iş sağliği ve güvenliği eğitimi

of 157/157
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Post on 24-May-2015

5.141 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SALII VE GVENLETM

2. AJANDA ISG Giri Kazalar ve Hukuki Sorumluluklar,SG-YS Eriim ebekeleri Eriim ebekelerinde Gvenlii veEmniyet Tedbirleri Kiisel Koruyucu Malzemeler Endstriyel Yangn ve KorunmaYntemleri 3. Eitimin Amac Katlmclara, i sal ve gvenliinin nemi,almalar srasnda karlalabilecek ikazalar, mesleki riskler ve bunlara karalnacak emniyet tedbirleri ile kiiselkoruyucular konusunda bilgi ve becerikazandrmak. 4. DERS 1 5. Gvenlii Nedir? in yrtlmesi srasnda, eitlinedenlerden kaynaklanan, sala zararldurumlardan korunmak ve daha iyi biralma ortam oluturmak amac ile yaplansistemli ve bilimsel almalardr. 6. Gvenlii almalarnn Faaliyet Alanlar Tehlikeler, Riskler, Salksz Koullar, Gvensiz Koullar, 7. Sal ve Gvenliinin Amalar Her alma ortamnda var olan risketmenlerinin, iilere, iyerine ve evresineverebilecei zararlarn nlenmesi, Mesleki risklerin azaltlmas, alanlarn salkve gvenliinin korunmas iin risk ve kazafaktrlerinin ortadan kaldrlmas, alma ortamndaki salk ve gvenlikartlarnn iyiletirilmesidir. 8. Kaza Teorisi Meydana gelen nemli kazalarda zellikle ucmleler byk rol oynamaktadr. Bana bir ey olmaz ! imdiye kadar hep byle yaptk. Byle olaca aklma gelmemiti. Gvenli grnyordu! 9. Kaza TeorisiKazalarn; % 88i insan hatas, gvensizdavranlar % 10u mekanik hatalar,gvensiz koullar % 2si ngrlemeyen, sebebibilinemeyen, deprem, sel v.bdoal afetler 10. Gvensiz Davranlar inin yapmas gereken bir hareketiyapmamas veya yapmamas gereken birhareketi yapmas, Koruyucu malzeme kullanmamas, Tehlikeli blgede almas, Verilen emri uygulamamas vb. 11. Gvensiz Koullar alma yaamnda alma yaplan ortamdan veortamda kullanlan dier nesnelerin sakncalarndandolay meydana gelen kazalardr.- Yeteri derecede korunmam makine vecihazlar,- Gerekli koruyucu malzemenin olmamas,- Hatal, przl, kaygan, atlak ve ukursathlar,- alma yeri dayankll,- Yetersiz Ik,- Yetersiz havalandrma,- Emniyetsiz havalandrma, aydnlatma,- Emniyetsiz alma metodu v.b 12. Kazalarnn Artmasnda Rol OynayanTemel Etmenler Denetim yetersizlii Eitimsizlik Geri teknoloji kullanm Koruyucu nlem yetersizlii Sala elverili olmayan koullar Deneyimsiz eleman istihdam 13. Kazalarn MaliyetleriTEDAV GRNENMAHKEME GDERLERSGORTA PRMLER (DORUDAN) TAMR GN KAYBIGRNMEYEN RETM KAYBI(DOLAYLI) GC KAYBI TOPLUMUN URADII KAYIPLAR YERNE YETTRME BUZDAI13 14. Grnr Maliyetlerlk mdahale, ambulans ve tedavi masraflarAdli masraflar (Mahkeme)Geici veya srekli i gremezlik ve lm demeleriiye veya yaknlarna denen maddi ve manevi tazminatlarSigortaya denen tazminatlar 15. Grnmez Maliyetler letmenin, makinelerin, prosesin ya da fabrikann birblmnn ya da tamamnn kaybedilmesi, inin retimde almamas nedeniyle i gc vemaliyet kayb, e yeni bir iinin alnmas gerekiyorsa veriminindk olmasnn getirdii maliyet, Kazann getirdii fazla mesainin maliyeti, Kaza esnasnda, bu blmde iin durmas nedeniylezaman ve maliyet kayb, 16. Proses, makine veya tezgahn ksmen ya da tamamenzarar grmesi nedeniyle tamir ya da yeni makinealmnn getirdii maliyet, rnn ya da hammaddelerin zarara uramas, alanlarn moral bozukluu nedeniyle dolayl ya dadolaysz i yavalatmalar, Yeni ii alm gerekiyorsa, iiye verilen eitim veiinin ii renmesi esnasnda geen sreningetirdii maliyet, Brokratik ilemlerle ilgili harcanan zaman ve maddikayp, Sipariin zamannda teslim edilememesi nedeniyleuranlacak kayplar. 17. Sonu Olarak, KAZALARIN OLUUMUNDA GVENSZ KOULLARVE GVENSZ DAVRANILARIN ORANI % 98 DR. GERYE KALAN % 2 SE NGRLEMEYENKAINILMAZLIK HALDR. (Deprem, Sel vb. DoalAfetler) ALINACAK TEDBRLERLE TEHLKEL DURUM VETEHLKEL DAVRANILAR ORTADANKALDIRILDIINDA KAZALARINI %98 ORANINDANLEMEK MMKN OLACAKTIR. KAZALARI NLEMEK DEMEKTEN HEM DAHAUCUZ, HEM DAHA NSANCILDIR. 18. SALIKLI MISINIZ ? Salk; sadece hastalk ve sakatln olmamas deil+ +BEDENENRUHEN SOSYAL olarak tam bir iyilik halidir. WHO (DNYA SALIK RGT)Bahadr ENGN14.12.201118 Sal ve Gvenlii Mdr 19. KAZASI ILOYA GRE KAZASINCEDEN PLANLANMAMI, BLNMEYEN VEKONTROL ALTINA ALINAMAMI OLAN ETRAFAZARAR VEREBLECEK NTELKTEK OLAYDIR.14.12.201119 20. WHO-DNYA SALIK RGTNE GRE KAZASI NCEDEN PLANLANMAMI, OU KSEL YARALANMALARA, MAKNALARIN VE ARA GERELERN ZARARA URAMASINA, RETMN BR SRE DURMASINA YOL AAN BR OLAYDIR. Bahadr ENGN14.12.201120 Sal ve Gvenlii Mdr 21. KazasA- kazas, aadaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen vesigortaly hemen veya sonradan bedenen veya ruhen zre uratanolaydr:a) Sigortalnn iyerinde bulunduu srada,b) veren tarafndan yrtlmekte olan i nedeniyle,c) Sigortalnn, iveren tarafndan grevli olarak iyeri dnda baka biryeregnderilmesi nedeniyle asl iini yapmakszn geenzamanlarda,d) Emziren kadn sigortalnn ocuuna st vermek iin ayrlanzamanlarda,e) Sigortallarn, iverence salanan bir tatla iin yapld yere gidigelii srasnda.Bahadr ENGN 14.12.201121 Sal ve Gvenlii Mdr 22. SALII VE GVENL KANUNU TASARISI TASLAI KAZASITanmlar Md.4 :nceden planlanmam, lme, hastalanmaya,yaralanmaya veya i ekipmanlarnn zarara uramasnaveya retim kaybna yol aan olay..Bahadr ENGN14.12.2011 22 Sal ve Gvenlii Mdr 23. Meslek HastalB- Meslek hastal, sigortalnn alt veya yapt iin niteliinden dolay tekrarlanan bir sebeple veya iin yrtm artlar yznden urad geici veya srekli hastalk, bedensel veya ruhsal zrllk halleridir.Bahadr ENGN14.12.2011 23 Sal ve Gvenlii Mdr 24. LML KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ DAILIMI (SSK) lm Sebebi 20022003 2004 20052006 Kazas8728108411.072 1.592 Meslek Hastal61 224 9 TOPLAM 8788118431.096 1.601 KAZALARI:-Dnyada her 3 dakikada bir lml i kazas Her yl ortalama 110 milyon ii i kazas geirmekte 180 bin ii de hayatn kaybetmektedir.- Trkiyede her gn ortalama 5 lml i kazasve 11 ii sakat kalmaktadr.Kabul: kazalarnn %98i nlenebilir ve %2si nlenemez kazalardr. kazalarnn %88inin nedeni alanlarn gvensiz hareketleridir,gvensiz koullar %10,nedeni bilinmeyen ise %2 dir. Bahadr ENGN 14.12.201124 Sal ve Gvenlii Mdr 25. HUKUK SORUMLULUKLAR Bahadr ENGN14.12.201125 Sal ve Gvenlii Mdr 26. I-DEVLETN SORUMLULUUT.C. Anayasas; Trkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Herkes yaama hakkna sahiptir. Kimse yana, cinsiyetine ve gcne uymayan ilerde altrlamaz. Kkler ve kadnlar ile bedenen yetersizlii olanlar alma artlar bakmndan zel olarak korunurlar. Herkes sosyal gvenlik hakkna sahiptir.3146 Sayl SGB Tekilat Kanunu; alma barn salamak, alanlar korumak, alma hayatn dzenlemekve denetlemek. 27. II-VERENN SORUMLULUU:verenlerin ISG ile ilgili olarak Kanunlar gereisorumluluklarn ana balk altnda toplamakmmkndr. Hukuki ve idari yaptrmlar ve para cezalar (4857,81 sayl ILO Szlemesi, Tefti Tz) Maddi ve Manevi Tazminatlar (SGK & Borlar) Cezai sorumluluk (Ceza Kanunu) 28. HUKUK & DAR SORUMLULUKLAR verenlerin i sal ve gvenlii ynnden hukuki sorumluluu4857 sayl Kanununun 77. maddesinde aka belirtilmektedir. 4857 sayl Kanununun 77-89 maddeleri SG Hkmlerini, 91-97 maddeleri alma Hayatnn Denetimi ve Teftiini, 98-108maddeleri dari Ceza Hkmlerini, 5690 sayl kanunla onaylanan Sanayi ve Ticarette teftiiHakknda 81 Nolu ILO szlemesinin 13 ve 17. Maddeleri, TeftiTznn 22. Maddesi idari ceza sorumluluunudzenler. 29. verenin Maddi ve Manevi Sorumluluuyerinde meydana gelebilecek herhangi birkaza veya ortaya kacak meslek hastaldurumunda, iveren iki ayr kanun gereimaddi sorumluluk altnda olmaktadr.Bunlar; SGK mevzuat (rcu) ile Borlar Kanunudur (maddi ve manevi). 30. SGK MevzuatSGK mevzuatna gre i kazas halinde alanasalanacak harcamalar Kuruma ok fazla ykgetirdiinden, Kurum, bu kazalarda eer var iseiverenin veya nc ahslarn kusurlarnaratrr. Ve yapm olduu tm masraflar kusurlutarafa rcu eder. te byle bir durumda ivereninkusurlu bulunmas halinde maddi olaraksorumluluk sz konusu olur. 31. BORLAR KANUNUNA GRE gremezlik tazminat (BK.46): kazas nedeniyle i grme gcnde azalmaolan veya i gremez duruma den ii igremezlik tazminat davas aarak SGKtarafndan karlanmayan zararn iverendenisteyebilir. 32. Destekten Yoksun Kalma Tazminat BK.45: lm neticesi olarak dier kimselermteveffann yardmndan mahrum kaldklartakdirde onlarn bu zararlarn da tazminetmek lazm gelir. Destekten yoksun kalma tazminat; leniinin i grebilirlik anda elde edeceikazancndandesteinemuhtaolanyaknlarna ayrabilecei tutarn peindenmesidir. 33. Manevi Tazminat BK.47: Hakim, hususi halleri nazara alarakcismani zarara duar olan kimseye yahut,adam ld takdirde ailesine manevi zararnedeniyle adaletemuvafk tazminatverilmesine karar verilebilir. 34. Trk Ceza Kanununa (TCK) Gre Ceza; olabilmesi iin bir suun olmas gerekir, Kast; Suun bilerek ve sonucun istenerekilenmesi, Taksir; Suun bilinerek fakat sonucunistenmeyerek ilenmesi,Tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik,kanun nizam emir ve talimatlara uymama. 35. Taksirle Yaralama: (TCK Md.89) 3 ay 1 yl veya adli para cezasTaksirle ldrme: (TCK Md.85) 1 lm : 2-6 yl 1 den fazla lm yada 1 veya birden fazlalmle birlikte bir veya daha fazla yaralanma :2-15 yl 36. TRKTELEKOM SALII VE GVENLYNETM SSTEM(ISG -YS)36 37. AMACIMIZ TT SG-YS kurmak, iletmek ve srekli iyiletirmek, sa. ve gvenlii risklerini ortadan kaldrmak ya da minimize etmek, ISGrisk ve frsatlarnn daha sistematik biimde ynetilmesini salamak Kuruluun SG Politikasna kendi kendine uymay salamak, Trk Telekomun bu alanda baarsn gstermek ve prestijini artrmak, OHSAS 18001 / ISG-YS standardnn artlarna uygunluunu kendi kendinetayin ve deklere etmek Kurulan SG Ynetim Sistemi ile OHSAS 18001 sertifikas almak, ulusal veuluslararas seviyede rnek bir ISG-YSye sahip ve prestijini ykselten birkurulu olmak, baar dlleri almak Bireysel i ilikileri ve i mevzuat, kalite, evre ve iletme gvenliiasndan sistemin entegrasyonunu ile kaynaklarn etkin ve verimlikullanlmasn salamak 37 38. TRK TELEKOMSG YNETM SSTEM UNSURLARI SREKL YLETRMESG SG POLTKASI YNETMNPOLTKASI YNETMNGZDENGZDEN GERMES GERMESPLANLAMAPLANLAMA KONTROL VEUYGULAMA VEKONTROL VE UYGULAMA VE DZELTC LETME DZELTCLETME FAALYETLERFAALYETLERBAARILI BR SG YNETM SSTEMNE; ST YNETM YNETCLER TM ALIANLAR KATILMALIDIR. 38 39. ISG Organizasyonul Telekom Mdrlkleri baznda; yeri / Ortak Salk ve Gvenlik Birimi Sal ve Gvenlii Kurulu Bahadr ENGN14.12.201139 Sal ve Gvenlii Mdr 40. TT ISG Kurullarnn Teekkl1. veren veya iveren vekili olarak; l Telekom Mdrlklerinde birden fazla SG kurulu kurulmas halinde Telekom Mdr veya Operasyon / Destek Uzman, bu kurullar koordine etmek zere oluturulan st kurula ise l Telekom Mdr veya Mdr Yardmcs Bakanlk eder. l Telekom Mdrlnde sadece bir SG Kurulu oluturulmas halinde i veren veya iveren vekili olarak l Telekom Mdr veya Mdr Yardmcs Bakanlk eder.2. Kanununun 82. maddesi uyarnca Gvenlii ile grevli mhendis veya teknik eleman 41. TT ISG Kurullarnn Teekkl3. Kanununun 81. maddesi uyarnca grevlendirilen yeri Hekimi4. nsan Kaynaklar Birim Yneticisi, katlamamas durumunda ise dari ler Yetkilisi (K, personel, sosyal iler veya idari ve mali il. yrtmekle grevli bir kii)5. Savunma Yetkilisi (varsa sivil savunma uzman)6. Yerinde grevli ef Tekniker, Tekniker, ef Teknisyen, Teknisyen7. 2821 sayl Sendikalar Kanununun deiik 34 nc maddesi hkm uyarnca iyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarnda seecekleri kii, iyerinde sendika temsilcisi yoksa o iyerindeki iilerin yardan fazlasnn katlaca toplantda ak oyla seilecek ii8. Sal ve Gvenlii alan Temsilcisi katlr. 42. SG Kurulunun Grevleri ISG Ynetmelik tasla hazrlamak, i ynetmeliin uygulanmasnizlemek, izleme sonularn rapor haline getirip alnmas gereken tedbirleribelirlemek ve Kurul gndemine almak, ISG konularnda alanlara yol gstermek, ISG ilikin tehlikeleri ve nlemleri deerlendirmek, tedbirleri belirlemek, Meydana gelen her i kazas ve tehlikeli vaka veya meslek hastalndayahut ISG ile ilgili bir tehlike halinde gerekli aratrma ve incelemeyiyapmak, alnmas gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek iveren veyaiveren vekiline vermek, ISG eitim ve retimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programlarhazrlamak, iveren veya iveren vekilinin onayna sunmak ve buprogramlarn uygulanmasn izlemek, Tesislerde yaplacak bakm ve onarm almalarnda gerekli gvenliktedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarn kontrol etmek, 43. yerinde yangnla, doal afetlerle, sabotaj ve benzeriile ilgili tedbirlerin yeterliliini ve ekiplerinalmalarn izlemek, ISG durumuyla ilgili yllk bir rapor hazrlamak, o ylkialmalar deerlendirmek, elde edilen tecrbeyegre ertesi yln alma programnda yer alacakhususlar ve gndemi tespit etmek, iverene tekliftebulunmak, planlanan gndemin yrtlmesinisalamak ve uygulanmasn deerlendirmek, 4857 sayl Kanununun 83 nc maddesindebelirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak vekarar vermek. 44. DERS 2 45. Eriim ebekelerinin TanmTelekomnikasyon sistemlerinde, santrallarveya ehirleraras irtibatlar fiziksel olaraksalayan iletim ortam ile lokal santrallakullanc arasndaki iletim ortam oklu BakrKablo, Koaksiyel Kablo, Fiber Optik Kablo,Kablosuz Telefon Sistemi(KTS), Aktif Sistemler(Hat konsantratrleri, Saysal hat oklayclar,Fiber eriim sistemi), Bina ii telefon tesisat(Ankastre), Mstakil Yeralt Eriim ebekeleriolarak tanmlanmaktadr. 46. Koruyucu BakmEriim ebekelerinde meydana gelmesimuhtemel olan arzalarn nceden tespitedilerek giderilmesi, ebekenin kesintisizalmas salanarak mterilerimize kalitelive srekli servis temin edilmesi iin yaplanalmalara koruyucu bakm denir. 47. Koruyucu Bakm ncelikleri Sk sk arzalanan ebekeler Mteri ikayetlerinin youn olduu yerler Elektrik hattna temas ihtimali olan yerler Yrenin mevsim koullar ehirlararas transmisyonu salayanirtibatlar 48. Havai Hat Gzergahlarnda Yaplacak Kablolarn sehimleri kontrol ler standartlara uygun Genel edilerekhale getirilecek, kt kablo ve ekler yenisi iledeitirilecektir. Havai hat telefon ebekesine zarar veren aalarnkesim ve budamas usulne uygun yaplacaktr, Direkte bulunan donanm malzemeleri kontrol edilerekkrk olanlar deitirilecek ve eksik olanlartamamlanacaktr. Yol atlamalarndaki yksekliklerin karayollarnda en az 6m, demiryollarnda en az 8 m. olmas salanacaktr. 49. Aa Direklerle lgili Olarak AyrcaYaplacak ler Tesis yl da dikkate alnarak aa direklerin rk olupolmad, elle-gzle kontrol edilerek mutlaka tespitedilecektir, Program dahilinde direklere takviye emprenyeyaplacaktr, Krk ve hasarl aa direkler deitirilecektir, Havai hat gzergahlarnn getii ekili alanlardakibulunan direklerin hasat mevsimi sonrasndadiplerinde kalan anzlar en az 1m. yarapnda olacakekilde temizlenecektir. 50. Menhollerde Yaplacak ler Menhol iinde almalara balamadan ncekaak zararl gaz olup olmad doal gazdedektrleriyle llerek kontrol edilecektir. Yol kotu seviyesine uygun olmayan menholboazlar uygun hale getirilecek ve kayp olanlarbulunacaktr, Eksik veya hasarl olan rak demiri ve pabulartamamlanacaktr. Dm kablolar rak demirinealnacaktr. Kablolar zerine tantc etiketler konacaktr. 51. DERS 3 52. Eriim ebekelerinde Gvenlii1- Malzeme kmaliMalzeme nakli srasnda meydana gelen kazalar, toplam i gn kaybnn % 30unu oluturur. Bu tr kazalar pek nemli olmayp, ounlukla el ve ayaklarda berelenme, bel bklmesi, kk v.b olaylara neden olur.a)-Yk Kaldrmab)-Toplu almac)-Mekanik Aletlerin Kullanlmas 53. Malzeme nakli srasnda eldiven veayakkablarn dayankl olmasna, ayakkabtabanlarnn ise kaygan olmamasna dikkatedilmelidir. Yk kaldrmada ykn gemesini engelleyeneyalar kaldrlr, ayaklarn yere salamcabasmasna dikkat edilir. Vcut yaplacak ie uygun ekle getirilir. 54. Ayaklar kaldrlacak eyann altna veya sana,soluna uygun ekilde getirilir, vcut ekseniykn kaldrlaca dzleme en yakn gelecekekilde yerletirilir. Vcut eilir ve omuzlar geri ekilir. Belkemiiykn kaldrlmas sresince sabit durumdatutulur. Kaldrlacak yk omuza konacaksa, yknkalk hzndan yararlanarak vcut yknhemen altna getirilir ve omuza konulur. 55. Birlikte TamaTAIMAYI K K YAPARKEN YARDIMLAMAOK NEMLDR;- YK ET OLARAK DAITILMALIDIR.- KALDIRMA, TAIMA VE TAIRKEN DNME HAREKETLERNDEBRLKTELK SALANMALI.UZUN BR EY, K K TARAFINDANTAINIRKEN, VCUTLARININ AYNITARAFINDA VE ET YKSEKLKTE OLMALI. 56. YANLI DORU DORU 57. YANLI DORUYANLI DORU 58. Bir cismi tarken veya yerinden oynatrken grsahanz kapal tutmaynz. 59. 2- Merdiven zerinde alma Merdiven kazalar, kazalarnn % 10unu tekil ederler. Merdivenin kaymas Merdiven stndeki iinin dengesini kaybederek dmesi Merdivenin krlmase uygun uzunlukta merdiven kullanlmal ok Ksa Merdivenler : i Dengesinikaybedebilir. ok Uzun Merdivenler : Dayanma noktasaldnda ne debilir. ok Dik Merdivenler : Geriye devrilebilir. 60. Merdiven, kollarndan biri omuz zerineyerletirilerek omuzda tanr. Merdivenin ayaklarhafife ne eilir. Merdivenin ayaklar kaldrm, duvar, kaya gibisalam bir yere dayanr. Dier ucu kollarndantutularak dikey duruma getirilir ve dayanaca yeregetirilinceye kadar yatrlr. ok hafif bir eim merdivenin kaymasna ya dakrlmasna neden olur, ok dik bir eim ise stndealan iiye dengesini kaybettirir. Merdivenintaban uzunluu, yksekliinin hemen hemen drttebirine eit olacak ekilde olmaldr. 61. Merdiven ayn durumda uzun sre kalacaksaolanaklar lsnde merdivenin ucunu tespit etmekgerekmektedir. ok uzun merdiven kullanlyorsa, merdiveninayaklar duvar, kaya gibi bir yere dayanyorsa mutlaksuretle merdiven ayaklarnda bir ii olmaldr ve neolursa olsun iinden ayrlmamaldr. Merdiven tepesine bakarak, vcut dik, kollar gergin,ellerle basamaklar tutularak ve hafif admlarlamerdivene klmaldr. 62. Kaygan ayakkablarla merdivenlereklmamal, eer ayakkablar amur nedeniylekayganlamsa baka bir yerde amursyrlmaldr. Merdivenin dengede olduu kontrol edilmelive merdiven tespit edilmise emniyetkemeriyle merdivene kendimizi balamalyz. 63. 3- Dmeler Dier dme olaylarna gre pek ar kazalar olmayp, bu sebeple olan ign kayplar toplam ign kayplarnn %25ini oluturur. Engebeli veya kaygan zeminde yrmek Yk tayarak yrmek Arabadan inerken dikkatsizlik etmekiddetini Azaltmak in,Aya ve bilei kavrayan, taban kaygan olmayan bot cinsinden ayakkablar giyilmelidir.it, hendek gibi yerlerden atlanrken dikkat edilmeliAyak altndaki gereksiz malzemeleri kaldrlmal 64. 5- Havai Kablolarda alma Havai kablolarda alma srasnda meydana gelenkazalarn ou merdiven dayananda tayc elikhalatn kopmasndan meydana gelir. Bir ipi, tayc kablonun stne geirip iki tarafa birinsann eriebilecei seviyeye kadar sarktlr. pin her bir ucundan birer kii aslmak suretiylekopma arl test edilir. Gergi mekii ve diermalzemelerin salaml gzden geirilir. 65. 6- AG ve YG Enerji Nakil HatlarnnMeydana Getirdii TehlikelerAlak gerilimli hatlarda, herhangi iki iletken arasndakigerilim alternatif akmda 430, doru akmda 600voltu gemez. Yksek gerilimli hatlarda bu deerleralr.Tehlike sadece insan ile elektrik tellerinin dorudantemasndan deil, fakat ou zaman insann elindekikablo, madeni ubuk, direk, merdiven v.b gibicisimler vastas ile dolayl olarak temasndan doar. 66. Personelin Emniyeti Enerji hatlar ile gerekli uzakl korumak Mmknse elektrii kesmek Eldiven giymek Emniyet kemeri vastas ile kendini direebalamak 67. Alak Gerilim Hatlar evresinde alma Binalarn cephelerine veya atlara merdivenkoyarken tehlike, iinin elindeki bir ubuk veya dierbir aletle plak elektrik tellerine dokunmas ilebalar. Bu eit bir alma kuru havada, kuru merdivenzerinde, yaltkan ayakkablarla yaplmal, eldivenkullanlmal Eriim ebekesi havai hatlar ile AG enerji nakil hatlararasndaki dey uzaklk en az 1 m., yatay uzaklk enaz 1m. Olmal YG nakil hatlar ile mesafe ise deyde en 4,5m.,yatayda en az 3 m. Olmal. 68. YG Hatlar evresindeki almalarYksek gerilim hatt ile telefon hatt arasndakimesafe yaknsa gerilim hattndaki akm kesildiktensonra allmaldr.Hatlarn ToplanmasBir havai hat gzergahnda kullanlmayan (botabulunan) hatlar kazara enerji hatlarna dokunmuolabilirler. Bu bakmdan diree kan ilk ii belindeemniyet kemeri, banda baret, elinde eldivenlerolduu halde gerekli dikkat ve zeni gstermelidir.Eski kablolar toplarken direk zerindeki kuvvetlerdengesine dikkat edilmelidir. Kablo ve malzemelerindemontaj esnasnda sepetli ara kullanlmaldr. 69. HAVADE YAPILAN ALIMALAR1-Direk stndeki almalarDireklere kmadan nce Alnacak nlemler : Direin ne kadar gml olduu kontrol edilmeli.Direk dikildikten sonra toprak oyulmu olabilir. Diree ktka (0.5 m) vurarak kan sesten vetitreimden atrdama olup olmad kontroledilmeli Eer direkten pheleniliyorsa ve yukardabelirtilen tedbirlerin alnma olasl yoksa direkdeitirilmeli Mmkn olduka sepetli kamyon kullanlmal 70. Emniyet kemeri taklmal. Eldiven giyilmeli Trnakl ayakaklar birbirine gemi ekilde olmamal.Biri ste biri altta olmal. Trnaklarn sivri ular direegirmi olmaldr. Trnaklarn cvata, demir mesnet ivi gibi madenicisimlerin zerine gelmemesine dikkat edilmeli Yukardan bir malzeme atmadan aay kontroledilmeli 71. 2- Hatlarla lgili almalar Hatlarda meydana gelen kazalar toplam ikazalarnn %3n tekil eder. Direk zerine yz hizasna deil, bel hizasndaalacak seviyede klmal Kablo ekimi srasnda eldiven giyilmeli Gergin bir kablo kesinlikle kesilmemeli. Kablopalangaya taklarak gerekli tedbirler alndktansonra kesilebilir. Kiisel Koruyucular mutlaka kullanlmal. 72. 3- BudamalarBudama srasnda meydana gelen kazalar; Dal krlmas ya da merdiven kaymas sonucumeydana gelen dmeler Gze dal batmas, Dikenli aa veya allklarn meydana getirdiiyaralanmalar. Budama aletini kullanrken meydana gelenyaralanmalar. 73. Alnacak Tedbirler; Budama aletleri keskin ve saplar salam olmaldr. Budanacak aa zerine hibir ekildeklmamaldr. Ufak budamalar uzun sapl testereler ile yerdenyaplmaldr. Byk budamalar mmknse sepetli kamyon ileyaplmal Budama srasnda eldiven, gzlk, baret, ielbisesi, kullanlmal. 74. YERALTINDA YAPILAN ALIMALARMeydana gelen kazalarn ou patlama veyazehirlenme nedeniyle olumaktadr. Bu kazalaraseyrek rastlanmakla birlikte ok ani meydanagelileri ve ok iddetli olular bunlar tehlikeliklmaktadr. Zararl Gazlar ve Etkileri (yanc, patlayc, zehirleyici,boucu) CH (Doalgaz), CO, HS Menhol Kapaklar ve Menholler 75. Yeralt almalarnda EmniyetMenhol Kapaklar almadan nce iaret levhalaryerletirilmeli ve plak atele yaklalmamal, Kapa kaldrmak iin menhol kapa amaaparatn kullanlmal Menhol kapa buz tutmu ise kesinlikle buzlaralevle veya madeni bir alet ile temizlenmemeli(tuz veya scak su kullanlmal) Kapak kvlcm kmamas iin eki, kazma vb.metal bir aletle vurarak almamal 76. Gaz tespit edilmesi durumunda : Gaz tespit edilen yeri ve bu yer ile balantl tmkanallar havalandrlmal Ateleme kaynaklar uzaklatrlmal (alome,akmak, sigara vb.) Mekanik aletleri ve tatlar durdurulmal Havalandrmadan sonra dedektr ile kontroledilmeden kesinlikle almaya balanmamal 77. Tehizatn Kontrol Kt durumdaki bir tehizat genellikle emniyete zararvericidir. Her ii kendi tehizatn ve ortak kullanlan tehizatdevaml olarak kontrol etmelidir.Emniyet Kemeri : Kemer tokalar salam olduukontrol edilir. Kuak veya halat kontrol edilir.Ayakak : Demir aksam salam, sivri ular keskin vedzgn olmaldr. 78. Merdiven : atlak olmamal, basamaklar eksiksizolamaldr.Baret : Baa tam oturmal, krk, atlak olmamal,darbelere kar dayankl, iletken olmayan ve yanmazmalzemeden yaplm olmal.Alet ve Edavatlar (Pense, tornavida, keski, v.b) :Anm, ekil deitirmi olanlar kullanlmamal, butr aletler belirli aralklarla kontrol edilmeli, eskiyendeitirlmelidir.Kablo d klf eklenmesinde kullanlan alometakmlar alr durumda iken gaz tp veya baka birtehizata aslmamaldr. Gaz kesildikten sonra alomebraklmaldr. 79. DERS 4 80. Kiisel Koruyucu Malzeme Seimi ve KullanmSanayilemeyle birlikte ortaya kan yeni makineler birok riskleride beraberinde getirmitir. Bu riskleri azaltmak iin de bazkoruyucu nlemler alnmtr. ana ilke altnda toplayabileceimiz bu nlemler: Tehlikeyi kaynanda yok etmek Tehlike kaynan kapatmak ve engellemek Kiisel koruyucu vermek ve kullandrmak 81. Salk ve Gvenlik Korunma Uygulamalaryerlerinde, alanlarn salkl ve gvenli bir ortamda almalarn salamak iin yaplacak korunma uygulamalar, iki ana balk altnda incelenebilir. Toplu Korunma Uygulamalar Kiiye Ynelik Korunma Uygulamalar 82. Toplu Korunma Uygulamalar Tehlikesiz olanla deitirme, Yaltm, Koruyucu/koruma iine alma, Yerel havalandrma, aydnlatma Makine koruyucular, klimlendirme, aretleme/snrlama, Uyar levhalar. 83. Kiiye Ynelik Korunma Uygulamalar e uygun personel seimi, eitim ve denetim, e giri salk muayenesi, Periyodik salk muayeneleri, Geri dn salk muayeneleri, Rehabilitasyon almalar, Kiisel koruyucu donanmlarn kullanm. 84. Kiisel Koruyucu Donanm alan, yrtlen iten kaynaklanan, salk vegvenliini etkileyen bir veya birden fazla riske karkoruyan, alan tarafndan giyilen, taklan veyatutulan, bu maksada uygun olarak tasarm yaplmtm alet, ara, gere ve cihazlar,ifade eder. Kiisel koruyucular, genelde insan bedeninin belliyerlerini, iyerlerindeki almalar srasnda meydanagelebilecek bir takm tehlikelere kar korumak iingelitirilmilerdir. 85. iyi tehlikelerden korumak iin verilecek kiiselkoruyucularda temel ilke: Verilecek kiisel koruyucunun yaplacak ieuygun olmas, kullanacak kiiye rahatszlkvermemesi, iye verilen kiisel koruyucu yaplan ieuygun olmazsa koruyucu grevini yapamaz,stelik iiye zarar da verebilir. 86. rnek: Gerilim altnda alan bir iiye alminyum baret verilmesi o iiyi, korumaktan te zarar verir. Genellikle iilerin kullanmay zorkabullendikleri kiisel koruyucular, kullanmsrasnda iiyi rahatsz ediyorsa, bu kiiselkoruyucular kullanmak istemezler. 87. Kiisel Koruyucularn Seimi veKullanm Tam koruma salamaldr. Kendileri bir tehlike kayna olmamaldr. Kullanlan vcut ksmlarna ve yaplan ietam uygunluk salamaldr. Kullanm, bakm ve temizlii kolay ve pratikolmaldr. yeri artlarna uygun olmaldr. 88. Birden fazla riskin bulunduu ve ayn anda birdenfazla kiisel koruyucu donanmn kullanlmasnngerektii durumlarda, bu kiisel koruyucudonanmlarn bir arada kullanlmas uyumlu olmal verisklere kar etkin olmaldr. Kiisel koruyucu donanmlarn kullanm artlarzellikle kullanm sreleri, riskin derecesine, iininalt yerin zelliklerine ve kiisel koruyucudonanmn performansna bal olarakbelirlenmelidir. 89. Tek kii tarafndan kullanlmas esas olan kiiselkoruyucu donanmlarn, mecburi hallerde birka kiitarafndan kullanlmas halinde, bu kullanmdandolay salk ve hijyen problemi domamas iin hertrl tedbir alnmaldr. Kiisel koruyucu donanmlar, iveren tarafndancretsiz verilmeli, bakm ve onarmdan ve/veyaihtiya duyulan elemanlarnn deitirilmelerindensonra, hijyenik artlarda muhafaza edilmeli vekullanma hazr bulundurulmaldr. 90. veren, iilerin kiisel koruyucu donanmlar uygunekilde kullanmalar iin her trl tedbiri almaldr. ilere verilen kiisel koruyucu donanmlar her zamanetkili ekilde alr durumda olmal, temizlik ve bakmyaplmal ve gerektiinde yenileri ile deitirilmelidir. iler de kendilerine verilen kiisel koruyucudonanmlar aldklar eitime ve talimata uygun olarakkullanmaldr. iler kiisel koruyucu donanmda grdkleri herhangibir arza veya eksiklii iverene bildirmelidir. 91. Kiisel KoruyucularnSnflandrlmasA. Ba ve yz koruyucularB. Kulak ve gz koruyucularC. Solunum yollar koruyucularD. El ve ayak koruyucularE. Gvde koruyucular 92. A. Ba ve Yz Koruyucular1.Baret Yksek bir yerden aaya den cismin baaisabet etmesi, ban sert bir yere arpmas, frlayan bir cismin baa vurmas, hareket halindeki bir ykn veya tanan birmalzemenin baa arpmas yksek bir yerden dmede ban yerevurmas eklindeki tehlikeleri ortadankaldrmaya ynelik koruyuculardr. 93. GVENLK BARET GYNZ 94. Baret kullanmnda uyulmas gereken hususlar Baretinizi ene ban iptal etmeden, ene bageirilmi olarak kullannz. Baretinizi banza skca oturacak ekilde ayarlaynz,bu suretle arpmann bir nokta veya blgeyedorudan doruya isabet etmesi yerine ykndalm ile etkisini azaltabilirsiniz. Aksi halde baretbanzdan dp frlayabilir. Yksek bir yerdendmede ene bann nemi inkar edilemez. 95. Baret atlam veya deforme olmusa mutlakadeitirilmelidir. Baret kullanlmad i sresi dnda temiz olarakmuhafaza edilmeli, d tesirlerden korunmaldr. Elektrikilerin kulland baretler ayrca yksek voltajadayankl olarak seildiinden baka bir cins baretledeitirilmemelidir. Elektriki baretinin yzeyinin kirli bulunmamas baretinbir elektrik hattna temas etmesi halinde vcudacereyan gememesi iin nemlidir. 96. BARETN BLMLER 97. 2. effaf Yz Siperi : Kimyasal ve metal sramalar ile kvlcmlara kar yz ve gzleri korumak iin kullanlr.3. Is Siperi : Yz sya kar korumaktadr. Frn vs. gibi ar scak ortamn karsnda ortam ssndan yzn korunmasnda % 50-60 orannda s d salamaktadr.4. Kaynak Yz Siperi : Elektrik kayna nlarna ve sya kar yz ve gz korumak iin kullanlr. El ile tutularak kullanlan tipleri olduu gibi ba bandna taklan veya barete monte edilen tipleri de bulunmaktadr. Barete taklan tiplerinde gerektiinde siper ba stne doru kaydrlabilmektedir. 98. 5. Balk (Ba rts veya sa filesi) : zellikle kadn iilerin salarnn makinelerin hareketli aksamna (miller, kaylar, volanlar, zincirler, matkaplar, dililer) kaptrlmamas ve kazaya uramamalar iin salarn rten barts veya sa filesi eklinde korunma malzemesidir.6. Asit Bal : Ba ve yz kimyasal maddelerden zellikle asit sramalarndan korumak zere kullanlr.7. Boyac Bal : zellikle boya pskrtme iilerinin balarn ve solunum yollarn korumada kullanlr. 99. B. Kulak ve Gz Koruyucular1. Kulaklk ve Kulak Tkalar: Bu tip koruyucular duymamz tamamen kaldrmayp20-30 desibel nispetinde ses veya grltnnseviyesini azaltr. Ar ve tehlikeli ilerin yaplmad yerlerde grltseviyesi 80 desibeli gememelidir. Ar ve tehlikeli ilerin yapld, baz makinelerinalma zellikleri ya da arada olu nedenleri ilegrltl almann nlenemedii durumlarda stsnr 95 desibel olabilir. 100. C. Solunum Yollar Koruyucular Bu gn sanayide kullanlan birok kimyasal maddekat, sv, gaz ve buhar halinde bulunsun insanbnyesini olumsuz ynde etkilemekte ve anietkiyle zehirlenmelere uzun sreli etkilerle demeslek hastalklarna yol aabilmektedir. 101. Tam Yz Gaz Maskesi : eitli gazlara kar gzleri, yzve solunum organlarn korur. Yarm Yz Maskesi : Zehirli veya rahatsz edici gaz,duman, tozlara kar solunum organlarn korumak iinkullanlr. Hortumlu Maskeler : Yz ve solunum sisteminikoruyucu cihazlardr. Basnl Tpl Maskeler : Srtta tanan ve iinde havaveya oksijen bulunan tp, fleksbl hortum, hava veyaoksijen akmn salayan reglatr ve tam yzmaskesinden oluur. Toz ve Duman Maskeleri 102. D. El ve Ayak Koruyucular kazalarnda en ok yaralanan uzuvlar el veayaklardr.1. Eldivenler : El ve kollarn korunmas iin kullanlacakeldivenler, iinin ellerine ve yapacaklar ie uygunseilmi olmaldr. Kesici veya andrc maddelerle alan iilereverilecek eldivenler, ellik veya el klflar ie dayanklmalzemeden yaplm olmaldr. Andrc, ypratc, zehirli maddelerle veya srekliolarak su iinde el ile yaplan almalarda, iilerelastik veya benzeri malzemeden yaplm uyguneldivenler verilmelidir. 103. Scakla kar ve dkm ilerinde Deri eldiven, Asitlerle almalarda Neopren kauuktan, nitril kauuktan ve PVCden yaplm eldiven, Sa ve aa kesme ilerinde Deri eldiven, Yksek gerilim elektrik ilerinde Kauuk eldiven (gerilime uygun),Cam ve metal sanayi ile kasap ilerinde Naylon kapl elik rgl eldiven kullanlr.2. Kolluklar : Atee, suya, yakc svlarn sramalarna kar ve cam kesme ilerinde kesilmeye kar kullanlr. 104. 3. Ayakkablar, Botlar ve izmeler : Ar ve yuvarlanabilir malzemenin kaldrlp tand ilerde, ivi batmalarna, erimi metal sramalarna kar i ayakkabs kullanlr. Metal koruyucular 1 m ykseklikten decek 20 Kg.lk arla dayanacak ekilde olmaldr. Asit veya kostiklerle alan iilere, lastik veya benzeri malzemeden yaplm ve bu maddelere dayankl, izme veya ayakkab verilir. Kvlcmn tehlikeli olduu ilerde alan iilerin ayakkablarnda, elik veya demir ivi, kabara, burun demiri, nala gibi metal ksmlar bulunmaz. 105. E. Gvde Koruyucularilerin vcudunu i yerinin ve evrenin zararl etkilerinden korumak iin, ayrca kendi elbiselerine zarar vererek giyilmez duruma getirecek ilerde iin zelliine gre koruyucu i elbisesi verilir.1. Elbiseleri : elbiseleri yaplan ie ve mevsim artlarna gre deiik malzemeli olarak yaplmaktadr. iyi mekanik etkilerden, toz ve kirli havadan korur. Dner makinelerin, sarma ve kapma tehlikesi mevcut olan makine aksamnn olduu blmlerde elbiselerin sarkm ksmlar bulunmamal, elbiseler dar olmamaldr. 106. 2. nlkler : inin vcudunun n yzn sya,aside, kvlcm sramalarna ve slakla karkorur. nln malzemesi yaplan iin trnegre deiir.3. Yamurluklar : iyi yamurdan ve slakortamdan korumada kullanlr. 107. 4. Emniyet Kemerleri (Normal Tip) : Yksek gerilim hatlarnda, telefon ve elektrik direklerindeki bakm ve montaj ilerinde 3 metrenin zerindeki ykseklikte alan iileri dmelere kar korumada kullanlan aparattr.5. Emniyet Kemerleri (Parat Tipi) : Bina, fabrika, baraj inaatlarnda, montaj ilerinde 3 metrenin zerindeki almalarda iileri dmelere kar koruyucu, kuyu veya kanalizasyonlarda zehirli gaz bulunan tanklarda yaplan almalarda yaralanma veya baylma durumunda kurtarc aparattr. 108. EMNYET TEHDT EDEBLEN TEHZAT Emniyet kemeri: almaya balamadan nce emniyet kemerimevcut dayanaklara balanmaldr. Kemer tokasnn salamolduunu kontrol edin. Trnakl Ayakaklar: Ayakaklarda demir aksam salam, sivriular keskin ve dzgn olmaldr. Dilerin keskin olmasayaka direkten kolay karmaya engel olsa bile dmelerinlemesi bakmndan faydaldr. 109. Endstriyel Yangn ve Korunma Yntemleri Tehlike douran, n alnamayan veyasndrlemeyen ve neticesinde madden ve manenzararlar getiren atee yangn denir.Kat, sv veya gaz halindeki yanc maddelerin salarak kontrol d yanmasdr. 110. Yanma Olaynn Bileenleri Is, Oksijen, Yanc Madde 111. Yangnlarn Snflandrlmas A SINIFI YANGINLAR : Tahta, kat, kuma,kmr, ot, odun vb. kat ve kuru maddelerinalevli ve korlu olarak yand yangnlardr. B SINIFI YANGINLAR : Sv ve katyalardan, boyalardan, benzinden, benzoldenvb. dier petrol rnlerinden kaynaklananyangnlardr. 112. C SINIFI YANGINLAR : Parlayc gazlarn (lpg,karbonmonoksit, etan, propan vs.) oluturduuyangnlardr. D SINIFI YANGINLAR: Bu tip yangnlarmagnezyum, aluminyum, titan gibi metallerinyangnlardr. E SINIFI YANGINLAR : Elektrik tehizat, tesisatve ekipmanlar ile elektronik cihazlardan kanyangnlardr. 113. Yangnn Sebepleri KORUNMA NLEMLERNN ALINMAMASI BLGSZLK HMAL KAZALAR SABOTAJ 114. Yangna Mdahale AralarBir yangn kontrol altna alma veya sndrmeamacyla kullanlan her trl malzeme, ara vegerelerdir.SuKuru Kimyevi Toz (Kkt)CO2KpkDier Sndrc GazlarYangn HidrantlarYangn Sndrme Tplerizel Yaplm Sabit Yangn Sndrme Sistemleri 115. Yangn Tatbikatlar En az 6 ayda bir yangn tatbikat yaplmaldr. Yap, bina, tesis ve iletmelerde oluturulan ekiplerinpersoneli; amir, veya yneticilerinin sorumluluundayangndan korunma, yangnn sndrlmesi, can vemal kurtarma ile ilk yardm faaliyetleri ve itfaiye ileibirlii ve organizasyon salanmas konularnda,gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunmatekilatlarndan yararlanlarak eitilir ve yaplantatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttrlr. 116. Acil Durum Ekipleri Mevzuatta acil durum ekipleri, Yangn, deprem vebenzeri afetlerde binada bulunanlarn tahliyesinisalayan, olaya ilk mdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve sndrme olaylarna katlan ekip olaraktanmlanmtr. Buna gre; Yap, bina, tesis ve iletmelerden; 10bamsz blm olan konutlar ile 50 kiiden fazlainsan bulunan her trl yap, bina, tesis veiletmelerde aadaki ekipler oluturulur. 117. Ekiplerin Oluturulmas Sndrme Ekibi, Kurtarma Ekibi, Koruma ve Haberleme Ekibi, lkyardm Ekibi, Ulatrma Ekibi, Enerji Kaynaklar Mdahale Ekibi,o Sndrme ve kurtarma ekipleri en az 3er, koruma ve ilkyardm ekipleri ise en az 2er kiidir.o Kurumda sivil savunma servisleri kurulmusa; sz konusuekiplerin grevleri, bu servislerce yrtlr.o Her ekipte bir ekip ba bulunur. Ekip ba, ayn zamandaynergeyi uygulamakla grevli amirin yardmcsdr 118. Sndrme Ekibinin Grevleri Yangn haberi ulatnda, yangn yerine gelerek yangnn netr yangn olduunu belirleyerek i yerindeki yangn sndrmemalzemelerini kullanarak yangn sndrmeye ve kontrolaltna almaya almak Yangn ierisinde kalm herhangi bir canl belirlediklerindekurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarlmasn salamak. Yangn eidine gre uygun sndrcleri kullanmak. tfaiye ekibi geldikten sonra sndrme almalar itfaiyeekibine braklr, yalnzca yardm istendii durumlarda itfaiyeekibine yardmc olunur. Yangn sndrldkten sonra kullanlan yangn sndrmemalzeme ve tehizat dzenli bir ekilde toplanr, boalansndrme cihazlar ve eksilen tehizat belirlenerek operasyonsorumlusuna bildirilir. 119. Kurtarma Ekibinin Grevleri En hzl ekilde tehizatlar ile birlikte yangn yerine ular veyangn sndrme ekibinden alnacak bilgiler nda kurtarmave tahliye almalarna balarlar. Kendi can gvenliklerini tehlikeye atmadan yangn ierisindekalan canllara gerekli tehizatn kullanarak ulamaya alrlar. Kurtardklar canllarn ilk yardm iin ilk yardm mdahaleblgesine tanmas salarlar. Yangn ierisinde kurtarlmas ncelikli (1. Derece) malzemelerve eyalar varsa bunlarn yangn dna karlmas almalarnyaparlar. tfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarmaalmalarnda yardmc olurlar. 120. lk Yardm Ekibinin Grevleri Kurtarma ve tahliye ekibi tarafndan yangndanzarar grm olarak kurtarlan insanlara gereken ilkyardm mdahalesini yaparak durumuna gre enseri ekilde en yakn salk merkezinegnderilmelerini salar. Yangn yerine gelecek olan ambulansa, ilkyardmekibi yardmc olur. 121. Koruma ve Haberleme EkibininGrevleri Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde koruma-haberleme ekibi olarak grevli olan kiiler; acil durumzelliine gre ilgili planlar uygulayarak, acil durum telefonlistesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kiilere habervermek, evre gvenliini salamak, panii yattrmak ve acildurum blgesinin tamamen boaltld kontrol etmeklegrevlidir. Yangn ktn renir renmez ekip komutan yangnitfaiyeye ve ilgili kiilere en ksa zamanda telefonla haberverecektir. tfaiyeye yangn yerini tam adresini k saatini veyangnn trn bildirecektir. 122. Yangn blgesinin evresini gvenlik eritleriyle evirecek veilgisiz ahslarn yangn blgesine girmesini engelleyecektir. Buahslar kt niyetli olabilirler, ya da bilgisizlikleri vetecrbesizlikleri nedeniyle yangndan zarar grebilirler. Gelecek itfaiye ve ambulans aralarna yardmc olmakamacyla gzergah zerindeki aralarn ve dier engellerinkaldrlmasn salayarak yol gsterirler. Yangn sndrldkten sonra da evre gvenlik nlemlerinisrdrerek yangn yerinin temizlenmesini salarlar ve dierekiplerle birlikte yangnn kt yer, k nedeni, yangnsndrme almalar, yangn sonras maddi hasar ve dierkayplarla ilgili bir rapor hazrlar. 123. Ulatrma Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesindeulatrma ekibi olarak grevli olan ofrler; yarallaren yakn hastanelere ulatrmakla grevlidir. 124. Enerji Kaynaklar Mdahale Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde enerji kaynaklar mdahale ekibi olarak grevli olan kiiler; acil durum blgesine giden elektrik, doalgaz ve tehlikeli kimyasal hatlarn kesmekle grevlidir.lkyardm merkezi Acil bir durumda olayn akndan dolay veya sonradan yaralanan insanlara ilk mdahalenin yaplmas iin oluturulan ve konulandrlan blgedir.Toplanma alanlar Olas bir acil durumda insanlarn hangi noktada toplanacaklarnn belirlenmesi, insanlarn dalmamas ve kiilerin saym vb. faaliyetlerin hzl bir ekilde gerekletirilmesi iin toplanma blgeleri belirlenmelidir. 125. Malzeme noktalar ve anahtarlar Acil k kaplarnn anahtarlar, nemli evrak veyamalzemelerin sakl tutulduu blmler vb. alanlara giri vek iin kullanlan anahtarlar gerektiinde abuk ve kolayulalabilir bir noktada olmaldr.Tahliye planlar nsanlarn abuk ve kolay bir ekilde tahliyesinin salanmasamacyla hangi noktalara doru hareket edip, hanginoktalardan kacaklarn belirten tahliye planlar iletmeninvaziyet planlarnda gsterilir. 126. YAANMI OLAYLARYAANMI OLAYLAR 127. BENZN YANINDA SGARA ERKEN YANDI 128. MAKNANIN DLLER ARASINDA PARALANDI 129. BENZNDEN ZEHRLEND 130. Kazasz ve gvenlikli bir i yaamdilerim. TEEKKRLER