grile afpb

Download GRILE AFPB

Post on 24-Nov-2015

64 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GRILE AFPB SNSPA AN II

TRANSCRIPT

1

1. Aparitia finantelor a fost generata de :

C) aparitia claselor sociale

2. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare NU este falsa?:

B) reprezinta un transfer valoric de resurse sau de putere de cumparare

3. Conceptia interventionista este specifica:

A) Statului de providenta

4. Motivatia obiectiva a aparitiei si mentinerii finantelor publice in economiile contemporane este data de urmatorii factori conditionali:

B) manifestarea relatiilor banesti care fac posibile formarea si repartizarea resurselor statului in forma baneasca , precum si existenta statului

5. Finantele publice prezinta urmatoarele trasaturi:

D) 2. asigura formarea si repartizarea in forma baneasca a resurselor statului

5. satisfac nevoile colective ale tarii.

6. Care din aspectele de mai jos sunt specifice finantelor clasice?

E) 1. servesc statul consumator

3. studiaza gospodaria si economia financiara a statului

4. insista asupra aspectelor teoretice ale finantelor

7. Care din aspectele de mai jos sunt specifice finantelor moderne ?

A) 2. statul trebuie sa fie unul al bunastarii

3. apartin perioadei neocapitaliste

5. se afirma tot mai mult in conceptia interventionista.

8. Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte?

B) 3. Relatiile financiare sunt relatii banesti ce determina un transfer de putere de cumparare

5. Majoritatea resurselor financiare sunt mobilizate la fondurile publice cu titlu definitiv si fara contraprestatie.

9. Cuvantul finante a avut sensul de :

C) 1. plata in bani 2. venit al statului

3. intreg patrimoniu al statului

10. Relatiile financiare au anumite caracteristici. Care asociere a afirmatiilor de mai jos e adevarata?

B) 3. prin transferul de valoare are loc si un transfer de putere de cumparare

5. exprimarea in forma baneasca este o caracteristica de baza a relatiilor financiare

6. in cazul transferului financiar apar modificari in patrimoniul partenerilor

12. transferul de valoare se realizeaza intr-o anumita masura , in conditii de rambursabilitate

11. Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii numai finantelor in raport cu finantele private?

B) 2.luarea unor masuri in legatura cu moneda nationala

3.formarea resurselor financiare publice in principal prin masuri de constrangere luate de autoritatile publice si in proportii mai mici pe baze contractuale

4.gestiunea finantelor publice este supusa dreptului public

12. Contributia principala la constituirea fondurilor financiare publice o are :

B) produsul intern brut ( PIB)

13. Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare fata de functia de repartitie : C) mai larga, deoarece vizeaza , pe langa constituirea si repartizarea fondurilor din economie si modul de utilizare a resurselor

14. Distributia fondurilor financiare are drept beneficiari:

D) persoanele fizice si persoanele juridice

15. De la constituirea fondurilor publice sunt excluse :

E) niciunul dintre raspunsurile de mai sus

16. La formarea fondurilor necesare statului, pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale, participa:

C) atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiva , cat si cele din sfera social productiva , contributia individuala variind , ca marime , de la o categorie la alta

17. Consecinta aplicarii principiului depersonalizarii este aceea ca apar redistribuiri de resurse pe multiple planuri, si anume:

A) 1. intre sfera productiva si cea social-productiva

2. intre sectoare, ramuri si subramuri

3. intre unitati administrativ teritoriale , zone ale tarii si , in anumite conditii , pe plan international

4. intre stat si populatie

5. intre grupe ale populatiei si intre indivizi

18. Care din enumerarile de mai jos reflecta mijloace de infaptuire a menirii sociale a finantelor ?B) functia de control si functia de repartitie

19. Menirea sociala a finantelor se infaptuieste prin indeplinirea urmatoarelor functii:

C) de repartie si control

20. Controlul financiar NU se efectueaza :

D) se efectueaza in toate fazele de mai sus

21. Dimensiunea calitativa a rolului finantelor NU se refera la :

B) bunurile si utilitatile publice oferite de stat prin actiunile sale

22. Pentru combaterea riscurilor se constituie:

E) fonduri de asigurare

23. Frecventa si amploarea redistribuirilor de resurse prin intermediul fianntelor depinde de factori ca:

D) niciuna din varinatele de mai sus

24. Fondul bugetar se constituie din :

E) 1. impozite si taxe

4. ajutoare financiare nerambursabile

5. imprumuturi interne si externe

6. venituri nefiscale din administrarea sectorului public

25. Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte?

C) functia de control si cea de repartitie se influenteaza si completeaza reciproc

26. Functia de repartitie a finantelor se infaptuieste:

C) prin mobilizarea si repartizarea fondurilor

27. Relatiile de asigurare sunt considerate:

C) Relatii financiare propriu-zise

28. Care din urmatoarele fluxuri banesti nu pornesc de la stat catre diversi beneficiari?

D) impozitele platite de agentii economici

29. Dupa modelul de executie controlul poate fi

C) 2. Control direct

3. Control indirect

5. Control incrucisat

30. Relatiile de asigurari si protectie sociala intervin in formarea si repartizarea fondurilor destinate :

D) asigurarii materiale a persoanelor active si a familiilor lor pentru cazurile de pierdere temporara sau definitva, partiala sau totala a capacitatii de munca sau a locului de munca

31. Termenul de credit se refera la :

1. 2. Relatii care exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada determinata si este purtator de dobanda

32. In sfera mecanismului financiar cuprindem:ALEGE VARIANTA FALSA:

C) aparatul financiar

33. Parghiile financiare sunt:

C) metode economice de conducere indirecta a economiei

34. Deosebirile esentiale dintre finantele propriu zise si credit provin din :

B) caracterul diferitelor fonduri banesti care se constituie in economie , sursele de formare a fondurilor , obiectul si caracterul transferului realizat prin cele 2 relatii banesti

35. Ratiunea financiara a impozitelor priveste:

B) procurarea de venituri pentru finantarea cheluielilor publice

36. In sistemul financiar includem:

D) 4. fondurile financiare

5. fluxurile financiare

37. Trasaturile definitorii ale parghiilor financiare sunt :

D) 1. sunt incorporate in mecanismul de functionare a economiei

2. se caracterizeaza printr-o oarecare stabilitate , dar mai ales prin elasticitate si flexibilitate

3. sunt categorii valorice activizate de stat

4. au virtuti stimulatorii si forta coercitiva

5. au actiune conjugata si efecte complementare

6. sunt metode economice si nu administrativ birocratice

38. Fac parte din categoria parghiilor financiare utlizate de stat:

A) 1. subventiile

3. accizele

4. impozitul pe profit

6. taxele vamale

8. alocatiile

39. La nivel macroeconomic , indicatorii economico-financiari , ce reprezinta puncte de control pentru buna functionare a mecanismului financiar sunt:

ALEGE VARIANTA FALSA

D) volumul profitului la nivelul fiecarei unitati

40. Alegeti afirmatia INCORECTA:

2. mecanismul financiar nu dispune de capacitatea de autoreglare

41. In cadrul domeniilor de activitate a politici financiare nu includem:

3. domeniul de integrare a institutiilor de stat in cadrul agentilor economici privati

42. Pentru coordonarea politicii financiare cu politica valutara, monetara si de credit, Ministerul Finantelor Publice nu colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea:

E) reglementarilor din domeniul preturilor produselor si tarifelor serviciilor

43. Politicile contraciclice de echilibrare a bugetului folosesc drept parghii:

A) 1. Fondul de rezerva

3. Fondul de egalizare

6. amortizarea alternativa a datoriei publice

44. Functiile pe care le indeplineste impozitul in perioada contemporana sunt :E) toate variantele de mai sus

45. Categoriile valorice utilizate in procesul de contituire si repartizare a fondurilor de resurse financiare pot constitui parghii numai in masura in care :

E) 3. sunt utilizate , cu preponderenta , pentru alimentarea unui fond de resurse financiare

4. servesc pentru dirijarea catre beneficiari a resurselor banesti acumulate la unul sau mai multe fonduri fara sa indeplineasca o anumita misiune economica

6. de regula, nu se angreneaza organic in mecanismul de functionare a economiei

46. Politica financiara actioneaza nemijlocit :

B) in sfera repartitiei

47. Politica financiara , in raport cu politica economica a statului:

C) este un domeniu specific al politicii economice a statului

48. Politica financiara a statului in domeniul veniturilor nu cuprinde stabilirea :

C) destinatiei veniturilor

49. Politica promovata in domeniul cheltuielilor publice nu presupune:

B) sursele de finantare a acestora

50. Politica financiara reprezinta:

D) o parte integranta a politicii economice a statului

51. Do