gotika arhitektura - engleska

9
GOTIKA ARHITEKTURA ENGLESKA (DAVOR SIFTAR PRODUCTION) Jedna od prvih zemalja koja prihvaća francuski gotički stil u 2 / 2 12. st. 1154. Henry II. postaje kraljem Engleske, koja vlada velikim zapadnim dijelom Francuske. Tijekom sljedećeg stoljeća Engleska gubi svoje francuske posjede, osim Calaisa. Dva su temelja gotike u Engleskoj: - normandijska arhitektura (masivni, čvrsti zidovi, galerije) - cistercitska arhitektura (pojava šiljatog luka, križno-rebrasti svod) Cisterciti su bili važan red za širenje gotike, a nosioci arhitektonskog razvoja bile su katedrale. KARAKTERISTIKE ENGLESKE GOTIKE: . - veoma izdužene crkve, naglašena horizontalnost - razvedenost tlocrta - dva transepta - nema klasičnog gotičkog deambulatorija s radijalnim kapelama - nosači su stanjeni, koristi se tamniji kamen - kulisno pročelje - nezavisno tijelo u više etaža - ravni završetak kora - 3 etažna elevacija: arkade (nema galerija), izbočeni pasažni triforij (mračan, zasjenjen), normanski prolaz s prozorima - crkve su na rubovima gradova DVA TIPA PRAVOKUTNOG KORA 2 / 2 12. st: a. Južna i zapadna Engleska: niski deambulatorij i prošireniji retrokor (Salisbury verzija). b. Sjeverna i istočna Engleska: ista visina svoda u cijeloj crkvi, bez nižeg deambulatorija. 3 GLAVNA PERIODA: . 1. EARLY ENGLISH 1170 – 1240. 1

Category:

Documents


24 download

DESCRIPTION

skripta

TRANSCRIPT

Page 1: Gotika Arhitektura - Engleska

GOTIKA ARHITEKTURAENGLESKA(DAVOR SIFTAR PRODUCTION)

Jedna od prvih zemalja koja prihvaća francuski gotički stil u 2/2 12. st.1154. Henry II. postaje kraljem Engleske, koja vlada velikim zapadnim dijelom Francuske. Tijekom sljedećeg stoljeća Engleska gubi svoje francuske posjede, osim Calaisa. Dva su temelja gotike u Engleskoj:- normandijska arhitektura (masivni, čvrsti zidovi, galerije)- cistercitska arhitektura (pojava šiljatog luka, križno-rebrasti svod)Cisterciti su bili važan red za širenje gotike, a nosioci arhitektonskog razvoja bile su katedrale.

KARAKTERISTIKE ENGLESKE GOTIKE: .

- veoma izdužene crkve, naglašena horizontalnost- razvedenost tlocrta- dva transepta- nema klasičnog gotičkog deambulatorija s radijalnim kapelama- nosači su stanjeni, koristi se tamniji kamen- kulisno pročelje - nezavisno tijelo u više etaža- ravni završetak kora- 3 etažna elevacija: arkade (nema galerija), izbočeni pasažni triforij (mračan, zasjenjen), normanski prolaz s prozorima- crkve su na rubovima gradova

DVA TIPA PRAVOKUTNOG KORA 2/2 12. st:

a. Južna i zapadna Engleska: niski deambulatorij i prošireniji retrokor (Salisbury verzija).b. Sjeverna i istočna Engleska: ista visina svoda u cijeloj crkvi, bez nižeg deambulatorija.

3 GLAVNA PERIODA: .

1. EARLY ENGLISH 1170 – 1240. - Canterbury - utjecaj St. Denisa, Sensa

2. DECORATED PERIOD 1240 – 1330. - geometrijski 1240 – 1289. - zakrivljeni 1280 – 1330. - početak rekonstrukcije Westminster opatije, utjecaj Reimsa

3. PERPENDICULAR PERIOD 1330 – 1530. - ovaj je period pod najmanjim utjecajem francuske gotike, iako ima korijene u rayonnant stilu

TUDOR STIL 1530 – 1600.

1. EARLY ENGLISH 1170 – 1240. .

1

Page 2: Gotika Arhitektura - Engleska

- južna škola - sjeverna škola - zapadna škola

JUŽNA ŠKOLAJednostavnost, 4 dijelni svodovi, jasno odvojeni dijelovi crkve prema liturgijskom značenju.

CANTERBURY KATEDRALA (kor: 1174 - 1184.)

Kor je najraniji primjer gotike u Engleskoj.1174. katedrala je izgorjela, pa je pozvan Francuz William (Guillamme) iz Sensa, koji gradi novu crkvu unutar starih zidova, produljenu prema istoku. Arhitekt donosi nove ideje:6 dijelni svod, svetište s deambulatorijem i kapelom, službe (tamni kamen, svijetla podloga), koje spaja s engleskim elementom:normanskim prolazom (unutarnji prolaz u prozorskoj zoni). 1178. pada sa skele i zamijenjuje ga WilliamEnglishman, koji je završio istočni dio: Trinity Chapel i Koronu, kružnu kapelu iznad deambulatorija.Crkva ima 3 broda, deambulatorij s kapelom, 2 transepta, 3 etažnu elevaciju i lepezastesvodove.

SALISBURY KATEDRALA (1220 – 1266.)

Prva katedrala engleske gotike, nastala kad i Amiens. Tipičan izduženi tlocrt, 3 broda, 2 transepta(zapadni na sredini, istočni je korski transept),pravokutno svetište, produženi kor i retrokor(produženi bočni brod u obliku pravokutnogdeambulatorija), toranj nad križištem, 3 etažna elevacija, 6 dijelni svod, uz crkvu senalazi klaustar.

2

Page 3: Gotika Arhitektura - Engleska

SJEVERNA ŠKOLA

LINCOLN KATEDRALA kor: 1192 – 1210.glavni brod: 1220 – 1240.

3 broda, 2 transepta, 3 etažna elevacija,6 dijelni svod, deambulatorij ima zasebnu kapelu.Kor - prvi tzv. "Anđeoski kor", ravnogzavršetka, primjer je Decorated Styla.

Tri invencije:1. dvoslojne slijepe arkade u bočnim brodovima.2. "Ludi svod" ili Y svod: nestaju dijagonalna rebra, ne sastaju se u jednom zaključnom kamenu, nego u 2 točke jednako udaljene od poprečnih lukova.

3. nad križištem prvi primjer zvjezdastog svoda u Europi.Bogata dekoracija: kapiteli i konzole ukrašeni

stiff leaf dekoracijom (lišće, cvijeće)

WHITBYBenediktinska opatijska crkva, danas u ruševinama.

YORK KATEDRALA (1234 – 1251.)

Visoki kopljasti prozori u sjevernom transeptu,

tzv. "pet sestara".

YORK

ZAPADNA ŠKOLA

WELLS KATEDRALA (1180 – 1240.)Vrhunac zapadne škole.3 broda, 2 transepta (zapadni je

3

Page 4: Gotika Arhitektura - Engleska

3 brodni), 3 etažna elevacija, 4 dijelni svod, križište drže tzv. "škare arkade", svežnjasti stubovi, iz crkvu je klaustar i Lady Chapel (poligonalna, stoji zasebnood klaustra).

GLASTOBURY OPATIJAJedna od nastarijih i najbogatijih opatija.

WORCHESTER KATEDRALA kor: 1224 – 1250.Tu se čuvaju ostaci anglosaksonskog biskupa Wulfstana.

WORCHESTER

2. DECORATED STYLE 1240 – 1330. .

S Westminsterskom opatijom počinje novi period gotičke arhitekture.Ovaj stil donosi novosti primarno u dekoraciji – dvije su varijante stila:

1. GEOMETRIJSKI STIL (Westminster), 1240 - 1280. veze s mrežištem francuske rayonnant faze2. ZAKRIVLJENI STIL (curvilinear style), 1280 - 1330. flowing tracery, ogee arch

WESTMINSTER OPATIJA (1245 - 1269.)Henry III. financirao gradnju.Najfrancuskija od svih engleskih gotičkih katedrala. 3 broda, 3 brodni transept, 3etažna elevacija francuskog stila (visoke arkade, plitak središnji dio, visoka prozorska zona), poligonalna apsida s deambulatorijem i radijalnim kapelama.Do tada nepoznati elementi u Engleskoj: - mrežište u galerijama- ogromne rozete na začeljima transepta- lebdeći kontraforiNajveći uzor je Reims, koji je krunidbena

4

Page 5: Gotika Arhitektura - Engleska

crkva francuskog kralja, kao što je to Westminster za engleske kraljeve.

KOR LINCOLN KATEDRALE

Kor je građen od 1256 - 1280.

produžen je prema istoku,

novi s ravnim završetkom ("anđeoski kor"),

sve površine prekrivene su reljefom.

EXETER KATEDRALA (1369.) Katedrala je relativno malih proporcija, ima jedan od najrazvijenijih lepezastih svodova u Engleskoj.Graditelj Thomas iz Witneya uvodi:ogee lukove (S linija) ilierne rib (horiz. rebro koje ne dotiče ni jedan nosač)

BRISTOL (1298 - 1332.)

Jedna od najoriginalnijih crkava engleske kasne

gotike, grobno mjesto obitelji Berkley.

5

Page 6: Gotika Arhitektura - Engleska

Dvoranska crkva (neobično za Englesku) nepoznatog autora.

Iznimno visoke i široke arkade glavnog broda.

WELLS K. / CHAPTER HOUSE (1290.) Poligonalna građevina na sjevernoj stranikatedrale. Izrazito dekorativan svod ("palm tree")

počiva na samo jednom središnjem stupcu.

ELY (1321 - 1345.)

3 broda, trobrodni transept, dugački ravno završeni kor, nad križištem oktogonalna kupola

3.

6

Page 7: Gotika Arhitektura - Engleska

PERPENDICULAR STYLE 1330 – 1530. .

Golemi ostakljeni zidovi se raščlanjuju u uske vertikalne trake.

KOR, GLOUCESTERKor se gradi od 1337 - 1360.Tu je najveći oslikani prozor u Engleskoj.

TUDOR STIL

KING'S COLLEGE CHAPEL (Cambridge, 1466 – 1515.)

Vrhunac srednjovjekovnog presvođenja, svod je kombinacija lepezastog i palm tree, iznad perpendikularnih panela.Zidovi kao da su svi od stakla, a pravizid je samo u donjem dijelu.

7