rozdziaŁ i technologia - zgksepolno.pl · rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w...

of 66 /66
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim. str. 32 ROZDZIAŁ I TECHNOLOGIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE ............................................................................................................34 2. DANE WYJŚCIOWE ......................................................................................................34 3. OPIS ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ................................................................................36 5. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ........................................................................................................................37 5.1. INFORMACJE OGÓLNE ...............................................................................................................37 5.2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW ..............................................................................................39 5.2.1. Blok odbioru ścieków dowożonych obiekt nr 1 ................................................................................... 39 5.2.2. Zbiornik retencji dla ścieków dowożonych – obiekt nr I ......................................................................... 42 5.2.3. Przepompownia ścieków surowych– obiekt nr 2 .................................................................................... 44 5.2.4. Oczyszczalnia mechaniczna obiekt nr 3 ................................................................................................. 47 5.2.5. Dmuchawy obiekt nr 4 .......................................................................................................................... 52 5.2.6. Zbiornik retencyjny obiekt nr 5 .............................................................................................................. 54 5.2.7. Blok rozdziału ścieków surowych, pomiar. Obiekt nr 5a ......................................................................... 55 5.2.8. Reaktor biologiczny. Obiekty nr 6, 7, 8, 9, 10. ........................................................................................ 56 5.2.9. Osadniki wtórne. Obiekty nr 11 ............................................................................................................. 62 5.2.10. Przepompownia osadu Obiekt nr 11a .................................................................................................. 65 5.2.11. Komora stabilizacji tlenowej obiekt nr 18 ............................................................................................ 67 5.2.12. Obudowa odbioru osadu odwodnionego, obiekt nr 19 ........................................................................ 69 5.2.13. Pompownia ścieków oczyszczonych, obiekt nr 12 ................................................................................ 70 5.2.14. PIX i PAX obiekt nr 17 ....................................................................................................................... 71 5.2.15. Gospodarka osadem nadmiernym obiekty nr II................................................................................. 72 5.2.16. Kompostowanie osadów – obiekty nr 13, 14, 15, 16 ............................................................................ 72 5.3. EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI ..................................................................................................76 5.3.1. Sterowanie ............................................................................................................................................ 76 5.3.2. Załoga oczyszczalni ............................................................................................................................... 77 5.4. OPIS URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOŚCI, STANU I SKŁADU ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW........................................................................................................................................77 5.5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I POLIELEKTROLITU ...............................................................................80 5.6. ILOŚĆ POWSTAJĄCYCH ODPADÓW..............................................................................................81 5.7. SIECI NA TERENIE OCZYSZCZALNI ..................................................................................................81 5.8. PROJEKTOWANE DO ZAINSTALOWANIA URZĄDZENIE ZBLOKOWANE ...................................................86 5.9. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ DLA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ....................................87 6. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I ARMATURY ................................................................88

Author: doanhanh

Post on 02-Mar-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 32

ROZDZIA I

TECHNOLOGIA

ZAWARTO OPRACOWANIA

I. CZ OPISOWA

1. DANE OGLNE ............................................................................................................ 34

2. DANE WYJCIOWE ...................................................................................................... 34

3. OPIS ISTNIEJCEJ OCZYSZCZALNI ................................................................................ 36

5. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI CIEKW W SPLNIE KRAJESKIM ........................................................................................................................ 37

5.1. INFORMACJE OGLNE ............................................................................................................... 37 5.2. OPIS POSZCZEGLNYCH OBIEKTW .............................................................................................. 39

5.2.1. Blok odbioru ciekw dowoonych obiekt nr 1 ................................................................................... 39 5.2.2. Zbiornik retencji dla ciekw dowoonych obiekt nr I ......................................................................... 42 5.2.3. Przepompownia ciekw surowych obiekt nr 2 .................................................................................... 44 5.2.4. Oczyszczalnia mechaniczna obiekt nr 3 ................................................................................................. 47 5.2.5. Dmuchawy obiekt nr 4 .......................................................................................................................... 52 5.2.6. Zbiornik retencyjny obiekt nr 5 .............................................................................................................. 54 5.2.7. Blok rozdziau ciekw surowych, pomiar. Obiekt nr 5a ......................................................................... 55 5.2.8. Reaktor biologiczny. Obiekty nr 6, 7, 8, 9, 10. ........................................................................................ 56 5.2.9. Osadniki wtrne. Obiekty nr 11 ............................................................................................................. 62 5.2.10. Przepompownia osadu Obiekt nr 11a .................................................................................................. 65 5.2.11. Komora stabilizacji tlenowej obiekt nr 18 ............................................................................................ 67 5.2.12. Obudowa odbioru osadu odwodnionego, obiekt nr 19 ........................................................................ 69 5.2.13. Pompownia ciekw oczyszczonych, obiekt nr 12 ................................................................................ 70 5.2.14. PIX i PAX obiekt nr 17 ....................................................................................................................... 71 5.2.15. Gospodarka osadem nadmiernym obiekty nr II................................................................................. 72 5.2.16. Kompostowanie osadw obiekty nr 13, 14, 15, 16 ............................................................................ 72

5.3. EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI .................................................................................................. 76 5.3.1. Sterowanie ............................................................................................................................................ 76 5.3.2. Zaoga oczyszczalni ............................................................................................................................... 77

5.4. OPIS URZDZE SUCYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOCI, STANU I SKADU ODPROWADZANYCH CIEKW ........................................................................................................................................ 77 5.5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I POLIELEKTROLITU ............................................................................... 80 5.6. ILO POWSTAJCYCH ODPADW .............................................................................................. 81 5.7. SIECI NA TERENIE OCZYSZCZALNI .................................................................................................. 81 5.8. PROJEKTOWANE DO ZAINSTALOWANIA URZDZENIE ZBLOKOWANE ................................................... 86 5.9. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ DLA URZDZE TECHNOLOGICZNYCH .................................... 87

6. ZESTAWIENIE WYPOSAENIA I ARMATURY ................................................................ 88

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 33

6.1. POMPY Z URAWIKAMI .............................................................................................................. 88 6.2. DMUCHAWY ............................................................................................................................ 89 6.3. MIESZADA Z ZESTAWAMI MONTAOWYMI I URAWIKIEM ............................................................... 89 6.5. ZASUWY NOOWE Z NAPDEM ELEKTRYCZNYM .............................................................................. 90 6.6. PRZEPUSTNICE Z NAPDEM RCZNYM ........................................................................................... 90 6.7. PRZEPUSTNICE Z NAPDEM ELEKTRYCZNYM ................................................................................... 90 6.8. ZAWORY ZWROTNE KTOWE ...................................................................................................... 91 6.9. PRZEPYWOMIERZE ELEKTROMAGNETYCZNE ................................................................................. 91

7. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE ....................................................................... 92

II. CZ GRAFICZNA

NAZWA RYSUNKU NR

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOCIOWY 1:500 01

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 02

BLOK ODBIORU CIEKW DOWOONYCH 1:50 03

PRZELEW Z POMIAREM ILOCI W KP1 1:50 04

PRZEPOMPOWNIA GWNA, ZBIORNIK RETENCJI CIEKW DOWOONYCH 1:100 05

OCZYSZCZALNIA MECHANICZNA 1:100 06

ZBIORNIK RETENCYJNY, BLOK ROZDZIAU RZUT 1:100 07

ZBIORNIK RETENCYJNY, BLOK ROZDZIAU PRZEKROJE 1:100 08

REAKTOR BIOLOGICZNY 1:100 09

DMUCHAWY 1:100 10

OSADNIKI WTRNE, POMPOWNIA OSADU, POMPOWNIA CIEKW OCZYSZCZONYCH

RZUT I PRZEKRJ 1:100

11

OSADNIKI WTRNE, POMPOWNIA OSADU, POMPOWNIA CIEKW OCZYSZCZONYCH

PRZEKROJE 1:100

12

KOMORY STABILIZACJI Z POMIESZCZENIEM DMUCHAW RZUT 1:100 13

KOMORY STABILIZACJI Z POMIESZCZENIEM DMUCHAW PRZEKROJE 1:100 14

OBUDOWA ODBIORU OSADU ODWODNIONEGO 1:100 15

ZBIORNIK PIX I PAX 1:100 16

PROFILE SIECI KS6-KS2; KS0-KS1; KS0-KS15; KS37-KS12 17

PROFILE SIECI Mech-K1-WIE; ZB-KS11; KT1-KT3; KT4-KT5 18

PROFIL KS36-OB NR 5; KS39-KS46; KS45-KA2 19

PROFIL KS16-KS25 20

PROFIL KS25-KS29; KS21-KS32 21

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 34

OPIS TECHNICZNY

1. Dane oglne

Niniejsza teczka zawiera projekt technologiczny wykonany w ramach zadania:

OPRACOWANIE WIELOBRANOWEJ DOKUMENTACJI NA ROZBUDOW I MODERNIZACJ

OCZYSZCZALNI CIEKW W SPLNIE KRAJESKIM

Zamawiajcym dla ww zadania jest:

Zakad Gospodarki Komunalnej Spka z o.o.

ul. E. Orzeszkowej 8

89-400 Splno Krajeskie

Podstaw do opracowanie niniejszego projektu s:

- Koncepcja Wstpna oraz Koncepcja ostateczna opracowane przez biuro Biowoma w 2011r

- Protoky z narady odbytych w siedzibie Zamawiajcego i na terenie oczyszczalni.

- Opinia dotyczca rozwiza technologicznych zawartych w KONCEPCJI ZASADNICZA

ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI CIEKW W SPLNIE KRAJESKIM

-Konsultacje robocze w trakcie wykonywania opracowania

2. Dane wyjciowe

W Koncepcji Wstpnej opracowanej w maju 2011r zestawiono dane wyjciowe zawierajce ilo i

jako ciekw kierowanych docelowo na oczyszczalni w Splnie Krajeskim, przeprowadzono

na ich podstawie dyskusj take na naradzie 02.06.2011r jaka odbya si w Zakadzie

Gospodarki Komunalnej w Splnie Krajeskim i ostatecznie przyjto nastpujce wartoci:

Qd = 2113 m3/d

Qdmax = 2960 m3/d

Qh max = 183 m3/h = 51 dm3/sek

Qh sr = 88 m3/h = 24,4 dm3/sek

Uwaga dodatkowa: w okresie duych opadw atmosferycznych i roztopw nastpi wzrost

dopywu dobowego, maksymalna zaobserwowana ilo bya w styczniu 2011r i wynosia 2993

m3/d oraz 189 m3/h.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 35

STENIA ADUNKI

BZT5 553 g O2/m3 1170 kg O2/d

CHZT 1087 g O2/m3 2296 kg O2/d

Zaw og 508 g/m3 1073 kg /d

Azot og 111 g N/m3 234 kg N/d

Fosfor og 23 g P/m3 49 kg P/d

RLM 19500

Powysze dane wyjciowe zostay przyjte i potwierdzone na etapie Koncepcji kocowej oraz w

opinii p. Jawiskiego i ostatecznie przyjte do dalszych etapw projektowania.

Podane wyej iloci ciekw surowych bd dopyway do oczyszczalni dwoma drogami. Jedna to

dopyw istniejcym rurocigiem tocznym na teren oczyszczalni z pompowni miejskiej, druga to

istniejcy kana grawitacyjny do ktrego wprowadzane s dowoone cieki. Brak pomiarw na

cigu tocznym i grawitacyjnym stwarza trudno w ocenie proporcji tych dopyww.

Korzystajc z obserwacji eksploatacji oczyszczalni ustalono e s to proporcje nastpujce:

Ilo ciekw dopywajcych rurocigiem tocznym to poowa caej iloci :

Qd = 2113 : 2 = 1056 m3/d

Qdmax = 2960 :2 = 1480 m3/d

Qh max = 183 :2 = 91 m3/h = 25 dm3/sek

Qh sr = 88 :2 = 44 m3/h = 12 dm3/sek

Pozostaa poowa dzieli si na:

Ilo ciekw dowoonych

Qd = 300 m3/d

Qdmax = 300 m3/d

Qh max = 20 m3/h = 5,6 dm3/sek

Qh sr = 20 m3/h = 5,6 dm3/sek

Ilo ciekw dopywajcych grawitacyjnie

Qd = 1056 - 300 = 976 m3/d

Qdmax = 1480 - 300 = 1180 m3/d

Qh max = 71 m3/h = 20 dm3/sek

Qh sr = 41 m3/h = 11 dm3/sek

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 36

3. Opis istniejcej oczyszczalni

Istniejca oczyszczalnia skada si z nastpujcych obiektw:

- punkt zlewny dla ciekw dowoonych

- przepompownia ciekw surowych

- piaskownik poziomy

- krata schodkowa o przewicie 3mm

- przelew z sond pomiarow

- komora retencji o wymiarach w rzucie 7,0 x 7,0m, i poj. u. 240 m3

- komora defosfatacji o wymiarach w rzucie 7,0 x 7,0m, i poj. u. 240 m3

- komora denitryfikacji o poj. 380 m3

- komora predenitryfikacji o poj. 95 m3

- komora nitryfikacji o poj. 2900 m3

- komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego poj. 960 1019 m3

- osadnik wtrny wielolejowy, dugo 38m, szer. 5,8m

- pomiar iloci ciekw oczyszczonych

- kaskada i wylot ciekw oczyszczonych

- stacja zagszczania i odwadniania osadu nadmiernego

- poletka osadowe

- budynek socjalno-techniczny

- budynek stacji dmuchaw i transformatorw

Oczyszczalnia ciekw w Splnie Krajeskim zlokalizowana jest na dziakach nr 169/6, 171/1

oraz 173/1 stanowicych wasno Zakadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej

8, 89-500 Spolno Krajeskie

Dane z rozdz. 3 dotycz ciekw dopywajcych na oczyszczalni, pomiarw dokonano w sieci

kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni.

rdem dopywu ciekw deszczowych do sieci kanalizacji bytowej jest istniejcy ukad

kanalizacji poza oczyszczalni Na dugoci okoo 2 km przed terenem oczyszczalni wykonano w

latach ubiegych nitk kanalizacji bytowej na gbokoci okoo 4,5m a nad ni nitk kanalizacji

deszczowej na gb ok. 3m. Obie nitki maja wsplne studnie rewizyjne w ktrych gbiej pooony

kana bytowy jest przykryty wazem betonowym. Sposb rozwizania jest rdem dodatkowego

dopywu ciekw deszczowych do kolektora bytowego przez nieszczelnoci wazw betonowych.

Zapewne w zwizku z t sytuacj poza terenem oczyszczalni, w studni istniejcej oznakowanej w

niniejszej dokumentacji jako Ki3

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 37

wykonany zosta przelew do studni istn nr Ki7. Brak jest danych o zakresie i czstotliwoci

dziaania tego przelewu.

4. Odbiornik ciekw, jako ciekw oczyszczonych

Bezporednim odbiornikiem ciekw oczyszczonych jest rw kaskadowy prowadzcy cieki do

rzeki Spolenki (na dziace nr 247 obrb Sikorz) w km 26 + 050. Rzeka pynie przez jezioro

Niechorskie i dalej do Zalewu Koronowskiego.

Administratorem Spolenki jest kujawsko-Pomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we

Wocawku Oddzia Rejonowy Bydgoszcz. Rzeka Spolenka jest ciekiem podstawowym o

nieregularnym korycie, o szerokoci dna rednio5,0m i nachyleniu skarp 1:0,7. Pynie w szerokiej

dolinie rynnowej.

Zakad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wykonuje konserwacj odcinka Spolenki w km od 25

+ 550 do 26 + 050 ( 500m )

Zgodnie z Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. ( raz z pniejszymi

zmianami w Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 28 stycznia 2009r ) w sprawie

warunkw, jakie naley speni przy wprowadzaniu ciekw do wd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137), i zgodnie z

zacznikiem nr1 do tego Rozporzdzenia, okrela si poniej najwysze dopuszczalne wartoci

wskanikw zanieczyszcze dla oczyszczonych ciekw bytowych (dla RLM 15000-99999mk)

Sbzt5 = 15g/m3

Schzt = 125g/m3

Szaw.og. = 35 g/m3

Sazot og. = 15g/m3

Sfosf. Og. = 2g/m3

5. Projektowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie

Krajeskim

5.1. Informacje oglne

Realizacja inwestycji podlega bdzie etapowaniu (przewidziano III etapy realizacji- opis

poszczeglnych etapw pkt. 6.1. PZT, projektach wykonawczych branowych, STWiORB,

przedmiarach robt oraz wymaganiach Inwestora okrelonych w SIWZ)

W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ciekw w Spolnie Krajeskim w ramach

technologii oczyszczalni proponuje si:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 38

* modernizacj stacji odbioru i kontroli ciekw dowoonych drog budowy bloku odbioru

usytuowanego w kontenerze wyposaonym w pomiar iloci ciekw, pomiar pH i

przewodnictwa, oraz w urzdzenie podczyszczajce z sitem, lokalizacj bloku

przeniesiono na teren oczyszczalni, obiekt nr 1,

* likwidacj dotychczasowych obiektw sucych do odbioru ciekw dowoonych,

* budow nowej przepompowni gwnej ciekw surowych z sitem pionowym na wlocie oraz

dwoma pompami zatapialnymi, obiekt nr 2,

* modernizacj istniejcego budynku przepompowni polegajca na likwidacji wyposaen ia,

rozbirce czci nadziemnej, przykryciu pozostawionej czci podziemnej kopu

laminatow i wykorzystaniem jako zbiornik retencji ciekw dowoonych, obiekt nr I,

* budow oczyszczalni mechanicznej z zastosowaniem zblokowanego urzdzenia

zoonego z sita, piaskownika napowietrzanego oraz komory do usuwania tuszczu, cao

usytuowana w budynku, obiekt nr 3,

* likwidacj separatora znajdujcego si w ssiedztwie budynku socjalno technicznym,

* budow stacji dmuchaw w budynku o lekkiej obudowie czciowo odkrytej, z siatk, obiekt

nr 4,

* budow zbiornika retencyjnego w postaci zbiornika prostoktnego elbetowego,

przykrytego kopu laminatow, obiekt nr 5,

* budow bloku rozdziau i pomiarw ciekw podczyszczonych mechanicznie kierowanych

do zbiornika retencyjnego lub do oczyszczalni ciekw, obiekt nr 5a,

* budow reaktora biologicznego wielokomorowego zoonego z komr preden itryfikacji,

defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i odtleniania, obiekty nr 6-10,

* budow osadnikw wtrnych poziomych ze zgarniaczami osadu, obiekt nr 11,

* budow przepompowni osadu oraz bloku rozdziau i pomiarw osadu nadmiernego i

recyrkulowanego, obiekt nr 11a,

* budow przepompowni ciekw oczyszczonych, wykorzystywanych technologicznie,

obiekt nr 12,

* budow komory stabilizacji osadu, w postaci zbiornika trzykomorowego przykrytego

kopu laminatow, z pomieszczeniem dmuchaw dla stabilizacji obiekt nr 18,

* budow obiektu obudowania istniejcego punktu odbioru osadu odwodnionego, obiekt nr

19,

* budow stacji PIX i PAX, obiekt nr 17,

* budowa placu z wiat dla kompostowania i dla kompostu dojrzaego, obiekt nr 13 i nr 14 ,

* budow placw dla gromadzenia odpadw bdcych dodatkami do kompostowanego

osadu, obiekt nr 15 i nr 16,

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 39

* w zwizku ze zym stanem dotychczasowych sieci kanalizacyjnych na terenie oczyszczalni

przewiduje si ich cakowit wymian i wykonanie nowych sieci grawitacyjnych z rur

kamionkowych ze szczelnymi studniami rewizyjnymi betonowymi oraz sieci tocznych

technologicznych z rur z PEHD,

* przewiduje si budow na terenie oczyszczalni sieci midzyobiektowych,

* w zwizku z tym e w najbliszym czasie nie przewiduje si zmiany w sposobie dopywu

ciekw do oczyszczalni ( podwjna nitka zoona z sieci deszczowej i poniej

usytuowanej sieci bytowej, ze wsplnymi studniami rewizyjnymi) , pozostawia si ukad

przelewowy z sieci prowadzcej w kierunku oczyszczalni do sieci miejskiej kanalizacji

deszczowej, przelew wykonany bdzie w studni nowoprojektowanej a odcinek

przelewowy zaopatrzony zostanie w pomiar iloci przelewajcych si ciekw w

projektowanej komorze pomiarowej KP1,

* bez zmian technologicznych pozostawia si pomiar ciekw oczyszczonych KPistn,

kaskad i wylot, proponuje si remont budowlany tych obiektw w tym przykrycie pytami

betonowymi kaskady, oraz ogrodzenie w miejscach niebezpiecznych z powodu ingerencji

osb postronnych.

Proces technologiczny sterowany bdzie automatycznie w zakresie podawanych iloci ciekw,

rozdziau na 2 cigi technologiczne, podawania powietrza, recyrkulacji i odprowadzania osadu

nadmiernego.

Przewiduje si automatyczny pomiar charakterystycznych wielkoci technologicznych.

Istniejcy cig oczyszczalni dziaa bdzie nieprzerwanie do momentu wykonania nowych

obiektw oczyszczalni, nastpnie obiekty niewykorzystane w modernizacji zostan rozebrane.

Usunite zostanie cae wyposaenie, ktre nie zostanie przeznaczone do uytku po rozbudowie,

usunicie obiektw budowlanych nad ziemi, pozostan czci budowlane podziemne, wolne

przestrzenie uzupenione bd ziemi z wykopw jakie bd wykonywane w ramach rozbudowy.

Bez istotnych zmian technologicznych zmian pozostawia si ukad odwadniania osadu.

Rezygnuje si ze stalowych zbiornikw osadw ktre s kopotliwe w eksploatacji w okresie

niskich temperatur.

5.2. Opis poszczeglnych obiektw

5.2.1. Blok odbioru ciekw dowoonych obiekt nr 1

Projektuje si obiekt odbioru ciekw dowoonych wykonany w postaci kontenera (zgodnie ze

schematem urzdzenie zblokowane Z1 ) w ktrym zainstalowane bd:

-krata bbnowa

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 40

-urzdzenia pomiarowe i kontrolne

-elementy sterowania

-wyposaenie kontenera

Zastosowano stacj zlewcz w kontenerze wyposaon w krat bbnow dla separacji czci

staych ze ciekw dowoonych wozami asenizacyjnymi oraz rejestracj iloci i niektrych

parametrw ciekw dowoonych.

Podczas pracy stacji zlewczej nastpuje separacja czci staych (skratek), natomiast rozkadalne

biologicznie zanieczyszczenia kierowane s wraz z odpywem do oczyszczalni ciekw. W trakcie

pracy sita, woda wypukuje z wydzielonych skratek zanieczyszczenia fekalne i odprowadza je do

ciekw.

Stacja uruchamiana jest za pomoc identyfikatorw. Przecignicie identyfikatora powoduje

otwarcie zasuwy na dopywie do kontenera stacji zlewczej. Krata wcza si automatycznie gdy

cieki w kontenerze stacji zlewczej osign zadany poziom. Bben kraty czyszczony jest

zgrzebem. Skratki transportowane s transporterem limakowym poprzez stref odwadniajc i

odprowadzane do stojcego przy stacji kontenera.

Ukad pomiaru poziomu zabezpiecza przed ewentualnym przepenieniem kontenera stacji

zlewczej, w razie koniecznoci zamykajc zasuw.

Stacja zapewnia:

przyjecie ciekw,

pomiar objtoci dostarczanych ciekw,

pomiar koncentracji zanieczyszcze (pH, przewodno),

rejestracje danych dotyczcych dostawy,

nadzr nad dostawcami,

Urzdzenie jest zintegrowane z transporterem skratek i pras odwadniajc. Krata bbnowa

pozwala na optymalne odseparowanie czci flotujcych, opadajcych oraz zawieszonych.

Zatrzymujce si na prtach skratki peni dodatkow rol filtra dla napywajcych ciekw.

cieki pitrz si przed krat do momentu osignicia zadanej rnicy poziomw ciekw przed i

za krat. W momencie osignicia zadanego poziomu zaczone zostaje rami zgarniacza. Zby

zgarniacza wpuszczone pomidzy prty kraty zbieraj zgromadzone zanieczyszczenia. W trakcie

obrotu zby trafiaj do najwyszego punktu skd spadaj do umieszczonej w centralnej czci

kosza rynny. Nastpnie skratki zostaj przetransportowane przez przenonik limakowy,

sprasowane, odwodnione i wyrzucone na zewntrz przez otwr zrzutowy. Ukad automatycznego

przemywania strefy prasy skratek, zapobiega zalepianiu si prasy zagszczonymi skratkami i

zapewnia cig drono tego elementu urzdzenia.

Ukad dysz puczcych skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera

limakowego wypukujcy i rozpuszczajcy czci organiczne. Dziki temu nastpuje:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 41

- redukcja rozpuszczalnych czci organicznych ok. 95 %

- redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 50 %

- redukcja objtoci sprasowanych skratek o ok. 80 %

Kontener w ktrym zainstalowane bd urzdzenie odbioru, kontroli i sterowania posiada:

- instalacj elektryczn owietleniow

- instalacj elektryczn grzewcz z grzejnikiem

- podoga z blachy aluminiowej ryflowanej

- ciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej

- drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej

-stacja musi by wyposaona w wentylacj mechaniczn, grawitacyjn i sygnalizacj

przekroczenia stenia metanu i siarkowodoru,

Kontener ustawiony zostanie na fundamencie elbetowym projektowanym indywidualnie.

Cechy urzdzenia zainstalowanego dla odbioru ciekw:

Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm

Zuycie wody puczcej: 2 l/s

Standardowe ustawienie czasu pukania: 30 s raz dziennie

Wymagane cinienie wody puczcej: 5 bar

Wszystkie elementy majce kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub

rwnowanej (za wyjtkiem armatury, napdw i oysk).

Parametry techniczne:

rednica sita 780 mm

Przewit 6 mm

Przepyw 100 m3/h (dla ciekw do 3%sm)

Moc znamionowa: 1,1 kW

Typ ochrony IP65

Ochrona Ex II2GExeIIT3

Cig spustowo pomiarowy:

Cig spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 gruboci 2 mm

Przepywomierz elektromagnetyczny z detekcj pustej rury firmy DN 100

Naczynie pomiarowe

Ukad automatycznego pukania

Zasuwa pneumatyczna

Elektrozawory sterujce zasuw

Kompresor olejowy

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 42

Przetwornik do pomiaru pH

Elektroda pH , z czujnikiem temperatury

Przetwornik do pomiaru przewodnictwa

Naczyko konduktometryczne z czujnikiem temperatury

Szafa zasilajco sterownicza:

Szafka wyposaona we wszystkie niezbdne elementy do automatycznej pracy instalacji:

- Sterownik

- Panel operatorski

- Wycznik gwny

- Wycznik awaryjny

- Sterowanie krat

- Sterowanie automatycznym pukaniem strefy prasowania

- Sterowanie systemem pukania skratek IRGA

- Licznik godzin pracy

Panel sterujcy jest ogrzewany wewntrz wyposaony w termostat. Zapobiega to tworzeniu

kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych.

Szafa zewntrzna sterujco-identyfikujca (wykonana ze stali nierdzewnej):

Kolorowy Ekran LCD 5,7

stopie ochrony IP-55 stal nierdzewna

System sterowania z archiwizacj danych oraz moliwoci tworzenia bazy danych

(miejscowo, adres posesji)

Wejcie USB do przenoszenia danych

Modu identyfikujcy przewonikw

Modu identyfikujcy rodzaj ciekw

Karty zblieniowe 20 szt.

Drukarka moduowa z obcinakiem papieru

Modu jakoci klawiatura przemysowa (wykonana ze stali nierdzewnej)

moliwo wprowadzenia do 3 adresw pochodzenia ciekw

5.2.2. Zbiornik retencji dla ciekw dowoonych obiekt nr I

Obiekt istniejcy adaptowany w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni.

Ze wzgldu na duy chwilowy spyw ciekw podawany z wozu asenizacyjnego, dochodzcy do

100 m3/godz. proponuje si skierowanie kadej porcji ciekw do zbiornika retencyjnego a

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 43

nastpnie podawanie ich do kanalizacji ciekw surowych pomp o wydajnoci pozwalajcej na

urednienie dobowe iloci tych ciekw.

Z zestawienia iloci ciekw dowoonych podanego w zaczniku do specyfikacji, dla lat 2008,

2009, 2010 wynika, e ilo ta zmniejsza si z roku na rok. Byy to iloci ( redni dobow

wyliczono zakadajc, e w cigu roku cieki byy dowoone w cigu 280 dni):

rok 2008 - 99200m3/rok r 354m3/d

rok 2009 - 92900m3/rok r 332m3/d

rok 2010 - 79200m3/rok r 283m3/d

Zbiornik

Dla retencji ciekw dowoonych proponuje si wykorzystanie podziemnej czci obecnej

przepompowni ciekw. Posiada ona rednic 7,5m i gboko do terenu okoo 5,7m. Std przy

zaoeniu uytkowej gbokoci 4,5m mamy pojemno uytkow rwna:

V = 3,14 x 3,75 x 3,75 x 5 = 221m3

Zbiornik retencyjny ciekw dowoonych powstanie przez adaptacj do tych celw istniejcej

pompowni gwnej po usuniciu budowlanej czci nadziemnej, wyremontowaniu zbiornika

podziemnego z usuniciem wyposaenia i elementw budowlanych nie bdcych elementami

konstrukcyjnymi.

Proponuje si przykrycie zbiornika kopu laminatow wyposaon w system wentylacji

grawitacyjnej i odprowadzenia wd opadowych. W przykrywie laminatowej przewiduje si

kominek antyodorowy

Zbiornik wyposaony zostanie w przelew grawitacyjny o rednicy 200mm na wysokoci

maksymalnego dopuszczalnego poziomu ciekw w zbiorniku, skierowany do nowoprojektowanej

przepompowni ciekw surowych.

Pompy

Przy zaoeniu maksymalnego dowoenia w cigu nastpnych lat nie

przekraczajcego 300m3/d, ustala si nastpujce

parametry pomp P1 i P2:

( pracujcej i rezerwowej) podajcych cieki do przepompowni gwnej:

wydajno 20 m3/h = 5,6 dm3/sek.

wysoko podnoszenia 5,0m s. wody

rurocig toczny o rednicy 90mm

dobrano pompy zatapialne do wsppracy z falownikiem, kada z silnikiem 5,5kW

i oprzyrzdowaniem stacjonarnym (kolano stopowe, zaczep, grny uchwyt prowadnicy 2-

rurowej).

Mieszada M1, M2

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 44

Dla przeciwdziaania osadzaniu si w zbiorniku zanieczyszcze wyposaony zostanie w 2

mieszada mechaniczne kade z silnikiem o mocy 2,5 kW z zestawem montaowym i urawikiem

do podnoszenia. Mieszada ustawione 1,0m od pionu pompy. Zestaw montaowy dla kadego

mieszada zoony z :

- uchwyt do zamocowania agregatu w pozycji poziomej,

- uchwyt prowadnicy,

- grne mocowanie prowadnicy rurowej,

- dolne mocowanie prowadnicy rurowej,

- prowadnica rurowa 60x60x3, L=6m.

Sterowanie prac mieszade podporzdkowane bdzie poziomowi ciekw w zbiorniku.

Automatyka i sterowanie

W zakresie automatyki i sterowania przewiduje si wyposaenie zbiornika w pomiar wysokoci

zwierciada ciekw, sterowanie iloci ciekw podawanych do pompowni gwnej prowadzone

bdzie rcznie poprzez ustalenie czasu pracy w okrelonych godzinach i ustawienie w okresie

rozruchu zakresu otwarcia zasuwy noowej z moliwoci zmiany tego zakresu przy zmieniajcej

si iloci ciekw dowoonych i dopywu ciekw surowych, ochrona przed sucho biegiem.

Przewiduje informacj o czasie pracy pomp, informacja o poziomie ciekw. System pracy

mieszada w powizaniu z prac pomp, wyczanie mieszada przy obnieniu si poziomu do

minimalnego.

5.2.3. Przepompownia ciekw surowych obiekt nr 2

z urzdzeniem zblokowanym nr Z2 ( sito pionowe)

Dla podawania na oczyszczalni ciekw dopywajcych grawitacyjnie do terenu oczyszczalni

oraz ciekw i wszelkich odciekw powstajcych na terenie oczyszczalni, proponuje si

wykonanie nowej przepompowni w ssiedztwie obecnej ktra bdzie przebudowana na zbiornik

retencji ciekw dowoonych.

Nowoprojektowana pompownia wykonana zostanie jako zbiornik podziemny monolityczny

elbetowy o rednicy wewntrznej rwnej 5,0m, przykryty kopu laminatow z wentylacj

grawitacyjn i rynn odprowadzajc wody opadowe. W pokrywie laminatowej przewiduje si

kominek antyodorowy.

Sito pionowe

Na wlocie ciekw do przepompowni proponuje si zainstalowanie sita pionowego o przewicie

6mm dla wyapanie wikszych dopywajcych zanieczyszcze i ochrony pomp.

Proponuje si sito dziaajce w nastpujcy sposb:

cieki przepywaj przez powierzchni cedzc sita (kosz), na ktrej osadzaj si skratki

powodujc po pewnym czasie spitrzenie ciekw przed sitem. Po osigniciu zadanego

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 45

spitrzenia czujniki ukadu pomiarowego automatycznie uruchamiaj przenonik limakowy

wynoszcy skratki i jednoczesne czyszczenie powierzchni sita za pomoc szczotek

umieszczonych na krawdziach transportera w strefie cedzcej sita.

Skratki transportowane s przenonikiem pionowym do kontenera skratek. Odwadnianie skratek

ma miejsce zarwno podczas pionowego transportu skratek jak rwnie w strefie prasowania

zlokalizowanej przed rynn zrzutow skratek.

Parametry techniczne:

Wymagana przepustowo Q= 30 dm3/sek.

Przewit s = 8 mm

rednica transportera D = 355 mm

Wszystkie elementy urzdzenia majce kontakt ze ciekami s wykonane z wysokogatunkowej

stali nierdzewnej poddanej powierzchniowej obrbce chemicznej (trawienie w kpieli kwanej).

Zamknita rynna zrzutowa skratek. wyposaona w uchwyt do workw pojedynczych lub uchwyt

do rkaww foliowych przeznaczonych do gromadzenia skratek.

Zintegrowana praska skratek z automatycznym pukaniem strefy prasowania skratek

Zawr elektromagnetyczny, typ ochrony IP 65, ze zczk do podczenia ciekw

oczyszczonych.

Wykonanie instalacji w wersji mrozoodpornej (do -25 C)

Instalacja owinita kablem grzewczym i pokryta materiaem izolacyjnym o gruboci 60 mm oraz

blach ze stali nierdzewnej. Sterowanie ogrzewaniem za pomoc czujnika temperatury.

Szafa sterownicza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, wyposaona we wszystkie elementy

niezbdne do automatycznej eksploatacji urzdzenia. Szafa posadowiona na konsoli wsporczej.

Mieszado mechaniczne M3

Dla przeciwdziaania osadzaniu zanieczyszcze zbiornik pompowni wyposaony bdzie w

mieszado mechaniczne z silnikiem o mocy 2,5 kW z zestawem montaowym urawikiem do

podnoszenia. Mieszado ustawione 1,0m od pionu pompy. Zestaw montaowy zoony z:

- uchwyt do zamocowania agregatu w pozycji poziomej,

- uchwyt prowadnicy,

- grne mocowanie prowadnicy rurowej,

- dolne mocowanie prowadnicy rurowej,

- prowadnica rurowa.

Pompy P3 i P4

Brak jest rejestracji iloci ciekw dopywajcych do przepompowni i iloci ciekw podawanych

rwnolegle na teren oczyszczalni rurocigiem tocznym z przepompowni miejskiej. Weryfikacja

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 46

caej docelowej iloci ciekw i ich jakoci wykonana zostaa na etapie opracowanie tzw.

Koncepcji wstpnej i po rozpatrzeniu zawartych tam informacji przyjto dla potrzeb projektu

rozbudowy i modernizacji, e maksymalna ilo ciekw dopywajcych bdzie rwna:

Q h max = 183 m3/h = 50,8 dm3/sek

przy redniej iloci:

Q h r = 88 m3/h = 24,4 dm3/sek

Wydajno nowoprojektowanej przepompowni przyjto rwn 50% iloci cakowitej ciekw

dopywajcych do terenu oczyszczalni ( pozostae 50% dopywa bezporednio do oczyszczalni

mechanicznej istniejcym rurocigiem tocznym przepompowni miejskiej).

Dane wyjciowe do doboru pomp: P3 i P4

Wydajno max 91 m3/h = 25,3 dm3/sek

Wydajno r 44 m3/h = 12,2 dm3/sek

Poziom projektowanego terenu w rejonie przepompowni 131,00 m npm

Rzdna dna rurocigu doprowadzajcego cieki 126,24 m npm

Rzdna dna technologicznego 124,50 m npm

Rzdna poziomu minimalnego zwierciada ciekw -125,05 m npm

Rzdna poziomu maksymalnego zwierciada ciekw 126,05 m npm

Poziom usytuowania wlotu do oczyszczalni mechanicznej- okoo 137,00 m npm

Ustala si nastpujce parametry pomp ( pracujcej i rezerwowej, z moliwoci wczania si

pompy rezerwowej przy napywie maksymalnym) podajcej cieki do oczyszczalni mechanicznej:

wymagana wydajno 1 pompy ( 150% wydajnoci r. ) 66 m3/h = 18,3 dm3/sek

wymagana wydajno 2 pomp pracujcych jednoczenie 100 m3/h = 28 dm3/sek

wysoko geometryczna 12,05m

rurocig toczny o rednicy 200mm dugo ok. 50m

Przewiduje si zainstalowanie 2 pomp zatapialnych z oprzyrzdowaniem stacjonarnym (kolano

stopowe, zaczep, grny uchwyt prowadnicy 2-rurowej) do wsppracy z falownikiem o mocy 5,5

kW kada, pracujcych w ukadzie automatycznym, przy zaoeniu pracy 1 pompy (przemiennie) i

wczaniu si drugiej pompy w przypadku awarii lub przekroczenia wielkoci dopywu ciekw w

stosunku do wydajnoci pompy pracujcej.

Automatyka i sterowanie

W zakresie automatyki i sterowania przewiduje si wyposaenie zbiornika pompowni w pomiar

wysokoci zwierciada ciekw, system pracy pomp w zalenoci od wysokoci napywu,

informacj o czasie ich pracy, ochrona przed suchobiegiem.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 47

Praca sita pionowego bdzie podlegaa wasnemu systemowi automatyki i sterowania, sygna

podany by musi do gwnego sterowania.

System pracy mieszada w powizaniu z prac pomp, wyczanie mieszada przy obnieniu si

poziomu do minimalnego.

5.2.4. Oczyszczalnia mechaniczna obiekt nr 3

Do nowoprojektowanego obiektu mechanicznej oczyszczalni dopywa bd cieki dwoma

rurocigami tocznymi, jeden z pompowni miejskiej, drugi z nowoprojektowanej przepompowni

ciekw surowych dopywajcych do terenu oczyszczalni grawitacyjnie.

Ilo ciekw dopywajcych:

Qh max = 183 m3/h = 51 dm3/sek

Qh sr = 88 m3/h = 24,4 dm3/sek

Oba rurocigi toczne wprowadzone zostan do komory wytumiajcej w postaci zamknitego

zbiornika stalowego bdcego czci zblokowanej oczyszczalni mechanicznej. Jako urzdzenie

do separacji ze ciekw skratek, piasku i zanieczyszcze zawierajcych tuszcz - proponuje si

zainstalowanie urzdzenia zblokowanego ( zgodnie ze schematem nr Z3 )

Opis elementw urzdzenia:

Kratopiaskownik to zblokowane urzdzenie do mechanicznego oczyszczania cieku skadajce

si z kraty tamowo panelowej poczonej z piaskownikiem.

Zatrzymywanie skratek ma miejsce na kracie tamowo panelowej samoczyszczcej. Krata

zabudowana jest pod ktem 85 w stosunku do paszczyzny cieku. Specyfika pracy kraty

pozwala na wytworzenie filtra skratkowego na tamie kraty co w rezultacie powoduje ociekanie

skratek. Panele kraty umoliwiaj jej prac podczas ewentualnego wyamania, co jest niemoliwe

w przypadku kraty schodkowej. Sama krata to konstrukcja ramowa wykonana z stali AISI 304, z

tam wykonan z tworzywa sztucznego a skadajc si z poczonych ze sob za pomoc

dystansw specjalnych paneli zbierajcych skratki.

Krata wyposaona w denny system oczyszczania filtra tamy oraz system samooczyszczania

paneli tzn. nie wymaga wody do czyszczenia

Wykonanie materiaowe Kraty :

elementy filtrujce ABS

obudowa AISI 304

rama kraty AISI 304

acuch AISI 304

rolki AISI 420

szczotka guma

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 48

piercienie zabezpieczajce AISI 304

waki AISI 304

wa napdzany stal E36

tarcza napdzana stal utwardzana 3CR12

koo acuchowe stal utwardzana 3CR12

wa napdowy stal E36

pytki boczne AISI 304

dolna prowadnica stal utwardzana 3CR12

szyna poprzeczna stal utwardzana 3CR12

Oczyszczony ze skratek ciek wpada do komory piaskownika na ktrego dnie umiejscowiona jest

spirala zgarniajca piasek do kieszeni transportera ukonego ktry z kolei pod ktem 45 wynosi

odwodniony piasek na zewntrz do puczki piasku kt pracy spirali jest o tyle istotny i

odpowiada za odwodnienie kocowe piasku. Obie spirale, pozioma, oraz ukona wynoszca

wykonane s w technologii cignionej- nie posiadaj wau, poruszaj si po listwach lizgowych o

gruboci 10mm wykonanych z materiau odpornego na cieranie typu Hardox.

Na kocu piaskownika umiejscowiony jest koowy zgarniacz tuszczu, rozwizanie to pozwala na

zbieranie czci pywajcych po powierzchni cieku za pomoc obrotowego zgarniacza.

Odtuszczacz koowy w przeciwiestwie do odtuszczacza rwnolegego nie pozwala na

przedostanie si jakichkolwiek zawiesin pywajcych do kolejnego stopnia oczyszczania cieku,

ponadto podczas zgarniania tuszczu nie wystpuje efekt zmieszania go z ciekiem jak to ma

miejsce w odtuszczaczach rwnolegych do komory piaskownika

Dugo piaskownika zostaa tak dobrana aby zagwarantowa efektywno usuwania piasku na

poziomie 95% dla ziaren powyej 0.2 mm. Wanym czynnikiem gwarantujcym wysok

efektywno jest symetryczna budowa piaskownika.

Istotnym elementem instalacji jest system napowietrzania typu ECOQUARTZ ktry flotuje

tuszcze, przy mniejszych ni zakadane napywach nie pozwala opada czci organicznym

razem z piaskiem, przy zwikszonych napywach powoduje wytworzenie wiru w przeciwprdzie

do napywajcego cieku i tym samym wydua drog cieku tak aby piasek nie przelatywa do

dalszych etapw oczyszczania. Dyfuzory ECOQUARTZ skadaj si z porowatego materiau

bdcego mieszanin naturalnie okrgych ziaren kwarcu i ywicy syntetycznej, dla osignicia

zakadanych efektw materia ta powinna charakteryzowa si ziarnistoci 250 mikronw. Ilo

dostarczanego powietrza jest dobierana indywidualnie dla kadej instalacji w oparciu o bilans

ciekw jak rwnie ich rodzaj dostawca zapewnia obliczenia iloci powietrza jak rwnie moc

napowietrzania

Wanym czynnikiem gwarantujcym wysok efektywno jest symetryczna budowa piaskownika.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 49

Dane techniczne :

krata

Typ medium cieki

Przepustowo >. 100 l/s

Temperatura 0-50C

pH 6-8

Szeroko kraty 500 mm

Cakowita szeroko komory 800 mm

Wysoko wylotu skratek dostosowany do praski skratek

Przewit 3 mm

Napd tamy 400V, 50Hz, N = 0,75 kW, IP55

Napd zgarniaka 400V, 50Hz, N = 0,12 kW, IP55

Kt kraty 85o

Piaskownik

piaskownik dobrano dla efektywnoci usuwania piasku dla rednicy ziarna >0,2 mm - 95 %

przepustowo obliczeniowa 60 l/s

kt cian bocznych w piaskowniku 45

piaskownik / klapy rewizyjne / konstrukcja wsporcza stal AISI304

spirala pozioma 160 bezwaowa na caej dugoci piaskownika wykonana z stali specjalnej

Napd z mocowaniem konierzowym dla spirali poziomej:

moc zainstalowana 0,37 kW

prdko obrotowa 4 obr/min

zasilanie 380 V 50 Hz

klasa ochrony IP 55

Napd z mocowaniem konierzowym dla spirali ukonej wynoszcej:

moc zainstalowana 0,37 kW

prdko obrotowa 4 obr/min

zasilanie 380 V 50 Hz

klasa ochrony IP 55

Napowietrzanie

Dyfuzory rurowe skadajce si z porowatego materiau bdcego mieszanin naturalnie

okrgych ziaren kwarcu i ywicy syntetycznej.

Ziarnisto - 250 mikronw

Dmuchawa napowietrzajca wraz z kart doboru mocy napowietrzania

Moc dmuchawy do 0.27 kW

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 50

Odtuszczacz

Zgarniacz tuszczu efektywno usuwania 99 % czci wyflotowanych w komorze

napowietrzanej.

- moc zainstalowana 0.27 kW

- spicie z ukadem sterowania

- pompa tuszczu o mocy 1.5 kW

Urzdzenie wyposaone w podest obsugowy pozwalajcy na inspekcj napdw oraz

elementw przewidzianych DTR.

Obejcie Awaryjne

Urzdzenie wyposaone w krat rczn zainstalowan na obejciu awaryjnym o przewicie 30

mm. oraz armatur odcinajc cae urzdzenie i kierujc ciek na obejcie awaryjne tj. 2 zasuwy

odcinajce.

Puczka piasku to samodzielne urzdzenie dla osadw takich jak pulpa piaskowa suce do

odwadniania oraz usuwania zawartych w nim czsteczek organicznych.

Pulpa piaskowa z piaskownika jest najpierw podawana do komory separatora. Tutaj nastpuje

pierwsze znaczne rozdzielenie piasku od pozostaych czstek staych. Poprzez nastpujce po

tym procesie pukanie, piasek traci prawie wszystkie pozostae w nim czsteczki organiczne.

Puczka piasku to zbiornik, w ktrym wbudowane jest urzdzenie mieszajco zgarniajce oraz

ktre posiada wlot i wylot wody puczcej. Zanieczyszczony piasek jest zatrzymywany poprzez

mieszanie w strefie wirowej, w ktrej nastpuje oddzielenie czsteczek piasku od materiaw

organicznych. W tym procesie wykorzystywane s siy grawitacyjne i wirowe, przy czym

czsteczki o rnym ciarze zostaj wyseparowane i skoncentrowane w przeciwlegych

komorach. Czstki organiczne wraz z wod puczc s usuwane poprzez przelew, wypukane

czstki piasku po sedymentacji zostaj wyniesione do wylotu za pomoc przenonika

zrzutowego. Cay cykl pukania i wynoszenia jest sterowany za pomoc panelu kontrolnego z

moliwoci ustawienia pozostaych parametrw, przy czym panel kontrolny bdzie jeden dla

caej instalacji tj. kratopiaskownik, prasopuczki skratek i puczki piasku.

Puczka piasku jest produkowana ze stali nierdzewnej, spirala bezwaowe oraz listwy lizgowe ze

stali specjalnej. Urzdzenie wyposaone jest w elektryczn zasuw noow do okresowego

odprowadzania wd zalegajcych wd popucznych

Dane techniczne:

Max. przepustowo suchej masy: do 1 t piasku/h

Zawarto Sm organicznej w pukanym piasku do 3% w zalenoci od nadawy

Dugo spirali ok. L = 3600 mm

Kt nachylenia spirali 30

Krciec wody puczcej 1 (3 5 bar)

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 51

Wlot DN 80, PN 10

Wylot ciekw DN 200, PN 10

Napd mieszada N= 0,75kW, 400V, 50 Hz,

Napd przenonika N= 0,75 kW, 400V, 50 Hz,

Napd zasuwy N= 0.12 kW, 400V, 50 Hz

Materia zbiornik, podpory wykonane ze stali AISI 304

spirala stal specjalna

Wysoko wyrzutu piasku ok. 1,5 m nad poziom terenu

Stopie ochrony IP 55

Prasopuczka jest urzdzeniem sucym do wypukiwania z skratek czci organicznych a

nastpnie prasowanie. W pierwszej czci urzdzenia nastpuje wprowadzanie skratek do

komory pukania, w ktrej dysze puczce zainstalowane s na caym obwodzie perforowanego

bbna. Nastpnie napdzana elektrycznie spirala waowa prasuje i transportuje skratki do

pojemnika. Urzdzenie nie potrzebuje adnego ukadu hydraulicznego.

Dane techniczne:

Dugo czci roboczej min 1800 mm

Kt instalacji dostosowany do wyrzutu z kraty tamowo panelowej

Przepustowo 2 m3/h

Dugo strefy odciekowej min. 1000 mm

Przewody odciekowe 2x DN75

Komora zbiorczo puczca min 1100mm

rednica roboczej strefy prasowania min. 200mm

Grne dysze puczce co 450

Dugo wlotu skratek min. 800mm

Koryto rynny w ksztacie litery U o gruboci 2,5 mm

Koryto, leje oraz ktowniki wykonane ze stali nierdzewnej SS 2333 (AISI304)

Pokrywa rynny ze stali nierdzewnej o gruboci 2 mm

Lej samozaadowczy ze stali nierdzewnej -1 szt

Spirala A215/245-50x20 wykonana ze stali specjalnej

Wymagane cinienie wody technologicznej min 4 bar

Zapotrzebowanie wod max. 3l/s przy cinieniu 4 bar

Przycze

NAPD:

Motoreduktor :

Ilo obrotw 24 obr/min

Moc silnika 2,2 kW

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 52

Zasilanie 400V: 2,75 A

Do obiektu oczyszczalni mechanicznej dostarczone bd cieki oczyszczone do praso puczki

skratek i do puczki piasku w iloci max. 5 l/s o cinieniu min 4 bary

Uzupenieniem zblokowanego urzdzenia oczyszczalni mechanicznej jest przewony pomost

obsugowy.

Rynny zrzutowe zamknite, wykonane ze stali nierdzewnej wyposaone w workownice

Panel sterujcy przystosowany do automatycznego sterowania praca zblokowanych urzdze

Zanieczyszczenia w postaci skratek i piasku umieszczane bd w pojemnikach asenizacyjnych o

pojemnoci 250 dm3. Prowadzona bdzie dezynfekcja za pomoc wapna chlorowanego w iloci

ok. 10 kg wapna na 1m3 skratek.

W zakresie instalacji budynek bdzie zasilany z sieci energetycznej. Ogrzewanie elektryczne,

wentylacja mechaniczna, instalacja wod-kan.

Automatyka i sterowanie

W zakresie automatyki i sterowania w skad dostawy wchodzi szafa zasilajco sterownicza

wykonana ze stali nierdzewnej, z ochron typu IP55, panel obsugowy na drzwiach szafy,

sterownik, regulacja poziomu piasku, wycznik gwny awaryjny, wejcie sygnau do ukadu

sterowniczego gwnego, moliwoci zmian nastaw czasowych, czas opnienia instalacji, czas

pracy i postoju transportera, wywietlanie parametrw pracy, amperomierz, ogrzewanie szafy z

termostatem, 3 zestyki do przekazywania zbiorczego sygnau pracy i awarii do sterowni.

Na wlocie ciekw do oczyszczalni przewiduje si zainstalowanie przepywomierzy

elektromagnetycznych a w komorze wytumiania sond do pomiaru jakoci ciekw surowych.

5.2.5. Dmuchawy obiekt nr 4

Projektuje si now stacje dmuchaw dla podawania spronego powietrza do instalacji

napowietrzajcej w nowoprojektowanych komorach nitryfikacji.

Proponuje si zastosowanie dmuchaw w obudowie chronicej otoczenie przed haasem.

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowanie powietrza dla komor nitryfikacji s nastpujce:

Wymagana zdolno natleniania (OC) 165,38 [kg O2/h]

Wymagana ilo powietrza 2 041,69 [Nm3/h] = 34 m3/min

Przewiduje si zainstalowanie 3 szt dmuchaw rotacyjnych D1, D2, D3 o nastpujcych

parametrach technicznych:

- wydajno 18,0 10% m3/min,

- nadcinienie 600mbar,

- silnik elektryczny moc 30kW, 400V

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 53

- obudowa dwikochonna

- do wsppracy z falownikiem

- dmuchawy zaopatrzone bd w obudowy dwikochonne, haas 70 2% dB(A),

manometr i wskanik zanieczyszczenia filtru.

Wymagania dotyczce dmuchaw:

certyfikat jakoci zgodny z DIN/ISO 9001,

niewielka powierzchnia pod zabudow,

niski poziom haasu,

niski pobr energii,

wskanik poziomu oleju na obudowie i moliwo uzupenienia w czasie pracy,

tumiki bez materiaw absorpcyjnych brak zagroenia zapychania sie instalacji

napowietrzania,

bezobsugowa konstrukcja elementw napdowych, atwy dostp,

samonapinajce sie paski klinowe,

wzmocnione oyska przednie silnika,

wyduone okresy wymiany oleju,

wentylator chodzcy bezporednio na osi dmuchawy (bez dodatkowego

wentylatora elektrycznego)

Rurocigi powietrza o rednicy 125mm ( z przepustnicami do powietrza PR1, PR2, PR3 ) od

kadej z dmuchaw wprowadzone bd do rozdzielacza o rednicy 300 mm.

Od rozdzielacza wyprowadzone bd 2 cigi wykonane z rur stalowych nierdzewnych o rednicy

200mm ( z\ przepustnicami rcznymi PR4 i PR5 ), dla umoliwienia pracy ukadu w formie

powizania jednej dmuchawy z jednym cigiem reaktora , na kolektorze rozdzielczym projektuje

si 2 przepustnice rczne PR6 i PR7

Ilo powietrza dla kadego cigu 1021 m3/godz = 17 m3/min = 296 dm3/sek

Przekrj rurocigu o rednicy D= 0,20 m jest rwny F=0,032 m2

Prdko v = 0,296/0,032= 9,3 m/sek

Do kadej z poszczeglnych stref komory nitryfikacji doprowadzony bdzie rurocig rozdzielczy (

DN100mm, DN100mm, DN80mm) z przepustnic regulujca ilo dostarczanego powietrza w

zalenoci od wskaza tlenomierza w tej strefie.

Pod wzgldem budowlanym stacja dmuchaw bdzie zainstalowana pod obudowan czciowo

wiat, w ssiedztwie dmuchaw bdzie miejsce zainstalowania agregatu prdotwrczego.

W zakresie instalacji stacja dmuchaw zasilana bdzie z sieci energetycznej.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 54

Automatyka i sterowanie

W zakresie automatyki i sterowania przewiduje si stay pomiar zawartoci tlenu w komorach

nitryfikacji przy uyciu tlenomierzy wskazania tej wielkoci decyduj o automatycznym wczeniu

lub wyczeniu jednej lub obu dmuchaw.

Na rozdzielaczu powietrza zainstalowany bdzie cinieniomierz.

Ze wzgldu na strefowanie dostawy powietrza do komr nitryfikacji kada ze stref odcita bdzie

przepustnic z napdem regulacyjnym.

5.2.6. Zbiornik retencyjny obiekt nr 5

Stan kanalizacji doprowadzajcej cieki do oczyszczalni, niekontrolowane dopywy wd

przypadkowych, deszczowych, roztopowych, spowodoway, e obserwowano w ubiegych latach

due iloci ciekw, przekraczajce przepustowo oczyszczalni.

Bilans wykonany dla potrzeb niniejszej rozbudowy i modernizacji uwzgldnia dotychczasowe

due wahania w dopywach na oczyszczalni.

Nie moe jednak uwzgldnia nadzwyczajnych sytuacji, prowadzioby to bowiem do

przewymiarowania obiektw oczyszczajcych. Uwzgldniajc takie sytuacje proponuje si

budow zbiornika retencyjnego, ktry na krtki okres czasu przejmie nadzwyczajny dopyw,

zretencjonuje go i w cigu duszego czasu poda na oczyszczalni biologiczn.

Przyjcie proponowanej objtoci uytkowej zbiornika retencyjnego oparte zostao na wynikach

pomiarw iloci dopywajcych ciekw w maksymalnych momentach. Maksymalny pomierzony

dopyw do oczyszczalni by rwny ok. 3000 m3/d, redni dopyw w okresie docelowym ustalono

na 2113 m3/d.

Pojemno do retencjonowania to ok. 900 m3 w cigu 1 doby.

Proponuje si budow zbiornika retencyjnego o wymiarach w rzucie 23,0m x 12,0m i gbokoci

uytkowej 4,5m.

Objto uytkowa Q = 23,0 x 12,0 x 4,5 = 1242 m3

Lokalizacja zbiornika w obecnym zagbieniu jakie pozostao po przerwanej inwestycji drugiego

cigu oczyszczalni, proponowana rzdna dna technologicznego 131,00 m npm, proponowana

rzdna krawdzi grnej 136,00 m npm, proponowana rzdna maksymalnego zwierciada ciekw

135,50 m npm.

Zbiornik wyposaony zostanie w instalacj dopywu z zasuw regulacyjn z napdem

elektrycznym, instalacj odpywu do kanalizacji ciekw surowych i dalej do przepompowni,

wyposaon w pomiar iloci i zasuw regulacyjn z napdem elektrycznym, przelew awaryjny do

kanalizacji.

W zbiorniku zainstalowane bdzie mieszado mechaniczne M12 o mocy 5,0 kW.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 55

W zbiorniku zaprojektowana zostanie instalacja do jego pukania zasilana z pompowni ciekw

oczyszczonych. Wykonana bdzie w postaci zasilajcego rurocigu o rednicy 80mm

umocowanego do porczy rodkowego pomostu. W przeciwlegych kocach pomostu

zainstalowane bd zawory ze zczk o rednicy 50mm. Cay rurocig bdzie odwadniany do

studni KA2 poprzez zawr z trzpieniem do otwierania z powierzchni terenu. Odpyw ze studni KA2

do kanalizacji ciekw surowych.

Pod wzgldem budowlanym obiekt bdzie zbiornikiem elbetowym prostoktnym, wysoko

cakowita w wietle 5,0m. Zbiornik w czci rodkowej posiada bdzie pomost roboczy z

oporczowaniem ze stali nierdzewnej.

Przykrycie zbiornika pokryw laminatow segmentow z wentylacj grawitacyjn poprzez

kominek antyodorowy i korytkiem dla odpywu wd opadowych.

W zakresie instalacji budynek bdzie zasilany z sieci energetycznej ( mieszada).

Automatyka i sterowanie

W zakresie automatyki i sterowania zbiornik posiada musi pomiar zwierciada ciekw sucy

do podejmowania decyzji przez obsug o napenianiu lub oprnianiu zbiornika. Ilo ciekw

odprowadzanych do pompowni gwnej bdzie mierzona w komorze pomiarowej z

przepywomierzem elektromagnetycznym.

5.2.7. Blok rozdziau ciekw surowych, pomiar. Obiekt nr 5a

W przestrzeni midzy zbiornikiem retencyjnym a reaktorem biologicznym o powierzchni

wykonana zostanie instalacja rozdziau i pomiarw iloci ciekw podawanych do

poszczeglnych komr.

-wprowadzenie ciekw surowych do 2 komr defosfatacji

-wprowadzenie ciekw surowych do 2 komr predenitryfikacji

-wprowadzenie ciekw surowych do zbiornika retencyjnego

kade wprowadzenie zaopatrzone bdzie w przepywomierz elektromagnetyczny i przepustnic

regulacyjn z napdem elektrycznym:

Pod wzgldem budowlanym bdzie to zadaszona przestrze midzy zbiornikiem retencyjnym a

reaktorem biologicznym, z posadzk umocnion pytami ceramicznymi mrozoodpornymi. Poziom

przykrycia tej przestrzeni bdzie si znajdowa na rzdnej grnej krawdzi zbiornika i reaktora tj,

136,00 m npm a poziom posadzki przewiduje si na rzdnej ok.133,00 m npm, zejcie na poziom

posadzki z drogi wzdu reaktora. Dodatkowe zejcie ze strony przeciwnej wykonane jako waz

ze stopniami stalowymi umocowanymi na cianie komory.

W zakresie automatyki i sterowania wszystkie przepustnice z napdami regulacyjnymi i

przepywomierze ujte by musz w oglny system sterowania oczyszczalni. Przewiduje si

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 56

kontrol jakoci ciekw oczyszczonych online, za porednictwem zainstalowanych na

rurocigach sond ( pomiar Chzt, zawiesiny, azotanw i azotu amonowego, fosforu oglnego).

5.2.8. Reaktor biologiczny. Obiekty nr 6, 7, 8, 9, 10.

Zoony w kadym z 2 cigw z :

Ob. Nr 6 komora predenitryfikacji

Ob. Nr 7 komora defosfatacji

Ob. Nr 8 komora denitryfikacji

Ob. Nr 9 komora nitryfikacji

Ob. Nr 10 komora odtleniania

Do reaktora biologicznego cieki dopywa bd ze z oczyszczalni mechanicznej.

Do obliczenia parametrw technologicznych reaktora biologicznego ( take pozostaych obiektw

cigu technologicznego) wykorzystano program Denicom wersja1.46.01.COMEKO, oparty o

normy ATV

Dla zaprojektowania reaktora biologicznego zastosowano trjfazowy proces Bardenpho.

Trjfazowy proces Bardenpho stanowi nowoczesny system zintegrowanego, biologicznego

usuwania zwizkw wgla (BZT5), azotu (Nog, N-NH4) oraz fosforu (Pog). W procesie

zmodernizowanego niskoobcionego osadu czynnego prowadzony jest zwykle w bioreaktorach

o przepywie tokowym.

Kada z wymienionych wyej komr bioreaktora peni inne funkcje. S to:

Komora predenitryfikacji osadu recyrkulowanego

Jest to komora niedotleniona do ktrej doprowadzany jest osad recyrkulowany z osadnikw

wtrnych. W komorze tej w obecnoci pozostaych zwizkw wgla nastpuje eliminacja azotu z

osadu recyrkulowanego tj. redukcja azotanw do azotynw, a nastpnie do azotu wolnego.

Pozbawienie osadu recyrkulowanego azotanw przed wprowadzeniem go z powrotem do ukadu

bioreaktora jest konieczne, szczeglnie przed procesem defosfatacji, w ktrym zawarto

azotanw odgrywa negatywn rol. Ujemne oddziaywanie azotanw na proces defosfatacji

zachodzcy w komorze defosfatacji polega na tym, e bakterie denitryfikacyjne wwczas

konkurencyjnie wykorzystuj atwo utlenialne substraty organiczne jako rdo energii do procesu

denitryfikacji, zamiast by byy one redukowane do produktw fermentacji, koniecznych dla

rozwoju bakterii biorcych udzia w procesie usuwania fosforu. Std korzystniej jest osad

powrotny zdenitryfikowa przed wprowadzeniem go do komory defosfatacji. Ponadto proces

czciowego odtlenienia osadu powrotnego, przed jego wprowadzeniem z powrotem do ukadu

wpywa korzystnie na jego kondycj, staje si on mniej podatny na puchnicie. Tak wic do

komory predenitryfikacji doprowadzony jest osad recyrkulowany w iloci maksymaln ie Qrec =

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 57

100%Qm w czasie normalnej eksploatacji 75%Qm, oraz istnieje moliwo doprowadzenia w

niewielkiej iloci, ciekw surowych, dla pokrycia ewentualnego niedoboru wgla organicznego.

Komora defosfatacji

Jest to komora beztlenowa do ktrej doprowadzone s:

osad recyrkulowany z komory predenitryfikacji, pozbawiony ju azotanw

oraz cieki podczyszczone na oczyszczalni mechanicznej.

Zadaniem podstawowym komory defosfatacji jest umoliwienie bakteriom pobrania odpowiedniej

iloci substratw (octany, bursztyniany oglnie produkty przejciowe fermentacji zwizkw

organicznych) ktre s w tych komrkach bakteryjnych magazynowane. Jest to moliwe dziki

wykorzystaniu energii pochodzcej z hydrolizy zmagazynowanych uprzednio w strefie tlenowej

(komora osadu czynnego, nitryfikacji) polifosforanw. Wynikiem tej hydrolizy jest uwolnienie z

komrek bakteryjnych fosforu. Dziki temu, w momencie kiedy bakterie te trafi w warunki

tlenowe, wykazuj zdolno do nadmiernego kumulowania fosforu, co powoduje efekt

podwyszonego usuwania fosforu ze ciekw. W komorze tej pozbawiony ju azotanw osad

recyrkulowany miesza si z ciekami nieoczyszczonymi, z ktrych pobiera substraty w postaci

produktw fermentacji, oddajc w zamian fosfor.

Komora denitryfikacji

Komora denitryfikacji mieszaniny ciekw i osadu czynnego jest to rwnie komora niedotleniona,

do ktrej dopywa: caa zawarto z komory defosfatacji tj. osad recyrkulowany i cieki po

oczyszczeniu mechanicznym oraz mieszanina ciekw i osadu z komory odtleniania tzw.

recyrkulacja wewntrzna w iloc min 325%Qm. W komorze tej nastpuje redukcja azotanw do

azotynw, a nastpnie do azotu wolnego, ktry zostaje wydmuchany ze ciekw do powietrza w

kolejnej komorze nitryfikacji (napowietrzanej). rdem energii s tu produkty rozkadu

zwizkw wgla zawarte w ciekach dopywajcych do oczyszczalni, te ktre nie zostay zuyte w

procesie defosfatacji. Std w komorze tej nastpuje znaczne obnienie zawartoci zwizkw

wgla (BZT5).

Komory nitryfikacji

Komory nitryfikacji s kolejn czci reaktora biologicznego w ktrej zachodz nastpujce

procesy:

rozkad biochemiczny czyli utlenianie zwizkw organicznych (BZT5)

nitryfikacja tj. utlenianie zwizkw azotu organicznego do azotanw (N-NO3) poprzez cay cykl

przemian azotowych (N-NH4, N-NO2 i N-NO3)

nadmierny pobr fosforu przez bakterie i jego asymilacja w komrkach a do 8% suchej masy

komrek

samoutlenianie biomasy (respiracja endogenna)

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 58

Komory nitryfikacji s komorami napowietrzanymi w ktrych prowadzony jest proces

niskoobcionego osadu czynnego, charakterystyczny dla procesw symultanicznego usuwania

zwizkw wgla, azotu i fosforu. Powietrze do komory doprowadzane jest ze stacji dmuchaw, a

jego ilo jest sterowana automatycznie w zalenoci od przebiegu procesw zachodzcych w

reaktorze.

Sterowanie iloci doprowadzanego powietrza uzalenione jest od wynikw cigego pomiaru

zawartoci O2 w komorze (sondy tlenowe) . Sterowanie powinno odbywa si w sposb cigy.

Komora odtleniania

Komora strefy odtleniania na odpywie z komory napowietrzania ma za zadanie zapewnienie

czciowego odtlenienia mieszaniny ciekw i osadu czynnego recyrkulowanego do komory

denitryfikacji. Komora strefy odtleniania znajduje si na kocwce komory nitryfikacji i nie jest

napowietrzana. Z niej to wanie mieszanina ciekw oczyszczonych i osadu czynnego

przetaczana jest do komory denitryfikacji, tworzc tzw. recyrkulacj wewntrzn. Do komr

odtleniania doprowadzone bd rwnie rurocigi do dawkowania koagulantu PIX i koagulantu

PAX w razie zaistnienia koniecznoci kocowego strcania resztkowych fosforanw. Rurocigi te

wyprowadzone s ze stacji dawkowania PIX i PAX.

Opis techniczny poszczeglnych komr:

Ob. Nr 6 Komory predenitryfikacji.

Do kadej z komr w obu cigach dopywa bdzie osad recyrkulowany i ewentualnie cz

ciekw surowych. Kada komora zaopatrzona bdzie w mieszado mechaniczne M4, M5 o

mocy 1,25 kW

Wymagana pojemno uytkowa min 77,4 m3

Kada z 2 komr bdzie miaa wymiary w rzucie 2,1m x 4,2m, gboko uytkowa 4,5m.

Pojemno uytkowa komory:

V = 2 x 2,1 x 4,2 x 4,5 = 79,4 m3

Qr h=88 m3/godz T= 79,4/88=0,9 godz= 54 min

cieki z komory predenitryfikacji odpywa bd do komory defosfatacji biologicznej.

Ob. Nr 7 Komora defosfatacji biologicznej.

Do kadej komory w obu cigach dopywa bdzie pozostaa cz ciekw surowych oraz osad

recyrkulowany z komory predentryfikacji.

Wymagana minimalna pojemno komory dla obu cigw wg. oblicze jest rwna 126,13 m3.

Stanowi j bdzie w kadym cigu komora o wymiarach w rzucie 2,1m x 6,8 m i gbokoci

uytkowej 4,5m.

Pojemno uytkowa komr:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 59

V =2 x 6,8 x 2,1 x 4,5 = 128,5 m3

Qr h=88 m3/godz T= 128,5/88=1.46 godz= 88 min

Komora w kadym cigu zaopatrzona bdzie w mieszado mechaniczne M6, M7 o mocy 1,8 kW .

cieki z komory defosfatacji biologicznej odpywa bd do komory denitryfikacji

Ob. Nr 8 Komora denitryfikacji

Wymagana pojemno komory jest wg oblicze rwna 2092,27 m3. Projektuje si w kadym

cigu jedn komor denitryfikacji o wymiarach w rzucie 11,3m x 20,6m i wysokoci uytkowej

4,5m (cakowitej 5,0 m).

Pojemno komory denitryfikacji bdzie rwna:

V= 2 x 11,3 x 20,6 x 4,5 = 2095 m3

Qr h=88 m3/godz T= 2095/88=23,8 godz

Do komory denitryfikacji dopywa bd cieki z komory defosfatacji biologicznej oraz osad z

recyrkulacji wewntrznej, w iloci min 325% tj. 6867 m3/d = 286 m

3/h a max 500% tj 10566 m3/d

= 440 m3/h.

Z komory denitryfikacji cieki odpywa bd do komory nitryfikacji . Komory denitryfikacji

zaopatrzone bd w mieszada M8, M9 o mocy 2,0 kW kade.

Ob. Nr 9 Komory nitryfikacji

Wymagana pojemno komr nitryfikacji jest rwna 2163,93 m3.

Zaprojektowano 2 komory nitryfikacji, kada zoona z 3 stref o wymiarach w rzucie 7,1m x 11,3

m i gbokoci uytkowej 4,5m (gb. cakowita 5,0m).

Pojemno komory nitryfikacji bdzie rwna:

V=2 x 3 x 7,1 x 11,3 x 4,5 = 3 x 722 = 2166 m3

Do komr cieki dopywa bd z komr denitryfikacji, a odpywa do osadnikw wtrnych.

Na dnie kadej komory nitryfikacji projektuje si instalacj napowietrzajc z pytami

napowietrzajcymi.

Wymagana zdolno natleniania (po uwzgldnieniu wspczynnika alfa) jest rwna maksymalnie

165 kg O2/godz, dla 1cigu komory nitryfikacji 82,5 kg O2/godz.

Zaprojektowano podzielenie komory nitryfikacji w kadym cigu na 3 strefy natleniane z rna

intensywnoci.

Podzia na strefy ( dla 1 strefy w kadym cigu):

Strefa 1- /45%/- SOTR =37 kg O2/h

Strefa 2 -/30%/ -SOTR =25 kg O2/h

Strefa 3-/25%/ - SOTR= 20,5 kg O2/h

Zgodnie z proponowanym podziaem nastpi rozoenie dyfuzorw napowietrzajcych w

poszczeglnych komorach.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 60

Zaprojektowano wyposaenie w instalacj powietrza z dyfuzorami ceramicznymi rurowymi tak

aby osign wysokie wskaniki efektywnoci mieszania komory, przy niskiej stracie cinienia

wynoszcej ok. 15 mbar.

Parametry dyfuzorw:

Dyfuzor rurowy o rednicy ( zewntrzna/wewntrzna ) D/d = 70 2 mm / 40 5,5 mm,

Dugo dyfuzora l = 500 mm,

Uziarnienie dyfuzora 60

Wydajno powietrza 2-20 Nm3/mb h

W jednym reaktorze zamontowanych zostanie 180 kompletw dyfuzorw ceramicznych o

cznej dugoci 180 mb, w sumie w dwch reaktorach zostanie zamontowanych 360 kompletw

dyfuzorw ceramicznych o cznej dugoci 360 mb.

Wszystkie przewody spronego powietrza - ruszty napowietrzajce (przewody pionowe,

rozdzielajce i rozdzielcze wraz z zamocowaniami) wykonane bd ze stali nierdzewnej 0H18N9.

Z komr nitryfikacji cieki odpywa bd do komr odtleniania i dalej do osadnika wtrnego.

Ob. Nr 10 Komory odtleniania

Przed wylotem ciekw z reaktora zaprojektowano komor odtleniania zaopatrzon w mieszado

mechaniczne M10, M11 kade o mocy 1,8 kW podnoszone przy pomocy urawika.

Zaprojektowano kad z 2 komr o wymiarach 1,6m x 11,3m i gbokoci uytkowej 4,4m.

Pojemno komr

V =2 x 1,6 x 11,3 x 4,4 = 159m3

Qr h=88 m3/godz T= 159/88=1,8 godz

Z komr odtleniania cieki odpywa bd do osadnikw wtrnych przelewem o szerokoci 0,4m

i wysokoci 0,4m z dodatkowym grzebieniem na wys 0,1m, z przelewu wyprowadzone bd 2

rurocigi, po jednym o rednicy 315mm z kadego cigu.

W kadej z komr odtleniania zainstalowana bd 2 pompy do recyrkulacji wewntrznej. Zgodnie

z obliczeniem wymagana minimalna recyrkulacja wewntrzna jest rwna 325%, std wymagana

wydajno pompy recyrkulacyjnej dla komory w kadym z 2 cigw powinna by rwna:

3,25 x 2113 m3/d : 2 = 3434 m3/d = 143 m3/godz = 40 dm3/sek

Ze wzgldu na moliwoci zmiany jakoci ciekw surowych przyjmuje si do zaprojektowania

ukadu recyrkulacji wewntrznej moliwo jej zwikszenia do 500%, na kadym z 2 cigw:

Qd =5 x 2113 : 2 = 5283 m3/d = 220 m3/h = 61 dm3/sek

Wymagane parametry pomp recyrkulacyjnych wsppracujcych z falownikiem:

Przy recyrkulacji 325% i pracy jednej pompy w kadym cigu, na rurocigu D=200mm

Wydajnoc 143 m3/h = 40 dm3/sek

Wysokoc podnoszenia ok. 1,5m

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 61

Przy recyrkulacji 500% i pracy dwch pomp w kadym cigu, na 2 rurocigach D=200mm

Wydajnoc 110 m3/h = 30 dm3/sek

Wysokoc podnoszenia ok. 1,5m

Przyjto zastosowanie pomp:

4 pompy zatapialne, rednica przycza 150 mm

Wirnik o swobodnym przepywie

Srednica wirnika 250,0 mm

Wielko wolnego

przelotu 120,0 mm

Silnik elektryczny o mocy 4,8 kW

Automatyka i sterowanie

Dla prawidowego przebiegu procesw biologicznych zachodzcych w bioreaktorach, zachodzi

konieczno kontrolowania kilku czynnikw, majcych istotny wpyw na uzyskanie zaoonego

efektu ekologicznego.

Czynnikami tymi s:

- ilo tlenu dostarczana do reaktorw

- wiek osadu

- wielko recyrkulacji wewntrznej i zewntrznej

Sterowanie tlenem

Cay reaktor podzielony zosta na 3 strefy natleniania. Zgodnie z lini przebiegu zuycia tlenu w

reaktorze o przepywie tokowym, do strefy I bdzie dostarczana najwiksza ilo powietrza (ok.

45% caoci), gdy jego zuycie tutaj jest najszybsze, do strefy II dostarczana bdzie mniejsza

ilo powietrza (ok. 30% caoci) gdy jego zuycie tutaj znacznie maleje, a do strefy III bdzie

dostarczana najmniejsza ilo powietrza (ok. 25% caoci) gdy zuycie tutaj przebiega

najwolniej. Realizacj takiego zaoenia umoliwia instalacja dopywu powietrza wykonana w

postaci osobnych gazek do kadej strefy ( o rnym stopniu zagszczenie dyfuzorw) z

zasuwami z napdami regulacyjnymi.

W kadej strefie komr nitryfikacji zainstalowany bdzie tlenomierz.

Sterowanie sondami tlenowymi iloci doprowadzanego powietrza odbywa si nastpujco:

dyspozytor ustawia na poszczeglnych sondach wielko stenia tlenu jakie ma by

utrzymywane w danej strefie np. w strefie I 3 g/m3, II 2 g/m

3 a w III 1,5 g/m

3,

spadek zawartoci tlenu w komorze poniej wartoci zadanej, automatycznie powoduje

przekazanie impulsu na odpowiedni przepustnic zwikszajc lub zmniejszajc ilo

doprowadzanego powietrza. Powoduje to w konsekwencji zmian cinienia w rurocigu gwnym,

ktry automatycznie zwiksza lub zmniejsza wydajno stacji dmuchaw.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 62

Sterowanie wiekiem osadu

Spust osadu nadmiernego a tym samym regulacja wiekiem osadu odbywa si za pomoc

regulacji wydajnoci pompy osadu nadmiernego przy wsppracy z przemiennikiem

czstotliwoci. Sterowanie uwzgldnia pomiar koncentracji osadu w reaktorze, pomiar

koncentracji osadu i natenia przepywu w ukadzie recyrkulacji zewntrznej.

Sterowanie recyrkulacj wewntrzn

Sterowanie to jest realizowane przez nastawienie przez dyspozytora wydajnoci osadu

recyrkulowanego. Pomiar strumienia recyrkulacji jest mierzony czterema przepywomierzami ma

cigach osadu recyrkulowanego. W zalenoci od pomiaru przepywomierzem pompy

wsppracujce z falownikiem s poddane pynnej regulacji ich wydajnoci.

Cao proponowanego sterowania winna by zaprojektowana zarwno w trybie rcznym jak i

automatycznym.

Sterowanie recyrkulacj zewntrzn

W trybie pracy automatycznej sterowanie recyrkulacj odbywa si w oparciu o pomiar natenia

dopywajcych ciekw i przyjty stopie recyrkulacji. W zalenoci od pomiaru

przepywomierzem pompy wsppracujce z falownikiem s poddane pynnej regulacji ich

wydajnoci.

Ustalony % recyrkulacji zewntrznej powinien by przynajmniej raz na miesic korygowany w

zalenoci od wielkoci oznaczonego laboratoryjnie indeksu osadu.

Cao proponowanego sterowania winna by zaprojektowana zarwno w trybie rcznym jak i

automatycznym.

5.2.9. Osadniki wtrne. Obiekty nr 11

Z reaktora biologicznego cieki przepywaj do 2 osadnikw wtrnych poziomych.

Parametry osadnika (przyjto parametry zgodnie z opini przyjt przez Zamawiajcego,

zwikszajc szeroko osadnikw i gboko czynn w stosunku do obliczonych programem

Denicom i zaczonych do niniejszej dokumentacji):

Dane wyjciowe

Qhmaks 183m3/h

Stenie suchej masy osadu w ciekach doprowadzanych do osadnika 4 kg/m3.

Indeks osadu 120 l/kg.

Obliczeniowe parametry osadnika

Szeroko 5m

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 63

Dugo 24,4m

Strefa ciekw sklarowanych 0,5m

Strefa rozdziau i przepywu wstecznego 1,59m

Strefa gromadzenia 0,71m

Strefa zagszczania i zgarniania 1,26

Miarodajna gboko osadnika w 2/3 drogi przepywu ciekw 4,06m.

cieki z koryta odpywowego kadego z osadnikw wtrnych odpywa bd do komory

rozdzielczej umoliwiajcej rwny rozdzia iloci ciekw na 2 osadniki. Z komory rozdzielczej

przepyn do kanau podunego i z niego poprzez cztery otwory D=400mm w kadym z

osadnikw cieki wpywa bd do jego wntrza.

Odpyw ciekw z osadnika odbywa si bdzie dwustronnym przelewem w postaci koryta

przelewowego o szerokoci rwnej 0,3m i wysokoci rwnej 0,5m. Korona przelewu wykonana

bdzie ze stali nierdzewnej zbkowanej na wys. 0,1m.

Odpyw ciekw z koryta odbywa si bdzie rurocigami DN 300mm z kadego z osadnikw do

projektowanej przepompowni ciekw oczyszczonych obiekt nr 12 i dalej do odbiornika.

Osadnik zaopatrzony bdzie w zgarniacz wyposaony w ukad zgarniania osadu dennego oraz

ukad zgarniania i odbioru osadu pywajcego (zrzut do koryta) - urzdzenie zblokowane Z4.

Dostawa zgarniacza obejmuje take szaf sterownicz.

Opis wyposaenia:

Zgarniacz osadu; koryto zbiorcze odpywowe czci pywajcych; koryto zbiorcze ciekw

oczyszczonych; zasilenie elektryczne zgarniacza.

Gwne podzespoy zgarniacza: pomost, ukad napdowo jezdny, zesp zgrzeba

zgarniajcego osad, zgarniacz czci pywajcych,

W ramach dostawy przewiduje si take koryto dopywowe i koryta odpywowe.

1.0 Pomost

szeroko pomostu 1,0m

dugo pomostu 5,6m

obcienie pomostu /np. obsuga/ do 1,5 kN/1m

dopuszczalna strzaka ugicia 1/400

podest pomostu- kratowy

wykonanie materiaowe:

elementy pomostu- stal nierdzewna AISI 304

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 64

barierka- stal nierdzewna polerowana AISI 304

bortnice- blacha profilowana grubo 1,5mm AISI 304

kraty pomostowe- stal nierdzewna AISI 304 lub RT40/28 tworzywo sztuczne

2.0 Ukad napdowo jezdny

- rodzaj napdu pojedynczy na cztery koa

- koa gumowe pene o profilu bienika TR obcienie 27 kN/1

- koa prowadzce bienik z tworzywa gadkie regulacja rozstawu 50mm

- prdko jazdy 3cm/sek.

- moc napdu 4x 0,12 kW

- trwao motoreduktora 80 000godzin pracy

3.0 Zesp zgrzeba zgarniajcego osad z dna osadnika

typ zgarniacza listwowy cigy z blachy grubo 3mm zakoczony listw gumow szeroko

80mm, grubo 8mm

wysoko cakowita zgrzeba 250mm

sposb mocowania do pomostu podwieszenie na dwch cignach sztywnych obrotowo kt

obr.90

moc napdu obrotu 2x 0,12 kW

wykonanie materiaowe:

zgrzebo zgarniacza bl.gr. 3mm, AISI 304

listwa zgarniajca guma odporna na cieranie gr.8mm

elementy podwieszenia stal nierdzewna AISI 304

4.0 Zgarniacz czci pywajcych

typ zgarniacza listwa ciga z blachy 1,5mm AISI 304

wysoko listwy 250mm

sposb mocowania mocowanie do zespou obrotowego za pomoc elastycznych cznikw

rubowych

ustawienie w poz. praca i ruch jaowy za pomoc mechanizmu obrotowego

kt obrotu 90

moc napdu 1x 0,12kW silnik z hamulcem

5.0 Koryto zbiorcze czci pywajcych

typ prostoktne z pk najazdow i spadkiem w kierunku odpywu

pukanie automatyczne

dugo koryta 5,0m

szeroko koryta 0,25m

wysoko koryta 250/750mm spadek dna 10%

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 65

wykonanie materiaowe:

koryto stal nierdzewna AISI 304

elementy mocowania stal nierdzewna AISI 304

6.0 Koryto zbiorcze odpywowe ciekw oczyszczonych

dugo koryta 5,0m

wysoko koryta 0,42m

szeroko koryta 0,35m

przelew pilasty dwustronny typ 250

regulacja wysokoci przelewu 30mm

wykonanie materiaowe:

koryto blacha gr.3mm AISI 304

przelew pilasty blacha gr.2mm AISI 304

wsporniki koryta stal nierdzewna AISI 304

7.0 Koryto dopywowe ciekw do osadnika

8.0 Szafa zasilajco sterownicza

wyposaenie:

- ogrzewanie regulowane termostatem

- gniazdo remontowe 230V ,16A

- owietlenie wewntrzne szafy 230V

- wycznik gwny na zewntrz

- zabezpieczenie przeciw poraeniowe

- ochrona przepiciowa od strony zasilania i sygnalizacji

- zabezpieczenie i sterowanie napdw rczne i automatyczne

- blokada wsppracujcych napdw

- sygnalizacja pracy i awarii

9.0 Zasilenie elektryczne zgarniacza

- wzki jezdne oyskowane stal AISI304 z zaczepami kabla zasilajcego i sterowniczego

poruszajce si strunie stalowej.

Z dna osadnika, z komory osadowej pobierany bdzie osad rurocigiem sscym pomp

osadowych wyporowych umieszczonych w obiekcie 11a

5.2.10. Przepompownia osadu Obiekt nr 11a

Obok osadnikw wtrnych wykonane zostanie pomieszczenie dla pomp osadu recyrkulowanego (

recyrkulacja zewntrzna ) i nadmiernego, instalacja rozdziau i pomiarw iloci osadw.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 66

Proponuje si zastosowanie 3 pomp wyporowych pobierajcych osad z komory osadowej

osadnikw wtrnych i rozdzielajcych go na osad recyrkulowany do komr predenitryfikacji oraz

na osad nadmierny podawany do komr stabilizacji tlenowej.

Ilo osadu:

Osad nadmierny o uwodnieniu ok. 99% usuwany bdzie z osadnika wtrnego do komory

zagszczania i stabilizacji osadu gdzie zostanie zagszczony do ok. 98%.

Zgodnie z obliczeniami:

Ilo osadu usuwanego z osadnikw 131,75 m3/d

z komory stabilizacji 34,25 m3/d

z prasy filtracyjnej 4,99 m3/d

wody nadosadowej z komory stabiliz. 97,5 m3/d

Osad z osadnika wtrnego pobierany bdzie pompami wyporowymi i podawany jako recyrkulacja

zewntrzna do komory predenitryfikacji oraz odgazieniem jako osad nadmierny do komory

stabilizacji.

Ilo osadw recyrkulowanych zewntrznie wg zaczonych oblicze rwna bdzie 75% dobowej

iloci ciekw, po konsultacji z p. Zbigniewem Jawiskim przyjto rwn 120% dobowej iloci

ciekw tj, 1,2 x 2113 m3/d : 24 = 106 m3/godz, ilo osadu nadmiernego o uwodnieniu 99%

usuwanego z osadnikw 132 m3/d : 24 = 5,5 m3/godz, ( maksymalnie w cigu 12 godz tj. 132 :12

= 11 m3/godz) cznie 111,5 m3/godz ( maksymalnie 117 m3/godz)

Zaprojektowano zastosowanie 3 sztuk pomp wyporowych, rotacyjnych z falownikiem (2

pracujcych i 1 rezerwowej ), o parametrach:

wydajno 56 m3/gd

Pompy powinny posiada:

- Konstrukcja pompa wyporowa rotacyjna

- Wkadki obwodowe i osiowe cakowite wyoenie korpusu wymiennymi elementami

ochronnymi

- Toki z wymiennymi wierzchokami o rubowej geometrii

- Geometria trjskrzydowa

- Obudowa pompy w konstrukcji blokowej - jednoczciowej

- Bezobsugowe uszczelnienie mechaniczne z komor smarujco-zabezpieczajc bez

systemu cinieniowego

- Way bez kontaktu z pompowanym medium

- Niska wraliwo na prac "na sucho"

- Moliwo transportu medium z zawartoci cia wknistych

- Moliwo przeprowadzenia inspekcji bez demontau instalacji rurocigowej

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 67

- Moliwo przeprowadzenia serwisu bez demontau instalacji rurocigowe j (wymiana

nakadek tokw, uszczelnie, elementw obwodowych i osiowych, ...)

- Zdolno przenoszenia nieplastycznych cia staych 50 mm.

- Moc silnika: 11 kW

- Prdko obrotowa maksymalnie 300 obr./min.

Rurocigi toczne od wyej opisanych pomp bd miay rednice po 250mm i rozgazi si w

komorze przepompowni na dwa kierunki. W jednym kierunku pjd dwa rurocigi D=160mm

prowadzce osad recyrkulowany do 2 komr predenitryfikacji, a w drugim kierunku trzy rurocigi

D= 110mm prowadzce osad nadmierny do 3 komr stabilizacji.

Kade z 5 powyej wymienionych odgazie zaopatrzone bdzie w przepywomierz

elektromagnetyczny i zasuw noow regulacyjn z napdem elektrycznym:

PM13 i PM14 - pomiary na recyrkulacji zewntrznej

PM15, PM16, PM17 - pomiary osadu do stabilizacji

ZNE2, ZNE3, ZNE4, napdy regulacyjne, rurocigi toczne do komr stabilizacji

ZNE5, ZNE6, napdy regulacyjne, rurocigi toczne do komr predenitryfikacji

Pod wzgldem budowlanym bdzie to zadaszona komora ze cianami bocznymi i drzwiami, z

posadzk i cianami umocnionymi pytami ceramicznymi mrozoodpornymi. Poziom oparcia

przykrycia tej przestrzeni bdzie si znajdowa na rzdnej grnej krawdzi zbiornika i reaktora tj,

136,00 m npm a poziom posadzki przewiduje si na rzdnej ok.133,00 m npm, zejcie na poziom

posadzki po zaprojektowanych schodach elbetowych lub stalowych. Dodatkowe zejcie ze

strony przeciwnej wykonane jako waz ze stopniami stalowymi umocowanymi na cianie komory.

W zakresie instalacji komora bdzie zasilana z sieci energetycznej. Wentylacja grawitacyjna w

kopule, instalacja wod-kan.

W zakresie automatyki i sterowania wszystkie przepustnice i przepywomierze ujte by musz w

oglny system sterowania oczyszczalni.

5.2.11. Komora stabilizacji tlenowej obiekt nr 18

Zgodnie z obliczeniami wymagana pojemno komory stabilizacji rwna jest 1201,52 m3.

Zaprojektowano zbiornik stabilizacji trzykomorowy o wymiarach w rzucie kadej z komr 10,0m x

10,0m, gbokoci cakowitej 5,0m i gbokoci uytkowej 4,5m.

Vu= 3 x 10,0 x 10,0 x 4,5 = 1350 m3

Komora przykryta bdzie pokryw laminatow segmentow z wentylacj grawitacyjn poprzez

kominek antyodorowy i korytkiem dla odpywu wd opadowych.

Zbiorniki wyposaone bd w pomosty robocze.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 68

Osad z osadnika wtrnego pobierany pompami wyporowymi podawany bdzie do kadej z 3

komr stabilizacji rurocigiem D=100mm i wprowadzany ponad maksymalnym poziomem osadu

w komorze.

Komory wyposaone bd w instalacj napowietrzajc. Ruszty napowietrzajce bd

wyposaone w dyfuzory talerzowe z membrana z EPDM o rednicy . Dyfuzory zagwarantowa

musz wysokie wskaniki efektywnoci natleniania, przy stracie

cinienia ok 50 mbar.

W sumie w trzykomorowej komorze tlenowej stabilizacji osadu zostanie zamontowanych 420

sztuk dyfuzorw talerzowych t z membrana z EPDM o rednicy 216mm (po 140 sztuk na

komor).

Odbir osadu z dna osadnika pobierany bdzie pompami ktre zainstalowane s w stacji

odwadniania osadu. Rurocig D =100mm z kadej komory stabilizacji wczony zostanie poprzez

zasuwy z napdami elektrycznymi do gwnego rurocigu D =100mm prowadzcego osad

ustabilizowany do stacji odwadniania gdzie zostanie wczony do istniejcej ju instalacji z

dwoma pompami rubowymi.

Woda nadosadowa usuwana bdzie z kadej komory pomp zatapialn, przenon z pywakiem.

Ilo wody nadosadowej 97,5 m3/d.

Dla usunicia jej w cigu 10 godz , wymagana wydajno pompy jest rwna 9, 8 m3/godz,

wysoko podnoszenia 1,5m

Dmuchawy

Komory stabilizacji tlenowej wyposaone bd w ukad napowietrzania zasilany z dmuchaw D4 i

D5 zlokalizowanych obok zbiornika w zadaszonej wiacie obudowanej siatk.

Zgodnie z obliczeniami:

wymagana zdolno natleniania (OC) jest rwna 63,24 kg O2/h

wymagana ilo powietrza jest rwna 780,71 Nm3/h

Przewiduje si zainstalowanie 2 szt dmuchaw o nastpujcych parametrach technicznych:

- wydajno 14,5 10% m3/min,

- nadcinienie 600mbar,

- silnik elektryczny moc 22kW, 400V

- obudowa dwikochonna

- do wsppracy z falownikiem

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 69

- dmuchawy zaopatrzone bd w obudowy dwikochonne, haas 70 2% dB(A),

manometr i wskanik zanieczyszczenia filtru.

Wymagania dotyczce dmuchaw:

certyfikat jakoci zgodny z DIN/ISO 9001,

niewielka powierzchnia pod zabudow,

niski poziom haasu,

niski pobr energii,

wskanik poziomu oleju na obudowie i moliwo uzupenienia w czasie pracy,

tumiki bez materiaw absorpcyjnych brak zagroenia zapychania sie instalacji

napowietrzania,

bezobsugowa konstrukcja elementw napdowych, atwy dostp,

samonapinajce sie paski klinowe,

wzmocnione oyska przednie silnika,

wyduone okresy wymiany oleju,

wentylator chodzcy bezporednio na osi dmuchawy (bez dodatkowego

wentylatora elektrycznego)

Rurocigi powietrza o rednicy 100mm od kadej z dmuchaw wprowadzone bd do rozdzielacza

o rednicy 200 mm.

Od rozdzielacza wyprowadzone bd 3 cigi wykonane z rur stalowych nierdzewnych o rednicy

150mm doprowadzajce powietrze do kadej z komr stabilizacji.

Ilo powietrza zgodna z wydajnoci dmuchaw 13 m3/min = 216 dm3/sek

Przekrj rurocigu o rednicy D= 0,15 m jest rwny F=0,018m2

Prdko v = 0,216/0,018= 12 m/sek

Automatyka i sterowanie

W komorach stabilizacji przewiduje si pomiar poziomu osadu oraz pomiar uwodnienia .

Eksploatacja poszczeglnych komr odbywa si bdzie w cyklu czasowym, kolejno jedna

komora bdzie napeniana osadem, w drugiej bdzie prowadzone napowietrzanie a nastpnie

sedymentacja, z trzeciej osad pobierany bdzie do odwadniania. Czas caego cyklu ustalony by

musi na etapie rozruchu, wstpnie przewiduje si zmiany przeznaczenia komr 1 raz na tydzie.

5.2.12. Obudowa odbioru osadu odwodnionego, obiekt nr 19

Problemy eksploatacyjne z odbiorem osadu na przyczep jakie obserwowane s w okresie

zimowym s powodem do zaprojektowania obudowy w formie budynku z wrotami . Budynek

usytuowany bdzie w ssiedztwie stacji odwadniania, w miejscu obecnego postoju przyczepy.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Splnie Krajeskim.

str. 70

Przewiduje si pozostawienie dotychczasowego rozwizania technicznego odbioru osadu z

prasy, jego mieszania z wapnem i podawania przenonikiem rubowym na zewntrz. W miejscu

obecnej przyczepy stawiany bdzie kontener lub pojemnik bdcy wyposaeniem adowarki

koowej.

Przewidywana ilo osadu odwodnionego ok. 5 m3/d

Pod wzgldem budowlanym budynek o wymiarach w rzucie 5,0m x 8,0m i wysokoci w wietle

3,6m.

Wentylacja mechaniczna, owietlenie naturalne rzdem okien pod stropem i owietlenie

elektryczne. Wewntrzna instalacja wod-kan dla zmywania posadzki, odprowadzenie do

kan