gotika - pokračování

Download Gotika - pokračování

Post on 15-Jan-2016

51 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gotika - pokračování. České země, sochařství, malířství. Gotická architektura u nás. Do českých zemí přichází gotika ve druhé čtvrtině 13. století a to díky cisterciáckým mnichům z Burgundska - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Gotika - pokraovn

Gotika - pokraovnesk zem, sochastv, malstvGotick architektura u nsDo eskch zem pichz gotika ve druh tvrtin 13. stolet a to dky cistercickm mnichm z BurgundskaZprvu je architektura prost, teprve v obdob lucemburskm se dostvme do poped evropsk umleck tvorbyStavitelsk innost je u ns spojovna pedevm s vldou Karla IV.

Nejvznamnj osobnostiMaty z Arrasu francouzsk stavitel, kter byl zskn Karlem IV. pro stavbu chrmu sv. Vta. Zahjil rovn stavbu Karltejna.

Petr Parl a jeho hu celch 40 let pokraoval na dostavb chrmu sv. Vta, akoliv byl tmto kolem poven jako mladik a neznm architekt. Ve stavb pokraovali jeho synov. Jeho jmno je spjato i dalmi stavbami: Karltejn, Karlv most, katedrla sv. Barbory v Kutn hoe.

SochastvVtinou je vzno na architekturuSochy jsou stle pohybov strnul a schematick (podle schmatu, zjednoduen)

Nmtyjednoznan nboensk motivyMADONY P. Marie s Jekem

PIETY P. Marie s tlem mrtvho Krista

asem dochz ke zjemnn tve a mn se i postoj madon strnul pozice je nahrazovna ladnm esovitm prohnutm cel postavy hovome o tzv. krsnch madonch

Tzv. krsn sloh krsn madony

MalstvMal se pizpsobuje uritm schmatm stedovkuDruhy maleb fresky (malba do jet vlhk omtky), malby deskov, malby knin - iluminace

Nae gotick malstv mlo vysokou rove.Vtina umlc je anonymnch tzv. Misti a my je pojmenovvme dle msta uchovn jejich dla. Mistr vyebrodsk

Mistr tebosk

Mistr Theodorik

Madony v malstv