jezične igre

Click here to load reader

Post on 22-Oct-2015

108 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hrvatski jezik

TRANSCRIPT

 • Jezine igre ili Kako na drugaiji nain postaviti zadatak?

 • motivacijanajava temeusustavljivanje

  Svi su crtei pruzeti (besplatno) s internetske stranice: Microsoft Office Online. Nije potrebna likovna nadarenost!

  Rebusi

 • O

  M = P

  pravopis

 • L = R (I)

  rjenik

 • N = V

  slovnica

  N

 • Imenicama razlikujemo:

  ,

  i

  D = J

  rod i broj

 • glagol

 • ,,,

  Z = S

  subjekt

 • Glagoli po vidu

  motivacija

 • Tko eka, taj doeka. Kod on lovi, nita ne ulovi.loviti ulovitiekati doekati

 • pisati napisati

 • letjeti poletjeti

 • pjevati - zapjevati

 • Odaberi pravilno napisan pridjev.ljeplijepbijesanbjesansvijesvjenjemnijemvjebausustavljivanje

  1.2.3.4.

 • IspunjaljkeUnesi u tablicu rijei suprotnog znaenja:1. bistar2. dubina3. krupan4. smrt5. ispod6. ruiti7. tui8. zapad Konano rjeenje : ________________________motivacijanajava teme

  ? 1.2.

  6. 3.4.5.

  7. 8.

 • ? 1.MUTAN2.

  6.VISINA 3.SITAN 4.IVOT 5.IZNADGRADITI 7.DOMAI 8.ISTOK

 • 1. bijedan, komparativ2. lijek, pridjev (ovit)3. koji ima bijelu kosu4. stijeg, duga mnoina5. pijetao, uveanica6. zastarijevati, svreni glagol7. izvijestiti, vritelj radnje8. bijesan, imenica (-oa)9. zalei, nesvren glagol10. mlijeko, vritelj radnje11. odsjei, 1.os. jd. prezenta12. dvocijevka, G mn.

  Rjeenje:____________________ ____ najava teme primjena nauenog gradiva

  ? 1.

  7.2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  8.9.

  10.

  11.

  12.

 • ? 1.BJEDNIJI

  7.2.3.4.5.6.LJEKOVITBJELOKOSSTJEGOVIPJETLINAZASTARJETIIZVJESTITELJ 8.BJESNOA 9.10.11.ZALIJEGATIMLJEKARODSIJEEM12.DVOCJEVAKA

 • 1. popis rijei 2. polijevati, vritelj radnje3. zagrijati, 3.os.jd. prezent4. koji se slui lijevom rukom, I jd.5. prohtjeti, gl. pridjev radni, m.r. jd.6. dio, I jd.7. bijes, A mn. usustavljivanjeponavljanje

  1.2.3.4.5.6.7.

 • 1.2.3.4.5.6.7.RJENIKPOLJEVAZAGRIJELJEVAKOMPROHTIODIJELOMBJESOVE

 • U osmosmjerci pronai petnaest pridjeva. Ispii ih i napii njihoveantonime. Preostala slova u osmosmjerci daju sinoniman naziv za antonime. Konano rjeenje: ___________________________ponavljanjeusustavljivanje

  SSZTISMUPRVDOKAROGSIROMAANKJAKRIAZAAEVTRAVNZTIOCCBLUIAKEZRBORNONIVENGD

 • 1. Jednoslonim rijeima odredi duljinu sloga. a) pla ________________b) plan ________________c) kraj ________________d) konj ________________e) mrav ________________f) brat ________________g) ples ________________h) film ________________i) mlaz ________________

 • D dugi slog K kratki slogPobjednik je __________ slog.ponavljanjeusustavljivanje

  K D D K D K D K Ddugi

  pla plan kraj konj mrav brat ples film mlaz

 • svreni i nesvreni glagoli (S, N) N S S S N S N S NPobjednik je __________ glagol.nesvreni

  smijati sesloitizagrlitiprihvatitisanjatizapoetiigrati sepoljubitisanjariti

 • prijelazni i neprijelazni glagoli (P, N)Pobjednik je __________ glagol. N P P P N P P N Pprijelazni

  stajatinositiitatikupitiletjetipjevativozitispavatipriati

 • glagoli stanja i glagoli zbivanja (S, Z) S Z Z Z S Z Z S SPobjednik je glagol __________.stanja

  leatibojati seveseliti secvastistajatiozdravitirastiroditi semirovati

 • palatalizacija jotacija (P, J) Pobjednik je glasovna promjena ______________. J J J P P J J P Pjotacija

  maemskaemkliempeemistuemgloemplaemstriemteem

 • Konjiki skokKrei se kao konj u ahu i otkrij imena potpisnika Novosadskogdogovora:

  Rjeenje: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  obradanovog gradiva

  JLGMAUEDLJAECNKORT

 • izrada

  J 1.L 10.A 6.U 2.E 9.A 11.E 4. 7.N 12.K 5.R 3.T 8.

 • J 1.L 10.GMA 6.U 2.E 9.DLJA 11.E 4. 7.CN 12.K 5. OR 3.T 8.

 • Krei se kao konj u ahu i otkrij naslov molitvenika Ane Katarine Zrinski.Rjeenje: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ P U T N I T O V A R U

  KPUUEVIDANGFORTZTHJ

 • Igra asocijacijaGLAGOLI PO ZNAENJU A 1A 2A 3A 4B 1B 2B 3B 4C 1C 2C 3C 4

  boravitipisatiumarati seutjetipjevatiozdravitiutjeti semislitikiitispavatijestirasti GLAGOLI STANJAGLAGOLI RADNJEGLAGOLI ZBIVANJA

 • Tko eli biti odlika? Koji skup rijei ne imenuje narjeje u hrvatskom jeziku? c) tokavsko narjejeb) kajkavsko narjeje d) akavsko narjeje

  Koja rije pripada knjievnom jeziku?a) pender c) lancunb) betek

  ponavljanjeusustavljivanje

  a) ajkavsko narjeje d) stolac

 • Koji je skup rijei ispravno napisan?a) ulica Matije Gupca b) Slavonski brod d) ibenanka

  Koja je rije netono napisana? c) cvijet b) cvijetak d) cvjetina

  c) Dugo Seloa) cvijeti

 • Izbaci uljeza:a) proitavic) izmislivid) prekopaviIzbaci uljeza:iic) pjevatistii

  Zapovjedni nain naziva se:imperfektinfinitivd) inverzija b) govorae d) nosei c) imperativ

 • Igra rijeimaPREMETALJKERijei premetaljke pa e dobiti:

  a) imena najpoznatijih SolunjanaREI MILI TOD__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  b) ime jedne od najstarijih osoba hrvatskog narodnog preporodaKVADROFON KRAJOGI

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __vjebaponavljanjeusustavljivanje

  I R I L I M E T O D G R O F J A N K O D R A K O V I

 • Zamjene rijei/pojmova/nazivaa) Valunska molitva____________________b) Vinodolski lekcionar____________________c) Korulanski natpis____________________d) ibenska listina____________________e) Povaljska ploa____________________f) Krki natpis ____________________vjebaponavljanjeusustavljivanje

  POVIJEST HRVATSKOG JEZIKA Meu nazivima spomenika dolo je do pogrjeke. Nazive prepii ispravno.Valunska ploa Vinodolski zakonikKorulanski lekcionar ibenska molitva Povaljska listinaKrki natpis

 • FRAZEMITko eli biti milijuna?1. Dvolinim osobama obino kaemo:a) da nije dobro imati dva krevetab) da nije pametno sjediti na dva stolcac) da trebaju imati samo jedan ormard) da se radni stol nee oistiti sam

  2. Nai se u neobranu grou znai: a) ii u berbub) nai se u neugodnoj situacijic) popiti previe vinad) gledati druge kako rademotivacija

 • Frazemi - ispunjaljka1. pukao mu .2. s neba pa u .3. popeti se nekome na 4. roniti krokodilske .5. dati vjetra6. kao . iz vedra neba7. imati dug najava teme

  1.2.

  6.7. 3.4.

  5.

 • Spoji izraze s njihovim znaenjima:a) bez razmiljanja ___________________________b) previe govoriti, biti brbljav ___________________________c) dojaditi nekome, dosaditi mu ___________________________d) izgubiti strpljenje i ivce ___________________________e) pobjei ___________________________f) glumiti aljenje, lano aliti ___________________________g) iznenada ___________________________s neba pa u rebraimati dug jezikpopeti se nekome na glavupukao mu film dati petama vjetraroniti krokodilske suzekao grom iz vedra neba

  1.FILM2.

  6.7. REBRA3.4. GLAVUSUZE5. PETAMAGROMJEZIK

 • Nadopuni frazeme ponuenim imenicama:

  a) Sizifov ________________b) Pandorina ________________c) Ahilova ________________d) Tantalove ________________e) Damoklov ________________ peta kutija muke ma posao

  vjebaponavljanjeusustavljivanje

  posao kutijapetamukema

 • Nadopuni frazeme ponuenim imenicama.

  a) blijed kao _________________b) suh kao _________________c) tanak kao _________________d) rumen kao _________________e) visok kao _________________f) gluh kao _________________akalica top jabuka gorakrpa bakalar vjebaponavljanjeusustavljivanje

  krpabakalarakalicajabukagoratop

 • U navedenim frazemima dolo je do zamjenepridjeva. Prepii frazeme ispravno.

  a) kukavije selo ____________________b) neslana posla ____________________c) medvjea ala ____________________d) pansko pitanje ____________________e) bapska usluga ____________________f) kakljivo jaje ____________________vjebaponavljanjeusustavljivanje

  kukavije jajeneslana alamedvjea uslugapansko selobabska poslakakljivo pitanje

 • Frazemima pridrui znaenje.

  a) razbacivati se rijeima______ obeati nekome netob) troiti rijei______ imati utjecajc) uhvatiti koga za rije______ jako se zauditid) voditi glavnu rije______ davati velike i neodgovorne izjavee) ostati bez rijei______ uzalud govoritif) dati asnu rije ______ pozvati se na ije obeanjevjebaponavljanjeusustavljivanje

  ZADATCI PRIDRUIVANJAf)d)e)a)b)c)

 • Sastavi frazeme tako da glagolima iz prvog stupcapridrui odgovarajui izraz iz drugoga stupca.

  kititi se _______________ispiti_______________nositi_______________pasti_______________plakati_______________bacati_______________pogledati_______________dirnuti_______________u osinje gnijezdonekoga u oiblato na nekogkao kina godinana pamettuim perjemglavu u torbiau do dna

  vjebaponavljanjeusustavljivanje

  tuim perjemau do dnaglavu u torbina pametkao kina godinablato na nekognekoga u oiu osinje gnijezdo

 • Pridodaj znaenjima frazeme tako da dobije frazemske sinonime. Pazi, ponueno je vie frazema !kamen smutnje, tanak kao akalica, otii Bogu na istinu, nemati sve koze na broju, sama kost i koa, otegnuti papke, jabuka razdora,nemati sve daske u glavi

  razlog za svau : ____________________________________________umrijeti: ____________________________________________mrav:____________________________________________

  jabuka razdorakamen smutnjeotii Bogu na istinuotegnuti papketanak kao akalica sama kost i koa

 • Razvrstaj frazeme prema podrijetlu:

  svesti na zajedniki nazivnik,nizak udarac, Sodoma i Gomora, presjei gordijski vor

  biblijski frazem: ____________________povijesni frazem:____________________sportski frazem:____________________matematiki frazem: ____________________vjebaponavljanjeusustavljivanje

  Sodoma i Gomorapresjei gordijski vornizak udaracsvesti na zajedniki nazivnik

 • U reenicama nedostaju nazivi ivotinja. Dopii ih.a) On ne bi ni _______________ zgazio.b) Zato od _____________ pravi slona?c) Slobodna je kao ____________ na grani.d) Znai, u tom grmu lei ______________. e) Snalazi se kao _______________ u vodi. vjebaponavljanjeusustavljivanje

  ZADATCI DOPUNJAVANJAmravamuhe ptica zec riba

 • Dopuni frazeme odgovarajuim pridjevima. a) Dri se kao _________________ koko.b) U lai su _________________ noge.c) Uvukao se u ______________ rupu.d) Zagristi ______________ orah.

  vjebaponavljanjeusustavljivanje

  pokisla kratke mijutvrd

 • Priredila:Martina Tunukovi, prof.

  **************************************************