nenasilna komunikacija bez pass

Download Nenasilna Komunikacija Bez Pass

Post on 03-Apr-2015

471 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NENASILNA KOMUNIKACIJATM Jezik ivota Marshall B. Rosenberg

Naslov izvornika: Nonviolent Communication: A Language of Life Autor: Marshall B. Rosenberg Prijevod: Sonja Stani Lektura: Milena Lonar Oblikovanje naslovnice: Bestias dizajn d.o.o., Zagreb Oblikovanje knjinog bloka: Graka d.o.o., Osijek Tisak: Graka d.o.o., Osijek, 2006. Naklada: 2000 primjeraka Izdava: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek upanijska 7, HR-31000 Osijek www.centar-za-mir.hr Za izdavaa: Jelena - Gordana Zloi ISBN: 953-7338-01-0

Sva prava pridrana. Ni jedan dio knjige ne smije se upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji nain, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene, bez prethodne pisane suglasnosti izdavaa, osim u sluaju kratkog citata, kritikog citata i predstavljanja. Nonviolent Communication: A Language of Life Copyright 2005 by Marshall B. Rosenberg, Ph.D. A PuddleDancer Press Book All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any mechanical, photographic, or electronic process, or in the form of a photographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for public or private use without the written permission of the publisher. Requests for permission should be addressed to: PuddleDancer Press, Permissions Dept. P.O. Box 231129, Encinitas, CA 92023-1129 Fax: 1-858-759-6967, email@PuddleDancer.com Translated from the book Nonviolent Communication: A Language of Life (2nd edition) by Marshall B. Rosenberg, Copyright Fall 2003 PuddleDancer Press. All rights reserved. Used with permission. For further information about Nonviolent Communicationtm please visit the Center for Nonviolent Communication on the Web at: www.cnvc.org. Prevedeno iz knjige Nenasilna komunikacija: Jezik ivota (2. izdanje) Marshalla B. Rosenberga, copyright jesen 2003 Puddle Dancer Press. Sva prava pridrana. Koriteno s doputenjem. Za dodatne informacije o nenasilnoj komunikaciji posjetite Centar za nenasilnu komunikaciju na web stranici: www.cnvc.org

Marshall B. Rosenberg

NENASILNA KOMUNIKACIJAJezik ivota

S engleskog prevela Sonja Stani

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek Osijek 2006.

Sadrajto je reeno o NK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zahvale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rijei su prozori (ili zidovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PRVO POGLAVLJE DAVANJE OD SRCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usmjeravanje pozornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proces NK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primjena NK u vlastitom ivotu i svijetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NK na djelu: Ubojico, plaenie, ubojico djece! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 26 28 31

DRUGO POGLAVLJE KOMUNIKACIJA KOJA BLOKIRA SUOSJEANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Moralistike prosudbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usporeivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poricanje odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostali oblici komunikacije koja otuuje od ivota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 35 36 38

TREE POGLAVLJE OPAANJE BEZ PROCJENJIVANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Najvii oblik ljudske inteligencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razlikovanje opaanja od (pr)ocjenjivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NK na djelu: Najarogantniji govornik kojeg smo ikada imali!. . . . . . . . . . . . . . . PRVA VJEBA: Opaanje ili (pr)ocjena? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 45 46 48 5

Marshall Rosenberg - Nenasilna komunikacija

Maska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ETVRTO POGLAVLJE PREPOZNAVANJE I IZRAAVANJE OSJEAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Visoka cijena neizraenih osjeaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osjeaji nasuprot neosjeaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sastavljanje rjenika osjeaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRUGA VJEBA: Iskazivanje osjeaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 56 58 62

PETO POGLAVLJE PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA VLASTITE OSJEAJE . . . . . . . . . . . 65Primanje negativne poruke: etiri mogunosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potrebe u korijenu osjeaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bol iskazivanja vlastitih potreba nasuprot boli neizraavanja vlastitih potreba . . . . . . . . Od emotivnog ropstva do emotivnog osloboenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NK na djelu: Vanbranost treba vratiti na stup srama! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TREA VJEBA: Uvaavanje potreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 68 70 71 74 77

ESTO POGLAVLJE ZATRAITI ONO TO BI OBOGATILO IVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Koritenje pozitivnih formulacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svjesno upuivanje molbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zatraiti ponavljanje nae poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zatraiti iskrenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zatraiti neto od skupine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Molba nasuprot zahtjeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deniranje svrhe nae molbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NK na djelu: Iskazivanje strahova u vezi s prijateljevim puenjem . . . . . . . . . . ETVRTA VJEBA: Iskazivanje molbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 83 85 86 86 88 89 93 95

SEDMO POGLAVLJE PRIMANJE S EMPATIJOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Prisutnost: Nemoj samo initi neto! Stoj tu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Sluanje osjeaja i potreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Parafraziranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Odravanje empatije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Kada bol blokira nau sposobnost empatije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 6

SADRAJ

NK na djelu: ena se povezuje s umiruim suprugom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 PETA VJEBA: Razlikovanje primanja sa i bez empatije. . . . . . . . . . . . . . . . 110

OSMO POGLAVLJE MO EMPATIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Empatija koja iscjeljuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Empatija i sposobnost da budete ranjivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Koritenje empatije za umanjivanje opasnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Empatija kada ujemo neije NE! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Empatija koja unosi ivot u beivotan razgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Empatija kada je poruka iskazana utnjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

DEVETO POGLAVLJE SUOSJEAJNO POVEZIVANJE SA SAMIM SOBOM. . . . . . . . . .

Recommended

View more >