izvješće o radu oŠ zagvozdos-zagvozd.skole.hr/upload/os-zagvozd/images/static3/1412...5. razred...

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2021

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Osnovna škola Zagvozd

  1

  Trg zabiokovskih junaka Domovinskog rata 4

  21260 ZAGVOZD

  Zagvozd, kolovoz 2020.

  Izvješće o radu OŠ Zagvozd

  na kraju školske godine 2019./2020.

 • Osnovna škola Zagvozd

  2

  1. PODACI O UVJETIMA RADA

  Osnovna škola Zagvozd obavlja svoju djelatnost na području triju općina: Zagvozda,

  Lovreća i Runovića. Rad se odvija u MŠ Zagvozd, PŠ Slivno (osmogodišnja škola) i PO

  Dobrinče. Učenici imaju organiziran prijevoz za dolazak u školu i odlazak iz nje.

  Učionice škola i odjela su građene za klasično izvođenje nastave te ne odgovaraju u

  potpunosti zahtjevima suvremene nastave. Sve učionice posjeduju opću opremu (ploča,

  klupe, sjedalice, panoi, ormari), ali ipak se osjeti nedostatak didaktičke opreme.

  U sklopu kurikularne reforme, MZO je osigurao prijenosna računala za 10 učitelja

  predmetne nastave. Svi učenici petih i sedmih razreda dobili su tablete (16 komada u MŠ

  Zagvozd i 7 komada u PŠ Slivno). Tablete su dobili i učenici prvih razreda, ali raspodijeljen

  je jedan tablet na četiri učenika (1 u MŠ Zagvozd, 1 u PŠ Slivno i 1 PO Dobrinče).

  Od ove školske godine u MŠ Zagvozd i PO Dobrinče se koriste e-Dnevnici. U PŠ Slivno i

  dalje su u upotrebi papirnate Razredne knjige i Imenici.

  Unutar MŠ postoji sportska dvorana, ali je u jako lošem stanju. Počelo je preuređenje

  učiteljeva kabineta i učeničkih svlačionica koje je trenutno prekinuto. Dvorana nema ni

  adekvatne sprave i potrepštine za uspješno izvođenje nastave tjelesno zdravstvene kulture.

  Tijekom školske godine nastavljena izrada informatičke učionice u PŠ Slivno. U svibnju su

  izvedeni radovi postavljanja optičke veze u MŠ Zagvozd. Uređen je okoliš MŠ Zagvozd. U

  PO Dobrinče je uređena učionica – postavljeni su zastori na prozore.

  2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

  Na početku školske godine ugašen je područni odjel Krstatice. Učiteljica koja je radila u PO

  Krstatice dobila je prvi razred u MŠ Zagvozd. Učiteljici hrvatskog i talijanskog jezika u MŠ

  Zagvozd porodiljni i rodiljni dopust se protezao i tijekom prvog polugodišta ove školske

  godine. U prvom polugodištu mijenjale su je – jedna učiteljica talijanskog jezika, i jedna

  učiteljica hrvatskog jezika koja je u studenom prešla raditi u drugu školu pa je na njeno

  mjesto došla druga učiteljica hrvatskog jezika. Učiteljica povijesti u PŠ Slivno i MŠ

  Zagvozd (dva razreda) otišla je na porodiljni pa rodiljni dopust i na njeno mjesto je došao

  novi učitelj povijesti (pripravnik).

 • Osnovna škola Zagvozd

  3

  Jedan učenik PŠ Slivno je ostvario pravo na pomoćnika u nastavi. Pomoćnica je nakon

  prvog polugodišta otišla na rodiljni dopust i na njeno mjesto je došla druga pomoćnica u

  nastavi.

  Kraće zamjene su bile iz razredne nastave (MŠ Zagvozd), Engleskog jezika (MŠ Zagvozd i

  PO Dobrinče) i Geografije (MŠ Zagvozd i PŠ Slivno) zbog bolovanja. Duže zamjene su

  bile iz Matematike (PŠ Slivno) i Fizike (PŠ Slivno i MŠ Zagvozd) zbog bolovanja.

  Krajem lipnja u mirovinu je otišla tajnica. Na njeno mjesto je u srpnju došla nova djelatnica.

  3. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

  Na početku školske godine u OŠ Zagvozd, s područnom školom Slivno i područnim

  odjelom Dobrinče, upisano je 108 učenika raspoređenih u 13 razrednih odjela. 77 učenika

  nastavu pohađa u MŠ Zagvozd, 25 u PO Slivno, a 6 u PO Dobrinče.

  2 učenika PŠ Slivno su se na kraju prvog polugodišta ispisala iz naše škole.

  12 učenika se školuje po primjerenim oblicima školovanja. 1 učeniku je na kraju školske

  godine ukinuto Rješenje o primjerenom obliku školovanja.

  Na izbornu nastavu je uključeno:

  Vjeronauk – 108 učenika (106 u drugom polugodištu)

  Informatika – 37 učenika

  Talijanski jezik – 25 učenika

  Nakon obavljenih testiranja u prvi razred iduće školske godine će se upisati 7 učenika, a

  istovremeno nam odlazi 25 učenika osmih razreda. Jedna učenica prvog razreda nastavu će

  pohađati s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja i imat će podršku pomoćnika u

  nastavi. Učenik sedmog razreda PŠ Slivno u školskoj godini 2020./2021. i ove godine će

  imati pomoćnika u nastavi.

  Na kraju školske godine upisala su se dva učenika koji će u školskoj godini 2020./2021.

  pohađati peti i šesti razred.

 • Osnovna škola Zagvozd

  4

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

  ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

  Zakonom o odgoju i obrazovanju predviđeno je 175 radnih dana raspoređenih u 35 tjedana.

  U MŠ Zagvozd je bilo 175 nastavnih dana (176 u 8. razredu), a PO Dobrinče 176. U PŠ

  Slivno u razrednoj kombinaciji 1.,2.,3. i 4. razreda odrađeno 178 nastavnih dana, 176

  nastavnih dana u 8. razredu, a u ostalim razredima 175.

  Svi nastavni predmeti su imali dovoljan broj sati sukladno nastavnom programu. U

  Razrednu knjigu 5. i 6. razreda PŠ Slivno nisu upisani nastavni sati iz predmeta Matematika

  od ožujka do lipnja 2020. godine. Zbog štrajka učitelja došlo je do gubitka sati koji su

  tijekom nastave na daljinu uspješno nadoknađeni.

  Od ožujka je nastava za sve učenike organizirana online, u virtualnim učionicama i preko

  Škole na Trećem. Učenici razredne nastave su se u svibnju vratili u školske klupe, a učenici

  predmetne nastave su nastavnu godinu završili preko nastave na daljinu.

  Dopunska i dodatna nastava su do nastave na daljinu održavane po planu. Tijekom nastave

  na daljinu su organizirane po potrebi, online.

  Do nastave na daljinu organizirane su i provedene izvannastavne aktivnosti: Pjevački zbor,

  Dramsko-recitatorska sekcija, Ekološka grupa, Cvjećari te Sportske aktivnosti (nogomet i

  stolni tenis).

  4.1. GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE

  Nastava je počela 9. rujna 2019., a završila je 26. lipnja 2020. godine. Nastavna godina je

  produžena za tjedan dana zbog štrajka nastavnika. Izvođenje nastave je u potpunosti

  realizirano sukladno Pravilniku o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu

  2019./2020.

  Školski praznici su bili od 24. prosinca do 11. siječnja u zimskom razdoblju te od 10. do 13.

  travnja u proljetnom razdoblju. Ljetni odmor učenika počeo je 28. lipnja 2020. godine.

  Zbog štrajka nastavničkog osoblja nastava nije održana 4 dana u listopadu (10., 11., 21. i 30.

  listopada) i 10 dana u studenom (6., 11., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27. i 28. studenog).

 • Osnovna škola Zagvozd

  5

  Nastava je nadoknađena tijekom proljetnih praznika i odrađena je jedna subota (18. travnja

  2020. godine).

  4.2. USPJEH UČENIKA U UČENJU I VLADANJU

  Svi učenici su uspješno prošli razred koji su pohađali. Odličnim je prošlo 55 učenika, vrlo

  dobrim 32, a dobrim 18 učenika. Svi učenici imaju uzorno vladanje.

  Pohvaljeno je 56 učenika, a nagradu će dobiti njih 17.

  Tijekom školske godine izrečene su 2 pedagoške mjere (ukor). Uzevši u obzir da su učenici

  popravili svoje ponašanje izrečene pedagoške mjere su im ukinute.

  Ove školske godine 2 učenika su poslana na dopunski rad iz Geografije (jedan učenik 5., a

  drugi učenik 7. razreda MŠ Zagvozd). Učenici koji su pohađali dopunski rad uspješno su ga

  i savladali te su zaslužili pozitivne ocjene.

  Roditelji 5 učenika su uložili žalbu na zaključnu ocjenu iz Matematike i Fizike (PŠ Slivno) –

  5. razred (Matematika), 7. razred (Matematika i Fizika) i 8. razred (Matematika i Fizika).

  Učiteljsko vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se učenicima koji su se žalili na

  zaključne ocjene iz Matematike i Fizike omogući odgovaranje pred Povjerenstvom za

  preispitivanje ocjena. Održao se pismeni i usmeni dio iz Matematike, a samo usmeni ispit iz

  Fizike. Pismeni dio ispita iz Matematike održao se 2. srpnja 2020. godine s početkom u

  9:00 sati za 5. razred, 9:45 sati za 7. razred i u 10:30 sati za 8. razred. Usmeni dio ispita iz

  Matematike održao se 3. srpnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati za 5. razred, 9:45 sati za

  7. razred i u 10:30 sati za 8. razred. Ispit iz Fizike održao se 6. srpnja 2020. godine s

  početkom u 9:30 sati za 7. razred i u 10:30 sati za 8. razred. Učenici su bili upoznati s

  načinima na koji će biti ispitivani i opsegu sadržaja koji će se provjeravati. Ispitu je

  pristupilo svih petoro učenika. Učenica 5. razreda PŠ Slivno uspješno je položila ispit iz

  Matematike i podignula zaključnu ocjenu na vrlo dobar. Učenici 7. razreda PŠ Slivno

  uspješno su položili ispite iz Matematike i Fizike i zaključne ocjene su im dobar iz oba

  predmeta. Učenik 8. razreda uspješno je položio ispit iz Matematike i Fizike i zaključna

  ocjena mu je odličan iz Matematike i vrlo dobar iz Fizike. Učenica 8. razreda PŠ Slivno

  uspješno je položila ispit iz Matematike i zaključna ocjena joj je vrlo dobar, dok iz Fizike

  nije uspjela popraviti ocjenu i ostaje joj zaključna ocjena dobar.

 • Osnovna škola Zagvozd

  6

  Učenici su ukupno izostali 4838 opravdanih sati i 9 neopravdanih sati.

  Učenici su sudjelovali na sljedećim natjecanjima:

  7. veljače 2020. godine – školsko natjecanje iz biologije (1 učenik)

  11. veljače 2020. godine – školsko natjecanje iz hrvatskog jezika (4 učenika)

  12. veljače 2020. godine – školsko natjecanje iz geografije (1 učenik)

  13. veljače 2020. godine – međuškolska smotra LiDraNo u OŠ Silvija Strahimira

  Kranjčevića Lovreć (2 literarna rada te 2 pojedinačna scenska nastupa)

  Učenik koji je pristupio školskom natjecanju iz geografije pozvan je na županijsku

  razinu koja je zbog pandemije COVID-19 odgođena do daljnjega.

  5. prosinca 2019. godine u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu održana je svečana

  promocija zbornika Na koljenima djeda i bake. U zbornik je uvršten literarni rad naše

  učenice E. B. (8. razred).

  U prosincu je izašao zbornik učeničkih radova Odjeci naklade Ljevak u koji su uvršteni

  literarni radovi naših učenika:

  Prvorođenome, E. K (tada učenica 7. razreda)

  Volim šetnju šumom, L. Š. (tada učenik 5. razreda)

  Ljubav je uvijek dovoljna, I. A. (tada učenica 8. razreda)

  Studeni sa suzom u oku, I. A. (tada učenik 7. razreda)

  U prosincu je izašla knjiga Tinići u gostima 2 u čijoj su izradi sudjelovali i učenici naše škole.

  Knjiga je drugi dio biblioteke Nevolje u Tinogradu, nakladnika Kulturno-umjerničke udruge

  Ujević iz Krivodola.

 • Osnovna škola Zagvozd

  7

  5. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-

  OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

  Tijekom nastavne godine realizirane su sljedeće kulturne i društvene aktivnosti:

  15. listopada 2019. godine – Dani kruha (PŠ Slivno)

  17. listopada 2019. godine – Dani kruha (MŠ Zagvozd)

  15. studenog 2019. godine – obilježavanje Dana pada Vukovara (MŠ Zagvozd)

  18. studenog 2019. godine – obilježavanje Dana pada Vukovara (PŠ Slivno)

  18. studenog 2019. godine – paljenje svijeća za Vukovar

  6. prosinca 2019. godine – Sv Nikola (MŠ Zagvozd, PŠ Slivno, PO Dobrinče)

  20. prosinca 2019. godine – Božićna priredba (MŠ Zagvozd)

  23. prosinca 2019. godine – Božićna priredba (PŠ Slivno)

  25. veljače 2020. godine – Maškare (MŠ Zagvozd)

  25. veljače 2020. godine – Maškare (PŠ Slivno)

  Integriranim radnim danima obilježeni su i brojni važni datumi u razrednim odjelima naše

  škole. Učiteljice i učenici su tako obilježili Dan ružičastih majica, Dan planeta zemlje, Dan

  zdravlja, Majčin dan i sl…

  Realizirani su sljedeći školski projekti:

  osnovana učenička zadruga Montanense (još nije započela s radom)

  Zdrava prehrana

  Nisu realizirani sljedeći projekti:

  Noć knjige

  Školski list – Kamenom stazom

  Učenje oživljavanja osoba

 • Osnovna škola Zagvozd

  8

  Odrađene su sljedeće terenske nastave i izleti:

  od 8. do 10. listopada – Posjet učenika osmih razreda Vukovaru (MŠ Zagvozd i PŠ

  Slivno)

  24. listopada 2019. godine – Priroda se mijenja – godišnja doba – Pozdrav jeseni –

  Slivno (od 1. do 4. razreda MŠ Zagvozd, PŠ Slivno i PO Dobrinče)

  16. studenog 2019. godine – Zagreb – posjet interliberu i Arheološkom muzeju

  (odabrani učenici 6., 7. i 8. razreda MŠ Zagvozd i PŠ Slivno)

  10. prosinca 2019. godine – Split – posjet Kazalištu mladih Split, Etnografskom

  muzeju, Dječjem domu Maestral, središtu grada, razgledavanje Dioklecijanove

  palače, Katedrale sv. Duje... (od 1. do 4. razreda MŠ Zagvozd, PŠ Slivno i PO

  Dobrinče)

  Nisu realizirane sljedeće terenske nastave i izleti:

  terenska nastava iz Prirode – odlazak u primorsku listopadnu šumu (6. razred MŠ

  Zagvozd)

  terenska nastava iz Prirode – odlazak u primorsku listopadnu šumu (učenici 5., 6., 7. i 8.

  razreda MŠ Zagvozd i PŠ Slivno)

  terenska nastava iz Glazbene kulture – odlazak u HNK Split (učenici 7. i 8. razreda MŠ

  Zagvozd i PŠ Slivno)

  jednodnevni izlet u Zadar i Nin – učenici od 1. do 8. razreda OŠ Zagvozd

  terenska nastava razredne nastave – priroda se mijenja, pozdrav proljeću (učenici od 1.

  do 4. razreda MŠ Zagvozd, PŠ Slivno i PO Dobrinče)

  terenska nastava iz Talijanskog jezika – posjet Veroni, Veneziji i Gardeland (učenici

  koji slušaju izbornu nastavu talijanskog jezika)

  terenska nastava iz TZK – sudjelovanje na Memorijalnom turniru Ante Kristić (odabrani

  učenici)

 • Osnovna škola Zagvozd

  9

  6. PLAN ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA

  Sukladno planu zdravstvene i socijalne zaštite učenika, u našoj školi je ostvareno sve ono što

  je i planirano do pandemije COVID-19. Učenici su sukladno planiranom obavili sistematske

  preglede i cijepljenja (1. i 6. razred). Učenicima nižih razreda obavljen je pregled sluha,

  učenicima 3. razreda i pregled vida. U odgojno-obrazovnom procesu učenike se informiralo

  i poticalo na svakodnevnu higijenu te se naglašavala važnost iste u svakodnevnom životu.

  Školska liječnica i članovi PP Imotski održali su im predavanja o temama važnim za njihovu

  dob (sigurnost u prometu, ovisnosti, pubertet, profesionalna orijentacija i sl.). Stručne službe

  škole vodile su pažljivu brigu o onim učenicima kojima je potrebna socijalna briga tako da

  im se pomoglo stručno, u smislu razgovora te materijalno, u smislu financiranja udžbenika,

  terenskih nastava i izleta. U slučajevima u kojima je, sukladno saznanjima, trebalo

  obavijestiti CZSS u Imotskom, isto je napravljeno.

  7. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

  Rad Školskog odbora kao i suradnja s ravnateljem u tekućoj godini je na zadovoljavajućoj

  razini. Sjednice školskog odbora su prožete konstruktivnim duhom bez isključivosti.

  Članovi školskog odbora su upoznati sa svim planovima i odlukama koje su u domeni

  ravnatelja te su podržani od strane istih. Ukupno su održane 4 sjednice u ovoj školskoj

  godini. Od zakonskih akata izrađeni i usvojeni su Statut, Godišnji plan i program, Školski

  kurikulum, Pravilnik o kućnom redu i Etički kodeks.

  8. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

  Vijeće roditelja OŠ Zagvozd ukupno broji 14 predstavnika roditelja. Ozračje u Vijeću je

  poticajno i konstruktivno. Održane su 2 sjednice Vijeća roditelja.

 • Osnovna škola Zagvozd

  10

  9. PLAN RADA RAZREDNOG I UČITELJSKOG VIJEĆA

  Razredno vijeće se, uz redovne sjednice, sastajalo ovisno o potrebama. RV se sastajalo i u

  slučajevima u kojima je trebalo dati svoj prijedlog izmjene rješenja za određene učenike.

  Ukupno gledajući, rad RV je konstruktivan i uvijek ide za boljitkom učenika u odgojnom i

  obrazovnom smislu.

  Učiteljsko vijeće (UV) je na svojim sjednicama definiralo konkretne poteze u smislu INA,

  pedagoških mjera, pohvala, nagrada, školskog kurikuluma, imenovalo Povjerenstva, GPiP,

  podnošenja izvješća o uspjehu učenika te svih ostalih pitanja i naputaka koji su pristizali

  tijekom nastavne godine. Kad se govori o izvješćima o učenicima, najvažniju ulogu imali su

  razrednici koji su pomno brinuli o broju nastavnih sati po predmetima, broju radnih dana,

  negativnim ocjenama, izostancima, roditeljskim sastancima, individualnim razgovorima i

  ostalim poslovima razrednika, te sve skupa prezentirali na sjednicama UV. U ovoj školskoj

  godini je održano 9 sjednica UV.

  10. USTROJBENA JEDINICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PRI ŠKOLI

  Uz djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, OŠ Zagvozd posjeduje i UJO za djecu

  predškolske dobi (šestosatni boravak). Ove pedagoške godine ukupno je upisano 30 djece te

  je zaposlena još jedna odgajateljica na nepuno radno vrijeme zbog povećanog broja upisane

  djece. u UJO su zaposlene dvije odgajateljice, medicinska sestra i spremačica/domaćica.

  Plan rada UJO, usvojen na početku godine je realiziran na zadovoljavajući način. Uzrast

  djece koji imaju pravo upisa u UJO je od 3 do 6 godina života.

  Organizirana je i Mala škola za predškolce koji će pohađati školu u PŠ Slivno. Pohađala ju

  je jedna djevojčica u popodnevnim satima.

  Tijekom pandemije COVID-19, sve do svibnja nitko od djece nije pohađao vrtić.

 • Osnovna škola Zagvozd

  11

  Prilog 1. Zbirna tablica MŠ Zagvozd

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  5 11 6 0 8 9 8 16 63

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  5 11 6 14 8 9 8 16 77

  0 0 0 1 0 1 0 0 2

  0 1 0 0 0 0 2 1 4

  0 0 1 0 0 0 1 0 1

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 1 0 10

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  5 11 6 14 8 9 8 16 77

  5 8 5 7 3 4 4 6 42

  0 3 0 6 4 5 1 3 22

  0 0 1 1 1 0 2 7 12

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 1 0 1 0 2

  0 0 0 0 1 0 1 0 2

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  AKCELERIRANI UČENICI PO ČL. 27. ZAKONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  3. IZOSTANCI UČENIKA TIJEKOM GODINE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  OPRAVDANO 173 343 196 428 377 358 406 1224 3505

  NEOPRAVDANO 0 0 0 0 3 0 0 1 4

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  5 8 5 7 3 4 4 6 42

  0 0 0 6 0 0 0 5 11

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 2 0 0 2

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 2 0 0 2

  6. RODITELJSKI SASTANCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  UPISANO TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE:

  1. PODACI O ŠKOLOVANJU

  UPISANO NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE:

  ISPISANO RADI PRELASKA U DRUGU ŠKOLU:

  UKUPAN BROJ UČENIKA NA KRAJU ŠK. GODINE:

  ENIC

  I S

  TEŠK

  AM

  A

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 5. STAVAK 4.

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 6. STAVAK 5.

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 8. STAVAK 7.

  U POSTUPKU (OPSERVACIJA)

  PRIJEDLOG ZA IZMJENU RJEŠENJA

  2. USPJEH

  PRELAZI U VIŠI RAZRED

  OC

  JEN

  E

  ODLIČAN

  VRLO DOBAR

  DOBAR

  DOVOLJAN

  S JEDNOM NEGATIVNOM OCJENOM

  DO

  PU

  NS

  KI

  RA

  D I

  PO

  PR

  AV

  NI

  ISP

  IT UPUĆENO NA DOPUNSKI RAD:

  IZ JEDNOG PREDMETA:

  IZ DVA PREDMETA:

  UPUĆENO NA POPRAVNI ISPIT IZ 1 NEG

  UPUĆENO NA POPRAVNI ISPIT IZ 2 NEG

  POLOŽILI PORAVNI ISPIT:

  5. IZREČENE KAZNENE MJERE

  PO

  NA

  VLJA

  RA

  ZR

  ED

  NIJE ZAVRŠILO RAZRED:

  S JEDNOM NEGATIVNOM OCJENOM:

  S DVIJE NEGATIVNE OCJENE:

  S TRI NEGATIVNE OCJENE:

  S ČETIRI I VIŠE NEGATIVNIH OCJENA:

  4. POHVALE I NAGRADE UČENICIMA

  POHVALJENO:

  NAGRAĐENO:

  KA

  ZNE

  OPOMENE:

  UKORI:

  STROGI UKORI:

  UKINUTE PEDAGOŠKE MJERE:

  PRESELJENJE U DRUGU ŠKOLU:

 • Osnovna škola Zagvozd

  12

  Prilog 2. Zbirna tablica PŠ Slivno

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  2 1 2 3 3 1 4 9 25

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 2 0 0 0 0 2

  2 1 2 1 3 1 4 9 23

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 1 1 2

  0 0 0 0 0 1 0 0 1

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  2 1 2 1 3 1 4 9 23

  1 1 1 1 3 0 0 2 9

  1 0 0 0 3 1 3 3 11

  0 0 1 0 3 0 1 4 9

  0 0 0 0 3 0 0 0 3

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 00

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  AKCELERIRANI UČENICI PO ČL. 27. ZAKONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  3. IZOSTANCI UČENIKA TIJEKOM GODINE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  OPRAVDANO 135 26 91 27 84 42 358 359 1122

  NEOPRAVDANO 0 0 0 0 0 0 5 0 5

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  1 1 1 1 3 0 0 3 10

  0 0 0 1 0 0 0 3 4

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 00

  6. RODITELJSKI SASTANCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  ODRŽANO RODITELJSKIH SASTANAKA 0

  1. PODACI O ŠKOLOVANJU

  UPISANO NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE:

  UPISANO TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE:

  ISPISANO RADI PRELASKA U DRUGU ŠKOLU:

  UKUPAN BROJ UČENIKA NA KRAJU ŠK. GODINE:

  EN

  ICI

  S

  TE

  ŠK

  AM

  A

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 5. STAVAK 4.

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 6. STAVAK 5.

  U POSTUPKU (OPSERVACIJA)

  PRIJEDLOG ZA IZMJENU RJEŠENJA

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 8. STAVAK 7.

  2. USPJEH

  PRELAZI U VIŠI RAZRED

  OC

  JE

  NE

  ODLIČAN

  VRLO DOBAR

  DOBAR

  DOVOLJAN

  S JEDNOM NEGATIVNOM OCJENOM

  DO

  PU

  NS

  KI

  RA

  D I

  PO

  PR

  AV

  NI

  ISP

  IT UPUĆENO NA DOPUNSKI RAD:

  IZ JEDNOG PREDMETA:

  IZ DVA PREDMETA:

  UPUĆENO NA POPRAVNI ISPIT IZ 1 NEG

  UPUĆENO NA POPRAVNI ISPIT IZ 2 NEG

  POLOŽILI PORAVNI ISPIT:

  5. IZREČENE KAZNENE MJERE

  PO

  NA

  VLJA

  RA

  ZR

  ED

  NIJE ZAVRŠILO RAZRED:

  S JEDNOM NEGATIVNOM OCJENOM:

  S DVIJE NEGATIVNE OCJENE:

  S TRI NEGATIVNE OCJENE:

  S ČETIRI I VIŠE NEGATIVNIH OCJENA:

  KA

  ZN

  E

  OPOMENE:

  UKORI:

  STROGI UKORI:

  PRESELJENJE U DRUGU ŠKOLU:

  4. POHVALE I NAGRADE UČENICIMA

  POHVALJENO:

  NAGRAĐENO:

 • Osnovna škola Zagvozd

  13

  Prilog 3. Zbirna tablica PO Dobrinče

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  1 2 3 6

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  1 2 3 6

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 1

  0 0 0 0

  0 0 0 00

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  1 2 3 6

  1 1 2 4

  0 1 1 2

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  AKCELERIRANI UČENICI PO ČL. 27. ZAKONA 0 0 0 0

  3. IZOSTANCI UČENIKA TIJEKOM GODINE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  OPRAVDANO 0 102 109 211

  NEOPRAVDANO 0 0 0 0

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  1 1 2 4

  0 0 2 2

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  6. RODITELJSKI SASTANCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  ODRŽANO RODITELJSKIH SASTANAKA 4 4

  1. PODACI O ŠKOLOVANJU

  UPISANO NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE:

  UPISANO TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE:

  ISPISANO RADI PRELASKA U DRUGU ŠKOLU:

  UKUPAN BROJ UČENIKA NA KRAJU ŠK. GODINE:

  EN

  ICI

  S

  TE

  ŠK

  AM

  A

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 5. STAVAK 4.

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 6. STAVAK 5.

  U POSTUPKU (OPSERVACIJA)

  PRIJEDLOG ZA IZMJENU RJEŠENJA

  S RJEŠENJEM PO ČLANKU 8. STAVAK 7.

  2. USPJEH

  PRELAZI U VIŠI RAZRED

  OC

  JE

  NE

  ODLIČAN

  VRLO DOBAR

  DOBAR

  DOVOLJAN

  S JEDNOM NEGATIVNOM OCJENOM

  DO

  PU

  NS

  KI

  RA

  D I

  PO

  PR

  AV

  NI

  ISP

  IT UPUĆENO NA DOPUNSKI RAD:

  IZ JEDNOG PREDMETA:

  IZ DVA PREDMETA:

  UPUĆENO NA POPRAVNI ISPIT IZ 1 NEG

  UPUĆENO NA POPRAVNI ISPIT IZ 2 NEG

  POLOŽILI PORAVNI ISPIT:

  5. IZREČENE KAZNENE MJERE

  PO

  NA

  VLJA

  RA

  ZR

  ED

  NIJE ZAVRŠILO RAZRED:

  S JEDNOM NEGATIVNOM OCJENOM:

  S DVIJE NEGATIVNE OCJENE:

  S TRI NEGATIVNE OCJENE:

  S ČETIRI I VIŠE NEGATIVNIH OCJENA:

  KA

  ZN

  E

  OPOMENE:

  UKORI:

  STROGI UKORI:

  PRESELJENJE U DRUGU ŠKOLU:

  4. POHVALE I NAGRADE UČENICIMA

  POHVALJENO:

  NAGRAĐENO:

 • Osnovna škola Zagvozd

  14

  U Zagvozdu, 31. kolovoza 2020. godine

  Ravnatelj:

  _______________________

  Tonći Vuksan, prof.

  Izvješće o radu škole u školskoj godini 2019./2020. je usvojeno na sjednici Vijeća roditelja održanoj

  ___________________________ i sjednici Školskog odbora koja je održana

  ___________________________ 2020. godine.

  Predsjednik Vijeća roditelja Predsjednik Školskog odbora

  _________________ __________________

  Ivana Čagalj Marija Stojić, prof.