pesme ilic

Download Pesme Ilic

Post on 08-Jul-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  1/357

   Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  2/357

   Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Војислав Илић

   ПЕСМE

  „Антологија српске књижевности“ је пројекат дигитализације класичних дела српске књижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније !"#$%$&'(

  )ије дозвољено комерцијално копирање и дистри*уирање овог издања дела+ )осиоци пројекта не преузимају одговорност за могу,е гре-ке+

  .во дигитално издање дозвољава уписивање коментара/ додавање или *рисање делова текста+ )осиоци пројекта не одговарају за преправке и дистри*уцију измењених дела+ .ригинално издање

  дела налази се на 0е* сајту 111+2%3+#%+

  4556+

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  3/357

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  4/357

  ГРМ............................................................................................................................................ 43

  ПЕ&МА.......................................................................................................................................44

  ПОД ЉУПКИМ НЕБОМ..............................................................................................................46

  ЗИМ&КО ЈУТРО.......................................................................................................................... 47

  АН*ЕО МИРА............................................................................................................................. 4

  НА &ТЕНИ..................................................................................................................................4

  ЕЛЕГИЈА.................................................................................................................................... '#

  У НО(И......................................................................................................................................'"

  ЉЕЉО....................................................................................................................................... '3

  ЛАДА.........................................................................................................................................''

  ПО&ЛЕДЊИ ГО&Т..................................................................................................................... '

   Т+............................................................................................................................................... 6"

  НА &ЛИЦИ ТИЈАНИНОЈ-............................................................................................................63

  ЕЛЕГИЈА.................................................................................................................................... 64

  ГО&ПО*ИЦИ Н+........................................................................................................................ 6'

  НА ТИ$АРУ................................................................................................................................ 6

  ГО&ПО*ИЦИ Н+........................................................................................................................ 7"

  &ИВО, &УМОРНО НЕБО.../.......................................................................................................76

  ТО ЈЕ БИЛО 0 &Е(АШ ЛИ &Е1/................................................................................................. 77

  ВЕ$Е ЈЕ ОДАВНО ПРОШЛО... /................................................................................................7

  &УМЊА...................................................................................................................................... #

  МОЈИМ ПРИЈАТЕЉИМА.............................................................................................................. 2

  ЗБОГОМ!... НИКАДА МО)ДА НЕ(У/.......................................................................................4

  АНТАЗИЈА У НО(И.................................................................................................................. '

  И&ТОК.......................................................................................................................................

  ПОД НОГАМА МОЈИМ ОТИМЉУ &Е ВАЛИ/..............................................................................

  У &ПОМЕНИЦУ ПРИЈАТЕЉУ &ИМИ Ј. АВРАМОВИ(У................................................................."

  &ТАРА ПЕ&МА........................................................................................................................... 2

  ОМОРИКА.................................................................................................................................. 4 ЦИГАН$Е................................................................................................................................... 6

  АН*ЕО ТУГЕ.............................................................................................................................. 7

  ОПРОШТАЈ &А ШАЈКАШКОМ.....................................................................................................

  НА $АРДИ................................................................................................................................"##

  ПЛАШЉИВО И МИЛО ЛАНЕ/................................................................................................. "#"

  ВЕ$ИТА %АРМОНИЈА............................................................................................................... "#2

  НИМА.................................................................................................................................... "#3

  ПРЕД ТРОЈОМ.......................................................................................................................... "#4

  ОВИДИЈЕ................................................................................................................................. "#'

   ГОРДИ, РАЗВРАТНИ РИМЕ/................................................................................................ "#6

 • 8/19/2019 Pesme Ilic

  5/357

  НА ВАРДАРУ............................................................................................................................ "#7

  &А ОРУМА............................................................................................................................. "#

  ПОДИГНИ ЗАВЕ&Е ТЕШКЕ/................................................................................................... "#

  НО(НИ ГЛА&ОВИ................................................................................................................... ""#

  НА МОРУ ЈЕГЕЈ&КОМЕ............................................................................................................. ""2

  АРНАУТКА............................................................................................................................... ""4

  ПЕТРАРКИ............................................................................................................................... ""'

  У ПОЗНУ ЈЕ&ЕН........................................................................................................................""7

  ПЕ&НИК...................................................................................................................................""

  У ПРОЛЕ(Е..............................................................................................................................""

  ДРУГУ...................................................................................................................................... "2#

  ЛЕЛЕК..................................................................................................................................... "2"

  $ЕКАЊЕ.................................................................................................................................. "22

  НА ГРОБУ ВОЈВОДЕ ДОЈ$ИНА У &ОЛУНУ................................................................................"23

  &ВЕТИ &АВА............................................................................................................................ "2'

  ВЕКОВИ &У ПРО%УЈА