engleska revolucija

of 4 /4
ЕНГЛЕСКА ЕНГЛЕСКА РЕВОЛУЦИЈА РЕВОЛУЦИЈА

Upload: andjelan

Post on 31-Jul-2015

1.365 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Engleska revolucija

ЕНГЛЕСКА ЕНГЛЕСКА РЕВОЛУЦИЈАРЕВОЛУЦИЈА

Page 2: Engleska revolucija

- УЗРОК РЕВОЛУЦИЈЕ: апсолутизам краља УЗРОК РЕВОЛУЦИЈЕ: апсолутизам краља Чарлса Чарлса II (1625 – 1649.) (1625 – 1649.)

- Чарлс Чарлс I I дошао у сукоб са Шкотима, дошао у сукоб са Шкотима, Ирцима и са Парламентом.Ирцима и са Парламентом.

- Грађански рат између краљеве војске и Грађански рат између краљеве војске и војске Парламента.војске Парламента.

- Вођа војске Парламента Оливер Кромвел.Вођа војске Парламента Оливер Кромвел.

Page 3: Engleska revolucija

Краљ Чарлс Краљ Чарлс II Оливер Кромвел Кромвел

Page 4: Engleska revolucija

У грађанском рату од 1642 – 1649. победу однела У грађанском рату од 1642 – 1649. победу однела војска Парламента, краљ погубљен, проглашена војска Парламента, краљ погубљен, проглашена република.република.

Врховну власт у Енглеској вршио је Парламент.Врховну власт у Енглеској вршио је Парламент.

Године 1660. обновљена је монархија, на престо Године 1660. обновљена је монархија, на престо доведен краљ Чарлс доведен краљ Чарлс IIII. Краљ влда ограничено, . Краљ влда ограничено, контролише га Парламент.контролише га Парламент.

До краја 17. века Енглеска је потала највећа сила До краја 17. века Енглеска је потала највећа сила света захваљујући променама, изградњи јаке флоте света захваљујући променама, изградњи јаке флоте и освајању колонија.и освајању колонија.