spontan tex4netcz

Download Spontan tex4netcz

Post on 09-Jul-2015

270 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRESENTS

  VECHNO,CO DNY POTEBUJ!

 • Pesvdete se na nsledujcch strnkch, jak

  vypadaj nae dny s mnoha doplkovmi

  monostmi. A u v kanceli nebo ve volnm ase,

  a upednostujete sportovn nebo mdn Outfit:

  nae dny dok vechno.

  Samozejm se zrukou sednut a monosti

  doobjednn. Jestlie padnou zk dny, padnou

  ibokovky. Jestlie sed Classic Men, sed i Comfort.

  Ato vechno v pohodln palet velikost.

  Vyrobeny v podniku, kter byl ocenn za

  dodrovn mezinrodnch socilnch standard.

  S peet zruky kvality udelen renomovanmi

  kontrolory.

  Spontan: spontan se lb, spontan sed

  - a tak pod dokola!

  02

  JEN OPRAVDOV

  S ROHEM!

  SPONTAN,VECHNO, CO DNY

  POTEBUJ!Promylen, psn sortimen

  t

  + vborn padnou

  + osvden modely a stihy

  + extravagantn detaily, vyzkouen kvalita

  = Spontan - vc dn lovk nepotebuje!!

 • 03

  [ COMFORT ] STEDN MODR

  [ BOOTCUT ] TMAV MODR

 • 04

  bootcut

  Pro optimln zvraznnVa postavy -Bootcut.Optickyubraj 2 kg!

  [ BOOTCUT ]ERN

  [ BOOTCUT ]TMAV MODR

  TAK VBL tak ve

  stedn modr

  viz. tituln strana

 • 05

  Vynikajcstih,super sedlo,sed vdya vude:

  [ CLASSIC ]BLtak v ernviz strana 6

  CLASSIC

  SLA VROBK, BARVY

  A VELIKOSTI NALEZNETE

  V TABULCE NA STRAN 11.

  TAK V TMAV MODR

  [ CLASSIC ]STEDN MODR

 • CLASSICJESTLI V

  PRCI...

  [ CLASSIC ]ERN

  dal barvyviz strana 5

  [ CLASSIC MEN ]TMAV MODR

  TAK V ERN

 • COMFORT

  UDNVC

  NEPOTEBUJEME!

  NEBO VE VOLNM

  VOLNM ASE

  [ COMFORT ] SVTLE MODR

  tak v stedn modr

  viz tituln strnka[ ZK ]SVTLE MODRdal barvyviz strana 8/9

  07

  SLA VROBK, BARVY A VELIKOSTI

  NALEZNETE V TABULCE NA STRAN 11.

 • [ ZK ] BLtak v svtle modr

  viz strana 7

  * zk dny*

  PRO

  DVKY,KTER JSOU

  STEDEM RDYPOZORNOSTI!

  08

  SLA VROBK, BARVY

  A VELIKOSTI NALEZNETE)

  V TABULCE NA STRAN 11.

  TAK V STEDN MODR

 • [ ZK DNY ] ERN

  ZKDNYPRODLOUHNOHYNA VYSOKCHPODPATCCHNEBOV KOZAKCH

  TOP AKTULN

  VELMI &OBLBEN:

  09

 • OSTATN: Spontan Jeans jsou sthan tak,e mry jsou identick pro vech

  ny modely.

  Jestlie sed zk dny, pak padnou i bokov.

  Sed-li Classic, pak sedne i Comfort.

  Tato speciln garance padnouc formy unifi t by

  tex4net zaruuje i pi dalch objednvkch

  perfektn formu. Jsme schopni dodat Vm vechny

  modely. A jestli chcete tak jednu vbornou

  obchodnickou mylenku - viz nsledujc strana!

  10

  TO NEJLEP NAKONEC:

  KAD DNY ZA

  SUPERCENU 19JENOD Modely mui

  slo vrobku

  K dostn v tchto barvch (x)

  viz dole a velikostech (viz vpravo)

  svtle modr/light blue (31)

  stedn modr/medium blue (32)

  tmav modr/dark blue (33)

  ern/black (70)

  DNY SPONTAN se vyrb exkluzivn pro

  tex4net v jedn vrobn dln certifi kovan BSCI

  BSCI je organizace, kter se zasazuje o dodrovn

  socilnch minimlnch standard. Zde je zsadn

  odmtna kad prce dt a lid, u nich je poruovno

  pracovn prvo. Zajitn tchto standard je

  zaruovn pravideln nezvislmi kontrolnmi

  institucemi. Pro spravedliv pracovn podmnky

  a pro dobr pocit.

 • 11

  9,90

  Modely enyClassic Bootcut

  zk

  slo vrobku1101 1102

  1103

  K dostn v tchto barvch (x)

  viz dole a velikostech (viz vpravo)

  36 50 36 5034 44

  bl/white (10)

  svtle modr/light blue (31)

  stedn modr/medium blue (32)

  tmav modr/dark blue (33)

  ern/black (70)

  Comfort Classic Men

  1204 1201

  46 58 46 58

  SPONTAN: SPONTAN SE LB,

  SPONTAN SED! A TAK PODDOKOLA!

  PRO NEJVY

  NROKY KVALITY:

 • Tak nekomplikovan jako sortiment Spontan vechno,

  co dny potebuj je tak obchodn model Tex4net.

  Umte si pedstavit, e tyto dny, kter jsou za velmi

  vhodnou cenu, budete doporuovat dle?

  Tm mete nap. na prty v kruhu dobe naladnch lid

  vydlat pknou sumiku. Pro splnn Vaich individulnch

  pn a pro obasn mal luxus.

  TO NEN VECHNO: Umte si pedstavit, e pro tuto

  obchodn mylenku

  nadchnete ostatn, kter uvedete do tohoto podnikn

  a budete se fi nann podlet na jejich spch?

  Individuln a it na mru, zcela jak se chcete podlet,

  vytvote si V vlastn obchod. Toho lze doshnout

  i z domova. Od pivdlku po sobstanou kariru.

  Pes dny je Vm k dispozici cel svt NWA: vynikajc

  kosmetika a pstic produkty, individuln vn, vynikajc

  mdn perky a ulechtil doplky, inteligentn doplky

  stravy a mnohem vc. Krtce: vrobky, kter kad potebuje

  a kter se daj vborn nabzet.

  JEDNODUE M OSLOVTE:

  SPONTAN SE LB, SPONTAN SED!

  A TAK POD DOKOLA!

  CHU NA DNY?RADOST Z NAVAZOVN KONT

  AKT?

  NAHAVEN NA VYDLVN PENZ?

  ZJEM O KARIRU?

  DE-900035-001