uloga interneta u životu mladih

Download Uloga interneta u životu mladih

Post on 17-Dec-2016

248 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Marina Nikolovska

  CERMES

  Projekat Igraj bezbedno finansira:

 • Osnovne funkcije medija:

  Edukativna

  Informaciona

  Zabavna

  Mediji igraju bitnu ulogu u svakodnevnom ivotu utiui na formiranje stavova, uverenja, navika i vrednosnih sistema.

 • Pozitivne strane Interneta Jednostavan, brz i jeftin nain komunikacije

  Omoguava komunikaciju sa ljudima koji su udaljeni od nas

  Glavni registar informacija

  Zamena za jutarnje novine

  Besplatan Internet u prevozu,

  parkovima, kafiima

 • Negativne strane Interneta Internet korisnici postaju manje drueljubivi

  Objavljivanje dezinformacija i neproverenih saznanja o pojedinim dogaajima

  Zavisnost

  Anonimnost

  Virusi

  Hakeri

  Nedostatak fizike aktivnosti

  Potreba za javnim deljenjem svakodnevnih aktivnosti putem drutvenih mrea

  Zanemarivanje obaveza

 • Drutvene mree Facebook

  Twitter

  Instagram

  Youtube

  LinkedIn

  Google+

  Ask.fm

  Foursquare

 • Facebook Pozitivne strane: Laku komunikaciju Razmena znanja i iskustva Zbliavanje interesnih grupa Povezivanje razliitih kultura Omoguava upoznavanje sa novim ljudima Negativne strane: Gubitak privatnosti Stvara oseaj zavisti prilikom poreenja sa drugima Udaljava ljude u smislu direktne komunikacije Lani profili Prevare, zloupotrebe, uznemiravanja

 • Igrice Gubi se jasna razlika izmeu stvarnosti i mate

  Podstie agresivnost kod dece

  Dovodi do zanemarivanja drugih aktivnosti i obaveza

  Privremeni beg od realnosti

 • Social Media Experiment Video zabavljaa Jack Vale-a u Social

  Media Experiment-u prikazuje kako je uz pomo drutvenih mrea sa par klikova video ta dele ljudi u njegovoj blizini imajui time pristup njihovim imenima, nadimcima, datumima roenja, mestu na kom rade ili ko su im roaci.

  Ovo je jo jednom pravi pokazatelj da

  treba da pazimo ta delimo, ali i obratimo

  panju na privatnost, odnosno elimo li da

  ba da svi znaju gde smo u svakom

  trenutku i ta radimo.