pentaksiran pusat

of 60 /60
LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Upload: sektor-pengurusan-akademik-jpn-pahang

Post on 21-Dec-2014

1.883 views

Category:

Education


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Pentaksiran Pusat

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 2: Pentaksiran Pusat

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LPgaris panduan daripada LP

DilaksanakaDilaksanakann oleh LP oleh LP

Dilaksanakan Dilaksanakan sepenuhnya sepenuhnya oleh sekolaholeh sekolah

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MP Teras & Elektif

40%

PAJSK

UJIAN PSIKOMETRIK

60%

PENTAKSIRAN PUSAT

MP Teras & Elektif

PEPERIKSAAN PUSAT

BMBI

MatematikSainsBC/BT

UJIAN APTITUD

Page 3: Pentaksiran Pusat

Pentaksiran Sekolah

Ujian Bertulis(MP Teras &

Elektif

PAJSK

Pentaksiran Pusat

Ujian Bertulis (MP Teras)

Kerja KursusProjekLisan

(Teras &Elektif)

Dilaksanakan oleh sekolah Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis dengan instrumen & garis

panduan dari LPpanduan dari LP

Dilaksanakan Dilaksanakan sepenuhnya di sepenuhnya di

peringkat sekolahperingkat sekolah

Ujian Aptitud Inventori

Personaliti

Page 4: Pentaksiran Pusat
Page 5: Pentaksiran Pusat

PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)

Page 6: Pentaksiran Pusat

KOMPONEN PBS

Pentaksiran Sekolah (PS)1

Pentaksiran Pusat (PP)2

Pentaksiran Aktiviti, Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK)

33

Pentaksiran Psikometrik (PPsi)44

Page 7: Pentaksiran Pusat

PENTAKSIRAN PUSAT

1.0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT

2.0 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT

3.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT

4.0 PEMBERATAN PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PBS

PPPPPPPP

Page 8: Pentaksiran Pusat

Pentaksiran pusat merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis panduan, peraturan penskoran dikeluarkan oleh LP.

1.0 DEFINISI PENTAKSIRAN 1.0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSATPUSAT

Page 9: Pentaksiran Pusat

Pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilapor diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.

(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga

Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)

Page 10: Pentaksiran Pusat

TUJUAN PPTUJUAN PP

Check and balance pentaksiran sekolah (PS)

PS tidak mampu mentaksir pelajar dalam jangka masa pendek bagi mengesan proses dan produk pengajaran dan pembelajaran

Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah saling melengkapi

TUJ UAN

Page 11: Pentaksiran Pusat

Format & tugasan disediakan oleh LP

Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP

Dilaksana di sekolah

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

Tugasan berbezasetiap tahun

Pelaporan (berasaskan skor yang diperoleh)

Skor berdasarkan rubrik yang disediakan oleh LP

Pemantauan dan penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIPPP

3

1

5

6

7

2

4

Page 12: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

12

DOKUMEN DOKUMEN YANG YANG DIGUNAKAN DIGUNAKAN DALAM DALAM PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PUSAT IALAH PUSAT IALAH MANUAL MANUAL PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PUSATPUSAT

Page 13: Pentaksiran Pusat

KANDUNGAN MPP KHB

Tajuk Tugasan Instrumen – penulisan, amali Alatan dan bahan Kaedah pelaksanaan Tempoh pelaksanaan Kaedah pentaksiran dan penskoran Evidence Rubrik Pelaporan – Laporan Aktiviti Pentaksiran Pusat

_ Borang Pentaksiran Pusat Individu Tugasan 1 dan 2

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

13

Page 14: Pentaksiran Pusat

Bil Perkara Maklumat Catatan

1 Jenis Instrumen

• Tugasan bertulis• Kerja amali• Penghasilan produk • Projek• Kerja kursus• Pemerhatian• Persembahan • Kajian lapangan• Karya penulisan• Kajian kes

Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa

Page 15: Pentaksiran Pusat

TUGASAN PPTUGASAN PP

o Kerja kursuso Persembahano Profilo Karya penulisano Kajian keso Kajian lapangano Pameran tahunano Ekspoo Folioo J urnalo Inovasi / reka cipta bahan buangan

CONTOH TUGASAN

Page 16: Pentaksiran Pusat

Bil Perkara Maklumat Catatan

2. Skop tugasan Merujuk kepada dokumen kurikulum dan Spesifikasi Ujian.

Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa

3. Bentuk/Kaedah/ Jenis Tugasan

•Tugasan bagi setiap mata pelajaran

•Tugasan berdasarkan gabungan antara beberapa mata pelajaran

•Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa

•Pelaksanaan secara individu atau berkumpulan

Page 17: Pentaksiran Pusat

Bil

Perkara Maklumat Catatan

4 Bilangan Tugasan

Satu tugasan untuk setiap mata pelajaran

Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

5 Kaedah Penskoran

Rubrik •Rubrik - analitik atau holistik

•Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

6 Pelaporan • Gred• Pernyataan Deskriptif

Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

Page 18: Pentaksiran Pusat

TUGASAN

Satu komponen kerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan kaedah tertentu dan menghasilkan sesuatu

Berasaskan proses atau produk atau kombinasi proses dan produk

Pelbagai instrumen - bergantung kepada tugasan

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

18

Page 19: Pentaksiran Pusat

TUGASAN

Tugasan dinyatakan dengan jelas dan terperinci

Kehendak tugasanKriteria tugasan

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

19

Page 20: Pentaksiran Pusat

EVIDENCE

Bahan atau apa- apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk proses atau/ dan produk seperti foto, grafik, artifak , laporan dsb.

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

20

Page 21: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

21

RUBRIKRubrik ialah alat penskoran yang secara

terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja.

Rubrik ialah alat penskoran yang mengandungi set kriteria dan standard, merujuk kepada objektif pembelajaran.

Rubrik ialah set kategori bagi suatu hasil kerja dapat dilihat dengan kualiti atau proses dapat ditunjukkan supaya prestasinya dapat ditaksir.

Page 22: Pentaksiran Pusat

2.1.2-Tugasan di sediakan oleh LP

Tugasan disediakan oleh LP akan dimuatnaik dalam tempoh tertentu sebelum pelaksanaannya.

Page 23: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

23

RUBRIK

Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan mengikut kriteria seperti daripada lemah ke cemerlang. Kriteria ini digunakan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid. Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik.

Page 24: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

24

RUBRIK HOLISTIK

Mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai keseluruhan hasil kerja murid.

Page 25: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

25

CONTOH RUBRIK HOLISTIK

Page 26: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

26

SKOR

KRITERIA

PENERANGAN

Lemah

1Tidak dapat menerangkan. Ada Kesilapan ejaan.

Memuaskan

2Menerangkan secara luaran sahaja.

Baik

3Menerangkan dengan jelas.

Cemerlang

4

Menerangkan secara terperinci. Maklumat tepat.

RUBRIK HOLISTIKRUBRIK HOLISTIK

Page 27: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

27

RUBRIK ANALITIK

Terdiri daripada penerangan terperinci berserta agihan markah bagi setiap poin untuk menilai hasil kerja murid.

Page 28: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

28

CONTOH RUBRIK ANALITIK

Page 29: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

29

KRITERIA

SKOR

MELENGKAPKANINVOIS

PENGIRAAN DISKAUN NIAGA

PENGIRAAN DISKAUN TUNAI

PENGIRAAN JUMLAH BAYARAN

Melengkapkan invois dengan lapan

maklumat mengikut keutamaan

Mengira diskaun niaga dengan tepat

Mengira diskaun tunai dengan tepat

Mengira jumlah bayaran dengan tepat

1ASAS

Melengkapkan sekurang-kurangnya

satu maklumat dengan betul

Mengira jumlah harga barang

Mengira jumlah harga barang tanpa ditolak

diskaun niaga atau

Mengira jumlah harga barang setelah ditolak

diskaun niaga

Mengira jumlah bayaran

2TEPAT

Melengkapkan sekurang-kurangnya

tiga maklumat mengikut keutamaan

Mengira jumlah harga barang

dengan tepat

Mengira jumlah harga barang

setelah ditolak diskaun niaga

dengan tepat

Mengira jumlah bayaran dengan

mengambilkira sama ada diskaun niaga atau

diskaun tunai

3LENGKAP

Melengkapkan sekurang-kurangnya

lima maklumat mengikut keutamaan

Mengira diskaun niaga Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran

dengan mengambil kira kedua-dua

diskaun

4TERCAPAI

Melengkapkan invois dengan lapan

maklumat mengikut keutamaan

Mengira diskaun niaga dengan tepat

Mengira diskaun tunai dengan tepat

Mengira jumlah bayaran dengan tepat

RUBRIK ANALITIKRUBRIK ANALITIK

Page 30: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

30

Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. Rubrik hendaklah dijadikan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya. Kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat.

Page 31: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

31

PENGURUSAN EVIDENCE PENTAKSIRAN PUSAT

Evidence ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses. 

Page 32: Pentaksiran Pusat

PORTFOLIO

Koleksi hasil kerja murid yang telah ditaksir

Mengandungi satu atau lebih progres kerja untuk menggambarkan pembinaan suatu produk

Koleksi yang menunjukkan pencapaian murid- kekuatan dan kelemahannya

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

32

Page 33: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

33

Antara contoh evidence murid ialah:TulisanBahan cetakanPersembahanFotoGrafikArtifakLaporan

 

Page 34: Pentaksiran Pusat

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

34

Penyimpanan 

Evidence murid disimpan di tempat yang selamat secara bersistematik dalam tempoh tertentu dan diserahkan kepada murid setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti. PelupusanEvidence dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka.

Page 35: Pentaksiran Pusat

PENGENDALIAN SKOR

Skor dikumpul berdasarkan tugasan.Dihantar ke LP/ JPN setiap tahun.Selewat-lewatnya hujung Oktober.Penghantaran secara on-line atau off-line.

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

35

Page 36: Pentaksiran Pusat

PENGENDALIAN SKOR

Skor dikumpul berdasarkan tugasan.Dihantar ke LP/ JPN setiap tahun.Selewat-lewatnya hujung Oktober.Penghantaran secara on-line atau off-line.

April 10, 2023

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

MALAYSIA

36

Page 37: Pentaksiran Pusat

2.2 Tugasan Berbeza Setiap Tahun

Tugasan bagi setiap mata pelajaran berbeza mengikut kohort.

KOHORT TINGKATAN JENIS TUGASAN1 2 3

2012-2014 Projek

2013-2015 Folio

2014-2016 Kajian kes

SEJARAH

SEJARAH

SEJARAH

Page 38: Pentaksiran Pusat

2.3 Dilaksanakan Di Sekolah

• Tugasan mesti dilaksanakan sepenuhnya di bawah seliaan guru mata pelajaran

• Jadual pelaksanaan yang seragam akan dikeluarkan oleh LP

Page 39: Pentaksiran Pusat

2.4 Tempoh Pelaksanaan Ditentukan Oleh LP

•Tempoh untuk melaksanakan setiap tugasan ialah empat minggu sama ada di Tingkatan 1 atau Tingkatan 2

•Tugasan mini selama seminggu di Tingkatan 3

Page 40: Pentaksiran Pusat

2.5 Ditaksir oleh Guru Mata Pelajaran

Semua tugasan akan ditaksir oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan pada waktu yang ditetapkan dalam jadual pelaksanaan.

Page 41: Pentaksiran Pusat

2.6 Skor Berdasarkan Rubrik Yang Disediakan oleh LP

Guru menilai proses dan produk tugasan berdasarkan rubrik penskoran.

Page 42: Pentaksiran Pusat

2.7 Pemantauan Dan Penyelarasan bagi Penjaminan Kualiti Dan Standard

i. Pemantauan - Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

ii. Penyelarasan - Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubrik

iii. Pementoran - Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran

iv. Pengesanan - Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan.

Page 43: Pentaksiran Pusat

2.8 Pelaporan (Berasaskan Skor Yang Diperoleh)

Pelaporan boleh dalam bentuk gred atau pernyataan deskriptif.

Page 44: Pentaksiran Pusat

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT

PERANAN PPJADUAL KOHORT2012-2014

PP DI SEKOLAH RENDAH

PP DI SEKOLAH MENENGAH RENDAH

PELAKSANAAN PP

PP

Page 45: Pentaksiran Pusat

3.1 PERANAN LP • Menyediakan instrumen pentaksiran, tugasan, kaedah penskoran, dan jadual pelaksanaan. • Jadual pelaksanaan disediakan secara kohort (cohort by cohort).• Menyediakan sistem pungutan skor atas talian.

Page 46: Pentaksiran Pusat

CADANGAN JADUAL PENTAKSIRAN PUSAT UNTUK KOHORT 2012-2014

   

TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 (Mini Tugasan bagi setiap mata pelajaran)

    2012 2013 2014

                              MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKTMATA PELAJARAN

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4

                                                 

Bahasa Melayu                                                

Bahasa Inggeris                                                

Bahasa Arab                                                  

Bahasa Cina                                                  

Bahasa Tamil                                                  

Bahasa Iban                                                  

Bahasa Kadazandusun                                                  

Sejarah                                                  

Geografi                                                

Pendidikan Moral                                                

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan                                                

Pendidikan Islam                                                  

Sains                                                

Matematik                                                

Pendidikan PJ/ Kesihatan                                                

Pendidikan Seni Visual                                                  

Muzik                                                  

KHB                                                    

                                                 

Bagi tugasan Pentaksiran Pusat untuk Tingkatan 3 hanya memakan masa 1 minggu sahaja bagi setiap mata pelajaran, iaitu minggu pertama atau kedua sahaja. Minggu ketiga dan keempat untuk urusan pentadbiran. (PENTAKSIRAN TUGASAN MINI BELUM MUKTAMAD)

Page 47: Pentaksiran Pusat

Pentaksiran bagi semua mata pelajaran

dijalankan pada tahun dan bulan yang

berbeza mengikut jadual yang disediakan oleh LP.

Page 48: Pentaksiran Pusat

Tahap 1 - tahun 1, 2, dan 3

Tiada PP

Tahap 2 – Tahun 4, 5, dan 6

PP bagi beberapa mata pelajaran

*

Page 49: Pentaksiran Pusat

PP diadakan bagi semua mata pelajaran

SEKALI untuk tiga tahun akademik

PP ditadbir di Tingkatan tertentu mengikut

jadual dan instrumen pentaksiran yang

disediakan oleh LP

Page 50: Pentaksiran Pusat

4.0 PEMBERATAN PP DALAM PBS4.0 PEMBERATAN PP DALAM PBS

4.1 UPSR 60:40 MULAI 20164.2 PMR 100% PBS MULAI 20144.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM

PBS

Page 51: Pentaksiran Pusat

PEMBERATAN PP DALAM PBS

PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS

PMR 100% PBS MULAI 2014

UPSR 60:40 MULAI 2016

Page 52: Pentaksiran Pusat

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LPgaris panduan daripada LP

DilaksanakaDilaksanakann oleh LP oleh LP

Dilaksanakan Dilaksanakan sepenuhnya sepenuhnya oleh sekolaholeh sekolah

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MP Teras & Elektif

40%

PAJSK

UJIAN PSIKOMETRIK

60%

PENTAKSIRAN PUSAT

MP Teras & Elektif

PEPERIKSAAN PUSAT

BMBI

MatematikSainsBC/BT

UJIAN APTITUD

Page 53: Pentaksiran Pusat
Page 54: Pentaksiran Pusat

4.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS4.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS

KomponenJadual

PelaksanaanInstrumen Pentadbiran Penskoran Pelaporan

PS Sepanjang tahun persekolahan

Instrumen pentaksiran disediakan oleh guru mata pelajaran berdasarkan DSP yang dikeluarkan oleh LP

• JK PBS Sekolah• Guru mata pelajaran

• Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan DSP

Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS

PP Jadual dikeluarkan oleh LP

Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP

• JK PBS Sekolah• Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan rubrik

Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS

PAJSK Sepanjang tahun persekolahan

Instrumen pentaksiran (senarai semak) disediakan oleh LP

• JK PBS Sekolah• Guru

Guru berdasarkan kriteria yang disediakan

Laporan Deskriptif janaan sistem PAJSK

PPsi Mengikut keperluan

Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP

• JK PBS Sekolah• Guru kelas• Kaunselor

LP Laporan Deskriptif janaan sistem yang dibangunkan LP

Page 55: Pentaksiran Pusat

5.0 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT5.0 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT

5.1 JJHJJ

5.1 SEKOLAH MENENGAH RENDAH5.2 PELAPORAN PSMR5.3 KAEDAH PELAPORAN5.4 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM)

BAHAGIAN HADAPAN5.5 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM)

BAHAGIAN BELAKANG5.6 CONTOH TRANSKRIP PSMR5.7 PENGIRAAN BAND TERKUMPUL5.8 PENGIRAAN KOD (PP)5.9 PENGIRAAN PRESTASI KESELURUHAN5.10 MATRIK PENCAPAIAN KESELURUHAN5.11 SEKOLAH RENDAH

Page 56: Pentaksiran Pusat

Pelaporan PSMR (Pelaporan Standard Sekolah Menengah) menerangkan prestasi murid bagi Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat dan PAJSK.

Pelaporan PSMR melaporkan prestasi untuk setiap mata pelajaran dan PAJSK.

PSMR dikeluarkan setiap tahun bagi setiap murid pada akhir Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3

5.1 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT SEKOLAH MENENGAH

Page 57: Pentaksiran Pusat

5.2 PELAPORAN PSMR

Pelaporan mengikut tingkatan pada setiap tahunPelaporan kumulatif di akhir tingkatan tiga

Justifikasi:Dapat melihat perkembangan murid pada setiap tahunDapat melaporkan pencapaian keseluruhan murid pada akhir tingkatan 3

Page 58: Pentaksiran Pusat

5.3 KAEDAH PELAPORAN

PS, PP dan PAJSK dilapor dalam satu transkrip dan Ppsi dilapor dalam transkrip berasingan

1. Pelaporan digunakan oleh pihak berkepentingan (stake holder) untuk keperluan yang berbeza.

2. Pelaporan Ppsi tertakluk kepada hak peribadi.

Page 59: Pentaksiran Pusat

Empat mata pelajaran teras

Digabung dengan peperiksaan pusat

Dalam gred dan pelaporan deskriptif

Nisbah 60:40 dinyatakan jelas

Page 60: Pentaksiran Pusat