landelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de woonplaats

Download Landelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de Woonplaats

Post on 31-Jan-2016

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Landelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de Woonplaats. Rob Zeegers Beleidsmedewerkers Strategisch Vastgoed Beleid sept-2012. Nieuwe woningwet. rol huurdersorganisaties versterkt Inperken bevoegdheden bestuurders ( 3 milj ) Versterken verantwoordelijkheden RvT - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *Landelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de Woonplaats

  Rob ZeegersBeleidsmedewerkers Strategisch Vastgoed Beleid

  sept-2012

 • *

  Nieuwe woningwet

  rol huurdersorganisaties versterkt

  Inperken bevoegdheden bestuurders ( 3 milj ) Versterken verantwoordelijkheden RvT

  Verscherping toezicht/controle door Financile Autoriteit Woningcorporaties

  Vergroting politieke greep op sector elke Algemene maatregel van Bestuur ( AmvB ) moet door 2e en 1e kamer

 • * Inzet middelen bij voorrang in ten behoeve van de volkshuisvesting.

  In, bij AMvB bepaalde gevallen, ook ten behoeve van projecten door andere corporaties.

  De corporatie bestemt liquide middelen uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.

  Bij AMvB worden een of meer instellingen aangewezen voor aantrekken financile middelen.Bijv. Bank Nederlandse Gemeenten of Waterschapsbank.

  Opstellen financieel reglement waarin o. a. treasury beleid. Financieel

 • *Eens in de vier jaar verplichte visitatie.

  Financieel reglement gebonden aan voorwaarden die bij AMvB worden vastgesteld.

  De Minister kan een aanwijzing geven om een of meer handelingen te verrichten of na te laten. Daarbij kan zij een dwangsom opleggen.

  Het CFV wordt omgebouwd tot Financile Autoriteit Woningcorporaties

  De Autoriteit krijgt naast de mogelijkheid een aanwijzing te geven ook de mogelijkheid een dwangsom op te leggen.

  Taak van de Autoriteit; het toezicht op de liquiditeitspositie, de financile risico's, de naleving van het treasury statuut en het toezicht op de verbindingen.

  - - Op een later tijdstip wordt de uiterlijke publicatiedatum van de jaarstukken vervroegd naar 1 mei.

  Extern Toezicht

 • *- Zienswijze van- autoriteit, - gemeente, - huurdersorganisaties zijn verplicht,

  - Oordeel van NMA indien van toepassing.

  - In goedkeuringsverzoek aangeven meerwaarde voor volkshuisvestelijk belang.

  Fusie/splitsing

 • *Relatie met de Gemeente

  -Werkzaam worden in een nieuwe gemeente na verklaring van geen bezwaar bij B&W van de gemeente van de hoofdvestiging.-Vervolgens Ministervragen om goedkeuring.

  - Werkzaam worden buiten Nederland na goedkeuring Minister.

  - Jaarlijks overzicht van voorgenomen werkzaamheden voor de komende vijf kalenderjaren. - Geen woonvisie dan ook geen bijdrage leveren

  - De gemeente kan door overzicht zien welke werkzaamheden gepland zijn. - Overzicht eerst voorgeleggen aan de huurdersorganisaties.

 • *( Des ) InvesteringenVoor investeringen boven 3 miljoen goedkeuring RvT nodig

  - Investeringen boven een bij AMvB te bepalen bedrag goedkeuring door autoriteit.

  - Vervreemden van onroerende zaken boven een bij AMvB te bepalen bedrag goedkeuring RvT nodig.

  - Tevens is bij AMvB te bepalen gevallen ook goedkeuring van de Minister nodig.

  - Opstellen reglement inzake het slopen en treffen van ingrijpende voorzieningen aan woningen en betrokkenheid van bewoners daarbij.

 • *Staatssteunregels in herziene Woningwet

  Uitsluitend compensatie voor DAEB werkzaamheden. DAEB = Diensten Algemeen Economisch Belang

  - Vastgoed verhuurd aan niet winstbeogende instellingen is maatschappelijk vastgoed en is DAEB.

  - Een gebouw dat overwegend (>90% van vloeroppervlak) wordt verhuurd als maatschappelijk vastgoed is DAEB.

 • *Staatssteunregels in herziene Woningwet

  - DAEB woningen hebben een huur onder 681 per maand.

  - Tenminste 90% van DAEB woningen toewijzen aan huishoudens met een huishoudinkomen onder 34.229 ( Deze grens is niet door de EU bepaald maar een intern besluit van de nederlandse regering

  Na mutatie verhuren boven 681 dan wordt deze een niet-DAEB woning

  De Woonplaats richt zich op de primaire doelgroep en niet op de middeninkomens ( ook al heeft de Woonplaats wel NIET-daeb bezit )

 • *Indeling bezit naar huurprijsklasse - subsidiabel

  VANTOTbezit in % 374,44 4,8%jongeren 374,44 535,91 21,2%1 en 2 persoonshuishoudens 535,91 574,35 20,2%3 of meer personen 574,35 681,02 47,0%middelduur 681,02 6,8%geliberaliseerde huur

 • *Het lenteakkoord & beleid ministerInkomensafhankelijke huurverhoging

  Invoeren verhuurdersheffingUit extra huurverhogingOpbrengst door meer verkopenLagere beheerslasten

 • *Wat wil De WoonplaatsRicht zich op de primaire doelgoep

  Doet niet aan inkomenspolitiek en voert daarom inkomensafhankelijke huurverhoging door

  Gaat de beheerslasten naar beneden brengen

  Handhaaft verkoopbeleid

 • *Bedankt voor uw aandacht !

  *