pazinskog kolegija klasične gimnazije pazin s3. 2. razred klasične i jezične gimnazije 21 4. 3....

Click here to load reader

Post on 19-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NA TEMELJU ČLANKA 28. ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI I ČLANKA 19. STATUTA PAZINSKOG KOLEGIJA – KLASIČNE GIMNAZIJE PAZIN S PRAVOM JAVNOSTI ŠKOLSKI ODBOR NA PRIJEDLOG RAVNATELJA, A UZ PRETHODNO MIŠLJENJE NASTAVNIČKOG I ODGAJATELJSKOG VIJEĆA TE VIJEĆA RODITELJA, NA SJEDNICI ODRŽANOJ 7. LISTOPADA 2019. GODINE DONOSI

  Godišnji plan i program rada

  Pazinskog kolegija – klasične gimnazije Pazin s pravom javnosti

  za školsku 2019./2020. godinu

  LISTOPAD 2019.

 • 2

  Sadržaj 1. OSNOVNI PODATCI O KOLEGIJU .............................................................................................................................. 4

  2. MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETZ RADA KOLEGIJA ................................................................................................. 5

  3. UČENICI .................................................................................................................................................................. 6

  3.1 Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u školskoj godini 2019./2020. .................................................... 6

  3.2 Broj upisanih učenika u učenički dom u školskoj godini 2019./2020. .................................................................. 6

  4. DJELATNICI PAZINSKOG KOLEGIJA ........................................................................................................................... 7

  4.1 Popis svih djelatnika .......................................................................................................................................... 7

  4.2 Tjedna zaduženja nastavnika ............................................................................................................................. 9

  4.3 Tjedna zaduženja odgajatelja .......................................................................................................................... 14

  5. ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U PAZINSKOM KOLEGIJU .................................................... 14

  5.1 Organizacija nastave prema propisanom planu i programu MZO-a .................................................................. 16

  5.1.1 Nastavni plan i program klasične gimnazija ............................................................................................... 16

  5.1.2 Nastavni plan i program jezične gimnazije ................................................................................................ 17

  5.1.3 Nastavni plan i program razrednih odjela ................................................................................................. 17

  5.2 Drugi oblici odgojno-obrazovnog rada ............................................................................................................. 23

  5.2.1 Izborna i fakultativna nastava ................................................................................................................... 23

  5.2.2 Dopunska i dodatna nastava ..................................................................................................................... 23

  5.2.3 Pripreme za Državnu maturu .................................................................................................................... 23

  5.2.4 Izvannastavne aktivnosti .......................................................................................................................... 24

  5.2.5 Izborni programi ....................................................................................................................................... 24

  5.2.5 Sudjelovanje u smotrama i natjecanjima .................................................................................................. 25

  5.2.6 Projekti i programi Ustanove .................................................................................................................... 25

  5.2.7 Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan Kolegija............................................ 26

  5.3 Zdravstvena zaštita učenika i socijalna skrb učenika ........................................................................................ 26

  5.4 Preventivni program ....................................................................................................................................... 26

  6. OKVIRNI KALENDAR RAD KOLEGIJA ....................................................................................................................... 29

  6.1 Kalendar rada .............................................................................................................................................. 29

  6.2 Kalendar Državne mature u školskoj godini 2019./20120. ............................................................................ 31

  7. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA TIJELA UPRAVLJANJA, POSLOVNOG, STRUČNIH I KOLEGIJALNIH TIJELA ....... 33

  7.1 Plan i program rad Nastavničkog i razrednog vijeća ......................................................................................... 33

  7.2 Plan i program rada Odgajateljskog vijeća ....................................................................................................... 34

  7.3 Plan rada stručnih aktiva kolegija .................................................................................................................... 34

  7.4 Plan i program rada razrednih odjela (zajednički okvir) .................................................................................... 37

  7.5 Plan i program rada odgojnih skupina (zajednički okvir) .................................................................................. 38

  7.6 Plan i program rada Školskog odbora .............................................................................................................. 39

  7.7 Plan i program rada Vijeća roditelja ................................................................................................................. 40

 • 3

  7.8 Plan i program rada Vijeća učenika .................................................................................................................. 40

  7.9 Plan i program rada ravnatelja ........................................................................................................................ 41

  7.10 Plan i program rada stručnih suradnika ......................................................................................................... 42

  7.10.1 okvirni plan i program stručnog suradnika – knjižnjičara ......................................................................... 42

  7.10.2 okvirni plan i program stručnog suradnika – psihologa ............................................................................ 49

  7.11 Okvirni planovi i programi rada djelatnika u učeničkom domu ....................................................................... 51

  7.11.1 Okvirni plan i program rada voditeljice doma ......................................................................................... 51

  7.11.2 Okvirni plan i program rada odgajatelja .................................................................................................. 53

  7.11.1 Okvirni plan i program rada zdravstvenog voditelja ................................................................................ 54

  7.12 Okvirni planovi i programi rada administrativnog osoblja .............................................................................. 55

  7.11.1 Okvirni plan i program rada tajnika ......................................................................................................... 55

  7.11.2 Okvirni plan i program rada računovođe ................................................................................................. 56

  8. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA DJELATNIKA ..................................................................................................... 57

  8.1 Individualni plan stručnog usavršavanja....................................................................................................... 57

  8.2 Kolektivni plan stručno usavršavanja ........................................................................................................... 57

  9. SUDJELOVANJE KOLEGIJA U KULTURNOM I JAVNOM ŽIVOTU ................................................................................ 57

  10. PLANOVI I PROGRAMI ZA BUDUĆNOST ............................................................................................................... 59

 • 4

  1. OSNOVNI PODATCI O KOLEGIJU

  a) Naziv PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s

  pravom javnosti

  – privatna srednja škola s pravom javnosti klasičnog

  i jezičnog usmjerenja s učeničkim domom u sastavu

  b) Adresa J. Dobrile 6,

  52000 PAZIN

  tel. 052/624 505

  Faks 052/624 224

  Županija ISTARSKA

  Ravnatelj dr. sc. Alejandro Castillo Jiménez

  c) Šifra ustanove 18-065-502

  d) Ukupan broj učenika 200

  Ukupan broj učenika u učeničkom domu 158

  Ukupan broj razrednih odjela 8

  Ukupan broj odgojnih skupina 8

  f) Ukupan broj djelatnika 60

  1. Nastavnici 27

  2. Voditelj doma, odgajatelji,

  noćni pazitelji i medicinska

  sestra

  15

  3. Stručni suradnici 2

  4. Administrativno-tehničko

  osoblje

  3

  5. Pomoćno osoblje 14

  g) Obrazovni

  program

  Klasična gimnazija

  Jezična gimnazija

  trajanje: 4 godine

  1. Za redovne učenike klasična i jezična gimnazija

  2. Za odrasle polaznike nema

 • 5

  2. MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETZ RADA KOLEGIJA

  STANJE PLAN

  I IZVOR FINANCIRANJA

  Prostorni uvjeti – zgrada

  • Škola – 3000 m ² ,

  • učenički dom – 5300 m²,

  • knjižnica – 160 m2,

  • sportska dvorana – 2200 m2,

  • vanjsko igralište – 1200 m²,

  • polivalentne dvorane:

  - Aula minor,

  - aula magna.

  Prostorni uvjeti – učionički

  prostor

  Učionice:

  - 12 kabineta (680 m2):

  • 4 s računalima i LCD projektorima,

  • 2 s računalima i LCD zaslonima,

  • 5 s računalima i interaktivnim pločama,

  • informatička učionica s računalima.

  II. faza projekta „e-škole” –

  sredstva iz državnog

  proračuna

  Opremljenost prostora –

  učenički dom

  • 70 dvokrevetnih, trokrevetnih i

  četverokrevetnih soba sa kompletnim

  sanitarnim čvorom,

  • 5 društvena prostorija s televizijama,

  • 1 društveni prostor s računalima,

  • 4 čajne kuhinje s hladnjacima.

  Namještaj u učeničkim

  sobama glavne zgrade – iz

  vlastitih sredstava

  Nastava se odvija u suvremeno opremljenim učionicama. Prostor knjižnice također je suvremeno i funkcionalno opremljen. Veći je dio fonda kompjutorski katalogiziran,

  no još će se uvijek obavljati katalogizacija zbog velikog broja knjiga i specifičnosti građe. Prema potrebi, knjižnica će se koristiti i kao učionica kako bi nastava bila što bogatija i učinkovitija

  Učenici su smješteni u dvjema zgradama, matičnoj (škola i dio soba) te u zgradi u neposrednoj blizini (ostatak soba). Sobe su uređene za smještaj od dva do četiri učenika. Svaka soba ima svoj sanitarni čvor. Učenicima su na raspolaganju 192 kreveta.

  Osim spavaonica, učenici mogu koristiti zajedničke prostorije za druženje, zabavu, učenje i različite aktivnosti u slobodno vrijeme. To su npr. informatička učionica, prostorije s TV prijemnikom, kućnim kinom, glazbenim instrumentima itd. Kolegij također nudi izvrsne mogućnosti za bavljenje sportom, tu je sportska dvorana sa suvremenom sportskom opremom i teretanom. Za sport i rekreaciju učenici mogu koristiti i vanjsko igralište smješteno iza škole.

 • 6

  3. UČENICI

  3.1 Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u školskoj godini 2019./2020.

  RAZRED SMJER ODJEL Upisano učenika

  1. razred Klasična gimnazija a 26

  Jezična gimnazija b 25

  2. razred Klasična gimnazija a 24

  Jezična gimnazija b 26

  3. razred Klasična gimnazija a 18

  Jezična gimnazija b 25

  4. razred Klasična gimnazija a 26

  Jezična gimnazija b 28

  3.2 Broj upisanih učenika u učenički dom u školskoj godini 2019./2020.

  ODGOJNA

  SKUPINA

  RAZREDI

  BR. UČENIKA

  BR. UČENICA

  S TEŠKOĆAMA U

  RAZVOJU

  1. 1. razred klasične i jezične gimnazije 21

  2. 1. i 2. razred klasične i jezične gimnazije 19 1

  3. 2. razred klasične i jezične gimnazije 21

  4. 3. razred klasične i jezične gimnazije 20

  5. 3. i 4. razred klasične i jezične gimnazije 18

  6. 4. razred klasične i jezične gimnazije 20

  7. 1. i 2. razred klasične i jezične gimnazije 20

  8. 3. i 4. razred klasične i jezične gimnazije 18

  Ukupno 28 119 1

  158

  R.br. Broj

  1. Razreda: 8

  2. Odjela po razredu: 2

  3. Učenika 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred

  ukupno djevojke ukupno djevojke ukupno djevojke ukupno djevojke

  51 41 50 37 43 32 54 38

  4. Ponavljača 0 0 0 0 0 0 0 0

  5. Učenika s teškoćama u razvoju: 2

  6. Učenika u posebnim odjelima – skupinama: 0

  7. Učenika – pripadnika nacionalnih manjina: 0

  8. UKUPNO UČENIKA: 198

 • 7

  4. DJELATNICI PAZINSKOG KOLEGIJA

  4.1 Popis svih djelatnika

  R.BR. IME PREZIME ZVANJE

  STR

  NA

  SP

  REM

  A

  PREDMET

  SATI

  UGOVOR

  1. ALEJANDRO CASTILLO JIMÉNEZ

  dr. sc. teologije VSS Ravnatelj 40 određeno

  2. NADA KRNJUS pedagog prof. VSS Tajnik 40 neodređeno

  3. KRISTINA VARDA prof. hrvatskog j., dipl. knjižnjičar

  VSS Stručni suradnik – knjižničar

  40 neodređeno

  4. ROBERTA BARIČEVIĆ IVIĆ prof. psihologije VSS Stručni suradnik – psiholog

  40 neodređeno

  5. KORALJKA ŽIC prof. psihologije VSS

  Psihologija; Profesionalni identitet i komunikacija; Ispitni koordinator

  19 neodređeno

  6. ORIJANA PAUS prof. hrvatskog jezika

  VSS Hrvatski jezik 40 neodređeno

  7. SANJA DEPIKOLOZVANE prof. hrvatskog i talijanskog jezika

  VSS Hrvatski jezik 40 neodređeno

  8. KATARINA BREŠČIĆ ŠEGOTA prof. engleskog i talijanskog jezika

  VSS Engleski jezik 40 neodređeno

  9. ANDREJINA MILIČIĆ prof. hrvatskog i engleskog jezika

  VSS Engleski jezik 0 neodređeno/r.d.

  10. ROMINA GAŠPARIĆ prof. engleskog jezika

  VSS Engleski jezik 19 određeno

  11. KATARINA TEKLIĆ MARDEŠIĆ prof. njemačkog i engleskog jezika

  VSS Njemački jezik 25 neodređeno

  12. ANTONELLA PUH prof. njemačkog i talijanskog jezika

  VSS Španjolski jezik 3,8 određeno

  13. MELANI RADIĆ prvost. njemačkog i francuskog jezika

  VSS Francuski jezik 3,8 određeno

  14. MILICA MALIGEC prof. latinskog i grčkog jezika

  VSS Latinski jezik, Grčki jezik

  40 neodređeno

  15. SONJA LJUBETIĆ prof. latinskog jezika i povijesti

  VSS Latinski jezik 15 neodređeno

  16. MARICA URSIĆ prof. glazbene kulture

  VSS Glazbena umjetnost

  15 neodređeno

  17. EVA BULIĆ prof. likovne kulture

  VSS Likovna umjetnost

  15 neodređeno

  18. DANIEL BOGEŠIĆ mr. sc. povijesti i prof. geografije

  VSS Povijest, Geografija

  40 neodređeno

  19. SANDRA SLOKOVIĆ prof. povijesti i talijanskog jezika

  VSS Povijest, Talijanski jezik

  22 neodređeno

  20. MIRANDA GUŠTIN prof. matematike i informatike

  VSS Matematika 40 neodređeno

  21. GORDANA RADIĆ LABINJAN prof. matematike i fizike

  VSS Matematika, Fizika

  40 neodređeno

  22. ENNA PEROŠ mag. edukacije informatike

  VSS Informatika 14,5 neodređeno

 • 8

  23. IRENA HUDAK BOGEŠIĆ dipl. inž. kemije, prof. kemije

  VSS Kemija 33 neodređeno

  24. MARTINA PULIĆ GRABAR dipl. ing. biologije, prof. biologije

  VSS Biologija 29 neodređeno

  25. FILIP CELENT dipl. ing. elektrotehnike; dipl. teolog

  VSS Vjeronauk 15 određeno

  26. DARKO KOVAČEVIĆ dipl. teolog VSS Vjeronauk 11 određeno

  27. MIHAELA LOVRIĆ prof. filozofije i religijskih znanosti

  VSS Filozofija, Logika, Vjeronauk

  0 neodređeno/r.d.

  28. MARIJA GRAKALIĆ prof. filozofije i religijskih znanosti

  VSS Filozofija, Logika

  7 određeno

  29. ŽELJKA KRPIĆ prof. sociologije VSS Sociologija, Politika i gospodarstvo

  11 neodređeno

  30. PERO MARIĆ prof. TZK VSS Tjelesna i zdravstvena kultura

  40 neodređeno

  31. NIKOLINA MAHULJA dipl. psiholog, profesor

  VSS Voditelj doma 40 neodređeno

  32. SILVIJA JEROMELA OBROVAC

  prof. talijanskog jezika

  VSS Odgajatelj 40 neodređeno

  33. ZVJEZDANA SMOLIĆ prof. pedagogije VSS Odgajatelj 40 neodređeno

  34. PAULA JURMAN prof. glazbene kulture

  VSS Odgajatelj 40 neodređeno

  35. DAVID GORTAN prof. engleskog i talijanskog jezika

  VSS Odgajatelj 40 neodređeno

  36. ADRIJANA RADMANIĆ mag. povijesti i pr. latinskog j.

  VSS Odgajatelj 0 neodređeno/bol.

  37. ANJA DEMARIN ŠPIGIĆ prof. talijanskog jezika

  VSS Odgajatelj 40 neodređeno

  38. NENSI RABAR BATOVAC prof. talijanskog jezika

  VSS Odgajatelj 40 neodređeno

  39. TEA MATKOVIĆ mag. hrvatskog j. i povijesti

  VSS Odgajatelj 40 određeno

  40. TIHOMIR BORIĆ mag. teologije VSS Odgajatelj 40 određeno

  41. RAJIĆ KLAUDIA gimnazija SSS Noćni pazitelj 40 neodređeno

  42. ĐANI BULEŠIĆ SSS Noćni pazitelj 40 neodređeno

  43. SARA PERIĆ BRAJKOVIĆ gimnazija, šumarski tehničar

  SSS Noćna paziteljica

  20 određeno

  44. DORIJANA UJČIĆ viša medicinska sestra

  VŠS Medicinska sestra

  40 neodređeno

  45. MARINELA OBROVAC samostalni knjigovođa

  SSS Računovođa 40 neodređeno

  46. DORINA BELAC Mesar SSS Spremačica 40 neodređeno

  47. MARIJA IVANČIĆ OŠ Spremačica 40 neodređeno

  48. SNJEŽANA MARIĆ OŠ Spremačica 40 neodređeno

  49. MARIJA FLEGAR kemijskotehnološki stručni radnik

  SSS Spremačica 40 neodređeno

  50. KLAUDIJA JAKUS frizerka SSS Spremačica 40 neodređeno

  51. NEDA GREGOROVIĆ OŠ Spremačica 40 određeno

  52. ELIDA ŠAINA kuharica SSS Voditelj kuhinje

  40 neodređeno

  53. MARICA ORBANIĆ kuharica SSS Kuhar 40 neodređeno

  54. NEDA MARETIĆ kuharica SSS Kuhar 40 neodređeno

 • 9

  55. GORDANA BROZAN kuharica SSS Kuhar 40 neodređeno

  56. JASNA VRETENAR frizerka SSS Pomoćni kuhar 40 neodređeno

  57. ANITA MATIJAŠIĆ OŠ Pomoćni kuhar 40 neodređeno

  58. ZDENKA BRLJAFA ekonomist SSS Pom. teh. radnik

  40 neodređeno

  59. MIRANDO MUŽINA strojarski tehničar VK Kućni majstor 40 neodređeno

  60. TOMISLAV MILOHANIĆ dipl. ekonomist VSS Administrativni radnik

  40 neodređeno

  4.2 Tjedna zaduženja nastavnika

  Ime i

  prezime

  nastavnika

  Bro

  j ško

  la

  Nastavni

  predmet /

  izborna (I) i

  fakultativna

  (F) nastava

  Raz

  red

  ni o

  dje

  li

  Bro

  j sat

  i tje

  dn

  o u

  razr

  edn

  om

  od

  jelu

  Tjed

  no

  zad

  uže

  nje

  u

  nas

  tavi

  do

  dat

  na

  i do

  pu

  nsk

  a

  nas

  tava

  ra

  zred

  nik

  vodi

  telj s

  tručn

  og vi

  jeća n

  a

  župa

  nijsk

  oj ra

  zini

  nasta

  vnik

  do p

  olož

  enog

  stru

  čnog

  ispita

  isp

  itni k

  oord

  inat

  or

  satn

  ičar

  vodi

  telj c

  entra

  novih

  tehn

  olog

  ija

  Član

  ak 24

  ., sta

  vak 1

  . (god

  ine

  radn

  og st

  aža)

  Ost

  ala

  zad

  uže

  nja

  TJED

  NO

  ZA

  DU

  ŽEN

  JE

  BR

  OJ

  SATI

  IZN

  AD

  NO

  RM

  E

  UG

  OV

  OR

  O R

  AD

  U

  Orijana Paus 1 Hrvatski jezik

  2a 4

  16

  1

  1

  4 20 40

  2b 4 2

  4a 4

  4b 4

  Sanja

  Depikolozvane 1

  Hrvatski jezik

  1a 4

  18

  3 20 1 40

  1b 4

  3a 4 1

  2

  3b 4

  Talijanski jezik

  (F) I. 2

  Katarina

  Breščić Šegota 1 Engleski jezik

  1a 3

  18

  4 21 1 40

  1b 4 1

  2a 4

  2b 3

  1

  4b 4 2

  Romina

  Gašparić 2 Engleski jezik

  3a 3

  10

  3b 4

  4a 3

  Katarina

  Teklić

  Mardešić

  1 Njemački jezik

  1b 4

  13

  0 13 0 25 2b 3

  3b 3

 • 10

  Ime i

  prezime

  nastavnika

  Bro

  j ško

  la

  Nastavni

  predmet /

  izborna (I) i

  fakultativna

  (F) nastava

  Raz

  red

  ni o

  dje

  li

  Bro

  j sat

  i tje

  dn

  o u

  razr

  edn

  om

  od

  jelu

  Tjed

  no

  zad

  uže

  nje

  u

  nas

  tavi

  do

  dat

  na

  i do

  pu

  nsk

  a

  nas

  tava

  ra

  zred

  nik

  vodi

  telj s

  tručn

  og vi

  jeća n

  a

  župa

  nijsk

  oj ra

  zini

  nasta

  vnik

  do p

  olož

  enog

  stru

  čnog

  ispita

  isp

  itni k

  oord

  inat

  or

  satn

  ičar

  vodi

  telj c

  entra

  novih

  tehn

  olog

  ija

  Član

  ak 24

  ., sta

  vak 1

  . (god

  ine

  radn

  og st

  aža)

  Ost

  ala

  zad

  uže

  nja

  TJED

  NO

  ZA

  DU

  ŽEN

  JE

  BR

  OJ

  SATI

  IZN

  AD

  NO

  RM

  E

  UG

  OV

  OR

  O R

  AD

  U

  4b 3

  Antonella Puh 1 Španjolski

  jezik (I)

  3b 2 4

  0 4 0 7,6

  4b 2

  Sonja Ljubetić 2 Latinski jezik

  1b 3

  7

  8 0 15 2b 2

  1

  3a 2

  Milica Maligec 1

  Grčki jezik

  1a 3

  21

  21 0 40

  2a 3

  3a 3

  4a 3

  Latinski jezik

  1a 3

  2a 3

  4a 3

  Sandra

  Sloković 2

  Povijest

  3a 2

  12

  2 12 3 22

  3b 2

  4a 2

  4b 2 2

  Talijanski jezik

  (F) nastava

  II. 2

  III. 2

  Danijel

  Bogešić 1

  Povijest

  1a 2

  22

  1 1 22 1 40

  1b 2

  2a 2

  2b 2

  Geografija

  1a 2

  1b 2

  2a 2

  2b 2

  3a 1

  3b 1

 • 11

  Ime i

  prezime

  nastavnika

  Bro

  j ško

  la

  Nastavni

  predmet /

  izborna (I) i

  fakultativna

  (F) nastava

  Raz

  red

  ni o

  dje

  li

  Bro

  j sat

  i tje

  dn

  o u

  razr

  edn

  om

  od

  jelu

  Tjed

  no

  zad

  uže

  nje

  u

  nas

  tavi

  do

  dat

  na

  i do

  pu

  nsk

  a

  nas

  tava

  ra

  zred

  nik

  vodi

  telj s

  tručn

  og vi

  jeća n

  a

  župa

  nijsk

  oj ra

  zini

  nasta

  vnik

  do p

  olož

  enog

  stru

  čnog

  ispita

  isp

  itni k

  oord

  inat

  or

  satn

  ičar

  vodi

  telj c

  entra

  novih

  tehn

  olog

  ija

  Član

  ak 24

  ., sta

  vak 1

  . (god

  ine

  radn

  og st

  aža)

  Ost

  ala

  zad

  uže

  nja

  TJED

  NO

  ZA

  DU

  ŽEN

  JE

  BR

  OJ

  SATI

  IZN

  AD

  NO

  RM

  E

  UG

  OV

  OR

  O R

  AD

  U

  4a 2

  4b 2

  Eva Bulić 3 Likovna

  umjetnost

  1a 1

  8

  0 8 0 15

  1b 1

  2a 1

  2b 1

  3a 1

  3b 1

  4a 1

  4b 1

  Marica Ursić 2 Glazbena

  umjetnost

  1a 1

  8

  0 8 0 15

  1b 1

  2a 1

  2b 1

  3a 1

  3b 1

  4a 1

  4b 1

  Koraljka Žic 1

  Psihologija 3a 1

  7

  6 6 7 0 19

  3b 2

  Profesionalni

  identitet i

  komunikacija

  (F)

  2a

  b 2

  3a

  b 2

  Željka Krpić 1

  Sociologija 3a 2

  0 6 0 12 3b 2

  Politika i

  gospodarstvo

  4a 1

  4b 1

  Marija

  Grakalić 3

  Logika 3a 1

  6

  3b 1

  Filozofija 4a 2

 • 12

  Ime i

  prezime

  nastavnika

  Bro

  j ško

  la

  Nastavni

  predmet /

  izborna (I) i

  fakultativna

  (F) nastava

  Raz

  red

  ni o

  dje

  li

  Bro

  j sat

  i tje

  dn

  o u

  razr

  edn

  om

  od

  jelu

  Tjed

  no

  zad

  uže

  nje

  u

  nas

  tavi

  do

  dat

  na

  i do

  pu

  nsk

  a

  nas

  tava

  ra

  zred

  nik

  vodi

  telj s

  tručn

  og vi

  jeća n

  a

  župa

  nijsk

  oj ra

  zini

  nasta

  vnik

  do p

  olož

  enog

  stru

  čnog

  ispita

  isp

  itni k

  oord

  inat

  or

  satn

  ičar

  vodi

  telj c

  entra

  novih

  tehn

  olog

  ija

  Član

  ak 24

  ., sta

  vak 1

  . (god

  ine

  radn

  og st

  aža)

  Ost

  ala

  zad

  uže

  nja

  TJED

  NO

  ZA

  DU

  ŽEN

  JE

  BR

  OJ

  SATI

  IZN

  AD

  NO

  RM

  E

  UG

  OV

  OR

  O R

  AD

  U

  4b 2

  Filip Celent 1 Vjeronauk

  1a 2

  6

  2

  1b 2

  3a 1

  3b 1

  Darko

  Kovačević 1 Vjeronauk

  2a 2

  6

  2b 2

  4a 1

  4b 1

  Mirada Guštin 1 Matematika

  1a 4

  20

  1 2

  3 20 4 40

  1b 3

  2a 4

  2b 3

  4a 3

  4b 3

  Gordana Radić

  Labinjan 1

  Matematika 3a 3

  22

  2

  2 6 21 4,5 40

  3b 3

  Fizika

  1a 2

  1

  1b 2

  2a 2

  2b 2

  3a 2

  3b 2

  4a 2

  4b 2

  Irena

  Hudak Bogešić 2 Kemija

  1a 2

  16

  1

  3 19 3 33

  1b 2

  2a 2 2

  2b 2

 • 13

  Ime i

  prezime

  nastavnika

  Bro

  j ško

  la

  Nastavni

  predmet /

  izborna (I) i

  fakultativna

  (F) nastava

  Raz

  red

  ni o

  dje

  li

  Bro

  j sat

  i tje

  dn

  o u

  razr

  edn

  om

  od

  jelu

  Tjed

  no

  zad

  uže

  nje

  u

  nas

  tavi

  do

  dat

  na

  i do

  pu

  nsk

  a

  nas

  tava

  ra

  zred

  nik

  vodi

  telj s

  tručn

  og vi

  jeća n

  a

  župa

  nijsk

  oj ra

  zini

  nasta

  vnik

  do p

  olož

  enog

  stru

  čnog

  ispita

  isp

  itni k

  oord

  inat

  or

  satn

  ičar

  vodi

  telj c

  entra

  novih

  tehn

  olog

  ija

  Član

  ak 24

  ., sta

  vak 1

  . (god

  ine

  radn

  og st

  aža)

  Ost

  ala

  zad

  uže

  nja

  TJED

  NO

  ZA

  DU

  ŽEN

  JE

  BR

  OJ

  SATI

  IZN

  AD

  NO

  RM

  E

  UG

  OV

  OR

  O R

  AD

  U

  3a 2

  3b 2

  4a 2

  4b 2

  Martina

  Pulić Grabar 2 Biologija

  1a 2

  16

  0 16 0 29

  1b 2

  2a 2

  2b 2

  3a 2

  3b 2

  4a 2

  4b 2

  Pero Marić 1

  Tjelesna i

  zdravstvena

  kultura

  1a 2

  20

  2 0 22 0 40

  1b 2

  2a 2

  2b 2

  3a 2

  3b 2

  4a 2

  4b 2

  Suglasnost

  MZOS 4

  Melani Radić 1 Francuski jezik

  (Fak.n.)

  1-

  4 2 2 2 0 3,8

 • 14

  4.3 Tjedna zaduženja odgajatelja

  Ime i

  prezime

  odgajatelja

  odgojna

  skupina

  bro

  j uče

  nik

  a u

  odg

  ojn

  oj

  sku

  pin

  i

  Bro

  j sat

  i tje

  dn

  o u

  od

  gojn

  oj s

  kup

  ini

  Vo

  đen

  je o

  dgo

  jne

  sku

  pin

  e

  Izb

  orn

  i, po

  seb

  ni

  pro

  gram

  i i r

  ad s

  uče

  nic

  ima

  cije

  log

  dom

  a

  Tjed

  na

  zad

  uže

  nja

  vodi

  telj s

  tručn

  og vi

  jeća n

  a žup

  anijs

  koj

  razin

  i

  nasta

  vnik

  do p

  olož

  enog

  stru

  čnog

  ispita

  vodi

  telj c

  entra

  novih

  tehn

  olog

  ija

  Član

  ak 24

  ., sta

  vak 1

  . (god

  ine r

  adno

  g

  staža

  )

  Ost

  ali p

  osl

  ovi

  UG

  OV

  OR

  O R

  AD

  U

  Tea

  Matković 1. 21 22 2 4 28 12 40

  Danijela

  Šarkanj 2. 20 22 2 4 28 12 40

  Silvija

  Jeromela

  Obrovac

  3. 21 22 2 4 28

  12 40

  Paula

  Jurman 4. 20 22 2 4 28 12

  40

  Anja

  Demarin

  Špigić

  5. 18 22 2 4 28 12 40

  Zvjezdana

  Smolić 6. 20 22 2 4 28 12 40

  Tihomir

  Borić 7. 20 22 2 4 28 12 40

  David

  Gortan 8. 18 22 2 4 28 12 40

  5. ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U PAZINSKOM KOLEGIJU Pazinski kolegij – klasična gimnazija srednjoškolska je ustanova koju čine škola i dom, a njihove se aktivnosti

  isprepliću i nadopunjuju. Neposredan odgojno-obrazovni rad u školi provode nastavnici i stručni suradnici u jutarnjoj smjeni prema

  utvrđenom rasporedu, a u učeničkom domu odgajatelji. Nakon 23 sata o djeci brinu noćni pazitelji. S obzirom da radno vrijeme u domu traje od 0 do 24 sata, utvrđeno je sljedeće radno vrijeme:

  - Zdravstvena voditeljica radi radnim danom od 7 do 15 sati. - voditeljice doma radi ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 14 do 21 sat, srijedom od 14 do 20 sati i

  petkom od 13 do 20 sati. - odgajatelji rade od 15.30 do 23 sati, u vremenskim intervalima od 6 sati, te jedan od njih naizmjenično

  od 7.30 do 14.30. Odgajatelji naizmjenično dežuraju subotom, nedjeljom i blagdanom, prema utvrđenom rasporedu.

  - Noćni pazitelji rade u različitim smjenama radnim danom od 22 do 8 sati te petkom, subotom i nedjeljom od 16 do 8 sati. Treći noćni pazitelj od ponedjeljka do četvrtka od 21 do 2 sata, a u nedjelju od 21 do 1 sat

 • 15

  U Kolegiju se provodi sljedeći kućni red:

  RADNIM DANOM: 7.00 – buđenje 7.15 – sv. misa (po želji) 7.20 - 7.50 – doručak 07,40 - 14,20 – nastava 10.05 - 10.25 – marenda 13.45 - 14.45 – objed 15.00 - 16.50 – izvannastavne aktivnosti, fakultativna nastava ili slobodno vrijeme 17.00 - 19.00 – učenje 19.00 - 19.30 – večera 19.30 - 20.20 – izvannastavne aktivnosti ili slobodno vrijeme 20.30 - 22.00 – večernje učenje 22.00 – 22.30 – osobna higijena i čišćenje soba 22.30 – priprema za spavanje 23.00 – spavanje SUBOTOM: 08.30 - 09.30 – doručak 10.00 - 12.00 – jutarnje učenje 12.30 – objed 13.00 - 16.00 – slobodno vrijeme 16.00 - 16.30 – užina 17.00 - 19.00 – poslijepodnevno učenje 19.00 - 19.30 – večera 19.30 - 23.30 – slobodno vrijeme 24.00 – spavanje NEDJELJOM: 08.00 - 08.30 – doručak 09.00 – sv. misa 11.00 - 12.30 – jutarnje učenje 12.30 – objed 13.00 - 16.00 – slobodno vrijeme 16.00 - 16.30 – užina 19.00 - 19.30 – večera 22.00 – priprema za spavanje 23.00 – spavanje

  Neposredan odgojno-obrazovni rad u školi provode nastavnici i stručni suradnici u jutarnjoj smjeni, a u učeničkom

  domu odgajatelji, a nakon 23 sata o djeci brinu noćni pazitelji. Vikendom i praznikom većina učenika odlazi kućama. S obzirom da radno vrijeme u Domu traje od 0 do 24 sata, utvrđeno je sljedeće radno vrijeme: - Zdravstvena voditeljica radi radnim danom od 7 do 15 sati, - voditeljice doma radi ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 14 do 21 sat, srijedom od 14 do 20 sati i

  petkom od 13 do 20 sati, - odgajatelji rade od 15.30 do 23 sati, u vremenskim intervalima od 6 sati, te jedan od njih naizmjenično

  od 7.30 do 14.30. Odgajatelji naizmjenično dežuraju subotom, nedjeljom i blagdanom, prema utvrđenom rasporedu,

  - noćni pazitelji rade u različitim smjenama radnim danom od 22 do 8 sati te petkom, subotom i nedjeljom od 16 do 8 sati. Treći noćni pazitelj od ponedjeljka do četvrtka od 21 do 2 sata, a u nedjelju od 21 do 1 sat.

 • 16

  5.1 Organizacija nastave prema propisanom planu i programu MZO-a

  5.1.1 Nastavni plan i program klasične gimnazija

  R. br. NAZIV PREDMETA

  BROJ SATI

  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred

  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje

  1. HRVATSKI JEZIK 4 140 4 140 4 140 4 128

  2. ENGLESKI JEZIK 3 105 3 105 3 105 3 96

  4. LATINSKI JEZIK 3 105 3 105 3 105 3 96

  5. GRČKI JEZIK 3 105 3 105 3 105 3 96

  6. GLAZBENA

  UMJETNOST 1 35 1 35 1 35 1 32

  7. LIKOVNA UMJETNOST 1 35 1 35 1 35 1 32

  8. POVIJEST 2 70 2 70 2 70 2 64

  9. GEOGRAFIJA 2 70 2 70 1 35 2 64

  10. MATEMATIKA 4 140 4 140 3 105 3 96

  11. FIZIKA 2 70 2 70 2 70 2 64

  12. KEMIJA 2 70 2 70 2 70 2 64

  13. BIOLOGIJA 2 70 2 70 2 70 2 64

  14. INFORMATIKA 2 70

  15.

  TJELESNA I

  ZDRAVSTVENA

  KULTURA

  2 70 2 70 2 70 2 64

  16. VJERONAUK 2 70 2 70 1 35 1 32

  17. PSIHOLOGIJA 1 35

  18. SOCIOLOGIJA 2 70

  19. LOGIKA 1 35

  20. FILOZOFIJA 2 64

  21. POLITIKA I

  GOSPODARSTVO 1 32

 • 17

  5.1.2 Nastavni plan i program jezične gimnazije

  R. br. NAZIV PREDMETA

  BROJ SATI

  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred

  tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje

  1. HRVATSKI JEZIK 4 140 4 140 4 140 4 128

  2. ENGLESKI JEZIK 4 140 4 140 4 140 4 96

  3. NJEMAČKI JEZIK 4 140 3 105 3 105 3 96

  4. LATINSKI JEZIK 2 70 2 70

  5. GLAZBENA UMJETNOST 1 35 1 35 1 35 1 32

  6. LIKOVNA UMJETNOST 1 35 1 35 1 35 1 32

  7. POVIJEST 2 70 2 70 2 70 2 64

  8. GEOGRAFIJA 2 70 2 70 1 35 2 64

  9. MATEMATIKA 3 105 3 105 3 105 3 96

  10. FIZIKA 2 70 2 70 2 70 2 64

  11. KEMIJA 2 70 2 70 2 70 2 64

  12. BIOLOGIJA 2 70 2 70 2 70 2 64

  13. INFORMATIKA 2 70

  14. TJELESNA I

  ZDRAVSTVENA KULTURA 2 70 2 70 2 70 2 64

  15. VJERONAUK 2 70 2 70 1 35 1 32

  16. PSIHOLOGIJA 2 70

  17. LOGIKA 1 35

  18. SOCIOLOGIJA 2 70

  19. FILOZOFIJA 2 64

  20. POLITIKA I

  GOSPODARSTVO 1 32

  5.1.3 Nastavni plan i program razrednih odjela 1. a razred

  Nastavni predmet Broj sati godišnje Nastavnik

  1. Hrvatski jezik 140 Sanja Depikolozvane

  2. Engleski jezik 105 Katarina Breščić Šegota

 • 18

  3. Latinski jezik 105 Milica Maligec

  4. Grčki jezik 105 Milica Maligec

  5. Glazbena umjetnost 35 Marica Ursić

  6. Likovna umjetnost 35 Eva Bulić

  7. Povijest 70 Daniel Bogešić

  8. Geografija 70 Daniel Bogešić

  9. Matematika 140 Miranda Guštin

  10. Fizika 70 Gordana Radić Labinjan

  11. Kemija 70 Irena Hudak Bogešić

  12. Biologija 70 Martina Pulić Grabar

  13. TZK 70 Pero Marić

  14. Vjeronauk 70 Filip Celent

  1. b razred

  Nastavni predmet Broj sati godišnje Nastavnik

  1. Hrvatski jezik 140 Sanja Depikolozvane

  2. Engleski jezik 140 Katarina Breščić Šegota

  3. Njemački jezik 140 Katarina Teklić Mardešić

  4. Latinski jezik 70 Sonja Ljubetić

  5. Glazbena umjetnost 35 Marica Ursić

  6. Likovna umjetnost 35 Eva Bulić

  7. Povijest 70 Daniel Bogešić

  8. Geografija 70 Daniel Bogešić

  9. Matematika 105 Miranda Guštin

  10. Fizika 70 Gordana Radić Labinjan

  11. Kemija 70 Irena Hudak Bogešić

  12. Biologija 70 Martina Pulić Grabar

  13. TZK 70 Pero Marić

  14. Vjeronauk 70 Filip Celent

 • 19

  2.a razred

  Nastavni predmet Broj sati godišnje Nastavnik

  1. Hrvatski jezik 140 Orijana Paus

  2. Engleski jezik 105 Katarina Breščić Šegota

  3. Latinski jezik 105 Milica Maligec

  4. Grčki jezik 105 Milica Maligec

  5. Glazbena umjetnost 35 Marica Ursić

  6. Likovna umjetnost 35 Eva Bulić

  7. Povijest 70 Daniel Bogešić

  8. Geografija 70 Daniel Bogešić

  9. Matematika 140 Miranda Guštin

  10. Fizika 70 Gordana Radić Labinjan

  11. Kemija 70 Irena Hudak Bogešić

  12. Biologija 70 Martina Pulić Grabar

  13. TZK 70 Pero Marić

  14. Informatika 70 Enna Peroš

  15. Vjeronauk 70 Darko Kovačević

  2.b razred

  Nastavni predmet Broj sati godišnje Nastavnik

  1. Hrvatski jezik 140 Orijana Paus

  2. Engleski jezik 140 Katarina Breščić Šegota

  3. Latinski jezik 70 Sonja Ljubetić

  4. Njemački jezik 105 Katarina Teklić Mardešić

  5. Glazbena umjetnost 35 Marica Ursić

  6. Likovna umjetnost 35 Eva Bulić

  7. Povijest 70 Daniel Bogešić

  8. Geografija 70 Daniel Bogešić

 • 20

  9. Matematika 105 Miranda Guštin

  10. Fizika 70 Gordana Radić Labinjan

  11. Kemija 70 Irena Hudak Bogešić

  12. Biologija 70 Martina Pulić Grabar

  13. TZK 70 Pero Marić

  14. Informatika 70 Enna Peroš

  15. Vjeronauk 70 Darko Kovačević

  3. a razred

  Nastavni predmet Broj sati godišnje Nastavnik

  1. Hrvatski jezik 140 Sanja Depikolozvane

  2. Engleski jezik 105 Romina Gašparić

  3. Latinski jezik 105 Sonja Ljubetić

  4. Grčki jezik 105 Milica Maligec

  5. Glazbena umjetnost 35 Marica Ursić

  6. Likovna umjetnost 35 Eva Bulić

  7. Psihologija 35 Koraljka Žic

  8. Sociologija 70 Željka Krpić

  9. Logika 35 Marija Grakalić

  l0. Povijest 70 Sandra Sloković

  11. Geografija 35 Daniel Bogešić

  12. Matematika 105 Miranda Guštin

  13. Fizika 70 Gordana Radić Labinjan

  14. Kemija 70 Irena Hudak Bogešić

  15. Biologija 70 Martina Pulić Grabar

  16. TZK 70 Pero Marić

  17. Vjeronauk 35 Filip Celent

 • 21

  3. b razred

  Nastavni predmet Broj sati godišnje Nastavnik

  1. Hrvatski jezik 140 Sanja Depikolozvane

  2. Engleski jezik 140 Romina Gašparić

  3. Njemački jezik 105 Katarina Teklić Mardešić

  4. Glazbena umjetnost 35 Marica Ursić

  5. Likovna umjetnost 35 Eva Bulić

  6. Psihologija 70 Koraljka Žic

  7. Sociologija 70 Željka Krpić

  8. Logika 35 Marija Grakalić

  9. Povijest 70 Sandra Sloković

  l0. Geografija 35 Daniel Bogešić

  11. Matematika 105 Miranda Guštin

  12. Fizika 70 Gordana Radić Labinjan

  13. Kemija 70 Irena Hudak Bogešić

  14. Biologija 70 Martina Pulić Grabar

  15. TZK 70 Pero Marić

  16. Vjeronauk 35 Filip Celent

  4. a razred

  Nastavni predmet Broj sati godišnje Nastavnik

  1. Hrvatski jezik 128 Orijana Paus

  2. Engleski jezik 96 Romina Gašparić

  3. Latinski jezik 66 Milica Maligec

  4. Grčki jezik 96 Milica Maligec

  5. Glazbena umjetnost 32 Marica Ursić

  6. Likovna umjetnost 32 Eva Bulić

  7. Povijest 64 Sandra Sloković

  8. Geografija 64 Daniel Bogešić

 • 22

  9. Matematika 96 Gordana Radić Labinjan

  10. Fizika 64 Gordana Radić Labinjan

  11. Kemija 64 Irena Hudak Bogešić

  12. Biologija 64 Martina Pulić Grabar

  13. TZK 64 Pero Marić

  14. Vjeronauk 32 Darko Kovačević

  15. Filozofija 64 Marija Grakalić

  16. Politika i gospodarstvo 32 Željka Krpić

  4.b razred

  Nastavni predmet Broj sati godišnje Nastavnik

  1. Hrvatski jezik 128 Orijana Paus

  2. Engleski jezik 128 Katarina Breščić Šegota

  3. Njemački jezik 96 Katarina Teklić Mardešić

  4. Glazbena umjetnost 32 Marica Ursić

  5. Likovna umjetnost 32 Eva Bulić

  6. Povijest 64 Daniel Bogešić

  7. Geografija 64 Daniel Bogešić

  8. Matematika 96 Gordana Radić Labinjan

  9. Fizika 64 Gordana Radić Labinjan

  10. Kemija 64 Irena Hudak Bogešić

  11. Biologija 64 Martina Pulić Grabar

  12. TZK 64 Pero Marić

  13. Vjeronauk 32 Darko Kovačević

  14. Filozofija 64 Marija Grakalić

  15. Politika i gospodarstvo 32 Željka Krpić

 • 23

  5.2 Drugi oblici odgojno-obrazovnog rada

  5.2.1 Izborna i fakultativna nastava

  PREDMET

  BROJ

  SKUPI-

  NA

  RAZREDNI ODJEL

  ukupno

  1. 2. 3. 4.

  a b a b a b a b

  ŠPANJOLSKI JEZIK 2 17 14 31

  TALIJANSKI JEZIK 3

  I. skupina – 11;

  II. skupina – 25;

  III. skupina – 15;

  41

  FRANCUSKI JEZIK 1 12 2 14

  PROFESIONALNI IDENTITET I

  KOMUNIKACIJA 2 22 8 30

  DRAMSKI ODGOJ 1 Svi 17

  5.2.2 Dopunska i dodatna nastava Dopunsko-dodatna nastava iz pojedinih će se predmeta ostvarivati u skladu s potrebama učenika. Jednom

  tjedno učenici će biti uključeni u dopunski odnosno dodatni rad uvažavajući razlike u predznanju, očekivanjima, stilu učenja i tempu razumijevanja nastavnog gradiva, kognitivnim sposobnostima i motivaciji učenika. Učenike koji ne postižu očekivana postignuća posebno će se poticati na pohađanje dopunske nastave. Na dodatnoj nastavi učenici će proširiti i produbiti znanja i kompetencije predviđene nastavnim planom i programom, naučiti samostalno raditi na problemima te se skupno i individualno pripremati za sudjelovanje na natjecanjima.

  Predmet

  Broj sati Nastavnici

  Hrvatski jezik 35 Orijana Paus

  Hrvatski jezik 35 Sanja Depikolozvane

  Engleski jezik 70 Katarina Breščić Šegota

  Matematika 35 Miranda Guštin

  Matematika i Fizika 35 Gordana Radić Labinjan

  Kemija 35 Irena Hudak Bogešić

  Latinski jezik 35 Sonja Ljubetić

  5.2.3 Pripreme za Državnu maturu Pripreme za polaganje ispita državne mature organizirat će se u rasporedu sati tijekom školske godine:

  Predmet

  Broj sati Nastavnici

  Hrvatski jezik 32 Orijana Paus

  Engleski jezik 32 Katarina Breščić Šegota

  Matematika 32 Gordana Radić Labinjan

  Fizika 32 Gordana Radić Labinjan

  Kemija 32 Irena Hudak Bogešić

 • 24

  Učenicima će biti osigurane pripreme za ostale izborne ispite državne mature u drugom polugodištu, a broj

  sati i sadržaji ovisit će o interesu i potrebama učenika.

  5.2.4 Izvannastavne aktivnosti

  NAZIV SKUPINE Br. sati VODITELJI

  Jezično-komunikacijsko i umjetničko područje

  1. Radijska skupina 70 Kristina Varda

  2. Vokalna skupina 70 Marica Ursić

  3. Jezična skupina 35 Katarina Breščić Šegota

  4. Osobni razvoj 35 Martina Pulić Grabar

  5. Domaćinstvo 35 Gordana Radić Labinjan

  6. Licentia Poetica 35 Sanja Depikolozvane

  7. Antička rimska kultura 35 Sonja Ljubetić

  Sportske aktivnosti

  9. Nogomet (m) 35 Pero Marić

  10. Odbojka (ž) 35 Pero Marić

  11. Košarka (m) 70 Pero Marić

  5.2.5 Izborni programi

  NAZIV SKUPINE Br. sati VODITELJI

  Jezično-komunikacijsko i umjetničko područje

  1. Kreativna skupina 35 Zvjezdana Smolić

  2. Collegium Cantorum 35 Paula Jurman

  3. Zidne novine 35 Silvija Jeromela Obrovac

  4. Pomoć u učenju 35 David Gortan, Daniela Šarkanj

  5. Pripreme za prijemne ispite 35 Nikolina Mahulja

  6. Debatni klub 35 Anja Demarin Špigić

  Sportske aktivnosti

  9. Badminton (ž) 35 Tea Matković

  10. Šah (m) 35 Vanjski suradnik i Tihomir Borić

 • 25

  5.2.5 Sudjelovanje u smotrama i natjecanjima

  NAZIV NOSITELJI

  AZOO:

  • Školska natjecanja iz predmeta,

  • pokret znanost mladima,

  • LIDRANO,

  • Domijada,

  • šk. sportska natjecanja.

  Ravnatelj, mentori

  Domski sportski turniri i smotra Mentori

  Klasični jezici - EECL Milica Maligec, Sonja Ljubetić

  Strani jezici

  Best In English, Juvenes Translatores, Hippo Olympiad

  međunarodno natjecanje

  Katarina Breščić Šegota, Romina Gašparić,

  Orijana Paus, Kristina Varda, Sanja

  Depikolozvane, Katarina Teklić Mardešić, Filip

  Celent, Alejandro Castillo Jimenez

  Književno-recitacijski i literarni i likovni natječaji (Goranovo

  proljeće, ČA,…)

  Orijana Paus, Sanja Depikolozvane, Eva Bulić

  STEM - klokan bez granica Miranda Guštin

  5.2.6 Projekti i programi Ustanove

  1. Lijepom Našom,

  2. Sv. Jeronim: od Zrenja do Stridona. Projekt Zavičajne nastave,

  3. Welcome Europe. Projekt razmjene učenika,

  4. Kolegij prijatelj zajednice,

  5. Hrvatsko srce – hrvati bez granica,

  6. STEM u Kolegiju,

  7. Istarske freske i Izložba učeničkih radova,

  8. ISKONI BĔ… ,

  9. Kreativci u knjižnici,

  10. Mjesec knjige – Interliber,

  11. Noć knjige u Kolegiju,

  12. Suradnja s kućom za pisce,

  13. Izrada stupovlja klasičnog reda,

  14. Linguapolis,

  15. Misionar,

  16. Hekovo,

  17. Došašće u Kolegiju,

  18. Žive jaslice,

  19. Dan Škole,

  20. Uredi, ukrasi, koristi,

 • 26

  21. Dan otvorenih vrata,

  22. Program upisa učenika u prvi razred,

  23. Odgojno-obrazovni programi u učeničkom domu (posebni programi):

  a. Jakost,

  b. Umjerenost,

  c. Pravednost,

  d. Razboritost.

  5.2.7 Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan Kolegija

  1. Posjet kazalištu ili koncertnoj dvorani te prisustvovanje glazbenoj javnoj izvedbi,

  2. kazališne predstave,

  3. izložba u organizaciji LIONS –a u Poreču,

  4. profesionalno informiranje:

  Sajam fakulteta u Zagrebu,

  predstavljanje fakulteta u Kolegiju,

  katalog poduzetnih ideja.

  5.3 Zdravstvena zaštita učenika i socijalna skrb učenika Odgoj i obrazovanje za zdravlje planirano programima, aktivnostima i projektima ustanove ima cilj unaprediti

  zdravstvenu kulturu, temelj je prevencije, unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti i osiguravanja kvalitete života posebno naglašavanjem važnosti zdravih izbora, zdrave prehrane, redovite tjelovježbe i osobne higijene. Dodatno promiče i osigurava pozitivan i odgovoran odnos učenika prema zdravlju, sigurnosti, zaštiti okoliša i održivu razvoju te na taj način osigurava punoću definicije zdravlja kao stanja potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnosti bolesti i iznemoglosti.

  Učenici su uključeni u sistematske i zaštitne pregleda u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Za učenike koji su smješteni u Kolegiju organizirana su četiri obroka dnevno: doručak, marenda, objed i večera.

  Učenici koji nisu smješteni u Kolegiju (putnici) imaju mogućnost cjelodnevnog boravka s istim mogućnostima prehrane. U vrijeme obroka učeničke prehrambene i druge navike prate dežurni profesori i odgajatelji. Sanitarne uvjete u Školi i domu – školskom i stambenom dijelu zgrade – redovito prati i kontrolira sanitarni inspektor, Zavod za javno zdravstvo i Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Pazin, čiji zapisnici i rješenja potvrđuju primjerenost životnih i radnih uvjeta učenika i djelatnika u Kolegiju. Higijenu održavaju učenici, pomoćno osoblje, odgajatelji i ostali djelatnici Škole.

  Potiče se učenike na uključivanje u izvannastavne aktivnosti, jer kvalitetnim osmišljavanjem slobodnog vremena razvijaju svijest o potrebi očuvanja zdravlja, samopouzdanja, prijateljske odnose i vedro ozračje u skupini. Za učenike koji imaju status obitelji branitelja Domovinskog rata osiguravaju se sva pripadajuća prava.

  5.4 Preventivni program Školski preventivni program Pazinskog kolegija – klasične gimnazije temelji se na odgovarajućim programima

  aktivnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Istarske županije, kao dijela Nacionalne strategije suzbijanja zloupotrebe sredstava ovisnosti.

  Nositelji programa su nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici psiholog i knjižničar te zdravstveni voditelj. Sadržaji planirani u okviru satova razrednog odjela, redovne nastave, fakultativne i izborne nastave te

  izvannastavnih aktivnosti, programa profesionalnog usmjeravanja i projekata ustanove usmjereni su na: - Motiviranje učenika za odabir zdravog stila života i kvalitetnu organizaciju slobodnog vremena učenika, - razvijanje samopoštovanja i socijalnih vještina kod učenika, - edukaciju učenika o pojmu ovisnosti, sredstvima ovisnosti, posljedicama konzumacije sredstava ovisnosti ,

  pravovremeno otkrivanje rizičnih učenika i početnih konzumenata psihoaktivnih tvari, - usvajanje vještina nenasilnog rješavanja sukoba.

  Planirani ishodi prvenstveno su obuhvaćeni međupredmetnim temama: Učiti kako učiti

  - Kreativno i kritičko mišljenje, - planiranje i praćenje, - vrednovanje i samovrednovanje.

 • 27

  Zdravlje - Važnost brige o reproduktivnom zdravlju i važnost odgovornoga spolnog ponašanja, - različiti prehrambeni stilovi, znakovi poremećaja ravnoteže u organizm; prilagodba prehrane, - važnost održavanja tjelesnih potencijala na optimalnoj razini, - utjecaj pravilne osobne higijene i higijene okoline na očuvanje zdravlje, - odabir primjerenih odnosa i komunikacije, - tolerantan odnos prema drugima, - analiza vrsta nasilja, mogućnosti izbjegavanja sukoba i načine njihova nenasilnog rješavanja, - primjereni načini oslobađanja od stresa, - utjecaj zaštitnih i rizičnih čimbenika na mentalno zdravlje, - osobne potencijale i socijalne uloge, - spolno odgovorno i neodgovornog ponašanja, - uzroci i posljedice određenih rizičnih ponašanja i ovisnosti, - opasnosti konzumacije alkohola i drugih psihoaktivnih tvari i akutnih trovanja alkoholom i drugim

  psihoaktivnim tvarima, - opasnosti koje su karakteristične za mlade, - tumačenje uputa o lijeku i procjenjuje relevantnost zdravstvene informacije, - postupci pružanja prve pomoći pri najčešćim hitnim zdravstvenim stanjima, - vodeće uzroke obolijevanja i smrtnosti i povezuje određena oboljenja s rizikom za pojavu tih bolesti, - kako i kada pružiti prvu pomoć učenicima sa zdravstvenim teškoćama, - važnost odaziva na sistematske preglede i preventivne preglede u odrasloj dobi.

  Poduzetništvo - Inovativna i kreativna rješenja, - neizvjesnost i rizici, - mogućnosti razvoja karijere i profesionalnog usmjeravanja, - planiranje i upravljanje aktivnostima, - važnost odgovornog poduzetništva za rast i razvoj pojedinca i zajednice.

  Osobni i socijalni razvoj

  - Razvijanje slike o sebi - upravlja svojim emocijama i ponašanjem, - razvoj osobnih potencijala, - upravljanje svojim obrazovnim i profesionalnim putem, - posljedice svojih i tuđih stavova / postupaka / izbora, - suradničko učenje i rad u timu, - odgovornost za svoje ponašanje, - rizične situacije u društvu i strategije samozaštite, - međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti, - društvenu odgovornost i aktivno pridonosi društvu, - vlastiti kulturni i nacionalni identitet u odnosu na druge kulture.

  Uporaba IKT

  - Kritički odabir odgovarajuće digitalnu tehnologiju, - korištenje društvenih mreža i mrežnih programa uz upravljanje različitim postavkama funkcionalnosti, - pozitivni digitalni tragovi uz načelo sigurnosti, - argumentirana procjena utjecaj tehnologije na zdravlje i okoliš, - učenik samostalno komunicira i surađuje s poznatim i nepoznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju, - učenik kritički procjenjuje svoje ponašanje i ponašanje drugih u digitalnome okružju, - učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju; kritički procjenjuje proces,

  izvore i rezultate pretraživanja te odabire potrebne informacije i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama,

  - učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti,

  - učenik argumentira svoje viđenje rješavanja složenoga problema s pomoću ikt-a,

 • 28

  - učenik predočava, stvara i dijeli ideje i sadržaje o složenoj temi s pomoću ikt-a, - učenik tumači zakonske okvire za zaštitu intelektualnoga vlasništva i odabire načine dijeljenja vlastitih sadržaja

  i proizvoda. Uz redovnu nastavu organizirat će se pedagoške i umjetničke radionice te predavanja za učenike :

  - Donacija i transplantacija organa – predavač Marija Crljenica Veneruzzo za učenike 3. razreda, - sigurnost u prometu (Klik HAK: Uporaba sigurnosnog pojasa u organizaciji Autokluba Pazin i Hrvatskog

  autokluba preventivno-edukativni program Klik za mlade u dobi od 15 do 20 godina).

  Unapređivanje rada s učenicima s teškoćama u razvoju fokusirat će se osim senzibilizacije za njihove potrebe kod svih učenika na:

  - Uključivanje pomoćnika u nastavi, - izradu individualiziranih kurikula.

  Predavanja, radionice i druge aktivnosti u odgojnim skupinama

  U učeničkom domu preventivni program ostvarivat će se putem radionica, predavanja, individualnog savjetovanja učenika i roditelja, radom sa skupinama učenika i roditelja, suradnjom s vanjskim institucijama. Obilježit će se:

  - Europski tjedan mobilnosti, - Međunarodni dani starijih osoba, - Dan ružičastih majica, - Dan sigurnog interneta i druge manifestacije koje povećavaju svjesnost učenika o mogućim rizičnim

  ponašanjima. Teme radionica i predavanja nalaze se u Godišnjim planovima i programima odgojnih skupina. Preventivni program izvršavat će se i unutar izbornih i posebnih programa u domu.

  Posebni programi, priloženi u godišnjem planu i programu rada učeničkog doma, su: 1. Jakost, 2. Umjerenost, 3. Pravednost, 4. Razboritost, 5. Kako reći NE (Prevencija zloupotrebe i ovisnosti o alkoholu, duhanskim proizvodima i drogama, Prevencija

  nasilja među vršnjacima, Prevencija ovisnosti o kockanju i internetu).

  Suradnja s roditeljima Ravnatelj, stručne suradnice, voditeljica doma, razrednici, nastavnici i odgajatelji organizirat će za roditelje

  individualne informacije, roditeljske sastanke, posebne dogovore te zajednička druženja. Za roditelje će se prikupiti literatura tematski vezana uz odgoj i problem ovisnosti. Svake se godine organizira susret svih roditelja i djelatnika škole koji je osmišljen različitim programom. U sklopu obilježavanja obljetnice smrti mons. Antuna Heka organizirat će se stručno predavanje za roditelje i djelatnike.

  Roditeljski sastanci organizirat će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Teme roditeljskih sastanaka dogovarat će razrednici, ravnatelj, stručni suradnici, predmetni nastavnici, voditelj doma, odgajatelji i učenici. Roditelje će se obavijestiti o odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o kućnom redu Kolegija te o projektima Škole. Individualni informativni razgovori roditelja s razrednicima, predmetnim nastavnicima, stručnim suradnicima i odgajateljima u učeničkom domu Kolegija mogući su prema rasporedu informacija ili dogovoru.

  Individualni savjetovanja razgovori ostvarivat će se s roditeljima koji iskažu interes ili zbog potrebe za osnaživanjem i pronalaženjem djelotvornijih postupaka u odgoju. Stručno usavršavanje

  Stručno usavršavanje nastavnika, odgajatelja i stručnog suradnika koje se odnosi na preventivne aktivnosti odvijate će se na sljedeće načine:

  - Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, - stručno usavršavanje koje provode stručne ustanove i udruge,

 • 29

  - stručno usavršavanje praćenjem suvremene stručne literature i časopisa, - suradnja i razmjena iskustava s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama.

  6. OKVIRNI KALENDAR RAD KOLEGIJA

  6.1 Kalendar rada Sukladno Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika

  osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine, odnosno 22. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole.

  Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

  Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. godine do 20. prosinca 2019. godine. Drugo polugodište počinje prvoga radnog dana nakon isteka zimskoga odmora. Odmor za učenike prema izboru osnivača u Istarskoj županiji odvijati će se po 4. modelu:

  Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da

  nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

  Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s

  tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

  Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s

  tim na nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

  Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava

  počinje 14. travnja 2020. godine.

  Državni blagdani u školskoj godini 2019./2020.:

  DAN BLAGDAN DAN U TJEDNU

  8. LISTOPADA 2019. DAN NEOVISNOSTI UTORAK

  1. STUDENOG 2019. DAN SVIH SVETIH PETAK

  25. PROSINCA 2019. BOŽIĆ SRIJEDA

  26. PROSINCA 2019. SVETI STJEPAN SRIJEDA

  1. SIJEČNJA 2020. NOVA GODINA ČETVRTAK

  6. SIJEČNJA 2020. SVETA TRI KRALJA PONEDJELJAK

  12. TRAVNJA 2020. USKRS NEDJELJA

  13. TRAVNJA 2020. USKRSNI PONEDJELJAK PONEDJELJAK

  1. SVIBNJA 2020. PRAZNIK RADA PETAK

  11. LIPNJA 2020. TIJELOVO ČETVRTAK

  22. LIPNJA 2020. DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE PONEDJELJAK

  25. LIPNJA 2020. DAN DRŽAVNOSTI ČETVRTAK

  5. KOLOVOZA 2020. DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI SRIJEDA

  15. KOLOVOZA 2019. VELIKA GOSPA SUBOTA

  1. Polugodište

  Radni

  dani

  Od radnih dana,

  nenastavnih dana

  Događaj

 • 30

  2. Polugodište

  I. 21 2 15. Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

  II. 20 5 2. Dan života

  11. Dan sigurnijeg interneta

  10.-14. Tjedan bolesnika

  14. Valentinovo

  17. Dan ružičastih

  III. 22 0 3. Obljetnica smrti mons. Antuna Heka

  4. Svjetski dan matematike

  11.-17. Dani hrvatskog jezika

  19. Sv. Josip, Dan Kolegija

  1.-30. Korizma u Kolegiju

  IV. 21 2 22. Dan hrvatske knjige

  23. Dan engleskog jezika

  29. Svjetski dan plesa

  IX. 21 5 9. Početak školske godine

  16.-22. Europski tjedan mobilnosti

  25. Dan Istarske županije

  30. Europski tjedan jezika

  X. 22 2 1.-4. Europski tjedan jezika

  3. Međunarodni dan starijih osoba

  4.-10. Svjetski tjedana svemira

  5. Svjetski dan nastavnika

  8. Dan neovisnosti RH

  12. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

  18. Dan kravate

  XI. 20 5 1. Svi sveti

  2. Dušni dan

  1.-30. Hrvatski mjesec knjige

  17. Međunarodni dan srednjoškolaca

  18. Dan sjećanja na Vukovar

  XII. 18 3 3. Međunarodni dan osoba s invaliditetom

  6. Sv. Nikola

  12.-20. Došašće i Božić u Kolegiju

 • 31

  V. 20 0 8.-15. Tjedan Crvenog križa

  9. Dan Europe

  22. Završetak nastavne godine za maturante

  26. Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa

  VI. 19 7 1.-17. Dan otvorenih vrata PKKG-a

  17. Završetak nastavne godine

  6.2 Kalendar Državne mature u školskoj godini 2019./20120. Ljetni rok:

  DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA

  ISPITA I. TJEDAN

  1. 6. 2020.

  Materinski jezici nacionalnih manjina (test) 9.00

  Grčki jezik 14.00

  2. 6. 2020.

  Materinski jezici nacionalnih manjina (esej) 9.00

  Latinski jezik a i b 14.00

  3. 6. 2020. Kemija 9.00 Politika i gospodarstvo 14.00

  4. 7. 2020. Povijest 9.00 Francuski jezik a i b 14.00

  5. 6. 2020. Engleski jezik a i b 9.00 II. TJEDAN

  8. 6. 2020. Geografija 9.00 Sociologija 14.00 9. 6. 2020. Fizika 9.00 Filozofija 14.00 10. 6. 2020. Talijanski jezik a i b 9.00 Likovna umjetnost 14.00

  III. TJEDAN 15. 6. 2020. Glazbena umjetnost 9.00 Etika 14.00 16. 6. 2020. Hrvatski jezik a i b (test) 9.00 17. 6. 2020. Hrvatski jezik a i b (esej) 9.00 18. 6. 2020. Španjolski jezik a i b 9.00 Logika 14.00 19. 6. 2020. Psihologija 9.00 Informatika 14.00

  IV. TJEDAN 23. 6. 2020. Biologija 9.00 Vjeronauk 14.00 24. 6. 2020. Njemački jezik a i b 9.00 29. 6. 2020. Matematika a i b 9.00

 • 32

  OBJAVA REZULTATA: 8. 7. 2020.

  ROK ZA PRIGOVORE: 10. 7. 2020.

  KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 14. 7. 2020.

  PODJELA SVJEDODŽBA: 16. 7. 2020.

  Jesenski rok:

  DATUM ISPIT POČETAK ISPITA

  19. 8. 2020. Francuski jezik a 9.00

  Francuski jezik b 9.00

  Vjeronauk 14.00

  Grčki jezik 14.00

  Latinski jezik a 14.00

  Latinski jezik b 14.00

  Španjolski jezik a 14.00

  Španjolski jezik b 14.00

  24. 8. 2020. Engleski jezik a 9.00

  Engleski jezik b 9.00

  Povijest 14.00

  25. 8. 2020. Geografija 9.00

  Talijanski jezik a 14.00

  Talijanski jezik b 14.00

  26. 8. 2020. Matematika a 9.00

  Matematika b 9.00

  Etika 14.00

  27. 8. 2020. Biologija 9.00

  Psihologija 14.00

  28. 8. 2020. Fizika 9.00

  Politika i gospodarstvo 14.00

  31. 8. 2020. Hrvatski jezik a (test) 9.00

  Hrvatski jezik b (test) 9.00

  Glazbena umjetnost 14.00

  1. 9. 2020. Hrvatski jezik a (esej) 9.00

  Hrvatski jezik b (esej) 9.00

  Logika 14.00

  2. 9. 2020. Kemija 9.00

  Njemački jezik a 14.00

  Njemački jezik b 14.00

  3. 9. 2020. Sociologija 9.00

  Likovna umjetnost 14.00

  4. 9. 2020. Informatika 9.00

  Filozofija 14.00

  OBJAVA REZULTATA: 9. 9. 2020.

  ROK ZA PRIGOVORE: 11. 9. 2020.

  KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16. 9. 2020.

  PODJELA SVJEDODŽBI: 17. 9. 2020.

 • 33

  Članovi Školskog ispitnog povjerenstva za provedbu državne mature šk. 2019./2020. g. jesu:

  1. dr. sc. Alejandro Castillo Jiménez – predsjednik Povjerenstva 2. Koraljka Žic – ispitni koordinator 3. Filip Celent- zamjenik ispitnog koordinatora 4. Roberta Baričević Ivić 5. Gordana Radić Labinjan 6. Sandra Sloković

  7. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA TIJELA UPRAVLJANJA, POSLOVNOG, STRUČNIH I

  KOLEGIJALNIH TIJELA

  7.1 Plan i program rad Nastavničkog i razrednog vijeća Tijekom ove školske godine održat će se deset sjednica Nastavničkog vijeća, a razrednog vijeća prema potrebi.

  Rujan i listopad 2019.

  - Upis učenika u prvi razred, - praćenje i ocjenjivanje učenika, - utvrđivanje zaduženja nastavnika za 2019./2020. školsku godinu, - rasprava o Etičkom kodeksu i Poslovniku o radu Nastavničkog i razrednog vijeća, - organizacija redovne, izborne i fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti, - predlaganje Školskog kurikula, Godišnjeg plana i programa rada Škole, - izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada u 2018./2019. šk. god., - plan stručnog usavršavanja nastavnika (seminari u organizaciji Ministarstva i Agencije).

  Studeni i prosinac 2019. - Analiza uspjeha i izostanci učenika, - pripreme za Žive jaslice i proslavu Božića i božićnih blagdana, - stručno usavršavanje nastavnika za vrijeme zimskih praznika.

  Siječanj i veljača 2020. - Pripreme za sudjelovanje učenika na raznim natjecanjima – gradska, županijska; LiDraNo, Pokret Znanost

  mladima, - izvanučionička nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, - pripreme za Dana škole i susreta roditelja.

  Ožujak i travanj 2020. - Pripreme za provedbu državne mature, - obilježavanje Uskrsnih blagdana,

  Svibanj i lipanj 2020. - Provedba državne mature – zaduženja nastavnika, - prijedlozi pohvala, nagrada učenicima i izbor učenika generacije, - analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine, - pripreme za upis učenika u prvi razred školske 2020./2021. godine, predstavljanje škole, - dopunski rad za učenike koji su na kraju nastavne godine ocijenjeni s najviše dvije negativne ocjene,

  imenovanje povjerenstava za popravne ispite, - priprema završne svečanosti uručivanja svjedodžbi maturantima i obveze nastavnika i odgajatelja, maturalna

  zabava, - analiza rada izvannastavnih aktivnosti.

  Srpanj i kolovoz 2020. - Analiza uspjeha učenika na maturi i popravnim ispitima, - upis učenika u prvi razred, - planiranje popravnih ispita i državne mature u jesenskom roku, - izrada izvješća na kraju školske godine, - zaduženja nastavnika za školsku 2020./2021. g., - pripreme za početak nove školske godine.

 • 34

  7.2 Plan i program rada Odgajateljskog vijeća Tijekom ove školske godine održat će se deset sjednica Odgajateljskog vijeća. Rujan i listopad 2019.

  - Upis učenika u učenički dom, - utvrđivanje zaduženja nastavnika za 2019./2020. školsku godinu , - utvrđivanje odgojnih skupina i smještaj učenika u domu, - praćenje i ocjenjivanje učenika, - rasprava o Etičkom kodeksu i Poslovniku o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća, - organizacija izbornih i posebnih programa, - predlaganje godišnjeg plana i programa rada doma, - izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada u 2018./2019. šk. god., - plan stručnog usavršavanja odgajatelja (seminari u organizaciji Ministarstva i Agencije).

  Studeni i prosinac 2019. - Analiza uspjeha, ponašanja i izostanci učenika, - pripreme za sudjelovanje učenika na zimskim turnirima, - pripreme za Žive jaslice i proslavu Božića i božićnih blagdana, - stručno usavršavanje nastavnika za vrijeme zimskih praznika.

  Siječanj i veljača 2020. - Analiza uspjeha, ponašanja i izostanci učenika, - pripreme za sudjelovanje učenika na regionalnoj Domijadi, - pripreme za Hekovo, - pripreme za Dana škole i susreta roditelja.

  Ožujak i travanj 2020. - Analiza uspjeha, ponašanja i izostanci učenika, - pripreme i organizacija za sudjelovanje učenika na regionalnoj Domijadi, - obilježavanje Uskrsnih blagdana.

  Svibanj i lipanj 2020. - Prijedlozi pohvala, nagrada učenicima i izbor učenika generacije, - analiza uspjeha i ponašanja učenika na kraju nastavne godine, - pripreme za upis učenika u prvi razred školske 2020./2021. godine, predstavljanje Kolegija, - organizacija rada doma za vrijeme dopunskog rada za učenike koji su na kraju nastavne godine ocijenjeni s

  najviše dvije negativne ocjene, imenovanje povjerenstava za popravne ispite, - priprema završne svečanosti uručivanja svjedodžbi maturantima i obveze nastavnika i odgajatelja, maturalna

  zabava. Srpanj i kolovoz 2020.

  - Upis učenika u prvi razred, - planiranje popravnih ispita i državne mature u jesenskom roku, - izrada izvješća na kraju školske godine, - zaduženja odgajatelja za školsku 2020./2021. g., - organizacija rada odgajatelja za školsku 2020./2021. g., - pripreme za početak nove školske godine.

  7.3 Plan rada stručnih aktiva kolegija a) STRUČNI AKTIV NASTAVNIKA HRVATSKOG JEZIKA I UMJETNOSTI Stručnom aktivu hrvatskog jezika i umjetnosti pripadaju sljedeći profesori nastavnih predmeta, odnosno

  odgojno-obrazovnih područja: Orijana Paus, prof. savjetnik, voditeljica Hrvatski jezik (2. i 4. r.) Sanja Depikolozvane, prof. mentor Hrvatski jezik (1. i 3. r.) Marica Ursić, prof. savjetnik Glazbena umjetnost (svi razredi) Eva Bulić, prof. Likovna umjetnost (svi razredi)

 • 35

  Kristina Varda, stručni suradnik mentor Knjižnica b) STRUČNI AKTIV NASTAVNIKA STRANIH I KLASIČNIH JEZIKA Stručnom aktivu stranih i klasičnih jezika pripadaju sljedeći predmeti i profesori:

  Katarina Breščić Šegota, prof. mentor, voditeljica Engleski jezik (1.ab, 2.ab, 4.b) Romina Gašparić Engleski jezik (3.ab, 4.a) Katarina Teklić Mardešić Njemački jezik (1.b, 2.b., 3.b i 4.b) Milica Maligec Grčki jezik (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) Latinski jezik (1.a, 2.a i 4.a) Sonja Ljubetić Latinski jezik (1. b, 2. b, 3.a) Sandra Sloković, prof. mentor Talijanski jezik (fakultativna nastava – 2 skupine) Sanja Depikolozvane, prof. mentor Talijanski jezik (fakultativna nastava – 1 skupina) Antonella Puh Španjolski jezik (izborna nastava – 3.ab i 4.b) Melani Radić Francuski jezik (fakultativna n.; 2.-4. r.)

  c) STRUČNI AKTIV NASTAVNIKA PRIRODNE SKUPINE PREDMETA I TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Aktiv čine sljedeći profesori:

  Miranda Guštin, prof. savjetnik Matematika (1.ab, 2.ab i 3.ab) Gordana Radić Labinjan , prof. mentor Matematika (4.ab); Fizika (svi r.) Enna Peroš Informatika Irena Hudak Bogešić, prof. mentor Kemija (svi razredi) Daniel Bogešić, prof. savjetnik, voditelj Geografija (svi razredi) Martina Pulić Grabar Biologija (svi razredi) Pero Marić Tjelesna i zdravstvena kultura (svi razredi)

  d) STRUČNI AKTIV NASTAVNIKA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA Stručni aktiv društvene i humanističke skupine predmeta u školskoj 2019./2020. godini činit će sljedeći

  profesori:

  Daniel Bogešić, , prof. mentor

  Povijest (3. ab i 4. ab)

  Sandra Sloković, , prof. mentor, voditeljica Povijest (1. ab i 2. ab) Koraljka Žic Psihologija (3. ab r.), fakultativna nastava Profesionalni

  identitet i komunikacija (2 skupine – 2. i 3. r.) Filip Celent Vjeronauk (1.ab i 3.ab); Darko Kovačević Vjeronauk (1.ab i 3.ab); Željka Krpić, mag. soc. Sociologija (3.ab), Politika i gospodarstvo (4. razredi) Marija Grakalić Filozofija (4ab ), Logika (3.ab);

  Rujan 2019.

  - Izrada planova i programa aktiivnosti u okviru Školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada škole, - nabavka stručne literature i pretplate na stručne časopise, - ostvarivanje zavičajnog kviza „Krasna zemljo - Meraviglioso paese“, - upoznavanje učenika s izbornim i fakultativnim programima, izvannastavnim aktivnostima, pripremama za

  maturu te projektima škole, - obilježavanje Europskog tjedna jezika, - projekt Razmjena učenika (Njemačka).

  Listopad 2019.

  - Projekti škole, - obilježavanje Dana neovisnosti, - obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje.

 • 36

  Studeni 2019.

  - Obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige; razvijati zbirku zavičajne građe u školskoj knjižnici prikupljanjem, obradom, čuvanjem i populariziranjem građe s teritorija zavičaja – Istre; posjetiti sajmove knjiga (Interliber u Zagrebu, Sa(n)jam knjige u Puli),

  - obilježavanje Dana žrtve Vukovara, - pripreme za sudjelovanju na natjecanjima.

  Prosinac 2019.

  - Žive jaslice. Siječanj 2020.

  - Pripreme za natjecanja u okviru planiranih natjecanja Ministarstva i ostalih ustanova i organizacija (školska, gradska i županijska natjecanja "Pokret znanost mladima", međunarodno matematičko natjecanje Klokan bez granica, srednjoškolska sportska natjecanja,

  - projekti ustanove. Veljača 2020.

  - Projekti ustanove, - provedba natjecanja.

  Ožujak 2020.

  - Projekti ustanove, - sudjelovanje na natjecanjima.

  Svibanj 2020.

  - Projekt Razmjene učenika Welcome Europe u Pazinu, - obilježavanje Dana Europe.

  Lipanj 2020.

  - Provedba ispita državne mature, - organizacija gradskog kviza Dragi naš Pazin unutar projekta „Lijepom Našom“, - maturalna zabava, svečana podjela svjedodžbi maturantima, - dodatni rad za učenike ocijenjene negativnom ocjenom iz najviše dva predmeta.

  Srpanj 2020. - Analiza uspjeha učenika, - upis učenika u prvi razred, - pripreme za iduću školsku godinu.

  Kolovoz 2020. - Popravni ispiti, - pripreme za iduću školsku godinu.

  e) STRUČNI AKTIV ODGAJATELJA

  Aktiv čine odgajatelji:

  Tea Matković 1. odgojna skupina Danijela Šarkanj 2. odgojna skupina Silvija Jeromela Obrovac 3. odgojna skupina Paula Jurman 4. odgojna skupina Anja Demarin Špigić 5. odgojna skupina Zvjezdana Smolić, voditeljica sekcije za kulturu 6. odgojna skupina Tihomir Borić, voditelj sportske sekcije 7. odgojna skupina David Gortan 8. odgojna skupina Rujan 2019. – kolovoz 2020.

  - Tjedni planovi rada odgajatelja,

  - realizacija tjednih planova rada odgajatelja,

  - praćenje i vrednovanje tekuće problematike,

  - donošenje odluka s ciljem unapređenja zamijećenog stanja i/ili rješavanja zamijećenih problema i poteškoća.

 • 37

  7.4 Plan i program rada razrednih odjela (zajednički okvir) Prvi razred

  - Razrednik/ca: Filip Celent (1. a) i Katarina Breščić Šegota (1. b), - planirani broj sati po razrednom odjelu: 35.

  Teme koje će se obraditi na satovima razrednih odjela: odnosi i uloga učenika u razredu, Dan zahvalnosti za plodove zemlje; prevencija ovisnosti; kako efikasnije učiti; zdravi stilovi života; komunikacijske vještine; zaštita čovjekove okoline.

  Drugi razred - Razrednice: Miranda Guštin (2. a) i Orijana Paus (2. b), - planirani broj sati po razrednom odjelu: 35.

  Teme predviđene za satove razrednog odjela obuhvaćat će: razvojna obilježja adolescenata, profesionalno informiranje i usmjeravanje, učenje, odnose između učenika, roditelja i profesora, aktualne teme i teme po želji učenika. Treći razred

  - Razrednice: Sanja Depikolozvane (3. a) i Irena Hudak Bogešić (3. b),

  - planirani broj sati po razrednom odjelu: 35. Teme sata razrednog odjela odnosit će se na prevenciju ovisnosti, profesionalno usmjeravanje, državnu maturu

  i nastavak školovanja te organizaciju maturalnog izleta. Četvrti razred

  - Razrednice: Gordana Radić Labinjan (4. a) i Sandra Sloković (4. b),

  - planirani broj sati po razrednom odjelu: 35.

  Teme predviđene za satove razrednog odjela obuhvaćat će prevenciju ovisnosti, odnos s roditeljima, profesionalno usmjeravanje i izbor fakulteta, državnu maturu, procjenu vlastitih sposobnosti, razvijanje radnih navika i kraj srednjoškolskog obrazovanja.

  Razrednik: - Planira i programira te provodi plan i program rada razrednoga odjela na satu razrednika u sklopu redovne

  nastave, - surađuje s roditeljima (saziva roditeljske sastanke, organizira predavanja za roditelje, pojedinačne razgovore) te

  ih informira o ocjenama i ponašanju njihove djece, - informira odgajatelje učenika koji borave u učeničkom domu Pazinskog kolegija o njihovu školskom uspjehu,

  izostancima i drugim podatcima važnima za napredovanje i dobrobit učenika, - surađuje s odgajateljima učeničkog doma Pazinskog kolegija u vezi sa školskim uspjehom učenika,

  organiziranjem izvannastavnih aktivnosti i organiziranjem slobodnog vremena učenika (susreti škola i domova, kulturna djelatnost, sportski susreti, posjeti predstavama i dr.),

  - brine o redovitom pohađanju nastave i podmirenju drugih učeničkih obveza, - saziva i vodi sjednice Razrednog vijeća razrednog odjela kojemu je razrednik, - izriče pedagoške mjere pohvale i opomene, - predlaže Razrednom vijeću pedagoške mjere (nagrade, pohvale i kazne), - vodi pedagošku dokumentaciju (matična knjiga, e-matica, e-dnevnik) te ispisuje izvješća o uspjehu i svjedodžbe - organizira i provodi izvanučioničku nastavu, - utvrđuje ocjenu iz vladanja za svakog pojedinog učenika u razrednom odjelu kojemu je razrednik koju upisuje u

  svjedodžbu, - obavlja druge poslove vezane uz razredni odjel (izostanci učenika i dr.), - organizira pomoć učenicima s poteškoćama u ponašanju i učenju, - sudjeluje u provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika i pomaže im u pripremanju

  za državnu maturu i upise na fakultet, - brine o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenika.

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Nastavahttp://hr.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Denik

 • 38

  Suradnja s roditeljima

  Roditeljski sastanci organizirat će se u skladu s odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, barem tri tijekom školske godine. Teme roditeljskih sastanaka dogovarat će razrednici, ravnatelj, stručni suradnici, predmetni profesori, voditeljica doma, odgajatelji i učenici. Svim roditeljima bit će prezentirane odredbe Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i Kućnog reda Kolegija te planovi i projekti Škole. Individualni informativni razgovori roditelja s razrednicima, predmetnim profesorima, stručnim suradnicima i odgajateljima u učeničkom domu Kolegija mogući su prema rasporedu informacija ili dogovoru.

  Teme predviđene za roditeljske sastanke jesu:

  1. razred - Pedagoška dokumentacija, Godišnji plan i program rada škole, Kućni red Škole, Pravilnik o načinima,

  postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, suradnja roditelja i Škole, prilagodba novoj sredini; učenje, izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole; 2. razred

  - Pedagoška dokumentacija, Godišnji plan i program rada škole, Kućni red Škole, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole; 3. razred

  - Pedagoška dokumentacija, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Kućni red Škole, maturalni izlet, državna matura, izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole; 4. razred

  - pedagoška dokumentacija, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, maturalna zabava, državna matura, Kućni red Škole i upisi na fakultete.

  7.5 Plan i program rada odgojnih skupina (zajednički okvir) Planirani broj sastanka odgojnih skupina: 35.

  Teme sastanka odgojnih skupina kao i opći njihov rad je podijeljen u četiri područja rada:

  1. Čuvanje i unapređivanje zdravlja

  - Upoznati i analizirati zdravstvene potrebe i navike učenika,

  - promicati zdrave stilove života,

  - provoditi zdravstveno prosvjećivanje,

  - prevenirati rizična ponašanja,

  - skrbiti o bolesnim učenicima.

  2. Socio-emocialno područje

  - Analizirati socijalnu dinamiku skupine,

  - poticati međusobnu suradnju i povezanost učenika,

  - poticati samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi,

  - pomoći učenicima tijekom perioda adaptacije, socijalizacije i odvajanja iz obitelji.

  3. Kognitivno područje

  - Utvrditi mogućnosti i potrebe učenika u učenju.

  - upoznati učenike s metodama, oblicima, fazama i tehnikama učenja,

  - pratiti ostvarivanje školskih obveza,

  - promicati osobnu odgovornost i samostalnost.

 • 39

  4. Kreativni razvoj

  - Ispitati interese i sklonosti za kreativan rad,

  - poticati kreativno izražavanje učenika,

  - poticati osobni doprinos u oblikovanju života u domu.

  Odgajatelj: - Planira i programira te provodi plan i program rada odgojne skupine na sastanku odgojne skupine, - surađuje s roditeljima (saziva roditeljske sastanke, organizira predavanja za roditelje, pojedinačne razgovore) te

  ih informira o ocjenama i ponašanju njihove djece, - surađuje s razrednicima u vezi sa školskim uspjehom učenika, organiziranjem izvannastavnih aktivnosti i

  organiziranjem slobodnog vremena učenika (susreti škola i domova, kulturna djelatnost, sportski susreti, posjeti predstavama i dr.),

  - brine o redovitom pohađanju nastave i podmirenju drugih učeničkih obveza, - izriče pedagoške mjere pohvale i opomene, - vodi pedagošku dokumentaciju (matična knjiga, dnevnik rada i drugo), - obavlja druge poslove vezane uz razredni odjel (izostanci učenika i dr.), - organizira pomoć učenicima s poteškoćama u ponašanju i učenju, - brine o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenika.

  Suradnja s roditeljima Roditeljski sastanci organizirat će se zajedno s roditeljskim sastancima u školi, barem tri puta tijekom školske

  godine. Teme roditeljskih sastanaka dogovarat će razrednici, ravnatelj, stručni suradnici, predmetni profesori,

  voditeljica doma, odgajatelji i učenici. Svim roditeljima bit će prezentirane odredbe Pravilnika o načinima, postupcima

  i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i Kućnog reda Kolegija te planovi i projekti Škole.

  Individualni informativni razgovori roditelja s razrednicima, predmetnim profesorima, stručnim suradnicima i

  odgajateljima u učeničkom domu Kolegija mogući su prema rasporedu informacija ili dogovoru.

  7.6 Plan i program rada Školskog odbora Sadržaj – teme vrijeme ostvarivanja rujan – prosinac 2019. Kadrovska pitanja – davanje suglasnosti u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa, razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Kolegija za šk. god. 2018./2019., usvajanje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Kolegija šk. god. 2019./2020., donošenje Etičkog kodeksa i Poslovnika o radu stručnih tijela škole i Pravilnik o radu., donošenje financijskog plana (rebalansa).

  siječanj – ožujak 2020.

  Razmatranje rezultata rada Škole – obrazovni i ostali rezultati na kraju I. polugodišta šk. 2019./2020. godine, kadrovska pitanja – davanje suglasnosti u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa, razmatranje Izvješća o obavljenom popisu imovine i izvora imovine sa stanjem 31. 12. 2019. g., razmatranje Financijskog izvješća za 2019. godinu provedba državne mature, prijedlog plana upisa za 2020./2021. godinu, obilježavanje Dana škole

 • 40

  travanj – kolovoz 2020.

  Kadrovska pitanja – davanje suglasnosti u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa, razmatranje rezultata rada Škole šk. 2019./2020. godine, informacija o upisu učenika u I. upisnom krugu za školsku 2020./2021. godinu, planiranje potreba za kadrovima za školske 2020./2021. god., informacija o radu i poslovanju Škole.

  7.7 Plan i program rada Vijeća roditelja Sadržaj – teme vrijeme ostvarivanja rujan – prosinac 2019. Konstituiranje Vijeća roditelja, izbor predsjednika i zamjenika Vijeća roditelja i predstavnika roditelja u Školskom odboru, izmjena Etičkog kodeksa i Poslovnika o radu stručnih tijela škole i Pravilnika o kućnom redu, ostvarenjem prošlogodišnjeg plana i programa rada Škole, školski kurikul i Godišnji plan i programa rada škole u šk. 2019./2020. g., organiziranje i unapređivanje odgojno-obrazovnih nastojanja i aktivnosti te edukativnih, kulturno-zabavnih i sportskih aktivnosti.

  siječanj – ožujak 2020.

  Obilježavanje Dana škole, projekti ustanove, pitanja od interesa učenika.

  travanj – kolovoz 2020.

  Unapređivanje rada škole

  Svečana podjela svjedodžbi

  7.8 Plan i program rada Vijeća učenika Sadržaj – teme vrijeme ostvarivanja rujan – prosinac 2019. Konstituiranje Vijeće učenika, izbor predsjednika Vijeća, mogućnosti osmišljavanja slobodnog vremena i poboljšanja konkretnih životnih situacija, osobito vezanih za cjelodnevni boravak učenika u Kolegiju (npr. prehrana, održavanje prostora, kvalitetno provođenje slobodnog vremena…).

  siječanj – ožujak 2020.

  Obilježavanje Dana škole,

  projekti ustanove,

  pitanja od interesa učenika.

  travanj – kolovoz 2020.

  Unapređivanje rada škole.

 • 41

  7.9 Plan i program rada ravnatelja Rujan:

  - Organizacija nastave na početku šk. 2019./2020. godine, - kadrovska problematika – odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, - rad s pripravnicima i novoprimljenim radnicima, - stručno usavršavanje, - izrada Godišnjeg plana rada Škole i zaduženja djelatnika, - naručivanje stručne literature za profesore, - sudjelovanje u radu Školskog odbora, - organizacija i vođenje sjednica Nastavničkog i Odgajateljskog vijeća, - informiranje roditelja i Nastavničkog vijeća o državnoj maturi, - upoznavanje, rad i suradnja s učenicima i roditeljima na početku školske godine, - konstituiranje Vijeća roditelja i Vijeća učenika, - organizacija Susreta rodi