smederevo ekoloŠki grad

of 3/3
LOKALNI EKOLOŠKI POKRET IZ SMEDEREVA UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET Organizuju: II ekološku konferenciju sa međunarodnim učešćem SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD O konferenciji Druga konferencija će se bazirati na temama o ekologiji i primenljivim aspektima zaštite životne sredine, opasnostima koje trenutno prete našoj okolini i okruženju u kojem trenutno živimo, okrenuti ka održivom razvoju. Vreme i mesto održavanja: 25.-26. novembar 2016. Regionalni centar - Smederevo Organizatori konferencije: Lokalni ekološki pokret iz Smedereva Univerzitet u Beogradu Geografski Fakultet

Post on 31-Dec-2016

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LOKALNI EKOLOKI POKRET IZ SMEDEREVA UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET

  Organizuju:

  II ekoloku konferenciju sa

  meunarodnim ueem

  SMEDEREVO EKOLOKI GRAD

  O konferenciji Druga konferencija e se bazirati na temama o ekologiji i primenljivim aspektima

  zatite ivotne sredine, opasnostima koje trenutno prete naoj okolini i okruenju

  u kojem trenutno ivimo, okrenuti ka odrivom razvoju.

  Vreme i mesto odravanja:

  25.-26. novembar 2016.

  Regionalni centar - Smederevo

  Organizatori konferencije: Lokalni ekoloki pokret iz Smedereva Univerzitet u Beogradu Geografski Fakultet

 • Vani datumi:

  Prijave za konferenciju poinju: 04.10.2016. Rok prijave za uee: 20.10.2016. Rok za uplatu kotizacije: 18.11.2016. Rok za dostavljanje radova: 18.11.2016. TEME EKOLOKE KONFERENCIJE: 1. Zatita vode, vazduha i zemljita i unapreenje 2. Urbana ekologija 3. Ekoloki menadment upravljanje ivotnom sredinom 4. Obnovljivi izvori energije energetska efikasnost 5. Zatita uma i ouvanje prirodnih vrednosti 6. Ekoloki inenjering 7. Agroinenjering i proizvodnja organske hrane 8. Upravljanje otpadom I sistem reciklaze 9. Ekoloki turizam i odrivi razvoj 10. Ekoloka etika i ekoloko obrazovanje 11. Prostorno planiranje u ivotnoj sredini 12. Akcidenti i procena uticaja na rizike vanredne situacije KOTIZACIJA:

  Kotizacija za uesnike iz Srbije na skupu iznosi: 5.000,00 din. U kotizaciju je ukljueno sledee: Prisustvo radnog dela skupa, Zbornik radova Smederevo

  ekoloki grad (Knjiga + CD), sertifikat, pratei materijal, koktel dobrodolice, zajednika veera i osveenje u pauzama, izlet do Smederevske tvrave. Fakultativni izleti - vinarija i vila Obrenovica. Kotizacija za uesnike iz inostranstva je 50 e. Rok za uplatu kotizacije je 18.11.2016. Kotizaciju uplatiti na iro raun Lokalnog ekolokog pokreta

  broj: 310-213168-36. Potvrdu o uplaenoj kotizaciji priloziti prilikom registracije na skupu. Uplata kotizacije na dan konferencije je 5.500,00 din.

  PRIJEM RADOVA

  Radove treba dostaviti Organizacionom odboru na E-mail: [email protected]

  PRIJAVE I INFORMACIJE

  Molimo vas da prijavu za uee na skupu poaljete blagovremeno na E-mail adresu: [email protected]

  Kontakt osoba za dodatne informacinje o skupu:

  Miljan Ili 064/ 150 83 68, 062/ 17 14 714 Vie infermacija o skupu moete pronai na naem facebook portalu - LOKALNI EKOLOKI POKRET

 • SMETAJ UESNIKA:

  Smetaj uesnika je predvien u smetajnim kapacitetima Regionalnog centra, apartmani

  Talismano i hostel Vila Aleksandar. Rezervacije smetaja u Regionalnom centru na tel. +381 26/ 619-906, direktor +381 26/ 619-

  907, +38163/ 24 39 16

  Rezervacije smetaja u apartmanima Talismano na tel. +381 26 /648 400, +381 65 648 4000, +381

  64 260 5740

  Rezervacije smetaja u hostelu Vila Alekandar na tel. +381 26 /4625 965, + 381 26 /4630 028, +381

  64 2825203

  Poasni odbor:

  Dr Milutin A. Ljeevi Univerzitet u Beogradu Geografski Fakultet osniva smera geoprostorne

  osnove ivotne sredine

  Dr Dejan Filipovi Univerzitet u Beogradu Geografski Fakultet - dekan

  Msr Miljan Ili Lokalni ekoloki pokret - predsednik

  Mr Borivoje Janoevi, dipl.in.ma. Direktor regionalnog centra za prof.razvoj

  zaposlenih u obrazovanju

  Dr Jasna Avramovi gradonaelnik Grada Smedereva

  Branislav Nedimovi Ministarstvo poljoprivrede i zatite ivotne sredine

  Nauni odbor:

  Dr Vidojko Jovi, Univerzitet u Beogradu Rudarsko-geoloki fakultet

  Dr Miko Milanovi, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

  Dr Miroljub Milini, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

  Dr Dejan Filipovi, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet

  Dr Gordana Drai, Univerzitet Singidunum Fakultet za primenjenu ekologiju Futura

  Mr Vladimir Pavievi, Univerzitet u Beogradu Tehnoloko-metalurki fakultet

  Dr Radoje Pantovi, Univezitet u Beogradu Tehniki fakultet u Boru