Çelik prefabrik Çizimi_steel prefabrics1

of 76/76
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK PREFABRİK PLAN ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2008

Post on 30-Jun-2015

1.446 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T.C. MLL ETM BAKANLII

MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES PROJES)

NAAT TEKNOLOJS

ELK PREFABRK PLAN ZMLER 1

ANKARA, 2008

Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 05.09.2008 tarih ve 186 sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr). Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler. Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz.

NDEKLERAIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 3 1. ELK PREFABRK YAPI YAPIM LKELER VE DETAY ZMLER ...................... 3 1.1. elik Prefabrik Yap...................................................................................................... 3 1.1.1. Tanm .................................................................................................................... 3 1.1.2. nemi ..................................................................................................................... 3 1.2. elik Prefabrik Yapnn Faydalar................................................................................. 4 1.3. elik Prefabrik Yapm lkeleri ...................................................................................... 4 1.4. elik Prefabrik Yap Montaj ........................................................................................ 4 1.5. elik Prefabrik Yap Birleim Detaylar ....................................................................... 5 1.5.1. izim ...................................................................................................................... 8 1.5.2. llendirme ........................................................................................................ 13 1.5.3. Yazlar .................................................................................................................. 17 1.5.4. Taramalar.............................................................................................................. 22 UYGULAMA FAALYET............................................................................................... 23 LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 25 RENME FAALYET2 .................................................................................................. 26 2. ELK PREFABRK YAPI KAT PLANI ZM ........................................................... 26 2.1. elik Prefabrik Yap Kat Plan izim ......................................................................... 26 2.1.1. Akslar ................................................................................................................... 29 2.1.2. Kolonlar................................................................................................................ 30 2.1.3. Duvarlar................................................................................................................ 31 2.1.4. Kaplamalar ........................................................................................................... 32 2.1.5. Giri Merdiveni Dengelendirme........................................................................... 33 2.1.6. Kap ve Pencereler................................................................................................ 33 2.2. elik Prefabrik Yap Kat Plan llendirme............................................................. 35 2.3. Yazlar ......................................................................................................................... 36 2.4. Taramalar .................................................................................................................... 37 UYGULAMA FAALYET............................................................................................... 38 LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 41 RENME FAALYET3 .................................................................................................. 42 3. ELK PREFABRK YAPI KEST ZMLER ............................................................. 42 3.1. Tretuvar Kesiti izimi................................................................................................. 46 3.2. Su Basman izimi...................................................................................................... 48 3.3. D Merdiven Dengelendirme ..................................................................................... 49 3.4. Pencere izimleri ........................................................................................................ 50 3.5. Kap izimleri ............................................................................................................. 51 3.6. Dey Yap Elemanlar Kesiti izimi ......................................................................... 52 3.7. Deme izimi ............................................................................................................ 53 3.8. Sva izimi .................................................................................................................. 54 3.9. at izimi .................................................................................................................. 55 3.10. Baca izimi ............................................................................................................... 57 3.11. Yamur Oluu ve ni Borularnn izimi................................................................ 58 3.12. llendirmeler......................................................................................................... 59 3.13. Yazlar ....................................................................................................................... 60 i

3.14. Tarama izimler........................................................................................................ 61 UYGULAMA FAALYET............................................................................................... 62 LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 65 MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 66 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 69 KAYNAKA ......................................................................................................................... 70

ii

AIKLAMALAR AIKLAMALARKOD ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI SRE N KOUL YETERLK 582YIM213 naat Teknolojisi elik Proje izim elik Prefabrik Plan izimleri 1 elik prefabrik yap kat plannn ynetmelik ve artnamelere uygun olarak nasl izildiinin anlatld renme materyalidir. 40/32 (+40/32 Uygulama Tekrar Yaplmal) elik Yap Kat Plan izimleri ve elik Yap Kesit izimleri modllerini baarm olmak. Kuralna uygun olarak elik prefabrik yap projelerini izmek Genel Ama: Gerekli ortam salandnda istenilen lde ve tekniine uygun olarak elik prefabrik yap projesini izebileceksiniz. Amalar: MODLN AMACI 1. elik prefabrik yapnn yapm ilkeleri ve detay izimlerini yapabileceksiniz. 2. elik prefabrik yap kat plann izebileceksiniz. 3. elik prefabrik yap kesitlerini izebileceksiniz. Ortam: Snf, atlye, mimarlk brosu ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Donanm: Gnyeler, kalemler, ablonlar, silgi ve kazma arac, pergel takm, ini kalemleri, imar ynetmelikleri, genel ve teknik artnameler. Modl iinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen lme aralar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek kendi kendinizi deerlendireceksiniz. retmen modl sonunda size lme arac uygulayarak modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek deerlendirecektir.

LME VE DEERLENDRME

iii

iv

GR GRSevgili renci, Toplumun ihtiyac olan barnma alanlar, eitim alanlar, salk alanlar, elence alanlar, spor alanlar vb. mimarlk mesleini ilgilendiren yaplar imal edilirken avantajlar ve dezavantajlar gz nnde bulundurulur. Bir yapnn yaplmasndaki en nemli ama ncelikle barnma ihtiyacn karlamaktr. Ancak bu ihtiyacn gvenli bir ekilde karlanmas gerekir. Yaplar gnmz artlarnda yapld yerin zelliklerine gre, malzemenin tedarik edilebilirliine gre, kullanm amacna gre eitli malzemelerle inaa edilebilir. lkemiz topraklarnn byk bir blmnn deprem blgesi kuanda olmas, gelien teknolojiye paralel olarak eitli alternatif malzemelerin gelimesine neden olmutur. Bu alternatif malzemelerden ilk akla gelen, elik olmutur. elik malzemenin prefabrik ile birlikte kullanlmas sonucunda lkemizde elik prefabrik yaplarn inaas olduka artmtr. Bu modlde sizlere, elik prefabrik yap yapm ilkeleri ve detay izimleri, elik prefabrik yap kat plan izim aamalar, kesit izim aamalar gibi konular ilem sralarna gre verilmitir.

1

2

RENME FAALYET1 RENME FAALYET1AMAUygun ortam salandnda elik prefabrik yap yapm ilkelerini renerek, detaylar izebileceksiniz.

ARATIRMA evrenizdeki yaplar inceleyerek tayc sistemleri hakknda bilgi sahibi olunuz. elik konstrksiyonlu yaplar ile betonarme yaplar arasnda ne gibi farkllklar var aratrnz.

1. ELK PREFABRK YAPI YAPIM LKELER VE DETAY ZMLER1.1. elik Prefabrik Yap1.1.1. TanmTayc sistemi elik malzemeden oluan, zel atlyelerde retilip inaat mahallinde eitli birletirme aralar ile birletirilerek oluturulan yap sistemlerine elik prefabrik yaplar denir.

1.1.2. nemilkemiz topraklarnn %92sinin deprem blgesinde olduu ve insanlarn %95inin bu blgelerde yaad dnlrse elik prefabrik yaplar olduka cazip hale gelmektedir. elik prefabrik yaplarda yap ykleri, betonarme yaplara nazaran daha az olduu iin malzeme kesitleri daha kk kar. Malzeme kesitlerinin kk kmas da daha yksek, daha dayankl yaplar yapmamz ve daha fazla net alanlar elde etmemizi salar. elik prefabrik yap elemanlar zel atlyelerde imal edildikleri iin l hatas yoktur, gerektiinde yenilenebilir zelliktedir. Her sektrde olduu gibi zamann nemi byktr. elik prefabrik yaplar zamandan tasarruf salad gibi, antiye alannda byk stok mahalleri de oluturmaya gerek kalmaz.

3

1.2. elik Prefabrik Yapnn Faydalarelik prefabrik yap retiminin hzl, kaliteli ve ekonomik olmas nedeniyle tm dnyada uygulanmaktadr. elik prefabrik yaplar, fabrikada bilgisayar kontroll makineler ile srekli denetim altnda imal edilir. elik yap elemanlar ile en tehlikeli deprem blgelerinde bile ksa srede ok katl ekonomik binalar yaplmaktadr. Elemanlarn tanabilir olmas, kolay sklebilmesi, tayc sistemlerden bamsz tesisat denebilmesi, en kt hava artlarnda, byk i makineleri gerektirmeden, vasfsz iiler altrlarak yaplabilmesi nemli bir avantajdr. elik prefabriin bir dier zellii de retimin her aamasnda kolay denetlenebilmesidir. Beton iinde kalmad iin yapm sonras, ncesi ve yapm srasnda denetlenebilir. Bunlarn yan sra kalp hazrlama, demir deme, beton dkm, zorunlu olarak belirli bir sre beklendikten sonra kalp skm gibi zaman alc iler yoktur. elik prefabriin byk bir blmnn fabrikada yaplmas, inaat alan ve evresindeki kirliliin en aza indirilmesini salarken, tm montaj ilerinin byk makineler gerektirmedii iin ses kirlilii de ok azdr. Yapm ve bakm kolay olan elik prefabrik elemanlar saladklar konforun yannda maliyetleri de drmektedir. Prefabrik yaplar istenilen ve ihtiya duyulan deiiklileri yapmada kolaylk salar.

1.3. elik Prefabrik Yapm lkelerielik prefabrik yaplar tayc sistem asndan, panel taycl ve ereve taycl olmak zere iki ekilde yaplmaktadr. Tayc ereve olan sistemler, ncelikle daha byk, serbest aklkl ve kurulduktan sonra tekrar sklp tanmaya olanak salayan yaplarda kullanlmaktadr. Panel tayc sistemler ise panel evresinde bir ereve bulunmakla beraber esas tayc panelin kendisi olan sistemlerdir. Genellikle bir defa kurulduktan sonra kabul edilebilir bir fire oranyla sklp tekrar tanabilir olacak ekilde planlanmam, kalc, hafif yaplarda kullanlmaktadr. Kalc hafif yaplarda kurma srasnda birletirmelerde kaynak, yerinde dklm beton, imento harc vb. gibi kalc olan birletirme yntemleri kullanlmaktadr.

1.4. elik Prefabrik Yap Montajelik prefabrik yaplarda kolon ve kiri olarak kullanlan elik profiller; I, H, U, L vb. gibi hadde profillerinden elde edilebilir. Bu profillerin bir ksm atlyelerde, bir ksm ise antiyede birletirilir. elik prefabrik yaplarn montajnda genellikle bulonlu veya kaynakl birleim tercih edilir. eliklerin kesit ebatlar standartlarca belirlenip mm cinsinden llendirilir.

4

1.5. elik Prefabrik Yap Birleim Detaylarelik prefabrik yaplarn tasarmnda birleim yerlerinin tasarmnda; TS EN 199318+AC elik yaplarn tasarm - Blm 18: Genel kurallar Birleim Yerlerinin Tasarm, TS 3357 elik Yaplarda Kaynakl Birleimlerin Hesap ve Yapm Kurallar, standartlar geerlidir.

elik yaplar, profillerin ve levhalarn birletirme elemanlar ile birletirilmesi sonucunda elde edilir. Birletirilen elemanlarn zarar verilmeden sklp sklememe durumuna gre ikiye ayrlabilir. Sklebilen birleim aralar bulonlardr. Sklemeyen birletirme aralar ise perin ve kaynaktr. Bulon (cvata); silindirik gvdeli, alt keli balkl, ucunda spiral di alm ksm bulunan bir birletirme aracdr. Deliine konduktan sonra di alm ucuna, altna pul ve ardndan rondela konmak suretiyle somunu taklr.

ekil 1.1: Birletirmelerde kullanlan bulon, cvata ve pul

5

ekil 1.2: Bulon, somun pul ve skan levhalar

ekil 1.3: Bulonlarn projede gsterili ekilleri

Perin; yuvarlak elikten presleme suretiyle elde edilen, delik evresinde ezilme ve gvdesinde makaslama etkisiyle yk tayan birletirme aracdr. Bir daha zlemeyecek olan birletirmelerde kullanlr. Yerine konmam perinler, bir ba ve gvdeden meydana gelir. Esas perin, ap yerine konmu ve dvlm olandr. nk yerine konmam perin ap, yerine konmu perin apndan 1 mm kktr. Yerine yerletirilen perin, dvldkten sonra delii tamamen doldurmaldr. Bu nedenle yerine konmam bir perin, yerine konduktan ve dvldkten sonra hem delii dolduracak hem de bir ba oluturacak uzunlukta seilmelidir, Perin retiminde, ana malzemeye gre daha yumuak kalitede elik kullanlr.

ekil 1.4: Yuvarlak bal perin

ekil 1.5: Dz bal perin

6

ekil 1.6: Perinle birletirme detaylar

ekil 1.7: Perinlerin projede gsterili ekilleri

ekil 1.8: Perinlerin zellikleri iin kullanlan iaretler

Kaynak, ayn veya benzer alaml metallerin s tesiri altnda birbirlerine birletirilmesi ilemidir. Kaynak, yaplarda bu yzyln bandan itibaren kullanlmaya balanmtr. lk defa yksek yaplarda, sonra gemi inaatnda, daha sonra da kpr yapmnda kullanlan kaynak, bugn btn elik inaat ve imalat sanayisinin balca birletirme arac durumuna gelmitir. 7

ekil 1.9: Kaynaklarn Projede Gsterili ekilleri

1.5.1. izimDetay izimlerinde srasyla; Akslar izilir. Birletirilecek elemanlar izilir. Birletirmede levha gerekiyorsa gerekli levhalar izilir. Birletirme elemanlar izilir.

Aadaki ekillerde sk kullanlan birletirme detaylarndan rnekler verilmitir.

ekil 1.10: Kolon-kiri birletirme detay izimi

8

ekil 1.11: Kolonlar iin kullanlan taban levhas detaynn izimi

ekil 1.12: Kolon ankraj detaynn izimi

9

ekil 1.13: Ksmi elik kafes kiri

ekil 1.14: Ksmi elik kafes kiri detay ve plakasnn detay izimi

10

ekil 1.15: Ksmi elik kafes kiri detay ve plakasnn detay izimi

ekil 1.16: Ksmi elik kafes kiri detay ve plakasnn detay izimi

11

ekil 1.17: Ksmi elik kafes kiri detay ve plakasnn detay izimi

ekil 1.18: Ksmi elik kafes kiri detay ve plakasnn detay izimi

ekil 1.19: Ksmi elik kafes kiri detay ve plakasnn detay izimi

12

1.5.2. llendirmellendirmeler yaplrken srasyla; Projede gsterili ekillerine gre birletirme aralar izilir. Birletirme aralarnn lleri yazlr. Birletirilen paralarn lleri yazlr.

ekil 1.20: Kolon-kiri birleim detay llendirmesi

ekil 1.21: Kolonlar iin kullanlan taban levhas detaynn llendirilmesi

13

ekil 1.22: Kolon ankraj detaynn llendirilmesi

ekil 1.23: Kolon ankraj detay ve plakasnn llendirmesi

14

ekil 1.24: Kolon ankraj detay ve plakasnn llendirmesi

ekil 1.25: Kolon ankraj detay ve plakasnn llendirmesi

15

ekil 1.26: Kolon ankraj detay ve plakasnn llendirmesi

ekil 1.27: Kolon ankraj detay ve plakasnn llendirmesi

ekil 1.28: Kolon ankraj detay ve plakasnn llendirmesi

16

1.5.3. Yazlar

600x450x10

ekil 1.29: Kolon-kiri birleim detay yazlarnn yazlmas

ekil 1.30: Kolonlar iin kullanlan taban levhas detay yazlarnn yazlmas

17

200 50

1000 500

50 20020 50 200

A-A KESTB250 50 75 10 310 1000x500x20 1000 480 230

200 50 205070 B-B KEST

10 310

250 75 50140 50 50 10110

250x110x10

500 260

1000x250x10

7 7

A1000x250x10600

7

7

A

7050

2[]260

7 7

250x110x10

ekil 1.31: Kolon ankraj detay yazlarnn yazlmas

18

B

50 50 140 110 10

120 260 500

420202

00 200

450

ekil 1.32: Kolon ankraj detay ve plakasnn yazlarnn yazlmas

ekil 1.33: Kolon ankraj detay ve plakasnn yazlarnn yazlmas

19

ekil 1.34: Kolon ankraj detay ve plakasnn yazlarnn yazlmas

ekil 1.35: Kolon ankraj detay ve plakasnn yazlarnn yazlmas

20

ekil 1.36: Kolon ankraj detay ve plakasnn yazlarnn yazlmas

ekil 1.37: Kolon ankraj detay ve plakasnn yazlarnn yazlmas

21

1.5.4. TaramalarDetay izimi, llendirmelerin yaplmas ve yazlarn yazlmasndan sonra en son olarak gerekli taramalar tarama standartlarna gre yaplr.

ekil 1.38: 6 Korniyer taramas

22

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYETKsmi olarak ekli verilen kafes kiriin 2 numaral detayn izip llendirerek gerekli taramalar yapnz.

ekil 1.39: Ksmi kafes kiri

lem Basamaklar izim ara gerelerinizi hazrlaynz. izim kdn masaya sabitleyiniz. Birleim yeri detayn iziniz. izdiiniz detay llendiriniz. Detay bilgilerini yaznz. Detay taramalarn yapnz.

neriler izim ara gerelerinizi hazrlaynz izim ara gerelerinizin ve izim masanzn temizliini kontrol ediniz. Kirli ise temizleyiniz. izim esnasnda arkadalarnzla akalamaynz. izim esnasnda dik pozisyonda oturunuz. Temiz ve titiz alnz. Plan izimlerinin lee uygun olup olmadn kontrol ediniz. Sreyi doru kullannz. izim bittikten sonra ara gerelerinizi ve masanz temizleyiniz.

23

KONTROL LSTES

Deerlendirme lei 1. 2. 3. 4. 5. 6. izim ara gerelerinizi hazrladnz m? izim kdn masaya sabitlediniz mi? Birleim yeri detayn izdiniz mi? izdiiniz detay llendirdiniz mi? Detay bilgilerini yazdnz m? Detay taramalarn yaptnz m?

Evet

Hayr

DEERLENDRME Uygulama deerlendiriniz. faaliyetinde yapm olduunuz almay kontrol listesine gre

Yapm olduunuz deerlendirme sonucunda eksiiniz varsa faaliyete geri dnerek ilgili konuyu tekrarlaynz.

24

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRMEAadaki sorularn cevaplarn doru veya yanl olarak deerlendiriniz. SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) elik prefabrik yaplar depreme kar dayankszdr ( ) elik prefabrik antiyelerinde byk stok mahalleri oluturmaya gerek yoktur. ( ) elik prefabrik yaplar fabrikada kontroll bir ekilde imal edilir. ( ) elik malzeme ile byk aklklar gemek zordur. ( ) elik prefabrik yaplarda birleim arac olarak imento kullanlr ( ) Perinler sklemeyen birletirme aralardr. ( ) Kaynaklar sklebilen birletirme aralardr. ( ) Bulon (cvata) silindirik gvdeli, alt keli balkl, ucunda spiral di alm ksm bulunan bir birleim aracdr. ( ) Birleim detay izilirken nce birletirilecek paralarn izimi yaplr.

25

RENME FAALYET2 RENME FAALYET2AMAUygun ortam salandnda elik prefabrik yap kat plann izebileceksiniz.

ARATIRMA evrenizdeki yaplar inceleyerek tayc sistemleri hakknda bilgi sahibi olunuz. elik konstrksiyonlu yaplar ile betonarme yaplar arasnda ne gibi farkllklar vardr, aratrnz. Mimarlk brolarna giderek elik prefabrik yap kat planlarn nasl izdiklerini aratrnz.

2. ELK PREFABRK YAPI KAT PLANI ZM2.1. elik Prefabrik Yap Kat Plan izimBu modlde izeceimiz kat plannda kullanlan elik kolonlar ve elik kiriler aada gsterildii ekilde olacaktr. Kolonlar;

26

KEST

G Kg/m

h mm 300

b mm 100

tw mm 10

tf mm 16

r1 mm 16

r2 mm 8

A

UPN 300

46,2

58,8

ekil 2.1: Kolonlar iin kullanlan profil

Kiriler;

KEST

G Kg/m

h mm 190

b mm 200

tw mm 6,5

tf mm 10,0

r1 mm 18

A mm 53,83

HE 200 A

42,3

ekil 2.2: Kiriler iin kullanlan profil

elik prefabrik yap kat plan izimine balayabilmek iin izim kdn masaya gnyesinde olacak ekilde yaptrmalyz. izim kdn masaya yaptrmadan nce masamz gzelce temizlemeliyiz. izim kalemlerimizi nceden hazrlam ve nlmz giymi olmalyz. izim kadn masaya yaptrrken gnye ve paralel cetvelimizi kullanmalyz. elik prefabrik yap kat plan aadaki ilem basamaklar dorultusunda izilir. 27

Kt masaya gnye ve paralel yardmyla izole bant kullanlarak balanr (yaptrlr). Plann llerine gre izim alan belirlenir. Kolon akslar izilir. Kolonlar izilir. Duvarlar izilir. Kaplamalar izilir. Giri merdiveni dengelendirilir. Kap ve pencere bokuklar belirlenir. Kap ve pencereler izilir. llendirme yaplr. D llendirme yaplr. Kotlu llendirme yaplr. Yazlar yazlr. Taramalar yaplr. izim mahalli ve izim ara gereleri bir sonraki izime hazrlanmak zere temizlenir.

ekil 2.3: izim kdnn masaya yaptrlmas

28

Kdmz masaya yaptrdktan sonra planmzn izim alann belirlemeliyiz. Bu ilemi yaparken plann llerini gz nne alarak, izimden sonra da llendirme iin gerekli boluklar brakarak kt zerinde bir ereve ile belirlemeliyiz.

ZM ALANI

ekil 2.4: izim alannn belirlenmesi

2.1.1. Akslar1 2 3 4 5

A

A

B

B

C

C

D

D

1

2 3

4

5

ekil 2.5: Akslarn izilmesi

29

2.1.2. Kolonlar

1

2 3

4

5

A

A

B

B

C

C

D

D

1

2 3

4

5

ekil 2.6: Kolonlarn izilmesi

30

2.1.3. Duvarlar

1

2 3

4

5

A

A

B

B

C

C

D

D

1

2 3

4

5

ekil 2.7: Duvarlarn izilmesi

31

2.1.4. Kaplamalar

1

2 3

4

5

A

A

B

B

C

C

D

D

1

2 3

4

5

ekil 2.8: Kaplamalarn izilmesi

32

2.1.5. Giri Merdiveni Dengelendirme

Birinci rht

BRNC RIHTIN ZLMES

Kesit izgisinin stnde kalan basamaklar

RIHT VE BASAMAKLARIN ZLMES

k hatt

IKI HATTININ ZLMES

ekil 2.9: Giri merdiveninin izilmesi

2.1.6. Kap ve PencerelerPlanda kullanlan kap ve pencerelerin lleri aada gsterildii gibi olacaktr. Pencere ve kaplar ahap malzemeden yaplacaktr.

33

PNE EE E CRLR

O AP N E E E :1 30 D E C R L R 40/110 4

S L NP N E E E :1 30v 6 30 A O E C R L R 40/1 e1 0/114 0 1 60

B N Ov CP N E E E :6 0 A Y eW E C R L R 0/66 0

KP A A IL RG K P I:10 0 R A IS 0/22

O AK P A I:90/22 D A IL R 0

B N OveW A IL R AY CK P A I:80/22 0

10 0

9 0

8 0

ekil 2.10: Planda kullanlan kap ve pencereler

1

2 3

4

5

A

A

B

B

C

C

D

D

1

2 3

4

5

ekil 2.11: Kap ve pencerelerin izilmesi

34

2.2. elik Prefabrik Yap Kat Plan llendirme1290 140

2 350 914 264

4310

5140 130

100

182

60

162

A20

140/130

60/6020

140/13020

A20

126

20

310

10

234225

10

310

140/130

140/130

12280/22010 10 10

365 140

227

80/220

280

B994 249

205

90/220

90/220

140

345

345

365

B249

90/220120/130 60/60

109

C

20

10

20

120

10

130

10

284

10

310

20

120

60

10

994

239

249

60/60

+170120

61

20

250

20429

604

20

140/130

140

137

380

271

220

D

20

20

130

380

340

100/220

90/220

C

160/130

70/130

D

+0,8515157 30 30 30

100/220

0,00

165 290

100

135 50

160264 914

219310

70

65

1

2 3

4

5

ekil 2.12: llendirmelerin yaplmas

35

2.3. Yazlar1100B

2 3290 140 50 182 914 264 60 162

4310 140 130

5

A20 126

140/130

60/6020

140/13020 122

A20

20

310 ODA 10,18 M2

10

234225

10

310 ODA 14,63 M2

140/130

365 140

345

345

80/220

10

10

10

227

80/220

239

60/60

MUTFAK 7,50 M2 10 310

10

249

109

C

10

20

120 10120 20

130 +170

10

284

20137

120

994

WC 100/220 90/220

120/130

994 249 60

249

ANTRE 7,57 M2

280

B

205

90/220

90/220

140

365

A

140/130

BANYO 5.00 M2

A

B

90/220

C

60/60

61

20

250

20429

604 SALON 20,86 M2

20

140/130

340

140 130

380

271

220

20

D

20

380

160/130

70/130

D

+0,85B

100/220

15

157

30 30 30

0,00

165 290

100

135 50

160 264 914

219 310

70

65

1

2 3

4

5

ZEMN KAT PLANI

LEK : 1 / 50

ekil 2.13: Yazlarn yazlmas

36

2.4. Taramalar

1

2 3

4

5

A1 40/ 130

14 0/1 30

60/ 60

14 0/13 0

A14 0/1 30

A

1 0 ,18 M2

5.0 0 M 2

80 /22 0

O DA

B AN YO

O DA1 4,6 3 M2

HO L

B80/ 220

9 0/22 0

90 /22 0

BA NTRE7,5 7 M 2

WC60/ 60

MUTFA K7,5 0 M 2

C6 0/60

1 20 /130

9 0/22 0

13 X 17 /30

S AL O N20 ,86 M2

+ 0,8 5

D

14 0/1 30

15

1

2

15

ZEMN KAT PLANI

10 0/2 20+17 0

90/ 220

C

16 0/13 0

7 0/13 0

D

ekil 2.14: Taramalarn yaplmas

100 /220

0 ,00

4

5

LEK : 1/50

37

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET

ekil 2.15: elik prefabrik yap plan

Verilen elik prefabrik yap plann kurun kalem tekniini kullanarak 1/50 leinde iziniz.

38

lem Basamaklar izim ara gerelerinizi hazrlaynz. izim kdn masaya sabitleyiniz. izim alann belirleyiniz. Kolon akslarn iziniz. Duvarlar iziniz. Kaplamay iziniz. Giri merdiveninin dengelendirmesini yapnz. Kap ve pencere boluklarn belirleyiniz. Kap ve pencereleri iziniz. llendirmeyi yapnz. D llendirmeyi yapnz. Kotlu llendirmeleri yapnz. Yazlar yaznz. Taramalar yapnz. izim mahallini ve izim ara gerelerinizi temizleyiniz.

neriler

izim ara gerelerinizi hazrlaynz izim ara gerelerinizin ve izim masanzn temizliini kontrol ediniz. Kirli ise temizleyiniz. izim esnasnda arkadalarnzla akalamaynz. izim esnasnda dik pozisyonda oturunuz. Temiz ve titiz alnz. Plan izimlerinin lee uygun olup olmadn kontrol ediniz. Sreyi doru kullannz. izim bittikten sonra ara-gerelerinizi ve masanz temizleyiniz.

39

KONTROL LSTES

Deerlendirme ltleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. izim ara gerelerinizi hazrladnz m? izim kdn masaya sabitlediniz mi? izim alann belirlediniz mi? Kolon akslarn izdiniz mi? Duvarlar izdiniz mi? Kaplamay izdiniz mi? Giri merdiveninin dengelendirmesini yaptnz m? Kap ve pencere boluklarn belirlediniz mi? Kap ve pencereleri izdiniz mi?

Evet

Hayr

10. llendirmeyi yaptnz m? 11. D llendirmeyi yaptnz m? 12. Kotlu llendirmeleri yaptnz m? 13. Yazlar yazdnz m? 14. Taramalar yaptnz m? 15. izim mahalini ve izim ara gerelerinizi temizlediniz mi?

DEERLENDRME Uygulama deerlendiriniz. faaliyetinde yapm olduunuz almay kontrol listesine gre

Yapm olduunuz deerlendirme sonucunda eksiiniz varsa faaliyete geri dnerek ilgili konuyu tekrarlaynz.

40

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRMEAadaki sorularn cevaplarn doru veya yanl olarak deerlendiriniz. SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 ( ) elik prefabrik yap kat plannda kolonlar detayl izilir. ( ) elik prefabrik yap kat plannda slak hacim taramas yaplr. ( ) elik prefabrik yap kat plannda baca yerleri gsterilmez ( ) elik prefabrik yap kat plannda pencere lleri yazlmaz. ( ) elik prefabrik yap kat plannda akslar gsterilir. ( ) izim alan belirlenirken plan lleri gz nne alnmaldr. ( ) elik prefabrik yap kat plann izerken belli bir ilem srasna uyulmasna gerek yoktur. 8 ( ) elik prefabrik yap kat plann iziminde duvarlar pencere yerleri belirlendikten sonra izilir.

41

RENME FAALYET3 RENME FAALYET3AMAUygun ortam salandnda elik prefabrik yap kesitini izebileceksiniz.

ARATIRMA evrenizdeki yaplar inceleyerek tayc sistemleri hakknda bilgi sahibi olunuz. elik konstrksiyonlu yaplar ile betonarme yaplar arasnda ne gibi farkllklar var, aratrnz. Mimarlk brolarna giderek elik prefabrik yap kesitlerini nasl izdiklerini aratrnz.

3. ELK PREFABRK YAPI KEST ZMLERKesit izme kurallar; Kesme dzlemine deen yzeyleri temsil eden izgiler, kesite girmeyen ksmlardan ayrt edilebilmesi iin daha kaln izilmelidir. Kesite giren farkl elemanlarn birbirinden ayrt edilebilmesi iin izgi kalnlklar birbirinden farkl olmaldr. Kesite giren yap elemanlarnn arkasnda kalan elemanlar yokmu gibi dnlr fakat ifade edilmesi gerekiyorsa kesik izgilerle ifade edilir. Kesite giren yap elemanlar malzeme cinsine uygun ve standartlara gre taranmaldr. Kesilmeyen fakat kesme dzleminin gr alannda olan yap elemanlarnn grnleri de izilmelidir. Grnte kalan elemanlar, kesit dzlemine olan uzaklklarna gre eitli kalnlklarda izilmeli, grnen elemann uzakl arttka izgi inceltilmelidir. Kesme dzlemi snrszdr. rnein kat plannda izleriyle gsterilecek bir kesme dzleminin, binay temelden atya kadar kestii dnlmeli ve ona gre kesit izilmelidir. Dey kesitlerde kesme dzleminin arkasnda kalan ksm yokmu gibi dnlr ve izimde gsterilmez. Kesit kat planndaki kesme dzleminde adlandrld gibi ayn harflerle adlandrlmal ve izim lei yazlmaldr. 42

1

2 3

4

5

A1 40/ 130

14 0/1 30

60/ 60

14 0/13 0

A14 0/1 30

A

1 0 ,18 M2

5.0 0 M 2

80 /22 0

O DA

B AN YO

O DA1 4,6 3 M2

HO L

B80/ 220

9 0/22 0

90 /22 0

BA NTRE7,5 7 M 2

WC60/ 60

MUTFA K7,5 0 M 2

C6 0/60

1 20 /130

9 0/22 0

13 X 17 /30

S AL O N20 ,86 M2

+ 0,8 5

D

14 0/1 30

15

1

2

15

ZEMN KAT PLANI

ekil 3.1: Kesiti izilecek plann zemin kat plan

10 0/2 20+17 0

90/ 220

C

16 0/13 0

7 0/13 0

D

100 /220

0 ,00

4

5

LEK : 1/50

43

1290 40 58 102 140

2 350 182 914 264 60 162

4310 140 13210

558 4040 85

20 90

B140/13030 10 20 20

BALKON

A

60/60

10

140/130 420 310

10

A

10

90

310

10225

244

10

90140/130

10

BALKON

36

375 140/130

365

80/220

345

345

140

10,18 M2

14,63 M2

10

10

207

280

10

80/220

WC60/60 994 249 239

80

249

249

10

C

110

20

60

7,50 M2

60/130

60

MUTFAK

994

7,00M2 20 120 10 100/220

ANTRE424 7,57 M2 90/220

10 90/220

310

80/220 20 90

10

B

185

10

90/220

90/220

140

365

A

ODA

ODA

A

18 80

80/220 20

80

80/220 20

B

10

C10

60/60

120

+442

61

380

16X 17 /3 0

340

140 132

20,86 M2210

20

120

10 120

2020

604 160/130 10110

20 80/220

381

20

90

10

120

400 50

20

20

160 264 914

219 310

52

10

83

60 40

290

1

2 3

4

5

NORMAL KAT PLANI

LEK : 1/50

ekil 3.2: Kesiti izilecek plann normal kat plan

Yukarda zemin kat plan ve normal kat plan verilen elik prefabrik yapnn A-A kesiti aadaki ilem basamaklar dorultusunda izilir. ncelikle kesiti izilecek projenin kat plan, kesit bak ynne uygun istikamet gz nne alnarak katlanmaldr. 44

40 58

D

380

SALON

BALKON

140/130 709

429

137

42090 10

90

10

D

B

Kesit izimi genellikle tama yntemi ile yaplr. Tama ynteminin uygulanabilmesi iin kesiti karlacak plan ile izdiimiz kesit ayn lekte olmaldr. Ayn lekte deillerse tama yntemi yerine plan zerinden l alarak kesit izilir.

1

2 3

4

5

B140/130 60/60 140/130

A

A

140/130

A

80/220

ODA 10,18 M2

BANYO 5.00 M2

ODA 14,63 M2

140/130

A

ekil 3.3: Plann kesit yn dorultusunda katlanmas

Kesit izimine balayabilmek iin izim kdn masaya gnyesinde olacak ekilde yaptrmalyz. izim kdn masaya yaptrmadan nce masamz gzelce temizlemeliyiz. izim kalemlerimizi nceden hazrlam ve nlmz giymi olmalyz. izim kadn masaya yaptrrken gnye ve paralel cetvelimizi kullanmalyz.

ekil 3.4: izim kdnn masaya yaptrlmas

45

Kesiti izebilmek iin izim alan belirlenir.

ZM ALANI

ekil 3.5: izim alannn belirlenmesi

Tretuvar kesiti izilir. Su basman seviyesi belirlenir. D merdiven dengelendirmesi yaplr. Pencereler izilir. Kaplar izilir. Dey yap elemanlar izilir. Demeler izilir. Sva izilir. at izilir. Baca izilir. Yamur oluu ve ini borular izilir. llendirmeler yaplr. Yazlar yazlr. Taramalar yaplr.

3.1. Tretuvar Kesiti izimiBinann d etkenlere kar gsterdii dayankll azaltabilecek olan sularn direkt olarak binaya ulamasn engellemek amacyla bina eteini dolaan dar kaldrma tretuvar denir.

46

1

2 3

4

5

B140/130 60/60 140/130

A

A

140/130

A

ODA 10,18 M2

80/220

BANYO 5.00 M2

ODA 14,63 M2

140/130

A

Tama izgileri

ekil 3.6: Tretuvar kesitinin izilmesi

47

3.2. Su Basman izimi

ekil 3.7: Su basman seviyesinin izilmesi

48

3.3. D Merdiven Dengelendirme

I- I KEST

I

I

ekil 3.8: D merdivenin dengelendirilmesi

49

3.4. Pencere izimleri

130

140

I-I KEST

80/220

BALKON

I

140/130

I

PENCEREKEST ZM

PENCEREGRNZM

ekil 3.9: Pencere kesitlerinin izilmesi

50

130

BALKON

140/130

3.5. Kap izimleri

I- I KEST

I

I

90/220

90/220

KAPI KEST ZM

KAPI GRNZM

ekil 3.10: Kap kesitlerinin izilmesi

51

3.6. Dey Yap Elemanlar Kesiti izimi1 2 3 4 5

B140/130 60/60 140/130

A

A

140/130

80/220

A

ODA 10,18 M2

BANYO 5.00 M2

ODA 14,63 M2

140/130

A

ekil 3.11: Dey yap elemanlarnn kesitlerinin izilmesi

52

3.7. Deme izimi1 2 3 4 5

B

A

140/130

60/60

140/130

A

140/130

80/220

A

ODA 10,18 M2

BANYO 5.00 M2

ODA 14,63 M2

140/130

A

ekil 3.12: Demelerin izilmesi

53

3.8. Sva izimi1 2 3 4 5

B140/130 60/60 140/130

A

A

140/130

80/220

A

ODA 10,18 M2

BANYO 5.00 M2

ODA 14,63 M2

140/130

A

ekil 3.13: Svalarn izilmesi

54

3.9. at izimi

A- A KEST

A

A

ATI PLANIekil 3.14: at plan

55

ekil 3.15: at kesitinin izimi

56

3.10. Baca izimi1 2 3 4 5

B140/130 60/60 140/130

A

A

140/130

A

80/220

ODA 10,18 M2

BANYO 5.00 M2

ODA 14,63 M2

140/130

A

ekil 3.16: Baca kesitinin izimi

57

3.11. Yamur Oluu ve ni Borularnn izimi1 2 3 4 5

B140/130 60/60 140/130

A

A

140/130

80/220

A

ODA 10,18 M2

BANYO 5.00 M2

ODA 14,63 M2

140/130

A

ekil 3.17: Yamur oluu ve ini borularnn izilmesi

58

3.12. llendirmeler

+12,06

+12,06

+11,25 +10,76

+11,25 +10,76

60 21 1 9 12

+9,55

272 130 21 19 12

+9,86 +9,34

+9,86 +9,34 +9,55

+8,04

272

+8,04

60 21 8 23 160

+6,83

272 130 21 19 12

+7,14 +6,62

90

+7,14 +6,62 +6,83

+5,32

272

+5,32

160

+4,11 +3,90

60 21 8 23

+4,42

272 130 21 19 12 90

+4,42 +4,11 +3,90

+2,60 +1,70 +0,85 +0,34 0,00

272

+2,60 +1,70 +0,85 +0,34 0,00

160

48 12

ekil 3.18: llendirmelerin yaplmas

59

48

12 90

3.13. Yazlar+12,06 +12,06

+11,25 +10,76

+11,25 +10,76

60 21 19 12

+9,55

272 130 21 19 12

+9,86 +9,34

+9,86 +9,34 +9,55

+8,04

272

+8,04

160

60 21 8 23

+6,83

272 130 21 19 12

+7,14 +6,62

90

+7,14 +6,62 +6,83

+5,32

272

+5,32

160

+4,11 +3,90

60 21 8 23

+4,42

272 130 21 19 12 90

+4,42 +4,11 +3,90

+2,60 +1,70 +0,85 +0,34 0,00B.APERDE

272

+2,60 +1,70 +0,85B.APERDE

160

48

SIKISTIRILMIS TOPRAKDOLGU

48

12 90

12

+0,34 0,00

MSB312 BETONBORDUR MSB312 BETONBORDUR

A- AKESITI

OLCEK: 1 / 50

ekil 3.19: Yazlarn yazlmas

60

3.14. Tarama izimler+12,06 +12,06

+11,25 +10,76

+11,25 +10,76

60 21 19 12

+9,55

272 130 21 19 12

+9,86 +9,34

+9,86 +9,34 +9,55

+8,04

272

+8,04

160

60 21 8 23

+6,83

272 130 21 19 12

+7,14 +6,62

90

+7,14 +6,62 +6,83

+5,32

272

+5,32

160

+4,11 +3,90

60 21 8 23

+4,42

272 130 21 19 12 90

+4,42 +4,11 +3,90

+2,60 +1,70 +0,85 +0,34 0,00B.APERDE

272

+2,60 +1,70 +0,85B.APERDE

160

48

SIKISTIRILMIS TOPRAKDOLGU

48

12 90

12

+0,34 0,00

MSB312 BETONBORDUR MSB312 BETONBORDUR

A- AKESITI

OLCEK: 1 / 50

ekil 3.20: Taramalarn yaplmas

61

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET

ekil 3.21: A-A kesiti izilecek elik prefabrik yapnn plan

ekilde verilen elik prefabrik yapnn A-A kesitini iziniz.

A A62

lem Basamaklar izim ara gerelerinizi hazrlaynz. izim kdn masaya balaynz. Plan kesitini izeceiniz kesit dorultusunda masaya balaynz izim alannn belirleyiniz. Zemin izgisini iziniz. Tretuvar iziniz. Su basman seviyesini belirleyerek iziniz. Dey elemanlar iziniz. Kat yksekliini belirleyiniz. Kat demesini iziniz. Svalar iziniz. Pencereleri iziniz. Kaplar iziniz. Kafes kirili at kesitini iziniz. Svalar iziniz. Bacalar iziniz. Yamur oluu ve ini borularn iziniz. izgisel llendirmeyi yapnz. Kotlu llendirmeyi yapnz. Yazlar yaznz. Taramalar yapnz.

neriler izim ara gerelerinizi hazrlaynz

izim ara gerelerinizin ve izim masanzn temizliini kontrol ediniz. Kirli ise temizleyiniz.

izim esnasnda arkadalarnzla akalamaynz.

izim esnasnda dik pozisyonda oturunuz.

Temiz ve titiz alnz.

Plan izimlerinin lee uygun olup olmadn kontrol ediniz.

Sreyi doru kullannz.

izim bittikten sonra ara gerelerinizi ve masanz temizleyiniz.

63

KONTROL LSTES

Deerlendirme lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 izim ara gerelerinizi hazrladnz m? izim kdn masaya baladnz m? Plan kesitini izeceiniz kesit dorultusunda masaya baladnz m? izim alann belirlediniz mi? Zemin izgisini izdiniz mi? Tretuvar izdiniz mi? Su basman seviyesini belirleyerek izdiniz mi? Dey elemanlar izdiniz mi? Kat yksekliini belirlediniz mi?

Evet

Hayr

10 Kat demesini izdiniz mi? 11 Svalar izdiniz mi? 12 Pencereleri izdiniz mi? 13 Kaplar izdiniz mi? 14 Kafes kirili at kesitini izdiniz mi? 15 Svalar izdiniz mi? 16 Bacalar izdiniz mi? 17 Yamur oluu ve ini borularn izdiniz mi? 18 izgisel llendirmeyi yaptnz m? 19 Kotlu llendirmeyi yaptnz m? 20 Yazlar yazdnz m? 21 Taramalar yaptnz m?

64

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRMEAadaki sorularn cevaplarn doru veya yanl olarak deerlendiriniz. SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) Kesit iziminde balkon taramas yaplmaz. ( ) Kesit iziminde kotlu llendirme mutlaka yaplr. ( ) Kesit iziminde bacalar gsterilir. ( ) Kesit iziminde yamur oluu gsterilmez ( ) Kesit iziminde izgisel llendirme yaplmaz ( ) Kat ykseklii deme stnden deme altna kadar olan dey uzaklktr. ( ) Tretuvar binann atsnda dzenlenir. ( ) izilen kesitin ad ve izim lei yazlmaldr. ( ) Kesiti izilecek plann lei ile izeceimiz kesitin lei ayn ise kesit izimi tama yntemi ile yaplabilir.

65

MODL DEERLENDRME MODL DEERLENDRME

ekil 3.22: Modl deerlendirmede kullanlacak elik prefabrik yap plan

Pan verilen elik prefabrik yapy kurun kalem tekniini kullanarak standart ve ynetmeliklere uygun bir ekilde 1/ 50 leinde iziniz. izdiiniz plann A-A kesitini 1/50 leinde iziniz.

A A

66

UYGULAMALI TESTelik prefabrik plan izimleri 1 modl, faaliyetleri ve aratrmalar sonunda kazandnz bilgi ve becerilerin llmesi ve deerlendirilmesi iin kendinizi deerlendirme leine gre deerlendiriniz. Bu deerlendirme sonucuna gre bir sonraki modle geebilirsiniz. Deerlendirme lei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. izim ara gerelerinizi hazrladnz m? izim kdn masaya baladnz m? izim alannn belirlediniz mi? Kolon akslarn izdiniz mi? Duvarlar izdiniz mi? Kaplamay izdiniz mi? Giri merdiveninin dengelendirmesini yaptnz m? Kap ve pencere boluklarn belirlediniz mi? Kap ve pencereleri izdiniz mi? Evet Hayr

10. llendirmeyi yaptnz m? 11. D llendirmeyi yaptnz m? 12. Kotlu llendirmeleri yaptnz m? 13. Yazlar yazdnz m? 14. Taramalar yaptnz m? 15. izim kdn masaya baladnz m? 16. Plan kesitini izeceiniz kesit dorultusunda masaya baladnz m? 17. izim alannn belirlediniz mi? 18. Zemin izgisini izdiniz mi? 19. Tretuvar izdiniz mi? 20. Subasman seviyesini belirleyerek izdiniz mi? 67

21. Dey elemanlar izdiniz mi? 22. Kat yksekliini belirlediniz mi? 23. Kat demesini izdiniz mi? 24. Svalar izdiniz mi? 25. Pencereleri izdiniz mi? 26. Kaplar izdiniz mi? 27. Kafes kirili at kesitini izdiniz mi? 28. Svalar izdiniz mi? 29. Bacalar izdiniz mi? 30. Yamur oluu ve ini borularn izdiniz mi? 31. izgisel llendirmeyi yaptnz m? 32. Kotlu llendirmeyi yaptnz m? 33. Yazlar yazdnz m? 34. Taramalar yaptnz m? 35. izim mahalini ve izim ara gerelerinizi temizlediniz mi?

DEERLENDRME Yaplan deerlendirme sonunda hayr cevaplarnzla ilgili konular bir daha gzden geiriniz. Kendinizi yeterli grmyorsanz modl tekrar ediniz. Btn cevaplarnz evet ise modl tamamladnz, tebrik ederiz. retmeniniz size eitli lme aralar uygulayacaktr. retmeninizle iletiime geiniz.

68

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARIRENME FAALYET1N CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y D D Y Y D Y D D

RENME FAALYET2NN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 Y D Y Y D D Y Y

RENME FAALYET3N CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y D D Y Y Y Y D D

69

KAYNAKA KAYNAKA TMMO Mimari Proje izim ve Sunu Standartlar. Bayndrlk ve skan Bakanl, Yap leri Genel Mdrl, Mimari Proje Dzenleme Esaslar. KUTLU ahin, elik Yaplar. DANI smet, naat Teknik Resmi Milli Eitim Basmevi, Ankara. OMAEL Sabit, Yap Bilgisi Cilt III. AYAYDIN Ykselen, Prefabrike Yaplar. zmir Mhendislik nada Mhendislik Sonat Mhendislik

70