landelijke oefening “waterproef”

Download Landelijke oefening “Waterproef”

Post on 21-Jan-2016

29 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Landelijke oefening “Waterproef”. Programmamanager TMO Ruurd Reitsma. Hurrican Gustav 270808. Hurricane Gustav. "We are going to hope for the best, but we're preparing for the worst," Bobby Jindal said Wednesday (270808). Governor Louisiana. Hurrican Gustav 270808. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidLandelijke oefening WaterproefProgrammamanager TMORuurd Reitsma

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidHurrican Gustav 270808

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidHurricane Gustav"We are going to hope for the best, but we're preparing for the worst," Bobby Jindal said Wednesday (270808).

  Governor Louisiana

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidHurrican Gustav 270808Mayor C. Ray Nagin issued the city's first mandatory evacuation order since Hurricane Katrina and said Hurricane Gustav was larger and more dangerous.

  You have to be scared!

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid31 august 2008Mandatory Hurricane Evacuation Is Ordered in New OrleansCity officials ordered everyone to leave New Orleans beginning Sunday morning - the first mandatory evacuation since Hurricane Katrina flooded the city three years ago - as Hurricane Gustav grew into what the city's mayor called "the storm of the century" and moved toward the Louisiana coast.

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale Veiligheid de taskforce Management overstromingen is eind 2006 door het kabinet ingesteld

  de reden was de veronderstelde onvoldoende organisatorische voorbereiding op (dreigende) overstromingen

  de opdracht voor TMO is voor eind 2008 de organisatorische voorbereiding op peil te krijgenTaskforce management Overstromingen

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidOpdracht TMO Doen opstellen van realistische scenariosBevorderen van de planvormingBevorderen van oefeningen + landelijke oefeningOpstellen risicocommunicatiestrategieInvullen rol van waterbeheerders in veiligheidsregiosDoen samenstellen landelijk team van deskundigenDoen opstellen van crisiscommunicatiestrategieDoen opstellen van een nazorgstrategieBevorderen van oefeningen + landelijke oefening waterproef

  Delen zijn bekend.In relatie tot overstromingen is aanvullende actie nodig.

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidErgst Denkbare Overstromingsscenarios (EDOs)LegendaZone I Storm (>= windkracht 12) in Zuid Westelijke delta en Zuid Hollandse Kust Zone II Storm langs de Hollandse Kust (>= windkracht 12)Zone III Storm (> windkracht 10/11) in het IJsselmeergebied, de Vecht- en IJsseldelta Zone IV Storm (> windkracht 12)in het Waddengebied Zone V Afvoer en storm (>windkracht 6 tot 7) op de rivieren Zone VI Storm (> windkracht 10/11) en relatief hoge afvoer (>10 000 m3/s te Lobith) in het overgangsgebied

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidErgst Denkbare Overstromingsscenarios

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidOpdracht TMO en hoofddoelstelling WATERPROEF Aantonen dat de betrokken bestuurders en professionals in staat zijn om slagvaardig en efficint met elkaar samen te werken en de negatieve gevolgen van een overstroming maximaal te beperken.

  Zij moeten bovendien in staat zijn condities te creren om zo snel mogelijk de normale woon-, werk- en levenssituatie van de burgers te herstellen.

  Overstroming is een ander soort ramptype!!

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidHet bijzondere van het ramptype overstromingHet ramptype overstromingen onderscheid zich van andere ramptypen door:Omvang & effect (getroffenen, schade)Opschaling Algemene bestuurlijke kolom is Top down in plaats van Bottom upOpschaling Waterkolom blijft Bottom upNoodzaak voor boven- en interregionale cordinatieDe organisatie wordt bepaalt door het effectBovenregionale cordinatie is meer maatwerk dan een wettelijk kader

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidDoel: eind 2008 Op PeilDat betekent:Vereiste kennis beschikbaarBestuurlijke & Professionele structuur (effectgebied) ingerichtRegionaal plan gemaaktAfstemming landelijke en (boven)regionaal zekergesteldLeiding & Cordinatie in eigen regio op ordeInformatiemanagement effectief

  Kortom:We weten wat er gedaan moet worden en wanneer We weten wie wat moet doen (en hoe er wordt samengewerkt)Het is transparant en we hebben het geoefend

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidHet bijzondere in de planvorming bij overstromingenWaarschuwingstijd en reactietijd in balans brengenOmslag van reactieve naar pro-actieve opschaling Het te verwachten effect zichtbaar maken in het waterbeeld (zonering)Contingency planning vertalen naar de werkelijke situatieHet doen met de middelen die voorhanden zijn en tijdig kunnen worden verkregenMaatregelen nauwgezet in de tijd plannen; de toets blijft het veiligheid brengen van mensen

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidVerwachtingen aan voorbereiding regios

  Regios bereiden zich voor in de eigen regio op meerdere situatiesRegio kan omgaan met schaarste en vraagt om benodigde middelenRegios informeren het Rijk en vice versaRegios blijven verantwoordelijk binnen de regioRijk cordineert de bovenregionale behoeftes en prioriteert bij schaarste, het Rijk stelt kadersAlleen Minister van BZK neemt evacuatiebesluit

  Dominante rol waterbeheerders!!

  provincie

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidSamenwerking tussen waterbeheerder en veiligheidsregioBovenregionale afspraken met alle spelers: bindend voor allen!Regionale afspraken: bindend voor gemeenten!

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • Energiecentrale Industriegebied MuseumOnderdoorgang A27VerpleegtehuisGlastuinbouw

  Dijkring 100 (regio Waterland)312657489DierentuinWinkelcentrumJachthavenRCCDrinkwater-zuiverings-installatieRegionale omroepGemeentearchiefGemeente-huisVerdeelstation ElektriciteitTussenstation AardgasTelecom zendmast

  Gebied ID> 1m NAP; droog-0,5tot +1 m boven NAP-1m Onder NAPMarkant VerkeerskenmerkHBO- scholencomplexRechtbankKerkGevangenisMarkt ZiekenhuisKinderopvangSchoolSpoorlijnHoofdvaarwegMilitair complexElektriciteits-stationeen notie van IEDEREEN

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidZonering Haaglanden

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidEffecten en bestuurbaarheid in crisisMinisteries en ambassades staan onder waterElectriciteit valt uit; communicatie??

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidStrategie: Neeltje Jans werkt!Evac binnen 12 en 13Evac binnen 11Evac via A58Evac via Schelde tunnelNoodopvang en veePCC operationeel??Niet bereikbaarNiet bereikbaarSloegebied specifieke maatregelen

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidHet kerndilemma: ja/nee evacueren?Eerste moment beslissen: T-96 plm 25% zekerheidJa= veel tijd scenario: vrijwillig en niet zelfredzamenNiet zelfredzamen moeten nu in gang gezet wordenNee= T-72 opnieuw beslissen ja/nee

  Tweede beslismoment T-72plm 40% zekerheidJa = 6 uur voor in gang zetten 30 uur voor de uitvoeringNiet zelfredzamen zijn probleemNee= responsfase redden/opvangen en bergen slachtoffersGrote capaciteit respons noodzakelijkRelatief veel slachtoffers accepteren.

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidKoppeling fasen Nationaal Crisisplan en opbouw oefenscenarios b= bestuurlijk i= informatie oefening bron : fig 4 Gentegreerde opschalingschemas blz 12 Nationaal Responsplan Hoogwater en overstromingen w= water x= actie voorinformatie Kust = West kust Zeeland, N- en Z-Holland Rivieren = Maas & Rijn Meren/Dijkring = Flevopolder Nazorg = Groningen, Frysln Risico & crisis communicatie= algemeen hele traject Fasen Nationaal Crisisplan (Overstromingen)Wie?

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidVoorlopige opzet Waterproef confederatie van oefeningenZeelandRotterdam RijnmondHaaglandenNoord Holland Noord & ZaanstreekFryslnZuid Holland ZuidMidden en West BrabantBrabant NoordBrabant Zuid-OostNM & Z LimburgFlevolandOmringende regiosGroningenDrentheTwenteScope van de oefening

  D-10T-240

  Weer Water

  Stafanalyse

  Publ. reactie D-6T-144Weer Water

  Stafanalyse

  Publ. reactieD-5T-120

  Weer Water

  Stafanalyse

  Publ. reactieD-4T-96

  Weer Water

  Stafanalyse

  Publ. reactieD-3T-72

  Evacuatie ?

  Nationaal

  Publ reactieD-2T-48

  Respons Evac gelukt

  Nationaal

  Publ reactieD-1T-24

  Respons Evac niet geluktNationaal

  Publ reactie

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

 • *11 septemberi 2008Mini-Masterclass Nationale VeiligheidTenslotte:

  Vragen en/of suggesties?

  Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

  ***Het lesplan bestaat uit drie onderdelen. In het eerste wordt een algemeen beeld gegeven van de instrumentenIn het tweede deel gaan we in op regionale planvorming en de kaders op basis waarvan we operationele stategien kunnen vormgevenIn he