gotika arhitektura

Click here to load reader

Post on 21-Jun-2015

7.208 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. GOTIKAarhitektura

2. Gotika openito Doba kasnog srednjeg vijeka 12.;13; 14. st. (300 g) Ne javlja se svagdje istovremeno Zapoinje u Francuskoj - sredina 12. st sakralna arhitektura 14. st internacionalna (humanistika) gotika svjetovniji smjergotike iz kojeg se razvila renesansa Italija cvijetna gotika (prelaz te mjeanje s renesansom) Engleska traje skoro do 17. st panjolska mjea se s maurskom umjenou Arhitektura, skulptura, freske, vitraji, iluminirani rukopisi Narativnost glavna osobina gotike umjetnosti 3. Drutvene okolnosti Jedinstvena kraljevstva nema rascjepkanosti na grofovije ivojvodstva Razvoj gradova ire se, bolja prometna povezanost, sigurnije ceste Razvoj trgovine, obrta i novarstva To je omoguila sredinja kraljevska vlast kojoj su se plemii moralipokoriti Kraljevski slobodni gradovi plaaju porez samo kralju i ne ovise oplemiu na ijoj zemlji ive Razvijeni feudalizam Katedrale simboli grada i njegova napretka 4. Arhitektura Gradnja katedrali udruenja (bratovtine) zidara i graditelja graevinske i klesarske radionice i kole (str. 55, 56, 57) Tenja visini crkve su vie i vitkije od romanikih Veliki otvori rastvaranje zida staklenim povrinama vitraji Razvijeniji kontraforni sistem potpornjaci postaju gotovo nabitnijidio u gradnji katedrale, dobivaju velike razmjere te se esto grade nadva nivoa (letei kontrafori), skeletna konstrukcija zrakasta gotika Zakon jedinstva (ujedinjavanja) nema rascjepkanosti romanikogtlocrta, tei se stvaranju jedinstvenog prostora unutar graevine Krini i krino rebrasti svod, mreasti, zvjezdasti i lepezasti svod Vertikalna raslamba 5. Razlike romanike i gotike - arhitekturaRomanika zakon adicije Gotika zakon jedinstva 6. Razlike romanike i gotike - arhitekturaRomanika polukruni luk Gotika iljasti luk 7. Razlike romanike i gotike - arhitekturaRomanika ba vasti svod, Gotika krino-rebrasti svodkrino ba vasti svod 8. Razlike romanike i gotike - arhitekturaRomanika mali prozori Gotika rastvaranje velikih povrinazida 9. Razlike romanike i gotike - arhitekturaRomanika jednostavniGotika sloeni kontrafori nakontraforidvije razine (lete i) 10. Chartres, Francuska 11. Razlike gotikog i romanikog portala 12. Chartres, desni portal 13. Regionalizam - ItalijaDudevapalaa,Venecija 14. Regionalizam, NjemakaKatedrala uUlmu 15. Pojmovnik Zakon jedinstva/hallenkirche (dvoranska crkva) iljasti luk Krino-rebrasti svod Zaglavni kamen/ tjeme svoda Kontraforni sistem / letei kontrafori /skeletna konstrukcijazrakasta gotika Fijala Trimo Timpanon Arhivolt Regionalizam 16. Domai rad - Glouchesterhttp://www.sacred-destinations.com/england/gloucester-cathedral