narodne pesme

Download NARODNE PESME

Post on 02-Jul-2015

4.930 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

A to pita, danum majke A to pita, danum majke, kako, to mi je? Bolje pitaj: Luda ero, mome gde ti je? Of lele le, jadna sirota, of lele le, kakva grehota! e bolujem, e da mrijem, e me sahrane! Aoj, Boe, vi' ne moe tako da jane! Of lele le, jadna sirota, of lele le, kakva grehota! A to pita, danum majke, kako, to mi je? Bolje pitaj: Luda ero, mome gde ti je? Of lele le, jadna sirota, of lele le, kakva grehota! A to si se, Jano "A to si se, Jano, rosom orosila, a to si se, Jano, rosom orosila?" "Ja sam bila, male, u rosne livade, ja sam bila, male, u rosne livade. Kad sam bila, male, u rosne livade, susrete me, male, mlado neenjeno, pa me tera, male, kroz rosne livade, tune sam ti, male, erdan orosila." A to su ti, sele "A to su ti, sele, pucad popucala, a to su ti, sele, pucad popucala? Da se nisi, sele, s kime vragovala, da se nisi, sele, s kime vragovala?" "Nisam, bato, nisam, imena mi moga, nisam, bato, nisam, imena mi moga! Al' je kriva, bato, tueg brata ruka, al' je kriva, bato, tueg brata ruka. Pucad, bato, mala sama popucala, pucad, bato, mala sama popucala."

Ajd' d' idemo, Rado Dragia Nedovi Ajd' d' idemo, Rado, ajd' d' idemo, duo, ajd' d' idemo, bela Rado, dole do Morave. Da vidimo, Rado, da vidimo, duo, da vidimo, bela Rado, kako amac plovi. amac plovi, Rado, amac plovi, duo, amac plovi, bela Rado, a krmar govori: "Ne udaj se, Rado, ne udaj se, duo, ne udaj se, bela Rado, jo si dete mlado!" Ajde, dragi, d'imo blie brega Milatovac, Homolje Ajde, dragi, d'imo blie brega, da vidimo kako vila bega. Vila bega, pred noge ne gleda. Osuena nije vie vila. Osuena nije vie vila, to da ljubi ju gore pastira. Ajde, Stameno Kosovo i Metohija Ajde, Stameno, bela rumeno, ajde, Stameno, bela rumeno, ajde, nema koj, lele, nosi me doma, more, ajde, nema koj, lele, nosi me doma! Ke si go najde linogo mua, ke si go najde linogo mua, linogo mua, lele, nedomaina, more, linogo mua, lele, nedomaina. Linogo mua, nedomaina, linogo mua, nedomaina, nedomaina, lele, nevrtikua, more,

nedomaina, lele, nevrtikua. Svako mesenje, torba tresenje, svako mesenje, torba tresenje, svako peenje, lele, treski berenje, more, svako peenje, lele, treski berenje. Ajde, sunce zae Kosovo i Metohija zapis: sestre Jankovi Ajde, sunce zae meu dve planine, nane mila, ajde, sunce zae meu dve planine. Ajde, u planine zelena livada, nane mila, ajde, u planine zelena livada. Ajde, u livade dva bela adora, nane mila, ajde, u livade dva bela adora. Ajde, u adora bolna moma lei, nane mila, ajde, u adora bolna moma lei. Angelino, momo "Angelino, momo, to si razljutena, danum, Angelino, momo, to si razljutena? Da l' te boli glava, ili polovina, danum, da l' te boli glava, ili polovina?" "Nit me boli glava, niti polovina, danum, nit me boli glava, niti polovina, ve sam razljutena na mojutu maju, danum, ve sam razljutena na mojutu maju, zato me je dala u Veliko Selo, danum, zato me je dala u Veliko Selo, u Veliko Selo za mome maleno, danum, u Veliko Selo za mome maleno."

Anelija vodu lila Anelija vodu lila, aj, Anelija vodu lila. Nad vodu se nadnijela, aj, sama sebi govorila: "Mili boe, lepa li sam, aj, jo da su mi arne oi. Sve bih momke zanijela, aj, ponajvie lepog Jovu." Anelija Mili Anica ovce uvala Anica ovce uvala, kraj njih je mlada zaspala. Mome je gorom hodilo i lepu Anu spazilo. Hitro je mome poljubi, lepa se Ana probudi. Atidie belo, crveno Gora "Atidie belo, crveno, oblei dupe areno, de. Idriz te eka pod selo, so beli kouf na rame, de. Levata ruka sekire, desnata ruka levorver, de." "Skendere, prvi gledanik, kupaj mi vvna matora, de. Da ja napraim tirjanka, pa da ti idem kitlarka, de, vo tija selo Orgosta, vo tija gorno ma'alo, de."

Bela vilo, na tebe mi krivo selo Milatovac, Homolje prema pevanju Svetlane Stevi "Bela vilo, na tebe mi krivo! to ne javi da l' je roblje ivo?" "ivo, ivo, al' ne mo' da doe, irok Dunav ne moe da proe." "Kose rei, pa vei brodove, pa prevedi te nae robove." "Ja sam noas do lagera bila, na lagera vrata otvorila." Svetlana Stevi Beli lice Prizrenka devojka "Aj, beli lice Prizrenka devojka, Prizrenka devojka. Aj, otila je na nove bunare, aj, ozdol ide mladi biligbaa: "Aj, dobro jutro, Prizrenko devojko, Prizrenko devojko! Aj, za kim beli tvoje belo lice, aj, za kim beli tvoje belo lice? Aj, da l' za mene, il' za mog sevdaja, il' za mog sevdaja?" "Aj, nit' za tebe, nit' za tvog sevdaja, aj, nit' za tebe, nit' za tvog sevdaja. Aj, no ga belim za moga dragana, za moga dragana, aj, koga ekam tri godine dana, aj, koga ekam tri godine dana." Bilbil pile, ne poj rano Bilbil pile, bilbil pile, jagnje moje, ne poj rano, of, aman, aman, devojice mala, ne poj rano! Ne mi budi, ne mi budi,

jagnje moje, gospodara, of, aman, aman, devojice mala, gospodara! Sama sam ga, sama sam ga, jagnje moje, uspavala, of, aman, aman, devojice mala, uspavala. Sama u ga, sama u ga, jagnje moje, razbuditi, of, aman, aman, devojice mala, razbuditi. "Dig' se, dig' se, dig' se, dig' se, jagnje moje, gospodaru, of, aman, aman, devojice mala, gospodaru! Saba' zora, saba' zora, jagnje moje, slunce ogrejalo, of, aman, aman, devojice mala, slunce ogrejalo!" * bilbil, bulbul - slavuj * saba' zora - rana zora Bolna lei dilber Tuta Bolna lei dilber Tuta, bolna lei dilber Tuta od meraka i sevdaha, od meraka i sevdaha. Njoj govori stara majka, njoj govori stara majka, stara majka Jorgoeva, stara majka Jorgoeva: "Ustaj, ustaj, dilber Tuto, ustaj, ustaj, dilber Tuto, doli su ti prosioci, prosioci, niki momci." Zora Drempeti

Bosioe moj zeleni Bosioe moj zeleni, ej, na mom srcu zasaeni, ej, na mom srcu zasaeni. Gde si, dragi? Gde si, kai? Ej, moje srce tebe trai, ej, moje srce tebe trai. Oti'o je s jaranima, ej, s jaranima Prizrencima, ej, s jaranima Prizrencima. Bre devoje, bre avole "Bre devoje, bre avole, ija bee ti?" "Ja sam era ir Jovanova, ne li me znaje ti?" "Bre devoje, bre avole, sea li se ti kad smo bili u azbai samo ja i ti? Grlismo se, ljubismo se samo ti i ja, zaklesmo se, uklesmo se da niko ne zna." Vasilija Radoji Bre devoje, majka te nemala "Bre devoje, majka te nemala, nit' imala, nit' te kome dala! Izede me tvoja lepotinja, lepotinja: tvoje crne oi, crne oi, rumeni obrazi." "Ba kad sam ti tako omilela, a ti doi noi u ponoi. Al' ne jai konja adamiju, niti pai sablju dimiskiju."

Od radosti mome ne doulo, pa uzjaha konja adamiju i pripasa sablju dimiskiju. Danica Obreni i Branislav Simonovi Bre iskoi, ludo mlado "Bre iskoi, ludo mlado, porta da otvori, gosti da prieka. Ako j' mome s tatka dolo, a ti mu otvori, na tatko nek' zbori." "Neje s tatka, samo dolo, i cvee mi nosi, oe da me prosi." "Ne putaj ga, no mu kai: Ne da mene nana jo godinu dana!" Vazda njeje, Jano okolina Bujanovca Vazda njeje, Jano, vazda ne prozbara. Zar ne uje, Jano, mori, ovar kude vika: "Doi, Jano, doi, mori, dete da si uzne. Vazda sam ga, Jano, mori, pod ovcu dojio, a sad nee, Jano, mori, ovcu da mi doji." Varaj, Leno Magdaleno "Varaj, Leno Magdaleno, varaj, ima crne oi. Varaj, Leno Magdaleno, barem da si od koleno." "Ako nesam od koleno, ja si imam ruse kose. Ako nesam od koleno, ja si imam belo lice. Ako nesam od koleno, ja si imam crne oi."

Vetar due, al-katmer mirie Vetar due, vetar due, al-katmer mirie. Draga dragom, draga dragom sitnu knjigu pie: "Pozdrav tebi, pozdrav tebi, moje milo drago. Poalji mi, poalji mi duu u pamuku, crne oi, crne oi u eer narandi, bele ruke, bele ruke u tankoj 'artiji..." * al-katmer - karanfil Visoko se soko vije Visoko se soko vije, jo su via gradu vrata, Ana im je kapidija: suncem glavu povezala, mesecom se opasala, a zvezdama nakitila. Vie sela Vie sela, diko moj, zelena livada, oj. Na livadi, diko moj, mlado mome spava, oj. Otud idu, diko moj, tri mlade devojke, oj. Prva veli, diko moj: Ajd' da ga budimo, oj. Druga veli, diko moj: Ajd' da ga ljubimo, oj. Trea veli, diko moj: Neka ga, nek' spava, oj.

Vrbice, vrbo zelena Prizrenska Gora, Kosovo i Metohija "Vrbice, vrbo zelena, 'o si se rano razvila? Ne li si gajle imala, ne li te majka karala?" "Vrbice, vrbo zelena, ovara sum go imala. Do pono sum go ekala, od pono sum prespivala." * gajle - briga Vrti, vrti kolo Vrti, vrti kolo k'm to mene, vrti kolo k'm to mene, a baja e, a baja e k'm to tebe, a baja e k'm to tebe. Vrti, vrti kolo, vrti kolo k'm to mene, a baja e, a baja e k'm to tebe, a baja e k'm to tebe. Baja e ti, baja e ti kupi neto, baja e ti kupi neto: svilen z'b'n, svilen z'b'n i amie, svilen z'b'n i amie. Vrti, vrti kolo, vrti kolo k'm to tebe, a baja e, a baja e k'm to tebe, a baja e k'm to tebe. Baja e ti, baja e ti dava neto, baja e ti dava neto: celo srce, celo srce i duata, celo srce i duata, zlatan merdan, zlatan merdan od dukata, zlatan merdan od dukata. Gajtano, mome, mori "Gajtano, mome, mori, Gajtano, gajtan ti vee, ludo, na elo, gajtan ti vee, ludo, na elo! Kude si bila, Gajto, etala?

V'zdan ti oi, Gajto, ne vido, ni zalak lebac, mori, ne jedo." "Bila sam, ago, more, etala, na gornji pazar, ago, gledala, kude se mladi Turci pisujev, kude se mladi Turci pisujev u tursku vojsku, ago, da idev, u tursku vojsku, ago, da idev." "Gajtano, mome, mori, Gajtano, da li me mene, mori, pisae u tursku vojsku, ago, da idem?" "Turine, ago, mladi spaijo, naj napred tebe, more, pisae u tursku vojsku, ago, da ide!" Stania Stoi Gde ima voda studena, Radule Gde ima voda studena, Radule, da idem da se udavim, Radule, da idem da se udavim? Gde ima drvo visoko, Radule, da idem da se obesim, Radule, da idem da se obesim? Gde ima mome ubave, Radule, da idem da se oenim, Radule, da idem da se oenim? Gde ima vino rumeno, Radule, da idem da se opijem, Radule, da idem da se opijem? Gde si bilo, jare moje obanska, Vranje prema pevanju Maje Ivanovi "Gde si bilo, jare moje? Gde si bilo, duo, more?" "U planinu, gazdo, more. U planinu, duo, more." "Koj te uva, jare moje? Koj te uva, duo, more?"

"Svi obani, gazdo, more. Svi obani, duo, more. Svi obani planinari." "Koj te bije, jare moje? Koj te bije, duo, more?" "Svi oba