leermiddelen op maat

of 30 /30
06/18/22 Presentatie RPC Deventer 1

Upload: tivona

Post on 10-Jan-2016

33 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LEERMIDDELEN OP MAAT. ...de moderne bedrijfsschool. Onze filosofie. Vertel mij – en ik vergeet het laat mij zien – en ik onthoud het laat mij zelf doen – en ik zal het begrijpen. Wat is=. Het ontwikkelen van leermateriaal. Werkwijze ontwikkeling leermateriaal. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 1

Page 2: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 2

Page 3: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 3

...de moderne bedrijfsschool

Vertel mij – en ik vergeet het

laat mij zien – en ik onthoud het

laat mij zelf doen – en ik zal het begrijpen

Onze filosofie

Page 4: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 4

Page 5: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 5

Het ontwikkelen van leermateriaal

Wat is=

Page 6: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 6

Werkwijze ontwikkeling leermateriaal

Inventariseren van de werkwijze en procedures, vakkun-digheid en kennis van zaken door deze weg te halen uit alle hoeken van de organisatie, de leiding maar ook en vooral bij de mensen

Vastleggen van al deze informatie in de elektronische leeromgeving door het ontwikkelen van vraaggestuurd leermateriaal

Introduceren, aanleren en begeleiden gericht op de “nieuwe” werksituatie voor alle betrokkenen

Page 7: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 7

Interactief

Leermeester en praktijkbegeleiders komen in het bedrijf en gaan stap voor stap te werk:

Page 8: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 8

Rol praktijkbegeleiders

Vertrouwen winnen (een van hen worden)

Verzamelen en analyseren

Praten met de mensen

Vastleggen en vragen bedenken

Page 9: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 9

Rol praktijkbegeleiders

Opstellen concepten, weer terugkoppelen en daarbij vooral de uitvoerenden betrekken

Page 10: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 10

Page 11: LEERMIDDELEN OP MAAT

• Door middel van vraag gestuurd leren in de ELO: ELO = Elektronische Leer Omgeving Persoonlijke Inlogcode:

Leren vanaf elke computer met Internetverbinding Activiteiten en resultaten worden per leerling

bijgehouden GEEN Lesboeken

• Praktijkbegeleiding door Vaklieden Ondersteund door Praktijkopdrachten Praktijk aansluitend op Theorie in de ELO

Onze visie als het gaat over LEREN.

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 11

Page 12: LEERMIDDELEN OP MAAT

• Inschrijving:• Doornemen FORMULIEREN OPLEIDING:

Afsprakenformulier (Afspraak = Afspraak) Aanwezigheidsformulier Stappenplan (Checklijst)

Tijdsplan ELO lessen Tijdsplan Praktijkopdrachten Tijdsplan Beoordeling(en) Tijdsplan Theorie- en Praktijktoets

Toetsingsformulier (Opleidingsmatrix) Evaluatieformulier

• Rapportage: Dagrapportage Beoordeling per WEEK of PERIODE (Ploegencyclus) Periodieke Bespreking

Certificaat04/21/23 Presentatie RPC Deventer 12

Page 13: LEERMIDDELEN OP MAAT

• Teamleider: Initiator Mentor / Coach Inhoudelijk verantwoordelijk voor opleiding Beoordeelt Resultaten

• Vakbekwame Medewerker: Kennisoverdracht / Training Begeleiden Praktijk Laat Praktijkopdrachten uitvoeren Beoordeelt Resultaten

• Praktijkbegeleider / Instructeur: Bewaakt de Procesgang Begeleiden Theorie (ELO) Beoordeelt Resultaten Drijvende kracht achter opleiding

• Consulent: Faciliteert en zorgt voor Registratie Onderhoud contact tussen Opleidingsinstituut en Cursist

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 13

Page 14: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 14

EINDE PRESENTATIE

Bedankt voor uw belangstelling !!

Page 15: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 15

Page 16: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 16

Page 17: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 17

Page 18: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 18

Page 19: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 19

Het beoordelen van deelnemers/cursisten gebeurd aan de hand van competenties (vaardigheden). Deze competenties kennen een onderverdeling:

•Norm - Deze wordt aangeduid met “0”•Boven Norm - Deze wordt aangeduid met “+”•Duidelijk boven Norm - Deze wordt aangeduid met “++”•Onder Norm - Deze wordt aangeduid met “-”•Duidelijk onder Norm - Deze wordt aangeduid met “- -”

Competenties waarop beoordeelt kan worden zijn onder andere:

•Collegialiteit•Persoonlijk optreden•Aandacht tonen•Openheid met betrekking tot werk•Werkhouding•Technisch kunnen/inzicht•Flexibiliteit (omgaan met functie eisen / meedenken)

Page 20: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 20

Collegialiteit: (Gedragsinvloed op anderen)

•Norm (= 0) - Optreden beoordeelde heeft dagelijks werkcontacten met collega’s en chefs tot gevolg.

•Boven norm (= +) - Optreden beoordeelde ondersteunt collega’s en chefs bij het goed uitoefenen van hun functie en het onderhouden van contacten.

•Duidelijk - Stimuleert collega’s en chefs tot goed uitoefenen van boven norm (= ++) hun functie en het onderhouden van contacten.

•Onder norm (= -) - Hindert collega’s en chefs in het uitoefenen van hun functie en het onderhouden van contacten; Kan tot conflicten leiden.

•Duidelijk - Belemmert collega’s en chefs in het uitoefenen van onder norm (= - -) hun functie en het onderhouden van contacten;

Leidt tot conflicten.

Page 21: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 21

Persoonlijk optreden:

•Norm (= 0) - Persoonlijk optreden beoordeelde ondersteund dagelijkse

contacten.

•Boven norm (= +) - Persoonlijk optreden beoordeelde ondersteund anderen in hun persoonlijk optreden.

•Duidelijk - Persoonlijk optreden stimuleert anderen in hun boven norm (= ++) persoonlijk optreden.

•Onder norm (= -) - Persoonlijk optreden beoordeelde irriteert collega’s en chefs met regelmaat.

•Duidelijk - Persoonlijk optreden beoordeelde roept zichtbare onder norm (= - -) weerstanden op bij collega’s en chefs.

Page 22: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 22

Aandacht tonen:

•Norm (= 0) - Aan vragen/opdrachten van collega’s en chefs wordt door

beoordeelde aandacht geschonken.

•Boven norm (= +) - Beoordeelde vraagt bij uitleg/toelichting bij vragen/opdrachten.

•Duidelijk - Beoordeelde vraagt door om daarmee beter de boven norm (= ++) werkzaamheden te kunnen verrichten.

•Onder norm (= -) - Beoordeelde moet met regelmaat aan de uitvoering herinnerd worden.

•Duidelijk - Beoordeelde sluit zich af. onder norm (= - -)

Page 23: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 23

Openheid met betrekking tot werk:

•Norm (= 0) - Beoordeelde is aanspreekbaar op en open over onderwerpen met betrekking tot de werkresultaten.

•Boven norm (= +) - Beoordeelde is belangstellend om over de werkresultaten

te praten.

•Duidelijk - Beoordeelde draagt zelf resultaten aan met betrekking tot boven norm (= ++) het werk (positief en negatief uitvallend)

•Onder norm (= -) - Beoordeelde moet worden aangespoord om over resultaten te spreken.

•Duidelijk - Beoordeelde verzwijgt bewust werkresultaten (doofpot). onder norm (= - -)

Page 24: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 24

Werkhouding: (Verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. het werk en werkomgeving)

•Norm (= 0) - Beoordeelde hanteert de bedrijfsregels en werkinstructies

op de aangegeven wijze.

•Boven norm (= +) - Beoordeelde richt zich op het verbeteren van werk en werkomgeving.

•Duidelijk - Beoordeelde is continu bezig met het verbeteren van boven norm (= ++) werk en werkomgeving.

•Onder norm (= -) - Beoordeelde hanteert met enige regelmaat de bedrijfs- en werkregels niet of niet juist.

•Duidelijk - Beoordeelde hanteert met grote regelmaat de bedrijfs- onder norm (= - -) en werkregels niet.

Page 25: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 25

Technisch kunnen/inzicht:

•Norm (= 0) - Beoordeelde voert de werkzaamheden uit in het aangegeven tempo met gebruikmaking van de aangeboden apparatuur en volgens de richtlijnen.

•Boven norm (= +) - Beoordeelde voert de werkzaamheden uit met grotere efficiency dan de norm. Hij/zij ziet vooruit, werkt preventief.

•Duidelijk - Niet van toepassing. boven norm (= ++)

•Onder norm (= -) - Beoordeelde kan de norm regelmatig niet halen.

•Duidelijk - Beoordeelde haalt de norm in het geheel niet. onder norm (= - -)

Page 26: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 26

Flexibiliteit: (Omgaan met functie eisen)

•Norm (= 0) - Beoordeelde werkt overeenkomstig de functie eisen.

•Boven norm (= +) - Beoordeelde wil ook buiten de eisen van de functie (nieuwe) werkzaamheden verrichten en wil hiervoor opgeleid worden.

•Duidelijk - Beoordeelde verricht werkzaamheden duidelijk boven het boven norm (= ++) functieniveau.

Page 27: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 27

Flexibiliteit: (Meedenken)

•Norm (= 0) - Beoordeelde werkt overeenkomstig de functie eisen.

•Boven norm (= +) - Beoordeelde komt met eigen ideeën en suggesties die bevorderlijk zijn voor de afdeling en/of het bedrijf.

•Duidelijk - Niet van toepassing. boven norm (= ++)

TERUG ------

Page 28: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 28

Leren is een interactie tussen mensen en hun omgeving

Als wij over leren spreken, hebben we het over verbeteren/veranderen van:

•Wat je kent,•Wat je kunt,•Hoe je bent,•Hoe je je gedraagt.

Leren heeft vooral te maken met het toepassen in de praktijk wat de theorie leert, het aanleren van vaardigheden. Leren heeft ook te maken met het veranderen van een houding, van gewoonten en gedrag.

Dit vindt plaats in een wisselwerking tussen de lerende, de vakman/opleider, de teamleider en de leeromgeving c.q. werkplek.

Page 29: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 29

Een goede wisselwerking is mede afhankelijk van:

•De drijfveren van de lerende en zijn/haar interesse,•De wijze waarop de vakman/opleider zijn/haar deskundigheid kan overdragen,•De teamleider moet de gelegenheid scheppen, interesse tonen en het proces sturen.

Maar bovenal zal de lerende alleen dan leren als hij/zij dat zelf wil. Motivatie bepaald hierbij het succes.

Hierbij kunnen we een belangrijke vraag stellen:

“Hoe kan de omgeving de voorwaarde scheppen en motiveren opdat de opleiding een succes wordt?”

Page 30: LEERMIDDELEN OP MAAT

04/21/23 Presentatie RPC Deventer 30

Train de Trainer:

Aan de opleidingen van Tutorial “Leren in Bedrijf” zijn onlosmakelijk de Train de Trainer programma’s verbonden. Hierin worden de teamleiders, vaklieden en andere betrokkenen begeleid/gecoacht om hun rol in de opleiding goed te spelen.

Vast onderdeel daarvan is de kennismaking met het theoretische leermateriaal in de ELO’s (verkort) eventueel door deelname aan FORUM-bijeenkomsten. Bovendien wordt betrokkenen geinstrueerd in het gebruik van de formaliteiten. Verder worden er workshops georganiseerd waarin onderwerpen aan de orde komen zoals “werkplekleren”, “competentiegericht opleiden”, “uw taak als begeleider in het opleidingsproces”, “resultaatgericht werken” en “leiderschapsstijl”.

TERUG ------