karayolu projesi.doc

of 20 /20
PROJENİN ADI: KARAYOLU TASARIM PROJESİ SAYFA NO:1 SIFIR POLİGONU HESABI Önce A ve B noktalarının kotu bulunur . A’nın kotu:670 m B’nin kotu:640 m A ve B arasındaki kot farkı: H = A’nın kotu - B’nin kotu H = (670 – 640) = 30 m A ile B arasındaki uzunluk pafta üzerinde takribi olarak 24 cm. ölçüldü. Bu uzunluğun arazi üzerindeki gerçek değeri 1/2000 ölçeğine göre hesaplandı; L = (24 2000) / 100=480 m. S(m) : Arazi’nin Eğimi S(m) = (H100) / L S(m )= (30100) / 480 = % 6,25 l=Sıfır poligonunun bir kenar uzunluğu (m) l= (h×100) / S(m) l= (2,5×100) / 6,25 = 40 (m) Münhaniler arasındaki her kırık çizginin boyunu bulmak için “ l ” değeri ölçek 1/2000 olduğu için;

Author: cafer-ciman

Post on 13-Sep-2015

68 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROJENN ADI:YOL PROJES S AYFA NO:1

PROJENN ADI: KARAYOLU TASARIM PROJES SAYFA NO:1

SIFIR POLGONU HESABI

nce A ve B noktalarnn kotu bulunur.

Ann kotu:670 m

Bnin kotu:640 m

A ve B arasndaki kot fark: H = Ann kotu - Bnin kotu

H = (670 640) = 30 m

A ile B arasndaki uzunluk pafta zerinde takribi olarak 24 cm. lld.Bu uzunluun arazi zerindeki gerek deeri 1/2000 leine gre hesapland;

L = (24 ( 2000) / 100=480 m.

S(m) : Arazinin EimiS(m) = (H(100) / L S(m )= (30(100) / 480 = % 6,25 l=Sfr poligonunun bir kenar uzunluu (m) l= (h100) / S(m) l= (2,5100) / 6,25 = 40 (m) Mnhaniler arasndaki her krk izginin boyunu bulmak iin l deeri lek 1/2000 olduu iin;

(40(100) / 2000 = 2 cm olarak bulundu.Bulunan l deerine gre pergel 2 cm. alarak sfr poligonu izildi fakat yaplan hesaplardaki yuvarlama sebebiyle B noktasyla tutumad. Yaplan yuvarlama hatas kk olduu iin deer 2,1 cm. kabul edilip pergel alarak sfr poligonu tekrar izildi ve B noktasna denk geldii grld.

FIRAT NVERSTES MH. FAKLTES NAAT MHENDSL BLM

PROJENN ADI: KARAYOLU TASARIM PROJES SAYFA NO:2

YATAY KURBA HESABISfr poligonu izildikten sonra sfr poligonuna en yakn dorular geirilerek yol gekisi bulunur. Yol gekisi bulunurken toprak ilerinin en az olacak ekilde geirilmesine ve sfr poligonundan uzaklalmamasna dikkat edilir. Daha sonra grad ler yardmyla pafta zerinden some noktasnn sapma as bulunur.

Proje hz = V=60 km/s (3.snf yol ve dalgal arazi iin )

Maximum dever = d = 0.08 ( %8 )Enine srtnme katsays = f = 0.155 (tablo 7.1 den alnd)

Pafta zerinden okunan sapma as ; = 45 grad

Bu deerler yardmyla min. kurba yarap bulunur.

R(min) = (0.00443V) / dmax. = ( 0.0044360 ) / 0.08 = 195,33 m. R(min) = V / [ 127,4(dmax.+ f )] = 60 / [ 127,4( 0.008+ 0.155 )] = 120,25 m R(min)lerden byk olan alnacak. Yani R(min) = 195,33 m alnacak.

T = 12.8 m ; some noktasnn A ve B noktalarna olan uzaklktr.R(max) = [ 20(T-1,5)] / tg (/2) = [ 20(12,8 - 1,5)] / tg (45/2) = 612,60 mSeilen uygun yarap; R =600 m.Teet boyu; T= R tg( / 2) = 600 tg (45/2) = 221,35 m

Developman boyu; D = [(2R) ] / 400 = [(2600) 45] / 400 = 424,12 m Bisektris boyu; b = R [(1 / cos( / 2) 1] = 600 [(1 / cos(45/ 2) 1] = 39,53 m A Km.si = 0+000 , nin Km.si = 0+036 , nin Km.si = 0+456 , Bnin Km.si = 0+490 B

R=600m S

=45 grad

O

R=600m

A

FIRAT NV. MH. FAKLTES NAAT MHENDSL BLM

PROJENN ADI: KARAYOLU TASARIM PROJES SAYFA NO:3

BOYKEST HESABI

SYAH KOT OKUMALARIDey kurbun hesaplanabilmesi iin yatay kurb zerinde, arazi dalgal olduu iin 50 km.de bir ve kritik nokta olan ve noktalarna kilometre verildi. Sonra kilometre verilen her noktann pafta zerinde siyah kotlar hesapland. Aadaki tabloda noktalar, kilometreleri ve kotlaryla yer almaktadr.

NOKTA

KLOMETRE

SYAH KOT (m)

A

0+000

670.000+036671.2510+050672.502

0+100671.253

0+150666.1140+200660.2950+250655.8360+300651.9870+350649.0280+400644.7990+450642.150+456641.88B0+490640.00

FIRAT NV. MH. FAKLTES NAAT MHENDSL BLM

PROJENN ADI KARAYOLU TASARIM PROJES : SAYFA NO:4

DEY KURB HESABIDaha sonra milimetrik kt zerinde siyah kotlar dey eksende 1/200 lekte, kilometreler yatay eksende 1/2000 lekte iaretlenerek bu noktalar birletirilipboykesit elde edilir. Boykesit zerinde dey kurba gsterilir. Dey kurba yerletirilirken yarma ve dolgularn birbirini karlamasna ve menfezlerin stnde kalacak dolguya dikkat edilir.Dey kurblar gsterildikten sonra krmz izginin A noktasn kestii noktann kotu bize

A noktasnn kotunu, B noktasn kestii yerdeki kot ise o noktann krmz kotunu verir.Ayn ekilde dier noktalar kestii yerdeki kot ise o noktann krmz kotunu verir.

Kapal dey kurb zerinde u ilemler yaplr.

g1 ve g2 = yolun boyuna eimi, g = eimlerin cebrik fark

g1 = ( Ann kotu - Somenin kotu) / ( Ann km.si Somenin km.si ) g1 = ( 670 - 655,83 ) / ( 0 250 ) = - 0,05668g2 = ( Somenin kotu - Bnin kotu) / ( Somenin km.si Bnin km.si )

g2 = (655,83 646,60 ) / (250 490 ) = - 0,03846 g = g1 - g2 = -0,05668 ( - 0.0346 ) = - 0.01822 = + 0.01822 ( Ld deerleri iin + aldk ) f = srtnme katsays, tr = intikal sresi, Ld = durma-gr mesafesi L = dey kurb uzunluu, v = proje hz, s = max.boyuna eim f = 0.35, tr = 2 sn, V = 60 km/s, S = 0.08 ( %8 )

Ld = 0.278 V tr + 0.00394 V / (f-s) Ld = 0.278 60 2 + 0.00394 60 / (0.35 - 0.05668) = 81.72 m.

Ld>L iin; L = 2 * Ld - (1.22 + 0.035 * Ld) / g L = 2 * 81.72 (1.22 +0.035 * 81.72) / 0,01822 = - 60.50 (salamad) Ld