beyaz Çimentonun prefabrik İmalatlarında kullanılmasının

of 13/13
Beyaz Çimentonun Prefabrik İmalatlarında Kullanılmasının Teknik Avantajları T.Delibaş, Ö.Kırca Çimsa Formülhane Haziran, 2017

Post on 02-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint PresentationTeknik Avantajlar T.Deliba, Ö.Krca
Estetik,
Durabilite,
olarak karmza çkmaktadr.
Avantajlar
hakknda bilgi verilmektedir.
sonuçlar yer almaktadr.
saatlik dayanmlar önemli ölçüde arttrddr.
Ayrca; erken mukavemet deerlerinde referans kabul edilen gri çimentoya göre eit mukavemet için gri
çimentoya göre % 50’ye varan oranlarda dozaj avantaj salad görülmütür
Beyaz Çimentonun Prefabrik malatlarnda Kullanlmasnn Teknik
Avantajlar
Yaplan bu çalmada 400 kg/m 3 dozajl ahit gri çimento ile üretilen beton numuneleri; su/çimento
oranlar, normal kür altnda 22 saatlik, 3 günlük, 7 günlük ve 28 günlük basnç dayanmlar açsndan
karlatrlmtr.
Deneylerde Çimsa Çimento Mersin Fabrikas üretimi olan CEM I 52.5R tipi çimento snfnda Süper
Beyaz Çimento ve gri CEM I 42.5Rtipi çimento kullanlmtr.
Tüm karmlarda çimento orannn%3’ü orannda melamin sülfonat esasl süper akkanlatrc
kullanlmtr.
Tüm karmlarda ilk çökme deeri 6cm olarak belirlenmi olup taze birim arlklar 2400 ±50 kg/m3
olacak ekilde beton tasarm yaplmtr.
Beyaz Çimentonun Prefabrik malatlarnda Kullanlmasnn Teknik
Avantajlar
Avantajlar
Portland çimentosu dozaj sabit ilenebilirlikte 400 kg/m3‘den balayarak 600kg/m3’e kadar arttrlm,
Süper Beyaz Çimentonun dozaj ise 300 kg/m3’den balayarak 600 kg/m3’e kadar arttrlmtr.
Numuneler ilk 24 saat 20°C’de kalpta bekletilmi sonrasnda krm zamanna kadar 20 °C scaklkta
su ile kürlenmitir.
15x15x15 cm ebatlarnda küp numuneler 22. saatte, 3.7.ve 28. günde krlarak elde edilen basnç
dayanm sonuçlar deerlendirilmitir.
Avantajlar
Avantajlar
Süper Beyaz Çimento ve Gri Portland Çimentosu ile yaplan 12 dökümde prefabrik üretiminde önem
tayan erken mukavemet geliimine önem verilmitir.
Beyaz çimento erken yüksek mukavemet karakteristiinin temeli olan yüksek C3A oran ve inceliinin
yükseklii ile erken dayanmda gri çimentodan ayn dozajda %50’ye varan oranda dozaj avantaj
salamaktadr. Kapsaml deney tablosu Ek A’da verilmitir.
Beyaz Çimentonun Prefabrik malatlarnda Kullanlmasnn Teknik
Avantajlar
Beyaz Çimentonun Prefabrik malatlarnda Kullanlmasnn Teknik
Avantajlar
Avantajlar
22 Saatlik performans göz önüne aln- dnda 300 doz süper beyaz çimen- tonun 400 kg gri çimento
ile edeer performans verdii görülmektedir.
Standart kür ilemi uygulanan, 500 doz süper beyaz çimento kullanlan beton numuneler 22 saat
sonunda C50 beton snfna e dayanma ulamtr.
22 saatlik deerlerde, özellikle 500 doz üstünde dayanmn büyük ölçüde etkilemedii görülmektedir.
Gri çimentoda ise durum farkllk göstermektedir. 600 doz gri çimento içeren karmda bile
dayanmlarda fark edilebilir art gözlemlenmekte ve 600 doz gri çimento içeren karmlarda ancak
C35 snfna denk gelecek basnç dayanmlar elde edilebilmitir.
Sonuçlar
28günlük basnç dayanm sonuçlar incelendiinde 300 doz süper beyaz çimento içeren betonun
basnç dayanm olarak 450 doz gri çimento içeren beton numunesi ile e dayanm verdii
görülmütür.
Bu durum göz önüne alndnda süper beyaz çimentonun yaklak olarak %50 mertebesinde dozaj
avantaj salad görülmektedir. Ayn zamanda gri çimento dozajn daha üst seviyelere
çkarttmzda beton numuneler 28 günlük basnç dayanmnda süper beyaz çimento ile üretilen beton
numuneleri yakalayamamakta, basnç dayanmlarndaki art yetersiz kalmaktadr.
Yaplan çalmada süper beyaz çimento kullanm ile bir metreküp beton için-deki çimento
dozaj azaltlabilmekte, bu sayede hem son üründe ekonomi salanmakta hem de beton daha
kararl (daha az rötre, daha az çatlak) bir hale gelmektedir.
Sonuçlar
Çimsa Formülhane
F: 00.90.324 454 00 52