biologija - nauka o životu

Download Biologija - nauka o životu

Post on 16-Aug-2015

64 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Biologija za sedmi razred A1
  2. 2. NAUKA O IVOTU BIOLOGIJA Nauka o ivotu (grki: bios=ivot; logos=nauka) Naziv BIOLOGIJA dali su naunici Lamark i Treviranus 1802. godine. Gottfried Reinhold Treviranus (1776-1837) njemaki naunik, diplomirao medicinu i matematiku Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) francuski oficir, prirodnjak, profesor zoologije, akademik
  3. 3. BIOLOKE DISCIPLINE Botanika je nauka o biljkama (grki-botane=trava) Prouava izgled biljaka, grau, razmnoavanje Botanika je omoguila razvoj poljoprivrede, umarstva, hortikulture Botanika bata Jevremovac u Beogradu
  4. 4. Zoologija je nauka o ivotinjama (gr. zoon=ivotinja) Prouava grau i raznolikost ivotinja Ornitolozi prouavaju ptice Ihtiolozi prouavaju ribe Entomolozi prouavaju insekte Iz zoologije se razvila veterina koja prouava grau domaih ivotinja, njihove bolesti i naine lijeenja
  5. 5. Mikrobiologija prouava mikroorganizme (gr. mikros=sitan, mali) Neki mikroorganizmi uzrokuju bolesti Neki mikroorganizmi su korisni u proizvodnji hrane (sir, pivo...) Bakterije Escherichia Coli
  6. 6. Ekologija je nauka koja izuava ivotnu sredinu i odnose ivih bia i njihovog okruenja (gr. oikios = dom, kua)
  7. 7. Antropologija je nauka koja prouava grau ovjeka, razvoj ovjeka i civilizacije (gr. antropos=ovjek)
  8. 8. Teofrast i Aristotel Jo u staroj Grkoj sakupljeno je dosta znanja o prirodi Drao je predavanja iz filozofije, prirodnih nauka, etike, retorike, psihologije, poetike i dr. Sauvana su njegova djela: Istorija biljaka u devet knjiga, Porijeklo biljaka u est knjiga u kojima je opisao oko 500 biljaka. ivio je 85. godina Aristotel (384. pre n.e. - 322. pre n. e.), starogrki filozof i Platonov uenik. Aristotel je napisao 335. godine stare ere knjigu Istorija zoologije - opisao preko 300 kimenjaka. Teofrast - filozof i knjievnik, roen 370. prije nove ere.
  9. 9. Znaaj biologije 1. Znanja iz biologije vana za razvoj medicine i lijeenje bolesti 2. Znanja iz biologije vana za razvoj poljoprivrede i proizvodnju hrane 3. Znanja iz biologije vana za zatitu prirode i ouvanje ivotne sredine VANI POJMOVI NAUKA organizovana znanja iz neke oblasti Prirodne nauke - prouavaju ivu i neivu prirodu Biologija-nauka o ivim biima
  10. 10. DA PONOVIMO... Pitanja I: 1. KAKO SE NAZIVA NAUKA O OVJEKU? 2. KOJA NAUKA PROUAVA RIBE? 3. KAKO SE ZOVE KNJIGA KOJU JE NAPISAO ARISTOTEL A ODNOSI SE NA IVOTINJE? 4. TA PROUAVAJU PRIRODNE NAUKE? Odgovori: 1. Antropologija (Antropos= ovjek) 2. Ihtiologija prouava ribe 3. Istorija zoologije 4. ivu i neivu prirodu Pitanja II: 1. JA SAM....MENE PROUAVA .... 2. OVA SLIKA POKAZUJE NAIN DOBIJANJA ........ZA TAJ PROCES POTREBNE SU ........ A NJIH PROUAVA ........ Odgovori: 1.... DELFIN .....ZOOLOGIJA 2. ...JOGURTA....BAKTERIJE.... ......MIKROBIOLOGIJA