot, 7 listopada o godz. 11:00 w sali konferencyjnej, wejcie od biura parafialnego. Prosimy o rejestracje uczestników w kancelarii parafialnej, dzwonic pod nr. 204-582-4157.
BAL WSZYSTKICH WITYCH alternatywa dla HALLOWEEN Zapraszamy dzieci z rodzicami (i wszystkich zainteresowanych parafian - modych i starszych) na Bal Wszystkich witych w sobot, 31-go padziernika, do naszej sali parafialnej. Bal rozpocznie si Msz wita o godzienie 17tej. Prosimy o prze- bieranie si w stroje witych i postacie z biblii. Gry i zabawy,
piew, pyszna pizza, kawa i ciasto oraz sodycze dla najmodszych, wypeni ten rodzinny wieczór! Prosimy o liczne przybycie! Pokamy naszym dzieciom jak umocni wspolnot i dawa wiadectwo wierze! UWAGA: Prosimy parafian o przyniesienie wypieków oraz wsparcie w zakupie sodyczy i drobiazgów na Silent Auction. Sodycze mona zosta- wia w biurze parafialnym. Potrzebni s równie wolontariusze do pro- wadzenia zabaw, udekorawania sali i sprzedawania pizzy. Chtnych prosimy o kontact z Magosi (tel. # 204-504-8953). Dzikujemy serde- cznie za kad okazan pomoc!!!
Uwaga Modzie! Jeeli chcesz otrzymywa informacje drog e-mailow dotyczce spotka dla modziey (od 14 do 30 lat) w naszej parafii oraz diecezji, prosz przelij maila do o. Daniela [email protected] . Prosz w mailu poda imi i wiek.
ZEBRANIE LIGI KATOLICKICH KOBIET odbdzie si w niedziel, 8 listopada zaraz po zakoczeniu Mszy witej o godz. 9:30.
INTENCJE MSZALNE NA ROK 2016 - w rod 28 listopada rozpoczynamy przyjmowanie intencji na nastpny rok. Kancelaria w rod bdzie otwarta tylko do godz. 12:00. Przypominamy, e tego dnia bdzie mona zamówi 3 intencje na rodzine, (nie dotyczy to intencji rodowych) w tym 1 na niedziel lub sobot wieczór), jeeli bdzie to moliwe.
PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA Zostaa powoana nowa Rada Duszpasterska, w skad której weszli: O. Alfred Grzempa, OMI, O. Daniel Janulewicz, OMI, Paul Burtnick (przewodniczcy), Barb Gysel, Magorzata Kobylinski, Piotr Koodziej, Frances Podlesiecki i Frank Soja.
Niedziela, 1 LISTOPADA 2015 Rok “B”
CMENTARZE PARAFII DUCHA WITEGO - w niedziel, 8 listopada zbierana bdzie dodatkowa skadka na Fundusz Cmentarzy. Jako parafia jestemy w peni odpowiedzialni za porzdek na naszych cmentarzach. W obecnym roku, ponownie przeprowadzilimy prace remontowe zwizane z fundamentami oraz schodami karwarii. S to kosztowne przedsiwzicia, dlatego ofiary z tej skadki w duej mierze pomog pokry wydatki z nimi zwizane oraz pozwol na kontynuacj prac remontowych na wiosn. Zwracamy si do wszystkich z prob o ofiary na ten fundusz, tak abymy w dalszym cigu mogli upiksza nasze cmentarze. W zestawie kopert znajduje si koperta koloru róowego, która jest przeznaczona na t skadk. BÓG ZAPA!
SKADKI PARAFIALNE Bóg zapa za skadane ofiary !!! 11 pazdziernika - Regularna Skadka Niedzielna $ 6,828.00 18 padziernika - Regularna Skadka Niedzielna $ 6,832.00 18 padziernika - Sharing God’s Gifts $ 2,482.00 Nastpna Skadka na Fundusz Gospodarczy - 1 listopada 8 listopada - Dodatkowa skadka na Utrzymanie Cmentarzy Czy zoye ofiar w wysokoci jednej godziny swojego zarobku?
WSZYSTKICH WITYCH
NIEDZIELA - 1 listopada 2015 WSZYSTKICH WITYCH 8:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 9:30 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 11:30 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 18:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH PONIEDZIAEK - 2 listopada 2015 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARYCH 7:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 18:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH WTOREK - 3 listopada 2015 7:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 18:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH RODA - 4 listopada 2015 7:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 18:00 NOWENNA DO MATKI BOEJ NIEUSTAJCEJ POMOCY ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 18:30 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH CZWARTEK - 5 listopada 2015 7:00 Msza wita u Sióstr Misjonarek Miosierdzia 8:45 Msza wita w Polish Manor I PITEK MIESICA - 6 listopada 2015 7:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 18:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH SOBOTA - 7 listopada 2015 8:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 17:00 ZA ZMARYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH XXXII NIEDZIELA ZWYKA - 8 listopada 2015 8:00 W INTENCJI YJCYCH I ZMARYCH PARAFIAN 9:30 Za + Gladys Kulas - Liga Katolickich Kobiet 11:30 W intencji Ojczyzny z okazji Narodowego wita Niepodlegoci Polski -
Kongres Polonii Kanadyjskiej, Odzia Manitoba 18:00 1. Za ++ braci Antoniego, Kazimierza i Jana Praski - M. Praski 2. Za Ojczyzn, Radio Maryja i TV Trwam - rodzina Radio Maryja
WSZYSTKICH WITYCH - 1 listopada Koció katolicki obchodzi uroczysto Wszystkich witych. Dzie ten kojarzy si dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wizank kwiatów, jeszcze dla innych z modlitw i pamici o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wiecznoci. Nie mniej jednak w
tym dniu udajemy si z caymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjació, rodziców, krewnych, znajomych, stawiajc kwiaty, zapalajc ten "pomyk nadziei", wierzc, e ju ciesz si oni chwa w domu Ojca Niebieskiego. Koció w tym dniu oddaje cze tym wszystkim, którzy ju weszli do chway niebieskiej, a wiernym pielgrzymujcym jeszcze na ziemi wskazuje drog, która ma zaprowadzi ich do witoci. Przypomina nam równie prawd o naszej wspólnocie ze witymi, którzy otaczaj nas opiek.
ODPUST ZUPENY uzyska mona od 1-8 listopada za odwiedzenie cmentarza i dobrowoln modlitw w intencji zmarych. Warunkiem jest stan aski uwiecajcej czyli wolno od jakiegokolwiek grzechu.
DZIE ZADUSZNY - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarych Koció obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzie ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zadusz-kami".Koció w tym dniu wspomina zmarych
pokutujcych za grzechy w czycu.
ZMIANA CZASU z letniego na zimowy nastpi z soboty 31 padziernika na niedziel, 1 listopada. Przesuwamy wskazówki zegara o godzin do tyu.
Oto lud wierny szukajcy Boga.
SHARING GOD’S GIFTS 2015
Naszym celem w roku 2015 jest zebranie sumy: $ 76,950.00
Podatek Diecezjalny za rok 2015 wynosi: $ 21,345.00
W roku 2015 musimy zapaci sum: $ 98,295.00
Dotychczas ze skadek zebralimy: $ 19,178.00
Serdecznie dzikujemy wszystkim ofiarodawcom
Zaatwiam poyczki
CELL: 228-1431
E-MAIL: [email protected]
TRADITIONAL OR CREMATION SERVICES
Rzetelna i Przyjacielska Obsuga
Men & Women Haircuts
1230 Main Street
tel. biura: 204-589-4294
Bingo : w poniedziaki, wtorki, rody
i czwartki o 19:00, soboty 13:00 - 16:00.
Serdecznie zapraszamy !!!
Phone: 204-339-2422
ANNA G. MAKARUK D.D,
MAGGIE MAKARUK - HAY D.D.
22 lata dowiadczenia
Doradztwo w zaatwianiu poyczki na dogodny procent.
Biuro: (204) 925-7999
CH. WITOLD FULMYK
KUPNO i SPRZEDA DOMÓW,
Telefon: (204) 984-9420
696 McGregor St.
Ph. 204-582-7891 Red River M-F: 9-6:30 Mutual Sat.: 9-2:30 make it your own
WOJCIK’S FUNERAL CHAPEL
Winnipeg, MB R2W 1L5
Codziennie wiee wdliny w najlepszym
gatunku oraz misa rónego asortymentu.
Waciciele: T. & M. WOJCIK
e-mail [email protected]
3526 Roblin Blvd
tel. 204- 415-4811
Jerzy Piotrowicz Realtor
Cornerstone Properties Ltd.
Specjalne zniki. E-mail. [email protected] www.jerzy-cornerstone.com
Ronika Construction Ltd.
Joe WIERZBICKI tel./fax: (204) 334-3773 cell.: (204) 999-5060
Email: [email protected]
BUS.: 204-589-5831
Life Insurance, Annuities (RRSP & TFSA),
Long Term Care & Disability Insurance
Eastside Heavy Truck Collision All Types of Collision Repair 2535 Inkster Blvd. Winnipeg 204-955-8306 Seweryn Knop
Zapraszamy!
Phone: 204-582-1528
www.wroblewskigaragedoor.ca
DIAMONDS
333 Selkirk Ave.
Re/Max executives realty 3-1919 Henderson Highway Winnipeg MB R2G 1P4 204-981-6227 [email protected] www.robertruza.ca
STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW KOO #13
Biuro: 204.226.2323
GOLDEN HAND JEWELLERY