grafiœna priprava 2 priprava vsebin digitalnih medijev .design essentials for motion media...

Download GRAFIŒNA PRIPRAVA 2 Priprava vsebin digitalnih medijev .Design Essentials for Motion Media Artists

Post on 17-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

copyright 2005 | update software AG | 17.04.2017UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

GRAFINA PRIPRAVA 2

Priprava vsebin digitalnih medijev

Helena Gabrijeli Tomc, Univerza v Ljubljani, NTF, OT, KIGT

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

asovna kompozicija gibajoe grafike

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

asovna kompozicija gibajoe grafike

glejte predavanje o narativnosti, snemanju in manipulaciji s asom.

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Prostorska (slikovna) kompozicija gibajoe grafike

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Vrste prostora

primitivni (ploski) prostor

iluzionistini prostor (renesanni, tradicionalni)

moderni prostor

http://www.wikipaintings.org/en/paul-

cezanne/mont-sainte-victoire-3 http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/pollock/

Paul Cezanne: Mont Sainte-Victoire Pollock, Jackson Number 8

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Principi gibajoe grafike

http://www.youtube.com/watch?v=78ZczDMKC9A

kompozicija skozi koncepte uinkovita komunikacija

enotnost (unity)

ravnoteje

subjekt in ozadje

negativni prostor

velikost in razmerje

smer

kontrast

hierarhija

ponavljanje in variacije

http://www.youtube.com/watch?v=78ZczDMKC9A

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Enotnost: Gestalt teorija

gestalt: spontano, podzavestno iskanje povezav in odnosov ter urejanje elementov

Design Essentials for Motion Media

Artists (Anie Taylor)

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

konsistentnost pri uporabi grafinih elementov: barva, tekstura, svetlost, .... lega, orientacija, oddaljenost

konsistenca barv, vzorcev, subjektov, prostorska oddaljenost

The biggest little think, Jon Krasner (Motion

Graphic Design, Apllied Hystory)

Enotnost: Gestalt teorija

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Ravnoteje

primarna metoda za doseganje enotnosti

simetrino ravnoteje (radialno, kristalografino)

asimetrino ravnoteje (dinamika, igra z negativnim prostorom)

Jon Krasner (Motion Graphic Design, Apllied

History)

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Subjekt in ozadje

ozadje - slikovna ravnina vs. subjekt

http://www.youtube.com/watch?v=hBlNtzg1x3k

http://www.youtube.com/watch?v=hBlNtzg1x3k

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Negativni prostor

pozitivni prostor subjekt vs. negativni prostor ozadje

http://www.youtube.com/watch?v=KKsYDG6mBTs

Pure geometry, Romanowsky

http://www.youtube.com/watch?v=KKsYDG6mBTs

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Velikost, razmerje in robovi

velikst elementov, razmerje velikosti

robovi slikovne povrine

robovi, ki jih ustvarijo grafini elementi

Kinnetic typography: Weidemann (Motion Graphics)http://www.youtube.com/watch?v=PW4Nz4nCN5k

http://www.youtube.com/watch?v=PW4Nz4nCN5k

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Smer

OSCILLATE by Daniel Sierra

http://www.youtube.com/watch?v=upS3PEjQKNQ

http://www.youtube.com/watch?v=upS3PEjQKNQ

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Kontrast

razmerje velikosti

barva

oblika

povrina

bliina orientacija

Stephen Seeley motion design Reel (Jon Krasner, Motion Graphic Design, Apllied History)

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Hierarhija

http://vimeo.com/76925844

Tip Top (Assembly)

http://vimeo.com/76925844

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Ponavljanje in variacije

http://vimeo.com/80389028

Solea // Big Deal

prostorski ritem

slikovni ritem

http://vimeo.com/80389028

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Gradnja prostora

juxtaposition: postavljanje objektov na doloeno bliino za ustvarjanje novih pomenov

superimpozicija: postavljenaje objektov eden na drugega

http://vimeo.com/33402623

The Economy of Coca-Cola

http://vimeo.com/33402623

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Forme kontinuitete in nekontinuitete

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Forme kontinuitete

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Forme kontinuitete

prostorska kontinuiteta (doloanje konteksta, gibanje v planu, gibanje kamere)

grafina kontinuiteta (vizualne lastnosti linij, oblik, barv , tekstur)

asovna kontinuiteta

kontinuiteta akcije

Jon Krasner (Motion Graphic Design, Apllied History)

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Grafina kontinuiteta

grafina kontinuiteta (vizualne lastnosti linij, oblik, barv , tekstur)

Collector (Edeling Group), Jon Krasner (Motion Graphic Design, Apllied History)

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

asovna kontinuiteta

Paper City

http://motiongraphics.nu/experimental/paper-city/

http://motiongraphics.nu/experimental/paper-city/

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Forme nekontinuitete

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Forme nekontinuitete

narativne, nenarativne forme

grafina nekontinuiteta (vizualne lastnosti linij, oblik, barv , tekstur)

subjektivnost

prostorska nekontinuiteta

asovna nekontinuiteta

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Grafina nekontinuiteta

YV commercial, Nike (David Carson), Jon Krasner (Motion Graphic Design, Apllied History)http://www.youtube.com/watch?v=-cJtZgh50MA

http://www.youtube.com/watch?v=-cJtZgh50MA

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Prostorska nekontinuiteta

Sundance film

channel (Giant

Octopus), Jon

Krasner (Motion

Graphic Design,

Apllied History)

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

asovna nekonuiteta

http://motiongraphics.nu/advertising/curing/

Curing

http://motiongraphics.nu/advertising/curing/

GRAFINA PRIPRAVA 2

UL, NTF, OT, KIGT, Helena Gabrijeli Tomc

Naloga

28

produkcija

analiza forme, narativnosti in postavitve na sceno za en konni izdelek (analizirajte en konni izdelek po navodilih 1., 2 in 3. predavanja)