wonen op maat

Download Wonen op maat

Post on 06-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

wonen bij epilepsiecentrum SEIN

TRANSCRIPT

 • Wonen op maat Woonvoorzieningen van SEIN

  Info

 • Inleiding

  Epilepsie en de meest in het oog springende uiting daarvan, de aan-vallen, komen in vele variaties voor. Vooral de complexere vormen van epilepsie kunnen diep ingrijpen in iemands leven en in dat van familie en vrienden. Bijvoorbeeld als epilepsie zich niet beperkt tot aanvallen alleen. Of als iemand ook een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft.

  Onder andere met haar woonvoorzieningen levert Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) intensieve zorg aan mensen met epilep-sie al dan niet in combinatie met bijkomende handicaps. Veelal gaat het om complexe hulp- en behandelvragen, waarvoor behandelaren zoals neurologen, gedragswetenschappers, huisartsen en persoonlijk begeleiders intensief samenwerken in een zogenoemd multidiscipli-nair team. In epilepsie gespecialiseerde begeleiders ondersteunen bij het wonen en het dagelijkse (en nachtelijke) leven.

  Ook biedt SEIN aangepaste woonruimtes aan die veiliger zijn voor mensen met epilepsie. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen bij het vallen letsel oplopen, zitten er in de woonruimtes geen trap-pen, drempels en scherpe hoeken. In de woningen is apparatuur aanwezig die aanvallen signaleert en de dienstdoende medewerkers waarschuwt.

  In deze brochure leest u voor wie onze zorg geschikt is en welke woon-voorzieningen SEIN precies biedt. Daarnaast komt u meer te weten over onze locaties voor epilepsiezorg: De Cruquiushoeve in Cruquius, Meer en Bosch in Heemstede en Fonteinkruid in Zwolle. Ook vindt u hier informatie over onze dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding en over onze visie op zorg. Tot slot leest u hoe u bij ons terecht kunt komen.

  WELKOM

  2

 • 1. Woonzorg: voor wie? 4 Kinderen en jongeren met epilepsie 4 Mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie 4 Mensen met onbegrepen gedrag en epilepsie 5 Mensen die ambulante begeleiding ontvangen 5

  2. Wonen bij SEIN 6 Diverse woonzorgvormen 6 Logeerhuis 7

  3. Onze locaties 8 De Cruquiushoeve 8 Meer en Bosch 8 Fonteinkruid 9

  4. Individueel ondersteuningsplan (IOP) 10

  5. Behandeling 12

  6. Dagbesteding 13

  7. Hoe kunt u bij ons terecht? 15

  InhoudINHOUD

  3

 • Woonzorg: voor wie?

  SEIN staat garant voor woonzorg voor mensen van alle leeftijden: van kleine kinderen tot ouderen. Van al onze clinten heeft ongeveer zestig procent een meervoudige, complexe beperking. U kunt hierbij denken aan epilepsie in combinatie met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en/of een mild psychiatrisch ziektebeeld. Hieronder leest u hoe wij onze ondersteuning specifiek per doelgroep afstemmen.

  Kinderen en jongeren met epilepsieBij observatie, diagnostiek en begeleiding houden onze specialisten speci-fiek rekening met de ontwikkelingen die een kind doormaakt, zowel licha-melijk als verstandelijk als sociaal/emotioneel. Ook adviseren - en indien gewenst trainen - wij ouders, zodat zij beter toegerust zijn om hun kind te begeleiden. In onze woonvoorzieningen hebben wij niets aan het toeval overgelaten: onze wooneenheden hebben geen open keuken en in plaats van radiatoren is er voornamelijk vloerverwarming aanwezig.

  Mensen met een verstandelijke beperking en epilepsieWij leveren dag en nacht volledige epilepsieondersteuning aan mensen die naast epilepsie ook een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. Daarbij willen wij de sociale zelfstandigheid natuurlijk maximaal ontwikke-len en behouden. De ondersteunende teams die in de woningen werkzaam zijn, kunnen standaard een beroep doen op een neuroloog, epilepsiever-pleegkundigen en vaktherapeuten.

  1.WIE

  4

 • Mensen met onbegrepen gedrag en epilepsieEpilepsie is verweven met gedrag en benvloedt vaak de stemming van clinten. Sommige van onze clinten vertonen dan ook onbegrepen gedrag naast hun epilepsie. Om op de juiste manier met hen om te gaan is een grote inzet van deskundigen vereist. Zij stemmen de diagnose uiterst nauw-keurig af op complexe hulpvragen. Onze medewerkers zijn erin gespeciali-seerd om mensen met epilepsie en onbegrepen gedrag op alle levensgebie-den te begeleiden en te ondersteunen.

  Mensen die ambulante begeleiding krijgenVoor mensen die ambulante begeleiding nodig hebben, staat er altijd een deskundig begeleidingsteam klaar dat eventuele risicos samen met de clint afweegt. Als iemand de wens heeft om zelfstandig op vakantie te gaan, bespreekt ons team dit uitvoerig met de clint. Samen streven zij ernaar deze wens optimaal uit te laten komen. Neemt door aanvallen de behoefte aan ondersteuning tijdelijk toe, dan kunnen wij dit opvangen. Ook heeft SEIN gespecialiseerde maatschappelijk werkers in dienst die clinten ondersteunen om deel te nemen aan de maatschappij.

  5

 • Wonen bij SEINwonen

  2.SEIN biedt ondersteuning bij het wonen en in het dagelijks leven. Dat is mogelijk in diverse woonlocaties, varirend in grootte en doelgroep. Mensen kunnen kiezen voor wonen op een van onze locaties en voor een specifieke woonvorm. Daarnaast hebben wij een logeerhuis waar mensen met epilepsie voor kortere periodes kunnen verblijven.

  Diverse woonzorgvormenEr zijn bij SEIN verschillende vormen langdurige woonzorg: groepswo-nen, aanleunappartementen, clintappartementen, begeleid zelfstandig wonen en ambulante begeleiding.

  Bij groepswonen leven clinten met een groep van vier, zes of acht mensen in dezelfde wooneenheid. Er is onder meer een gemeenschap-pelijke woonkamer of ontmoetingsruimte en iedere clint heeft een eigen zit-slaapkamer. Er zijn altijd medewerkers aanwezig (of oproep-baar), als er clinten thuis zijn.

  Naast onze reguliere wooneenheden voor groepswonen, zijn er in dezelfde gebouwen ook aanleunappartementen te vinden. Over het algemeen wonen hier clinten die meer behoefte hebben aan veilig-heid en ondersteunende begeleiding dan in de gebouwen waar uitslui-tend reguliere clintappartementen zijn.

  Wonen bij SEIN

  6

 • Clintappartementen zijn er voor mensen die min of meer zelfstandig willen wonen op het terrein van SEIN. Als er behoefte is aan ondersteuning naast de epilepsiezorg, zijn er zorgverleners aanwezig. Deze zorg wordt voornamelijk volgens afspraak verleend. Bewoners van een appartement kunnen, als zij hier behoefte aan hebben, terecht in een inloopruimte waar soms gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.

  SEIN biedt begeleid zelfstandig wonen aan in Hoofddorp. Hierbij woont de clint zelf-standig, maar kan hij of zij specifieke ondersteuning aanvragen. U kunt hierbij denken aan leren hoe om te gaan met epilepsie, hulp bij de administratie, hulp in het huishouden of hulp op sociaal-emotioneel vlak.

  Onze ambulante begeleiding is epilepsiezorg aan huis, bijvoorbeeld thuiszorg of opvoe-dingsondersteuning. Bij onze mogelijkheden om ambulante ondersteuning te leveren, speelt afstand een rol.

  LogeerhuisIn het logeerhuis op De Cruquiushoeve in Cruquius kunnen kinderen en jongeren een tijdje logeren. Dat kan een nachtje zijn, maar ook meerdere nachten, een hele week of een hele schoolvakantie. Voor kinderen die onderwijs volgen op de nabije school De Waterlelie kan het een goede optie zijn om bijvoorbeeld doordeweeks een nacht in het logeerhuis door te brengen. Daarnaast kunnen de kinderen van De Waterlelie buiten schooltijden enkele uren in het logeerhuis verblijven. Ook in het logeerhuis werken deskundige zorgverleners met een mbo- of hbo-opleiding, die zich hebben gespecialiseerd in epilepsie.

  7

 • 8Onze locatiesLOCATIES

  3.Voor gepaste woonvoorzieningen kunnen onze clinten bij SEIN op drie locaties terecht: De Cruquiushoeve in Cruquius, Meer en Bosch in Heemstede en Fonteinkruid in Zwolle. Daarnaast beschikt SEIN, in samen-werking met een woningbouwvereniging, over zeven appartementen in Hoofddorp.

  De CruquiushoeveOnze woonvoorziening op het terrein van De Cruquiushoeve, die ruimte heeft voor 240 clinten, ligt op enkele kilometers afstand van nabijgele-gen dorpen als Vijfhuizen en Hoofddorp. Het parkachtige terrein kent veel laagbouw en er rijdt uitsluitend langzaam rijdend bestemmingsverkeer. Het terrein is beschermd en beschut, waardoor het voor clinten met veel aanvallen toch veilig is om te wandelen of te fietsen, alleen of begeleid. Er is een groot aantal voorzieningen aanwezig, waaronder een winkeltje, een activiteitencentrum, een gezondheidscentrum, een manege en een kinderboerderij. Ook zijn er enkele klinische afdelingen en is de school De Waterlelie op het terrein gevestigd, speciaal voor kinderen met epilepsie en een ontwikkelingsstoornis.

  Meer en BoschIn diverse negentiende-eeuwse en nieuwe gebouwen op ons terrein in Heemstede verlenen wij zorg en ondersteuning aan ongeveer 130 clin-ten. Hiervan zijn 40 plaatsen voor clinten met onbegrepen gedrag en epilepsie.

 • De gebouwen zijn volledig gerenoveerd en geschikt gemaakt voor mensen met epilepsie. Meer en Bosch is een autoluwe locatie midden in Heemstede. Winkels, openbaar vervoer en andere openbare voorzieningen zijn binnen handbereik. Het park staat open voor buurt-bewoners en bezoekers. Een deel van het terrein is bestemd voor particuliere woningbouw. Door de centrale ligging is het voor de clinten van Meer en Bosch gemakkelijker om in contact te komen met de maatschappij.

  FonteinkruidOp deze locatie in Zwolle huisvesten wij 40 clinten, jong en oud. De appartementen liggen midden in een woonwijk en sluiten qua kleur en architectuur goed aan bij de omliggende bebouwing. Clinten kunnen genieten van een mooie binnentuin. Op de begane grond bevinden zich spreek- en behandelkamers en ruimtes voor dagbesteding. De woonruimtes zijn geheel aangepast aan clinten met epilepsie, al dan niet met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Bovendien is de omgeving bijzonder veilig: er zij