komunikacija - sec.basec.ba/wp-content/uploads/2012/10/41.-   neverbalna komunikacija- nain na...

Download KOMUNIKACIJA - sec.basec.ba/wp-content/uploads/2012/10/41.-   NEVERBALNA KOMUNIKACIJA- nain na koji ljudi komuniciraju bez rijei, bilo namjerno ili nenamjerno (govor tijela)

Post on 02-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 1

  KOMUNIKACIJA

  Predava: Daliborka Kuzmanovi, via med.sestra

  e-mail: daliborka.kuzmanovic@sec.ba

  mailto:daliborka.kuzmanovic@sec.ba

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 2

  ta je komunikacija?

  proces razmjene poruka izmeu najmanje dvije osobe sa istom namjerom i zajednikim ciljem

  Proces komunikacije obuhvata: - Poaljioca - Prenos poruke kroz odreeni kanal - Primaoca poruke

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 3

  PROCES KOMUNIKACIJE - OSNOVNI ELEMENTI

  Namera osobe koja alje poruku

  Osoba koja alje poruku

  Osoba koja prima poruku

  Kodiranje Slanje poruke

  ulo koje prima poruku

  Dekodiranje

  Poruka

  Poruka putuje informacionim kanalom,

  Direktnim ili indirektnim

  interpretacija

  Povratna informacija

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 4

  VRSTE KOMUNIKACIJE:

  VERBALNA KOMUNIKACIJA- izmjenjivanje poruka govorom, odnosno rijeima. Dijelimo je na: govornu i pisanu komunikaciju.

  NEVERBALNA KOMUNIKACIJA- nain na koji ljudi komuniciraju bez rijei, bilo namjerno ili nenamjerno (govor tijela). U paraverbalnu komunikaciju spada nain na koji smo iznijeli poruku (ton, visina glasa)

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 5

  VERBALNA KOMUNIKACIJA: Rijei mogu izazvati razliite emocije! Loe: Jeste li me dobro razumjeli ? Dobro: Jesam li to jasno objasnila ? ili Molim Vas, nemojte biti toliko nestrpljivi! Molim Vas, strpite se jo samo malo!

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 6

  USMENA KOMUNIKACIJA:

  pri neposrednom susretu dvoje ljudi ili u sluaju nastupa pred velikim auditorijem

  sredstvo prenoenja poruke kao izgovorene rijei

  oko 30% ukupne poslovne komunikacije. formalna i neformalna mediji:sastanci, prezentacije, telefon, video

  konferencija

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 7

  USMENA KOMUNIKACIJA:

  Prednosti: brza razmjena poruke s trenutanom povratnom vezom i objanjenjem nejasnog, te bolje razumijevanje problema

  Nedostaci: kada poruku prenosi vie ljudi PRIMJER: igra pokvarenog telefona;

  troenje vremena i novaca na sastanke

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 8

  PISMENA KOMUNIKACIJA:

  napisane rijei pisane poslovne komunikacije odvijaju se

  unutar poduzea ili izmeu poduzea i okoline

  papirnati oblik- poslovna pisma, memorandum, formalni i neformalni stil

  elektroniki stil- e-mail, chat, web

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 9

  PISMENA KOMUNIKACIJA:

  Prednosti: stalne, opipljive, mogu se provjeriti

  Nedostaci: velik utroak vremena izostanak povratne informacije

  krivo dekodiranje poruke

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 10

  NEVERBALNA KOMUNIKACIJA:

  poloaji i pokreti tijela mimika zvukovi dodiri fizika udaljenost rekviziti, scenografija oblikovanje tijela pomoni mediji mirisi vrijeme

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 11

  NEVERBALNA KOMUNIKACIJA:

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 12

  PARAVERBALNA KOMUNIKACIJA:

  glasom prvenstveno iskazujemo verbalnu poruku no on nam slui i kao sredstvo neverbalne komunikacije

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 13

  PARAVERBALNA KOMUNIKACIJA:

  Ja nju ne poznam. Ljuti ste!!!!!!!!!!!!!!! Sarkastini ste Preplaeni ste Iznenaeni ste Osjeate gaenje Jako ste sretni

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 14

  VRSTE KOMUNIKACIJE- s obzirom na broj ljudi koje ukljuuju: 1. INTRAPERSONALNA

  KOMUNIKACIJA

  2. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA

  3. KOMUNIKACIJA U MALOJ GRUPI

  4. JAVNA KOMUNIKACIJA

  5. MASOVNA KOMUNIKACIJA

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 15

  Intrapersonalna komunikacija- komunikacija sa samim sobom Uimo o sebi Evaluiramo nae postupke Nagovaramo sami sebe na ovo ili ono Razmiljamo o moguim odlukma koje

  moemo donijeti Uvjebavamo poruke koje elimo prenijeti

  drugima

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 16

  Interpersonalna komunikacija- komunikacija izmeu 2 osobe Dolazimo u interakciju sa drugim ljudima Uimo o njima, ali i o sebi i o vanjskom

  svijetu Otkrivamo sami sebe drugima Uspostavljamo, odravamo, prekidamo (a

  ponekad i popravljamo) nae veze

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 17

  Komunikacija u maloj grupi:

  Rjeavamo probleme Razvijamo nove ideje I dijelimo svoje znanje i iskustvo

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 18

  Javna komunikacija- komunikacija govornika s publikom I kad smo u ulozi publike i kad smo u

  ulozi govornika: Nove informacije i injenice Uvjeravanje Utjecaj na druge da razmiljaju na

  odreeni nain odnosno da promijene svoje stavove ili vrijednosti

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 19

  Masovna komunikacija- komunikacija usmjerena na brojnu publiku: Slui se nekim od sredstava masovne

  komunikacije Dvosmjernost- i mi utiemo na formu i

  sadraj medija

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 20

  Meukulturalna komunikacija:

  Sve vrste komunikacije, osim intrapersonalne

  U kontaktu smo sa ljudima iz drugih kultura, iji su obiaji, uloge i pravila drugaija od naih

  Uimo razumjeti druge naine razmiljanja i ponaanja, te postajemo svjesni razlika u ljudskom iskustvu

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 21

  Vjeba:

  U kakvim vrstama komunikacije ste danas uestvovali?

  Opiite po jedan primjer za svaku vrstu komunikacije.

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 22

  Ciljevi komunikacije:

  1. Otkrivanje 2. Uspostavljanje odnosa 3. Pomaganje 4. Uvjeravanje 5. Zabava

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 23

  Otkrivanje:

  otkrivamo informacije o sebi uimo o sebi i drugima saznajemo nove informacije o stvarima,

  ljudima i dogaajima

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 24

  Uspostavljanje odnosa:

  uspostavljanje odnosa odravanje odnosa prekid odnosa

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 25

  Pomaganje:

  davanje konstruktivne kritike, izraavanje empatije, rjeavanje problema

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 26

  Uvjeravanje:

  jedan od najeih ciljeva komunikacije svakodnevno pokuavamo promijeniti

  ponaanja i stavove drugih

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 27

  Zabava:

  prianje viceva, gledanje komedija, prepriavanje zanimljivih pria, traanje

  ukljuuje motive ka ugodi i oputanju omoguava oputanje i bijeg od

  svakodnevnih briga i pritisaka

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 28

  Pravila dobre komunikacije: Orjentisana na problem- nije lina Primjerena sagovorniku Opisna, a ne procjenjujua, etiketirajua Odreena, a ne opta Uvaavajua, a ne obezvrjeujua Tolerantna i taktina Otvorena i oputena Dvosmjerna, a ne jednosmjerna Fleksibilna, a ne rigidna

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 29

  Kako poboljati komunikaciju? Upoznati sebe Razumjeti druge Prihvatiti razliitosti Prihvatiti da je ponaanje drugih razliito, a

  ne pogreno Nastojte razumjeti zato drugi rade to to

  rade Nastojte prihvatiti razliitosti za bolji timski

  rad Nastojte da razumijete i preventivno

  djelujete na konflikt na poslu

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 30

  Pravila dobrog sluanja: Uspostaviti kontakt oima Osmjehivanje/ klimanje glavom Kontrolisati emocije Biti strpljiv Odvojiti miljenje od injenica i smanjiti

  predrasude Voditi biljeke Postavljati pitanja Koristiti parafraziranje i sumiranje

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 31

  Vjeba: Nacrtajte na papirima raspored sjedenja

  koji smatrate da bi osobe ili vi zauzeli u razliitim situacijama:

  -raspored sjedenja osoba A i B koje razgovaraju o stvarima o kojima imaju razliito miljenje

  -raspored sjedenja osoba A i B koji su prijatelji

  -raspored sjedenja osoba razliitog pola kad meu njima postoji naklonost

 • Socijalno-edukativni centar www.sec.ba 32

  Vjeba:

  -raspored sjedenja osoba A i B koje trenutno ne ele da budu u kontaktu

  -raspored sjedenja osobe A i B koje se ne podnose i koje ne ele da stupe u kontakt

Recommended

View more >