2006 (pdf) karayolu teknik sartnamesi

of 761 /761
2006 KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 267

Author: mertyakar

Post on 12-Sep-2015

1.030 views

Category:

Documents


145 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

çok faydalı

TRANSCRIPT

 • 2006

  KARAYOLU TEKNKARTNAMES

  KARAYOLLARI GENEL MDRL

  Yayn No: 267

 • Her hakk sakldr. Bu Teknik artnamenin bir ksm veya tamam Karayollar Genel Mdrlnn yazl izniolmadan oaltlamaz. Bilgi eriim sistemine yklenemez veya herhangi bir baka ekilde bir baka yere

  aktarlamaz.

  2006

  KARAYOLU TEKNKARTNAMES

  KARAYOLLARI GENEL MDRL

  (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KPR VE TNELLER, STYAPI VE ETL LER )

 • Karayolu Teknik artnamesi Teknik Aratrma Dairesi Bakanl koordinatrlndehazrlanmtr. Karayolu Teknik artnamesi ile ilgili soru, gr ve nerileriniz iin;

  0312 415 80 80- 0312 415 85 10

 • KARAYOLLARI GENEL MDRLANKARA-2006

 • iSI(1) (METRK) - NGLZ BRMLER DNMFAKTRLER

  SEMBOL Bilinen arp Bulunan SEMBOLUZUNLUK

  m mikrometre 3.9 x 10-5 inches in

  mm milimetre 0.039 inches in

  m metre 3.28 feet ft

  m metre 1.09 yards yd

  km kilometre 0.621 miles mi

  ALANmm2 milimetre kare 0.0016 square inches in2

  m2 metre kare 10.764 square feet ft2

  m2 metre kare 1.195 square yards yd2

  ha hektar 2.47 acres ac

  km2 kilometre kare 0.386 square miles mi2

  HACMml mililitre 0.034 fluid ounces fl oz

  l litre 0.264 gallons gal

  m3 metre kp 35.31 cubic feet ft3

  m3 metre kp 1.308 cubic yards yd3

  AIRLIKmg miligram 0.000035 ounces oz

  g gram 0.035 ounces oz

  kg kilogram 2.202 pounds lb

  t ton 1.103 Short tons(2000 lb) T

  BASIN

  Pa (N/m2 ) paskal 0.0001450377 pound per square inch p/ inch2

  KPa kilopaskal 0.1450377 pound persquare inch p/ inch2

  Mpa (N/mm) megapaskal 145.0377 pound per square inch p/ inch2

  Kg f / cm birim santimetre kareye kilogram kuvvet 14.22334 pound persquare inch p/ inch2

  ISIC selsius 1.8C +32 Fahrenheit F

  AYDINLATMAlx lks 0.0929 foot-candles Fc

  cd/m2 kandela/m2 0.2919 foot-Lamberts Fl(1) SI Uluslararas Birim sistemi semboldr.

 • ii

  N D E K L E R

  Sayfa

  BLM 100 GENEL HKMLER 1

  Ksm 101 TERMLER, KISALTMALAR VE ARTNAME DZEN ........... 2

  Ksm 102 N KONTROL EDLMES ............................................................ 12

  Ksm 103 MALZEMENN KONTROL VE MUHAFAZASI......................... 14

  Ksm 104 PATLAYICI MADDELERN TAINMASI, DEPO EDLMESVE KULLANILMASI ....................................................................... 15

  Ksm 105 EVRENN KORUNMASI VE MUHAFAZASI ............................ 17

  BLM 150 PROJE ARTLARI 19

  Ksm 151 ANTYENN KURULMASI ........................................ ................. 20

  Ksm 152 MTEAHHT TARAFINDAN YAPILAN KALTE KONTROL 21

  Ksm 153 MTEAHHT TARAFINDAN RNEK ALINMASI VE TESTYAPILMASI ........................................ ........................................ ... 23

  Ksm 154 YAPIM, BAKIM VE ONARIM ALIMALARI SIRASINDATRAFN KONTROL...................................... ............................ 24

  Ksm 155 TOPRAK EROZYONUNUN KONTROL EDLMES ........... ......... 27

  Ksm 156 TOZ KONTROL N SULAMA............. ............. ............. ......... 29

  BLM 200 YOL ALTYAPISI 31

  Ksm 201 AA KESME, KK SKME VE TEMZLEME LER............. 32

  Ksm 202 NAAT ALANINDA YERALAN YAPI VE ENGELLERNKALDIRILMASI............. ............. ............. ............. ............. .......... 34

  Ksm 203 ZAYIF ZEMNLER............. ............. ............. ............. ............. ..... 35

  Ksm 204 KAZI LER............. ............. ............. ............. ............. ............. . 50

  Ksm 205 KPR VE SANAT YAPILARI EVRESNDEK KAZI VEDOLGU LER............. . ............. ... ............. ... ............. ... ........... 58

  Ksm 206 DOLGULAR............. ............. ............. ............. ............. ............. .. 59

  Ksm 207 TESVYE LERNDE TAIMALAR............. ............. ............. .... 69

  Ksm 208 AYRICA DENECEK TAIMALAR............. ............. ................. 71

  Ksm 209 KAZI FAZLALIKLARININ KALDIRILMASI............. .................. 72

  Ksm 210 REGLAJ............. ............. ............. ............. ............. ............. ......... 73

  Ksm 211 NCE TESVYE YZEYNN ONARIMI............. ............. ............ 75

  Ksm 212 BANKETLER............. ............. ............. ............. ............. .............. 76

 • iii

  Ksm 213 TOPRAK YOLLARIN NCE TESVYES............. ............. ........... 77

  Ksm 214 MEVCUT YOLLARDA NCE TESVYE YZEYNNYENDEN HAZIRLANMASI............. ............. ............. ................. 78

  Ksm 215 SULAMA............. ............. ............. ............. ............. ............. ....... 79

  Ksm 216 MEVCUT YOLLARIN ONARIMI VE BTML KAPLAMAN HAZIRLANMASI............. ............. ............. ............. ............. 80

  Ksm 217 KULLANILMAYAN/TERKEDLEN YOL KESMLERNNDZENLENMES............. ............. ............. ............. ..................... 81

  Ksm 218 KRE LE ZEMN STABLZASYONU... ............. ...................... 82

  BLM 250 DAYANMA YAPILARI VE EVLERN DESTEKLENMES 93

  Ksm 251 GABON YAPILMASI............. ............. ............. ............. .............. 94

  Ksm 252 DONATILI ZEMN DUVAR (TOPRAKARME)........ ............. ...... 102

  Ksm 253 KAYA BULONU YAPIMI............. ............. ............. ............. ........ 106

  Ksm 254 ZEMN VL DUVAR YAPIMI............. ............. ............. .......... 110

  Ksm 255 ZEMN ANKRAJI YAPIMI............. ............. ............. ......... .......... 115

  BLM 300 SANAT YAPILARI, KPRLER VE TNELLER 121

  Ksm 301 SANAT YAPILARINA AT KAZI LER............. ............. ......... 122

  Ksm 302 BZ YATAKLARININ HAZIRLANMASI VE ETRAFLARININDOLDURULMASI............. ............. ............. ............. .................... 131

  Ksm 303 BZLERDEN BAKA SANAT YAPILARI N DOLGU............ 137

  Ksm 304 TA DOLGU............. ............. ............. ............. ............. ............. .. 138

  Ksm 305 TA TAHKMAT............. ............. ............. ............. ............. ....... 140

  Ksm 306 PERE............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. 144

  Ksm 307 KARGR NAAT............. ............. ............. ............. ............. ....... 147

  Ksm 308 BETON LER............. ............. ............. ............. ............. .......... 156

  Ksm 309 DEMR LER............. ............. ............. ............. ............. ........... 200

  Ksm 310 MENFEZ VE KPRLERDEK SKELE LER............. ........... 216

  Ksm 311 BETON VE BETONARME BZ LER........ ............. ................. 217

  Ksm 312 BAKIR VE GALVANZE SAC LER............. ............. ............... 224

  Ksm 313 DRENAJ LER............. ............. ............. ............. ............. ......... 225

  Ksm 314 RGARLAR, MENBA TESSATI, SFONLAR, GARGUYLAR... 252

  Ksm 315 PREFABRK BETON BORDRLER............. ............. ............. .... 253

  Ksm 316 PREFABRK BETON KAPLAMA ELEMANLARI VE DOALPARKE KAPLAMA............. ............. .... ............. .... ............. .... 258

 • iv

  Ksm 317GROBETON DEME, TESVYE BETONU, MUHAFAZABETONU, AP, BETON YZEY SIVASI VE MENTOBADANA............. ............. ............. ............. ............. ............. .......

  272

  Ksm 318 KATRAN BADANA, KANAVEL VE POLMER BTMLTECRT............. ............. ............. ............. ............. ............. .......... 276

  Ksm 319 KAZIK LER............. ............. ............. ............. ............. 279

  Ksm 320 NGERLMEL PREFABRK KRLER..... ............. ............. ..... 286

  Ksm 321 KPR MESNETLER............. ............. ............. ............. ............. 298

  Ksm 322 GENLEME DERZLER............. ............. ............. ............. .......... 302

  Ksm 350 YEN AVUSTURYA TNEL AMA YNTEM (NATM) LEYAPILAN TNEL LER........ ............. ............. ............. ............ 306

  Ksm 351 PSKRTME BETON............ ............. ............. ............. .............. 389

  BLM 400 YOL STYAPISI 455

  Ksm 401 ALTTEMEL............. ............. ............. ............. ............. ................. 456

  Ksm 402 TEMEL............. ............. ............. ............. ............. ............. ......... 462

  Ksm 403 TEK TABAKALI BTML SATH KAPLAMA............. ............ 479

  Ksm 404 FT TABAKALI BTML SATH KAPLAMA............. ........... 487

  Ksm 405 BTML KORUYUCU SATH KAPLAMA (SEAL COAT)....... 494

  Ksm 406 BTML TEMEL............. ............. ............. ............. ............. ..... 497

  Ksm 407 ASFALT BETONU BNDER VE AINMA TABAKALARI ......... 513

  Ksm 408 TA MASTK ASFALT (TMA).......... ............. ............. ............. 531

  Ksm 409 PLENTTE VEYA YOLDA KARITIRILARAK HAZIRLANANBTML KARIIM BAKIM MALZEMES............. ............. .... 537

  Ksm 410 BTM EMLSYONLU HAR TP KAPLAMALAR ........... 541

  Ksm 411SATH KAPLAMA VE BTML SICAK KARIIMYAPIMINDA KULLANILACAK SOYULMAYA KARIMUKAVEMET ARTIRICI BTM KATKI MALZEMES......

  543

  Ksm 412 BTML BALAYICILAR............. ............. ............. ............. ... 545

  Ksm 413 ASFALT KAPLAMANIN KAZINMASI.. ............. ...................... 560

  Ksm 414 KAZINMI ASFALT KAPLAMANIN YENDEN KULLANIMILE YAPILAN BTML SICAK KARIIM TABAKASI............ 562

  Ksm 415ASFALT VE BETON KAPLAMALARDA UYGULANAN DERZVE ATLAK DOLGU MALZEMELER ZELLKLER VEUYGULAMA ESASLARI.......... ............. ............. ......................

  563

  Ksm 416BTML SICAK KARIIM TABAKALARINDAKULLANILAN GEOSENTETK MALZEMELER VE ELKGRDLER.............. ............. ............. ............. ......................

  571

  Ksm 450 BETON YOLLAR............. ............. ............. ............. ...................... 577

 • vBLM 500 ETL LER 603

  Ksm 501 TP-I SERVS YOLU............. ............. ............. ............. ............... 604

  Ksm 502 TP-II SERVS YOLU............. ............. ............. ............. ............. 605

  Ksm 503 TRAFK ARET LEVHALARI............. ............. ............. ............. 606

  Ksm 504 YATAY ARETLEME............. ............. ............. ............. ............ 619

  Ksm 505 TRAFK ARET LEVHALARINDA KULLANILANREFLEKTF VE REFLEKTF OLMAYAN MALZEMELER......... 639

  Ksm 506 OTOKORKULUKLAR............. ............. ............. ............. ............. 645

  Ksm 507 YOL KENAR DKMES............. ............. ............. ............. ............ 654

  Ksm 508 KONTROL KESM LEVHALARI............. ............. ............. ......... 667

  Ksm 509 IIKLI ARET/SNYALZASYON TESSLER............. ............. 668

  Ksm 510 PREFABRK T DRE............. ............. ............. ............. ........ 686

  Ksm 511 GALVANZL KAFES TELDEN T YAPILMASI............. ........ 690

  Ksm 512 JLETL TEL............. ............. ............. ............. ............. ............. 694

  Ksm 513 OTOYOLDA KULLANILAN TEL RGL KAFES T............ 695

  Ksm 514 PEYZAJ PROJELENDRME HZMETLER............. ............. ....... 697

  Ksm 515 PEYZAJ UYGULAMA ALIMALARI 702

  Ksm 516 YOLBOYU GELM BAKIM ALIMALARI............. ............ 720

  Ksm 517 OTOYOL PEYZAJ HZMETLER............. ............. ............. ......... 723

  Ksm 518 KAMULATIRMA SINIR TALARI............. ............. ............. .... 741

  Ksm 519 YOL EVRESNN TEMZLENMES............. ............. ............. ... 743

  Ksm 520 YKSEK GRNEBLME ZELLNE SAHP GVENL YELEKLER............. ............. ............. ............. ........ 744

  Ksm 521 PREFABRK BETONARME KAR SPERLER............. ............... 746

  Ksm 522 KAR DREKLER............. ............. ............. ............. ............. ....... 749

  Ksm 523 KAR VE BUZ MCADELESNDE KULLANILACAK TUZLAR 751

  Ksm 524 KAR VE BUZ MCADELESNDE KULLANILACAKAGREGALAR............. ............. ............. ............. ............. ............. 753

 • 1BLM 100GENEL HKMLER

 • 2KISIM 101.- TERMLER, KISALTMALAR VE ARTNAME DZEN

  101.01 Terimlerin Anlamlar.

  Karayolu Teknik artnamesinde ve szlemeye ait dier belgelerde geen terimlerin anlam veaklamalar aada verilmitir.

  Agrega. Belirli gradasyona ve kaliteye sahip kaya paralar, akl, krmata, kum vb gibi mineralmalzeme veya bunlarn karmdr.

  Aliyman. Yolun proje yatay hattndaki dorusal ksmdr.

  Alt Geit. Karayolunun dier bir karayolu veya demir yolunu alttan gemesini salayan yapdr.

  Alttemel Tabakas. styap temel tabakasn tamak zere taban zemini zerine yerletirilen,belirli fiziksel zelliklere sahip granler malzemeden olumu styap tabakasdr.

  Anyonik Bitm Emlsiyonu. Bitm emlsiyonlarnda kullanlan emlgatrlerin bitmde znenksm negatif ykl ise retilen emlsiyon anyonik bitm emlsiyonudur.

  Ariyet. Yarmadan kan malzemenin dolgu iin yeterli miktarda olmamas veya niteliinin uygunolmamas halinde uygun bir malzeme ocandan alnan malzemedir.

  Asfalt. Mineral agrega ile bitml balaycnn karm ile elde edilen yol kaplamas. En nemlibileeni bitm olan bitml balayc malzeme.

  Asfalt Betonu. Belirli gradasyondaki agrega ve filler ile bitml balaycnn belirli artlardakarmndan meydana gelen yksek nitelie sahip bir scak karmdr.

  Anma Tabakas. Binder tabakas zerine gelen ve styapnn en st tabakasn oluturanbitml scak karm tabakasdr.

  Banket. Karayollar Trafik Kanununa gre banket; yaya yolu ayrlmam karayolunda, tat yolukenar ile ev ba veya hendek i st kenar arasnda kalan ve olaan olarak yayalarn vehayvanlarn kullanaca, zorunlu hallerde de aralarn faydalanabilecei ksmdr.

  Binder Tabakas. Temel tabakas zerine gelen bitml scak karm tabakasdr.

  Birim . Keif zetinde ismi ve fiyat bulunan, l ve denmesi ayr yaplan i ksmlardr.

  Bitm. Ham Petroln rafine edilmesinden elde edilen yada doal asfalt olarak bulunan, hemenhemen yada tamamen toluende znen ve ortam scaklnda ok viskoz yada katya yakn olan,grnrde buharlamayan adeziv ve su geirmeyen malzeme.

  Bitml Balayc. Ana bileeni bitm olan balayclarn tmn kapsayan malzemedir.

  Bitm Emlsiyonu. Bitmn su iinde uygun emlgatrler araclyla dalmas ile oluanmalzemedir. Bitm emlsiyonu, olumasn salayan emlgatrlerin anyonik veya katyonikolmasna bal olarak anyonik bitm emlsiyonu veya katyonik bitm emlsiyonu adlarn alr.Bitm emlsiyonlarnn da sv petrol asfaltlarna benzer muhtelif cinsleri vardr. Trleri; abukkesilen-RS, orta hzda kesilen-MS ve yava kesilen-SS emlsiyonlardr.

 • 3Bitml Temel Tabakas. Balaycl veya balaycsz bir temel tabakas zerine inaa edilenbitml balaycl scak karm tabakasdr.

  Boykesit (Profil). Yol ekseninin dey dzlemdeki izdm veya kotlu yol eksenidir.

  Damtma (Destilasyon). Bitml malzemelerin, belirtilmi scaklklarda buharlaan miktar ilekalntnn miktar ve niteliini tayin etmektir.

  Dayanma Yaplar. Yol platformunun tasarm standartlarna uygun olarak yerletirilebilmesi iinyaplan destek yaplardr. Betonarme veya harl ta istinat ve iksa duvarlar, donatl toprakduvarlar, gabion duvarlar, zemin ivili duvarlar, bulonlu duvarlar, kazkl perde duvarlar, kazklankraj duvarlar vb dir.

  Depo. Yarma fazlas veya nitelii uygun olmayan kaz malzemesinin hacmidir.

  Depo Yeri. Projesinde veya dare tarafndan belirlenen, depo malzemesinin konulduu yerdir.

  Dolgu. Yol gabarisinin, proje dey hat kotlarna uygun olarak yerletirilebilmesi iin doal zeminile yol styaps arasnda kalan ksmdr.

  Drenaj. Yeralt ve yerst sularnn yol gvdesine zarar vermeden uzaklatrlmasdr.

  Duktilite. ekilerek uzatld zaman byk gerilmeler altnda kopmaya kar malzemeningsterdii direntir.

  Enkesit. Yol gvdesi zerinde yer alan tabaka ve elemanlarn belirli noktalarnn eksene dik deydzlemdeki izdm alandr.

  Esneklik. Yol styapsnn yk altnda oluabilecek deiimleri karlayabilme yeteneidir.

  Fauna. Yrenin hayvan topluluu.

  Filler. 200 No.lu elei geen mineral malzemedir.

  Flora. Yreye ait bitki rts.

  Gradasyon (Tane Boyutu Dalm). Malzeme iinde bulunan eitli boydaki tanelerin arlkaoranlardr.

  Hendek. Yol platformundan veya evlerden gelen yzey sularn toplayarak uygun yerlere dearjetmek iin yaplan yzeysel drenaj yapsdr.

  dare. Karayollar Genel Mdrl ve Genel Mdrlk tarafndan atanm temsilciler. dare,genel anlamda szlemeyi yapan i sahibi kurumu ifade eder.

  nce Tesviye Tabakas

  1. Kaya yarmalarda yzey dzgnln salamak iin tesviye kotuna gre fazla kaz yaplarak bukaz yerine seme malzeme koymak suretiyle yaplan tabakadr.

 • 42. Toprak yarmalarda tesviye kotuna indirilmi zeminin riperlenmek/srlmek vb suretlerdekabartlarak, yeniden sktrlmas ve baz hallerde imento, kire vb ile stabilize edilmesisuretiyle elde edilen tabakadr.

  3. Baz hallerde uygun kaz malzemesiyle yaplan dolgunun en st tabakas, nce Tesviye Tabakasadn alr.

  nce Tesviye Yzeyi . nce tesviyesi yaplm yol altyaps zemininin en st yzeyidir.

  Kafa Hendei. Yzeysel sularn yarma evlerine ve yol gvdesine zarar vermesini nlemek amacile yarma kesimlerinde yama yukar tarafta alan drenaj yapsdr.

  Kalite Plan. Szleme gerei proje kapsamnda yaplacak imalat ve kullanlacak malzemelereuygulanacak kalite kontrol ilemlerini belirten dkman.

  Kamulatrma Sahas. Yol yzeyi, hendekler, evler, sanat yaplar, kprler, ariyet yerleri,malzeme ocaklar ve dier ksmlar ile yolun yapm ve emniyeti iin kamulatrlan arazidir.

  Kaplama. styapnn en st tabakas olup kaymaya, trafiin andrmasna ve iklim koullarnnayrtrma etkisine kar koyan asfalt betonu, sathi kaplama, beton plak, parke vb oluan tabakadr.

  Katyonik Bitm Emlsiyonu. Bitm emlsiyonlarnda kullanlan emlgatrlerin bitmdeznen ksm pozitif ykl ise retilen katyonik bitm emlsiyonudur.

  Kesilme. Bitm krecikleri etrafndaki yklerin muhtelif yollarla kaybolmas ve dolaysylakreciklerin yan yana gelerek bir bitm filmi meydana getirmesidir.

  Kontrol Mhendisi. banda dareyi temsil etmek zere yetkilendirilerek atanan, iin yaplnve kullanlan malzemelerin proje ve artnamelerde istenilen nitelikte olup olmadn kontrol eden,Mavir veya Kontrollk birimidir. Bu grevin yaplmasnda almak zere grevlendirilmi veyetkili klnm teknik elemanlar; Kontrol Mhendisi; Kontrol Amiri, Kontrol efi, KontrolTekilat ve yardmclarn ifade eder, bunlar iin bu artnamede ksaca Kontrol Mhendisiterimi kullanlmtr.

  Kpr. Akarsu, vadi, dier bir yol, demiryolu vb yerlerde geii salamak zere ina edilen;gzlerinden her hangi birinin mesnet eksenleri arasndaki akl, kpr ekseni boyunca 10metreden byk olan yaplardr. (Kemer kprlerde aklk ls iin zengi sathnn en alakseviyesindeki dik serbest aklk esas alnr.)

  Kpr Altyaps. Kprnn styaps altnda kalan ayak ve temel ksmlardr.

  Kpr Elemanlar. Kpr ilerinde geen terimlerin tanmlar ekil-100-1 de belirtilmitir.

  Kpr styaps. Kprnn ayaklar stnde kalan ksmdr.

  Kurp (Yatay ve Dey Kurp). Proje yatay ve dey hattndaki dorusal kesimleri birletirenerisel veya dairesel karayolu kesimidir.

  Kr Etmek. Sv petrol asfalt ierisine katlan benzinin, gazyann veya mazotun buharlamasdemektir. naat esnasnda sv petrol asfaltlar tam olarak kr edilemez, kr inaat sonrasnda dabir sre devam eder. Bu sre yava kr eden (SC) cinsi sv petrol asfaltlar iin birka yl dasrebilir.

 • 5Laboratuar. dareye ait veya dare tarafndan belirlenecek laboratuardr.

  Mal. Tohumun yetimesi iin saman, su, toprak vb. karm malzemesi. Tohum yastk malzemesi.

  Menfez. Akarsu, dier bir yol, demiryolu vb yerlerde geii salamak zere ina edilen; akl10 metre ve daha kk olan yaplardr.

  Modifiye Bitm. retim srasnda bir yada daha fazla kimyasal katk kullanlarak, reolojikzellikleri iyiletirilen bitm.

  Mteahhit. Szlemede belirtilen artlar ierisinde ii yapmay, bunun iin gerekli her trlmalzeme, ii, makine, alet vb'nin teminini ve iin tamamlanmasn zerine alan zel veya tzelkiidir. Szlemede ikinci taraf temsil eder.

  Parafin. Bitm oluturan yapdan birisi olan parafinler veya alifatikler dorusal, boyutluzincirsi yapda olup mumsu veya yas bir zellik gsterir.

  Parlama Noktas. Bir maddenin buharnn alev temasnda geici olarak alev ald, fakat yanmayadevam etmedii en dk scakln tespit edilmi deney artlar altnda llm deeridir.

  Penetrasyon. Bitml malzemelerin, standart bir inenin belirli bir yk altnda ve srede, belirliscaklktaki bir numune ierisine dikey olarak girdii derinlik cinsinden ifade edilen kvamlldr.

  Platform. Yolun banket d snrlar arasnda kalan yzeydir.

  Plentmiks. Plentte (tesiste) kartrma demektir.

  Plentmiks Temel. Belirli gradasyon limitleri ierisinde srekli gradasyon verecek ekilde kaba veince olmak zere en az ayr tane boyutu grubunun uygun oranda su ile bir plenttekartrlmasyla hazrlanan malzemenin projesinde belirtilen plan, profil ve en kesitlere uygunolarak bir ya da birden fazla tabakalar halinde serilip sktrlmasyla oluturulan tabakadr.

  Polimer. Birok kk molekln birleerek oluturduu byk molekl zincirine denir.

  Polimer Modifiye Bitm (PMB). Genellikle asfalt kaplamalarda tekerlek izi oluumunu,kaplamalardaki atlaklar, bitmn oksidasyonunu yada kaplamann sudan dolay zarar grmesinikontrol altna almak amacyla bitme bir yada daha fazla organik polimerler kartrlmas ileoluan bitml balayclardr.

  Polimer Modifiye Bitm Emlsiyonu. Datlan faz polimer modifiye bitm olan emlsiyonyada lateks ile modifiye edilen bitm emlsiyonu.

  Proje. darece onaylanan veya hazrlanan planlar, boy kesit ve en kesitler, rnek en kesitler vedier detay resimleri ve benzerleridir.

  Refj. Yolun geli ve gidi eritlerini birbirinden ayran, yol platformunun ortasnda bulunantoprak, beton vb malzemeden oluan blmdr.

  Ripaj. Yol gvenliini salamak, yap ve toprak ilerini azaltmak amac ile yol ekseninin eninekesit iinde kaydrlmasdr.

 • 6Rodmiks. Plentte veya yolda kartrma sonucunda elde edilen bakm malzemesidir.

  Sanat Yaplar. Kpr, tnel , menfez, istinat, iksa duvar, tahkimat vb mhendislik yaplardr.

  Seme Malzeme. Tabann tama gcn arttrmak iin dolgu, yarma ve styap tabanlarnaprojesinde belirtilen kalnlkta getirilerek serilip sktrlan, ariyet ocaklarndan veya kazmalzemelerinden temin edilen fiziksel zellikleri artnamede belirtilen dolgu malzemesidir.

  Sanat yaplar yan, yaklam dolgularnda kullanlan, kazlardan veya malzeme ocaklarndan alnanfiziksel zellikleri artnamede belirtilen dolgu malzemesidir.

  Sv Petrol Asfalt. (Cut-back) Ham petroln kolay uucu bileenlerinin damtma yoluylauzaklatrlmasndan sonraki kalntya, ham petroln kaynama noktas yksek bir bileeninin,gazya tipinde orta derecede bir zc veya nafta ya da benzin tipi ok uucu bir zckartrlmasyla elde edilen yumuak balayclardr.Bitme uucu flux ilave edilmesi ile viskozitesi drlen bitml balayc.

  Yava Kr Olan Sv Petrol Asfaltlar: (SC)Ham petrol damtma kalntsna, ham petroln kaynama noktas yksek, mazot gibi, bir bileenininkartrlmasyla elde edilen yumuak balayclardr.

  Orta Hzda Kr Olan Sv Petrol Asfaltlar: (MC)Ham petrol damtma kalnts ile gazya tipinde orta derecede uucu bir zcnnkartrlmasndan elde edilen bitml balayclardr.

  abuk Kr Olan Sv Petrol Asfaltlar: (RC)Ham petroln damtma kalnts ile, nafta veya benzin tipi ok uucu bir zcnnkartrlmasndan elde edilen bitml balayclardr.

  Szleme. hale edilen iin yaplmas iin dare ile Mteahhit arasnda yaplan yazl anlamadr.

  Stabilite. Kaplamann deformasyona kar gsterdii direntir.

  antiye efi. Mteahhit adna iin yaplmasn, teknik ve idari bakmdan yrten, i sresinceantiyede bulunan, Mteahhit tarafndan kendisine temsil yetkisi verilen ve Mhendis ve MimarOdalar Kanunu'na gre bu yetkiyi ve sorumluluu tayabilecek kiidir.

  artnameler. in yaplna ve kullanlacak malzemeye ait direktifleri, metotlar, nitelikleri,miktarlar ve dier artlar gsteren, teknik, genel, zel ve ek artnamelerdir. Genel olarak yeniartname maddelerini veya teknik artnamedeki maddelerde yaplan deiiklikleri iine alanartnameler Ek artname lerdir. Her iin zelliine gre hazrlanm bulunan, iin yaplna aitdirektifleri ve artlar, teknik artnamede bulunmayan detayl deiiklikleri iine alan ve her i iinayrca hazrlanan artnameler. zel Teknik artnameler dir.

  ev. Yolun doal arazi ile balantsn salamak iin yarma ve dolgularda oluturulan eimliyzeydir.

  ev Deeri. evlerin yatay dzlem ile yaptklar eimin a olarak, yatay/dey dzlemlerinbiribirlerine oran olarak veya yzde olarak belirtilen deeridir.

  Taeron. in bir ksmnn yaplmas, dare tarafndan veya darenin onay ile Mteahhittarafndan kendisine verilen ve szleme ile dareye veya Mteahhide bal olan zel veya tzel

 • 7kiilerdir. Mteahhide szlemeyle bal olan taeronun dareye kar hibir resmi sfat ve yetkisiyoktur.

  Ta Mastik Asfalt. (TMA) Kaba agrega danelerinin birbirine temasnn saland bir iskelet ileboluklar dolduran ince agrega, filler ve bitml balaycdan oluan, anma tabakasndakullanlan bir scak karmdr.

  Temel Tabakas. Kaplama tabakas ile ince tesviye yzeyi veya alttemel tabakas arasndabalanty,yk dalmn ve dzgnl salayan, yola gelen ykleri tayan ve alttemel veya yoltabanna aktaran tabakadr.

  Toprak leri. Her cins zemin ve kaya birimlerde yaplan kaz, dolgu vb tesviye ileridir.

  Tnel Portalleri. Yol gzergahnda bulunan tnellerin giri ve k yzleridir.

  st Geit. Karayolunun dier bir karayolu veya demir yolunu stten gemesini salayan yapdr.

  styap Taban. Tesviye yzeyi altnda kalan, yarma veya dolgularda styapnn tama gcneetkisi olabilecek bir derinlie kadar devam eden ve tama gc styap projelendirmesinde etkinolan tabakadr.

  Viskozite. Bir akkann, i srtnmelerinden dolay, harekete kar diren gstermesini salayanzellii ve bu zelliin kabul edilmi bir metoda gre bulunan nmerik deeridir.

  Yarma. styap taban kotunun zerinde kalan kaz hacmidir.

  Yarma Hendei. Yarmalarda platform ve evlerden gelen sular toplayan ve gerekli yerlere aktanyapdr.

  Yol. Kara ulatrma aralarnn gidi geliini temin amacyla ortaya getirilen yapnn btn buterimle ifade edilir.

  Yol Altyaps. Yolun styaps altnda kalan ksmdr.

  Yol Altyaps Taban. Yol altyapsnn oturduu tabii zemin yzeyi veya iyiletirilmi tabii zeminyzeyidir.

  Yol Altyaps Taban Takviye Tabakas. Yol altyaps tabannda kazlarak karlan malzemeninyerine seme malzeme getirilerek yaplan takviye tabakasdr.

  Yol styaps. Trafik ykn tamak zere yaplan ve kaplama, temel, alttemel tabakalarn iinealan yol yapsdr. styap Tabakalar ekil-100-2de Tip Enkesitte gsterilmitir.

 • 8101.02 Ksaltmalar.

  1. AASHTO. American Association of State Highway and Transportation OfficialsAmerika Eyalet Yollar ve Ulam alanlar Kurumu

  2. ACI. American Concrete Institute Amerikan Beton Enstits3. ACPA. American Concrete Pavement Association Amerikan Beton Yollar Kurumu4. AI. Asphalt Institute Asfalt Enstits5. ANSI. American National Standarts Institute Amerikan Ulusal Standartlar Enstits6. ASTM. American Society for Testing and Materials Amerika Test ve Malzeme

  Kurumu7. BSI. British Standarts Institute ngiliz Standartlar Enstits8. CEN. European Committee for Standardization Avrupa Standart Komitesi9. DIN. (Deutsches Institut fr Normung Alman Standartlar Enstits10. EN. European Norm Avrupa Standard11. FHWA. Federal Highway Administration Ulusal Karayollar daresi12. ISO. International Organization for Standartization Uluslararas Standart Kurumu13. KK. Kamu hale Kurumu14. KT. Karayolu Teknik artnamesi15. PCA. Portland Cement Association Portland imento Birlii16. SI. International System of Units Uluslararas Birimler Sistemi17. TSE. Trk Standartlar Enstits18. TURKAK. Trk Akreditasyon Kurumu

 • 9101.03 artname Dzeni.

  Bu artname yedi blmden olumaktadr. Blm 100 Genel Hkmler i iermektedir. Blm150de hale Edilen lerde Uygulanacak Proje artlar belirtilmektedir. Blm 200-500 arasndaise ihale edilen ilerde belirtilen i kalemlerine gre malzeme ve yapm artlar verilmektedir.

  artnamede her Blm ierisinde Ksmlar yer almaktadr. artnamenin biim ve numaralandrmasistemi genel olarak aada belirtildii ekilde dzenlenmitir.

  KISIM xxx.- (xxx: haneli ksm numaras)

  xxx.01 Tanm. Bu ksmda iin tanm yaplmakta ve kapsam belirtilmektedir.

  xxx.02 Malzeme zellikleri.

  Bu ksmda bu i veya imalatn yaplmas srasnda kullanlan malzemelere ait ilgili ulusal veuluslararas standartlar, malzemenin zellikleri, yaplan deneyler ve deney standartlar verilerek;artnamede malzeme nitelii hakknda istenilen deerler ve tolerans limitleri belirtilmektedir.

  xxx.03 Yapm artlar.

  Bu ksmda, bu iin/imalatn yaplmas iin gereken uygulama esaslar verilmektedir.

 • 10

  1314

  26

  9

  19

  5 10

  15

  16

  17

  1

  7 11 6 8

  234

  24

  321

  22

  25

  2

  12

  20

  18

  Krmz Kot

  27

  KPR KROKS

  Yukardaki kpr krokisinde numaralandrlan yer ve elemanlarn adlar unlardr.

  1- Fore kazk 10- Deme 19- Tabii zemin2- Temel alt kaz 11- Elastomer mesnet 20- Kazk alt kotu3- Kazk bal 12- Bordr 21- Adi anroman4- Kolon elevasyon 13- Korkuluk 22- Muntazam anroman5- Kenar ayak balk kirii 14- Dilatasyon (Ayrm) 23- Pere6- Orta ayak balk kirii 15- En yksek su seviyesi 24- Rtret seviyesi7- Ana kiri 16- En alak su seviyesi 25- Yaklam dolgusu8- Enleme kirii 17- Talveg 26- Yaklam pla 9- Kulak 18- Kpr boyu 27- Grobeton

  1

  3

  2

  4

  3

  4

  1

  5

  2

  T A B L Y E K E M E R N A L T IN D A1

  T A B L Y E K E M E R N S T N D E

  2

  3

  4

  5

  ze n g i

  D ik m e le r

  A n a h ta r

  T a b liye

  Y a k la m G z le r i

  ekil-100-1 Kpr Elemanlar

 • 11

  1- Dolgu evi 2- Doal Zemin 3- styap Taban 4- Banket Kaplamas 5- Alttemel Tabakas 6- Temel Tabakas 7- Kaplama Tabakas 8- Hendek evi 9- Yarma evi10- Banket Temeli

  11- Yolun Enine Eimi12- Tesviye Yzeyi13- Yol Gvdesi Taban Zemini14- styap Proje Kalnl15- Banket Eimi16- Trafik eritleri Genilii17- Banket Genilii18- Yol (Platform) Genilii19- styap Taban Genilii20-Taban Yzeyinin Enine Eimi

  ekil-100-2 Yol styaps Tip Enkesiti

 • 12

  KISIM 102.- N KONTROL EDLMES

  102.01 Tanm. Bu ksm ihale edilen yol yapm iinin plan ve projeler dorultusunda, szleme veartnamede belirtilen esaslara uygun bir ekilde yaplmasn salamak iin dare tarafndan dorudanKontrol Mhendisi veya darenin temsilcisi Mavir ve Kontrol Mhendisi tarafndan birliktekontrol edilmesini kapsar.

  Karayolu Teknik artnamesi kapsamnda dare; terimi Karayollar Genel Mdrl ve GenelMdrlk tarafndan atanm temsilciler anlamnda kullanlm olup. dare genel anlamdaszlemeyi yapan i sahibi kurumu ifade eder.

  102.02 Kontrol Mhendisi.

  Kontrol Mhendisi darenin i yerindeki temsilcisi olup dare adna ii kontrol eder.

  Kontrol Mhendisi;

  - almalarn i program erevesinde belirtilen zamanda ve dzgn bir ekilde yaplmasn,

  - in yapmnda kullanlan malzemeler ve uygulanan iiliin kalitesini,

  - Proje, plan ve artnamenin uygulanmas ve gerektiinde yorumlanmasn,

  - Yaplan i/imalatn miktarlarnn llmesini,

  - Szleme esaslar dahilinde yaplan i/imalatlara ait hakedilerin dzenlenmesini,

  - Szleme artlarnn karlanabilmesi iin imalatn kabul edilip edilmemesi ve iin durdurulmasdahil gereken her trl uygulamay yapmaya yetkilidir.

  Kontrol Mhendislii; mhendis, srveyan, aratrma teknisyeni, alet operatr ve diergrevlilerden oluur. Bu personel, kendi grev alanlarnda Kontrol Mhendisi adna hizmet verir.

  Kontrol Mhendisi, imalat iin gereken malzemenin hazrlanmasn, imalatn yaplmasn ve projedeyer alan her trl ii kontrol edecektir. Kontrol Mhendisi, yaplan i/imalatn artnameye uygunolmad durumlarda, i ve iiler ile evre gvenlii asndan uygun olmayan hallerde iindurdurulmas dahil gereken nlemleri alacaktr.

  102.02 artname ve Proje.

  artname ihale dkmanlarnn bir parasdr. artname ihaleden sonra Mteahhit ile dare arasndayaplan szlemenin temelini oluturur.

  artname; yol yapm srasnda kullanlan malzeme, yaplan imalat ve iilik iin gerekli artlardoru ve ak bir ekilde tanmlayan belgedir. artname ayrca yapm srasnda karlalabilecekfarkl durumlarda yaplacak ilemleri de tanmlar.

  Proje ise; yol ve yol yaplarnn imalat ncesi ve imalata ynelik esas ve detaylarn belirtildii rapor,hesaplamalar ve izim paftalardr.

 • 13

  in yapm iin gereken her trl plan ve proje dare tarafndan veya darece gerek grlmesihalinde Mteahhit tarafndan hazrlanacaktr. Projeler tamamlanp idare tarafndan onaylanmadan iebalanlmayacaktr.

  102.3 Yapm Aamasnda Hazrlanan Projeler.

  Yapm aamasnda veya sonrasnda ortaya kan problemlerin zm iin proje almasyaplmadan nce, problemi tanmlayp, nedenlerini ve zmne ynelik farkl alternatiflerigerekeleri ile ortaya koyan kavram projeleri hazrlanacaktr.

  Kavram projeleri uygulanacak alternatifin seimini kolaylatrmaya ynelik gerekli bilgileri veizimleri ierecek ekilde hazrlanarak dareye sunulacaktr. Sunulan alternatifler ncelikle dare vevarsa Mavir firma tarafndan yapm sresi, yapm emniyeti, maliyet, kamulatrma vb kriterleregre deerlendirilecek ve bu deerlendirme sonucuna gre seilecek alternatif iin UygulamaProjesi hazrlatlacaktr.

  Hazrlanacak plan ve projelerde; kot ve koordinat bilgilerinin yan sra, yaplacak imalata ait detaybilgiler, imalat aamalar, hendek, kaz vb iler iin gereken detaylar, trafik iaretleme projesi,mevcut yaplarn yaknnda yaplacak imalatlar iin alnacak nlemler vb gibi tm hususlarbelirtilecektir.

  Mteahhit tarafndan hazrlanacak her trl plan, proje ve hesaplamalar iin yaplmasndan nce enaz 4 takm olarak darenin onayna sunulacaktr. Plan, proje ve hesaplamalarda dare tarafndanrevizyon istenilmesi durumunda, gerekli dzeltmeler yapldktan sonra dareye tekrar onayagnderilecektir.

  Kontrol Mhendisi, yapm detaylar, uygulanacak inaat yntemi vb hususlarda aklk salanmasamacyla ek plan, proje ve hesaplamalar isteyebilir. dare tarafndan onaylanm plan ve projelerin, iyerinde veya imalatta uygulanmas srasnda yaplacak deiikliklerden nce Mteahhit daredenyazl izin alacaktr.

  102.04 Yapm Aralar ve Ekipmanlar iin Yk ve Hz Snrlamalar.

  Mteahhit; proje alanna veya proje alanndan darya yaplacak her trl malzeme, makine veekipman nakli iin yasal yk ve trafik hz snrlamalarna uyacaktr.

  Nakliye kamyonlar; zerine yklenen malzemenin taarak dklmesini, nakliye srasnda kaybnnleyecek ekilde yklenecektir. Kamyonlar ve i makinalarnn alttemel, temel ve styap tabakalarzerinden geilerinin, bu tabakalarda hasar oluturmayacak ekilde dk trafik hznda olmassalanacaktr.

  Kontrol Mhendisi tarafndan izin verilmedike alma alan ierisinde yeni yaplan sanat yaplarve styaplar zerinden ar yklenmi tatlar, makine ve ekipman gemeyecektir.

 • 14

  KISIM 103.- MALZEMENN KONTROL VE MUHAFAZASI

  103.01 Tanm. Bu ksm yol yapmnda kullanlacak her trl malzemenin kontrol ve muhafazaedilmesini kapsar.

  103.02 Malzeme Ocaklar ve Nitelikleri.

  Yol ve sanat yaplarnn yapm iin gereken malzeme projede belirtilen ocaklarlardan teminedilecektir. Mteahhit yola malzemeyi getirmeden nce malzeme iin gereken test ve incelemeninyaplmas iin Kontrol Mhendisine haber verecektir. Malzeme yola getirilmeden nce ocakta kabuledilebilir. Ancak proje sresince malzeme niteliinde oluabilecek olumsuz deiikliklerden dolay,ocan kullanmna izin verilmeyebilir.

  103.02 Numune Alnmas ve Deneyler.

  Yol ve sanat yaplar inaatnda kullanlacak her bir ocak malzemesinden ikier adet numune alnpmhrlenecek; bu numunelerden birisi yolun kesin kabul tamamlanncaya kadar darece, dieriise antiyede muhafaza edilecektir.

  Btn malzeme, kullanlmadan nce Kontrol Mhendisi tarafndan muayene edilerek kabuledilecek ve gerekli grldke deneyleri yaplacaktr. Kontrol mhendisi tarafndankullanlmasna izin verilmeyen malzeme ile yaplan iler kabul edilmeyecektir.

  Ocaktan alnan numuneler zerine ocak verimi ve yolda kullanlaca Km kesim snrlar yazlacakve bu snrlar iinde numunelerden daha dk nitelikte malzeme kullanlmayacaktr.

  Numuneler; Kontrol Mhendisinin denetimi altnda alnacak ve bu i iin gerekli iilik vemalzeme vb giderler Mteahhide ait olacak ve bunun iin dare hibir deme yapmayacaktr.

  103.03 Malzemenin Muhafazas ve Kullanlmas.

  Malzeme, sahip olduu nitelikler ve kalitesi bozulmayacak, eksilmeyecek ve deimeyecekekilde i yerinde muhafaza edilecektir. Malzemeyi sudan, yamurdan, rutubetten, souktan,scaktan vb zararl her trl tesirden korumak zere depolarda gereken nlemlerler alnacak vetesisler yeterli hale getirilecektir. yerinde kontrol yaplm ve stoklanm malzeme, imalattakullanlmadan yeniden kontrol edilecek ve malzemede hibir bozukluun olmamas salanacaktr.

  Mteahhidin malzemeyi sahipli arazide depo edebilmesi iin bu yerlerin sahiplerinden yazl izinalmas gereklidir. Arazi sahibi ile yaplan izin anlamasnn bir rnei dareye verilecektir. Depoyerleri, burada bulunan malzemenin alnarak kullanlmasndan sonra Mteahhit tarafndan btnmasraf kendisine ait olmak zere temizlenecek, yeniden dzenlenecek ve eski haline getirilecektir.

  Depolanm dolgu malzemesi, agregalar, sathi kaplama mcr, imento, demir, drenaj borusu,bitm vb tm malzemenin gvenliinden Mteahhit sorumludur.

 • 15

  KISIM 104.- PATLAYICI MADDELERN TAINMASI, DEPO EDLMES VE KULLANILMASI

  104.01 Tanm. Bu ksm, patlaycy maddelerin Tanmas, Depo edilmesi ve Kullanlmasnkapsar. Patlayc maddelerin tanmas, depolanmas ve kullanlmas konularnda bu ksmdabelirtilmeyen hususlarda; Tekel D Braklan Patlayc Maddelerle Av Malzemesi veBenzerlerinin retimi, thali, Tanmas, Saklanmas, Depolanmas, Sat, Yok Edilmesi,Denetlenmesi Usul ve Esaslarna likin Tzk te, ve bu tzn Ekleri ve Deiiklikleri ndebelirtilen esaslar geerlidir.

  104.02 Patlayc Maddelerin Tanmas.

  Patlayc maddelerle kapsllerin ayn tama arac zerinde tanmalar yasaktr. Tama sorumlubir memurun ve gvenlik glerinin nezareti altnda yaplacaktr.

  104.03 Patlayc Maddelerin Depolanmas.

  Patlayc madde depolar, srekli, geici ve gezici olmak zere 3 gruba ayrlr. Depolarn yapm,her trl mesken, alma mahalli veya umuma ait yollara olan gvenlik mesafesi, ina ve tesisatzellikleri, kapasitesi, depolama artlar, havalandrma vb konularda ilgili tzk hkmlerineuyulmaldr.

  104.04 Patlayc Maddelerin Kullanlmas.

  Yetkili olmayan hi bir ahs, patlayc maddeleri kullanamaz. Patlayc maddelerinatelenmesinde grev alacak kiiler, geerli Ateleyici Yeterlik Belgesine sahip olacaktr.

  Lam deliklerinin aral ve delik derinlikleri byk patarlar olumayacak ekilde dzenlenecekve lam delikleri ancak atelenecekleri zaman doldurulacaktr. Kartular biimleri bozulmadan,olduklar gibi kullanlr ve lam deliklerine zorla sokulmaz. Lam deliklerinin doldurulmasndaahap ubuklar kullanlacaktr. Dinamit kapslleri kartulara kullanlaca zaman taklmaldr.Elektrikle atelemede; atelemeden nce balantlar nce gzle sonra avometre ile kontroledilmelidir. Devrenin tamamland belirlenmelidir.

  Elektrikle arz edilen manyeto ile patlatma yaplmadan nce emniyet sahas belirlenerek gvenliknlemleri alnmaldr. Ateleyici evreyi uyarmaldr. Daha sonra atelemenin yaplaca snmayerine kadar ekilen kablolar manyetoya balanmaldr. Krmz bayraklarla lamn patlatlmasannda bir iaret ve patlamann sonunda dier bir iaret verilecektir. Son iaretten evvel hi birmemur, ii veya ahsn emniyet sahas ierisine girmeye yetkisi yoktur.

  Atelemeden sonra patlamayan bir lam bulunursa ve bundan kuku duyulursa, fitille atelemeileminde en az bir saat, elektrikle ateleme ileminde ise be dakika sre gemeden patlatmaalanna kimse girmeyecektir. Patlamam patlayc madde artklar; bir nezaretinin sorumluluualtnda, olanak varsa, o lam delen usta tarafndan, patlamam lam deliinin en az 30 cmyaknnda, ona paralel baka bir delik delinip doldurulacak ve atelenerek patlatlacaktr.

  Deliklerin delinmesi, doldurulmas, atelenmesi ve pasann kaldrlmas srasnda, alma alanndagrevlilerden bakasnn bulunmas yasaktr. Ateleyici, lam deliinde kalan patlamampatlayc maddeleri zararsz hale getiremez ise almay durdurur; ekiplerin deimesinerastlamas halinde kendisinden sonraki ateleyiciye durumu bildirerek ii teslim eder ve antiyeefine gerekli bilgileri bizzat verir.

 • 16

  Patlamam kartu ve kapsller bulunmas olaslna kar; pasalar elle kaldrlr, kartu vekapsller aranr, krek, kazma vb metal ve sivri ulu aletler kullanlmaz.

  Patlayc maddelerle alan Mhendis, Teknisyen ve ilere patlayc maddeler ve gvenliknlemleri konusunda eitim verilerek ilgili yasa ve ynetmelikler kendilerine verilecektir.

 • 17

  KISIM 105.- EVRENN KORUNMASI VE MUHAFAZASI

  105.01 Tanm. Bu ksm evrenin Korunmas ve Muhafazasn kapsar. Yol projesi kapsamndakifaaliyetler ve malzeme ocaklar, su temin yerleri iin evresel Etki Deerlendirmesi (ED) nAratrma Raporundaki inaat veya antiye alan iin belirtilen tm artlara uyulacak, gerekli izin,onay ve ruhsat Mteahhit tarafndan alnacaktr.

  105.02 evrenin Korunmas.

  Mteahhit, evre kirlenmesini kontrol altna alan btn kanun ve ynetmeliklere uyacaktr.evrenin korunmas ve evre kirliliinin nlenmesi ile ilgili yrrlkteki mevzuat hkmlerineuyacak ve bu hkmlere uygun olarak atmosferde kirlilik yapan unsurlar gerekli kontroltedbirleriyle en aza indirgeyecektir.

  Dere, gl, bataklk ve su rezervuarlarn, yakt, ya, bitm, kalsiyum klorid, boya ve dier zararlmaddelerle kirlenmesini nlemek iin gerekli btn nlemleri alacaktr. Dere, gl verezervuarlarn dolmasn nlemek iin almalar yapacak ve bu almalar bir program dahilindesrdrecektir.

  Derelerin daraltlmasn gerektiren almalara izin verilebilmesi iin Mteahhit, deredekisiltlemenin asgari dzeyde olacan gsteren bir plan yapacak ve Mhendisten bu almalarnnerilen plan dorultusunda yaplmasnn uygun olacana dair onay alacaktr. Mhendistarafndan aksi ynde bir onay verilmedike, kanal deiiklikleri ve geici veya daimi sanatyaplarnn yaplmas iin gerekli olabilecek durumlar haricinde, i ekipmanlar derelerdealtrlmayacaktr.

  antiye alan veya ocaklarn dere, gl veya sulak alanlarda veya bunlarn yaknlarnda bulunmasdurumunda, bu gibi antiye alanlar veya ocaklar tortularn buralara girmesini nlemek iin sedde,silt itleri ve dier bariyerlerle dere, gl veya sulak alanlardan ayr tutulacaktr. Bariyerlerinkonulmas ve sklmesi srasnda dere, gl veya sulak alanlarn siltlemesini veya dolmasn azaindirgemek iin dikkatli davranlacaktr.

  Agregalarn ykand veya tortu ieren dier almalarn yapld yerden gelen sular,dkldkleri dere ya da gldeki tortulamann en az dzeyde olmasn salayacak ekilde, filtreedilecek veya kelti havuzunda bekletilecek veya dier yntemlerle bir temizleme muamelesinetabi tutulacaktr.

  i sal ve i gvenlii ile ilgili btn kanun ve ynetmeliklere uyulacaktr.

  Mteahhit, blgeyi dzenli bir biimde muhafaza edecek, atklardan arndracak ve antiyebinalar, bro, depo, ev, tuvalet, lam ukuru, septik tank ve dier yaplar uygun mevzuathkmlerine gre yaptrlmas ve bakma alnmas iin gerekli izinleri alacaktr.

  105.03 Ormanlarn Korunmas.

  Ormanlarda ya da ormanlara yakn blgelerde yrtlen almalarda, Mteahhit, ormanlarnkorunmas ile ilgili yetkili makamlarn kard btn kanun ve ynetmeliklere uyacaktr.

  Mteahhit, orman ve yeil alanlarn yanmasn nlemek ve kabilecek yangnlar sndrmek iinkendisi, alanlar ve taeronlar olarak, hem bizzat gerekli btn nlemleri alacak, hem degerektiinde resmi makamlarn istei zerine, orman yangnlarnn nlenmesi ve sndrlmesineyardmc olmak iin gc yettiince her trl gayreti gsterecek ve yangn kendileri tarafndan

 • 18

  grldnde mmkn olan en ksa srede yangnn yeri ve mahiyetini orman memurunabildirecektir.

  Orman alanlarndan geen kesimlerde kamulatrma snrlar iinde proje gerei kesilecek aalarharicindeki yksek boydaki aalar kesilmeden braklacak, bu aalarn altndaki kkler, otlar,yapraklar, allar, makilik alanlar ve benzeri bitki artklarndan temizlenecektir. Kesilmedenbraklan aalarn, toprak yzeyinden 1 m ykseklie kadar olan alt dallar kesilecektir.

  105.04 Tanmazlar, Aa ve Ant vb Korunmas ve Restore Edilmesi.

  Mteahhit, karayollar boyunca ve karayollar yaknlarndaki kamu ve zel ahsa ait btntanmazlar, rnler, aalar, antlar, karayolu levha ve iaretlemeleri, korkuluklar vb ninkorunmasndan sorumlu olacak ve bunlara gelebilecek zarar veya hasarn nlenmesi iin gereklibtn nlemleri alacaktr.

  Projelerde gsterilsin veya gsterilmesin, boru, mecra, direk, tel, kablo ve dier yeralt veya genelyaplara gelebilecek hasarlar nlemek iin mmkn olan btn nlemleri alacaktr.

  Mteahhit; Mhendis tarafndan belirleninceye veya yerleri tespit edilinceye kadar btn antlarve mlkiyetlere ait iaretlemeleri zarar ve tahribata kar koruyacak ve talimat verilene kadarbunlar yerlerinden kaldrmayacaktr.

  Mteahhit, aa ve allara zarar vermeyecek veya bunlar tahrip etmeyecek ve yetkisi olmaksznbunlar kesip skmeyecektir.

  lerin yapm srasnda veya Mteahhidin ileri yrtememesi sonucunda herhangi bir hareket,ihmal, kusur veya kt ynetiminden dolay kamu ya da ahsa ait mlkiyete dorudan veya dolaylolarak zarar gelmesi veya hasar grmesi durumunda, Mteahhit, masraflar kendisi tarafndankarlanmak zere, kendisine verilebilecek talimata gre hasar onararak, tekrar ina ederek veyarestorasyon yaparak sz konusu mlkiyeti, zarar veya hasarn yaplmasndan nceki durumunabenzer veya ayn dzeye getirecek ya da zarar veya hasar kabul edilebilir bir biimde tamiredecektir.

  in yapld yerlerde bulunacak kltr ve tabiat varlklar (fosiller, eski paralar, kymetli ve antikaeyalar, arkeolojik ve jeolojik kymeti haiz btn enkaz ve kalntlar), dare ve Mteahhit arasnda,darenin mutlak mal kabul edilecek ve Mteahhit bunlarn iiler veya bakalar tarafndan alnpgtrlmemesi veya hasara uratlmamas iin gerekli btn nlemleri alacaktr.

  Kaz srasnda bu gibi eya ve sanat eserlerinin meydana kmas durumunda, Mteahhit derhal ibandaki Kontrol Mhendisine bilgi verecek ve ilgili memurlar gelip teslim alncaya kadar bunlarsaklayp koruyacaktr. Mteahhit bu konu ile ilgili kanun, tzk ve ynetmelik hkmlerineuyacak ve btn hususlardan sorumlu olacaktr.

 • 19

  BLM 150PROJE ARTLARI

 • 20

  KISIM 151.- ANTYENN KURULMASI

  151.01 Tanm. Bu ksm; szlemedeki artlar iinde ii yapmay, bunun iin gerekli malzeme,ii, makine, alet vs'nin teminini ve iin tamamlanmasn zerine alan zel veya tzel kii olan veszlemede ikinci taraf temsil eden Mteahhitin; proje alannda ie balamadan nce, personelin,ekipmann, malzemenin tanmas, antiyenin kurulmas ve projeyle ilgili olarak her trl hazrlyapmasn kapsar.

  151.02 Genel.

  Yol yapm balamadan nce projede alacak personelin, ekipman ve makinalarn ve her trlmalzemenin proje sahasna nakli,

  Mteahhite ait idare binas, atlye, depo, laboratuvar ve projede alacak personelin kalacayaplarn vb yaplmas,

  dare/ Kontrol Mhendisine ait hizmet binasnn yaplmas,

  antiye alanna giri k, gvenlik ve kontrol tesislerinin yaplmas,

  antiye alannda yaplacak olan yaplar, elektrik, su, telefon vb hizmetler iin gereken her trlizinlerin ilgili makamlardan alnmasn kapsar.

 • 21

  KISIM 152.- MTEAHHT TARAFINDAN YAPILAN KALTE KONTROL

  152.01 Tanm. Bu i, yol yapm srasnda yaplan imalatn ve kullanlan malzemelerinszlemeye ve artnamede belirtilen artlara uygun olup olmadnn belirlenmesi amacyla,Mteahhit tarafndan yaplan Kalite Kontrol iin numunelerin alnmas, testlerinin yaplmas,gereken teknik ve idari kontrolleri kapsar.

  152.02 Mteahhidin Kalite Kontrol Plan.

  Mteahhit ie balamadan nce bir Kalite Kontrol Plan hazrlayarak darenin onaynasunacaktr. Kalite kontrol plan ile birlikte aada belirtilen ilemlere ait bilgiler de verilecektir. baladktan sonra gerekli hallerde kalite kontrol plannda deiiklik ve eklemeler yaplabilir.

  dareye verilen bilgiler esas alnarak Kalite Kontrol Plan dare tarafndan onaylanr. Bu plan iilerledike revize edilmelidir.

  a. Kontrol Testleri. Test yaplacak malzemelerin listesi, yaplan testler, numunelerin alndyerler ve test tekrarlama skl.

  b. Kontrol lemleri. Yapmn her aamasnda aadaki konulara dikkat edilmelidir.

  1. Hazrlk aamas.(a) Tm ihale artlarnn gzden geirilmesi.(b) Kullanlacak malzemelerin ihale artlarn karlamas.(c) Makine, ekipman ve personelin ihale artlarn karlayacak kapasiteye sahip

  olmas.(d) Yaplacak n testlerin belirlenmesi.(e) Ett ve aplikasyon ilerinin koordine edilmesi.

  2. Balama Aamas.(a) i yapacak personelle birlikte ihale artlarnn gzden geirilmesi.(b) in balamasnn kontrol edilmesi.(c) ilik ile ilgili standartlarn ortaya konulmas.(d) Gerekli hallerde eitim salanmas.(e) Yaplan imalat programna gre detayl test programnn oluturulmas.

  3. retim Aamas.(a) Yapm srasnda oluan hata ve kusurlarn belirlenmesi ve bunlarn giderilmesi

  iin srekli bir kontrol sisteminin oluturulmas.(b) dareden iin kontroln talep etmeden nce yapm tamamlanm ilere ait

  kontroller yaplm olmas.(c) in yapm srasnda oluan ve tekrarlanan hata ve kusurlarn nlenebilmesi iin

  geri besleme ve sistem deiiklikleri yaplmas.

  152.03 Personel Nitelikleri.

  Mteahhit; iyerinde kalite kontrol ilerinden sorumlu olacak bir mhendis bulunduracaktr. Bumhendisin gemi i deneyimleri, nitelikleri ve grev sorumluluklar dareye bildirilecektir.

  Ayrca iyerinde kalite kontrol ve laboratuarda deneylerin yaplmasnda alan teknisyen, laborantvb sorumlu tm personelin gemi i deneyimleri, nitelikleri ve grev sorumluluklar dareyebildirilecektir.

 • 22

  152.04 Taeronlar.

  Eer kalite kontrol ilerinde bir taeron alyorsa, bu taeronun Mteahhidin ve ideki diertaeronlarn iyeri organizasyonundaki yeri ve grevi detayl olarak tanmlanmaldr. Taeronyapt her iten Mteahhide kar sorumlu olacaktr.

  152.05 Testler.

  Yaplacak tm testler kabul edilmi Kalite Kontrol Planna gre gerekletirilecektir.

  antiyede bulunan laboratuarn temiz bir durumda olmas ve deneylerde kullanlacak cihaz veekipmanlarn dzgn almas ve kalibrasyonlarnn yaplm olmas gerekmektedir.

  Laboratuarn istenilen her durumda kontrol ve denetime ak olmas salanacaktr.

  Deney ve test sonularnn yanl olduu sonradan anlalrsa Mteahhit bu husustan sorumluolacak ve yanl deney ve test sonularna yol at olumsuzluklar bedelsiz olarak dzeltecektir.

  152.06 Test Kaytlar.

  Tamamlanan testlere ait tm kaytlar numaralanacak, bir dosya sistemi ierisinde muhafazaedilecek ve idarenin kontrolne ak tutulacaktr. Yaplan kontrollerin rapor edilmesinde kontrolsonular detayl olarak verilecek, gzlenen hatalar ve alnan dzeltici nlemler belirtilecektir.

  Mteahhidin Kalite Kontrol ilerinden sorumlu Mhendisi tarafndan hazrlanan ve sonucu uygunolan raporlara; verilen bilgi ve kaytlar dorudur, yaplan i/imalat ihalede belirtilen artlarkarlamaktadr ifadesi konulacak ve imzalanacaktr.

  Bu raporlar, testlerin tamamlanmasndan sonraki i gn dareye verilecektir. Yaplan testsonularn ve artname deerlerini gsterir tablo ve formlar gelitirilebilir. Bu sistem imalat veretimin kontrolnde yararl olacak, retimde ve imalatta olabilecek hatalarn ksa sredesaptanmasn salayacaktr.

  152.07 Kabul.

  dare tarafndan yaplan test ve kontroller sonucunda, Mteahhidin kalite kontrol sistemininyetersiz olduunun belirlenmesi durumunda, Mteahhit kalite kontrol sistemini dzeltmek vegelitirmek iin gereken nlemleri alacaktr. Sistemi gelitirmek iin yaplan deiiklikler yazlolarak dareye bildirilecektir.

 • 23

  KISIM 153.- MTEAHHT TARAFINDAN RNEK ALINMASI VE TEST YAPILMASI

  153.01 Tanm. Bu i, yol yapm srasnda kullanlacak her trl malzemenin kalite kontrol iinrnek alnmasn ve testlerin yaplmasn kapsar.

  153.02 Yapm artlar.

  153.02.01 rnek alnmas.

  yerinde yaplan imalatlarda ve kullanlan malzemelerden bu artnamede yer alan blmlerierisinde belirtilen rnek alnmas ve test artlar na uygun olarak rnek alnacak ve testyaplacaktr.rnek alm program ve zaman dareye bildirilecektir.Yaplan deneyler sonucunda hatal ve yetersiz olduu saptanan imalat ve malzemeler,deitirilecek ve dzeltilecektir. rnek alm ve alnan rneklerin blnmesinde gerekli teknikprosedrlere uyulacaktr.rnek alnmas srasnda dare elemanlarnn da bulunmasna dikkat edilecektir. Gerektiindernek hemen blnecek ve bir paras deney yapmas iin dareye verilecektir. Btn rneklereetiket taklacak ve etiket aadaki bilgileri ierecektir;

  a. Projenin adb. Malzemenin kaynac. rnek numarasd. Tarihe. rnein alnd yerf. rnei alan kiig. rnee yaplacak testler

  153.02.02 Testler.

  Btn testler, artnamede Blmler ierisinde belirtilen rnek alnmas ve test artlarna uygunolarak yaplacaktr. Deneylerin yaplmas srasnda dare elemanlarnn da bulunmasna dikkatedilecektir. Testlerin doruluunu gstermek iin gerektiinde malzemeler zerinde belirliaralklarla dorulama testleri yaplabilir.

  153.02.03 Kaytlar.

  Test sonular gerekli bilgileri ierecek ekilde form veya fy halinde rapor edilebilecektir.Yaplan test sonu deerlerinin hesaplanmasnda kullanlan alma dokmanlar da dareyeverilen formlara, eklenecektir. Bu raporlar, testlerin tamamlanmasndan sonraki i gn dareyeverilecektir.

 • 24

  KISIM 154.- YAPIM, BAKIM VE ONARIM ALIMALARI SIRASINDA TRAFN KONTROL

  154.01 Tanm. Bu i; yol yapm, bakm ve onarm almalar srasnda trafiin kontrol edilmesive ynlendirilmesi amacyla yaplacak almalar kapsar.

  154.02 Yapm Srasnda Trafiin Dzenlenmesi.

  Yolda yaplan almalarda trafiin dzenlenmesi ve iaretlemeler; Bakm Dairesi BakanlnnYol Yapm Bakm ve Onarmlarnda Trafik aretleme Standartlar kitabnda belirtilen esaslardahilinde hazrlanp Trafik Bamhendisliince onaylanan trafik projesine uygun olarakyaplacaktr.

  Yapm bakm ve onarm almalar srasnda trafik, Yol Yapm Bakm ve Onarmlarnda Trafikaretleme Standartlar nda belirtilen esaslar dahilinde kontrol edilecektir.

  Yaplan tm dzenlemeler ve iler, evrede yaayan ve yolu kullanan insanlarn can ve malgvenliini salamaya ynelik olacaktr.

  154.03 Yapm Srasnda Yolun Bakm.

  Yolun bakmn salamak iin aada belirtilen iler yaplacaktr.

  a. Trafik projesi ve kontrol plannda gsterildii ekilde tali yollar ve geileryaplacaktr.

  b. Yapm devam eden yol zerindeki trafik gvenliini salamak zere gereken yatayve dey iaretlemeler, Bakm Dairesi Bakanlnn Yol Yapm Bakm veOnarmlarnda Trafik aretleme Standartlar kitabnda belirtilen esaslar dahilindeyaplacaktr. almalarn Mteahhit tarafndan yaplmas durumunda da yatay vedey iaretleme, Trafik Bamhendisliince onaylanan trafik projesine uygunolarak mteaahit tarafndan yaplacaktr.

  c. Kavaklarn, yollarn ve evrede oturan insanlarn yola balantlar salanacaktr.d. Yolun, servis yollarnn ve balant yollarnn gvenli ve iyi bir durumda olmas

  salanacaktr. Gereken durumlarda dzeltici nlemler alnacaktr. Mteahhittarafndan yaplan almalarda, trafik gvenlii iin alnan nlemler ve dzenlemeilerinin maliyeti, Mteahhite aittir.

  e. almalar srasnda tehlikeli bir durum yaratmamak ve gr koullarnnsalanmas amacyla, trafie ak olan yoldaki toz oluumu nlenmelidir. almannMteahhit tarafndan yaplmas durumunda bu husus Mteahhit tarafndansalanacaktr.

  f. Trafie ak yol zerinde, trafik gvenliini tehlikeye sokan hibir malzemebulunmayacaktr.

  g. lerin yapmn salamak iin gereken kar temizliinden Mteahhit sorumludur.Kamu ulam ile ilgili her trl kar temizliinden ise darenin bakm ekiplerisorumlu olacaktr.

 • 25

  154.04 allmayan Dnemde Yolun Trafik Gvenlii.

  Yapm almasnn devam etmedii dnemlerde, trafie ak olan yoldaki alma ile ilgiligereksiz trafik iaret levhalar, almann yeniden balad dneme kadar kaldrlacaktr.allmayan dnemde kamu ulam ile ilgili kar temizliinden idare sorumludur.

  154.05 Yol Yapm lerine Getirilen Snrlamalar.

  Yapm devam eden yol ayn zamanda trafie de aksa yapm faaliyetleri aada belirtildiiekilde snrlandrlr;

  (a) Tm makine ve ekipmanlar trafiin ak ynne uygun bir ekilde altrlacaktr.(b) Trafik eridi olarak en az 2.75 metre genilik salanacaktr. Trafii ynlendirilmesi

  Bakm Dairesi Bakanlnn Yol Yapm Bakm ve Onarmlarnda Trafikaretleme Standartlar kitabnda belirtilen esaslar dahilinde ve burada belirtilentrafik ekipmanlar ile yaplacak, trafiin ynlendirilmesinde rijit cisimlerkullanlmayacaktr.

  (c) Yapm srasnda kullanlmayan her trl makine, ekipman ve malzeme kontrolszbir ekilde yol zerinde braklmamaldr. Uygun alanlar seilerek, her trl makine,ekipman ve malzeme bu alanlara braklacaktr.

  (d) alma sahalarnda kullanlan bayraklar, Yol Yapm Bakm ve OnarmlarndaTrafik aretleme Standartlar kitabnda belirtilen esaslar dahilinde alacaklar,bayraklarn birbirlerini gremedikleri durumlarda aralarndaki haberlemetelsizlerle salanacaktr.

  (e) Yapmdan dolay trafikte oluabilecek gecikmeler en aza indirgenecektir. Trafiinen ge her 30 dakikada bir gei yapmas salanacaktr.

  (f) Yol gece trafii iin yeterli sayda reflektrl veya kl iaretlerle iaretlenecektir.

  154.06 Yol Yapmnda Gece almalar.

  Yapm faaliyetleri gn doumundan saat sonra balar ve gn batmndan saat nce sona erer.

  Gece yaplacak almalarda, alma sahas aydnlatlacak, yaplan aydnlatma srclerin gznrahatsz etmeyecek, kamatrmayacak ekilde dzenlenecektir. Yapm almas ilerledikeaydnlatma sistemi de uygun ekilde ilerleyecektir.

  Mteahhit tarafndan yaplacak gece almalarnda, mteaahit bir aydnlatma projesi hazrlayacak,almann balangcndan 14 gn nce darenin onaya sunacak, hazrlanan aydnlatma projesinde,aydnlatma tipleri, yerletirilecei yerler, hareketli aydnlatma sistemleri ve bunlarn konumlarbelirtilecektir.

  Gece alacak tm aralarn sar renkli tepe lda olacak ve almalar srasnda kullanlacaktr.

  154.07 Trafik ve Gvenlik Eleman.

  Mteahhit tarafndan yaplan almalarda, iin banda trafik gvenliinden sorumlu olacak birteknik eleman bulundurulacaktr. Bu teknik elemann, Karayollar Genel Mdrl veya benzerkurulularn trafik blmnde en az 5 yl fiilen alm olduu belgelenecek ve bu elamannyeterlilii konusunda Trafik Bamhendisliinin onay aranacaktr.

 • 26

  Yapm sresince her zaman, almann durduu dnemler dahil olmak zere; aada belirtilenhususlara dikkat edilecektir.

  (a) Trafik projesi ve kontrol plan uygulanacak ve bu husus tutanak altna alnacaktr.(b) Trafik kontrol ilemleri taeronlar dahil koordine edilecektir.(c) Trafik kontrol cihazlarnn konumu, durumu ve alabilirlii devaml kontrol

  edilecektir.(d) Trafik kontrol srasnda oluabilecek hata ve sorunlar en ksa srede

  dzeltilecektir.(e) Kullanlmayan trafik kontrol ekipmanlar ve levhalar dzgn bir ekilde

  depolanacaktr.(f) yerinde alan iiler ile darenin de katld haftalk trafik gvenlik toplantlar

  yaplacaktr.(g) Trafik cihaz, ekipman ve levhalar kontrol edilerek, kullanmda olanlarn saylar,

  tipleri ve alma durumlar her hafta dareye rapor edilecektir.(h) Trafik projesi ve kontrol plan kapsamnda yaplacak tm almalarda, Blge Trafik

  Mdrl ile koordinasyon salanacaktr.

 • 27

  KISIM 155.- TOPRAK EROZYONUNUN KONTROL EDLMES

  155.01 Tanm. Bu i, erozyonun ve sedimanlarn kontrol edilmesi iin her trl geici ve kalcyapnn kurulmasn, yapmn ve bakmn kapsar.

  155.02 Yapm artlar.

  155.02.01 Genel.

  Yapm srasnda ve yapmdan sonra oluabilecek, erozyonun en aza indirilebilmesi iin gerekeninceleme ve aratrma yaplacak ve daha sonra her trl geici ve kalc nlemler alnacaktr.Mteahhit tarafndan, erozyon kontrol nlemleri iin bir plan hazrlanacak ve darenin onaynasunulacaktr. Bu planda gsterilen nlem yaplarnn tipi, bykl ve yerleri dareye habervermeden deitirilmeyecektir.Erozyon kontrol plan, kaynaklarn kontrol edilmesi iin alnan nlemleri ve Mteahhidin iebakn yanstr. Alnan erozyon kontrol nlemlerinin dare tarafndan yetersiz olduununanlalmas halinde talimatlar dorultusunda Mteahhit tarafndan dzeltici nlemler alnacaktr.

  155.02.02 in Kontrol ve Snrlamalar.

  Mteahhit yaplacak yol ekseni zerinde temizlik ve kaz ilerine balamadan nce, projeevresindeki oluabilecek erozyonu kontrol altna almak iin, geotekstil filtre bariyer, tahliyekanallar ve kelme yaplar yapacaktr.Temizlik ve kaz ilemleri, bir defada en fazla 30 000 m2 lik toprak yzey alan akta olacakekilde snrlandrlacaktr. Erozyon kontrol nlemleri aadaki ekilde yaplacaktr:

  (a) Yapm ilerledike, geici erozyon kontrol nlemlerinin yapm da ilerleyecektir.(b) Kaz ileri yaplan alanlarn ve evlerin yzeyinin korunmas iin geici tahliye

  kanallar, toprak seddeler ve ev yzey drenleri yaplacaktr.(c) Menfez ve dier kk sanat yaplarnn tamamlanmasndan hemen sonra, su

  klarn korumak iin gereken yaplar yaplacaktr.(d) Yol taban kazsnn tamamlanmasndan hemen sonra, ev iyiletirilmesi ve kalc

  erozyon kontrol nlemleri alnacaktr.(e) Ariyet ve kaz fazlas malzeme depolarnda erozyonla toprak kaybn nlemek iin

  depolarn evresinde hendekler alacaktr.(f) Kaz ilerini takip eden gn, erozyonun en aza indirilmesi ve yalardan

  gelebilecek suyun kontrol altna alnabilmesi iin bir nceki gn yaplan toprakileri yeniden dzenlenecek ve ekillendirilecektir.

  155.02.03 Filtre Bariyerler.

  Akan sulardaki sedimanlarn filtre edilmesi ve suyun ak hzn azaltmak iin, geotekstil vbmalzemeler ile suyun nne bariyerler oluturulmaldr.

  155.02.04 Sediman Tutucu Yaplar.

  Aada belirtildii ekilde sediman tutucu yaplar yaplacaktr.

 • 28

  (a) Geici sediman tutucular. Kaz sonras sularla gelen sedimanlar yakalaypkeltmek iin, geici sediman tutucular aplmaldr. Bu yaplarn k azlarnnkorunmas salanmaldr.

  (b) Sediman Basenleri. Byk drenaj blgelerinde, sediman basenleri oluturularak,gelen suyun bu basene biriktirilmesi ve sedimanlarn keltilmesi salanacaktr.

  (c) klarn Korunmas. Suyun hzn ve oyma etkisini azaltmak iin geici ve kalcerozyon nleme yaplarnn klarnda, riprap veya basenler yaplmaldr.

  (d) Derivasyon. Yapm alan evresinden ve evlerden gelen her trl sular, geicikanallar, toprak seddeler ve geici sanat yaplar yaplarak uzaklatrlmaldr.

  155.03 Kontrol ve Rapor.

  Tm erozyon kontrol ve nleme yaplar haftada en az bir kez arazide kontrol edilecek, durumlarsaptanarak dareye rapor edilecektir. Ya miktarnn 24 saatlik bir dnemde 10 mm den fazlaolduu durumlarda, ertesi gn tm erozyon kontrol ve nleme yaplar arazide kontrol edilecek,durumlar saptanarak dareye rapor edilecektir.

  Yaplarda hasar olumas veya ek nlemlerin gerekmesi durumunda, Mteahhit tarafndan gerekennlemler alnacaktr.

  155.04 Bakm ve Temizlik leri.

  Yapm projesi tamamlanncaya veya geici nlemlere ihtiya kalmayncaya kadar, tm geicierozyon kontrol ve nleme yaplarnn iyi durumda olmas ve dzgn almas salanacaktr.

  Erozyon nleme yaplar yarsna kadar sedimanla dolduu anda temizlenecektir. Hasarl, zarargrm ve dzgn almayan yaplar, yeniden yaplacaktr.

  Drenaj hendeklerinin beton kaplamasnn ve peyzaj ilerinin yapmnn tamamlanmasndan sonrageici erozyon kontrol yaplar sklerek kaldrlacaktr. Daha sonra arazi doal halinegetirilecektir.

 • 29

  KISIM 156.- TOZ KONTROL N SULAMA

  156.01 Tanm. Bu i, yapm srasnda ve trafikten dolay oluan tozlarn kontrol edilmesi iinsulama yaplmasn kapsar.

  156.02 Yapm artlar.

  156.02.01 Genel.

  Mteahhit, uygun bir su kayna temin ederek, geceleri, hafta sonlar ve allmayan dnem dahilolmak zere, ihtiya duyulan her zaman diliminde, tozu nlemek iin sulama yapacaktr.

  Sulama, basnl tipte datclarla veya pskrtmeli sistemlerle, dzgn ve eit bir su datmnsalayacak ekilde yaplacaktr.

  Yol yapm ile birlikte trafiin de iledii durumlarda, toz srekli olarak kontrol altndatutulmaldr. Yol yapm srasnda yolun trafie kapal olduu durumlarda, sadece evrede yaayaninsanlarn ve tesislerin bulunduu yerlerde toz kontrol altna alnmaldr.

  Balant ve servis yollarnda, antiye, ocak, depo vb yerlere ait yollarda da toz kontrolsalanacaktr.

  Sulama yapmamaktan veya yeterli sulama yapmamaktan doacak her trl zarar ve ziyandanMteahhit sorumludur.

 • 30

 • 31

  BLM 200YOL ALTYAPISI

 • 32

  KISIM 201.- AA KESME, KK SKME VE TEMZLEME LER

  201.01 Tanm. Bu Ksm, plan ve projelerde tanmlanan, yol yapm snrlar dahilinde yer alanher trl aa, dal, al, dier bitki, ve gereksiz malzemelerin temizlenmesi, aa vs ninkesilmesi, kklerinin sklp kartlmas ve temizleme ve skmeden dolay oluan btnmalzeme ve dkntnn kaldrlmasn kapsar.

  201.02 Yapm artlar.

  201.02.01 Genel.

  Aa Kesme, Kk Skme ve Temizleme lerinin yaplmas srasnda, Ksm 155 ToprakErozyonunun Kontrol Edilmesi nde belirtilen nlemler alnacaktr.

  Aa kesme, kk skme ve temizleme ileri nceden kazklarla tespit edilen alan dahilindeyaplacaktr. Bu snr dnda bulunan ve iaret edilen aalara ve bitki rtsnedokunulmayacaktr.

  Tanmlanan alan dndaki bitki rtsne ve dier aalara verilen zararlardan Mteahhitsorumludur.

  Temizleme ve skme ileri o ksmda kaz iine balanmadan nce tamamlanm olacak ve buiki i birbirine kartrlmayacaktr.

  Ariyet yerlerinde veya benzeri dier kamulatrma sahas dndaki yerlerde skme vetemizleme ii yaplmas gerekiyor ise skme ve temizleme ileri; ariyetin veya malzemeninalnmaya balanmasndan daha nce tamamlanacak ve bylece bu alanlardan ariyet veyamalzeme alnrken, malzeme ierisine bitki kkleri, dknt vb nin karmas nlenecektir.

  201.02.02 Skme leri.

  (a) Yol gvdesi ve ev hatlar dahilindeki yol prizmasnn oturduu sahada bulunan ve dahance kesilen aalara ait btn kkler, ktkler sklerek kaldrlacaktr. Yarma tabanndaskme ileri yaplrken, kklerin; bulunduu zemin seviyesinden en az 50 cm derinlie kadarolan ksmlar sklp karlacaktr. Daha derin ksmlar Kontrol Mhendisinin izni ile yerindebraklabilir.

  (b) Tm dolgu tabanlarnda skme ileri yaplacaktr. Zemin yzeyinden itibaren yeraltnadoru, boyu 15 cm den daha kk olan ve zerine 3 m den daha fazla ykseklikte dolgugetirilecek alanda yer alan zararsz kkler yerinde braklabilir.

  (c) Kanal, hendek ve dier gerekli kaz ilerinde de skme ileri yaplacaktr.

  (d) Skme ilemlerinden sonra oluan ukurlar ve boluklar uygun nitelikli malzeme iledoldurulacak, sktrlacak ve evreye uyumlu hale getirilecektir.

  201.02.03 Temizleme leri.

  Temizleme yaplan snrlar dahilinde bulunan aalar, allar ve dier bitkiler aada belirtildiiekilde temizlenecektir;

  (a) Temizleme snrlar ierisinde bulunan tm aalar kesilecektir.

 • 33

  (b) Yarma evi yzey alannda ve yol taban kotu zerinde veya altnda bulunan tm aagvdeleri kesilecek ve taban dzgn hale getirilecektir.

  (c) Kaz dndaki alanlarda, dolgularda ve ev tanzim snrlarnda bulunan ve yerdenykseklii 15 cm den daha byk bitki ve aalar kesilecektir.

  (d) Yol yzeyine doru ve banketlere uzanan aa dallar, yol gr ykseklii 6 metreyisalayacak ekilde kesilecektir. Aa dallarnn kesilmesi srasnda aalarn btnne zararverilmeyecek ve gereken iyiletirme nlemleri alnacaktr.

  201.02.04 Malzeme ve Dkntnn Kaldrlmas.

  Temizleme, kesme ve skme ilerinden kan btn malzeme, dknt ve dier paralar projedebelirtilen yerlere veya Kontrol Mhendisinin gsterecei yerlere depolanacaktr.

  Kesilecek aalarn ie yarayacak ksmlar dal vb temizlenecek ve en az 3 m uzunluklardaolmak zere biilecek ve yol boyunca, uygun yerlere muntazam ekilde istif edilecektir.Mteahhidin bu istif ve ynlar her trl tehlikeye kar korumadaki sorumluluu bu ii bitirmetarihinden itibaren 6 ay sonrasna kadar devam eder.

 • 34

  KISIM 202.- NAAT ALANINDA YERALAN YAPI VE ENGELLERN KALDIRILMASI

  202.01 Tanm. Bu i, plan ve projelerde tanmlanan yol yapm snrlar dahilinde yer alan; hertrl binann, yaplarn, sanat yaplarnn, hizmet tesislerinin (telefon, elektrik, doal gaz, isalehatt, su kanaleti vb), bordr, yaya kaldrm ve dier engellerin kaldrlmasn kapsar.

  202.02 Yapm artlar.

  202.02.01 Genel.

  Yol yapm alan ierisinde yer alan ve kaldrlmas gerektii belirlenen yaplar dikkatli bir ekildeparalara ayrlarak tanabilir hale getirilecektir.

  Projede gsterilen kltr varlklar veya dare tarafndan gerekli grlen yaplarda; ayrlan yapparalarna numaral tanmlamalar getirerek, gerektiinde yeniden hazrlanacak projelerde, bunumaralar kullanlmaldr. Paralara ayrlan malzeme tanacak ve projede belirtilen veya KontrolMhendisinin uygun grecei yerlere depo edilecektir.

  Sanat yaplar, bordr ve yaya kaldrmlar, kazlarak kaldrlacaktr. Kazlan malzemeler uygun birekilde biriktirilecek, bu malzemeler akarsu hatlarna atlmayacak, projede belirlenen veya KontrolMhendisinin uygun grecei yerlere depo edilecektir.

  Yol hattnda yer alan yap ve engeller; yeni yaplacak yol tabanndan 1 m aaya ve yol hattnn0,5 m dna kadar olan kesimde tamamen kazlarak atlacaktr.

  Kazs yaplacak alan dnda yer alan yap ve engellerin kaldrlmasndan sonra oluan ukurlar veboluklar uygun nitelikli malzeme ile doldurulacak, sktrlacak ve evre ile uyumlu halegetirilecektir.

  Kaldrlan yap ve engellere ait atk malzemeler, projede belirtilen veya Kontrol Mhendisininuygun grecei yerlere 1 m yksekliinde, tabakalar halinde depolanacak ve her tabakann zerine0,5 m kalnlnda toprak malzemesi getirilecektir.

  Depoda yer alan byk atk malzeme paralar daha kk hale getirilecektir. Bylece deponunyoun ve en az bolukta olmas salanacaktr. Oluturulan depolara gerekli eim ve ev verilerekyzey sularnn drenaj salanacak ekilde dzenleme yaplacak ve evre ile uyumlu halegetirilecektir.

 • 35

  KISIM 203.- ZAYIF ZEMNLER

  203.01 Tanm. Aadaki Tablo-203-1de belirtilen niteliklerin tmn birden salayamayanbtn kaz malzemeleri zayf zemin olarak nitelendirilmektedir.

  Tablo-203-1 Uygun Nitelikli Kaz Malzemesi

  Deney artname Limiti Deney Standard

  Likit Limit (LL) 60 TS1900AASHTO T-89

  Plastisite ndeksi 35 TS1900AASHTO T-89Maksimum Kuru BirimHacim Arlk (Standart Proctor) * 1.450 t/m

  3 TS1900AASHTO T-89

  *PI 6 ve CBR >10 olan doal cruflar ve tf lerde bu art aranmayacaktr.

  203.02 Zayf Zeminlerin Tespit Edilmesi.

  Zayf zeminler, iletme sresince yol styapsnda ve yol yaplarnda (dolgu, yarma, kpr,viyadk, tnel vb) problem karaca tespit edilen zeminlerdir. Zayf zeminler, proje aamasndave yapm aamasnda aada belirtilen yntemlerle tespit edilecektir.

  203.02.01 Zayf Zeminlerin Proje Aamasnda Tespit Edilmesi.Yol gzergahnn belirlenmesi ve projelendirilmesi srasnda yaplan aratrma almalarna gre(sondaj, aratrma ukuru, yzey jeolojisi) yol ve yol yaplar altnda yer alacak zayf zeminlerin,

  nitelii (CL, CH, OH, vb), kalnl, zamana bal oturma zellikleri, stabiliteyi etkileyecek kayma dayanm parametreleri, ime potansiyeli

  belirlenecektir.

  Zayf zemin tabakasnn kazlp atlamayacak kalnlklarda olmas (kaz stabilitesi, su altndaalma zorluu, uzun tulde kbaj art) durumunda ileri iyiletirme yntemleri projelendirilerekuygulanacaktr.

  203.02.02 Zayf Zeminlerin Yapm Aamasnda Tespit Edilmesi.Proje aamasnda yaplan aratrma almalar srasnda tam olarak belirlenemeyen veya yolgeniletmeleri srasnda, s kalnlktaki alvyon geilerinde, yeralt su seviyesi (Y.A.S.S)ninyzeye yakn olduu durumlarda veya yzey gllenmeleri olan ova geilerinde, bitkisel rtkazs srasnda karlalan bu tr zayf zeminlerin zellikleri, kalnlklar, kayma dayanmparametreleri sondaj ve/veya aratrma ukuru alarak ve alnan rneklere yaplacak laboratuvardeneyleri ile belirlenecektir.Bu veriler dorultusunda gereken durumlarda zel projeler yaplarak uygulanacaktr. Zayf tabizemin tabakas, tespit edilen alandan belirtilen derinlikte kazlarak kaldrlp, Kontrol Mhendisitarafndan gsterilen yerlere tanacak ve dier kaz malzemelerinden ayr bir yerde depo edilipmuhafaza edilecektir.

 • 36

  203.03 S, Zayf Zemin Geileri.

  Yeralt Su Seviyesinin Yzeye Yakn Olmas Durumu:

  Yeralt suyunun yzeye yakn olmas durumunda yol taban iin nerilen drenaj iltesinin ikikriteri salamas gerekir.

  1- Filtrasyon Kriteri : Drenaj salanan zemin tanelerinin drenaj malzemesini tkamamas,2- Permeabilite Kriteri : Drenaj malzemesinin suyu geirebilme zelliinin olmas.

  Filtre malzemeleri iin filtrasyon kriterleri aadaTablo-203-2de verilmektedir.

  Tablo-203-2 Filtrasyon Kriterleri

  Z=Tabii Zemin F=Filtre Malzemesi

  D15F 5 D85ZD15F 20 D15ZD50F 25 D50Z

  Dolgu tabannda niform (D60Z / D10Z 1.5 ise) tabii zeminler iin;filtrasyon kriterleri : D15F 5 D85Z D15F 6 D85Z

  Dolgu tabannda yer alan iyi derecelenmi (D60Z / D10Z 4 ise) tabii zeminler iin;filtrasyon kriterleri : D15F 20 D15Z D15F 40 D15Zpermeabilite kriteri : D15F 5 D15Z

  D15F: Filtre malzemesinin % 15inin getii elek apD50F: Filtre malzemesinin % 50inin getii elek apD15Z: Zemin malzemesinin % 15inin getii elek apD50Z: Zemin malzemesinin % 50inin getii elek apD65Z: Zemin malzemesinin % 65inin getii elek ap

  Karayolu yapmnda drenaj tabakas, gerekli malzemenin temini, ekonomiklii gz nne alnarakeitli yntemlerle tekil edilecektir.

  a) nce ve kaba filtre malzemesi (Tablo-203-3, Tablo-203-4) ile,

  b) Tip-I, Tip-II malzeme ve geotekstil (Tablo-203-5, Tablo-203-6) ile,

  c) Kum ilte ile.

  a) Tablo-203-3 ve Tablo-203-4 de gradasyonlar verilen ince ve kaba filtre malzemeleri olarakncelikle doal malzemeler (gerektiinde ykanm ve elenmi) kullanlacaktr.

 • 37

  Tablo-203-3 nce Filtre Malzemesinin zellikleri

  nce Filtre Malzemesi GradasyonuElek Akl (mm) Geen Malzeme %si

  3/8 (9,5) 100No: 4 (4,75) 95 - 100No: 16 (1,19) 45 - 80

  No: 50 (0,297) 10 - 30No: 100 (0,149) 2 - 10

  Tablo-203-4 Kaba Filtre Malzemesinin zellikleri

  Kaba Filtre Malzemesi GradasyonuElek ..Akl (mm) Geen Malzeme %si

  1 (25,4) 1003/4 (19) 80 - 90

  3/8 (9,5) 30 - 70No: 4 (4,75) 15 - 45No: 8 (2,38) 0 - 10

  No: 10 (2,00) 0

  b) Yksek Plastisiteli Kil olan blgelerde drenaj amal rgsz tip geotekstil ile birlikte doalveya krmata filtre malzemesi kullanlabilecektir.

  Doal ince malzeme bulunamamas durumunda, ince filtre malzemesi yerine Tip-A drenaj amalrgsz tip geotekstil kullanlacaktr. Bu durumda kaba filtre malzemesi yerine Tip-I veya Tip-IImalzeme kullanlacaktr.

  Drenaj amal rgsz tip geotekstil (Tip-A) kullanlmas durumunda;

  Tablo-203-5 TP-I Malzeme

  TP-I MalzemeElek Akl (mm) Geen Malzeme %si

  2 1/2 (63) 1001 1/2 (37,5) 85 - 100

  3/4 (20) 0 - 253/8 (10) 0 - 5

  Drenaj amal rgsz tip geotekstil (Tip-A) kullanlmas durumunda;

 • 38

  Tablo-203-6 TP-II Malzeme

  TP-II MalzemeElek Akl (mm) Geen Malzeme %si

  3 (74) 1001 1/2 (37,5) 70 - 100

  3/4 (20) 40 - 1003/8 (10) 20 - 70

  No: 4 (5) 0 - 40No: 8 (2,5) 0 - 12

  No: 200 (0,074) 0 - 3

  -Yeralt suyu drenaj sisteminde, ince ve kaba filtre malzemesi olarak Tablo-203-3 ve Tablo-203-4de verilen gradasyona uygun doal malzeme (dere malzemesi vb) filtrasyon ve permeabilitekriterlerinin salanmas asndan geotekstil bohal krmataa gre daha uygun olup, tercihedilmelidir.

  -Geotekstil bohal sistemde doal kaba filtre malzemesi yerine, krmata kullanlmas durumundaise teknik bakmdan, krmatan keli yapda olmas nedeniyle kenetlenmenin fazla olmas,permeabilitenin dmesi ve keli krmata malzemenin geotekstile zarar vermesi gibiolumsuzluklar gznne alnmaldr.

  -zellikle yksek plastisiteli kil olan blgelerde krmata drenaj sistemlerin tkanmasna kargeotekstilin kullanlmas halinde geotekstilin yrtlp hasar grmemesi iin geotekstil malzemesizerine 20-30 cm kalnlnda dere malzemesi serilmeli veya dayanm yksek (Tip-B), olangeotekstil kullanlmaldr.

  Drenaj amal geotekstil aadaki Tablo-203-7de belirtilen artlar salayan, uniform kalnlk veyzey dokusuna haiz, rgsz, polipropilen sl ilemden gemi geotekstil olacaktr.

  Tablo203-7 Drenaj Amal rgsz, Polipropilen Geotekstil zellikleri

  ARTNAME LMTLERDENEYLER BRM

  TP-A TP-B

  DENEYSTANDARTI

  Kalnlk, 2 kPa basnta mm 1.5 2.5 EN 964

  ekme Dayanm( MD / CD ) kN/m 10 / 11 20 / 25 EN ISO 10319

  Kopma Uzamas % 50 - 70 50 - 70 EN ISO 10319Delinmeye Kar Dayanm(CBR Testi) N 1700 3500 EN ISO 12236

  Koni Drme Deneyi mm 25 10 EN 918

  Edeer Gz Akl , O90 mm 0.1 0.08 EN ISO 12956Permeabilite, dzlemde

  VIH50q

  m/snlt / m2s

  0.0990

  0.0550 EN ISO 11058

 • 39

  c) Aada Tablo-203-8 de gradasyonu verilen Kum ilte kullanlarak; kum iltenin ekonomikolmamas halinde, drenaj malzemesi ve zeminin dane boyutu dalmlarnn tesbiti ile filtrasyon vepermeabilite kriterlerini salayan ekonomik drenaj malzemesi kullanlarak, drenaj iltesi tekiledilir.

  Tablo-203-8 Kum ilte Gradasyonu

  Elek Akl (mm) Geen Malzeme %si3/8 (9.5) 80 - 100No: 8 (2.4) 5 - 50No: 30 (0.6) 0 - 20No: 50 (0.3) 0 - 5

  203.04 Yzeyde Gllenme Nedeniyle Oluan Tama Gc Zayf Zemin Geileri.Yeralt suyunun Olmamas Durumu:

  Yeraltsuyu olmayan fakat yzey gllenmeleri nedeniyle oluan tama gc yetersizliklerininlemek amacyla zayf zemin syrlr ve kazlarak atlan kesime Aada Tablo-203-9dagradasyonu verilen Serbest Drenaj Malzemesi getirilir. Serbest drenaj malzemesi yzeydenitibaren dolgu tabannda 30-40 cm suyun iki tarafa gemesini salamak amacyla ykseltilir veyaev dibi geirimsiz kil ile kaplanr. Bu kesimde yol yapmnda kullanlan dolgu malzemesigranler nitelikli, geirimli ise, yzeyden itibaren dolgu tabannda serbest drenaj malzemesikullanlmasna gerek yoktur.

  Tablo-203-9 Serbest Drenaj Malzemesi Gradasyonu

  Elek Akl (mm) Geen Malzeme %si3 (76) 100

  1 1/2 (38) 70 - 1003/4 (19) 40 - 1003/8 (9,5) 20 - 70

  No: 4 (4,75) 0 - 40No: 8 (2,38) 0 - 12

  No: 200 (0,074) 0 - 3

  203.05 Yarma Tabanlarnda ime zellii Olan Zayf Zemin Geileri.

  Yarma tabannda ime zellii olan zemin olmas durumunda, zeminin ime yzdesi ve imebasnc laboratuvar deneyleriyle tayin edilir. Esnek styap yaplmas durumunda yol trafiealdktan sonra styapnn bozulmamas iin, ime nedeniyle oluacak deformasyon en fazla 5cm olmaldr.

  a) ime zellii olan zemin kalnl sondaj veya aratrma ukuru ile tespit edilir.

  b) Elde edilen ime basnc ve ime yzdesi deerleri ve ien zemin kalnlkullanlarak, bu zeminin su almas durumunda ne kadar iecei tespit edilir.

 • 40

  c) imenin kabul edilebilir snrlar iinde kalmasna karlk gelen ime yzdesi iingerekli, ime basnc bulunur

  d) Hesaplanan yke gre styap tabanna getirilecek ime zellii olmayan malzemekalnl belirlenir.

  e) Su giriinin yol tabanna en fazla 1.5 m yaklamas salanarak, gerekli hallerde yarmaevi dibine hendek drenaj yaplmaldr.

  Zayf zemin geilerinde gerek yeraltsuyunun drenaj iin drenaj tabakas tekilinde, gerekseyzey gllenmelerinden yolun etkilenmemesi iin iyiletirme tabakas oluturulmasnda, sistemintm yol tabannda btn olarak almas salanmaldr.

  Yeni yaplan yollarda, szkonusu drenaj veya iyiletirme tabakas, problemli kesimin tamamndayaygn, ilte eklinde veya sistematik olarak, yolu enine kesecek ekilde uygulanabilir. Mevcutyollarn standardnn ykseltilmesi veya blnm yollara dntrlmesi durumunda, mevcut yolaltnda bu tip bir drenaj veya iyiletirme tabakas olup olmad aratrlmal, var ise, yeni yaplankesimle balants yaplmaldr. Yok ise; eski yol altnda aralkl kaz ile sistemin btnlsalanmal veya yeni iyiletirme tabakas tabannda yol dna eim verilerek eski yol altna suyungitmesi engellenmelidir.

  Mevcut yollarn iyiletirilmesi veya blnm yol haline getirilmesinde yol gvdesininoluturulmas ekil-203-1 de gsterilmitir.

 • 41

  ekil-203-1 Mevcut Yollarn yiletirilmesi veya Blnm Yol HalineGetirilmesinde Yol Gvdesinin Oluturulmas

  Yeni iyiletirmetabakas

  Mevcut iyiletirmetabakas

 • 42

  203.06 LER ZEMN YLETRME YNTEMLER

  Zayf zeminin kalnlnn fazla olduu, s kaz, iyiletirme tabakas ile zlemeyenproblemlerde; n ykleme, srarj, dey dren, enjeksiyon, geosentetik kullanm vb ileri zeminiyiletirme yntemleri tek bana veya s zemin iyiletirme teknikleri ile beraber kullanlacaktr.

  leri zemin iyiletirme yntemlerinden uygulanacak yntemi belirlemeden nce, iyiletirilecekzayf zemin kalnl sondajlarla belirlenmeli, arazi (SPT, CPT vb) ve ileri laboratuvar deneyleri( eksenli basn, konsolidasyon vb) ile zemin kayma dayanm ve oturma zelliklerininbelirlenmesi ve proje hazrlanmas gereklidir.

  n Ykleme: Yapnn inasndan nce zeminin genellikle yayl toprak yk ile yklenmesi.

  Srarj: Zemine daimi olarak etkileyecek yap yk zerinde ekstra yk uygulanmas.

  Kademeli Ykleme: Zeminin tayabilecei ykseklikte dolgunun aamal ina edilmesidir. Heraamada belirli dolgu ykseklii altnda zemin oturmalarnn tamamlanp kayma dayanm istenendeere ulamasndan sonra dolgunun proje kotuna ykseltilmesi olarak tanmlanmaktadr.

  Bu yntemlerle yaplacak imalat srasnda oturma kolonlar ve plakalar yerletirilerek lmleralnmaldr.

  203.06.01 Yaklam Dolgular Taban Zemininin Dey Bant Dren Yntemi le yiletirilmesi.

  203.06.01.01 Tanm. Dolgularn taban zemininin iyiletirilmesi, oturmalarn hzlandrlmasamacyla uygulanan ileri zemin iyiletirme yntemlerinden birisi de dey bant dren yntemidir.Dey bant dren yntemi uygulama esaslar ve ilem sras aada verilmektedir.

  203.06.01.02 Yapm artlar.

  Dolgu taban zemini; bitkisel toprak syrmas yapldktan sonra enine su dearjna izin verecekekilde minimum % 3 at eiminde verilecek ekilde hazrlanacaktr.

  Hazrlanan dolgu taban zemini zerine kum ilte malzemesinin ilk 25 cm lik tabakas getirilecekve serilip sktrlacaktr.

  Dey bant drenler aada belirtilen hususlara uyularak, serilen ilk kum ilte tabakas zerindeyerletirilecektir. Bant dren aplikasyon noktalar, projede belirtilen noktalardan 15 cm den dahafazla amayacaktr.

  Prefabrik sentetik bant drenler bir mandrel veya ceket yardmyla, yrtlmadan zemin ierisindegerekli proje derinliine indirilecektir. Ancak arazide, skan tabakaya projede belirtilenderinlikten daha nce veya sonra rastlanmas durumlarnda, bant dren boylar KontrolMhendisinden izin alnarak revize edilecektir.

  Bant yerletirme iin sabit yk ve sabit hz (min 15 cm/sn) seilecektir. Ancak zeminde StandartPenetrasyon Testi (SPT) N Deeri yksek tabakalarla karlaldnda vibrasyon etkisikullanlabilecektir. Vibrasyon yetersiz kaldnda ndelgi yaplacaktr. ndelgi yaplmasdurumunda, ndelgi derinliine kadar delik alr almaz tercihen bant yerletirilmeden ncealan kuyu iine kum ilte malzemesi zelliinde kum doldurulacaktr. ndelgi tercihen auger ileyaplacak ve SPT N deeri yksek ndelgi gerektiren tabaka geildikten sonra burgu (auger) ileskabilir zeminde en fazla 60 cm ilerlenecektir.

 • 43

  Bant drenlerin deyden 6 cm/m den daha fazla sapmamas, yerletirme srasnda dey suterazisiyle kontrol edilerek salanacaktr.

  Bantlarn yerletirilmesi srasnda zeminde rselenmenin en az olmasna zen gsterilecektir.

  lerleme hi bir ekilde den arlk (ahmerdan) yntemiyle yaplmayacaktr.

  Mandrel; bant dreni uygulama srasnda yrtlmaya, kesilmeye ve anmaya kar koruyacak vegerekli derinlie inildikten sonra mandrel yukarya ekilecektir.

  Mandrel kesit alan dikdrtgen veya ekenar drtgen olup, toplam boyda, kesit alan 80 cm2 yigemeyecektir.

  Mandrelin bal olduu ekipmann kapasitesi bant dren uygulamas iin yeterli olacaktr.

  Bant dreni yerletirme ilemi tamamlandktan sonra daha nce yerletirilmi olan 25 cm lik kumiltenin kirlenme nedeni ile artname dna kp kmad kontrol edilecek bu ilk tabaka iltemalzemesi kirletilerek artname dna km ise yenilenecektir, artname dna kmam ise ilk25 cm lik kum ilte zerinden itibaren, bant 20 cm daha yukardan kesilecek ve kum iltenin son25 cm lik tabakas serilecektir. Bu ilem sonucunda toplam kalnl 50 cm olan kirlenmemi(No.200 < % 3) kum ilte elde edilip edilmedii kontrol edilecektir.

  Yol ekseninin aliymanda olmas durumunda; bant dren uygulamasnn her iki tarafnda kumiltenin tayaca sular toplayp dearj edecek yeterli kapasitede beton kaplamal kanallar inaedilecektir. Yol ekseninin kurpta olmas durumunda kanal deveri aa ynde tek tarafayaplabilecektir.

  203.06.02 Ayrma Amal Geotekstil Kullanm.

  203.06.02.01 Tanm. Bu ksm; projecede belirtilen veya dare tarafndan gsterilen yerlerde, yoldolgusu altnda kullanlan ve farkl zellikteki iki zemini birbirinden ayrmak ve birbiri iine nfuzetmesini nlemek amacyla geotekstil kullanmn kapsar.

  Ayrma amal geotekstilin birinci fonksiyonu ayrma olup kuvvetlendirme deildir. Geotekstiller,zayf zeminlerin iyiletirilmesi ve kaplamasz yollarn tama glerinin artrlmas iinkullanldklar zaman geotekstilden istenen zellikler tabii zeminin mukavemet zelliklerine vetatlarn dingil yklerine bal olup, bu ksm bu hususlar kapsamamaktadr.

  203.06.02.02 Malzeme.

  Ayrma amal olarak kullanlacak geotekstilde Tablo-203-10 da belirtilen mekanik ve hidrolikzellikler ile aada sralanan genel zellikler aranacaktr.

  Ayrma amacyla kullanlacak geotekstilin tipi: altnda kullanlacaklar dolgunun ykseklii, trafikyk ve dolgu malzemesi ve taban zeminin zelikleri dikkate alnarak belirlenecektir. Buprojelendirmede, kullanlacak geotekstilde aranan mekanik ve hidrolik zellikler tespit edilecek vemalzeme bu zellikleri salayacak ekilde Tablo-203-10da verilen A, B, C tiplerinden birisiolarak seilecektir.

  Projelendirmenin Mteahhit tarafndan yaplmas halinde hazrlanan proje dare tarafndanincelenecek ve uygun grlmesi durumunda onaylanacaktr.

 • 44

  Tablo 203-10 Ayrma Amal rgsz Polipropilen Geotekstil Tipleri ve zellikleri

  GEOTEKSTL TPDENEYLERBRM

  TP-A TP-B TP-C

  DENEYSTANDARTI

  Kalnlk, 2 kPa basnta (min.) mm 1,8 2,5 3 EN 964

  ekme Dayanm, (min.)( MD / CD ) kN/m 12 / 14 20 / 25 24 / 30 EN ISO 10319

  Kopma Uzamas % 50 - 70 50 - 70 50 - 70 EN ISO 10319Delinmeye Kar Dayanm,(min.)(CBR Testi)

  N 2300 3500 4500 EN ISO 12236

  Koni Drme Deneyi, (min.) mm 22 10 7 EN 918

  Edeer Gz Akl, (min.)O90

  mm 0,08 0,08 0,08 EN ISO 12956

  Permeabilite, dzlemdeVIH50

  q m/sn

  lt / m2s 0,08

  80 0,05

  50 0,04

  40EN ISO 11058

  Geotekstil rgsz (Non woven), uniform kalnlk ve yzey dokusuna haiz, polipropilen slilemden gemi geotekstil olacaktr.

  Geotekstiller ultraviyole nlarna kar kuvvetlendirilmi, eskimeye, rmeye, zclere,zeminden oluan herhangi bir kimyasal reaksiyona kar dayankl olmaldr. Ayrca, asit, alkali,bakteri ve dier mikroorganizmalara kar da dayankl olmaldr.

  Geotekstilin mukavemet karakteristikleri zerine, slanmann olumsuz bir etkisi olmamaldr.

  Geotekstiller kolay tanabilir ve serilebilir olmaldr. Tama ve depolama srasnda geotekstilrulolar herhangi bir hasar nleyecek ekilde paketlenmi olmaldr. Her geotekstilin rulosuetiketlenmesi ve kalite kontrolnde rnn tanmlanmas iin iaretlenmelidir.

  Geotekstiller PH deeri 2-13 arasndaki kimyasal maddelere kar mukavemetli olmaldr.

  Geotekstillerin hemen kullanlmas halinde UV (Ultraviyole) nlarna kar mukavemet artaranmayacaktr. Iktan zarara uramayan hassas geotekstillerin zeri retimden yerletirmesafhasna kadar almamaldr. Yerletirme srasnda geerli olarak a maruz kalma sresi 5saati gememelidir.

  203.06.02.03 Standart Deney Metotlar.

  Geotekstiller Avrupa Standartlar (EN) de belirtilen esaslara gre deneye tabii tutulacaktr.Burada belirtilmemi herhangi bir deney standard, firmann teklifi ve darenin uygun grmesihalinde kullanlabilir. Yeni deney standartlarnn kullanlmas halinde artname limitleri, sz

 • 45

  konusu yeni standartlara gre deerlendirilecektir. Teklif edilen yeni deney standartlarnn dareceuygun grlmemesi halinde firma bu artnamede esas kabul edilen deney standartlarna uymakzorundadr.

  Kullanlacak ayrma amal geotekstilin kalite kontrolnn yaplmas amacyla satn alnan toplamgeotekstil rulo saysna gre belirlenen saydaki rulo, deney amacyla ayrlacak ve bu rulolarn herbirinden 5 adet numune alnarak en zayf ynnde deneylere tabi tutulacaktr. Laboratuar deneysonularna gre her rulodan alnan 5 adet deney numunesinin sonular ortalamas artnameLimitlerini salyorsa o partideki geotekstiller kabul edilecektir. artname Limitlerini salamayanrulonun bulunmas halinde ikinci defa numune rulo seimi yaplarak ilem tekrarlanacaktr. Deneysonular ortalamas artname limitlerini salyor ise o partideki geotekstil kabul edilecek artnamelimitlerini salamyor ise reddedilecektir.

  dare; geotekstil malzeme numunelerini Mteahhit adna ve masraflar Mteahhite karlanmakzere tercihen akredite olmu bir laboratuarda n denemelere tabi tutarak test edebilecektir. Ayrcadare, uygulama srasnda da kullanlan geotekstilden numune alarak, tercihen akredite olmu birlaboratuarda gerekli grd deneyleri yaptrabilecektir.

  Ayrma amal rgsz Tip geotekstillerin kalite kontrolnn tespiti amacyla uygulanacak deneystandartlar Tablo-203-10da belirtilmitir.

  203.06.02.04 Yapm artlar.

  203.06.02.04.01 Yzeyin Hazrlanmas.

  Geotekstilin yerletirilecei zeminin mukavemeti dikkate alnmakszn zeminin zeri aa veallardan temizlenecek, yeterli dzgnlk salanarak silindirlenip sktrlacaktr. Geotekstilinyerletirilmesi ve hizmeti srasnda zarara uramamas iin geotekstilin zerine yerletirileceizeminde keskin kntlar olmamaldr.

  203.06.02.04.02 Geotekstilin Serilmesi.

  Geotekstil,hazrlanm yzey zerine rulo halinde getirilip iki ii tarafndan serilmelidir.Geotekstilin serilmesi srasnda geotekstil ile yzeyin srekli olarak temas halinde bulunmassalanmaldr.ok yumuak taban zeminlerinde (CBR 1)geotekstilin serilmesi ve dolgunun yerletirilmesiarazide bir ankraj noktas tesisi iin daha salam bir zeminden balamaldr. Bu noktadanitibaren geotekstil rulosu daha yumuak olan kesime doru alarak serilebilir.

  Geotekstilin rzgarl ortamda serilmesi halinde; geotekstil zerine dolgu malzemesininyerletirilmesine kadar geecek sre iinde geotekstil zerine talar yerletirilerek, arlkoluturulacak, geotekstilin rzgar tesiriyle hareket etmesi nlenecektir.

  203.06.02.04.03 Birleimler.

  R