medicinska*Škola*u*rijeci* dentalni*tehničar/dentalna ... · zadataka$...

of 55 /55
MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 1. razred srednje škole ENGLESKI JEZIK 4990 NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4god. strukovnih škola, drugi strani jezik John Soars, Liz Soars radna bilježnica 62,00 OXFORD Novo 4989 NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4god. strukovnih škola, drugi strani jezik John Soars, Liz Soars radna bilježnica 62,00 OXFORD Novo NJEMAČKI JEZIK 4819 TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CDom Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, EvaMaria JenkinsKrumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1. 3. lekcija) udžbenik 104,00 KLETT Novo 4820 TEAM DEUTSCH NEU 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, EvaMaria JenkinsKrumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1. 3. lekcija) radna bilježnica 83,00 KLETT Novo GEOGRAFIJA 5451 GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola Mladen Maradin, Hermenegildo Gall udžbenik 99,00 ŠK Novo

Author: others

Post on 07-Sep-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MEDICINSKA  ŠKOLA  U  RIJECI  Kat.  Br.   Naziv  udžbenika   Autor(i)   Vrsta  izdanja   Cijena   Nakladnik   Novo  Dentalni  tehničar/Dentalna  tehničarka  -‐  1.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4819  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  4820  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5451  GEOGRAFIJA  1  :  udžbenik  geografije  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  

  Mladen  Maradin,  Hermenegildo  Gall   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

     

 • BIOLOGIJA  

  4459   BIOLOGIJA  1  :  udžbenik  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   udžbenik   100,00   ALFA   Novo  

  4460   BIOLOGIJA  1  :  radna  bilježnica  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   radna  bilježnica   60,00   ALFA   Novo  

  ETIKA  

  1700   ETIKA  1  :  udžbenik  za  1.  razred  gimnazije  i  srednje  škole  

  Ćiril  Čoh,  Marija  Lamot,  Ksenija  Matuš   udžbenik   89,00   ŠK  

   LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1708   TRAŽITELJI  SMISLA  :  udžbenik  vjeronauka  za  1.  razred  srednjih  škola  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Mirjana  Vučica,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5390  ČITANKA  1  :  čitanka  u  prvom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marija  Čurić,  Sanja  Dužević-‐Šepac,  Žarko  Gazzari,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1403  HRVATSKI  JEZIK  1  :  radna  bilježnica  hrvatskog  jezika  za  četverogodišnje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4738   MATEMATIKA  1  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  1.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  udžbenik  sa  zbirkom   128,00   ELEMENT   Novo  

 • zadataka  

  FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  4254  FIZIKA  U  MEDICINI  1  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike   Dario  Hrupec  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA   Novo  

  4256  FIZIKA  U  MEDICINI  1  :  zbirka  zadataka  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec   zbirka  zadataka   61,95   NEODIDACTA   Novo  

  KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  

  1658   OPĆA  I  ANORGANSKA  KEMIJA  :  udžbenik  za  1.  razred  zdravstvenih  škola  Mira  Herak,  Antica  Petreski   udžbenik   99,00   PROFIL  

   POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1691  HRVATSKA  I  SVIJET  1  :  udžbenik  povijesti  za  1.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

   ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  1373  MORFOLOGIJA  ZUBI  :  udžbenik  za  1.  razred  zdravstvenih  škola  :  program  zubotehničara   Nena  Tomić-‐Solar   udžbenik   80,00   MN  

       

 • Farmaceutski  tehničar  -‐  1.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4819  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  4820  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5451  GEOGRAFIJA  1  :  udžbenik  geografije  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  

  Mladen  Maradin,  Hermenegildo  Gall   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

     

 • BIOLOGIJA  

  4459   BIOLOGIJA  1  :  udžbenik  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   udžbenik   100,00   ALFA   Novo  

  4460   BIOLOGIJA  1  :  radna  bilježnica  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   radna  bilježnica   60,00   ALFA   Novo  

  ETIKA  

  1700   ETIKA  1  :  udžbenik  za  1.  razred  gimnazije  i  srednje  škole  

  Ćiril  Čoh,  Marija  Lamot,  Ksenija  Matuš   udžbenik   89,00   ŠK  

   LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1708   TRAŽITELJI  SMISLA  :  udžbenik  vjeronauka  za  1.  razred  srednjih  škola  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Mirjana  Vučica,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5390  ČITANKA  1  :  čitanka  u  prvom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marija  Čurić,  Sanja  Dužević-‐Šepac,  Žarko  Gazzari,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1403  HRVATSKI  JEZIK  1  :  radna  bilježnica  hrvatskog  jezika  za  četverogodišnje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4738   MATEMATIKA  1  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  1.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  udžbenik  sa  zbirkom   128,00   ELEMENT   Novo  

 • zadataka  

  INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  2231  

  TEMELJI  FIZIKE  1  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  1.  razred  trogodišnjih  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  učenjem  fizike  

  Anamarija  Godinić,  Dario  Hrupec,  Danijela  Takač  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA  

   

  2929  TEMELJI  FIZIKE  1  :  zbirka  zadataka  za  1.  razred  trogodišnjih  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  učenjem  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec,  Branko  Maković,  Danijela  Takač   zbirka  zadataka   57,75   NEODIDACTA  

   KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  

  1658   OPĆA  I  ANORGANSKA  KEMIJA  :  udžbenik  za  1.  razred  zdravstvenih  škola  Mira  Herak,  Antica  Petreski   udžbenik   99,00   PROFIL  

   POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1691  HRVATSKA  I  SVIJET  1  :  udžbenik  povijesti  za  1.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

   ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  2087  ANATOMIJA  I  FIZIOLOGIJA  :  udžbenik  za  1.  i  3.  razred  srednje  medicinske  škole  

  Igor  Andreis,  Dubravko  Jalšovec   udžbenik   105,00   ŠK  

       

 • Fizioterapeutski  tehničar  /  fizioterapeutska  tehničarka  -‐  1.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4820  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  4819  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5451  GEOGRAFIJA  1  :  udžbenik  geografije  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  

  Mladen  Maradin,  Hermenegildo  Gall   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

     

 • BIOLOGIJA  

  4460   BIOLOGIJA  1  :  radna  bilježnica  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   radna  bilježnica   60,00   ALFA   Novo  

  4459   BIOLOGIJA  1  :  udžbenik  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   udžbenik   100,00   ALFA   Novo  

  ETIKA  

  1700   ETIKA  1  :  udžbenik  za  1.  razred  gimnazije  i  srednje  škole  

  Ćiril  Čoh,  Marija  Lamot,  Ksenija  Matuš   udžbenik   89,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1708   TRAŽITELJI  SMISLA  :  udžbenik  vjeronauka  za  1.  razred  srednjih  škola  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Mirjana  Vučica,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5390  ČITANKA  1  :  čitanka  u  prvom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marija  Čurić,  Sanja  Dužević-‐Šepac,  Žarko  Gazzari,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1403  HRVATSKI  JEZIK  1  :  radna  bilježnica  hrvatskog  jezika  za  četverogodišnje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4738   MATEMATIKA  1  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  1.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  

  udžbenik  sa  zbirkom  zadataka   128,00   ELEMENT   Novo  

     

 • INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  4256  FIZIKA  U  MEDICINI  1  :  zbirka  zadataka  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec   zbirka  zadataka   61,95   NEODIDACTA   Novo  

  4254  FIZIKA  U  MEDICINI  1  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike   Dario  Hrupec  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA   Novo  

  POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1691  HRVATSKA  I  SVIJET  1  :  udžbenik  povijesti  za  1.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

   ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  2087  ANATOMIJA  I  FIZIOLOGIJA  :  udžbenik  za  1.  i  3.  razred  srednje  medicinske  škole  

  Igor  Andreis,  Dubravko  Jalšovec   udžbenik   105,00   ŠK  

       

 • Medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege  -‐  1.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5383  FORWARD  1  :  udžbenik  engleskog  jezika  u  prvom  razredu  srednjih  četverogodišnjih  i  petogodišnjih  strukovnih  škola   Anica  Gregović   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  5384  FORWARD  1  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  u  prvom  razredu  srednjih  četverogodišnjih  i  petogodišnjih  strukovnih  škola   Anica  Gregović   radna  bilježnica   59,00   ŠK   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4819  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  4820  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5451  GEOGRAFIJA  1  :  udžbenik  geografije  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  

  Mladen  Maradin,  Hermenegildo  Gall   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  BIOLOGIJA  

  4460   BIOLOGIJA  1  :  radna  bilježnica  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   radna  bilježnica   60,00   ALFA   Novo  

 • 4459   BIOLOGIJA  1  :  udžbenik  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   udžbenik   100,00   ALFA   Novo  

  ETIKA  

  1700   ETIKA  1  :  udžbenik  za  1.  razred  gimnazije  i  srednje  škole  

  Ćiril  Čoh,  Marija  Lamot,  Ksenija  Matuš   udžbenik   89,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1708   TRAŽITELJI  SMISLA  :  udžbenik  vjeronauka  za  1.  razred  srednjih  škola  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Mirjana  Vučica,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  MEDICINSKE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  I  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  5455  HRVATSKI  JEZIK  I  KNJIŽEVNOST  1  :  integrirani  udžbenik  za  1.  razred  srednje  medicinske  škole  

  Dubravka  Bouša,  Marija  Gazzari,  Žarko  Gazzari   udžbenik   119,00   ŠK   Novo  

  MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4226  MATEMATIKA  1  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  1.  razred  medicinskih  škola  

  Bernardica  Bakula,  Sanja  Varošanec  

  udžbenik  sa  zbirkom  zadataka   129,00   ELEMENT   Novo  

  INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  4256  FIZIKA  U  MEDICINI  1  :  zbirka  zadataka  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec   zbirka  zadataka   61,95   NEODIDACTA   Novo  

  4254  FIZIKA  U  MEDICINI  1  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike   Dario  Hrupec  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA   Novo  

 • KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  

  4228   OPĆA  KEMIJA  :  udžbenik  kemije  za  prvi  razred  medicinske  škole  Mira  Herak,  Antica  Petreski   udžbenik   99,00   PROFIL   Novo  

  POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1691  HRVATSKA  I  SVIJET  1  :  udžbenik  povijesti  za  1.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

       

 • Veterinarski  tehničar  -‐  1.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4820  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  4819  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5451  GEOGRAFIJA  1  :  udžbenik  geografije  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  

  Mladen  Maradin,  Hermenegildo  Gall   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

     

 • BIOLOGIJA  

  4460   BIOLOGIJA  1  :  radna  bilježnica  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   radna  bilježnica   60,00   ALFA   Novo  

  4459   BIOLOGIJA  1  :  udžbenik  iz  biologije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Irella  Bogut,  Snježana  Đumlija,  Ksenija  Lukačević,  Mihaela  Marceljak  Ilić   udžbenik   100,00   ALFA   Novo  

  KEMIJA  

  5091  OPĆA  KEMIJA  1  :  zbirka  riješenih  primjera  i  zadataka  iz  opće  kemije  za  učenike  prvih  razreda  srednjih  škola  

  Aleksandra  Habuš,  Snježana  Liber   zbirka  zadataka   80,00   PROFIL   Novo  

  5090   OPĆA  KEMIJA  1  :  udžbenik  kemije  za  prvi  razred  gimnazije  

  Aleksandra  Habuš,  Vera  Tomašić,  Snježana  Liber   udžbenik   114,00   PROFIL   Novo  

  ETIKA  

  1700   ETIKA  1  :  udžbenik  za  1.  razred  gimnazije  i  srednje  škole  

  Ćiril  Čoh,  Marija  Lamot,  Ksenija  Matuš   udžbenik   89,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1708   TRAŽITELJI  SMISLA  :  udžbenik  vjeronauka  za  1.  razred  srednjih  škola  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Mirjana  Vučica,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5390  ČITANKA  1  :  čitanka  u  prvom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marija  Čurić,  Sanja  Dužević-‐Šepac,  Žarko  Gazzari,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1403  HRVATSKI  JEZIK  1  :  radna  bilježnica  hrvatskog  jezika  za  četverogodišnje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   

 • MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4738   MATEMATIKA  1  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  1.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  

  udžbenik  sa  zbirkom  zadataka   128,00   ELEMENT   Novo  

  INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  2929  TEMELJI  FIZIKE  1  :  zbirka  zadataka  za  1.  razred  trogodišnjih  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  učenjem  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec,  Branko  Maković,  Danijela  Takač   zbirka  zadataka   57,75   NEODIDACTA  

   

  2231  

  TEMELJI  FIZIKE  1  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  1.  razred  trogodišnjih  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  učenjem  fizike  

  Anamarija  Godinić,  Dario  Hrupec,  Danijela  Takač  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA  

   POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1691  HRVATSKA  I  SVIJET  1  :  udžbenik  povijesti  za  1.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

   POLJOPRIVREDNE  ŠKOLE  

  1772   OPĆE  STOČARSTVO  :  udžbenik  za  1.  razred  poljoprivrednih  škola  Mirta  Balenović,  Tomislav  Balenović   udžbenik   124,00   PROFIL  

   VETERINARSKE  ŠKOLE  

  1331  ANATOMIJA  I  HISTOLOGIJA  DOMAĆIH  ŽIVOTINJA  :  udžbenik  za  1.  razred  srednjih  veterinarskih  škola  

  Krešimir  Babić,  Ante  Hraste   udžbenik   104,00   ŠK  

       

 • Zdravstveno-‐laboratorijski  tehničar  -‐  1.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4819  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  4820  TEAM  DEUTSCH  NEU  1  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  1.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  6.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković,  Dalibor  Joler  (1.  -‐3.  lekcija)   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5451  GEOGRAFIJA  1  :  udžbenik  geografije  za  1.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  

  Mladen  Maradin,  Hermenegildo  Gall   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  ETIKA  

  1700   ETIKA  1  :  udžbenik  za  1.  razred  gimnazije  i  srednje  škole  

  Ćiril  Čoh,  Marija  Lamot,  Ksenija  Matuš   udžbenik   89,00   ŠK  

   

 • VJERONAUK  

  1708   TRAŽITELJI  SMISLA  :  udžbenik  vjeronauka  za  1.  razred  srednjih  škola  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Mirjana  Vučica,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5390  ČITANKA  1  :  čitanka  u  prvom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marija  Čurić,  Sanja  Dužević-‐Šepac,  Žarko  Gazzari,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1403  HRVATSKI  JEZIK  1  :  radna  bilježnica  hrvatskog  jezika  za  četverogodišnje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4738   MATEMATIKA  1  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  1.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  

  udžbenik  sa  zbirkom  zadataka   128,00   ELEMENT   Novo  

  INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  2929  TEMELJI  FIZIKE  1  :  zbirka  zadataka  za  1.  razred  trogodišnjih  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  učenjem  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec,  Branko  Maković,  Danijela  Takač   zbirka  zadataka   57,75   NEODIDACTA  

   

  2231  

  TEMELJI  FIZIKE  1  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  1.  razred  trogodišnjih  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  učenjem  fizike  

  Anamarija  Godinić,  Dario  Hrupec,  Danijela  Takač  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA  

   KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  1661   ANALITIČKA  KEMIJA  :  za  zdravstvene  škole   Mara  Banović   udžbenik   104,00   ŠK  

   1658   OPĆA  I  ANORGANSKA  KEMIJA  :  udžbenik  za  1.  razred  zdravstvenih  škola  

  Mira  Herak,  Antica  Petreski   udžbenik   99,00   PROFIL  

   

 • POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1691  HRVATSKA  I  SVIJET  1  :  udžbenik  povijesti  za  1.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

   ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  1342  ANATOMIJA  I  FIZIOLOGIJA  :  udžbenik  za  1.  razred  srednjih  medicinskih  škola  

  Nataša  Kovačić,  Ivan  Krešimir  Lukić   udžbenik   128,00   MN  

       

 • Dentalni  tehničar/Dentalna  tehničarka  -‐  2.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4823  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  2  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  2.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  7.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković   udžbenik   102,00   KLETT   Novo  

  4824  TEAM  DEUTSCH  NEU  2  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  2.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  7.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković   radna  bilježnica   56,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5453  GEOGRAFIJA  2  :  udžbenik  geografije  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola   Martina  Jakovčić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  BIOLOGIJA  

  5974  EKOLOGIJA  :  udžbenik  biologije  u  četvrtom  razredu  gimnazije  i  srednje  strukovne  škole  

  Milan  Meštrov,  Draganović  Zrnka   udžbenik   69,00   ŠK   Novo  

  ETIKA  

  3649   JA,  MI,  ONI…  :  udžbenik  etike  za  drugi  razred  gimnazije  i  strukovne  škole  Bruno  Ćurko,  Dunja  Marušić  Brezetić   udžbenik   95,00   PROFIL  

       

 • LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1709   ODVAŽNI  SVJEDOCI  :  udžbenik  vjeronauka  za  2.  razred  srednje  škole  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5391  ČITANKA  2  :  čitanka  u  drugom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1405  HRVATSKI  JEZIK  2  :  radna  bilježnica  uz  udžbenik  hrvatskog  jezika  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola   Snježana  Zrinjan   radna  bilježnica   33,00   ALFA  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  2152   MATEMATIKA  2  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  2.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  udžbenik  i  zbirka  zadataka   121,00   ELEMENT  

   INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  4257  FIZIKA  U  MEDICINI  2  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike   Dario  Hrupec  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA   Novo  

  4259  FIZIKA  U  MEDICINI  2  :  zbirka  zadataka  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec   zbirka  zadataka   139,65   NEODIDACTA   Novo  

  ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  1374  STOMATOLOŠKA  ANATOMIJA  S  GNATOLOGIJOM  :  udžbenik  za  2.  razred  zdravstvenih  škola   Branka  Rešetar   udžbenik   150,00   GMTK  

   1372  

  LABORATORIJSKA  FIKSNA  PROTETIKA  :  udžbenik  za  2.  i  3.  razred  zdravstvenih  škola  :  program  zubotehničara   Nena  Tomić-‐Solar   udžbenik   108,00   MN  

       

 • Farmaceutski  tehničar  -‐  2.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4823  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  2  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  2.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  7.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković   udžbenik   102,00   KLETT   Novo  

  4824  TEAM  DEUTSCH  NEU  2  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  2.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  7.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković   radna  bilježnica   56,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5453  GEOGRAFIJA  2  :  udžbenik  geografije  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola   Martina  Jakovčić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  BIOLOGIJA  

  5480  GENETIKA  I  EVOLUCIJA  :  udžbenik  biologije  u  četvrtom  razredu  gimnazije  

  Mirjana  Pavlica,  Josip  Balabanić   udžbenik   79,00   ŠK   Novo  

  KEMIJA  

  5095  TEMELJI  ORGANSKE  KEMIJE  :  zbirka  riješenih  primjera  i  zadataka  iz  organske  kemije  za  učenike  četvrtih  razreda  srednjih  škola  

  Dubravka  Stričević,  Blanka  Sever,  Helena  Čičak   zbirka  zadataka   65,00   PROFIL   Novo  

 • 1102   TEMELJI  ORGANSKE  KEMIJE  :  udžbenik  za  4.  razred  gimnazije  Blanka  Sever,  Dubravka  Stričević   udžbenik   70,00   PROFIL  

   ETIKA  

  3649   JA,  MI,  ONI…  :  udžbenik  etike  za  drugi  razred  gimnazije  i  strukovne  škole  Bruno  Ćurko,  Dunja  Marušić  Brezetić   udžbenik   95,00   PROFIL  

   LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1709   ODVAŽNI  SVJEDOCI  :  udžbenik  vjeronauka  za  2.  razred  srednje  škole  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5391  ČITANKA  2  :  čitanka  u  drugom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1405  HRVATSKI  JEZIK  2  :  radna  bilježnica  uz  udžbenik  hrvatskog  jezika  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola   Snježana  Zrinjan   radna  bilježnica   33,00   ALFA  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  2152   MATEMATIKA  2  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  2.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  udžbenik  i  zbirka  zadataka   121,00   ELEMENT  

   FIZIKA  

  2886  FIZIKA  2  :  udžbenik  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   udžbenik  

   ALFA  

   2886  

  FIZIKA  2  :  zbirka  zadataka  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   zbirka  zadataka     ALFA    

  KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  1661   ANALITIČKA  KEMIJA  :  za  zdravstvene  škole   Mara  Banović   udžbenik   104,00   ŠK  

   POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1694  HRVATSKA  I  SVIJET  2  :  udžbenik  povijesti  za  2.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

   ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  2087  ANATOMIJA  I  FIZIOLOGIJA  :  udžbenik  za  1.  i  3.  razred  srednje  medicinske  škole  

  Igor  Andreis,  Dubravko  Jalšovec   udžbenik   105,00   ŠK  

   

 •  Fizioterapeutski  tehničar  /  fizioterapeutska  tehničarka  -‐  2.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5453  GEOGRAFIJA  2  :  udžbenik  geografije  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola   Martina  Jakovčić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  BIOLOGIJA  

  5480  GENETIKA  I  EVOLUCIJA  :  udžbenik  biologije  u  četvrtom  razredu  gimnazije  

  Mirjana  Pavlica,  Josip  Balabanić   udžbenik   79,00   ŠK   Novo  

  ETIKA  

  3649   JA,  MI,  ONI…  :  udžbenik  etike  za  drugi  razred  gimnazije  i  strukovne  škole  Bruno  Ćurko,  Dunja  Marušić  Brezetić   udžbenik   95,00   PROFIL  

   LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5391  ČITANKA  2  :  čitanka  u  drugom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1405  HRVATSKI  JEZIK  2  :  radna  bilježnica  uz  udžbenik  hrvatskog  jezika  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola   Snježana  Zrinjan   radna  bilježnica   33,00   ALFA  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  2152   MATEMATIKA  2  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  2.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  udžbenik  i  zbirka  zadataka   121,00   ELEMENT  

       

 • FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  4257  FIZIKA  U  MEDICINI  2  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike   Dario  Hrupec  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA   Novo  

  4259  FIZIKA  U  MEDICINI  2  :  zbirka  zadataka  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec   zbirka  zadataka   139,65   NEODIDACTA   Novo  

  KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  

  1664   ORGANSKA  KEMIJA  :  udžbenik  za  zdravstvene  i  kemijske  škole  

  Helena  Čičak,  Blanka  Sever,  Dubravka  Stričević   udžbenik   99,00   PROFIL  

   POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1694  HRVATSKA  I  SVIJET  2  :  udžbenik  povijesti  za  2.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

       

 • Medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege  -‐  2.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5386  FORWARD  2  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  u  drugom  razredu  srednjih  četverogodišnjih  i  petogodišnjih  strukovnih  škola   Anica  Gregović   radna  bilježnica   59,00   ŠK   Novo  

  5385  FORWARD  2  :  udžbenik  engleskog  jezika  u  drugom  razredu  srednjih  četverogodišnjih  i  petogodišnjih  strukovnih  škola  

  Anica  Gregović,  Tamara  Budimir   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4824  TEAM  DEUTSCH  NEU  2  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  2.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  7.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković   radna  bilježnica   56,00   KLETT   Novo  

  4823  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  2  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  2.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  7.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Ljubica  Maljković   udžbenik   102,00   KLETT   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5453  GEOGRAFIJA  2  :  udžbenik  geografije  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola   Martina  Jakovčić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  BIOLOGIJA  

  5448  BIOLOGIJA  2  :  udžbenik  biologije  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  

  Sanja  Mikulić,  Mišo  Rašan,  Dalibor  Sumpor   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  ETIKA  

  3649   JA,  MI,  ONI…  :  udžbenik  etike  za  drugi  razred  gimnazije  i  strukovne  škole  Bruno  Ćurko,  Dunja  Marušić  Brezetić   udžbenik   95,00   PROFIL  

   LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

       

 • VJERONAUK  

  1709   ODVAŽNI  SVJEDOCI  :  udžbenik  vjeronauka  za  2.  razred  srednje  škole  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4227  MATEMATIKA  2  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  2.  razred  medicinskih  škola  

  Bernardica  Bakula,  Sanja  Varošanec  

  udžbenik  sa  zbirkom  zadataka   126,00   ELEMENT   Novo  

  INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  FIZIKA  -‐  DVOGODIŠNJI  I  TROGODIŠNJI  STRUKOVNI  PROGRAM  

  4257  FIZIKA  U  MEDICINI  2  :  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike   Dario  Hrupec  

  udžbenik  s  multimedijskim  sadržajem   139,65   NEODIDACTA   Novo  

  4259  FIZIKA  U  MEDICINI  2  :  zbirka  zadataka  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola  s  dvogodišnjim  programom  fizike  

  Dubravko  Horvat,  Dario  Hrupec   zbirka  zadataka   139,65   NEODIDACTA   Novo  

  KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  

  4230  OSNOVE  ANORGANSKE  I  ORGANSKE  KEMIJE  :  udžbenik  kemije  za  drugi  razred  medicinske  škole  

  Antica  Petreski,  Dubravka  Stričević,  Blanka  Sever,  Helena  Čičak   udžbenik   99,00   PROFIL   Novo  

  POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1694  HRVATSKA  I  SVIJET  2  :  udžbenik  povijesti  za  2.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

       

 • Sanitarni  tehničar  -‐  2.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5005  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  STUDENT'S  BOOK  :  udžbenik  engleskog  jezika  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  za  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   udžbenik   103,00   OXFORD   Novo  

  5006  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  WORKBOOK  WITH  AUDIO  CD  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Jane  Hudson,  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   radna  bilježnica   60,00   OXFORD   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5453  GEOGRAFIJA  2  :  udžbenik  geografije  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola   Martina  Jakovčić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  BIOLOGIJA  

  5480  GENETIKA  I  EVOLUCIJA  :  udžbenik  biologije  u  četvrtom  razredu  gimnazije  

  Mirjana  Pavlica,  Josip  Balabanić   udžbenik   79,00   ŠK   Novo  

  KEMIJA  

  1102   TEMELJI  ORGANSKE  KEMIJE  :  udžbenik  za  4.  razred  gimnazije  Blanka  Sever,  Dubravka  Stričević   udžbenik   70,00   PROFIL  

   

  5095  TEMELJI  ORGANSKE  KEMIJE  :  zbirka  riješenih  primjera  i  zadataka  iz  organske  kemije  za  učenike  četvrtih  razreda  srednjih  škola  

  Dubravka  Stričević,  Blanka  Sever,  Helena  Čičak   zbirka  zadataka   65,00   PROFIL   Novo  

  ETIKA  

  3649   JA,  MI,  ONI…  :  udžbenik  etike  za  drugi  razred  gimnazije  i  strukovne  škole  Bruno  Ćurko,  Dunja  Marušić  Brezetić   udžbenik   95,00   PROFIL  

   LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1709   ODVAŽNI  SVJEDOCI  :  udžbenik  vjeronauka  za  2.  razred  srednje  škole  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

       

 • HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5391  ČITANKA  2  :  čitanka  u  drugom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1405  HRVATSKI  JEZIK  2  :  radna  bilježnica  uz  udžbenik  hrvatskog  jezika  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola   Snježana  Zrinjan   radna  bilježnica   33,00   ALFA  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  2152   MATEMATIKA  2  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  2.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  udžbenik  i  zbirka  zadataka   121,00   ELEMENT  

   KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  1661   ANALITIČKA  KEMIJA  :  za  zdravstvene  škole   Mara  Banović   udžbenik   104,00   ŠK  

   POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1694  HRVATSKA  I  SVIJET  2  :  udžbenik  povijesti  za  2.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

   ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  1342  ANATOMIJA  I  FIZIOLOGIJA  :  udžbenik  za  1.  razred  srednjih  medicinskih  škola  

  Nataša  Kovačić,  Ivan  Krešimir  Lukić   udžbenik   128,00   MN  

   FIZIKA  

  2886  FIZIKA  2  :  udžbenik  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   udžbenik  

   ALFA  

   2886  

  FIZIKA  2  :  zbirka  zadataka  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   zbirka  zadataka     ALFA    

                   

 • Tehničar  nutricionist  -‐  2.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  4989  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  A  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  1.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  2.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  4990  

  NEW  HEADWAY  FOURTH  EDITION  INTERMEDIATE  WORKBOOK  B  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik,  2.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  3.  razred  4-‐god.  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik;  4.  razred  gimnazija  i  4-‐god.  strukovnih  škola,  drugi  strani  jezik  

  John  Soars,  Liz  Soars   radna  bilježnica   62,00   OXFORD   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5453  GEOGRAFIJA  2  :  udžbenik  geografije  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola   Martina  Jakovčić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  BIOLOGIJA  

  1058  BIOLOGIJA  2:  MONERE,  PROTISTI,  GLJIVE  I  BILJKE  :  udžbenik  iz  biologije  za  drugi  razred  gimnazije,  svezak  A  

  Ivan  Habdija,  Zinka  Pavletić   udžbenik   84,00   PROFIL  

   5480  

  GENETIKA  I  EVOLUCIJA  :  udžbenik  biologije  u  četvrtom  razredu  gimnazije  

  Mirjana  Pavlica,  Josip  Balabanić   udžbenik   79,00   ŠK   Novo  

  ETIKA  

  3649   JA,  MI,  ONI…  :  udžbenik  etike  za  drugi  razred  gimnazije  i  strukovne  škole  Bruno  Ćurko,  Dunja  Marušić  Brezetić   udžbenik   95,00   PROFIL  

   VJERONAUK  

  1709   ODVAŽNI  SVJEDOCI  :  udžbenik  vjeronauka  za  2.  razred  srednje  škole  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

   HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5391  ČITANKA  2  :  čitanka  u  drugom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1405  HRVATSKI  JEZIK  2  :  radna  bilježnica  uz  udžbenik  hrvatskog  jezika  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola   Snježana  Zrinjan   radna  bilježnica   33,00   ALFA  

       

 • MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  2152   MATEMATIKA  2  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  2.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  udžbenik  i  zbirka  zadataka   121,00   ELEMENT  

   INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  

  1664   ORGANSKA  KEMIJA  :  udžbenik  za  zdravstvene  i  kemijske  škole  

  Helena  Čičak,  Blanka  Sever,  Dubravka  Stričević   udžbenik   99,00   PROFIL  

   POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1694  HRVATSKA  I  SVIJET  2  :  udžbenik  povijesti  za  2.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

       

 • Zdravstveno-‐laboratorijski  tehničar  -‐  2.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5006  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  WORKBOOK  WITH  AUDIO  CD  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Jane  Hudson,  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   radna  bilježnica   60,00   OXFORD   Novo  

  5005  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  STUDENT'S  BOOK  :  udžbenik  engleskog  jezika  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  za  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   udžbenik   103,00   OXFORD   Novo  

  GEOGRAFIJA  

  5453  GEOGRAFIJA  2  :  udžbenik  geografije  za  2.  razred  medicinskih  i  zdravstvenih  škola   Martina  Jakovčić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  BIOLOGIJA  

  5480  GENETIKA  I  EVOLUCIJA  :  udžbenik  biologije  u  četvrtom  razredu  gimnazije  

  Mirjana  Pavlica,  Josip  Balabanić   udžbenik   79,00   ŠK   Novo  

  KEMIJA  

  1102   TEMELJI  ORGANSKE  KEMIJE  :  udžbenik  za  4.  razred  gimnazije  Blanka  Sever,  Dubravka  Stričević   udžbenik   70,00   PROFIL  

   

  5095  TEMELJI  ORGANSKE  KEMIJE  :  zbirka  riješenih  primjera  i  zadataka  iz  organske  kemije  za  učenike  četvrtih  razreda  srednjih  škola  

  Dubravka  Stričević,  Blanka  Sever,  Helena  Čičak   zbirka  zadataka   65,00   PROFIL   Novo  

  ETIKA  

  3649   JA,  MI,  ONI…  :  udžbenik  etike  za  drugi  razred  gimnazije  i  strukovne  škole  Bruno  Ćurko,  Dunja  Marušić  Brezetić   udžbenik   95,00   PROFIL  

   LATINSKI  JEZIK  

  2115  ELEMENTA  LINGUAE  LATINAE  MEDICAE  :  udžbenik  iz  latinskog  jezika  za  zdravstvene  škole,  1.  i  2.  godina  učenja  

  Ivan  Bekavac-‐Basić,  Franjo  Međeral   udžbenik   97,00   ŠK  

   VJERONAUK  

  1709   ODVAŽNI  SVJEDOCI  :  udžbenik  vjeronauka  za  2.  razred  srednje  škole  

  Viktorija  Gadža,  Nikola  Milanović,  Rudi  Paloš,  Dušan  Vuletić   udžbenik   53,00   SALESIANA  

       

 • HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5391  ČITANKA  2  :  čitanka  u  drugom  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Davorka  Horvatek-‐Modrić,  Ruža  Križan-‐Sirovica   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  1405  HRVATSKI  JEZIK  2  :  radna  bilježnica  uz  udžbenik  hrvatskog  jezika  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola   Snježana  Zrinjan   radna  bilježnica   33,00   ALFA  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  2152   MATEMATIKA  2  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  2.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  udžbenik  i  zbirka  zadataka   121,00   ELEMENT  

   KEMIJA  -‐  ZA  DVOGODIŠNJE  PROGRAME  1661   ANALITIČKA  KEMIJA  :  za  zdravstvene  škole   Mara  Banović   udžbenik   104,00   ŠK  

   POVIJEST  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  

  1694  HRVATSKA  I  SVIJET  2  :  udžbenik  povijesti  za  2.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Zdenko  Samaržija   udžbenik   97,00   ŠK  

   FIZIKA  

  2886  FIZIKA  2  :  udžbenik  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   udžbenik  

   ALFA  

   2886  

  FIZIKA  2  :  zbirka  zadataka  za  2.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   zbirka  zadataka     ALFA    

                   

 • Dentalni  tehničar/Dentalna  tehničarka  -‐  3.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5005  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  STUDENT'S  BOOK  :  udžbenik  engleskog  jezika  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  za  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   udžbenik   103,00   OXFORD   Novo  

  5006  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  WORKBOOK  WITH  AUDIO  CD  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Jane  Hudson,  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   radna  bilježnica   60,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4827  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  3  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  3.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  8.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Sanja  Jambrović  Posedi,  Jasmina  Silvaši  Đumić   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  4828  TEAM  DEUTSCH  NEU  3  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  3.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  8.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Sanja  Jambrović  Posedi,  Jasmina  Silvaši  Đumić   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  ETIKA  3010   BIOETIKA  :  udžbenik  etike  za  treći  razred  srednjih  škola   Tomislav  Reškovac   udžbenik   95,00   PROFIL  

   VJERONAUK  

  4856  ŽIVOTOM  DAROVANI  :  udžbenik  katoličkoga  vjeronauka  za  3.  razred  srednjih  škola  

  Dejan  Čaplar,  Dario  Kustura,  Ivica  Živković   udžbenik   46,00   KS   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

 • 5392  ČITANKA  3  :  čitanka  u  trećem  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Žarko  Gazzari   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  2133  HRVATSKI  JEZIK  3  :  radna  bilježnica  za  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   INFORMATIKA  -‐  RAČUNALSTVO  

  5420  

  RAČUNALSTVO  :  udžbenik  računalstva  s  višemedijskim  nastavni  materijalima  u  četverogodišnjim  strukovnim  školama  -‐  dvogodišnji  program  učenja  

  Darko  Grundler,  Sanda  Šutalo  

  udžbenik  s  višemedijskim  nastavnim  materijalima   112,00   ŠK   Novo  

  ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  3347   POTPUNA  PROTEZA  :  udžbenik  za  3.  razred  za  zanimanje  zubotehničar   Branka  Rešetar   udžbenik   150,00   GMTK  

   1372  

  LABORATORIJSKA  FIKSNA  PROTETIKA  :  udžbenik  za  2.  i  3.  razred  zdravstvenih  škola  :  program  zubotehničara   Nena  Tomić-‐Solar   udžbenik   108,00   MN  

       

 • Farmaceutski  tehničar  -‐  3.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5006  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  WORKBOOK  WITH  AUDIO  CD  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Jane  Hudson,  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   radna  bilježnica   60,00   OXFORD   Novo  

  5005  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  STUDENT'S  BOOK  :  udžbenik  engleskog  jezika  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  za  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   udžbenik   103,00   OXFORD   Novo  

  ETIKA  3010   BIOETIKA  :  udžbenik  etike  za  treći  razred  srednjih  škola   Tomislav  Reškovac   udžbenik   95,00   PROFIL  

   VJERONAUK  

  4856  ŽIVOTOM  DAROVANI  :  udžbenik  katoličkoga  vjeronauka  za  3.  razred  srednjih  škola  

  Dejan  Čaplar,  Dario  Kustura,  Ivica  Živković   udžbenik   46,00   KS   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5392  ČITANKA  3  :  čitanka  u  trećem  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Žarko  Gazzari   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  2133  HRVATSKI  JEZIK  3  :  radna  bilježnica  za  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4739   MATEMATIKA  3  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  3.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  

  udžbenik  sa  zbirkom  zadataka   128,00   ELEMENT   Novo  

  ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  5445  BIOKEMIJA  :  udžbenik  biokemije  u  trećem  razredu  srednje  medicinske  škole  

  Ivana  Weygand  Đurašević,  Vesna  Petrović-‐Peroković,  Donatella  Verbanac   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  4213   FARMAKOLOGIJA  :  za  srednje  medicinske  i  zdravstvene  škole   Ileana  Linčir   udžbenik   115,00   MN   Novo  FIZIKA  

  2887  FIZIKA  3  :  udžbenik  za  3.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   udžbenik  

   ALFA  

   2887  

  FIZIKA  3  :  zbirka  zadataka  za  3.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   zbirka  zadataka     ALFA    

               

 • Fizioterapeutski  tehničar  /  fizioterapeutska  tehničarka  -‐  3.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5005  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  STUDENT'S  BOOK  :  udžbenik  engleskog  jezika  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  za  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   udžbenik   103,00   OXFORD   Novo  

  5006  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  WORKBOOK  WITH  AUDIO  CD  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Jane  Hudson,  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   radna  bilježnica   60,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4828  TEAM  DEUTSCH  NEU  3  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  3.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  8.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Sanja  Jambrović  Posedi,  Jasmina  Silvaši  Đumić   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  4827  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  3  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  3.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  8.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Sanja  Jambrović  Posedi,  Jasmina  Silvaši  Đumić   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  PSIHOLOGIJA  1128   PSIHOLOGIJA  :  udžbenik  psihologije  za  gimnazije   Denis  Bratko   udžbenik   95,00   PROFIL  

   ETIKA  3010   BIOETIKA  :  udžbenik  etike  za  treći  razred  srednjih  škola   Tomislav  Reškovac   udžbenik   95,00   PROFIL  

       

 • VJERONAUK  

  4856  ŽIVOTOM  DAROVANI  :  udžbenik  katoličkoga  vjeronauka  za  3.  razred  srednjih  škola  

  Dejan  Čaplar,  Dario  Kustura,  Ivica  Živković   udžbenik   46,00   KS   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5392  ČITANKA  3  :  čitanka  u  trećem  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Žarko  Gazzari   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  2133  HRVATSKI  JEZIK  3  :  radna  bilježnica  za  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  2892  KOŽNE  I  SPOLNO  PRENOSIVE  BOLESTI  :  udžbenik  za  srednje  medicinske  i  zdravstvene  škole  

  Ines  Brajac,  Esma  Halepović-‐Đečević,  Marija  Kaštelan,  Darinka  Periša,  Larisa  Prpić-‐Massari   udžbenik   112,50   MN  

   1352  

  LIJEČENJE  POKRETOM  :  udžbenik  kineziterapije  za  3.  razred  medicinskih  škola   Ozana  Pope-‐Gajić   udžbenik   104,00   ŠK  

   3776  

  PATOLOGIJA  I  PATOFIZIOLOGIJA  :  udžbenik  za  srednje  medicinske  i  zdravstvene  škole  

  Valerija  Blažičević,  Ivan  Damjanov   udžbenik   98,00   MN  

       

 • Medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege  -‐  3.  razred  srednje  škole  ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  2087  ANATOMIJA  I  FIZIOLOGIJA  :  udžbenik  za  1.  i  3.  razred  srednje  medicinske  škole  

  Igor  Andreis,  Dubravko  Jalšovec   udžbenik   105,00   ŠK  

   

  1365  ZDRAVSTVENA  NJEGA  3  -‐  ZDRAVSTVENA  NJEGA  INTERNISTIČKIH  BOLESNIKA  :  udžbenik  za  3.  razred  srednjih  medicinskih  škola  

  Ljiljana  Broz,  Maja  Budisavljević,  Sanda  Franković   udžbenik   112,00   ŠK  

   5450  

  ETIKA  U  SESTRINSTVU  :  udžbenik  za  3.  razred  medicinske  škole  za  zanimanje  medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege   Nada  Prlić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  5471  

  ZDRAVSTVENA  NJEGA  -‐  OPĆA  :  udžbenik  za  3.  razred  srednje  medicinske  škole  za  zanimanje  medicinska  sestraopće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege   Nada  Prlić   udžbenik   104,00   ŠK   Novo  

  5473  

  ZDRAVSTVENA  NJEGA  -‐  ZDRAVOG  DJETETA  I  ADOLESCENTA  :  udžbenik  za  3.  razred  medicinske  škole  za  zanimanje  medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege  

  Ružica  Ilić,  Jasna  Ivasić,  Ivan  Malčić   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  5467  

  OPĆA  NAČELA  ZDRAVLJA  I  NJEGE  :  udžbenik  za  3.  razred  srednje  medicinske  škole  za  zanimanje  medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege   Nada  Prlić   udžbenik   104,00   ŠK   Novo  

  5466  

  NAČELA  POUČAVANJA  :  udžbenik  u  trećem  razredu  srednje  medicinske  škole  za  zanimanje  medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege  

  Zlatica  Šimunović,  Tatjana  Papst   udžbenik   104,00   ŠK   Novo  

  5445  BIOKEMIJA  :  udžbenik  biokemije  u  trećem  razredu  srednje  medicinske  škole  

  Ivana  Weygand  Đurašević,  Vesna  Petrović-‐Peroković,  Donatella  Verbanac   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  5468  PSIHOLOGIJA  :  udžbenik  za  3.  razred  srednje  medicinske  škole  za  zanimanje  medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege  

  Predrag  Zarevski,  Mladen  Havelka   udžbenik   104,00   ŠK   Novo  

  5442  

  MEDICINSKA  BAKTERIOLOGIJA,  VIROLOGIJA  I  PARAZITOLOGIJA  :  udžbenik  za  zanimanje  medicinska  sestra  opće  njege/medicinski  tehničar  opće  njege  (3.  razred)  i  zdravstvena  zanimanja   Zdenko  Volner   udžbenik   149,00   ŠK   Novo  

     

 • Sanitarni  tehničar  -‐  3.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5005  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  STUDENT'S  BOOK  :  udžbenik  engleskog  jezika  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  za  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   udžbenik   103,00   OXFORD   Novo  

  5006  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  WORKBOOK  WITH  AUDIO  CD  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Jane  Hudson,  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   radna  bilježnica   60,00   OXFORD   Novo  

  NJEMAČKI  JEZIK  

  4828  TEAM  DEUTSCH  NEU  3  :  radna  bilježnica  njemačkog  jezika  za  3.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  8.  godina  učenja  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Sanja  Jambrović  Posedi,  Jasmina  Silvaši  Đumić   radna  bilježnica   83,00   KLETT   Novo  

  4827  

  TEAM  DEUTSCH  NEU  3  :  udžbenik  njemačkog  jezika  za  3.  razred  gimnazije  i  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  8.  godina  učenja  s  pripadajućim  audio  CD-‐om  

  Ágnes  Einhorn,  Ursula  Esterl,  Elke  Körner,  Eva-‐Maria  Jenkins-‐Krumm  (Grammatik),  Aleksandra  Kubicka,  Sanja  Jambrović  Posedi,  Jasmina  Silvaši  Đumić   udžbenik   104,00   KLETT   Novo  

  ETIKA  3010   BIOETIKA  :  udžbenik  etike  za  treći  razred  srednjih  škola   Tomislav  Reškovac   udžbenik   95,00   PROFIL  

   VJERONAUK  

  4856  ŽIVOTOM  DAROVANI  :  udžbenik  katoličkoga  vjeronauka  za  3.  razred  srednjih  škola  

  Dejan  Čaplar,  Dario  Kustura,  Ivica  Živković   udžbenik   46,00   KS   Novo  

     

 • HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5392  ČITANKA  3  :  čitanka  u  trećem  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Žarko  Gazzari   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  2133  HRVATSKI  JEZIK  3  :  radna  bilježnica  za  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4739   MATEMATIKA  3  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  3.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  

  udžbenik  sa  zbirkom  zadataka   128,00   ELEMENT   Novo  

  ZDRAVSTVENE  I  MEDICINSKE  ŠKOLE  

  5445  BIOKEMIJA  :  udžbenik  biokemije  u  trećem  razredu  srednje  medicinske  škole  

  Ivana  Weygand  Đurašević,  Vesna  Petrović-‐Peroković,  Donatella  Verbanac   udžbenik   99,00   ŠK   Novo  

  FIZIKA  

  2887  FIZIKA  3  :  udžbenik  za  3.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   udžbenik  

   ALFA  

   2887  

  FIZIKA  3  :  zbirka  zadataka  za  3.  razred  srednjih  strukovnih  škola  s  trogodišnjim  programom  fizike   Jakov  Labor   zbirka  zadataka     ALFA    

                   

 • Tehničar  nutricionist  -‐  3.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5006  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  WORKBOOK  WITH  AUDIO  CD  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Jane  Hudson,  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   radna  bilježnica   60,00   OXFORD   Novo  

  5005  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  STUDENT'S  BOOK  :  udžbenik  engleskog  jezika  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  za  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   udžbenik   103,00   OXFORD   Novo  

  BIOLOGIJA  

  5478   ŽIVOT  3  :  udžbenik  biologije  u  trećem  razredu  gimnazije  Žaklin  Lukša,  Sanja  Mikulić   udžbenik   96,00   ŠK   Novo  

  ETIKA  3010   BIOETIKA  :  udžbenik  etike  za  treći  razred  srednjih  škola   Tomislav  Reškovac   udžbenik   95,00   PROFIL  

   VJERONAUK  

  4856  ŽIVOTOM  DAROVANI  :  udžbenik  katoličkoga  vjeronauka  za  3.  razred  srednjih  škola  

  Dejan  Čaplar,  Dario  Kustura,  Ivica  Živković   udžbenik   46,00   KS   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  KNJIŽEVNOST  

  5392  ČITANKA  3  :  čitanka  u  trećem  razredu  četverogodišnje  srednje  strukovne  škole  

  Marina  Čubrić,  Žarko  Gazzari   udžbenik   103,00   ŠK   Novo  

  HRVATSKI  JEZIK  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  STRUKOVNE  ŠKOLE  -‐  JEZIK  I  JEZIČNO  IZRAŽAVANJE  

  2133  HRVATSKI  JEZIK  3  :  radna  bilježnica  za  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola   Marica  Kurtak   radna  bilježnica   39,00   ŠK  

   MATEMATIKA  -‐  ZA  ČETVEROGODIŠNJE  PROGRAME  

  4739   MATEMATIKA  3  :  udžbenik  i  zbirka  zadataka  za  3.  razred  tehničkih  škola   Sanja  Varošanec  

  udžbenik  sa  zbirkom  zadataka   128,00   ELEMENT   Novo  

     

 • Veterinarski  tehničar  -‐  3.  razred  srednje  škole  ENGLESKI  JEZIK  

  5005  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  STUDENT'S  BOOK  :  udžbenik  engleskog  jezika  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  za  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi  strani  jezik  

  Tim  Falla,  Paul  A.  Davies   udžbenik   103,00   OXFORD   Novo  

  5006  

  SOLUTIONS  2nd  EDITION,  INTERMEDIATE  WORKBOOK  WITH  AUDIO  CD  :  radna  bilježnica  za  engleski  jezik  B1+  za  1.  ili  2.  razred  gimnazija,  prvi  strani  jezik  i  2.  ili  3.  razred  četverogodišnjih  strukovnih  škola,  prvi