instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

86
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik. DESKRIPTOR B1D1 Kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan secara intuitif EVIDENS BIDIE1 : Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan : a) Banyak atau sedikit , lebih atau kurang. b) Panjang atau pendek, tinggi atau rendah , jauh atau dekat. c) Berat atau ringan d) Sama banyak atau tidak sama banyak. AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran : 1. Tunjukkan kad gambar kepada murid. 2. Adakan sesi soal jawab dengan murid. 3. Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat. (Guru boleh menggantikan kad gambar dengan bahan maujud atau gambar lain yang difikirkan sesuai. )

Upload: rozita78

Post on 25-May-2015

11.246 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D1Kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan secara intuitif

EVIDENS BIDIE1 :Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan :

a) Banyak atau sedikit , lebih atau kurang.b) Panjang atau pendek, tinggi atau rendah , jauh atau

dekat.c) Berat atau ringand) Sama banyak atau tidak sama banyak.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Tunjukkan kad gambar kepada murid.2. Adakan sesi soal jawab dengan murid.3. Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat.(Guru boleh menggantikan kad gambar dengan bahan maujud atau gambar lain yang difikirkan sesuai. )

Page 2: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D1E1

Arahan :

Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang gambar.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Buah apakah yang paling banyak ?

b) Buah apakah yang paling sedikit ?

c) Buah apakah yang lebih dari buah oren ?

d) Buah apakah yang kurang dari buah manggis ?

e) Buah apakah yang sama banyak dengan buah jambu ?

f) Buah apakah yang tidak sama banyak dengan buah epal ?

( menguasai / tidak menguasai )

Page 3: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D1E1

Arahan :

Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang panjang trompet, gunting dan pisau.

Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Adakah gunting lebih panjang daripada trompet ?

b) Gambar apakah yang lebih panjang ?

c) Gambar apakah yang lebih pendek ?

( menguasai / tidak menguasai )

Page 4: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D1E1

Arahan :

Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang gambar.

Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Adakah yang lebih tinggi ?

b) Apakah yang lebih rendah daripada pokok ?

c) Apakah yang lebih tinggi daripada kambing ?

( menguasai / tidak menguasai )

Page 5: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D1E1

Arahan :

Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang gambar.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Siapakah yang paling dekat dengan Haziq ?

b) Siapakah yang paling jauh dari Nani ?

c) Siapakah yang paling jauh dari Haziq ?

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Nani Azmi Haziq

Page 6: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D1E1

Arahan :

Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Bersoal jawab tentang gambar dengan murid

Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Buah apakah yang berat ?

b) Buah apakah yang ringan?

c) Buah _______ berat / ringan daripada buah _________ ?

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 7: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D2Istilah perbendaharaan kata

EVIDENS BID2E1 :Menamakan:

a) waktu – waktu dalam seharib) Hari – hari dalam semingguc) Bulan – bulan dalam setahund) Waktu dalam sebutan jam

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Murid melengkapkan ruang kosong dengan jawapan

yang difikirkan sesuai.2. Melengkapkan hari dalam seminggu.3. Menamakan hari bukan hari persekolahan.4. Melengkapkan urutan bulan.5. Menulis waktu berdasarkan gambar jam yang diberi.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 8: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E1

Arahan :

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

pagi malam petang Tengah hari

bangun tidur

1

bermain

2

pulang dari sekolah

3

tidur

4

Page 9: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E1

Arahan :

1. Lengkapkan turutan hari berikut.

2. Menamakan hari – hari yang bukan hari persekolahan

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Isnin Khamis

Jumaat

Page 10: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E1

Arahan :

1. Lengkapkan turutan bulan berikut.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Januari

April

Jun

Ogos

Oktober

Disember

12 bulan dalam setahun

Page 11: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E1

Arahan :

Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

1 2 3

4 5 6

7 8

Page 12: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D2Istilah perbendaharaan kata

EVIDENS BID2E2 :Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi:

a) Tambahb) Tolak

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan

tambah, tolak dan sama dengan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 13: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E2

Arahan :

A. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan.

1. Empat biji ciku beli tiga lagi semuanya tujuh biji ciku.

Empat biji ciku _________ tiga lagi __________________ tujuh biji ciku.

2. Tiga biji gelas campur lima biji gelas semuanya lapan biji gelas.Tiga biji gelas __________ lima biji gelas _____________________ lapan biji gelas.

3. Lima ekor anak itik datang dua ekor lagi anak itik semuanya tujuh ekor anak itik.Lima ekor anak itik ___________ dua ekor lagi anak itik ___________ tujuh ekor anak itik.

4. Dua batang pokok tanam empat batang pokok lagi semuanya enam batang pokok.Dua batang pokok ___________ empat batang pokok lagi ____________ _______________ enam batang pokok.

5. Empat buah kereta beli tiga buah kereta lagi semuanya tujuh buah kereta.

(menguasai / tidak menguasai)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN

Page 14: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E2

Arahan :

Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tolak dan sama dengan.

1. Lapan biji ciku keluarkan tiga tinggal lima biji ciku.

Lapan biji ciku _________ tiga __________________ lima biji ciku.

2. Sembilan biji guli pecah lima biji guli tinggal empat biji gelas.Sembilan biji guli __________ lima biji guli _______________ empat biji guli.

3. Lima biji terung rosak dua biji terung tinggal tiga biji terungLima biji terung _________ dua biji terung _______________ tiga biji terung.

4. Tujuh biji epal makan dua biji epal tinggal lima biji epal.

Tujuh biji epal __________ dua biji epal ______________ lima biji epal.

5. Enam biji telur pecah tiga biji telur tinggal tiga biji telur.Enam biji telur __________ tiga biji telur _____________ tiga biji telur.

6. Tujuh buah lori rosak empat buah lori tinggal tiga buah lori.Tujuh buah lori ___________ empat buah lori _________________ tiga buah lori.

(menguasai / tidak menguasai)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 15: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D2Istilah perbendaharaan kata

EVIDENS BID2E3 :Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 16: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E3

Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan berikut.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

banyak kurang sedikit lebih

________________________ dan ____________________.

________________________ dan

____________________.

Page 18: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E3

Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan berikut.

1. lebih ___________________ daripada

2. lebih ____________________________ daripada

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

ringan berat

Page 19: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D2E3

Arahan : Suaikan.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

sama banyak Tidak sama banyak

Page 20: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D3Nombor bulat, bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D)

EVIDENS BID3E1 :Menamakan nombor bulat hingga 100

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Murid diberikan kad nombor. 2. Murid menamakan nombor yang dilihat.3. Tandakan (√) kepada jawapan murid yang betul.

( Guru boleh menukar nombor lain yang difikirkan sesuai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 21: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D3E1

Arahan :

Namakan nombor-nombor yang berikut. Tandakan (√ ) kepada jawapan yang tepat di ruangan yang disediakan .

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

53

29

95

7

38

41

32

100

Page 22: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D3Nombor bulat, bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D)

EVIDENS BID3E2 :Menamakan bentuk

a) 3Db) 2D

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Suaikan bentuk .2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 23: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D3E2

Arahan :

Suaikan bentuk – bentuk di bawah.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

kubus

silinder

sfera

kuboid

kon

piramid

Page 24: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D3E2

Arahan :

Suaikan bentuk – bentuk di bawah.

___________________ _________________

___________________ _________________

____________________ ________________

____________________ ________________

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Segiempat tepat

bulatan

segitiga

Segiempat sama

Page 25: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D4Simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan

EVIDENS BID4E1 :Mengenal simbol (+) , (-) dan (=)

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Warnakan simbol 2. Tuliskan simbol bagi operasi yang dinyatakan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 26: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D4E1

Arahan :

1. Warnakan biru untuk simbol tambah ( + ) , merah untuk simbol ( - ) , hijau untuk sama dengan (=).

- + = - +

= = + - =

- + = = +

2. Lukiskan simbol yang sesuai.

tolak

tambah

sama dengan

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 27: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D5Pasangan nombor fakta asas

EVIDENS BID5E1 :Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Suaikan pasangan nombor fakta asas tambah

dengan hasilnya.2. Padankan . Cari perkataan tersembunyi.

( saya suka matematik )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 28: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D5E1

Arahan :

A. Cari pasangan nombor bagi nombor – nombor di bawah.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

4 dan 2

2 dan 5

6

5

7

3 dan 2

5 dan 4

9

3 dan 3 5 dan 2

1 dan 4

3 dan 4

1 dan 4

6 dan 3

Page 29: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D5E1

Arahan :

A. Cari pasangan nombor bagi nombor – nombor di bawah.

5 3 4 3 5 2 1 3 6 3 7 8 6 3 7 0 1

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

8 – 3

6 – 6

7

6

55 – 2

49 – 1 9 – 3

3 – 2

8-1

6 – 2

0

1

2

3

8

S

i

a

e

y

t

k

m

Page 30: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B1D6Mata wang Malaysia

EVIDENS BID6E1 :Menyatakan ciri – ciri wang syiling dan wang kertas.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Tunjukkan kad gambar wang syiling dan wang kertas

kepada murid.2. Adakan sesi soal jawab dengan murid.3. Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat.(Guru boleh menggantikan kad gambar dengan bahan maujud atau gambar lain yang difikirkan sesuai. )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 31: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B1D6E1

Arahan :

Tunjukkan gambar wang syiling dan wang kertas kepada murid. Bersoal jawab dengan murid.

Tandakan ( √ ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat dalam gambar?

b) Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia?

c) Kumpulkan mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling ?

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 32: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

BAND 2

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B2D1Kuantiti objek

EVIDENS B2D1E1 :Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan :

a) Membilang secara, satu – satu, dua – dua,b) Lima – lima , sepuluh – sepuluhc) Membandingd) Menama, menyusun atau melengkapkan rangkaian

nombor secara tertib menaik atau menurun.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Lengkapkan rangkaian nombor secara menaik.2. Lengkapkan rangkaian nombor secara menurun.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 33: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B2D1E1

Arahan :

Lengkapkan rangkaian nombor secara menaik.

3 4 6 7

15 20 25 30 35 40

Lengkapkan rangkaian nombor secara menurun

12 8 8 4 12

60 55 50 30 40 35

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 34: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

BAND 2

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B2D2Penulisan nombor bulat

EVIDENS B2D2E1 :Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Menamakan nombor – nombor yang diberi.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 35: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

45 28 76

39 12

11 8153

40

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B2D2E1

Arahan :

Namakan nombor-nombor yang berikut.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 36: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

BAND 2

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B2D3Nilai tempat dan nilai digit nombor bulat.

EVIDENS B2D3E1 :Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang

diberikan.2. Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang

digariskan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 37: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B2D3E1

Arahan :

Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan.

Nilai tempat Nilai digit

puluh sa

20 2

0

98 9

8

Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang bergaris di bawah:

Nombor bulat Nilai digit Nilai tempat

18

30

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 38: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

BAND 2

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B2D4Konsep pecahan

EVIDENS B2D4E1 :Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Mewarna setengah atau separuh bahagian dari rajah

yang diberikan.2. Mewarna suku bahagian dari rajah yang diberikan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 39: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B2D4E1

Arahan :

Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut .

a. c.

b. d.

Warnakan suku bahagian dari rajah berikut.

a. b. C.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 40: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

BAND 2

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik.

DESKRIPTOR B2D5Ciri – ciri bentuk 3D dan 2D

EVIDENS B2D5E1 :Menyatakan ciri bentuk – bentuk 3D dan 2D

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Melabel bucu , permukaan dan tepi pada bentuk yang

diberikan. 2. Melengkapkan jadual bagi mengenalpasti ciri – ciri

setiap bentuk 2D.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Page 41: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B2D5E1

Arahan :

Labelkan bentuk – bentuk di bawah

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

bucu permukaan tepi

Page 42: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B2D5E1

Arahan :

Lengkapkan jadual di bawah.

Bentuk 2D Bucu Sisi Garis Lurus Lengkung

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 3

Page 43: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.

DESKRIPTOR B3D1Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak.

EVIDENS B3D1E1 :Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Menyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.2. Menyatakan fakta asas tambah.3. Menyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar.4. Menyatakan fakta asas tolak.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Page 44: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Rujukan : B3D1E1

Arahan :

Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.

+ =

+ =Nyatakan fakta asas tambah.

+ =

+ = ( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

95

47

Page 45: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Rujukan : B3D1E1

Arahan :

Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar.

- =

- =Nyatakan fakta asas tolak.

- =

- = ( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 3

825

519

Page 46: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.

DESKRIPTOR B3D1Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak.

EVIDENS B3D1E2 :Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang :

a) Syiling 5 sen , 10 sen , 20 sen dan 50 sen(hasil tambah hingga RM1)

b) Ringgit RM1 , RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Menjumlahkan wang2. Melengkapkan ayat matematik tambah bagi wang .

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Page 47: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Rujukan : B3D1E2

Arahan :

Lengkapkan.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B3D1E2

Arahan :

Jumlahkan

1. 60 sen + 30 sen =

2. RM2 + RM3 =

3. 20 sen + 50 sen =

4. RM5 + RM5 =

5. 25sen + 10sen =

+ =

Page 48: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Lengkapkan

Selesaikan .

1. 80 sen – 40 sen = _______________________

2. RM8 – RM4 = __________________________

3. 95 sen – 25 sen = _______________________

4. RM10 – RM7 = _________________________

5. 100 sen – 50 sen = ______________________

6. RM 5 - RM5 = __________________________

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 3

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.

DESKRIPTOR B3D2Pembundaran nombor bulat.

EVIDENS B3D2E1 :Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat.

- =

Page 49: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Menggaris nombor – nombor yang hampir dengan

nombor yang diberikan.2. Padankan nombor yang hampir.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B3D2E1

Arahan :

Gariskan nombor – nombor yang hampir dengan nombor – nombor yang diberikan.

1. 31 , 34 , 36 , 3840

Page 50: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

2. 83 , 85 , 87 , 89

Padanlan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B.

A B

27 20

36 60

15 30

61 40

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 3

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.

DESKRIPTOR B3D3Pola bentuk 3D dan 2D serta pola nombor bulat.

90

Page 51: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B3D3E1 :Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Lukis bentuk 3D dan 2D yang sesuai.2. Warnakan bentuk yang sama dengan warna yang sama.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B3D3E1

Arahan :

Lukiskan bentuk – bentuk yang sesuai.

1.

Page 52: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

2.

Warnakan bentuk – bentuk yang sama dengan warna yang sama.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 3

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.

DESKRIPTOR B3D3Pola bentuk 3D dan 2D serta pola nombor bulat.

EVIDENS B3D3E2 :

Page 53: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Isi tempat kosong dengan nombor yang betul.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B3D3E2

Arahan :

Isi tempat kosong dengan nombor yang betul.

Page 54: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

1 2 3 4 8 9 10

11 13 14 18 19 20

21 23 24 25 28 29 30

32 33 34 35 36 40

41 42 43 44 46 47 48 49 50

52 53 54 59 60

61 65 66 67 70

71 72 77 78 79 80

81 82 83 84 85

91 94 95 96 97 98 99

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 3

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.

DESKRIPTOR B3D4Nilai wang

Page 55: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B3D4E1 :Menukar wang sehingga RM10 :

a) Sen kepada senb) Ringgit kepada ringgitc) Sen kepada ringgit dan sebaliknya

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Surih wang mengikut nilai yang diberikan.

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B3D4E1

Arahan :

Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang.

Nilai wang sen ringgit

RM1

Page 56: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

80 sen

75 sen

RM5

35 sen

RM3

90 sen

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 3

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.

DESKRIPTOR B3D5Penulisan waktu.

Page 57: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B3D5E1 :Menulis waktu dalam jam dan setengah jam

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Menulis waktu pada permukaan jam.2. Melukis jarum jam.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B3D5E1

Arahan :

Tulis waktu pada jam dibawah.

Page 58: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

__________________ __________________ ___________________

Lukis jarum jam pada jam dibawah.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah – langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah.

DESKRIPTOR B4D1Menyelesaikan masalah matematik mudah.

12 : 30 1 : 152 : 00

Page 59: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B4D1E1 :Membina ayat matematik berdasarkan situasi.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang

diberikan.2. Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan

gambar yang diberikan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B4D1E1

Arahan :

Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan.

Page 60: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

1. 5 + 6 = 11

____ orang budak perempuan sedang bermain buaian.

Datang ____ orang budak perempuan lagi. Jumlah budak

perempuan yang bermain buaian ialah ___________

Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

+ =________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah – langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah.

DESKRIPTOR B4D1Menyelesaikan masalah matematik mudah.

Page 61: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B4D1E2 :Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Selesaikan soalan penyelesaian masalah yang

diberikan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B4D1E2

Arahan :

Jawab soalan – soalan berikut.

1. Pak Hakim ada 8 bakul buah rambutan.Dia beli 3 bakul lagi.

Page 62: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Berapa bakulkah buah rambutan Pak Hakim ?

Pak Hakim ada _______ bakul rambutan.

2. Haziq beri kucing makan 6 ekor ikan.Kucing hanya makan 2 ekor ikan sahaja.Kira berapa ekor ikan yang tinggal ?

Ada _______ ekor ikan yang tinggal.

3. Husna beli 5 biji nanas. 3 biji nanas dibuat jem. Selebihnya di potong untuk dimakan. Berapa biji nanaskah yang di potong untuk dimakan ?

Ada _______ buah nanas dipotong.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 5

PERNYATAAN STANDARD Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi.

DESKRIPTOR B5D1Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks

+ =

- =

Page 63: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

menggunakan pelbagai stretegi.

EVIDENS B5D1E1 :Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak, mengikut prosedur.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Menyelesaikan soalan penyelesaian masalah.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B5D1E1

Arahan :

Jawab soalan – soalan berikut.

1. Miza ada 24 biji guli. Nani ada 15 biji guli. Berapakah jumlah guli mereka?

Page 64: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

Jumlah guli mereka ialah ___________ biji. 2. Di ladang John ada 63 batang pokok getah. Dia tebang 20 batang

pokok getah. Berapa batang pokok getah yang tinggal?

Pokok getah yang tinggal ialah ____________ batang.

3. Mak Minah ada 35 ekor ayam. Dia seembelih 12 ekor untuk dibuat kenduri. Berapa ekor ayam Mak Minah yang masih hidup?

Ayam yang masih hidup ialah _____________ ekor.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 5

PERNYATAAN STANDARD Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi.

DESKRIPTOR B5D1Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks menggunakan pelbagai strategi.

Page 65: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B5D1E2 :Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D :

a) Segi empat b) Segi tigac) bulatan

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Minta murid melukis model robot kesukaan

menggunakan bentuk 2D(Guru boleh mengubah aktiviti dengan menggunakan bahan maujud dan hasil yang lain mengikut kreativiti dan tahap murid.)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B5D1E2

Arahan :

Bina model sebuah robot dengan menggunakan bentuk 2D seperti segi empat ( ) , segi tiga ( ) dan bulatan ( ).

Page 66: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif.

DESKRIPTOR B6D1Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi.

Page 67: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B6D1E1 :Mereka cipta model daripada bentuk – bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Minta murid mencipta model kesukaan dengan

menggunakan kotak atau bahan – bahan terbuang.2. Bercerita atau tulis tentang hasil.3. Catat penguasaan murid.(Guru boleh mengubah aktiviti mengikut kreativiti dan tahap murid.)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................

Kelas : ...................................................................

Rujukan : B6D1E1

Arahan :

1. Bina sebuah model dari bahan – bahan terbuang yang kamu bawa.

2. Catatkan bahan yang kamu gunakan.

Page 68: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

3. Nyatakan kenapa kamu membina model berkenaan dan apa kebaikan model yang kamu bina.

1. Saya membina model _________________________.

2. Bahan – bahan yang saya gunakan untuk membina model tersebut ialah :a) ___________________________________________________b) ___________________________________________________c) ___________________________________________________d) ___________________________________________________e) ___________________________________________________

3. Saya membinaa model berkenaan kerana____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif.

DESKRIPTOR B6D1Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi.

Page 69: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B6D1E2 :Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Minta murid membina satu ‘power point

presentation’.2. Bercerita tentang hasil.3. Catat penguasaan murid.4. Lampirkan hasil dalam fail perkembangan murid.(Guru boleh mengubah aktiviti mengikut kreativiti dan tahap murid.)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

MATEMATIK TAHUN 1

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif.

DESKRIPTOR B6D1Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi.

Page 70: Instrumen pentaksiran standard prestas m3 i

EVIDENS B6D1E3 :Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya , guru atau komuniti.

AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran :1. Minta murid menyelesaikan satu projek kelas .2. Bercerita tentang hasil.3. Catat penguasaan murid.4. Lampirkan hasil kerja / laporan / catatan di dalam

fail perkembangan murid.(Guru boleh mengubah aktiviti mengikut kreativiti dan tahap murid.)