leerkrachten mediawijs op maat

of 30 /30
Leraren mediawijs op maat of leraren leren op maat Stefan van Goor

Upload: de-onderwijsdagen

Post on 16-Jan-2017

503 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Leerkrachten mediawijs op maat

Leraren mediawijs op maat of

leraren leren op maat

Stefan van Goor

Page 2: Leerkrachten mediawijs op maat

Toekomstgericht leren,

geef zelf het goede voorbeeld

Page 3: Leerkrachten mediawijs op maat

We hebben het over:

• Toekomstgericht onderwijs

• Juiste tools daarvoor

Page 4: Leerkrachten mediawijs op maat

wat is Toekomstgericht onderwijs?

• Leerroutes volgen die bij jou passen

• Leren in jouw tempo

• Op het moment dat jij dat wilt

• Op de plaats waar jij dat wilt

• Met de leerstijl die bij jou past

Page 5: Leerkrachten mediawijs op maat

De belangrijkste ‘tool’ …..

Page 6: Leerkrachten mediawijs op maat

…… bent u !

Page 7: Leerkrachten mediawijs op maat

Volgens John Hattie

• Horen leraren bij de krachtigste beinvloeders van het leerproces

• Behoort een school een professioneel ontwikkelingsprogramma te hebben

Page 8: Leerkrachten mediawijs op maat

Hoe vaak kijkt u in de spiegel ?

Page 9: Leerkrachten mediawijs op maat

Mediawijsheid competenties in PO

Begrip Gebruik Communicatie Strategie

B1 B2 B3 G1 G2 C1 C2 C3 S1 S2

inzicht in begrijpen hoe zien hoe media gebruiken orienteren informatie content participeren reflecteren doelen

medialisering media worden werkelijkheid apparaten, binnen media vinden en creeeren in sociale op eigen realiseren

samenleving gemaakt kleuren software etc omgevingen verwerken netwerken mediagebruik met media

PABO Mediawijsheid in curriculum van 10 PABO's: aantal keren / manieren waarop competenties aan de orde komen in het curriculum

11 1 3 16 2 7 10 9 1 18

Leerkracht Beheersing van de mediawijsheidcompetenties door de leerkracht: onderzoek onder 81 leerkrachten PO

goed niet goed goed goed niet goed goed niet goed niet goed goed niet goed

Methoden Welke competenties worden in welke mate behandeld in 26 methoden voor het PO

25 32 7 30 1 51 12 29 12 2

Leerling Beheersing van de mediawijsheidcompetenties door de leerling: onderzoek onder 81 leerkrachten PO

niet goed niet goed niet goed goed goed goed (niet) goed goed niet goed (niet) goed

vanaf leeftijd 9 a

10 jaar va 3 jaar va 6 jaar vanaf leeftijd 5 a 6 jaar va 10 jaar vanaf leeftijd 10 jaar

Literatuur Literatuur voorhanden om de competentiemodel in perspectief van de ontwikkeling (van een kind) te plaatsen

ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee

Bron: mediawijsheid in het primair onderwijs, achtergronden en percepties – ITS / RUN – mei 2013

Page 10: Leerkrachten mediawijs op maat

Conclusie

• Mediawijsheidcompetenties leerkrachten verdient aandacht – Basis is wetenschappelijk onderzoek dat stelt dat leerkrachten over

mediawijsheidcompetenties moeten beschikken om het hun leerlingen te leren (goede voorbeeld geven)

– Wat je van je leerlingen verwacht moet je op zijn minst zelf beheersen

– Geldt voor mediawijsheid gezien de ontwikkelingsfase van het vak

• Veel ruimte op de Pabo voor thema Mediawijsheid – Ander project: Leermiddelenbank Pabo (is gratis beschikbaar op

www.pabo.teacherschannel.nl)

Page 11: Leerkrachten mediawijs op maat

Krachten gebundeld

• Platform voor professionalisering – TeachersChannel

• Systematiek voor kennistoets – Toets & Train

• Systematiek voor competentieprofilering – EduTalent

• Competenties leerkrachten PO en PABO - Mediawijzer

• Leraren in het veld: testen en toetsen

• Digitaal assessment Mediawijsheid ontwikkeld !

Page 12: Leerkrachten mediawijs op maat

gratis uitproberen op www.teacherschannel.nl

Page 13: Leerkrachten mediawijs op maat

Leercyclus aan het doorlopen

Page 14: Leerkrachten mediawijs op maat

Doelstelling en resultaat

Leerkrachten toetsen zichzelf

• Doel: 2.000 leerkrachten hebben zichzelf in de mediawijsheid spiegel gekeken

• Nu: 620 leerkrachten hebben dit self-assessment gedaan

• > 20 bovenschoolse stichtingen nemen het profiel op

Leerkrachten volgen e-learning

• Doel: 300 leerkrachten volgen e-learning module mediawijsheid

• Nu: 298 hebben de module met goed gevolg doorlopen

• Wordt gratis beschikbaar gesteld in Academies

Page 15: Leerkrachten mediawijs op maat

Stap 3: toetsgestuurd, adaptief leren

Toets & Train bestaat uit:

• Diagnostische toets

• Oefenmodules met oefenvragen

• Met theorie gekoppeld aan vragen

• Digitale MemoTrainer voor kennisonderhoud

• Online eindtoets

www.toetsentrain.nl

Page 16: Leerkrachten mediawijs op maat
Page 17: Leerkrachten mediawijs op maat

Leraar, fris je kennis op

• Rekenen

• Taal

• Aardrijkskunde

• Geschiedenis

• Natuur & Techniek

Page 18: Leerkrachten mediawijs op maat

Diagnostische toets

Page 19: Leerkrachten mediawijs op maat

Theorie leren

Page 20: Leerkrachten mediawijs op maat

Leren wat je nog niet weet

Page 21: Leerkrachten mediawijs op maat

Sturen via dashboard

Page 22: Leerkrachten mediawijs op maat

Kennis onderhouden

Page 23: Leerkrachten mediawijs op maat

Afronding

Page 24: Leerkrachten mediawijs op maat

Any time, any place

Page 25: Leerkrachten mediawijs op maat

Rotterdam: diagnostische toetsen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Toets uitgevoerd

Geslaagd

Page 26: Leerkrachten mediawijs op maat

Na doorlopen Toets & Train Taal

Geslaagd voor eindtoets (3F) : 98 %

Page 27: Leerkrachten mediawijs op maat

Kijk vaker in de spiegel…

Page 28: Leerkrachten mediawijs op maat

Leer … • Als voorbeeld • En adaptief

Page 29: Leerkrachten mediawijs op maat

… en deel : • Kennis • Inzichten • Ervaring • Verhalen

Page 30: Leerkrachten mediawijs op maat

• Stefan van Goor, [email protected]

• Mediawijsheid assessment, ga naar www.teacherschannel.nl en probeer het u

• Toetsgestuurd, adaptief leren, kijk op www.toetsentrain.nl

• Eigen professionaliseringsplatform voor uw school of stichting, kijk op www.detoekomst.teacherschannel.nl