grile resurse umane rezolvate din manualul de grile

Download Grile Resurse Umane Rezolvate Din Manualul de Grile

Post on 02-Oct-2015

532 views

Category:

Documents

82 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

grile resurse umane

TRANSCRIPT

Capitolul 1 CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE RESURSELOR UMANETeste grila 1.1.pag 8.1. Conceptul regasit in economia politica drept factorul primar, activ si determinant al productieidefineste locul si rolul omului in organizatie prin:a)personalul organizariei;b)capitalul intelectual;c) forta de munca;d)capitalul uman.2. Viziunea globalizatoare, tipica taylorismului prin care intreg personalul organizatiei este tratatnediferentiat iar ceea ce conteaza este capacitatea de a produce utilitati se reflecta in conceptul de:a)forta de munca;b)capitalul intelectual;c)personalul organizatiei;d) capitalul uman.3. Conceptul global care desemneaza totalitatea oamenilor angajati intro organizatie se refera la:a)forta de munca;b) capitalul intelectual;c)personalul organizatiei;d)capitalul uman.4. Capitalul ce consta din acumularile si fluxul de cunostinte de care dispune o organizatie se referala:a) forta de munca;b)capitalul organizatiei;c) resurse umane;d) personal.5. Capitalul alcatuit din urmatoarele trei componente: capital uman, capital social, capitalorganizational, se refera la:a)forta de munca;b) capitalul intelectual;c)resurse umane;d) personal.

6. Capitalul intelectual al organizatiei format ca rezultat al interactiunilor dintre actorii organizationali manageri si executanti marcat de amprenta culturala, sociala si economica a colectivitatiirespective defineste:a) forta de munca;b) capitalul uman;c) resurse umane;d) personalul organizatie7. Combinatia de inteligenta, aptitudini si experienta care ii confera organizatiei identitate se referala:a) forta de munca;b) capitalul uman;c) resursele umane;d) personalul organizatiei.8. Expresia vietii sociale care ia nastere in orice organizatie, reprezinta:a) capitalul organizational;b) resursele umane;c) forta de munca;d)capitalul social.9. Ansamblul institutionalizat de competente aflat in posesia unei organizatii, structurat si stocat inbaze de date, manuale, reguli, proceduri, se refera la:a) capitalul organizational;b) resurse umane;c) forta de munca;d) capitalul social.10. Resursa regenerabila, ca urmare a proceselor de educatie, invatare organizational, capabila sa sereproduca, din acest punct de vedere, pe scara nelimitata, reprezinta o trasatura a:a)capitalul organizational;b)resurselor umane;c) fortei de munca;d) personalul organizatiei.11. Resursa cu cel mai inalt grad de perisabilitate, reprezinta o trasatura a:a) capitalul uman;b) capital organizational;c)resurselor umane;d) forta de munca12. Resursa care se poate autobloca, introducand noi factori de risc si multiplicandui, reprezinta otrasatura a:a) capital organizational;b) resurse umane;c) capitalul uman;d) personalul organizatiei.13. Singura resursa creatoare de valoare adaugata, munca, in lipsa careia natura ramane nevalorizataiar capitalul, ca factor derivat, nu poate fi creat, reprezinta o trasatura a:a) capitalul intelectual;b) capitalul uman;c) resurselor umane;d) fortei de munca.14. Resursa creatoare ca urmare a abilitatii umane de a produce, inova, schimba mediul natural,social, economic, reprezinta o trasatura a:a) fortei de munca;b) capitalul uman;c) resurselor umane;d) personalului organizatiei.15. Resursa rara, de importanta strategica, recunoscuta astfel in abordarile recente alemanagementului centrat pe competente, reprezinta o trasatura a:a)capitalului uman;b) capitalului organizational;c) resurselor umane.d) fortei de munca;16. Resursa limitata cantitativ, dar inepuizabila din punct de vedere calitativ, reprezinta o trasatura a:a) fortei de munca;b) capitalului uman;c) resurselor umane;d) personalului organizatiei.17. Resursele umane privite prin perspectiva material utilitarista, cu accent pe aspectele cantitative,de gestionare a efectivului uman, la fel ca orice alt factor de productie, concentrata asupramodalitatilor de a dirija oamenii pentru a produce valoare adaugata, reprezinta varianta de abordarea resurselor umane:a)tehnicista;b)utilitarista;c) umanista;d) analitica,18. . Factorul uman, combinatia de inteligenta, aptitudini si experienta care ii confera organizatieiidentitatea, caracterizat prin mobilitate, defineste:a) capitalul intelectual;b) forta de munca;c) capitalul uman;d) capitalul social.19. Relatiile interumane din interiorul si din afara organizatiei care genereaza acumulariinformationale, fluxuri de cunostinte, constituite intrun capital relational care se adauga resurselorintangibile defineste :a)capitalul intelectual;b) capitalul uman;c) capitalul organizational;d) capitalul social.20. Acumularile si fluxurile de cunostinte de care dispune o organizatie ce pot fi considerate resurseintangibile si care, alaturi de resursele tangibile dau valoarea totala sau de piata a unei firme,desemneaza:a) capital uman;b) personalul organizatiei;c) capitalul intelectual;d) forta de munca.c)capitalul intelectual;21. Forta de munca, personalul, capitalul intelectual, capitalul uman, capitalul social si capitalulorganizational, reprezinta conceptii privind:a)resursa umana;b) resursa care se poate autobloca;c) personalul organizatiei;d) resursa creatoare de valoare adaugata.22. Rezultatul interactiunilor dintre actorii organizatiei care poarta amprenta culturala si economica acolectivitatii respective, se refera la:a) programul organizatiei;b) resursele umane ale organizatiei;c) personalul organizatiei;d) forta de munca.Capitolul 2. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE.2.2 Teste grila pag 15.1. Abordarea resurselor umane din perspectiva material utilitarista cu accent pe aspectelecantitative, de gestionare a efectivului uman, la fel ca orice alt factor de productie, concentrataasupra modalitatilor de a dirija oamenii pentru a produce valoare adaugata, reprezinta varianta:a)tehnicista;b) utilitarista;c) umanista;d) analitica.2. Abordarea resurselor umane bazata pe indelungata traditie capitalista in care lucratorul este privitca o marfa iar adoptarea managementului resurselor umane este impusa de intensificareacompetitiei care obliga actorii mediului concurential sa investeasca si in resursa umana definestevarianta:a) analitica;b) utilitarista;c) tehnicista;d) umanista3. Abordarea resurselor umane bazata pe scoala relatiilor umane, cu accent pe latura calitativa sipsihologica, oamenii fiind considerati active valoroase, sursa de avantaj competitiv generat deloialitate, competenta, performanta in munca, defineste varianta:a)utilitarista;b)umanista;c)tehnicista;d) comparativa.4. Studierea proceselor de planificare, recrutare, dezvoltare si utilizare optima a resurselor umane inbeneficiul organizatiei, al fiecarui individ si al comunitatii, in ansamblu, defineste managementulresurselor umane ca:a) proces;b) compartiment operational al structurii organizatorice;c) disciplina stiintifica;d) departament specializat.5. Compartimentele functionale in care se desfasoara activitatile specializate de asigurare, dezvoltaresi utilizare optima a capitalului intelectual al firmei defineste managementul resurselor umane ca:a) disciplina stiintifica;b) compartiment operational al structurii organizatorice;c) proces;d) departament specializat6. Ansamblul activitatilor prin care se asigura numarul structura si evolutia resurselor umane,utilizarea lor eficienta, potrivit obiectivelor individuale si organizationale defineste managementulresurselor umane ca:a) departament specializat;b) compartiment operational al structurii organizatorice;c) proces;d) disciplina stiintifica.7. Tratarea resursele umane intro maniera strategica, asigurand concordanta necesara dintrestrategia organizatiei, strategia afacerii sau a unitatii strategice de afaceri, reprezinta o trasatura a:a) gestiunii strategice a resurselor umane;b) abordarii actuale a managementului resurselor umane;c) Variante tehniciste a managementului resurselor umane;d) Variante umaniste a managementului resurselor umane.8. Abordarea resurselor umane intro maniera strategica, asigurand concordanta dintre strategiaorganizatiei, strategia afacerii sau a unitatii strategice de afaceri, reprezinta o trasatura a:a) gestiunii strategice a resurselor umane;b) abordari actuale MRU;c) variantei tehniciste a MRU.d) Variantei umaniste MRU.9. Resursele umane privite ca o sursa a avantajului competitiv, prin prisma abordarii strategice,reprezinta o trasatura a:a)abordarii actuale a managementului resurselor umane;b) gestiunii strategice a resurselor umane;c) variantei tehniciste a managementului resurselor umaned) ) variantei umaniste a managementului resurselor umane10. Asigurarea unei viziuni cuprinzatoare si coerente prin intermediul politicilor si practicilor legatede resursele umane, reprezinta o trasatura a:a) variantei tehniciste a managementului resurselor umane;b) Gestiunii strategice a resurselor umane;c) Abordarii actuale a managementului resurselor umane;d) variantei umaniste a managementului resurselor umanec) abordarii actuale a managementului resurselor umane;11. Desi politicile si strategiile de resurse umane sunt concepute de varful managerial, aplicarea lorrevine managementului de executie, aflat in relatie directa cu angajatii, reprezinta o trasatura a:a) Gestiunii strategice a resurselor umane;b) Variantei tehniciste MRU;c) Abordarii actuale a MRU;d) Variantei umaniste a MRU.b)abordarii actuale a MRU;12. Relatiile cu angajatii abordate intro maniera unitara angajatii si angajatorii au interese comune(si nu in maniera specii pluralista, respectiv, interesele angajatorilor si angajatilor sunt diferite si,chiar, contradictorii), reprezinta o trasatura a:a) abordarii clasice MRU;b) abordarii actuale MRU;c) variantei umaniste MRU;d) Variantei sistematice.13. Angajatii considerati capitalul uman al organizatiei capital care poate creste in valoare prininvestitii in invatarea organizationala, reprezinta o trasatura a:a) gestiunii strategice a resurselor umane;b) abordarii actuale MRU;c) variantei clasice Mru;d) Variantei hard MRU.b)abordarii actuale a MRU;14.Selectati varianta care exprima unul din scopurile specifice MRU