grile licenta

Download grile licenta

Post on 08-Jul-2015

431 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>1. Obiectul studiului stiintei economice este: c) alocarea resurselor economice rare cu intrebuintari alternative 2. Impulsul tuturor activitatilor umane il constituie: d) nevoile umane 3. Problemele de baza ale economiei sunt: d) cemcat,cum si pentru cine producem 4. Alocarea resurselor in economie se refera intotdeauna la alocarea resurselor: b) rare,cu intrebuintari alternative 5. Costul de oportunitate al unei alegeri reprezinta: c)valoarea celei mai bune alternative pierdute d) pretul renuntarii la cea mai buna alternative 6. Combinatiile de productie aflate in interiorul frontierei posibilitatilor de productie semnifica: e)resursele sunt utilizate inefficient si/sau incomplete 7. Semnificatia unei combinatii de produse aflata pe frontier posibilitatilor de productie este : c)resursele sunt complet utilizate e)resursele sunt folosite efficient 8. Acel mod de organizare a activitatii economice prin care toate nevoile economice sunt satisfacute din productia propprie a agentului economic nefiind necesar schimbul economic reprezinta: a)economia naturala 9. Libertatea economica ,specializarea,schimbul si moneda caracterizeaza: d)economia de piata 10. Utilitatea totala va scadea atunci cand : b)utilitatea marginala este negative 11. Daca se consuma succesiv unitati din acelasi bun,intensitatea placerii pentru bunul respective: b)scade 12. Pe masura ce un individ decide sa consume tot mai mult dintr-un bun,pana la punctul de saturatie: e)utilitatea totala creste 13. Cand se consuma succesiv mai multe unitati din acelasi bun, utilitatea marginala este : c)descrescatoare 14. In punctul de saturatie(satietate): a)utilitatea toatala este maxima e)utilitatea marginala este zero 15. La baza stabilirii valorii de schimb se afla : b)utilitatea marginala 16. Curbele de indiferenta sunt: a)descrescatoare 17. Daca un consumator se deplaseaza de-a lungul aceleiasi curbe de indiferenta,sporul global de utilitate va fi: c)0 18. Rata marginala de substitutie(Rms) arata cu cate unitati se modifica cantitatea consumata dintrun bun atunci cand cantitatea consumata din bunul alternative se modifica cu o unitate,in sens contrar,asa incat utilitatea totala sa : c)nu se modifice 19. Dreapta bugetului consumatorului ne arata: b) combinatia dintre 2 bunuri X si Y pentru care este cheltuit intregul buget 20. Ecuatia dreptei bugetului este: a) B=px* X+py*Y</p> <p>21. Optimul consumatorului se realizeaza atunci cand: b)linia bugetului este tangenta la una dintre curbele de indiferenta 22. Optimul analitic al consumatorului este dat de formula: c)U^m indice x/ px= U^m indice y/py 23. Multiplicatorul Lagrange la consum indica: c)modificarea utilitatii totale la variatia bugetului 24. In cazul functiei cererii,intre cantitatea ceruta dintr-un bun si pretul acestuia exista urmatoarea legatura de cauzalitate: a)cantitatea ceruta este variabila dependent a iar pretul cea independent 25. Intre modificarea pretului si modificarea cantitatii cerute dintr-un bun exista o relatie: b)negative 26. Sunt factori care influenteaza cererea pentru un bun pe piata: d)modificarea preturilor altor bunuri(aflate in legatura cu cel vizat) e)numarul de cumparatori 27. Valoarea produsului global care revine unui factor de productie indiferent de contributia acestui factor la valoarea produsului global reprezinta: b) productivitatea medie 28. Productivitatea medie a capitalului se determina ca: c)produsul global care revine unei unitati a factorului capital ,ceteris paribus 29. Continutul bugetului producatorului suma monetara necesara asigurarii : a)factorilor de productie 30. Optimul producatorului se realizeaza atunci cand : a)linia bugetului este tangent la una din izocuante 31. Optimul analitic al producatorului este dat de formula: b)w^m indice k/pk=w^m indice L/pL 32. Magistrala productiei este curba care uneste punctele de optim ale producatorului la : d)preturi constante si buget variabil 33. Cand productia este zero ,este adevarata in general urmatoare relatie: d)CGT=CGF 34. Care dinre urmatoarele afirmatii sunt adevarate in general pe termen scurt: b)veniturile consumatorilor d)numarul de cumparatori 35. Nu reprezinta un factor al ofertei : b)veniturile consumatorilor d)numarul de cumparatori 36. Atunci cand piata unui bun economic se caracterizeaza prin existenta unui singur vanzator si a unui singur comparator,ea se numeste: d)piata de monopson bilateral 37. Daca pe piata unui bun exista un singur cumparator si un singur vanzator atunci aceasta piata este: e)monopson bilateral 38. In situatia monopsonului b)exista un singur comparator 39. Piata cu concurenta monopsonica se caracterizeaza prin : c)cumparatorul poate exercita o influenta asupra pretului fiind unul singur 40. Nu reprezinta trasatura a pietei cu concurenta de tip oligopol: a)multi ofertanti cu forta economica redusa c) putini cumparatori cu forta economica ridicata</p> <p>41. Piata caracterizata prin existent a numerosi cumparatori si cativa vanzatori se numeste: b)piata de oligopol 42. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o caracteristica a pietei cu concurenta pura si perfecta: d)fluiditatea perfecta a pistei 43. Se stie ca un consummator cumpara 2 bunuri,1 si 2, la preturile p1=1 si p2=2,cu un buget de 24 unitati monetare pe care il cheltuieste in intregime.Stiind ca functiile de utilitate marginala au forma U^x1 indice m=x2/2 si U^x2indice m = x1/2 este cantitatea achizitionata din bunul 1 iar x2 este cantitatea achizitionata din bunul 2,structura optima a consumului este: e)x1=6,x2=12 44. Un consummator are drept functii de utilitate marginala relatiile U^x1 indice m=57x2 ,respective U^x2 indicem=57x1,unde x1 este cantitatea achizitioanta din bunul I,iar nivelul bugetului sau este de 100 unitati monetare .stiind ca pretul bunului 2 este p2=1u.m ,iar al bunului 1 este p1=10 u.m,sa se determine nivelul de consum care maximizeaza utilitatea corespunzatoare bugetului alocat: c) x1=5,x2=50 45.Se stie ca un consumator cumapra 2 bunuri x si y la preturile respective px=5 u.m sip y=10 u.m,cu un buget de 200 unitati monetare pe care il cheltuieste in intregime.stiind ca functiile de utilitate marginala au forma U^x indice m=24y si U^y indice m=24x,calculate care este structura optima a consumului d)x=20,y=200 46. Se stie ca un consummator cumpara 2 bunuri ,1 si 2,la preturile respective p1=3 u.m si p2=2 u.m,cu un buget de 60 unitati monetare pe care il cheltuieste in itnregime.Stiind ca functia de utilitate are forma U(x1,x2)=x1*x2/4, unde x1 este cantitatea achizitioanta din bunul 1 iar x2 este cantitatea achizitionata din bunul 2 ,sa se determine nivelul de consum care maximizeaza utilitatea corespunzatoare bugetului alocat c)x1=10,x2=15 47. Stiind ca functia de utilitate a unui consummator este U(x1,x2)=3*x1*x2 unde x1 este cantitaea achizitionata din bunul 1 iar x2 este cantitatea achizitionata din bunul 2,bugetul consumatorului este de 24 de unitati monetare iar pretul bunului 2 este p2=2 u.m,sa se determine pretul bunului 1 in situatia in care echilibrul consumatorului se produce pentru o utilitate totala de 72 unitati. a)p1=3 48. Sa se calculeze coeficientul de elasticitate al cererii in functie de prt stiind ca pretul bunului a crescut de la 80 u.m la 110 u.m in decursul unei perioade ,iar cantitatea ceruta a crescut cu 150% fata de nivelul initial de 5000 unitati de produs a)Ec=-4 49. Se stie ca pretul unui bun este de 40 u.m iar la acest nivel cantitatea ceruta este de 100 unitati de produs.Care va fi cantitatea ceruta daca pretul pentru acest produs creste la 50 u.m,iar coeficientul de elasticitate al cererii in functie de prt este 2? c)qD^1=50 50. Sa se calculeze cantitatea ceruta in prezent ,stiind ca la un pret de 10 u.m cantitatea ceruta era de 300 buc,iar pretul a crescut cu 20% ,coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret fiind 1 : e)qD^1=240 51. Pretul unui bun creste cu 25% ,iar cantitatea ceruta creste cu 27% .Sa se calculeze coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret. b) Ec=1,08 52. Pretul unui bun se reduce cu 25% iar cantitatea ceruta creste cu 27% .Sa se calculeze coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret. b)Ec=1,08</p> <p>53. Pretul uni bun se reduce cu 15%,iar cantitatea ceruta se reduce cu 10 %.Sa se calculeze coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret d)Ec=-0,0667 54. Daca productia unei firme creste cu 25% atunci costul fix mediu e)scade cu 20 % 55. Volumul productiei unei firme cu 125 angajati este de 250 unitati de produs.Cati angajati trebuie sa mai angajeze firma pentru a-si dubla productia in conditiile cresterii productivitatii medii a muncii cu 25%? c)delta L=75 56. Volumul productiei unei firme cu 1000 angajati este de 6000 unitati de produs.Cati angajati trebuie sa mai angajeze firma pentru a-si spori productia cu 50 % in conditiile unei productivitati marginale a muncii de 50 ? b)delta L=60 57. In momentul t0 productivitatea medie a muncii este 2000.Cantitatea produsa creste cu 50% ,in timp ce numarul angajatilor creste cu 25%.Sa se calculeze productivitatea marginala a muncii c)W^m indice L=4000 58. Productia zilnica a unei firme este de 400 bucati, iar productivitatea medie a muncii este de 10 buc./ lucrator. Daca firma doreste sa sporeasca productia la 600 bucati zilnic, care va fi productivitatea marginala a muncii in conditiile in care productivitatea medie a muncii ramane constanta? m a) W L=10; 59. Productivitatea medie a capitalului unei firme este de 100 unitati de productie pe unitatea de capital. Daca in perioada urmatoare productia creste cu 20%, iar volumul capitalului creste cu 10%, calculati productivitatea marginala a capitalului. e) WmK=200. 60. Sa se determine costul variabil mediu stiind ca productia obtinuta este 50 bucati si costul variabil global este 500 u.m.: d) 10 u.m 61. Stiind ca productia obtinuta de o intreprindere este 100 bucati, iar costul fix global este 8000 u.m., costul fix mediu este: b) 80 u.m 62. La nivel de firma, costul fix este 2000 u.m., iar costul fix mediu este 40 u.m.. Care este productia obtinuta? a) 50 buc 63. Fie functia costului total de forma: CT=3*q^3-12*q^2+8*q. Nivelul productiei pentru care costul mediu total este minim: e) q=2 64. Fie functia costului total de forma: CT = 5 q3 - 30 q2 + 21 q. Nivelul productiei pentru care costul mediu total este minim: c) q=3 65. Pe piata unui bun cererea si oferta sunt date de qD = 1000-150 p ; qs = 100 + 75 p ;unde cu qD s-a notat cantitatea ceruta, cu s s-a notat cantitatea oferita iar cu p s-a notat pretul. Daca se impune un pret de 5 u.m., atunci pe piata bunului respectiv apare: d) un exces de oferta de 225 unitati</p> <p>q</p> <p>66. Fie o piata caracterizata de urmatoarele functii liniare ale cererji si ofertei: qD=75-5* p ;</p> <p>qs=3 * p +11 unde cu qD s-a notat cantitatea ceruta, cu qs s-a notat cantitatea oferita iar cu p s-anotat pretul. Sa se determine care este pretul de echilibru si care este cantitatea de echilibru pe piata: b) pe=8, q0=35i 67. Un agent economic cheltuieste in total 2500 unitati de produs pentru a obtine 1000 unitati de produs din din bunul x . Daca pretul de vanzare al produselor este de 3u.m./u.p., sa se calculeze profitul. d) 500 u.m 68. Pretul unitar la bunurile pe care le vinde o firma este de 100 u.m./buc., costurile fixe sunt de 50000 u.m., iar costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 30 u.m.. Sa se calculeze cantitatea vanduta stiind ca profitul total obtinut este 20000 u.m.. a)1000 buc 69. La nivel de firma, costul fix este 2000 u.m., costul variabil mediu este 150 u.m., iar pretul de vanzare al bunului este 200 u.m.. Care este productia pentru care veniturile obtinute din vanzari egalizeaza costul total al firmei? b) 40 buc 70. Care este cantitatea de produse ce asigura realizarea un profit anual de 36000 u.m., cu un cost fix global de 100000 u.m. si un cost variabil mediu de 150 u.m. pe produs, la un pret unitar de 250 u.m.? e) 1360 buc</p> <p>1. Cand PNB-ul unei tari este mai mare decat PIB-ul creat pe teritoriul sau,inseamna ca la nivelul tarii respective: d) soldul veniturilor factorilor in raport cu strainatatea este pozitiv 2. Potrivit teoriei keynesiene,principalul factor de care depinde consumul este : c) venitul curent 3. Raportul intre PIB nominal si PIB real exprima: b)dinamica preturilor bunurilor finale 4. Decalajul recesionist al venitului national apare atunci cand: b) venitul national realizat este mai mic decat venitul national potential 5. Una din afirmatiile de mai jos este falsa: c) PIB include si consumul intermediar ,dar fara amortizarea capitalului fix 6. Prin inmultirea deflatorului PIB cu PIB real se obtine marimea: c) PIB-ul nominal 7. Potrivit identitatii contabile de baza la nivel macroeconomic, daca in sectorul privat economiile sunt mai mari decat investitiile: d)sectorul privat economiseste net; 8. La o oferta agregata data, daca cererea agregata creste fata de nivelul de echilibru, iar productia totala este sub potentialul real al economiei, atunci: a) venitul national real va spori spre nivelul potential 9. Pentru o tara, un surplus de cont curent antreneaza: b) fluxuri nete de capital spre exterior 10. In cazul unui deficit de cont curent pentru o tara: Moneda proprie tinde sa se deprecieza 11. Potrivit teoriei ciclului de viata: c)consumatorul va alege alternativa unui consum relativ constant pe toata durata vietii; 12. Principiul acceleratorului actioneaza in economie cand: d) capacitatile de productie existente sunt folosite integral 13. In viziunea dezvoltarii durabile: c) compatibilizarea mediului creat de om cu mediul natural este problema de baza pe termen lung 14. Curba Phillips, in varianta sa initiala, evidentia o relatie logica intre: c) rata somajului si inversul dinamicii salariilor nominale 15. PIB-ul real al unei tari in anul de baza a fost de 3500 mld u.m.; PIB-ul sau nominal in anul curent este de 5000 mld. u.m. Cunoscand ca in perioada respectiva deflatorul PIB a fost de 3,15 , indicele PIB real a fost de: d) 45,35% 16. Daca inclinatia marginala spre consum este de 0,8 si daca: c) investitiile sporesc cu 3 unitati, venitul va Spori cu 15 unitati 17. Selectati afirmatiile adevarate cu privire la inclinatia marginala spre consum: b) c=delta C/delta VD 18. La o rata a somajului de 10%, o populatie totala de 30 milioane, o populatie neocupata de 10 milioane si o populatie ocupata de 8 milioane, numarul somerilor este de: d) 1,8 milioane 19. Care este cresterea venitului disponibil rezultata dintr-un spor investitional de 5250 mid. u.m., stiind ca inclinatia marginala spre consum a fost de 0,80?: d)26.250 mld u.m</p> <p>20. Intr-o economie, cererea agregata reprezinta 100.000 mid. u.m. Cunoscand ca ponderea consumului privat, a investitiilor si a consumului public in cererea agregata sunt de 60%, 15% si 10%, iar exporturile reprezinta 20.000 mid. u.m., exportul net are valoarea: c) 15.000mld u.m 21. Reducerea cotei de rezerva obligatorie a bancilor are drept rezultat: d)cresterea ofertei de moneda 22. Potrivit Legii lui Okun: c) e...</p>