elektriciteit op maat

of 2 /2
Elektriciteit op maat Proviron is een chemisch producent met twee fabrieken in België en een in de Verenigde Staten. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt chemicaliën aan nichemarkten van een gemiddeld volume. Proviron verbruikt bij zijn processen en activiteiten jaar- lijks tot 60 gigawattuur elektriciteit. Om altijd de beste prijs hier- voor te verkrijgen, werkte essent.be een speciale aankoopformule voor Proviron uit. Wat is belangrijk bij de aankoop van elektriciteit? Raf Jacxsens: Wij kijken naar de prijs en de flexibiliteit. De prijs blijft daarbij de voornaamste parameter in onze keuze. De mogelijkheden om prijzen te kunnen vastklikken en ook weer snel aanpassen, worden daarbij belangrijker. Prijzen schommelen voortdurend en wij willen de beste prijs voor elektriciteit op het moment dat we verbruiken. Hoe gaat u om met prijsschommelingen op de dagmarkt? Raf Jacxsens: Elektriciteit aankopen is altijd een berekende gok: je weet nooit vooraf of prijzen gaan dalen of stijgen. Er zijn veel aankoopmogelijk- heden naar tijd en volume bij dit product. Daarom is het voor ons belang- rijk om zo kort mogelijk op de bal te kunnen spelen via prijsafspraken met onze energieleverancier. We kochten voorheen elektriciteit via een kwartaalformule. We betaalden een vast tarief per kwartaal, met een risi- copremie tegen mogelijke prijsstijgingen binnen iedere maand. Dat vaste kwartaaltarief was daardoor een stuk duurder. Bovendien was het niet flexibel genoeg om onze energieaankoop te kunnen aanpassen aan onze bedrijfsuitvoering en het verbruik van onze machines. U kan nu per maand uw prijs zelf bepalen? Raf Jacxsens: Als je niets vastlegt, volg je gewoon de marktprijzen. Door een prijs te fixeren, neem je een stukje risico weg. Je kunt het vergelijken met aardappelen kopen: als de prijs zakt, koop je er wat meer in. Maar www.essent.be “Essent.be gaf ons de beste prijs en een formule die perfect past bij ons risico- profiel. We kregen een formule helemaal op maat van onze manier van wer- ken.” Raf Jacxsens Algemeen directeur Proviron Chemische industrie Levert chemicaliën voor nichemarkten 300 medewerkers Verbruikt 60 gigawattuur per jaar We hebben nu een leverancier die zich aanpast aan de klant

Upload: quadrant-communications

Post on 31-Jul-2015

75 views

Category:

Business


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Elektriciteit op maat

Elektriciteit op maat

Proviron is een chemisch producent met twee fabrieken in België en een in de Verenigde Staten. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt chemicaliën aan nichemarkten van een gemiddeld volume. Proviron verbruikt bij zijn processen en activiteiten jaar-lijks tot 60 gigawattuur elektriciteit. Om altijd de beste prijs hier-voor te verkrijgen, werkte essent.be een speciale aankoopformule voor Proviron uit.

Wat is belangrijk bij de aankoop van elektriciteit? Raf Jacxsens: Wij kijken naar de prijs en de flexibiliteit. De prijs blijft daarbij de voornaamste parameter in onze keuze. De mogelijkheden om prijzen te kunnen vastklikken en ook weer snel aanpassen, worden daarbij belangrijker. Prijzen schommelen voortdurend en wij willen de beste prijs voor elektriciteit op het moment dat we verbruiken.

Hoe gaat u om met prijsschommelingen op de dagmarkt?Raf Jacxsens: Elektriciteit aankopen is altijd een berekende gok: je weet nooit vooraf of prijzen gaan dalen of stijgen. Er zijn veel aankoopmogelijk-heden naar tijd en volume bij dit product. Daarom is het voor ons belang-rijk om zo kort mogelijk op de bal te kunnen spelen via prijsafspraken met onze energieleverancier. We kochten voorheen elektriciteit via een kwartaalformule. We betaalden een vast tarief per kwartaal, met een risi-copremie tegen mogelijke prijsstijgingen binnen iedere maand. Dat vaste kwartaaltarief was daardoor een stuk duurder. Bovendien was het niet flexibel genoeg om onze energieaankoop te kunnen aanpassen aan onze bedrijfsuitvoering en het verbruik van onze machines.

U kan nu per maand uw prijs zelf bepalen?Raf Jacxsens: Als je niets vastlegt, volg je gewoon de marktprijzen. Door een prijs te fixeren, neem je een stukje risico weg. Je kunt het vergelijken met aardappelen kopen: als de prijs zakt, koop je er wat meer in. Maar

www.essent.be

“Essent.be gaf ons de beste prijs en een formule die perfect past bij ons risico-profiel. We kregen een formule helemaal op maat van onze manier van wer-ken.”

Raf Jacxsens Algemeen directeur Proviron

• Chemische industrie• Levert chemicaliën voor nichemarkten• 300 medewerkers• Verbruikt 60 gigawattuur per jaar

We hebben nu een leverancier die zich

aanpast aan de klant

Page 2: Elektriciteit op maat

ook geen te grote massa’s, want misschien zakt de prijs nog wel verder. Essent.be werkte daarom voor ons een formule uit waarbij we kunnen aankopen in schijven, zowel op korte, middellange, als lange termijn. We kunnen per maand, kwartaal of per jaar onze energieprijzen fixeren aan de beste prijzen en zoals het voor ons past. We plannen onze energie-aankoop nu volgens een maandelijks stramien en merken duidelijk de meerwaarde van deze formule. Waar we vroeger alleen per kwartaal ener-gieprijzen konden vastleggen, kunnen we nu al voor een maand prijzen fixeren. Kort gezegd, de formule van essent.be geeft ons veel meer sturing. De energiemarkt evolueert snel en wij volgen de actuele marktprijzen voor elektriciteit nu op de voet.

Krijgt u hulp om de elektriciteitsmarkt te volgen? Raf Jacxsens: Een onafhankelijke consultant adviseert ons permanent over de bewegingen op de elektriciteitsmarkt. Hij volgt van heel dichtbij de fluctuaties en rapporteert ons hierover, zodat we erop kunnen inspelen en elektriciteit aankopen. De second opinion van een externe adviseur helpt ons in het nemen van aankoopbeslissingen. Als er goede prijzen zijn, fixe-ren we en omgekeerd. Het blijft natuurlijk moeilijk om het juiste moment te bepalen waarop we prijzen voor een periode vastzetten. Het dagelijkse advies van de consultant, met wie me maandelijks ook rond de tafel zitten, is voor ons dan ook zeer belangrijk. Het biedt een zekerheid om misstap-pen te vermijden.

Essent.be lijkt ons flexibeler dan anderen, is dat correct? Raf Jacxsens: Ze hebben ons inderdaad de beste formule aangeboden die past bij ons risicoprofiel. Zij boden de flexibiliteit die we wensten. Bij Proviron vinden we het belangrijk dat de leverancier zich aanpast aan de wensen van de klant. We informeerden essent.be welke risico’s we wilden nemen en zij bedachten in samenspraak met ons de juiste formule. Bij an-dere leveranciers bestaan dergelijke formules ook, maar die zijn veel min-der flexibel. Essent.be wou helemaal op maat van onze manier werken. Bovendien zijn we zeer tevreden van hun begeleiding. Die is no-nonsense, net als wijzelf: we beschouwen elkaar als evenwaardige partners in het energieverhaal en bij vragen kunnen we altijd terecht bij een vaste account manager die de elektriciteitsmarkt zeer goed kent. Bovendien zijn de voor-delige randvoorwaarden bij essent.be, zoals betalingstermijnen en duide-lijke contracten, mooi meegenomen.

“De formule van essent.be geeft ons veel meer sturing. De energiemarkt evolueert snel en wij volgen de ac-tuele marktprijzen voor elektriciteit nu op de voet.”

SamenvattingDankzij de formule van essent.be kan Proviron per maand prijzen fixeren. Het bedrijf geniet zo van de extra flexibiliteit die de samenwerking biedt. De mogelijkheid om in schrijven op korte, middellange, of lange ter-mijn aan te kopen, is ook financieel voordelig.

Voordelen• De beste prijs voor elektriciteit op het moment dat we verbruiken• Energieaankoop aangepast aan onze bedrijfsuitvoering en het verbruik van onze machines• Minder risico, meer flexibiliteit• Interessante betalingstermijnen en duidelijke contracten• Goede relatie met een vaste accountmanager die de elektriciteitsmarkt zeer goed kent

t +32 3 270 68 79www.essent.be [email protected]