rpt numerasi thn 1

Download Rpt Numerasi Thn 1

Post on 13-Apr-2016

20 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

THN1

TRANSCRIPT

 • RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 LINUS TEGAR J

  1

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  Murid berupaya:

  1.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9 0

  1.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9 0

  Jumlah 0 Jumlah

  2

  Murid berupaya:

  1.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9 0

  1.4 Menulis angka, 1 hingga 9 0

  Jumlah 0 Jumlah

  3 MENULIS NOMBOR

  Murid berupaya:

  0

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  PROGRAM LINUS

  MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA

  MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI

  1.5 Membaca nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan'

  1.6 Menulis nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan'

 • RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  4

  Murid berupaya:

  1.7 Menyusuin nombor, 1 hingga 9 :

  a) Membilang satu-satu secara tertib menaik 0

  b) Membilang satu-satu secara tertib menurun 0

  Jumlah 0 Jumlah

  5

  Murid berupaya:

  1.8 a) Menyebut nombor 0 dan 10 0

  0

  1.8 c) Membilang objek dalam kumpulan hingga 10 0

  1.8 d) Menulis angka '0' dan '10' 0

  0

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  PROGRAM LINUS

  MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN NOMBOR

  MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN NOMBOR

  1.8 b)Mengenal pasti angka '0' dan '10' dalam membilang

  1.8 e) Membaca nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'sepuluh'

  1.8 f) Menulis nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'sepuluh'

 • RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  Murid berupaya:

  6

  1.9 Menyusun nombor, 0 hingga 10:

  a) Membilang satu-satu secara tertib menaik 0

  b) Mebilang satu-satu secara tertib menurun 0

  0

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  7

  Murid berupaya:

  0

  0

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  PROGRAM LINUS

  MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN NOMBOR

  c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik

  d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun

  MENYATAKAN KUANTITI SECARA INTUITIF

  1.10 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang

  1.11 Menyatakan lebih satu atau kurang satu daripada sesuatu nombor

 • RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 2 - NOMBOR BULAT HINGGA 20 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  8

  Murid berupaya:

  2.1 a) Menyebut nombor, 11 hingga 20 0

  2.1 b) Mengenal pasti angka, 11 hingga 20 0

  2.1 c) Menulis angka, 11 hingga 20 0

  Jumlah 0 Jumlah

  Murid berupaya:

  92.2 Membilang objek dalam kumpulan, 11 hingga 20 0

  Jumlah 0 Jumlah

  MENULIS NOMBOR

  Murid berupaya:

  10

  0

  0

  PROGRAM LINUS

  MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA

  MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI

  2.3 a) Membaca nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga 'dua puluh'

  2.3 b) Menulis nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga 'dua puluh'

 • 10MENULIS NOMBOR

  Jumlah 0 Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 12- NOMBOR BULAT HINGGA 20 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  11 DAN 12

  Murid berupaya:

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  Murid berupaya:

  2.5 Menyusuin nombor, 11 hingga 20 : 0

  a) Membilang satu-satu secara tertib menaik 0

  b) Membilang satu-satu secara tertib menurun 0

  0

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  PROGRAM LINUS

  MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI

  2.4 Menyatakan nilai setiap digit dalam setiap suatu nombor

  MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN NOMBOR

  c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik

  d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun

 • RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 3 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  13 DAN 14

  Murid berupaya:

  3.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor 0

  3.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor 0

  Jumlah 0 Jumlah

  OPERASI TAMBAH

  Murid berupaya:

  3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 0

  0

  3.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor 0

  Jumlah 0 Jumlah

  PROGRAM LINUS

  MENGENAL PASTI PASANGAN NOMBOR UNTUK

  MEMBENTUK SATU NOMBOR YANG BERKAITAN

  3.4 Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama

 • 15

  Murid berupaya:

  3.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah 0

  Jumlah 0 Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 4 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  16 DAN 17

  Murid berupaya:

  4.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor 0

  4.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor 0

  Jumlah 0 Jumlah

  OPERASI TAMBAH

  Murid berupaya:

  4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah 0

  4.4 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor 0

  Jumlah 0 Jumlah

  MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI TAMBAH

  PROGRAM LINUS

  MENGENAL PASTI PASANGAN NOMBOR UNTUK

  MEMBENTUK SATU NOMBOR YANG BERKAITAN

 • 18

  Murid berupaya:

  4.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah 0

  Jumlah 0 Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 5 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  OPERASI TOLAK

  Murid berupaya:

  19

  5.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor 0

  5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak 0

  Jumlah 0 Jumlah

  20

  Murid berupaya:

  5.3 Menyelesaikan masalah harian yang mudah 0

  Jumlah 0 Jumlah

  MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI TAMBAH

  PROGRAM LINUS

  MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI TOLAK

 • MINGGU TARIKH UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  21OPERASI TOLAK

  Murid berupaya:

  6.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor 0

  6.2 Mencari beza antara dua nombor. 0

  6.3 Menulis ayat amatematik bagi operasi tolak 0

  Jumlah 0 Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  22 OPERASI TOLAK

  Murid berupaya:

  6.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tolak 0

  0

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  Murid berupaya:

  PROGRAM LINUS

  PROGRAM LINUS

  6.5 Menyatakan pasangan nombor yang mungkin, dimana apabila ditolak memberi baki yang sama

  6.6 Menyatakan secara spontan beza antara dua nombor

  MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI TOLAK

 • 236.7 Menyelesaikan masalah harian yang mudah 0

  Jumlah 0 Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 7 - WANG HINGGA RM 10 LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  24

  Murid berupaya:

  0

  7.2 Mewakilkan nilai wang bagi 'RM' dan 'Sen' 0

  7.3 Menukarkan :0

  a) duit syiling sehingga RM 10

  MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI TOLAK

  PROGRAM LINUS

  MENGENAL PASTI RINGGIT DAN SEN

  7.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas

 • 24

  b) wang kertas hingga RM 100

  Jumlah 0 Jumlah

  25

  Murid berupaya:

  7.4 Menambah dan menolak 0

  a) duit syiling hingga RM 1 0

  b) wang kertas hingga RM 10 0

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 8 - PENGENALAN MASA DAN WAKTU LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  Murid berupaya:

  26

  0

  8.2 Menyebut aktiviti mengikuit bahagian-bahagian hari 0

  8.3 Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan 0

  MENGENAL PASTI RINGGIT DAN SEN

  TAMBAH DAN TOLAK MELIBATKAN WANG

  7.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah berkaitan wang

  PROGRAM LINUS

  MENAMAKAN HARI DAN BULAN DAN MENERANGKAN AKTIVITI SEJAJAR DENGAN

  HARI PERSEKOLAHAN

  8.1 Menyatakan bahagian-bahagian dalam sehari dengan betul

 • 27

  8.5 Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan 0

  Jumlah 0 Jumlah

  Murid berupaya:

  0

  Jumlah 0 Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MINGGU TARIKH UNIT 9 - BENTUK TIGA DIMENSI (BENTUK 3D) LINUS TEGAR J

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN L1 L2 L3 L1 L2 L3

  28

  Murid berupaya:

  9.1 Mengenal dan menamakan bentuk tiga dimensi. 0

  9.2 Menyatkan ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi 0

  MENAMAKAN HARI DAN BULAN DAN MENERANGKAN AKTIVITI SEJAJAR DENGAN

  HARI PERSEKOLAHAN

  MENYEBUT DAN MENULIS WAKTU

  8.6 Mengenal muka jam dan menyatakan waktu dalam jam pada muka jam

  P