instrumen pentaksiran pusat pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

of 28 /28
www.moe.gov.my/lp INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Upload: dee

Post on 24-Feb-2016

122 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH. 1. 2. 3. Jenis instrumen. Format dasar. Contoh tugasan. KANDUNGAN. JENIS INSTRUMEN. UJIAN BERTULIS DAN UJIAN LISAN Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. JENIS INSTRUMEN. UJIAN BERTULIS - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

www.moe.gov.my/lp

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSATPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Page 2: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

KANDUNGAN

Jenis instrumen1.

Format dasar2.

Contoh tugasan3.

Page 3: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

UJIAN BERTULIS DAN UJIAN LISANBahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

UJIAN BERTULISScience dan Mathematics, dan

lain-lain bahasa

PELBAGAI INSTRUMENMata pelajaran selain mata

pelajaran Bahasa, Science dan Mathematics

JENIS INSTRUMEN

JENIS INSTRUMEN

Page 4: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

1. Bahasa Melayu2. Bahasa Inggeris3. Bahasa Cina4. Bahasa Tamil5. Bahasa Arab6. Bahasa Iban7. Bahasa Kadazandusun8. Mathematics 9. Science

FORMAT DASAR

UJIAN BERTULIS

Page 5: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara bertulis dalam

bentuk ujian objektif atau subjektif

FORMAT1 Tempoh Dua jam

2 Konstruk i. Pengetahuan dan kefahaman tentang sistem bahasaii. Kemahiran apilikasi bahasaiii. Kemahiran apilikasi maklumativ. Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa (membaca dan menulis)

3 Kaedah penskoran i. Analitikii. Holistik

4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif

5 Jenis item respon terhad/respon terbuka/objektif pelbagai bentuk

6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu

MATA PELAJARAN BAHASA

Page 6: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara bertulis

kepada bentuk ujian objektif atau subjektif

FORMAT1 Tempoh Dua jam

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran

3 Kaedah penskoran Analitik

4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif

5 Jenis item • respon terhad• Berstruktur • Objektif pelbagai bentuk

6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu

MATA PELAJARAN MATHEMATICS

Page 7: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara bertulis

kepada bentuk ujian objektif atau subjektif

FORMAT1 Tempoh Dua jam

2 Konstruk Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif

5 Jenis item • respon terhad• respon terbuka• Berstruktur • Objektif pelbagai bentuk

6 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu

MATA PELAJARAN SCIENCE

Page 8: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

FORMAT DASARUJIAN LISAN: Ujian Bertutur

Ujian Bertutur

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Page 9: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara lisan

FORMAT

1 Tempoh Dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan- 10 hingga 30 minit

2 Konstruk Kemahiran mendengar dan bertutur

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

5 Jenis item •respon terhad•respon terbuka•Objektif pelbagai bentuk

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Guru memberi skor semasa ujian dijalankan secara individu

3 Mode Murid memberikan respon secara individu

MATA PELAJARAN BAHASA – Ujian Bertutur

Page 10: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

FORMAT DASARUJIAN LISAN: Ujian Mendengar

Ujian Mendenga

r

Bahasa

Melayu

Bahasa Inggeri

s

Page 11: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid mendengar rakaman audio dan memberikan respon secara bertulis

FORMAT

1 Tempoh Dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan- 30 minit

2 Konstruk Kemahiran mendengar dan memahami

3 Kaedah penskoran Analitik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

5 Jenis item •respon terhad•respon terbuka•Objektif pelbagai bentuk

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu

MATA PELAJARAN BAHASA – Ujian Mendengar

Page 12: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

FORMAT DASAR

PELBAGAI INSTRUMEN

Pelbagai Instrumen

Tugasan Bertulis

Ujian Amali

Projek

Kajian Lapangan

Kajian Kes

Demonstrasi

Persembahan

Page 13: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

FORMAT DASAR

PELBAGAI INSTRUMEN1 •Sejarah

2•Geografi

3•Kemahiran Hidup Bersepadu

4•Pendidikan Islam

5•Pendidikan Moral

6•Pendidikan Seni Visual

7•Pendidikan Muzik

8•Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

9•Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Page 14: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan, menghasilkan karya kreatif, ciptaan dan gubahan dalam bentuk tulisan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu atau berkumpulan

TUGASAN BERTULIS

Page 15: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid melakukan suatu proses kerja dan / atau menghasilkan sesuatu produk

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan

UJIAN AMALI

Page 16: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan sesuatu produk dan membuat pelaporan tentang produk / artifak yang dihasilkan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi lapan waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan

PROJEK

Page 17: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik

darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat serta membuat laporan.

FORMAT1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi

lapan waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan

KAJIAN LAPANGAN

Page 18: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan / maklumat yang diperoleh dan membuat laporan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan

KAJIAN KES

Page 19: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan cara dengan melakukan sesuatu aktiviti yang memberi kefahaman tentang sesuatu perkara secara lisan.

FORMAT

1 Tempoh Tidak melebihi 15 minit.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan

DEMONSTRASI

Page 20: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan/ melakukan/ beraksi / mempraktikkan sesuatu aktiviti yang mempamerkan aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap secara lisan dan bukan lisan.

FORMAT

1 Tempoh 10 minit.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran i. Analitik ii. Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respon secara individu atau kumpulan

PERSEMBAHAN

Page 21: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

TEMPOH PELAKSANAAN PELBAGAI INSTRUMEN

• Tugasan Bertulis• Ujian Amali• Kajian Kes• Demonstrasi (15 minit)

Tidak melebihi 6 waktu

pembelajaran

• Projek• Kajian Lapangan• Persembahan (10 minit)

Tidak melebihi 8 waktu

pembelajaran

Page 22: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Tugasan Bertulis

(Tidak melebihi enam waktu

pembelajaran)

Demonstrasi (15 minit)

Oleh itu, maksimum waktu pelaksanaan tugasan ini ialah enam (6) waktu pembelajaran.

Mengikut tempoh masa instrumen yang maksimum antara instrumen

yang digabungkan.

TEMPOH PELAKSANAAN CONTOH GABUNGAN PELBAGAI INSTRUMEN

Page 23: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Tugasan Bertulis

(Tidak melebihi enam waktu

pembelajaran)

Projek (Tidak melebihi lapan waktu pembelajaran

Oleh itu, maksimum waktu pelaksanaan tugasan ini ialah lapan (8) waktu pembelajaran.

Mengikut tempoh masa instrumen yang maksimum antara instrumen

yang digabungkan.

TEMPOH PELAKSANAAN CONTOH GABUNGAN PELBAGAI INSTRUMEN

Page 24: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Ujian Bertulis

• Mathematics• Science

Ujian Lisan

• Bahasa Melayu

• Bahasa Inggeris

Pelbagai Instrume

n

• Geografi• Sejarah• KHB

CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT

Page 25: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

C O N T O HTUGASAN

Murid dikehendaki menjalankan satu kajian tentang salah satu fenomena cuaca

dan iklim (banjir kilat / banjir / jerebu / kesan rumah hijau / pulau haba / hujan

asid / peningkatan suhu) yang berlaku di sekitar tempat tinggal / kawasan

sekolah. Kajian tersebut haruslah merangkumi perkara berikut: 

1. Konsep dan takrif fenomena cuaca dan iklim yang dikaji.

2. Faktor atau punca kejadian fenomena cuaca dan iklim tersebut.

3. Kesan fenomena cuaca dan iklim tersebut kepada manusia dan alam sekitar

di kawasan kajian.

4. Mencadangkan langkah-langkah mengatasi kejadian fenomena tersebut.

SATU INSTRUMEN

GEOGRAFI: KAJIAN LAPANGAN

Page 26: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

C O N T O HTUGASANArahan: Baca petikan berikut dengan teliti.Petikan berikut menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh negara kita.

“... peristiwa hitam pencerobohan bersenjata di Lahad Datu, Sabah menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa Malaysia tidak terlepas daripada terdedah kepada ancaman musuh dari luar.” (Antara intipati ucapan YAB Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak sempena Sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-56) Berdasarkan petikan tersebut, hasilkan sebuah rencana berkaitan dengan ancaman yang menggugat kedaulatan negara sejak merdeka.

SATU INSTRUMEN

MATA PELAJARAN SEJARAH: TUGASAN BERTULIS

Page 27: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

C O N T O HTUGASAN

Apabila anda membantu ibu anda memasak di dapur baju anda kotor kerana

terkena percikan masakan. Bagi mengatasi masalah ini anda bercadang untuk

menghasilkan apron.

Anda dikehendaki:

1. Menyediakan pola asas apron.

2. Menghasilkan apron.

3. Menyediakan laporan bertulis dalam menghasilkan apron.

4. Membuat pengiraan kos bahan bagi menghasilkan sehelai apron.

GABUNGAN INSTRUMEN

KHB: PROJEK DAN TUGASAN BERTULIS

Page 28: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

www.moe.gov.my/lp