technologia montażu systemów - viessmann.edu.pl · 1 technologia montażu systemów energetyki...

of 225/225
1 Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej(B.21) Wykład: Technologia montażu kolektorów słonecznych Prowadzący: dr inż. Marcin Michalski kontakt: e-mail: [email protected] energetyka.michalski

Post on 01-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Technologia montau systemw

energetyki odnawialnej(B.21)

Wykad: Technologia montau

kolektorw sonecznych

Prowadzcy:

dr in. Marcin Michalski

kontakt:

e-mail: [email protected]

energetyka.michalski

mailto:[email protected]

2

Wykorzystanie energii sonecznej

Wykorzystanie energii sonecznej:

- Do produkcji energii cieplnej uytkowej KOLEKOTRY SONECZNE

- Do produkcji energii elektrycznej OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

3

4

5

6

7

Monta kolektorw sonecznych - video: Watt- monta kolektorw sonecznych https://www.youtube.com/watch?v=z8yOkoxZ8MQ Viessmann - kolektor paski - monta https://www.youtube.com/watch?v=WWBi8TNhdAg Viessmann - kolektor prniowy - monta https://www.youtube.com/watch?v=jyENCEgsdP0

Monta kolektorw sonecznych INSTRUKCJE: http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.html http://www.viessmann.pl/pl/services/dokumentacja_techniczna.html

https://www.youtube.com/watch?v=z8yOkoxZ8MQhttps://www.youtube.com/watch?v=WWBi8TNhdAghttps://www.youtube.com/watch?v=jyENCEgsdP0http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.htmlhttp://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.htmlhttp://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.htmlhttp://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.htmlhttp://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.htmlhttp://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.htmlhttp://www.viessmann.pl/pl/services/dokumentacja_techniczna.html

8

9

10

Czas nasonecznienia w lecie 16 godz/dzie w zimie do 8 godz/dzie maksymalnie 1600 godz/rok 365 dni x 12 godz. = 4380 godz/rok 80% cakowitej sumy nasonecznienia przypada na 6 miesicy sezonu wiosenno-letniego

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Elementy instalacji kolektorw

sonecznych

26

27

Grupa pompowa

27

Kompletna grupa pompowa przeznaczona gwnie do ukadw solarnych lub podobnych (grupa solarna). Cao skrcona i sprawdzona cinieniowo. Gotowa do montau. Monta w 15 min. Cao w estetycznej izolacji.

W skad grupy wchodzi:

1. Pompa obiegowa Grundfos UPS 25-60 SOLAR (d. 180)

2. Dwa trjdrogowe zawory kulowe z gniazdem termometru a w nich dwa termometry kontaktowe (zakres 0-120 oC, jeden czerwony a drugi niebieski). W zaworach trjdrogowych s rwnie zintegrowane zawory zwrotne z rczn blokad (tzw. zawr stopowy lub hamulec grawitacyjny) zabezpieczajce przed grawitacyjnym obiegiem ukadu

3. Z pen grup bezpieczestwa:

zawr bezpieczestwa 6 bar manometr 0-10 bar przycze do podczenia naczynia przeponowego

4. Zawory spustowo-napeniajce do napeniania, oprniania i pukania instalacji

5. Rotametr 1-12 l/m, z osobn podziak dla roztworu glikolu i dla wody. Rotametr suy do ustawienia konkretnej wartoci przepywu w instalacji

6. Odpowietrznik solarny (separator mikropcherzy). Specjalna konstrukcja dla instalacji solarnych. W prostych instalacjach odpowietrznik moe nie by stosowany.

28

Wyposaenie dwudrogowej grupy pompowej:

manometr wskazujcy aktualne cinienie w

instalacji solarnej

zawr bezpieczestwa zabezpieczajcy ca

instalacj przed wzrostem cinienia

termometr wskazujcy temperatur powrotu

pynu solarnego

termometr wskazujcy temperatur zasilania

pynu solarnego

zawr zwrotny chronicy przed grawitacyjn

prac systemu tym samym zapobiegajcy

niechcianemu wychadzaniu si zbiornika

przepywomierz za pomoc ktrego mona

ustawi dany przepyw czynnika roboczego

dwa zawory suce do napeniania, pukania

oraz oprniania instalacji

separator powietrza

pompa Grundfos lub WILO

29

Podczas oprniania instalacji wymagane jest aby zawr zwrotny zosta zablokowany (nie dziaa). Aby zablokowa zawr zwrotny naley przekrci gowic zaworw trjdrogowych o 45o w stron jak pokazano na rysunku. Przekrcenie gowicy o 90o powoduje odcicie dolnej czci instalacji od grnej, przy czym ukad bezpieczestwa jest poczony z czci grn instalacji (od strony kolektora).

Wymiana termometru nastpuje poprzez proste wyjcie a nastpnie ponowne wmontowanie. Naley zwrci uwag, aby osadzi odpowiedni typ termometru. Uwaga na kolory oznacze:

czerwony piercie - zasilanie (gorce)

niebieski piercie - powrt (zimne)

30

Rotametr

31

Niezalenie od typu instalacji naczynia wzbiorcze peni t sam rol. Przyjmuj nadmiar czynnika grzewczego (lub chodniczego), gdy ten si rozszerza na skutek wzrostu temperatury i oddaj go z powrotem do instalacji, kiedy temperatura w obiegu maleje i spada cinienie. Najoglniej mwic, naczynia wzbiorcze zabezpieczaj instalacj przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cinienia.

32

Budowa naczy jest prosta. Gwnym elementem jest zbiornik wykonany ze stali oraz przepona z kauczuku butylowego lub gumy. Oddziela ona cz wodn od gazowej, ktra wypeniona jest najczciej azotem. Azot w maym stopniu zmienia swoj objto w wyniku zmian temperatury, gwarantuje wic utrzymanie cinienia w naczyniu na staym poziomie, niezalenie od temperatury otoczenia.

Zbiorniki mniejsze, od 4 do 25 litrw, wiesza si najczciej bezporednio na rurocigu lub przymocowuje do ciany za pomoc specjalnego wieszaka. Naczynia 35-80 litrw maj z reguy moliwo postawienia na ziemi lub montau na cianie. Powyej 80 litrw wykonywane s jako stojce.

Wikszo stosowanych naczy posiada tzw. sta przepon. Mankamentem tego rozwizania jest to, e jeeli nastpi jej pknicie, trzeba wwczas wymieni cay zbiornik. Ten typ naczy wybierany jest gwnie ze wzgldu na swoj nisk cen. Kiedy stosujemy due zbiorniki, wymiana moe by utrudniona. Na przykad drzwi wejciowe do pomieszczenia s mniejsze ni rednica naczynia. Albo zbiornik zostanie ,,uwiziony" midzy innymi urzdzeniami lub biegncymi w kotowni lub wle cieplnym rurami.

33

Instalacje solarne

Poniewa w instalacjach solarnych mamy zazwyczaj do czynienia z czynnikiem woda-glikol, dobr wielkoci naczynia bdzie taki sam jak w przypadku instalacji chodniczych. Jednak ze wzgldu na wysok temperatur, jak i wystpowanie glikolu musimy zastosowa tutaj specjalne naczynie. Naczynia solarne wykonywane s najczciej jako 8- lub 10-barowe. Wiodcy producenci stosuj te specjaln przepon, ktra wytrzymuje 110C . Dla odrnienia naczynia te maj te inny kolor, zazwyczaj biay.

34

Automatyka - regulatory

35

Zasobnik z dwiema wownicami

36

37

Wymiennik c.w.u to nowoczesny, emaliowany ogrzewacz pionowy z dwiema wownicami spiralnymi. Ogrzewacz posiada izolacj termiczn z pianki poliuretanowej oraz estetyczn obudow wykonan z tkaniny typu skay. Dziki zastosowaniu dwch wownic istnieje moliwo zasilania z dwch rde rwnoczenie, na przykad kota oraz baterii sonecznych latem. Wownica spiralna charakteryzuje si du moc grzewcz, kilkakrotnie wiksz od standardowej wownicy wykonanej w ksztacie litery "U". Zastosowanie takiej wownicy powoduje szybkie ogrzanie wody uytkowej. Ogrzewacze te mog pracowa w ukadach o obiegu grawitacyjnym lub wymuszonym. Dobre zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia emalia ceramiczna wypalana w temperaturze 850 st. C oraz anoda magnezowa (wymiana anody co 12 m-cy w gestii uytkownika). Producent udziela 48 miesicy gwarancji na zbiornik oraz 12 miesicy na pozostae elementy.

38

Zasilacz bezprzewodowy, awaryjny UPS

39

Czujnik temperatury Pt 1000

40

Odpowietrznik automatyczny ", do instalacji solarnych, z zaworem kulowym. Odpowietrzniki automatyczne przeznaczone s do usuwania powietrza z zamknitych instalacji grzewczych zgodnych z norm PN-EN 12828. Podczas spuszczania medium z instalacji odpowietrzniki automatyczne dziaaj jako zawory napowietrzajce. Odpowietrznik automatyczny solarny podczas normalnej pracy instalacji solarnej powinien by od niej odcity za pomoc zaworu kulowego. Suy jedynie do odpowietrzania podczas napeniania instalacji. - przycze: '' GZ - maksymalna temperatura: 150C - maksymalne cinienie: 6 bar

Odpowietrznik automatyczny

41

Obudowa stanowi oson czujnika temperatury w przypadku wmontowania czujnika w kolektorze paskim w krcu odpywowym. Obudowa wykonana jest z rury miedzianej z gowic mosin. Posiada on nakrtk szecioktn 30mm z gwintem wewntrznym 3/4", odpowietrznik rczny oraz pask uszczelk.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Certyfikacja i testy

kolektorw sonecznych

64

65

66

PRBA CINIENIOWA PYTY ABSORBERA napenienie pyty absorbera pod cinieniem 1,5 wikszym od dopuszczalnego przez producenta maksymalnego cinienia roboczego na czas 10 minut. Test cinieniowy wykonywany jest 2-krotnie na pocztku i kocu caego cyklu bada jakociowych. Pyta absorbera nie moe wykazywa adnych nieszczelnoci.

67

WYTRZYMAO NA WYSOKIE TEMPERATURY sprawdzenie odpornoci materiaw kolektora na mogce wystpowa krtkotrwae wysokie temperatury stagnacji (brak odbioru ciepa). Test trwa przynajmniej 1 godzin przy temperaturze otoczenia > 20C i promieniowaniu sonecznym > 950 W/m2 (bardzo dobry letni dzie, przejrzysta atmosfera). Dodatkowo test okrela maksymaln uzyskiwan w kolektorze temperatur stagnacji. Materiay kolektora nie mog ulec jakimkolwiek uszkodzeniom.

68

EKSPOZYCJA - NAWIETLANIE prowadzenie testu przez minimum 30 piknych sonecznych dni (Schnwettertage) z nasonecznieniem > 14 MJ/m2. Test moe by prowadzony w okresie 25 miesicy. Materiay kolektora nie mog ulec jakimkolwiek uszkodzeniom, jak rwnie nie moe nastpowa wnikanie wody do jego wntrza.

69

ZEWNTRZNY I WEWNTRZNY SZOK TERMICZNY kolektor jest doprowadzany do maksymalnych temperatur stagnacji i nastpnie gwatownie schadzany. Jako szok zewntrzny stosuje si spukiwanie zimn wod (symulacja deszczu), za jako szok wewntrzny przepyw zimnej wody w pycie absorbera (symulacja zaczenia pompy obiegowej po okresie stagnacji). Takie czynnoci wywouj naprenia obudowy i jej przykrycia, jak rwnie naprenia w samej pycie absorbera. W tecie nie mog wystpi adne pknicia czy deformacje elementw kolektora (w szczeglnoci dotyczy to przykrycia obudowy i pyty absorbera).

70

MECHANICZNE OBCIENIE test symuluje moliwe naciski na kolektor soneczny i jego zamocowanie mogce wystpowa w wyniku dziaania silnego wiatru i zalegania niegu. Obcienie wynosi okoo 100 kg/m2 (nacisk dokadnie 1000 Pa). Zarwno przykrycie kolektora, jak i jego umocowanie oraz konstrukcja mocujca, nie mog wykazywa adnego rodzaju deformacji i uszkodze.

71

PRBA DESZCZU prba odpornoci na intensywne opady deszczu. Symulacja silnego deszczu odbywa si przez 4 godziny we wszystkich kierunkach obudowy kolektora. Obudowa kolektora nie moe umoliwi wnikania wody do wntrza.

72

KOMBINOWANA PRBA DESZCZU I MECHANICZNA test poczony dwch poprzednich prb : obcienia mechanicznego oraz prby deszczu. Test pozwala na szybkie wychwycenie sabych punktw obudowy kolektora sonecznego i ewentualnych przeciekw wody przez powstae szczeliny obcionej mechanicznie obudowy.

73

PRBA UDERZENIOWA sprawdzian odpornoci przykrycia szybowego kolektora na uderzenia (gradobicie) polega na upuszczeniu kulki stalowej o masie 150g z wysokoci 2-ch metrw. Przykrycie kolektora nie moe ulec uszkodzeniu (na zdjciu obok, prba niepomylna).

74

DODATKOWY TEST - WENTYLACJA ocena jakoci wentylacji naturalnej kolektora paskiego polega na wprowadzeniu zdefiniowanej iloci wody do jego wntrza. Bezwzgldna wilgotno wewntrz kolektora (kontrolowana czujnikiem zawartoci wilgoci) musi po 10-ciu kolejnych dniach powrci do poziomu sprzed jego zawilgocenia. W ten sposb ocenia si skuteczno naturalnej wentylacji paskiego kolektora sonecznego.

75

SPRAWNO OPTYCZNA KOLEKTORW PASKICH. jest jednym z najbardziej istotnych sprawdzanych parametrw. Sprawno okrelana jest przy braku rnicy temperatur pomidzy absorberem, a otoczeniem. Sprawno optyczna przekada si praktycznie na cechy geometryczne kolektora, na dostp promieniowania sonecznego do pyty absorbera. Im wysza sprawno optyczna tym peniejsze wykorzystanie promieniowania sonecznego docierajcego do kolektora sonecznego. Chwilowe sprawnoci rzeczywiste s nisze od (maksymalnej) sprawnoci optycznej o straty cieplne kolektora uzalenione od jego izolacji cieplnej (wspczynnikw strat ciepa c1, c2). Sprawno optyczna zaley w gwnym rzdzie od strat przenikania promieniowania sonecznego przez przykrycie kolektora oraz wasnoci absorbcyjnych (pochaniania promieniowania) pokrycia pyty kolektora (absorbera). Cechy VITOSOL 100 : najwysza sprawno optyczna spord wszystkich badanych kolektorw wiadczy o uyciu najwyszej klasy materiaw szka solarnego o maksymalnej przepuszczalnoci promieniowania sonecznego oraz wysoce selektywnej warstwie absorbera o maksymalnej (95%) wartoci absorbcji promieniowania sonecznego.

76

77

WSPCZYNNIKI STRAT CIEPA. Sprawno rzeczywista kolektora sonecznego zaley od sprawnoci optycznej pomniejszanej o straty ciepa. W przypadku kolektorw sonecznych podaje si wartoci wspczynnika strat liniowych c1 (W/m2K) oraz strat nieliniowych c2 (W/m2K2). Wspczynnik c1 odgrywa zasadnicz rol przy niskich rnicach temperatur pomidzy pyt absorbera, a otoczeniem kolektora (np. w porze ciepej : IVIX). Wspczynnik strat nieliniowych c2 odgrywa decydujc rol dla pracy kolektora w porze zimnej (XIII). Tu w szczeglnoci kolektory oferowane na rynki Europy rodkowej i Pnocnej, powinny charakteryzowa si nisk wartoci wspczynnika c2. Cechy VITOSOL 100 : dziki bardzo dobrej izolacji cieplnej obudowy kolektora uzyskuje si niskie wartoci wspczynnikw c1 i c2 (przy jednoczesnej wysokiej sprawnoci optycznej c0) co umoliwia wysoce sprawn caoroczn prac kolektora w warunkach pogodowych dla Europy rodkowej, pnocnej.

78

79

80

81

82

83

84

85

Schematy przykadowych instalacji

kolektorw sonecznych

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Jak poczy kolektor z dachem

Pytanie, w jaki sposb poczy solary z dachem, aby z jednej strony pracoway z najwysz

efektywnoci, produkoway najwicej energii wykorzystujc promieniowanie soneczne i jednoczenie

wietnie wyglday, zapewniay pene bezpieczestwo i trwao dachu, przewija si najczciej.

Rozrniamy dwa typy montau. Monta nad dachwk, ktry jest czciej spotykany. Tu kolektory

montowane s na wspornikach kilka centymetrw nad poaci dachu. Z kolei monta w dachu,

to kolektory montowane w linii dachwek. To monta zintegrowany .

Monta nad dachwk pozwala na zainstalowanie kolektorw rwnolegle do poaci dachu. Istnieje tu

moliwo zmiany kta dla kolektorw wzgldem spadku dachu. Istnieje wiele ciekawych rozwiza dla

tego typu instalacji. Przegldajc rnorodne oferty, do kadego typu dachwki, mona znale

specjalnie zaprojektowane dachwki, dopasowane kolorem i wzorem do systemu. W ofercie rnych

firm s take specjalne rozwizania pozwalajce zainstalowa kolektory w innym kcie ni spadek

dachu (w przypadku zbyt paskiego dachu, mona zainstalowa specjalne elementy pozwalajce na

monta kolektorw pod dodatkowym ktem 15). Cay dach zrealizowany moe by za pomoc jednego

systemu, dziki czemu kady klient ma gwarancj najwyszej jakoci. Monta zintegrowany w dachu

pozwala z kolei cakowicie zintegrowa kolektory z paszczyzn dachu. Kolektory montuje si

bezporednio na atach w linii dachwek.

Monta moliwy jest zarwno w trakcie wykonywania prac dekarskich, jak w pniejszym terminie.

W przypadku wyboru tego rodzaju instalacji kt, pod jakim zainstalowane bd kolektory wymuszony

jest ktem spadku dachu.

Ktry system korzystniejszy?

atwiejszym do wykonania i dlatego czciej stosowanym, jest system na dachu. Nie wymaga zbytniej

ingerencji dekarza. W przypadku wyboru systemu montau w dach niezbdna jest praca dekarska.

Jednak system montau w dachu jest zdecydowanie bezpieczniejszy dla warunkw zewntrznych.

Ze wzgldu na zamontowanie kolektorw w linii dachu, stanowi zdecydowanie mniejszy opr dla wiatru,

natomiast nieg gromadzcy si ponad kolektorem i tym samym dodatkowe obcienie dachu

w miejscu montau kolektora, jest zdecydowanie mniejsze. Dodatkowo kolektor zamontowany

w dachu ma zdecydowanie mniejsze straty energii.

Slajd 111

Slajd 112

Nie kady zdaje sobie spraw, jak rol w instalacji

solarnej odgrywaj same przewody. Jest to niewtpliwie

jeden z gwnych elementw systemu majcy wpyw na

efektywno caej instalacji. O ile wikszo kolektorw

sonecznych oferowanych w Polsce ma znak Solar

Keymark, to przewody solarne s rnej jakoci. Brak

warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada

przewody do instalacji solarnych, powoduje zalew rynku

polskiego przez produkty sabej jakoci. Przewody do

instalacji solarnych firmy PROFITOR speniaj wszelkie

wymagania wspczesnej techniki grzewczej.

Slajd 113

Ogromne zainteresowanie energetyk soneczn jest widoczne w kadym regionie Polski. Na rynku trwa bezwzgldna walka producentw kolektorw, ktrzy walcz o klienta cen i charakterystyk ciepln kolektora. Jednak bez otrzymania wiarygodnej wiedzy na temat caej instalacji klient moe porwna jedynie ceny kolektorw. Obowizujca w Polsce norma PN-EN 12975-1:2007 Soneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory soneczne , cz. 1: Wymagania oglne oraz cz. 2: Metody bada dotycz tylko jednego elementu instalacji solarnej kolektora sonecznego. Jednak efektywno caej inwestycji zaley od prawidowego doboru (projekt!) wszystkich elementw instalacji i sposobu jej uytkowania. Powstaje na rynku niebezpieczna sytuacja, bo jedynie na kolektory soneczne wymagany jest znak Solar Keymark, wszystkie za inne elementy instalacji dobierane s nieomal dowolnie przez montera instalacji.

Slajd 114

Klient indywidualny, ktry z reguy

nie posiada wiedzy na temat izolacji,

przenikania ciepa etc., jest zdany

na cakowity przypadek, czyli

decyzj instalatora. Ta za czsto

wynika z chci szybkiego

dorobienia si i nie ma nic

wsplnego z interesem klienta,

ktrego interesuje efektywno

dziaania caej instalacji solarnej.

Slajd 115

Charakterystyka przewodw PROFI FLEX HT

Przewd wewntrzny wykonany jest ze stali

nierdzewnej typu AISI 316L (1.4404), co

gwarantuje odpowiedni gitko oraz

wytrzymao mechaniczn i chemiczn.

Przewody wykonywane s z rur falistych

o rednicach DN 16, 20 oraz 25.

Slajd 116

Kocwki podczeniowe s mocowane za pomoc ppiercieni mosinych co jest nowoci w Polsce i jednym z najnowoczeniejszych obecnie rozwiza na rynku europejskim. Specjalnie wyprofilowane, dugie ppiercienie oraz odpowiednia do tej konstrukcji nakrtka zapewniaj pewne mocowanie i rwnolege do osi przewodu prowadzenie podczenia gwintowego. To nowe rozwizanie, zastpujce dawne mocowanie za pomoc paskiego piercienia trjdzielnego, zostao przyjte z duym uznaniem przez instalatorw.

Ppiercienie s wykonywane dla kadego uywanego profilu rury. Opisywane rozwizanie techniczne bdce wasnoci firmy PROFITOR Kazimierz Charzewski zostao zgoszone do Urzdu Patentowego RP.

Nowoci tego systemu jest rwnie wykonanie konierza rury falistej za pomoc tzw. ruby deformujcej. Do cakowitego wykonania podczenia nie potrzeba specjalnych zbijakw, pras, znanych z innych systemw, wystarcz jedynie dwa zwyke klucze montaw.

Slajd 117

Izolacja przewodu solarnego jest wykonana z kauczuku syntetycznego o gruboci 13 mm o zamknitych komrkach. Izolacja ta jest szczeglnie odpowiednia do zastosowa w wysokiej temperaturze i jest odporna na promienie ultrafioletowe. Izolacja jest samogasnca, nie topi si, nie powstaj ponce krople i nie rozprzestrzenia ognia.

Przewodno cieplna = 0,040 W/(mK) przy 40C. Temperatura pracy: od 40C do 175C. Folia zewntrzna z PCV chroni cay przewd przed wilgoci, uszkodzeniami mechanicznymi mogcymi powsta podczas montau i po instalacji (powodowanymi np. przez ptaki) oraz stanowi jeszcze jedn warstw ochronn przed promieniowaniem UV.

Slajd 118

Przewd sygnalizacyjny 2-yowy umieszczony pod foli PCV, a nie bezporednio na rurze przewodzcej pyn solarny, zapobiega powstawaniu bdnych wskaza temperatury kolektora co ma duy wpyw na poprawne dziaanie caego systemu.

Uszczelki stosowane w tych przewodach solarnych produkowane s przez dzk firm POLONIT, typ FA-300. S one wykonane z kompozytu wkien aramidowych, materiaw wknistych i napeniaczy NBR. Maksymalne cinienie pracy: 9 Mpa. Maksymalna temperatura chwilowa: 300C. Temperatura pracy cigej: 250C.

Slajd 119

Koszty i monta

Przykadowe ceny przewodw podwjnych

solarnych PROFI FLEX HT o rednicy

DN 16 wykonanych ze stali nierdzewnej wraz

z zestawem podczeniowym :

dugo 15 m, cena netto 1050 z*,

dugo 20 m, cena netto 1400 z*.

Slajd 120

Instrukcja montau

1. Obetnij rur falist do wymaganej dugoci

Slajd 121

2. Za na rur nakrtk, ppiercienie zamocuj w pierwszym wgbieniu

Slajd 122

3. Wkr w nakrtk rub deformujc

Slajd 123

4. Dokr rub za pomoc kluczy, ostatni karb zostanie spaszczony. Wykr rub i w uszczelk. Przewd jest gotowy do podczenia

Slajd 124

Zestaw podczeniowy: 4 nakrtki mosine, 4 piercienie, 4 uszczelki, 1 ruba deformujca. Zestaw dostarczany jest bezpatnie do kadego przewodu!

Slajd 125

PROFI FLEX HT jako przewody podwjne

Oferowane s jako gotowe zestawy o dugociach 15 i 20 metrw. W kadym opakowaniu obok przewodw o odpowiedniej rednicy i wymaganej dugoci znajduje si zestaw podczeniowy. Zestawy s pakowane w omioktne kartony o wymiarach 7474 cm. Ten rodzaj opakowania jest dobry zarwno do transportu, jak rwnie magazynowania.

pojedyncze Przeznaczone s dla instalatorw. Opakowanie zawiera 60-metrowy zwj pojedynczego przewodu. Instalatorzy zgodnie ze swoimi potrzebami zamawiaj do tego przewodu odpowiedni liczb nakrtek, ppiercieni, uszczelek i rub deformujcych. Od dnia 1 wrzenia 2010 firma PROFITOR Kazimierz Charzewski sprzedaje dla firm instalacyjnych przewody pojedyncze cite na wymiar zgodnie z zamwieniami klientw. Jest to pierwsza firma w Polsce, ktra wprowadzia tak usug. Za przewody solarne PROFI FLEX HT firma PROFITOR Kazimierz Charzewski otrzymaa w 2010 roku statuetk Zotego Instalatora w jesiennej edycji konkursu.

Slajd 126

Slajd 127

Slajd 128

Slajd 129

Slajd 130

Slajd 131

Slajd 132

Slajd 133

Slajd 134

http://www.muratorplus.pl/technika/dachy/montaz-systemow-solarnych-z-junkersem-film_63772.html

film dotyczcy montau kolektorw

sonecznych, czas filmu 9 minut

Slajd 135

Slajd 136

Slajd 137

Slajd 138

Slajd 139

Slajd 140

Slajd 141

Slajd 142

Slajd 143

Slajd 144

Slajd 145

Slajd 146

Slajd 147

Slajd 148

Slajd 149

Slajd 150

Slajd 151

Slajd 152

Slajd 153

Slajd 154

Slajd 155

Slajd 156

Slajd 157

Slajd 158

Slajd 159

Slajd 160

Slajd 161

Slajd 162

Slajd 163

Slajd 164

Slajd 165

Slajd 166

Slajd 167

Slajd 168

Slajd 169

Slajd 170

Slajd 171

Slajd 172

Slajd 173

Slajd 174

Slajd 175

Slajd 176

Slajd 177

Slajd 178

Slajd 179

Slajd 180

Slajd 181

Slajd 182

Slajd 183

Slajd 184

Slajd 185

Slajd 186

Slajd 187

Slajd 188

Slajd 189

Slajd 190

Slajd 191

Slajd 192

Slajd 193

Slajd 194

Slajd 195

Slajd 196

Slajd 197

Slajd 198

Slajd 199

Slajd 200

Slajd 201

Slajd 202

Slajd 203

Slajd 204

Slajd 205

Slajd 206

Slajd 207

Slajd 208

Slajd 209

Slajd 210

Slajd 211

212

Gedore 1092 Torba z narzdziami do montau

kolektorw sonecznych cena ok 1800 z

Slajd 213

214

Junkers przedstawia: Monta kolektorw sonecznych https://www.youtube.com/watch?v=h6HRIxHX8cU

Monta kolektorw

215

Monta kolektorw system do krokwiowy Viessmann

Slajd 216

Praca kolektorw sonecznych zim- porwnanie

Slajd 217

Praca kolektorw sonecznych zim- porwnanie

Slajd 218

Praca kolektorw sonecznych zim- porwnanie

Slajd 219

Slajd 220

Praca kolektorw sonecznych zim- porwnanie

Slajd 221

Praca kolektorw sonecznych zim- porwnanie

Slajd 222

Praca kolektorw sonecznych zim- porwnanie

Slajd 223

Praca kolektorw sonecznych zim- porwnanie

Slajd 224

Praca kolektorw sonecznych zim- porwnanie

Prowadzcy: dr in. Marcin Michalski

Slajd 225