grile obligatii

Download grile obligatii

Post on 30-Dec-2015

85 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

drept

TRANSCRIPT

1. In cazul stipulatiei pentru altul, daca promitentul nu-si executa obligatiile:

A. stipulantul poate obliga pe promitent sa-si execute obligatiile fata de el.

B. stipulantul poate obliga pe promitent sa-si execute obligatiile fata de terta persoana beneficiara.

C. stipulantul poate cere daune-interese, daca probeaza producerea in patrimoniul tertului a unui prejudiciu datorat neexecutarii obligatiilor catre tert.

2. Dreptul nascut din contractul in folosul unei terte persoane:

A. apartine stipulantului.

B. apartine tertului beneficiar.

C. se naste direct si mijlocit in patrimoniul tertului beneficiar.

3. In cazul stipulatiei pentru altul tertul beneficiar dobandeste dreptul din momentul:

A. incheierii contractului intre stipulant si promitent.

B. in care tertul a acceptat dreptul stipulat in folosul sau.

C. in care promitentul executa obligatia fata de tert.

4. In cazul stipulatiei pentru altul:

A. tertul beneficiar intra in concurs cu creditorii stipulantului pentru satisfacerea dreptului stipulat in folosul sau;

B. tertul beneficiar are actiune directa impotriva promitentului pentru satisfacerea dreptului sau;

C. daca tertul beneficiar a decedat inainte de a accepta dreptul, acesta, cat si actiunile insotitoare, se transmit mostenitorilor tertului.

5. Constituie forme ale simulatiei:

A. contractull fictiv;

B. conventia porte-fort;

C. contractul prin interpunere de persoane..

6. In cazul stipulatiei pentru altul, daca tertul beneficiar renunta la drept, in lipsa unor prevederi contractuale, dupa imprejurari:

A. dreptul poate profita numai stipulantului;

B. dreptul poate profita promitentului;

C. dreptul poate fi executat in folosul altui tert.

7. Stipulatia pentru altul creeaza raporturi:

A. intre stipulant si promitent.

B. intre stipulant si tert.

C. intre promitent si tert.

8. Constituie exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului:

A. invocarea contractului de catre un tert, in cadrul unei actiuni directe;

B. simulatia;

C. stipulatia pentru altul.

9. Terti, in materia simulatiei sunt:

A. succesorii universali si titlu universal;

B. creditorii chirografari;

C. succesorii cu titlu particular.

10. Pentru a se putea invoca exceptia de neexecutare a contractului trebuie indeplinite si conditiile:

A. obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract

B. neexecutarea sa nu se datoreze unei fapte savarsite de partea care invoca neexecutarea;

C. punerea in intarziere.

11. Constituie pact comisoriu de gradul III urmatoarea clauza inserata intr-un contract:

A. pe data neexecutarii culpabile, contractul este rezolvit de drept;

B. in caz de neexecutare, contractul se desfiinteaza fara punerea in intarziere a debitorului si fara alte formalitati;

C. in caz de neexecutare, contractantul este indreptatit sa considere contractul ca fiind desfiintat.

12. Constituie pact comisoriu de gradul II urmatoarea clauza inserata intr-un contract:

A. pe data neexecutarii culpabile, contractul este rezolvit de drept;

B. in caz de neexecutare, contractul se desfiinteaza fara punerea in intarziere a debitorului si fara alte formalitati;

C. in caz de neexecutare, contractantul este indreptatit sa considere contractul ca fiind desfiintat.

13. In cazul contractelor translative de proprietate, riscul este suportat de:

A. debitorul obligatiei imposibil de executat;

B. dobanditorul bunului ce are calitatea de proprietar;

C. transmitatorul lucrului, daca proprietatea se transmisese si el fusese pus in intarziere cu privire la executarea obligatiei de predare.

14. Daca transmiterea proprietatii este afectata de o conditie suspensiva, riscul contractului este suportat de:

A. proprietarul sub conditie suspensiva, cu privire la starea bunului si la reducerea proportionala din pret, daca bunul a pierit fortuit, dar numai in parte, inainte de indeplinirea conditiei;

B. proprietarul sub conditie rezolutorie, cu privire la reducerea proportionala din pret, daca bunul s-a deteriorat, in parte, din culpa sa, iar cumparatorul nu a solicitat desfiintarea contractului;

C. cumparatorul, in cazul in care bunul a pierit, in intregul sau, fara o culpa a vanzatorului.

15. In cazul contractului incheiat prin telefon, locul incheierii contractului este acela:

A. unde se afla ofertantul;

B. unde se afla acceptantul;

C. locul unde are sediul principal operatorul de telefonie.

16. In sistemul de drept romanesc, in materia contractelor:

A. prioritara este vointa interna a partilor;

B. prioritara este vointa externa, exteriorizata, a partilor;

C. clauzele obisnuite trebuie expres stipulate, altfel raman fara eficienta juridica.*

17. Intr-un contract clauzele indoielnice se pot interpreta:

A. in sensul care reiese din natura contractului;

B. in intelesul in care ele pot produce un efect;

C. in defavoarea celui care s-a obligat.

18. Intr-un contract:

A. oricat de generali ar fi termenii intrebuintati de parti, obiectul contractului se reduce numai la lucrurile la care se pare ca partile si-au propus a contracta;

B. cand partile au apelat la un exemplu, pentru a explica intelesul unor clauze, nu trebuie sa se reduca intinderea obligatiei la cuprinsul exemplului dat;

C. partea interesata poate dovedi ca vointa reala este alta decat cea exteriorizata prin cuvinte, dar aceasta proba se poate face numai cu elemente intrinseci contractului.

19. Este permisa denuntarea unilaterala a contractului in cazul:

A. contractului de inchiriere fara termen;

B. contractului de mandat ori de depozit

C. contractului de donatie, cand s-a prevazut expres in contract posibilitatea denuntarii unilaterale.

20. Daca o terta persoana incalca dreptul unei parti, derivand dintr-un contract, raspunderea ei va fi:

A. contractuala;

B. extracontractuala

C. penala.

21. Creditorii chirografari:

A. pot exercita toate drepturile si actiunile debitorului lor, in nume propriu, afara de acelea care sunt exclusiv personale debitorului;

B. pot, in numele lor personal, sa atace actele viclene, facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor;

C. pot introduce actiuune in dovedirea simulatiei unui act incheiat de debitorul lor.

22. Actiunea in declararea simulatiei:

A. este imprescriptibila

B. poate fi invocata de parti, ele putand dovedi simulatia cu orice mijloc de proba indiferent de valoarea actului;

C. poate fi invocata de tertii interesati, ei putand dovedi existenta contractului secret prin orice mijoc de proba.

23. Rezolutiunea;

A. produce efecte ex nunc

B. produce efecte ex tunc

C. priveste contractele unilaterale cu executare uno ictu.

24. In cazul rezolutiunii judiciare:

A. punerea in intarziere a debitorului nu este obligatorie in toate cazurile

B. instanta are posibilitatea sa acorde debitorului un termen de gratie pentru ca acesta sa-si execute obligatia

C. neexecutarea obligatiilor de catre una dintre partile contractului poate sa fie fortuita.

25. Existenta unor pacte comisorii intr-un contract sinalagmatic cu executare uno ictu:

A. nu mai determina necesitatea interventiei instantei judecatoresti, cu exceptia pactului comisoriu de grad I

B. poate fi invocata de debitorul care nu si-a executat obligatia, daca pactul comisoriu este de ultimul grad

C. inlatura posibilitatea creditorului care si-a executat sau se declara gata sa-si execute obligatiile, de a cere executarea silita

26. In cazul pactului comisoriu de gradul al II-lea:

A. instanta nu poate acorda termen de gratie.

B. instanta are posibilitatea sa aprecieze asupra oportunitatii pronuntarii rezolutiunii

C. instanta poate sa constate ca rezolutiunea nu a avut loc.

27. Rolul instantei judecatoresti este redus doar la constatarea punerii in intarziere a debitorului si drept urmare, rezolutiunea contractului, cand in contract este inserat un pact comisoriu de gradul:

A. I sau II

B. III

C. IV

28. Constituie conditii pentru admisibilitatea rezolutiunii judiciare:

A. una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile ce-i revin;

B. neexecutarea sa se fi datorat unui caz fortuit;

C. debtorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere, in conditiile prevazute de lege.

29. Instanta nu pronunta rezolutiunea unui contract:

A. cand debitorul isi executa obligatia in recurs;

B. cand debitorul isi executa obligatia in termen de 10 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii prin care se constata indeplinite conditiile rezolutiunii;

C. cand neexecutarea obligatiilor de catre debitor nu este imputabila acestuia.

30. Reprezinta contract juridic unilateral:

A. actul juridic civil care reprezinta manifestarea de vointa a unei singure persoane.

B. actul juridic civil care reprezinta vointa concordanta a doua persoane dintre care una se obliga;

C. purga.

31. Persoanele fizice A si B se obliga catre persoanele fizice C si D sa le efectueze o lucrare fara ca acesta din urma, adica C si D, sa se oblige in vreun fel fata de A si B, au valoare de adevar afirmatiile:

A. intre parti s-a incheiat un contract sinalagmatic

B. intre parti s-a