Stopama Božijeg poslanika - pouke iz života Muhammeda a.s

Download Stopama Božijeg poslanika - pouke iz života Muhammeda a.s

Post on 28-Nov-2015

323 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ivotopis Muhammeda a.s.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>STOPAMA BOIJEG POSLANIKA </p><p>Pouke iz ivota Muhammeda, a. s. </p><p>Tarik Ramadan </p><p>UDRUENJE ILMIJJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH 2010. </p></li><li><p>STOPAMA BOIJEG POSLANIKA </p><p>-o Pouke iz ivota </p><p>Muhammeda, a. s. </p><p>Tarik Ramadan </p><p>UDRUENJE ILMIJJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH 2010. </p></li><li><p>Ramadan </p><p>STOPAMA 1107.1JEG POSLANIKA pookr iz fivota Muhammeda, a. s. </p><p>Ihe Meanings of the Life of Muhammad, Allen Lane, Penguin, 2007. </p><p>loo 1hr I Prophet: Lessons fivm the Life of Muhammad, ().V. Ord University Press, 2007. </p><p> ( )xford University Press, Inc. 2007. </p><p>Izdava Udruenje ilmijje IZ u BiH </p><p>Za izdavaa Muharem Hasanbegovi </p><p>Urednica Senada Tahirovi </p><p>Prijevod s engleskog Fikret Paanovi </p><p>( :11' - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo </p><p>28-31:929 Muhammad </p><p>RAMADAN, Tarik Stopama Boijeg poslanika : pouke iz ivota </p><p>Muliarnmeda, a.s. / Tarik Ramadan ; [prijevod s engleskog Fikret Paatiovi 1. - Sarajevo : Udruenje Ilmijje Islamske zajednice u BiH, 2010. - 226 str. ; 25 cm </p><p>Prijevod djela: In the footsteps of the Prophet. - Bibliografske i druge biljeke uz tekst. </p><p>ItiliN 978-9958-801-09-9 c.:()BltiS.B11-11) 17841670 </p><p>Sadraj </p><p>Zahvale Uvod </p><p>1 Susret sa svetim 2 Roenje i odgoj 3 Linost i duhovno traganje 4 Objava, znanje 5 Poruka i tekoe 6 Otpor, poniavanje i progonstvo 7 Iskuenja, uzdignue i nade 8 Hidra 9 Medina, ivot i rat 10 Pouke i poraz 11 Prevare i izdaja 12 San, mir 13 Povratak ku i 14 Kod kue, ka preseljenju 15 Neoptereen dugovima </p><p>U historiju, za vjenost 0 knjizi i autoru </p></li><li><p>Nrd:'.iiii </p><p>( )va knjiga je djelo svitanja. si joj drurvo pravila, svojim koracima na stepenitu. </p><p>Svojim vragolastim, nasmijanim ili mrgodnim o ima. I )olazila si da mi se sklupa u naruju. ()stavljao sam tada monitor kroz koji sam bio uronjen u beskrajnu svjetlost Poslanikove dobrote i ljubavi. l uranjao u beskrajnu toplotu tvoga prisustva. Poslanik me uio pratanju, ti si mi donosila nevinost. Neka ti, keri moja, putevi budu svjetlom obasjani, neka te On voli i kroz rvoj smijeh i kroz suze. Volim te </p><p>Muni Ali </p><p>Amerikoj susretljivosti i beskrajnom darivanju koja se suo avala s razliitim kunjama i prihvatala utnje. Pravila si drutvo mojoj misli i mojim pitanjima. itala i ponovo itala i preoblikovala, esto bolje nego to bih to ja uradio. Vjernost srca i due u svjetlu Svevinjeg, stopama Njegovog Poslanika. Nita ne zaboravljam. </p><p>Claude Dabbak </p><p>Da ti kaem ovdje koliko te cijenim i potujem zbog duboke i stalne skromnosti. Iza prevodioca se osje a bogata uenost i beskrajni dar dat zapadnim muslimanima. 'I'voje ime se preesto skriva iza autorovog djela. Na dug je neizmjeran, moj posebno. 11 ime svih nas, iskreno, iz dna srca, hvala ti! </p><p>Zahvale </p><p>U praskozorje, kad je ova knjiga pisana, vladala je tiina, meditativna osama, iskustvo putovanja, van vremena i prostora, prema srcu, sutini du- hovnog traganja i upu enosti u znaenje. Trenuci izobilja, a esto i suza, kontemplacije i ranjivosti. To mi je bilo potrebno. </p><p>Kako je vrijeme odmicalo, spisak ena i mukaraca koji su omogu ili dovrenje ovog zadatka postajao je sve dui. Skoro sam siguran da u neka od tih dragih imena zaboraviti spomenuti, iako to ni najmanje ne uma- njuje vanost njihova prisustva i doprinosa. Drugi su, vo eni diskrecijom ili drugim razlozima, ostali anonimni. Razumijem to i moje srce im s ovih stranica upuuje najljepa osje anja i zahvalnost. </p><p>Prije svega elim zahvaliti Farisu Kermaniju i Neilu Cameronu, koji su me molili prije dvije godine da napiem tekst naracije za film Stopama Poslanika Muhammeda za jedan britanski TV kanal. Politi ki razlozi (dvije arapske vlade su mi zabranile ulazak na svoj teritorij) u inili su taj projekt neizvodivim. Tada sam odluio uraditi neto potpuno drugaije i napisati biografiju Poslanika Muhammeda, nastoje i osvijetliti duhovna i savreme- na uenja u ivotu posljednjeg Poslanika. Mnogi oko mene su me hrabrili da obavim taj posao. Dugujem zahvalnost Iman, Merjem, Samiju, Musau i Nedmi za stalnu podrku i pomo </p><p> i mojoj majci za neke izvorne ideje koje su nastajale tu i tamo kroz nae diskusije. elim toplo zahvaliti Cynthiji Read iz Oxford University Pressa (New York) za njen stalni entuzijazam, povjerenje i ljudski odnos. U njenim oksfordskim saradnicima sam takoer naao uviavne i ljubazne osobe. </p><p>5 </p></li><li><p>STOPAMA BOIJEG POSLANIKA </p><p>'l6koni ovc akademske godine za vrijeme mog rada bili su prisutni i ( iwen ( irillith Dickson i Vicky Mohammed iz Fondacije Lokahi sa sjedi- (ten1 u l,ondonu. Na koledu Saint Anthony, Univerzitetu Oxford, Walter nnnhrust i Eugene Rogan (Middle East Center) kao i Timothy Garton Ash i halypso Nicolaidis (European Studies Center) akademskom podrkom i prijateljstvom tako er su mi omoguili da ovo djelo zavrim pod najboljim rnoguim uvjetima. Ne zaboravljam Polly Friedhoff (koja je sada otila u za- sluenu mirovinu), Francescu Potts i Collette Caffrey, koje su stalno bile pri ruci. Svima njima i svima drugima koji su me okruivali razumijevanjem i bezrezervnom podrkom elim ovdje izraziti najdublju zahvalnost. </p><p>Tu je, naravno, Yasmina Dif, moja asistentica, koja rukovodi mojim evropskim uredom tako marljivo i efikasno. Shelina Merani je u Kanadi takoer srano i solidarno obavila teak posao. Muna Ali, koja je u SAD-u bila vie od asistenta, i itava, komentira i dijeli ideje vjerno i ozbiljno. Claude Dabbak je prevela ovu knjigu i, uz veliku skromnost, nikad nije oklijevala svoje znanje staviti u slubu potrebnih ispravki. Ova knjiga ne bi mogla biti dovrena bez saradnje ovog tima, bratskog, zahtjevnog i posve e- nog. Od sveg srca zahvaljujem im to su bili sa mnom na ovom putovanju i omoguili da zajedno napredujemo, u Njegovom svjetlu, protiv vjetra i plime. </p><p>Moja konana zahvalnost upuena je Jedinom, Najbliem, Koji e, na-dam se, primiti ovo moje djelo o ivotu Njegovog Poslanika, oprostiti mi mogue greke i promaaje koji su samo moji i dati da ovo bude skro- mni putokaz u ljudskom nastojanju razumijevanja i mirenja sa sobom, s drugima, s Njegovom ljubavlju. Svakodnevno u im da potraga za smjerno- u ne moe opravdati nikakvo odstupanje od duhovnih zahtjeva ili inte- lektualnog potenja. </p><p>Za mene samog, ova knjiga je bila inicijacija. Molim Premilostivoga da to bude i za'druge. Dugaak je put iz egzila koji vodi do samoga sebe... </p><p>London, maj 2006. </p><p>Uvod </p><p>Postoje brojne biografije Poslanika Muhammeda, a. s.' Kre u se u ras-ponu od klasinih izvora (kakvi su djela Ibn Ishaka i Ibn Hiama) do novi- jih prikaza ivota Boijeg poslanika, kao i drugih poznatih djela musliman- skih uenjaka kroz historiju, pa se ini da je sve ve vie puta reeno i da je tema nuno iscrpljena. Zato, onda, jo jedan pokuaj? </p><p>Ova biografija nema namjeru natjecati se s klasi nim izvorima (koji su, ustvari, njen materijalni izvor), otkrivati neke nove injenice ili dati ose- bujno ili revolucionarno tumaenje historije poslanstva i njenog konteksta. Namjere su mnogo skromnije, mada ih to ne ini lake dostinim. </p><p>Poslanik Muhammed, a. s., zauzima posebno mjesto u ivotu i svijesti muslimana danas, ba kao i u prolosti. Prema njihovom vjerovanju, on je primio i prenio posljednju objavljenu knjigu, Kur'an, koja na vie mjesta insistira na izuzetnom i posebnom poloaju Boijeg poslanika, ujedno vje- rovjesnika, uzora i vodi a. On je bio samo ovjek, ali je djelovao da svijet preobrazi u svjetlu Objave i nadahnu a koja je primio od Boga, svog Odga- jatelja (Rabb). To to ga je Bog odabrao i nadahnuo, ali je on u potpunosti prihvatio vlastitu ljudskost Muhammeda ini primjerom i vodiem svim muslimanima. </p><p>Muslimani Poslanika islama ne smatraju posrednikom izme u Boga i ljudi. Svaki pojedinac je pozvan da se direktno obra a Bogu i, mada je </p><p>1 Od muslimana se trai da pri spominjanju blagoslove Poslanika rije ima alejhisselam ili sallallahu alejhi ve sellem. U izvorniku je to u ovoj napomeni samo nazna eno i, poto je knjiga namijenjena iroj publici, sugerirano muslimanima da to u ine. Mi smo to uinili kod nas uobiajenom skraenicom a. s. (op. prev.) </p><p>7 </p></li><li><p>STOPAMA BOIJEG POSLANIKA Uvod 9 </p><p>I'uslanilc pnnrlc. u l niolio Boga za svoje sljedbenike, esto je insistirao na udgorvornoxli svukog vjcrnika ili vjernice u njihovom dijalogu s Jedinim. Muhaninird, a. s., jcdnostavno podsjea vjernike na Boije prisustvo: on ili npu(ujr u Njcgovo poznavanje i otkriva im po etak puta duhovnosti knjuni puclu ava svoje drugove i sljedbenike da moraju nadi i potovanje i Ijnhav kojc gaje prema njemu tovanjem i ljubavlju koje moraju iskazati prrnia Jcdinom, koji nije rodio, niti je ro en. </p><p>Objava mu nareuje da onima koji su za njegova ivota traili udesa i ko nkretne dokaze njegovog poslanstva odgovori: Ja sam ovjek kao i vi, mcni se objavljuje da je va Bog jedan Bog." 2 Ista ta Objava tako er in- tiorrnira vjernike za svagda o posebnom statusu ovog Poslanika koji, mada od Boga odabran, nikad ne gubi svoje ljudske osobine: Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i na- gradi na onom svijetu, i koji esto Allaha spominje." 3 Ove dvije dimenzije ovjekova ljudskost i Poslanikova uzoritost u fokusu su naeg intereso- vanja u ovom djelu. </p><p>Ovo nee biti detaljan prikaz historijskih injenica, velikih dostignua ili poznatih bitaka. Klasi ne biografije Poslanika daju obilje podataka o tim stvarima i ne vidimo potrebe da se i mi ovdje iscrpno bavimo njima. Naa panja je preteno usmjerena, kroz kazivanje pri e o njegovom ivotu, na situacije, stavove i rije i koje mogu navijestiti Muhammedovu, a. s., li nost i na ono to nam to danas moe kazati i emu nas moe poduiti. Kad su njegovu suprugu Aiu jednom upitali o njegovoj li nosti, odgovorila je: Njegov karakter (etika koja po iva iza njegovog ponaanja) bio je Kur'an." 4 Poto se Knjiga obraa savjesti vjernika krz vremena, ini se sutinskim vi- djeti kako nam danas ovjek koji ju je najbolje utjelovio u svom ponaanju moe govoriti", voditi nas i pou avati. </p><p>Prvobitna ideja je bila zaroniti u sr Poslanikovog ivota i na vidjelo iznijeti njegova svevremena duhovna u enja. Od roenja do smrti, njegov ivot je bio ispunjen dogaajima, situacijama i izjavama koje ukazuju na najdublju duhovnu kultiviranost. Pridravanje vjerovanja, dijalog s Bogom, posmatranje prirode, samoispitivanje, unutranji mir, znaci i izazovi i sl. </p><p>2 Kur'.ui, 18:110. i Kur';in, 33:21. 1 I prcnosi ga Buharija </p><p>sve su to teme koje nam govore i podsje aju nas da se u osnovi nita nije promijenilo. Poslanikov ivotopis ukazuje na primarna i vje ita egzistenci- jalna pitanja i u tom smislu njegov ivot je svojevrsna inicijacija. </p><p>Druga vrsta pouka ipak se moe izvesti iz historijskih dogaaja koji su is- punjavali Poslanikov ivot. U sedmom stolje u, u specifinom drutvenom, politikom i kulturnom okruenju, Boiji poslanik je djelovao, reagirao i izraavao sebe prema ljudskim bi ima i dogaajima u ime svog vjerovanja, u svjetlu svog morala. Izuavanje njegovih djela u odre enom historijskom i geografskom okruenju moe nam pomo i da osvijetlimo odreene prin- cipe u vezi s odnosom vjerovanja prema ljudskim biima, bratstvu, ljubavi, tekoama, ivotu zajednice, pravdi, zakonu i ratu. Nastojali smo pristupi-ti Muhammedovom, a. s., ivotu iz perspektive naeg vremena, imaju i u vidu kako nam jo uvijek govori i kako su njegova u enja savremena. </p><p>itaoca, bio on musliman ili ne, pozivamo da pogleda Poslanikov ivot i slijedi prikaz koji je doslovce vjeran klasi nim ivotopisima (to se ti e injenica i hronologije), ali koji ipak uvodi refleksije i komentare duhovne, filozofske, drutvene, pravne, politi ke ili kulturne naravi potaknute inje- nicama koje se kazuju. Izbor da se fokusiram na odreene dogaaje, a ne na neke druge voen je, naravno, eljom da istaknem u enja koja se obraaju naim ivotima i naem vremenu. U svakom odjeljku (izuzetno kratkih) poglavlja koja sainjavaju ovu knjigu italac e primijetiti stalno kretanje izmeu Poslanikovog ivota, Kur'ana i u enja vanih za duhovnost i dana- nju situaciju koja se mogu izvesti iz razli itih historijskih situacija. </p><p>Namjera nam je vie da upoznamo samog Poslanika, nego da nau imo o njegovoj linosti ili dogaajima iz njegovog ivota. Trai se uranjanje, saosjeanje i, to je najbitnije, ljubav. Vjerovao neko ili ne, nije nemogu e pokuati uroniti sebe u Poslanikovo traganje i egzistenciju i oslunuti puls duh koji je ispunjavao njegovu misiju smislom. To je, ustvari, primarna ambicija ove knjige: Poslanikov ivot u initi ogledalom u kojem itaoci koji se suoavaju s izazovima naeg vremena mogu sagledati svoja srca i umove i posti i razumijevanje pitanja postojanja i smisla, kao i irih eti kih i drutvenih problema. </p><p>Ova knjiga je namijenjena irokoj publici, i muslimanskoj i nemusli- manskoj. Tekst je akademski strog u pogledu klasi nih islamskih izvora, pa se nadamo da e biti od koristi misliocima i islamskim naukama. Nasuprot tome, lahko je pratiti kazivanje koje je protkano refleksijama i meditaci- </p></li><li><p>I t t STOPAMA Bo1JEC nosra vrru </p><p>1411t11, prenijeti islamska duhovna i univerzalna u enja. Posla- ttlk1tvu hlstnrijsku iskustvo je jasno privilegirani put da se doku e vjeni (+tln, 11,1 I</p></li><li><p>STOPAMA BO IJEG POSIANIKA </p><p>ljudslco bi e 1)je, kroz historiju ak i prije posljednje objave eli dosti i Boiji mir svesrdnim predavanjem sebe Uzvienom Bi u. U tom smislu, Ibrahim, a. s., je bio dubok i uzoran izraz muslimana: </p><p>( )n vas je izabrao i u vjeri vam nije nita teko propisao, u vjeri pretka vaeg I bra i ma. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da I)i ffislanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi."' </p><p>Uporedo s ovim priznavanjem Jedinoga, lik Ibrahima, a. s., isti e se u nizu poslanika koji vodi do Poslanika islama i zbog nekoliko drugih razloga. Knjiga postanka, poput Kur'ana, prenosi priu o Ibrahimovoj slukinji Hagar, koja mu je u kasnim godinama rodila prvog sina, Imaela.3 Sara, prva Ibrahimova ena, koja mu je rodila sina Izaka (Ishaka), traila je od mua da slukinju i nje-no dijete odvede negdje daleko. Ibrahim je Haderu i Ismaila odveo u dolinu zvanu Bekka na Arabijskom poluotoku, koju islamska tradicija identificira kao dananju Meku. Islamski prikazi, kao i Postanak, prenose preispitivanja, patnje i molitve Ibrahima i Hadere, koji su morali pro i kroz iskustvo egzila i razdvo- jenosti. I u muslimanskoj i u judeo-kr anskoj tradiciji ova kunja je prikazana s uvjerenjem da su roditelji i dijete izvravali zapovijed Boga, koji e zatititi i blagosloviti Ibrahimovo i Haderino potomstvo. Na Abrahamova 7.27ivanja u vezi sa sinom, u Postanku Bog odgovara: </p><p>A i za Imaela usliio sam te: eto, blagoslivljam ga... i u init u ga ocem velikog naroda."4 </p><p>Kasnije, kad je Hagar bespomona i bez hrane i vode: </p><p>A Bog je uo glas djeakov, i aneo Boji viknu Agaru s neba: Sto ti je, a-ro? Ne Idoni duhom, jer Bog je uo glas djeakov tu, gdje lei. Hajde, uzmi djeaka i dri ga vrsto za ruku; jer ja u ga uiniti velikim narodom,"5 </p><p>2 Kur'an, 22:78. Posranak, 15:5. </p><p>4 Posta nak, 17:20. Prijevod citata preuzet iz Biblije u prijevodu dr. Ivana ari a, online izdanje (op. prev.) 5 Postanak, 21:17-19 </p><p>Susret sa svetim I .1 </p><p>Kur'an prenosi Ibrahimovu, a. s., dovu: </p><p>Gospodaru...</p></li></ul>