leren op-maat april 2012

of 24 /24
Leren-op-Maat Een overzicht...

Upload: hans-bossenbroek

Post on 21-Dec-2014

2.156 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deze presentatie geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van Leren-op-Maat: een platform voor gepersonaliseerd leren.

TRANSCRIPT

Page 1: Leren op-maat april 2012

Leren-op-MaatEen overzicht...

Page 2: Leren op-maat april 2012

Overzicht

1. Start aanmelden, portaal

2. Leerling tijdlijn, leermateriaal

3. Docent leerlingen, leerdoelen, resultaten

4. Werking kenmerken

Page 3: Leren op-maat april 2012

Start

Page 4: Leren op-maat april 2012

integratie met aanmeld-server van de school

Page 5: Leren op-maat april 2012

elke school een eigen landingspagina

Page 6: Leren op-maat april 2012

Leerling

Page 7: Leren op-maat april 2012

andere en nieuwe apps laden

aanpassen instellingen dashboard

Page 8: Leren op-maat april 2012

tijdlijn behaalde

leerdoelen

opdrachten waar leerling nu aan

werktleerdoelen waar leerling nu aan

werkt

uitgevoerde opdrachten

Page 9: Leren op-maat april 2012

leerling 1 leerling 2 leerling 3

profiel- stijl: reproductief- modaliteit: video- interesse: paarden

profiel- stijl: toepassingsgericht- modaliteit: tekstueel- interesse: brommers

profiel- stijl: inzicht- modaliteit: auditief- interesse: Ajax

Page 10: Leren op-maat april 2012

voorbeeld van het vraagtype

“associatie”

Page 11: Leren op-maat april 2012

voorbeeld van het vraagtype

“invuloefening”

Page 12: Leren op-maat april 2012

leerling krijgt directe

terugkoppeling

Page 13: Leren op-maat april 2012

Docent

Page 14: Leren op-maat april 2012

docent heeft een ander, uitgebreider

dashboard

Page 15: Leren op-maat april 2012

overzicht van de resultaten

(antwoorden) die leerlingen hebben gegeven voor een

opdracht

lijst met opdrachten

Page 16: Leren op-maat april 2012

antwoord op vraag 5 van opdracht

Page 17: Leren op-maat april 2012

integratie met systeem

schooladministratielijst met leerlingen

Page 18: Leren op-maat april 2012

details van een leerling

Page 19: Leren op-maat april 2012

ontwikkeling leerlingen in de tijd

grootte cirkel: studietijd

lijn: te halen niveau

Page 20: Leren op-maat april 2012

leerdoelen met subdoelen en

afhankelijkheden

Page 21: Leren op-maat april 2012

Werking

Page 22: Leren op-maat april 2012

docent

leerling

systeem

adaptieve frictie

profilering

persoonlijk aanbod

meten resultaten

analyse

Page 23: Leren op-maat april 2012

intelligente leerobjecten

metadata, zoals bv. semantische dichtheid

leerlingmonitor

selectie van leerobjecten op basis van het leerling-profiel en metadata van leerobjectenleerling

- statistieken

- persoonlijke informatie

- educatief profiel

- leerprestaties

leerdoelen

- leerdoelen

persoonlijk leerarrangement

sequentie van leerobjecten om een leerdoel te halen

selectie van sequentie van leerdoelen op basis formele curriculum en leerdoel leerling

matching van geselec-teerde leerdoelen engeselecteerde leer-objecten

Page 24: Leren op-maat april 2012

Einde