epp vi 1st rating

Download EPP VI 1st Rating

Post on 16-Jul-2015

12.810 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EPP VIDate: ____________ I. Layunin: Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak Pagpapahalaga: Pagiging maayos

II. Paksang Aralin: Kahalagahan ng Maayos at Mabikas na Paggayak Sanggunian: Kagamitan: PELC - A 1.1.1 ph. 1 Agap at Sikap TX, ph. 6 Tsart, mga larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Pagpapakita ng mga gamit sa pagaayos ng sarili. Paano ginagamit ang mga ito? 2. Pagganyak Pagtawag sa mga batang may maayos na paggayak. Ano ang masasabi ninyo sa mga bata sa inyong harapan? Ano ang kapansin-pansin sa kanila? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan ng isang batang may maayos na gayak o kaanyuan at ang isa ay hindi. Alin sa dalawa ang inyong nais parisan? Bakit? 2. Pagsusuri/Pagtatalakay Anu-ano ang mga katangian ng Isang taong may maayos na kaanyuan? Anu-ano ang mga kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bakit mahalagang panatilihin ang pagiging maayos at mabikas na paggayak? 2. Paglalapat Kayo ay sasama sa field trip ng inyong paaralan, ano ang dapat ninyong isuot at bakit? IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na pangungusap ng Oo o Hindi. _____ 1. Nakadaragdag ba sa personaiidad ng isang tao ang maayos at mabikas na paggayak? _____ 2. Marami bang kaibigan ang isang batang may maayos at mabikas ang paggayak? _____ 3. Magaan ba ang pakiramdam ng Tsang taong maayos at mabikas ang gayak? V. Takdang-Aralin: Magbigay ng limang kahalagahan ng isang batang may mabikas at maayos na kaanyuan/gayak.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

EPP VIDate: ____________ I. Layunin: Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig Pagpapahalaga: Pagiging maayos sa sarili

II. Paksang Aralin: Mga Kailangan Upang Maging Maayos at Mabikas ang Tindig Sanggunian: Kagamitan: PELC - A 1.1.2 ph. 1 Agap at Sikap, ph. 9 Larawan ng batang maayos at mabikas ang tindig at isang batang di maayos ang bikas at tindig

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Ano ang mga kailangan upang magkaroon ng maayos at mabikas na pagganyak? 2, Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng isang batang maayos ang tindig at isang batang di maayos ang tindig. Ilarawan ang mga batang nasa larawan. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Tatawag ng mga bata sa harapan na may mabikas na tindig. Paano sila tumayo, umupo at lumakad? 2. Pagsusuri/Pagtatalakay Ano sa palagay ninyo ang mga bagay na kailangan o makakatulong upang mgaing maayos ang kanilang tindig? Ano ang ibig sabihin ng wastong tindig? Ng pagiging maayos sa sarili o kaanyuan? Paano ito gagawin o ipakikita? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Anu-ano ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig? 2. Paglalapat Ipakita sa wastong pagkilos ang mga sumusunod upang magkaroon ng wastong tindig. a. paglakad d. pagdampot ng mabigat na bagay b. pag-upo e. pagdampot ng maliit na bagay c. pagtayo IV. Pagtataya: Sumulat ng limang bagay na nararapat gawin upang maging maayos ang bikas at tindig? V. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng maayos at mabikas na tindig.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

EPP VIDate: ____________ I. Layunin: Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Pagpapahalaga: Pagiging maayos

II. Paksang Aralin: Maayos at Mabikas na Paggayak Sanggunian: Kagamitan: PELC - A 1.1.3 ph. 1 Agap at Sikap, ph. 6-9 Larawan ng mga taong may ibat ibang uri ng kasuotan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Anu-ano ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig? Bakit mahalagang magkaroon ng maayos at mabikas na tindig? 2. Pagganyak Gusto ba ninyong malaman ang mga damit na angkop sa lugar at okasyon na inyong pupuntahan? Bakit? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Ngayon ay humanda sa pagpapakita ng isang fashion show. Pumunta kayo sa inyong mga grupo at alamin sa inyong lider ang gagawin. Unang Grupo - yari ng damit para sa okasyon Pangalawang Grupo - kulay ng damit sa kulay ng kutis 2. Pagsusuri/Pagtatalakay Anu-ano ang mga tuntunin na dapat isaalang-alang sa pamimili ng kasuotang nababagay sa kanya? C. Pangwakas na Gawain 1 Paglalahat Paano mo matitiyak na maayos at mabikas ang inyong gayak? 2. Paglalapat Pagpapamalas ng isang bata ng pampormal na kasuotan. IV. Pagtataya: Sagutin ang pamantayan sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek (^) sa tapat ng kolum. Pamantayan Oo Paminsan minsan 1. Nababagay ang yari ng damit sa okasyon 2. Nababagay ang kulay ng damit sa kulay ng kutis 3. Tama ang lapat at sukat V. Takdang-Aralin: Laging magsuot ng maayos na angkop sa lugar at okasyon no pupuntahan.

Hindi

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

EPP VIDate: ____________ I. Layunin: Natatalakay ang pang-araw-araw no gawain sa pangangalaga ng kasuotan at kagamitan Pagpapahalaga: Pagiging maingat sa mga kasuotan at kagamitan

II. Paksang Aralin: Pang-araw-araw na Pangangalaga sa Kasuotan at Kagamitan Sanggunian: Kagamitan: PELC -A 1.2.1 ph. 1 Agap at Sikap, ph. 16-19 Tsart, plaskard

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Sabihin kung ang mga sumusunod ay kagamitan o kasuotan. abaniko sinturon alahas blusa pantalon relo T-shirt payong duster 2. Pagganyak Ano ang ginagawa ninyo sa inyong hinubad na damit upang maisuot na muli? Sa mga kagamitan upang magmukhang bago? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Tingnan/Masdan ang mga kasuotan at kagamitan sa ibabaw ng mesa na marumi, may punit, may butas at may tastas. Paano natin mapangangalagaan ang mga ito? Pagsulat sa pisara ng mga sagot ng bata. 2. Pagsusuri/Pagtatalakay Alin sa mga nakasulat sa pisara ang isinasagawa araw-araw at paminsan-minsan? Bakit kailangang isagawa ang wastong pangangalaga ng mga kasuotan at kagamitan arawaraw? Magbigay pa ng mga pang-araw-araw na gawain sa pangangalaga ng kasuotan at kagamitan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bakit dapat pangalagaan ang mga kasuotan at kagamitan araw-araw? 2. Paglalapat Paano mo pinangangalagaan ang inyong kasuotan at kagamitan arawaraw? IV. Pagtataya: Isulat kung anong pangangalaga sa kasuotan/kagamitan ang iyong magagawa sa mga sumusunod: 1. nasabit sa pako ang laylayan ng palda at natastas 2. nasunog sa plantsa ang iyong shorts

3. napasandal at naputikan ang iyong damit V. Takdang-Aralin: Gumawa ng plano sa pangangalaga ng kasuotan at kagamitan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

EPP VIDate: ____________ I. Layunin: Nakagagawa ng plano ng pang-araw-araw na gawain sa pangangalaga ng kasuotan at kagamitan Pagpapahalaga: Pagiging masinop sa sariling kasuotan at kagamitan

II. Paksang Aralin: Plano sa Pangangalaga ng Kasuotan at Kagamitan Sanggunian: Kagamitan: PELC - A 1.1.1 ph. 1 Agap at Sikap TX, ph. 6 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan ph, 11-13 Larawan ng iba't ibang gawain sa pangangalaga ng kasuotan at kagamitan, tsart

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Paghula sa ginagawang pantomina ng guro. naglalaba nanunulsi ng damit namamalantsa naghahanger ng damit, atbp. 2. Pagganyak Anu-ano ang mga dapat gawin upang mapangalagaang mabuti ang ating kasuotan at kagamitan arawaraw? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan/tsart ng mga gawain sa pangangalaga ng kasuotan Alin sa mga gawaing to ang isinasagawa mo araw-araw? 2. Pagsusuri/Pagtatalakay Paano mo gagawin ang pangangalaga ng kasuotan at kagamitan ng hindi malilimutan? Paggawa ng pangkalahatang plano na dapat sundin araw-araw ng bawat pangkat. Pag-uulat ng bawat pangkat C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bakit mahalagang mayroong plano sa pang-araw-araw na gawain sa pangangalaga ng kasuotan at kagamitan? 2. Paglalapat Gumawa ng pansariling plano sa pangangalaga ng kasuotan at kagamitan. IV. Pagtataya: Lagyan ng () ang araw kung kailang binabalak gawiang ang mga nakalistan

View more