Životu muhammeda s.a.v.s

Download Životu Muhammeda s.a.v.s

Post on 11-Oct-2015

119 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WEB-STRANICA AHMADIJA MUSLIMANSKOG DŽEMATA U BOSNI I HERCEGOVINI http://www.ahmadija.ba/

TRANSCRIPT

 • IVOTMUHAMMEDA

  s.a.v.s.

  HAZRETI MIRZA BAIR-UD-DIN MAHMUD AHMAD

 • IVOT MUHAMMEDA s.a.v.s.Bosanski prijevodLIFE OF MUHAMMADSA

  Bosnian translation

  Hazreti Mirza Bair-ud-din Mahmud Ahmad

  Prevodilac / Translated by:Fahrija AvdiPregled teksta / Text review:Wasim Ahmad

  Prvo izdanje / First editionOctober 2012 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATION LIMITED

  Izdava / Published by:Verlag der IslamGenfer str. 11, 60437 Frankfurt am Main, Germany

  ISBN: 978-3-932244-06-3

  Ovo je dio knjige Uvod u prouavanje asnog Kurana i objavljen je odvojeno na zahtjev itaoca. Prethodno je objavljen nekoliko puta u raznim zemljama.

  Ovu knjigu moete dobiti na slijedeoj adresi:Available from the following:

  Mesdid Baitul-IslamAhmadija muslimanski dematTuzlanska 1b, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTel/Fax.: 00387-33-612612www.ahmadija.ba, www.alislam.orge-mail: info@ahmadija.ba

  Nijedan dio ove knjige ne moe biti ponovno nainjen u bilo kojoj formi bez prethodne dozvole izdavaa, osim za navode kratkih dijelova u kritici.

 • O AUTORU

  Obeani sin r.a. Obeanog Mesije i Mahdija a.s.; jasan znak Allaha, Svemogueg; Boija rije, iji je dolazak najavio asni poslanik Muhammed s.a.v.s. i Obeani Mesija a.s., kao i drugi poslanici; zvijezda u duhovnom svodu kakvu svijet mora ekati stoljeima da se pojavi; Boiji ovjek, okrunjen duhovnim oreolom koji zrai tako sjajnim zrakama svjetla, da mogu usaditi duhovni ivot njegovim sljedbenicima i zadrati panju onih koji nisu imali sreu da ga prate; govornik tako fenomenalnog kvaliteta da su njegovi govori publiku zadravali satima, na kii ili suncu, duboko u no, njegove rijei su tekle kao med, dolazile do njihovih uiju, dodirivale dubinu njihove due, davale im znanje i oivljavale njihovu vjeru; okean boanskog i svjetovnog znanja; glas sazrio s godinama, tako da govori koherentno i teno; bez ikakve sumnje, najvei genij 20. stoljea; ovjek sjajne inteligencije i pamenja; primjer kvaliteta liderstva; onaj ija svestranost ne moe biti shvaena Hazreti Mirza Bair-ud-din Mahmud Ahmad r.a. (1889-1965), Muslih Mau'ud (Obeani reformator) bio je najstariji sin i drugi nasljednik (halifa) Obeanog Mesije a.s.Preuzeo je Ahmadija demat u mladosti, sa 24 godine, kada je Demat jo bio u svojim poecima i razvijao ga do najboljeg doba, vie od 50 godina, svojim duhovnim usmjerenjima, molitvama, suzama, radom i krvlju. Ne samo da je utvrdio temelje zajednice koje je ostavio Obeani Mesija a.s., nego

 • je proirio strukturu Demata pokretanjem razliitih ema, organizacija i programa, crpei inspiraciju od Obeanog Mesije a.s. i pod Boijim uputstvima. Njegova najvea briga, kojoj je posvetio cijeli svoj ivot, bilo je da zavri misiju Obeanog Mesije teki zadatak irenja poruke istinskog Islama u svoj njegovoj istoi ostatku svijeta. Da bi ovo postigao, zapoeo je Tahrik-e-Jadid kroz koji je irio, i kroz koji se i dalje iri, misionarski rad irom svijeta. Njegova brza inteligencija, otri intelekt, duboko i opseno kolovanje i iznad svega, njegovo od Boga dato znanje, omoguilo mu je da napravi veliki broj djela: zapisa, govora itd. Njegov opus je tako veliki da e trebati mnogo godina da se publicira i predstavi.

  Kada je Obeani Mesija a.s. arko molio Boga da mu da znak podrke za Islam, Allah mu je poslao vijest o njegovom sinu i rekao:

  ...On e biti ekstremno inteligentan... bit e ispunjen svjetovnim i duhovnim znanjem... Sin, uitak srca, visokog nivoa, plemenit; manifestacija Prvog i Posljednjeg, Istine i Visine; kao da je Allah siao s neba. Svjetlost dolazi. Mi emo uliti na duh u njega... (Objava od 20. Februara 1886.)*

  * Prevod sa urdu jezika od gospodina Muhammada Zafrullah Khana u njegovom en-gleskom prevodu Tadhkire knjige koja sadri snove, vizije i usmene objave koje je primio Obeani Mesija a.s. (izdava)

 • SADRAJ

  ARABIJA U VRIJEME POSLANIKOVOG ROENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . .1POSLANIKOV BRAK SA HATIDOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7POSLANIK PRIMA SVOJU PRVU OBJAVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9PRVE PRISTALICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11PROGANJANJE VJERNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12PORUKA ISLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18SELIDBA U ABESINIJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21OMER PRIMA ISLAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23BOJKOT MUSLIMANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25POSLANIK IDE U TAIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27ISLAM SE IRI U MEDINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31DUHOVNO PUTOVANJE ISRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33PREDSKAZANJE O POBJEDI RIMLJANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33PRVI ZAVJET AKABE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36HIDRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38SURAKA U POTJERI ZA POSLANIKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40POSLANIK STIE U MEDINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42ABU-EJUB ANSARI KAO POSLANIKOV DOMAIN . . . . . . . . . . . . . . . .44SVJEDOENJE ANASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45DOLAZAK POSLANIKOVIH UKUANA IZ MEKE I . . . . . . . . . . . . . . . . .46TEMELJ ZA DAMIJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46NESIGURAN IVOT U MEDINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46ZLE NAMJERE MEKANLIJA PROTIV MUSLIMANA . . . . . . . . . . . . . . . .47VEZA BRATSTVA IZMEU ANSARI I MUHADIRA . . . . . . . . . . . . . . . .48SPORAZUM IZMEU RAZNIH PLEMENA MEDINE . . . . . . . . . . . . . . .49POETAK NOVE SMUTNJE MEKANLIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52MEKANLIJE SE PRIPREMAJU DA NAPADNU MEDINU. . . . . . . . . . . . .52ODBRAMBENI PLAN ASNOG POSLANIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53TEMELJ ISLAMSKE VLADE U MEDINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54BITKA NA BEDRU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55ISPUNJENO VELIANSTVENO PREDSKAZANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

 • BITKA NA UHUDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64POBJEDA PREOKRENUTA U PORAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67GLASINE O POSLANIKOVOJ SMRTI STIGLE U MEDINU . . . . . . . . . . . .72ZABRANA ALKOHOLA I NJEN EFEKAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75ZLI PLANOVI NEPRIJATELJA POSLIJE UHUDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77DOGAAJ O UBISTVU 70 HAFIZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80SUKOB SA BANU-MUSTALIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82NAPAD CIJELE ARABIJE NA MEDINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84BITKA NA HENDEKU (KOD ROVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85BORBA PROTIV VELIKE NADMOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87IZDAJA BANU-KURAIZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90RAZILAENJE SAVEZNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98PLAN NAPADA BANU-KURAIZA I NJIHOV NEUSPJEH . . . . . . . . . . . . .98KAZNA BANU-KURAIZA ZA NJIHOVU IZDAJU . . . . . . . . . . . . . . . . . 100SADOVA PRESUDA U SKLADU S BIBLIJOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103JE LI POSLANIK NASTOJAO NASTAVITI RATOVANJE?. . . . . . . . . . . . 106UENJE JUDAIZMA I KRANSTVA O RATU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108UENJE ISLAMA O RATU I MIRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110POSLANIKOVE UPUTE O RATU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120NAPADI NEVJERNIKA POSLIJE BITKE KOD ROVA . . . . . . . . . . . . . . . 122POSLANIK ODLAZI ZA MEKU SA HILJADU PET STOTINA DRUGOVA . 124UGOVOR NA HUDEBIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127POSLANIKOVA PISMA RAZNIM KRALJEVIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 130PISMO KRALJU IRANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136PISMO KRALJU NEGUSU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138PISMO KRALJU EGIPTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140PISMO POGLAVICI BAHRAINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142PAD KAIBARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144ISPUNJENJE POSLANIKOVE VIZIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148BITKA MUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151POSLANIK MARIRA U POBJEDU NA MEKU SA DESET HILJADA SLJEDBENIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155PAD MEKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158POSLANIK ULAZI U MEKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

 • KABA OIENA OD KIPOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166POSLANIK OPRATA SVOJIM NEPRIJATELJIMA . . . . . . . . . . . . . . . . 168IKRAMA POSTAJE MUSLIMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169BITKA NA HUNEINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172BOIJI POSLANIK VAS POZIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173ZAKLETI NEPRIJATELJ POSTAJE PREDANI SLJEDBENIK . . . . . . . . . . 177POSLANIK DIJELI RATNI PLIJEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .