instrumen pentaksiran pusat ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen...

27
www.moe.gov.my/lp LEMBAGA PEPERIKSAAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Upload: doanthuan

Post on 20-Mar-2019

328 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

www.moe.gov.my/lp

LEMBAGA PEPERIKSAAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Page 2: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

KANDUNGAN

Jenis instrumen 1.

Format dasar 2.

Contoh tugasan 3.

Page 3: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

UJIAN BERTULIS DAN UJIAN LISAN Mata pelajaran bahasa

UJIAN BERTULIS Sains dan Matematik

PELBAGAI INSTRUMEN Mata pelajaran selain mata

pelajaran Bahasa, Sains dan Matematik

JENIS INSTRUMEN

JENIS INSTRUMEN

Page 4: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Bahasa Cina 4. Bahasa Tamil 5. Bahasa Arab 6. Bahasa Iban 7. Bahasa Kadazandusun 8. Matematik 9. Sains

FORMAT DASAR

UJIAN BERTULIS

Page 5: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis dalam

bentuk ujian objektif atau subjektif

FORMAT 1 Tempoh Dua jam

2 Konstruk i. Pengetahuan dan kefahaman tentang sistem bahasa ii. Kemahiran apilikasi bahasa iii. Kemahiran apilikasi maklumat iv. Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa (membaca dan menulis)

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif

5 Jenis item Respons terhad/respons terbuka/objektif pelbagai bentuk

6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu

MATA PELAJARAN BAHASA

Page 6: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis

dalam bentuk ujian objektif atau subjektif

FORMAT 1 Tempoh Dua jam

2 Konstruk i. Pengetahuan dan kefahaman tentang sistem bahasa ii. Kemahiran apilikasi bahasa iii. Kemahiran apilikasi maklumat iv. Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa (membaca dan menulis)

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif

5 Jenis item Respons terhad/respons terbuka/objektif pelbagai bentuk

6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu

MATA PELAJARAN MATEMATIK

Page 7: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif

FORMAT

1 Tempoh Dua jam

2 Konstruk Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif

5 Jenis item Respons terhad / respons terbuka / berstruktur / objektif pelbagai bentuk

6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu

MATA PELAJARAN SAINS

Page 8: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

FORMAT DASAR UJIAN LISAN: Ujian Bertutur

Ujian Bertutur

B. Melayu

B. Inggeris

B. Cina

B. Tamil B. Arab

B. Iban

B. Kadazan-

dusun

Page 9: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara lisan

FORMAT

1 Tempoh Dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan - 10 hingga 30 minit

2 Konstruk Kemahiran mendengar dan bertutur

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

5 Jenis item Respons terhad/respons terbuka/objektif pelbagai bentuk

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Guru memberi skor semasa ujian dijalankan secara individu

3 Mode Murid memberikan respons secara individu

MATA PELAJARAN BAHASA – Ujian Bertutur

Page 10: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

FORMAT DASAR

UJIAN LISAN: Ujian Mendengar

Ujian Mendengar

B. Melayu

B. Inggeris

B. Cina

B. Tamil

Page 11: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid mendengar rakaman audio dan memberikan respons secara bertulis

FORMAT

1 Tempoh Dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan - 30 minit

2 Konstruk Kemahiran mendengar dan memahami

3 Kaedah penskoran Analitik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

5 Jenis item Respons terhad/respons terbuka/objektif pelbagai bentuk

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu

MATA PELAJARAN BAHASA – Ujian Mendengar

Page 12: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

FORMAT DASAR

PELBAGAI INSTRUMEN

Pelbagai Instrumen

Tugasan Bertulis

Ujian Amali

Projek

Kajian Lapangan

Kajian Kes

Demonstrasi

Persembahan

Page 13: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

FORMAT DASAR

PELBAGAI INSTRUMEN

1 •Sejarah

2 •Geografi

3 •Kemahiran Hidup Bersepadu

4 •Pendidikan Islam

5 •Pendidikan Moral

6 •Pendidikan Seni Visual

7 •Pendidikan Muzik

8 •Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

9 •Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Page 14: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan, menghasilkan karya kreatif, ciptaan dan gubahan dalam bentuk tulisan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan

TUGASAN BERTULIS

Page 15: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid melakukan suatu proses kerja dan / atau menghasilkan sesuatu produk

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan

UJIAN AMALI

Page 16: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan sesuatu produk dan membuat pelaporan tentang produk / artifak yang dihasilkan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi lapan waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan

PROJEK

Page 17: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat serta membuat laporan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi lapan waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan

KAJIAN LAPANGAN

Page 18: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan / maklumat yang diperoleh dan membuat laporan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan

KAJIAN KES

Page 19: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan cara dengan melakukan sesuatu aktiviti yang memberi kefahaman tentang sesuatu perkara secara lisan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 15 minit.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan

DEMONSTRASI

Page 20: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

PENERANGAN

1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid menunjukkan / melakukan / beraksi / mempraktikkan sesuatu aktiviti yang mempamerkan aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap secara lisan dan bukan lisan.

FORMAT

1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 10 minit.

2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik

4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

PENGOPERASIAN

1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan peraturan permarkahan LP

3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan

PERSEMBAHAN

Page 21: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

TEMPOH PELAKSANAAN PELBAGAI INSTRUMEN

• Tugasan Bertulis • Ujian Amali • Kajian Kes • Demonstrasi (15 minit)

Tidak melebihi 6 waktu

pembelajaran

• Projek • Kajian Lapangan • Persembahan (10 minit)

Tidak melebihi 8 waktu

pembelajaran

Page 22: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

TEMPOH PELAKSANAAN PELBAGAI INSTRUMEN

Tugasan Bertulis Demonstrasi Gabungan

Instrumen

Mengikut tempoh masa instrumen yang maksimum antara instrumen

yang digabungkan.

15 minit Tidak melebihi 6 waktu pembelajaran

Page 23: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

Ujian Bertulis • Bahasa

Ujian Lisan • Bahasa

Pelbagai Instrumen

• Geografi • Sejarah • KHB

CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT

Page 24: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

TUGASAN Arahan: Baca petikan berikut dengan teliti. Petikan berikut menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh negara kita. “... peristiwa hitam pencerobohan bersenjata di Lahad Datu, Sabah menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa Malaysia tidak terlepas daripada terdedah kepada ancaman musuh dari luar.” (Antara intipati ucapan YAB Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak sempena Sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-56) Berdasarkan petikan tersebut, hasilkan sebuah rencana berkaitan dengan ancaman yang menggugat kedaulatan negara sejak merdeka.

SATU INSTRUMEN MATA PELAJARAN SEJARAH: TUGASAN BERTULIS

Page 25: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

TUGASAN

Murid dikehendaki menjalankan satu kajian tentang salah satu fenomena cuaca

dan iklim (banjir kilat / banjir / jerebu / kesan rumah hijau / pulau haba / hujan

asid / peningkatan suhu) yang berlaku di sekitar tempat tinggal / kawasan

sekolah. Kajian tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

1. Konsep dan takrif fenomena cuaca dan iklim yang dikaji.

2. Faktor atau punca kejadian fenomena cuaca dan iklim tersebut.

3. Kesan fenomena cuaca dan iklim tersebut kepada manusia dan alam sekitar

di kawasan kajian.

4. Mencadangkan langkah-langkah mengatasi kejadian fenomena tersebut.

SATU INSTRUMEN

GEOGRAFI: KAJIAN LAPANGAN

Page 26: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

TUGASAN

Apabila anda membantu ibu anda memasak di dapur baju anda kotor kerana

terkena percikan masakan. Bagi mengatasi masalah ini anda bercadang untuk

menghasilkan apron.

Anda dikehendaki:

1. Menyediakan pola asas apron.

2. Menghasilkan apron.

3. Menyediakan laporan bertulis dalam menghasilkan apron.

4. Membuat pengiraan kos bahan bagi menghasilkan sehelai apron.

GABUNGAN INSTRUMEN

KHB: PROJEK DAN TUGASAN BERTULIS

Page 27: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT ... - westlands.webnode.com file lembaga peperiksaan instrumen pentaksiran pusat . pentaksiran berasaskan sekolah peringkat menengah rendah

www.moe.gov.my/lp