monografie bieszczadzkie monografie bieszczadzkie tom xv. 2 15 2014. ustrzyki dolne 2014 monografie

Download MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE Tom XV. 2 15 2014. Ustrzyki Dolne 2014 MONOGRAFIE

Post on 22-Jan-2020

9 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE

  Tom XV

 • 2 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE 15 (2014)

 • Ustrzyki Dolne 2014

  MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE

  TOM XV

  GRAŻYNA HOLLY

  PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU SAKRALNEGO NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKO-UKRAIŃSKIM

  (XIX–XXI WIEK)

 • 4 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE 15 (2014)

  Rada Redakcyjna Zbigniew Głowaciński, Adam Leń, Stefan Michalik, Zbigniew Myczkowski,

  Piotr Patoczka, Jerzy Pawłowski, Krystyna Przybylska, Stefan Skiba, Tomasz Winnicki, Bogdan Zemanek

  Redakcja Redaktor naczelny – Tomasz Winnicki

  Sekretarz redakcji – Adam Leń

  Adres Redakcji 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 7

  tel.: 13-461-10-91; 13-461-30-62

  Recenzenci: Prof. dr hab. Antoni Jackowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Ks. Prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet Rzeszowski

  Tłumaczenia na język angielski – Przemysław Wasiak Korekta – Barbara Ćwikowska, Robert Kościelniak

  Skład – Halina Wolska-Leń, Adam Leń Zdjęcie na okładce – Smolnik. Dawna cerkiew greckokatolicka z 1791 r. pw. św. Michała

  Archanioła, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP, Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO (2013 r.), fot. G. Holly.

  © Copyright by Bieszczadzki Park Narodowy

  Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2014 jako projekt badawczy pt.: „Czynniki i procesy kształtowania krajobrazu sakralnego na

  przykładzie obszaru Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” (N N306 388939).

  ISBN 978-83-903209-2-2 (całość) ISBN 978-83-88505-48-5 (tom XV)

  Wydanie I, 2014 Druk: PPHU Drukpol sp.j.

  ul. Kochanowskiego 27, 42-600 Tarnowskie Góry Nakład 500 egz.

 • 1. Wstęp......................................................................................................................11

  1.1. Wprowadzenie i zarysowanie problemu ……………………………................11

  1.2. Obszar badań ……………………………………………………….................12

  1.3. Problemy badawcze pracy..................................................................................34

  1.4. Metody badań.....................................................................................................36

  1.5. Stan badań i literatura przedmiotu......................................................................39

  2. Podstawowe pojęcia dotyczące przedmiotu badań................................................49

  2.1. Człowiek religijny (homo religiosus).................................................................49

  2.2. Religia – definicje, podział, struktura.................................................................51

  2.3. Doktryna, kult i organizacje religijne.................................................................54

  3. Krajobraz sakralny..................................................................................................58

  3.1. Krajobraz sakralny jako jeden z problemów badawczych geografii religii........58

  3.2. Krajobraz – zdefiniowanie pojęcia.....................................................................60

  3.3. Sacrum – zdefiniowanie pojęcia i określenie problematyki badawczej..............72

  3.3.1. Sacrum – charakterystyka w dyscyplinach naukowych..................................72

  3.3.2. Sacrum w religiach..........................................................................................78

  3.4. Definicje krajobrazu sakralnego.........................................................................81

  3.5. Krajobrazy sakralne naturalne............................................................................84

  3.6. Krajobrazy sakralne antropogeniczne („kulturowe”).........................................88

  3.7. Tożsamość krajobrazów sakralnych....................................................................91

  3.8. Krajobrazy religijne............................................................................................92

  3.9. Krajobrazy sakralne a krajobrazy religijne.........................................................94

  3.10. Przestrzeń sakralna i religijna...........................................................................96

  3.11. Usystematyzowanie pojęć na potrzeby opracowania........................................99

  4. Uwarunkowania historyczne kształtowania się krajobrazu sakralnego...............101

  4.1. Zarys osadnictwa na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim.......................101

  4.2. Lokacja wsi i najstarsze osady..........................................................................110

  4.3. Rozwój osadnictwa i wpływ na przekształcanie krajobrazu............................121

 • 6 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE 15 (2014)

  5. Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim............................................................................128

  5.1. Początki tworzenia struktury organizacyjnej w Bieszczadach Zachodnich.....128

  5.2. Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w rejonie Wielkoberezańskim na Zakarpaciu i Snińskim na Słowacji.............................136

  6. Organizacja Cerkwi prawosławnej na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim............................................................................139

  6.1. Cerkiew prawosławna w Bieszczadach Zachodnich........................................139

  6.2. Organizacja Cerkwi prawosławnej w rejonie Wielkoberezańskim i Snińskim........................................................................147

  7. Organizacja Cerkwi greckokatolickiej na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim............................................................................151

  7.1. Cerkiew greckokatolicka w Bieszczadach Zachodnich ………………...........151

  7.2. Organizacja Cerkwi greckokatolickiej w rejonie Wielkoberezańskim i Snińskim.........................................................................................................162

  8. Kościoły protestanckie.........................................................................................165

  9. Gminy żydowskie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim.........................168

  10. Stosunki wyznaniowe i narodowościowe na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim............................................................................179

  10.1. Stosunki wyznaniowe w Bieszczadach Zachodnich......................................179

  10.2. Stosunki wyznaniowe w rejonie Wielkoberezańskim i Snińskim..................200

  11. Czynniki kulturowe i religijne – symbolika religijna świątyń...........................208

  11.1. Wprowadzenie................................................................................................208

  11.2. Świątynia Kościoła rzymskokatolickiego – symbolika i ogólna charakterystyka architektoniczna......................................................................209

  11.3. Świątynia Kościoła wschodniego – symbolika i ogólna charakterystyka architektoniczna......................................................................219

  11.4. Żydowskie obiekty sakralne i ich symbolika..................................................239

  12. Świątynie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w latach 1850–2012...........................................................................................246

  12.1. Świątynie istniejące na badanym obszarze w 1850 r.....................................246

  12.1.1. Cerkwie istniejące w 1850 r. – Bieszczadzki Park Narodowy z otuliną.....246

 • 7MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE 15 (2014)

  12.1. 2. Cerkwie istniejące w 1850 r. – Nadsiański Park Krajobrazowy.................271

  12.1.3. Cerkwie istniejące w 1850 r. – Użański Park Narodowy............................275

  12.1.4. Cerkwie istniejące w 1850 r. – Park Narodowy Połoniny...........................278

  12.1.5. Kaplice greckokatolickie i rzymskokatolickie (stan na 1850 r.).................287

  12.1.6. Synagogi (stan na 1850 r.)...........................................................................287

  12.2. Świątynie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim wzniesione w latach 1851–1918..........................................................................................288

  12.2.1. Cerkwie wzniesione w latach 1851–1918 – Bieszczadzki Park Narodowy z otuliną..................................................................................288

  12.2. 2. Cerkwie wzniesione w latach 1851–1918 – Nadsiański Park Krajobrazowy...........................................................................................299

  12.2.3. Cerkwie wzniesione w latach 1851–1918 – Park Narodowy Połoniny........301

  12.2. 4. Cerkwie wzniesione w latach 1851–1918 – Użański Park Narodowy.......302

  12.2.5. Kościoły i kaplice wzniesione w latach 1851–1918....................................304

  12.3. Świątynie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim wzniesione w latach 1919–1945..........................................................................................309

  12.3.1. Cerkwie wzniesione w latach 1919–1945 – Bieszc