de consequenties van consequent zijn

Download De consequenties van consequent zijn

Post on 17-Jan-2017

836 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SCHOLEN OM VAN TE LEREN

  BIC Netwerk 18 november 2015

  Frans Schouwenburg - Kennisnet - @allfrans

  De consequenties van consequent zijn

 • INHOUD

  Consequenties van consequent zijn Scholen om van te leren Hoe verwezenlijk je vernieuwing?

  2

 • LESSEN OVER VISIE (UIT ICT-INVESTERINGSPLANNEN )

  Er worden erg veel doelen gesteld Visie wordt niet uitgewerkt in logische functionele wensen Er worden geen korte termijnresultaten benoemd Planonderdelen lopen niet synchroon (0-meting, aanbestedingen, besluit centraal/de-centraal, etc)

  leermiddelenbeleid en infra-beleid ontbreken vooral

  3

 • WAAROM LEERZAAM?

  Vanuit hun visie trekken deze scholen vergaande consequenties

  Lopen eerder tegen knelpunten aan dan andere scholen

  Hoe richten zij hun organisatie zo in als ruimte om te leren en groeien?

 • EEN INDELING (VD WEIJDEN 2008, PLOEGMAN 2015)

  c-scholen: de brede ontwikkeling van het kind, gaan uit van nieuwsgierigheid en verwondering vertrouwen en zelfstandigheid geven als school adaptief: kind, ouder en school passen zich

  maximaal aan elkaar aan5

  a-scholen: ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem focus op overdracht van een afgebakende hoeveelheid leerstof, nadruk op taal en rekenen, aan homogene groepen b-scholen:

  verzachten de scherpste ongewenste bijwerkingen' van de a-school;

  door bv remedial teaching, plusklassen, zorgstructuren, zittenblijven/klas overslaan;

 • 6

  VISIE: 1. UITGAAN VAN NIEUWSGIERIGHEID EN

  VERWONDERING VAN HET KIND 2. HET KIND VERTROUWEN, VRIJHEID EN

  ZELFSTANDIGHEID GEVEN 3. INSPANNINGSVERPLICHTING: ALLE

  CAPACITEITEN EN TALENTEN NAAR BOVEN HALEN

  4. ALS SCHOOL ZIJN WE ADAPTIEF: KIND, OUDER EN SCHOOL PASSEN ZICH MAXIMAAL AAN ELKAAR AAN

 • Laterna Magica - Amsterdam

 • 8

  Een kind hoeft zich niet voortdurend te vergelijken met anderen. De vraag is: ben ik ten opzichte van mezelf gegroeid?

  Geen klassen. De leerlingen komen elkaar tegen in groepjes en clubjes: de kunstuitleen, de dieren, de ontdekten, het evenementenbureau

  De Units zijn mini-schooltjes, als team zelfstandig. Zo creren we kleinschaligheid

 • 9

  De Verwondering - Lent

  WE WILLEN VAN HET IDEE AF DAT JE ALLEEN IN EEN KLAS KUNT LEREN. LEREN KAN OVERAL; OP EEN PLEK DIE JE HET BESTE UITKOMT.

 • 10

  De indeling van de school is omgekeerd: standaard op de gang (enorme leerpleinen) en als het nodig is naar de klas.

  Om kinderen associatief te leren denken, laten we ze bij elk project een mindmap maken. Gaandeweg wordt dat routine.

  De toetsen van Cito wringen met onze onderwijsaanpak. We werken met fases van een halfjaar en de volgorde sluit niet aan.

 • De School - Zandvoort

 • 12

  In verschillende pakketten kunnen kinderen van 940 tot 2500 onderwijstijd krijgen

  Dit is mogelijk door een herschikking van bestaande middelen: budgetten voor onderwijs en buitenschoolse opvang zijn samengevoegd

  De huidige digitale programmas werken met een goed/fout systeem. Ze vertellen kinderen niet wat ze aan het leren zijn

 • 13

  Digitalis - Almere

  De overstap naar ipads was het minst spannend. De knop omzetten van lesgeven naar leren ontdekken, was een immense verandering

 • 14

  Kinderen en hun ouders plannen welke workshops ze willen volgen

  Workshops gegeven door leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben

  We moeten kennis toetsen die een leerling soms nog niet in huis heeft of al lang weet. Dat meten op gemiddelden is frustrerend.

 • 15

  standaard differentiatie

  maatwerk differentiatie

  leerlijn volgend leervraag volgend

 • 16

  HOE KOM JE VAN A/B NAAR C ?

  1. Kies en hanteer weinig doelen (en hou die als doorlopende checklist) 2. Adopteer compromisloos 3. Creer een hitteschild 4. Creer tweetaligheid

  Vergelijk De School: 2 doelen = brede opleiding op maat, 3 speerpunten = flexibele tijden, zeggenschap en thematisch onderwijs.

 • 17

  ADOPTEER COMPROMISLOOS

  Adopteer vernieuwing zoals je een kind adopteert: je neemt het helemaal zoals het is, je adopteert het niet een beetje of voor een jaar.

  Werk alles consistent uit in alle facetten van de organisatie.

  Gepersonaliseerd leren invoeren, maar je verantwoordingssysteem inrichten op de groepsanalyses (trendanalyses) van de Cito-toetsen, werkt niet.

 • 18

  DE WEG VAN HET HITTESCHILD

  Verandering past nooit in de huidige constellatie (met daarin protocollen, wetten, afspraken)

  Het systeem zal bewust en onbewust met enorme kracht verandering terugtrekken naar het bestaande/oude

  Als besturen dit niet afschermen met een hitteschild', is elke verandering gedoemd ten onder te gaan.

 • TWEETALIG ZIJN

  Bij een vernieuwingsproces: leer medewerkers/ouders/kinderen en jezelf tweetaligheid:

  a) de taal van de vernieuwing - wees zuinig op deze taal en houd hem zuiver

  b) praat begrijpelijk voor mensen die niet vanuit onderwijsvernieuwing denken.

  19

 • 20

  Werkwijze: Constant checken of andere doelen dit ondermijnen of versterken - elkaar steeds kritisch bevragen tot er een duidelijk eigen kader is.

  Hitteschild voorbeeld: Bij mismatch personaliseren en standaard toetsing wij willen gepersonaliseerd leren, we toetsen de ontwikkeling van het kind tov zichzelf, maar niet benchmarken met de gemiddelde groep 6

  DOEL: GEPERSONALISEERD LEREN

 • VRAGEN VOOR DE PRAKTIJK VAN MAATWERK

  21

  Mogen leerlingen de rekensommen in hun eigen tempo mogen maken? Mag de schooltijd per leerling verschillen? Mag dat de leerling leeractiviteiten kiezen buiten de kerndoelen/

  examentermen om?

  Doelen krijgen pas concrete betekenis door alle activiteiten, processen en handelingen langs deze lat te leggen en elkaar hierop kritisch te bevragen.

 • Stelling

  ELK ZICHZELF RESPECTEREND BESTUUR ZOU EEN C-BUREAU MOETEN HEBBEN

  22

 • hoofdstuk 9

  Tips en aanbevelingen uit Scholen om van te leren

  23

 • 24

  Typerend Issues

  Leerdoelen Persoonlijk ontwikkelplan, gesprekken kind ouder school

  Zoektocht naar digitale systemen

  Leerinhouden Combinatie vast programma en leervraag, in themas aangeboden

  Volop aanwezig

  Leeractiviteiten Gevarieerd, betekenisvol, actueel Zoektocht naar dekking activiteiten in kerndoelen

  Docentrollen lerende organisatie, didactische coaching Opleidingssysteem nog a/b ingericht Stichting Leerkracht positieve uitzondering

  Bronnen, materialen Bronnen goed beschreven, herleidbaar tot kerndoel, digitaal en analoog, rijke opdracht

  Nog erg goed/fout, lineair, gebaseerd op een les

  Groeperingsvormen Veel variatie in individueel, tweetal en groep, klasse-structuur doorbroken

  Bezuinigingen zorgen voor steeds grotere groepen

  Leeromgeving Mix van ruimtes voor leren, ontspannen en ontmoeten. Connectiviteit. Buitenwereld erbij.

  Vrij eenvoudig te realiseren Connectiviteit issue in PO

  Tijd Meer onderwijstijd, integratie opvang -onderwijs, keuzewerktijd, geen jaargroepen

  Wetgeving blokkeert ruime onderwijstijd

  Toetsing Combinatie van toetsen, portfolio, eigen assessment, ononderbroken

  Focus op smal deel kerndoelen breekt op

 • Keuzes in personalisering

  25

  leertijd

  leerinhoud

  leerproces/-middelleerresultaat

  leerplan/ besluitvorming

 • Rolhouders hierbij doen uitspraken hierover

  leerling leerkracht school/team/ouder

  bestuur landelijk

  leerinhoud

  leerresultaat

  leerproces/leermiddelleertijd

  leerplan/besluitvorming

 • Differentiren in de mix

  leertijd

  leerinhoud

  leerproces/-middelleerresultaat

  leerplan/ besluitvorming

  Leraar: Kiezen binnen een taak of

  vak, thema

  Bestuur: Kiezen uit een breder

  curriculum dan vereist

 • Differentiren in de mix

  leertijd

  leerinhoud

  leerproces/-middelleerresultaat

  leerplan/ besluitvorming

  Leraar: Bieden keuze hoe getoetst,

  beoordeeld wordt

  Bestuur: Bieden keuze beoordelings-

  instrument

 • Differentiren in de mix

  leertijd

  leerinhoud

  leerproces/-middelleerresultaat

  leerplan/ besluitvorming

  Kiezen papier of digitaal

  Kiezen alleen, tweetal, groep

  School: bieden van keuze tussen docenten

 • Differentiren in de mix

  leertijd

  leerinhoud

  leerproces/-middelleerresultaat

  leerplan/ besluitvorming

  Leraar: Bieden keuze waaraan tijd wordt

  besteed School: Bieden van

  keuzewerktijd Bestuur: Bieden van

  keuze in totale onderwijstijd

 • Differentiren in de mix

  leertijd

  leerinhoud

  leerproces/-middelleerresultaat

  leerplan/ besluitvorming

  Leraar: Per leerling een leerplan

  Bestuurlijk: Driehoek leerling, ouder, school bepaalt

 • leerling leerkracht school/team/ouder

  bestuur landelijk

  leerinhoud

  leerresultaat

  leerproces/leermiddelleertijd

  leerplan/besluitvorming

  ICT-investeringen

  Bestuur: Wat centraal, wat

  decentraal?

  Bestuur: kaderstellend of..?

 • 33

  Differentiatie Leerinhoud Resultaat Proces/middel Leertijd Besluitvorming

  De School

  Laterna Magica

  Digitalis

  Verwondering

  Nieuwste School

  Innova

  Vathorst

  Nieke/Agora

 • Tafelvraag

  Zijn de keuzes herkenbaar? Welke passen bij uw bestuur?

  Heeft u al een succesvol voorbe

Recommended

View more >