razmišljati ekološki

of 17/17
RAZMIŠLJATI EKOLOŠKI

Post on 15-Aug-2015

38 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. RAZMILJATI EKOLOKI
 2. 2. PRAENJE STANJA IVOTNE SREDINE MONITORING SISTEM JE SISTEM PRAENJA I ANALIZA STANJA IVOTNE SREDINE
 3. 3. PRAENJE STANJA IVOTNE SREDINE
 4. 4. VULKAN NA ISLANDU
 5. 5. Vulkanski oblak nad Islandom 17. april. 2010
 6. 6. Otkazani avionski letovi zbog vulkanskog dima i pepela Vulkanski pepeo moe imati posledice i po zdravlje ljudi, posebno plunih bolesnika i osoba sklonih alergijama. Praina i pepeo koji se udahnu mogu da izazove suavanje disajnih puteva. Kod osoba koje ve boluju od respiratornih problema mogu da izazovu i napad astme. Ukoliko ta praina sadri jo neka hemijske osobine, moe doi do veih oteenja zdravlja.
 7. 7. ELIMINACIJA UZROKA ZAGAIVANJA ELIMINACIJA UZROKA ZAGAIVANJA PODRAZUMJEVA KORIENJE ISTIH ENERGIJA (ENERGIJE SUNCA I VJETRA) UMJESTO FOSILNIH GORIVA
 8. 8. ELIMINACIJA UZROKA ZAGAIVANJA KORIENJE ENERGIJE VJETRA
 9. 9. SMANJENJE KOLIINE ZAGAUJUIH MATERIJA SMANJIVANJE KOLIINE ZAGAUJUIH MATERIJA POSTIE SE POSTAVLJANJEM FILTERA NA FABRIKIM DIMNJACIMA I KORIENJEM BEZOLOVNOG BENZINA
 10. 10. SMANJENJE KOLIINE ZAGAUJUIH MATERIJA
 11. 11. AKTIVNOSTI 1. IZBACITI UPOTREBU DEZODORANSA I DRUGIH PROIZVODA SA FREONOM 2. NE KORISTITI MOTORNA VOZILA ZA MALA RASTOJANJA 3. ODLAGATI OTPAD U KONTEJNERE 4. KORISTITI SAMO LAKO RAZGRADIVE MATERIJE I PROIZVODE DOBIJENE RECIKLIRANJEM
 12. 12. AKTIVNOSTI 5. NE KORISTITI INSEKTICIDE 6. KORISTITI PROIZVODE SA NATPISOM BIORAZGRADIVO I BEZ FOSFATA
 13. 13. RECIKLIRANI MATERIJAL
 14. 14. RECIKLIRANI MATERIJAL
 15. 15. AKTIVNOSTI EKOLOKE ORGANIZACIJE GREENPEACE
 16. 16. AKTIVNOSTI EKOLOKE ORGANIZACIJE GREENPEACE
 17. 17. DA PONOVIMO... PITANJA 1. NAVEDI TRI MJERE ZA OUVANJE BIOSFERE! 2. KAKO SE MOE SMANJITI ZAGAENJE VAZDUHA? ODGOVORI 1. MONITORING, ELIMINACIJA UZROKA I SMANJIVANJE KOLIINE ZAGAUJUIH MATERIJA. 2. FILTERIMA NA FABRIKIM DIMNJACIMA I BEZOLOVNIM BENZINOM PITANJA 1. KOJE ENERGIJE NAZIVAMO ISTIM ENERGIJAMA? 2. KOJA JE SVJETSKI POZNATA EKOLOKA ORGANIZACIJA? ODGOVORI 1. ENERGIJU SUNCA, VJETRA, VODE. 2. GREENPEACE