monoblok prefabrİk betonarme depolar

of 18/18
MONOBLOK PREFABRİK BETONARME DEPOLAR Türkiye de kullanılmaya başlanan fabrika ortamında üretilen Monoblok Prefabrik Betonarme Depolar talepleri hızlı bir şekilde karşılamada avantaj sağlamaktadır. Kırsal alanlarda yerin de uygulanan Betonarme İmalatların kalitesizliği ve Ulaşım Nedeni İle Yapılamadığı Kısımlar da İçme suyu Depo yapımın da yaşanan zorlukların önüne geçebilmek için hızlı ve pratik bir çözüm olan ve bu doğrultu da fabrikasyon sistem de üretilen Prefabrik Betonarme Su Depoları ihtiyaçları Karşılamaktadır. 50 m3 Depo Sakarya Uygulaması 50 m3 Depo Vana Odası Sakarya Uygulaması Bu uygulamalar dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.Artık ülkemizde de kullanılmaktadır. Bu depolar Kırsalda ve şehirde birçok amaç için kullanılabilmektedir. 25 m3 Depo Sakarya Uygulaması 25 m3 Depo Vana Odası Sakarya Uygulaması İçme suyu deposu, , Çökertme ve yağ tutucu ünitelerin deposu Yangın suyu deposu, Debimetre Odası Sulama suyu deposu, Su tevzi musluğu, Vana Odası Fosseptik deposu ve diğer amaçlar için rahatlıkla kullanılmaktadır. Fosseptik Depo 100 m3 Depo Sakarya Uygulaması

Post on 16-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Depolar talepleri hzl bir ekilde karlamada avantaj salamaktadr.
Krsal alanlarda yerin de uygulanan Betonarme malatlarn kalitesizlii ve Ulam Nedeni le
Yaplamad Ksmlar da çme suyu Depo yapmn da yaanan zorluklarn önüne geçebilmek için hzl ve pratik bir
çözüm olan ve bu dorultu da fabrikasyon sistem de üretilen Prefabrik Betonarme Su Depolar ihtiyaçlar
Karlamaktadr.
50 m3 Depo Sakarya Uygulamas 50 m3 Depo Vana Odas Sakarya Uygulamas
Bu uygulamalar dünyada yaygn olarak kullanlmaktadr.Artk ülkemizde de kullanlmaktadr. Bu depolar Krsalda ve ehirde birçok amaç için kullanlabilmektedir.
25 m3 Depo Sakarya Uygulamas 25 m3 Depo Vana Odas Sakarya Uygulamas çme suyu deposu, , Çökertme ve ya tutucu ünitelerin deposu Yangn suyu deposu, Debimetre Odas Sulama suyu deposu, Su tevzi musluu, Vana Odas Fosseptik deposu ve dier amaçlar için rahatlkla kullanlmaktadr.
Fosseptik Depo 100 m3 Depo Sakarya Uygulamas
Proje bazl deiiklikler kolaylkla gerçekletirilmektedir. Bu depolar, 10 m³ - 25 m³ - 50 m³ - 75 m³ - 100 m³ Ve daha fazla kapasiteye sahip uygulamalar çeitli kurum ve kurulularca kullanlmaktadr. Uygulamadaki hz, kalite ve kolaylk nedeniyle hzl bir ekilde yaygnlamaktadr
10 m3 Depo 25 m3 Depo 50 m3 Depo Türkiye de ilk defa Sakarya’da SASK tarafndan köylerin içme suyu ihtiyac ve debimetre odas olarak kullanlmtr. Daha sonra Malatya-Manisa-Bursa-Ordu belediyelerince,ve Düzce l Özel daresi, Kaynal – Akçakoca- Gölyaka Kaymakamlklarnca kullanlmtr.
100 m3 Depo Tevzi Masla 3 Gözlü Foseptik Depo Bu depolar Salk Bakanl genelgesi ve l Salk Müdürlüklerinin artnamelerine uygun olarak üretilerek ülkemizin hizmetine sunulmaktadr.
2 Gözlü Foseptik Depo 100 m3 Depo Bursa Uygulamas 50 m3 Depo Malatya Uygulamas
Kurum ve Kurulularca bu tür imalatlar hem kalite hem de zaman açsndan olan dezavantajlar avantaja çevirmitir. Tesisatlarda polietilen borular ve ek parçalar füzyon kaynak kullanlarak salkl ve hzl imalatlar yaplmaktadr Yaz Aylarn da Köylerde ve yerleim yerlerin de nüfus artndan dolay su sknts yaayan bölgelere Pratik ve Hzl çözüm sunmakta Bu sayede su ihtiyaçlar ksa süre de Karlanmaktadr. Fabrikalarn Yangn Suyu Deposu ihtiyaçlarn hzl bir ekilde çözmek gerektiinde hzlca kapasite artm
yapabilmek ve mevcut sisteme kolayca Adapte Edilebilmektedir.
Yamur Sularnn Depolanmasn da oldukça avantaj Salamaktadr. Depolanan Yamur sular Filitreler den Geçirilerek Kullanm suyu ve Bahçe Sulamalarnda Rahatca Kullanlabilmektedir. Alt Yaps (Kanalizasyon Sistemi ) olmayan yerler de kullanlmak üzere 2 bölümlü veya 3 bölümlü olarak
Fosseptik Depolar ayn yöntem ile Prefabrik olarak Yaplmaktadr.
Yeralt Sularnn kirlenmemesi için szdrmazl çözülmü Prefabrik Fosseptik Depolar hem ehirler de hem Köyler de Kullanlmakta dr.
Su günümüz insannn yaam tarzn da büyük bir öneme sahiptir. Temiz su ihtiyac her geçen gün artarken
yaam alanlarn da baz durumlar da suya ulamak pek kolay olmamaktadr. Su Depolar ise bu soruna büyük bir
çözüm getirmektedir.
Kullanlan suyun Temiz ve kaliteli olmas insan sal için çok önemlidir. Bu nedenle kullanlacak su
depolarnn da bu koullar salayacak özelliklerde olmas gerekir.Su depolar htiyaca yönelik çok farkl
kapasitelerde ve özellikler de olabilir.
Özellikle Ülkemiz de yaz aylarn da ortaya çkan su kesintilerinin önüne geçmek su hatlarnn tamir ve
bakmlar srasn da ki kesintilerden etkilenmemek adna pek çok sektör tarafn dan su deposu Kullanlmaktadr.
DÜZCE L ÖZEL DARES AKÇAKOCA KAYMAKAMLII
DEPO Ç TESSAT AKÇAKOCA KAYMAKAMLII ARAZ UYGULAMASI
AKÇAKOCA KAYMAKAMLII ARAZ UYGULAMASI
AKÇAKOCA KAYMAKAMLII ARAZ UYGULAMASI
50 M3 SU DEPO UYGULAMASI
DÜZCE L ÖZEL DARES KAYNALI KAYMAKAMLII
UYGULAMALARI
KULLANIM YER
Toprak alt uygulamalar. Otopark gibi kullanm alanlarnn alt. skân izni olmayan bölgelerde. Szdrmazln esas olduu su havzas gibi hassas yerlerde.
KULLANIM AMACI
çme suyu, kullanma suyu, yamur suyu, yangn suyu, peyzaj suyu depolamak. letmelerde soutma suyu, proses kimyasal vs. depolamak. Kat atk düzenli depolama sahalarnda çöp sznt suyunu toplamak. Atk su terfi istasyonu. Paket artma sistemlerinde çökeltme ve reaktör tank. Stormwater tank. Szdrmaz fosseptik tank.
MALZEME
kolaydr. Betonarme depolar, denize yakn bölgelerde toprakta bulunan tuz oranndan veya tuzlu
sudan gerekli izalaosyon yapldnda etkilenmez. Betonarme depolar, ömrü son derece uzun olan bir malzemedir. Betonarme depolar, salam bir malzemeden imaldir. Bu sayede yer hareketlerinde
çatlamaz ve szdrmazln korur. Betonarme depolar, don seviyesi altnda dahi çok iyi performans gösterir.
YAPISAL
Betonarme depolar yekparedir.. Betonarme depolar yekparedir. D yüzey ve iç yüzeyi düzdür. Betonarme depolar balant borular ile seri veya paralel birletirilebilir ve teorik olarak
sonsuz büyüklükte depolama hacmi elde edilebilir.. Üretim aamasnda depo içine seperatör eklenmesi halinde, 2 ve daha fazla bamsz
depolama hacmi elde edilebilir. Betonarme depolarn kapasiteleri 10 m3-25 m3 ve bunlarn katlar olacak ekilde
deimektedir.
MUKAVEMET
basncnn olutuu bölgelerde görev yapabilecek mukavemettedir.
TEMZLK & SALIK.
Betonarme depolarn, iç duvarnn düz oluu, fayans ile kapl olmas kolay temizlenebilen bir yüzey oluturmaktadr.
Betonarme depolarda, kurun ve kanserojen katklar içermemektedir. Betonarme depolar, içme suyu ve gda ile temas etmesinde hiç bir saknca olmayan bir
malzemedir. Betonarme depolarn, iç duvarnn düz oluu, fayans ile kapl olmas pürüzsüz yüzeye
bakteriler nüfuz edememekte ve tutunamamaktadr. Monoblok betonarme Depolarn et kalnlklar, statik hesaplar yaplarak belirlenmitir.ve
demir donat buna göre uygulanmtr.yer üstünde yer altnda olsa bile günein nlarn geçirmez. Bu sebeple depolanan suda yosunlama olumamaktadr.
KULLANIM KONFORU
Monoblok betonarme Depolar Toprak altnda, barndrd svy serin tutar ve kapaklarda bulunan EPDM szdrmazlk contalar sayesinde buharlama / sv kayb yaanmaz.
Monoblok betonarme Depolarda Depolanan su/sv yaz aylarnda serin, k aylarnda ise scak olur.
Monoblok betonarme Depolarda Depolanan su/sv yaz-k, gece-gündüz s deiimlerinden asgari düzeyde etkilenir.
Monoblok betonarme Depolarda Depolanan su Serin ortamda depolanan içme suyunun tad ve kokusu deimez.
Monoblok betonarme Depolarda bulunan 65 cm iç çapl muayene bacas sayesinde gemici merdiveni ile depo içine rahatlkla eriilebilir.
PRATK UYGULAMA
Monoblok betonarme su depolar prefabrik imal edildiinden arazide kalp demir donat ve betona ihtiyaç yoktur.her arta dayankldr. zaman, içilik ve buna bal maliyet kayplar yoktur.
Betonarme Depolarn yekpare oluu, nakliye ve kurulum ilerini çabuklatrr. Depolar ardr, içilii süratli ve kolaydr Uygulama hava koullarna büyük oranda bal deildir. Depolar istendiinde kaz alanndan çkartlp, baka bir yere tanabilir ve tekrar
gömülüp kullanlabilir stee bal olarak depo ile mekanik oda vastasyla, pompa ve hidrofor gibi
ekipmanlarn güvenli ve sessizce çalmas salanabilir.
ARITMA & FOSSEPTK
Betonarme depolar,uygun yaltm malzemesi ile hem pratik hemde ucuz olarak siyah atk suyun ihtiva ettii asit ve baz bileimlerinden etkilenmez, hale getirilmesi kolaydr.
Monoblok betonarme su depolar kesinlikle szdrmaz. Monoblok betonarme su depolar içine difüzör ve sair ekipmann montajna yönelik
balantlar kolaylkla yapilabilinir. Monoblok betonarme Fosseptik deposu uygulamasnda, atk su serin artlarda depolanr
ve koku oluumu asgari düzeyde kalr. Monoblok betonarme depolar Artma uygulamalarnda, pompalarn neden olaca gürültü
kirlilii minimum düzeyde kalr. Monoblok betonarme depolar, Biyolojik artma uygulamalarnda bakteriler ar souk ve
scaktan korunur ve optimum yaam artlar salanr. Monoblok betonarme Depo içinin düz cidar sayesinde bilhassa fosseptik
uygulamalarnda, vidanjörün depoyu komple boaltmas salanr.
EKONOMK
Monoblok betonarme Depolar da bakm / onarm gerektirmez. Yer altna koyulan Monoblok betonarme Depolar deerli arsada ve bilhassa bina içinde
yer kayb olmaz. Yer altna koyulan Monoblok betonarme Depolar ve saladklar faydalar, binalarn katma
deerini arttrr.
MONOBLOK BETONARME SU DEPOLARININ
DER ÖZELLKLER
1- Plastik depolarda su azald zaman üzerinde olan toprak yükü nedeniyle göçmeler olur.betonarme depolarda bu söz konusu deildir.
2- Plastik depolar d ortamlarda delici kesici aletlerle kolaylkla zarara urayabilir.bu olay betonarme depolarda olmaz.
3- Plastik depolarda özellikle d ortamda ar scak ve soukta genleme ve büzüme nedeniyle baz olumsuzluklar olabilmekte betonarme depolarda olmaz.
UYGULAMALA GÖRSELLER
Zeminde iyiletirme yaplmaldr Zeminde sadece kaba harfiyat yaplmaldr
Zeminde iyiletirme yaplmaldr Zeminde ince malzeme ile tesfiye yaplmaldr
Uzun araçlarla nakliye Uzun araçlarla nakliye
PLASTK DEPOLARIN BETONARME SU DEPOLARININ
Yataklama malzeme ile toprak örtü yapm Yataklama malzemesiz toprak örtü yapm
Vinç ile montaj yaplmas Vinç ile montaj yaplmas
Harici malzeme ile dolgu yaplmas toprak örtü yapm
PLASTK DEPOLARIN BETONARME SU DEPOLARININ
Vinç ile montaj yaplmas Vinç ile montaj yaplmas
Yan yana depolarn koyulmas Yan yana depolarn koyulmas
Harici malzeme ile dolgu yaplmas çkan harfiyatla örtülmesi
PLASTK DEPOLARIN BETONARME SU DEPOLARININ
Yan yana depolarn koyulmas Vinç ile montaj yaplmas
Depo görünüü Depo görünüü
Depo görünüü Depo görünüü