character education iv 1st rating

of 43 /43
CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Naisasagawa ng palagian ang paghahanda ng pagkain sa malinis na paraan II. Paksang Aralin Kalinisan sa paghahanda ng pagkain B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan I.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan E.L.C. : EKAWP P.1 Kagamitan : tubig, sabon, kutsara, sandok at apron III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Anu-ano ang mga paraan upang magkaroon ng isang malusog na pangangatawan? Magiging malusog ka kaya kung malakas kang kumain ngunit marumi naman ang iyong kinakain? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang sabon, tubig, kutsara at iba pa. Saan ginagamit ang mga ito? 2. Ilahad ang Kuwento. Masipag at malinis na may bahay si aling Maria sinisiguro niyang handa at malinis ang kanilang tahanan lalo na ang hapag kainan. Hinuhugasan niya ang anumang gamit sa pagluluto. Resulta nito, malusog at hindi sakitin ang bawat miyembro ng pa nilya.Kakaiba si Aling Lita, hindi niya alintana ang alikabok sa kanilang tahanan. Bumibili rin siya ng lutong pagkain. Kung magluluto man, kaniya itong minamadali at halos hindi ma .lugasang mabuti ang mga gamit sa pagluluto. Pavat at sakitin ang mga anak nito. 3. Pagtalakay sa Kuwento a. Paghambingin si Alina Maria at Aling Lita gayundin ang kanilang mga anak. b. Bakit sakitin ang mga anak ni Aling Lita? c. Sino sa kanila ang dapat pamarisan? Bakit?

Author: annaliza-olan-ramos

Post on 30-Nov-2015

787 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lesson plan

TRANSCRIPT

Page 1: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Naisasagawa ng palagian ang paghahanda ng pagkain sa malinis na paraan

II. Paksang AralinKalinisan sa paghahanda ng pagkain

B.P. : KalusuganK.P. : KalinisanI.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusanE.L.C. : EKAWP P.1Kagamitan : tubig, sabon, kutsara, sandok at apron

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Anu-ano ang mga paraan upang magkaroon ng isang malusog na pangangatawan? Magiging malusog ka kaya kung malakas kang kumain ngunit marumi naman ang iyong kinakain?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakita ang sabon, tubig, kutsara at iba pa. Saan ginagamit ang mga ito?

2. Ilahad ang Kuwento.Masipag at malinis na may bahay si aling Maria sinisiguro niyang handa at malinis ang kanilang tahanan lalo na ang hapag kainan. Hinuhugasan niya ang anumang gamit sa pagluluto. Resulta nito, malusog at hindi sakitin ang bawat miyembro ng pa nilya.Kakaiba si Aling Lita, hindi niya alintana ang alikabok sa kanilang tahanan. Bumibili rin siya ng lutong pagkain. Kung magluluto man, kaniya itong minamadali at halos hindi ma .lugasang mabuti ang mga gamit sa pagluluto. Pavat at sakitin ang mga anak nito.

3. Pagtalakay sa Kuwentoa. Paghambingin si Alina Maria at Aling Lita gayundin ang kanilang mga anak.b. Bakit sakitin ang mga anak ni Aling Lita?c. Sino sa kanila ang dapat pamarisan? Bakit?

4. Paglalahat Papaano mo dapat ihanda ang pagkain?

5. Pagsasanaya. Hatiin ang klase sa apat.b. Hayaang umisip ang bawat pangkat kung paano nila ipakikita ang malinis na paraan ng

paghahanda ng pagkain.

IV. Pansariling Pagsusulit:Ilahad ang mga bagay/ pagkain tulad ng bayabas, mansanan, sinigwelas, mangkok, kutsara at

tubig na dala ng mga bata.Gawin ang mga bagay na ito ang wastong paghahanda ng pagkain.

Page 2: Character Education IV 1st Rating

V. Kasunduan:Sagutin ang mga sumusunod:1. Ano ang dapat tandaan upang maging malusog ang ating pangngatawan?2. Paano ka makakaiwan sa mga sakit tulad ng diarrhea, sakit sa atay at iba pa?

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 3: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Naghuhugas ng kamay bago humawak ng pagkain

II. Paksang AralinPaghuhugas ng Karnay Bago I lumawak ng Pagkain

B.P. : KalusuganK.P. : Kalinisan sa paghahand ng pagkainI.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusanE.L.C. : EKAWP p.2Kagamitan : Individual Health Inspection Chart

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Pagtitsek ng Individual Health Inspection Chart2. Talakayin isa-isa ang mga nilagyang tsek at ekis sa IHIC.

B. Panlinang na Gawain1. Ano-anong dapat gawin bago kumain?2. Ilahad ang kwento at talakayin.

Madalas na makipag-unahan sa pagkain si Benjie. Sumugod agad siya sa hapag kainan nang hindi naghuhugas ng kamay. Kapag tinatanong isya ng kanyang Nanay na sasagot siya na gumagamit naman ng kutsara tinidor._____ Tama ba ang ginagawa, ni Benjie? Bakit?_____ Dapat ba siyang tularan? Bakit?_____ Kung kapatid mo siya, ano ang ipapayo mo sa kanya? Bakit?

C. PaglalahatAno ang dapat gawin bago humawak ng pagkain? Bakit?

D. PaglalapatAno ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay bago humawak ng pagkain? Ipakita ang

wastong paraan ng paghuhugas ng kamay sa mga bata.

IV. Pansariling Pagsusulit:Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutanG papel. Ano ang dapat gawin bago

humawak ng pagkain?1. Ano ang dapat gawin bago humawak ng pagkain?

a. maghugas ng kamay c. maglarob. sumulat d. magbasa

2. Kailangan bang maghugas ng kamay bago kumain (gagamit ng kutsara) kahit gumamit ng kutsara't tinidor?a. oo c. minsanb. hindi d. pag may nakakakita

3. Paano mo huhugasan ang iyong mga kamay bago kumain?a. ilublob lang ang kamay sa isang tabong tubigb. banlawan lang ang kamayc. banlawan at sabunin at muling banlawan sa malinis na tubig.

Page 4: Character Education IV 1st Rating

V. Kasunduan:Ano ang dapat gawin sa hilaw na prutas/gulay bago kainin?

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 5: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Hinuhugasan ang hilaw na prutas / gulay bago kainin

II. Paksang AralinPaghuhugas ng Hilaw ng Prutas/Gulay Bago Kainin

B.P. : KalusuganK.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkainE.L.C. : EKAWP P.1Kagamitan : larawan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Ipaawit ang "Bahay Kubo".2. Ano anong gulay ang binanggit sa awit?

B. Panlinang na Gawain1. Ano ang kilala mong prUtas? Bago mo ito kainin, ano ang ginagawa mo sa prutas?

2. Ipabasa at talakayinNaMitas ng sinegwelas ang magkakaibigang Andy, Jetjet at Pot-pot. Habang namimitas

ng sinegwelas, kumakain na sina Any at Jet jet. Si Pot-pot ay inipon mun ang mga napitas na sinegwelas at inilagay sa isang supot. pagdating sa bahay, hinugasan niya itong mabuti at saka kinain._____ Sino ang tama ang ginawa? Bakit?_____ Dapat bang tularan si Pot-pot ay inipon muna ang mga napitas na sinegwelas at

inilagay sa isang supot. Pagdating sa bahay, hinugasan niya itong mabuti at saka kinain.

_____ Sino ang tama ang ginawa? Bakit?

3. Anu-anong gulay ang kinakain .ng hilaw?

4. Ano ang dapat gawin at tandaan sa mga gulay at prutas bago ito kainin?

C. Ano ang dapat gawin at tandaan sa mga gulay at prutas bago ito kainin?

D. PaglalapatAno ano ang mga pagkain na dapt hugasan bago kainin?Papaano huhugasan ang mga gulay na kinakaing hilaw tulad ng letsugas, karnatis at iba pa?

IV. Pansariling Pagsusulit:Piliin ang titik ng tamang sagot.1. Ano ang dapat gawin sa gulay/prutas bago kainin?

a. ilublob sa tubig c. hugasang mabutib. ibabad sa sabon d. ibilad sa araw

2. Anu-anong mga gulay ang dapat hugasan bago kainin?a. sitaw, kalabasa, repolyob. karnatis, carrots, kamotec. gabi. patola, talong

Page 6: Character Education IV 1st Rating

V. Kasunduan:Igawa ng listahan ang mga gulay na dapat hugasan bago kumain.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 7: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Gumagamit ng sandok, kutsara sa pagkuha at pagtikim ng pagkain

II. Paksang AralinPaggamit ng Sandok, Kutsara sa Pagkuha at Pagtikim ng Pagkain

B.P. : KalusuganK.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkainE.L.C. : EKAWP p.1Kagamitan : larawan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Ano ang inyong gustong-gustong ginagawa kapag nasa bahay?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakita ang larawan ng Nanay na nagluluto.

_____ Ano ang ginagawa ng Nanay sa larawan?_____ Ano kaya ang ginagawa niya upang malamang timplado ang kanyang niluluto? Paano

kaya niya ito ginagawa? Ano kaya ang pinagkukuha niya ng kanyang titikman?

2. Ipabasa at talakayan.Nagluto ng pansit ang iyong Ate. Paano niya malalaman na masarap o ayos na ang timpla

ng kanyang iniluluto?_____ Anong kasangkapan ang kanyang gagamitin sa pagtikim?_____ Bakit dapat gumamit ng ibang kutsara sa pagtikim ng niluluto?

C. PaglalahatKung nais mong malaman kung timplado na ang iyong niluluto, ano ang iyong gagawin?

Bakit?

D. PaglalapatIpabigkas ang tugma.

Sa pagkuha ng pagkain Sandok ay gamitinKung nais mong tumiklm Kutsara'v gamitinHuwag itong kamayin

IV. Pansariling Pagsusulit:

1. Nais mong tikman ang nilutong ulam ng iyong Lola. Alin ang iyong gagamitin?a. baso b. tinidor c. sandok d. kutsara

2. Gusto mo kumuha ng fruit salad sa bowl. Alin ang iyong gagamitin? a. pala b. plastito c. sandok d. kutsilyo

3. Saan ginagarnit ang kutsara?a. sa pagkuha ng inumin c. sa paglalagay ng sabon sa washing machineb. sa pagtikim ng pagkain d. sa pagsusulat

V. Kasunduan:Saan dapat ilagay ang mga pagkain pagkaluto?

Page 8: Character Education IV 1st Rating

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 9: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Pinakukuluan ang tubig kung hindi ito siguradong ligtas para inumin

II. Paksang AralinPagpapakulo ng Tubig para sa Inumin

B.P. : KalusuganK.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkainI.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusanE.L.C. : EKAWP p.2

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Pahulaan. Iayos ang mga baligtad na titik. U-T-I-G-B

B. Panlinang na Gawain1. Ilahad ang tugma at talakayin

Tubig ay tipirin,Maayos itong gamitin Ito'y ating ingatan Huwag aksayahin Krisis sa enerhiya Dapat nating Isipin Upang pagdating ng arawAy mayroon pang gamitin

_____ Mahalaga ba ang tubig?_____ Anu-ano ang garnit ng tubig?_____ Maari bang inumin ang lahat ng tubig? Bakit?

2. Ipabasa at talakayinUmakyat sa bundok ang mga Grade IV na Boy Scouts ng Mababang Paaralan ng

Maligaya. Sa kasabikan, nalimutan ng mga bata na dalhin ang inihanda nilang gallon ng tubig. Walang poso sa bundok. Batis at balon lamang ang tanging pinagkukunan ng tubig doon.

Ano ang dapat gawin ng mga bata bago uminom ng tubig?Ano ang maaring mangyari sa mga bata kung iinom kaagad ng tubig mula sa balon?

C. Paglalahat Ano ang dapat gawin upang laging magsigurong ligtas ang tubig na inumin?

D. PaglalapatIpabasa ang tugma.

Ating kalusugan ay tunay na mahalaga Huwag iinom ng tubig kapagdaka Bago ito inumin pakuluan muna.

IV. Pansariling Pagsusulit:Sagutin ng 2 o 3 pangungusap.

Page 10: Character Education IV 1st Rating

Naghiking ang mga batang lalaki sa Grade IV ng Paaralang Bayan ng San Isidro. Tanging balon lamang ang mapagkukunan ng tubig sa kabundukang kanilang inakyat. Wala silang dalang maraming tubig para inumin?

V. Kasunduan:Magtala ng kahalagahan ng tubig sa buhay ng tao, halaman, at hayop.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 11: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Napananatiling malinis at maayos ang sarili sa paghahanda at pagluluto ng pagkain

II. Paksang AralinKalinisan sa paghahanda ng pagkain

B.P. : KalusuganK.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkainI.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusanE.L.C. : EKAWP p.2Kagamitan : Larawan ng dalawang ginang, isang malinis at maayos at isang marumi habang

nagluluto.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aralAno ang dapat gawin sa tubig halimbawang hindi ito siguradong ligtas para inumin?

2. PagganyakNapanood ba ninyo ang patalastas sa T.V. tungkol sa "Maggi"? Ilarawan ang bidang

babaeng nagluluto.

B. Panlinang na Gawain1. Ilahad ang larawan.

Sino sa kanila ang mukhang masarap ang niluluto? Bakit?

2. Ilahad ang kwento.Ang Aling Nena's Carinderia ay kilalang kainan sa bayan ng Sta. Lucia. Masarap, mura at

siguradong malinis ang paghahanda ng pagkain dito dahil nakikita ang mga mamimili kung paano ito ihanda. Sa tapat nito ay may nagtayong malaking restaurant. Dahil may pintura at mukhang de-klase, dinumog ito ng mga tao. Isang araw, maraming, tao ang nagbalik at nagreklamo sa may-aaring restaurant dahil nagsisakit ang kanilang tiyan matapos kumain ng "Pansit Canton". Natanto nila na maging ang raga kusinera ay marumi, ang mahabang buhok ay nakasabog at halos hindi makaugaga.

3. Pagtalakaya. Paghambingin ang Aling Nena's Carinderia sa bagong tayong restaurant.b. Bakit sumakit ang tiyan ng mga kumain sa restaurant?

C. 1. PaglalahatAno ang dapat tandaan sa paghahanda ng pagkain?

2. Pagsasanaya. Ilabas ang mga dala sa paghahanda ng pagkain.b. Hayaang ipakita ang kilos ng mga bata ang wastong paghahanda ng pagkain.

3. PaglalapatSa inyong tahanan, paano maghanda ng pagkain si Nanay o ate? Ilarawan.Tumutulong ka ba sa malinis na paghahanda ng mga ito?

Page 12: Character Education IV 1st Rating

IV. Pansariling Pagsusulit:

Lagyan ng tsek () kung ito ay ang malinis at maayos na paghahanda ng pagkain at (X) ekis kung hindi._____ 1. Paggamit ng Apron._____ 2. Tinatalian ang mahabang buhok bago magluto._____ 3. Hindi nilalagyan ng takip ang mga sangkap sa pagluluto.

V. Kasunduan:Itala ang wastong paraan sa paghahanda ng pagkain.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 13: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Gumagamit ng apron

II. Paksang AralinPaggamit ng Apron

B.P. : KalusuganK.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkainE.L.C. : EKAWP p.2Kagamitan : Larawan, apron

III. Pamamaraan:A. Panlinang na Gawain

1. Ipakita ang larawan ng Nanay na nagluluto (Naka-apron)Ano ang napansin ninyong suot ng Nanay sa pagluluto?

2. Ano ba ang kahalagahan ng apron?Bakit kinakailangang gumamit ng apron sa pagluluto?

3. Pangkatin ang mga bata at ipatala ang kahalagahan ng paggamit ng apron. Isulat sa pisara ang mga naitala ng mga bata sa bawat pangkat at panghambingin.

B. Paglalahat1. Ano ang dapat isuot ng isang naghahanda ng pagkain?2. Anu-ano ang kahalagahan ng paggamit ng apron?

C. Paglalapat1. Kung ikaw ay maghahanda at magluluto ng pagkain, ano ang iyong dapat isuot?

IV. Pansariling Pagsusulit:Piliin ang titik ng tamang sagot.1. Sa paghahanda at pagluluto ng pagkain, alin ang dapat mong gamitin upang mapanatiling malinis

at maayos ang iyong sarili?a. suklay c. apronb. polbo d. lipistick

2. Bakit dapat gumamit ng apron?a. upamg gumandab. upang mapanatiling maayos at malinis ang sarilic. utos ng Nanayd. upang hangaan ka ng makikita sa iyo

V. Kasunduan:Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng apron.

Remarks: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 14: Character Education IV 1st Rating

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 15: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Tinatalian ang buhok o iniipitan ang buhok

II. Paksang AralinPagtatali o Pag-iipit sa Buhok

B.P. : KalusuganK.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkainELC : EKAWP p.2Kagamitan : Kagamitan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral Anu-anong gamit mo sa iyong buhok kung inaayos mo ito?

B. Panlinang na Gawain1. Sinu sa inyo ang sanay magluto?

2. Ilahad ang larawan ng Nanay na nagluluto______ Ano ang ayos ng buhok ng Nanay sa larawan?______ Bakit kaya kinakailangang talian o ipitan ang buhok kung nagluluto?

3. Ikuwento at talakayan.Ang magpinsang Edna at Pearla ay mahilig magluto. Tuwing Sabado ay nagluluto sila ng

meryenda at tanghalian para sa kanilang mga pami-pamilya. Si Edna ay maayos sa pagluluto sa mga kagamitan sa pagluluto at maging sa sarili samantalang si Perla ay sanay sa kanyang nakaugaliang nakakalat ang mga gamit habang nagluluto pati raga pinagbalatan ng gulay o sangkap sa kanyang iniluluto. Sa sarili man niyang ayos ay hindi siya gaanong maayos.

Sino sa dalawang babae ang dapat na tularan? Bakit?Anong magandang katangian ang dapat tularan kay Edna?Ano ang kahalagahan ng maayos sa sarili kung nagluluto?

4. Pangkatin ang mga bata at magpatala ng mga dapat gawin sa sarili upang maging maayos at malinis habang nagluluto. (Lalo na ang buhok)

C. Paglalahat Paano mo mapananatiling maayos at malinis ang iyong buhok habang nagluluto?

D. Paglalapat Bakit kinakailangang talian o ipitan ang buhok habang nagluluto?

IV. Pansariling Pagsusulit:

1. Si Lala ay maghahanda ng pagkain. Ano ang dapat niyang gawin sa mahaba niyang buhok?a. gupitinb. ilugayc. talian/ipitand. hawakan habang nagluluto

2. Ano ang kahalagahan ng pagtatali o pag-iipit sa buhok habang nagluluto?

Page 16: Character Education IV 1st Rating

a. mapananatili itong magandab. mapapanatili itong maayosc. maiiwasan ang paglaglag ng hibla ng buhok sa inilulutod. hindi ka mapapansin ng Nanay mo

V. Kasunduan:Gumuhit ng isang sitwasyon o kalagayan habang nagluluto na nagpapakita na maayos ang buhok

habang nagluluto.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 17: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Gumagamit ng malinis na mga lutuan at lalagyan

II. Paksang AralinPaggamit ng malinis na Lutuan at Lalagyan

B.P. : KalusuganK.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkainE.L.C. : EKAWP p.2Kagamitan : Larawan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Saan dapat ilagay ang mga lutong pagkain

B. Panlinang na Gawain1. Anu-anong kasangkapan ang ginagamit na lutuan at lalagyan sa kusina?2. Ipakita ang larawan ng mga lutuan at lalagyan sa isang kusina

_____ Ano-ano ang mga nasa larawan._____ Ano ang dapat tiyakin bago ito gamitin? Bakit?

3. Pangkatin ang mga bata. Pagusapan ninyo kung ano-ano ang dapat gawin sa mga kasankapan sa kusina bago ito gamitin.

4. Tiyakin ang mga napag-usapan ng bawat grupo.

C. PaglalahatAno ang dapat pakatandan sa mga kagamitan at maging sa lutuan bago ito gamitin? Bakit

dapat panatilihin ang kalinisan ng mga ito?

D. PaglalapatBakit kinakailangang gumamit ng malinis na mga lutuan at lalagyan sa pagluluto ng pagkain.

IV. Pansariling Pagsusulit:

Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sulatang papel.1. Magsasaing ka at napansin mong marumi ang kaldero, ano ang iyong gagawin?

a. pupunasan ito c. Papagpagan itob. lilinisin ito d. hihipan ito

2. Nagluto ka ng sinampalukang manok, saan ma ito ilalagay?a. sa tabo c. sa plastic bagb. sa kaserolang malinis d. sa pinggan

3. Bakit kinakailangang gumamit ng malinis na mga lutuan at lalagyan ng pagkain.a. upang makatipidb. upang magandang tingnanb. upang makasigurong ligtas sa sakit, mikrobyo o alikabok

V. Kasunduan:Ano ang kahalagahan ng kalinisan sa kusina at kagamitan sa kusina?

Page 18: Character Education IV 1st Rating

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 19: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Kumakain ng tama at wastong dami ng pagkain

II. Paksang AralinPagkain Nang Tama at Wastong Dami ng Pagkain Batayang pagpapahalaga:

B.P. : KalusuganK.P. : Kaangkupang PisikalI.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusanE.L.C. : EKAWP p.2Kagamitan : Chart ng Go, Grow at Glow Foods

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Magpaehersisyo

B. Panlinang na Gawain1. Mahalaga ba ang ehersisyo? Bakit?

2. Bukod sa ehersisyo, ano pa ang kailangan ng ating katawan?

3. Ilahad ang larawan ng chart ng Go, Grow at Glow Foods at talakayan.

4. Ipabasa at talakayan.Ang ina ni Didi ay palaging naghahanda ng kumpletong pagkain Laging may Go, Glow

at Grow foods sa tanghalian, hapunan at maging sa agahan ay palaging may pritas. Tinitiyak niyang inuubos ni Didi ang isa o higit pang tasa ng kanin. isda at isang platong gulay. _____ Kayo rin ba ay kumakain ng wastong dami at uri ng pagkain? Bakit? _____ Ano ang kahalagahan ng wastong uri ng pagkain?

5. Pangkatin ang mga bata at ipalista ang mga pagkaing dapat kainin ng isang bata at raga pagkaing hindi dapat kainin.

C. Papaano mo mapangangalagaan ang sariling kalusugan? Anu-ano ang rnga dapat mong kainin? Bakit?

D. PaglalapatLagyan ng tsek ang nagpapakita ng pangangalaga sa kalusugan at X kung hindi._____ pag-eehersisyo_____ pag-inom ng gatas_____ pagkain ng junk foods

IV. Pansariling Pagsusulit:

1. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong kainin?a. maraming kanin at kaunting ulamb. isang tasang kanin, isang isada o isang hiwang karne, gulay at prutasc. tinapay at softdrinksd. candy, coke, tinapay

Page 20: Character Education IV 1st Rating

2. Dapat bang kumain ng prutas araw-araw?a. oo c. hindib. minsan d. siguro

3. Mahalaga ba ang gulay sa ating katawan?a. maraming hindi c. minsanb. oo d. siguro

V. Kasunduan:Sumulat ng isang sanaysay na may pamagat na "KAHALAGAHAN NG WASTONG

PAGKAIN"

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 21: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Nagpapahinga pagkatapos ng mabigat na gawain

II. Paksang AralinKamalayang Pangkalusugan

B.P. : KalusuganK.P. : Kaangkupang PisikalI.B : Naipamamalas ang kamalayan sa kanais-nais na Gawain sa pagpapaunlad ng

kaangkupang pisikalE.L.C. : EKAWP p.1Kagamitan : Larawan ng mabibigat na gawain tulad ng pag-aararo. paglalaba at paglalaro.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Paano ka magkakaroon ng isang malusog at malakas na pangangatawan?

2. Pagganyak: May alam ka bang mabigat na gawain/trabaho bilang isang bata?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakita ang mga larawan. Maituturing bang mabigat na gawain ang inyong nakikita?

2. Ilahad ang kwento.Si Mang Juanito ay isang magsasaka. Kadalasan ay maghapon siya sa bukid. nag-aararo,

nagbubunot no- damo at kung minsan ay nagsasabog ng pataba. Pagdating sa bahay namamahinga muna bago maglinis ng katawan. si Ariel ang kanyang nag-iisang anak, tuwina sinasabi niya dito na huwag siyang magbabasa lab na kung pagod sa paglalaro. Lubhang matigas ang ulo ni Ariel. Minsan basang-basa siya ng pawis ng siya ay tuloy tuloy nagpunta sa poso upang maglinis. Biglaan ang pananakit ng kanyang ulo at nanginglnlg ang kanyang tuhod, dahil dito siya ay napaiyak. Inihatid siya ng kanyang mga -kamag-aral sa kanilang tahanan.

3. Pagtalakaya. Ilarawan si Mang Juanitob. Paano niya iniingatan ang kanyang sarili?c. Sino ang kanyang kaisa-isang anak? Ilarawan ito.d. Ano ang nangyari sa kanya?

C. 1. Paglalahat:Ano ang dapat gawin matapos ang isang mabigat na gawain?

2. Pagsasanay:a. Hatiin ang klase sa dalawa.b. Hayaang umisip sila ng mga mabibigat na gawain na isasadula.c. Sabihin sa kanila ang isang pangkat ay mag-iingat sa katawan at iba naman at pabaya.d. Ipakita ang mabuti at masamang dulot nito.

Page 22: Character Education IV 1st Rating

3. PaglalapatKatulad ka rin ba ni Ariel na hindi marunong sumunod sa magulang? Ano ang masamang

dulot nito? Itala.

IV. Pansariling Pagsusulit:Punan ang patlang ng kaisipang natutunan.

Mula ngayon ako ay _____ muna pagkatapos ng isang mabigat na gawain. ______ sa mga pinangangaral ng aking mga magulang at ______ ang sariling katawan.

V. Kasunduan:Magtala ng sampung mabibigat na gawain sa tahanan, paaralan at bukid

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 23: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Naisasagawa nag palagiang pagkonsulta sa duktor/dentista

II. Paksang AralinKamalayang Pangkalusugan

B.P. : KalusuganK.P. : Kaangkupang PisikalI.B : Naipamamalas ang kamalayan sa kanais-nais na Gawain sa pagpapaunlad ng

kaangkupang pisikalE.L.C. : EKAWP p.3Kagamitan : Larawan ng batang nagpapabunot ng ngipin

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aralAno ang dapat gawin pagkatapos ng isang mabigat na gawain?

2. Pagganyak Nagtitiis ka ba halimbawang sumasakit ang iyong ngipin, ulo o di kaya'y tivan? Saan ka

dinadala ng iyong ina?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakita ang larawan.Takot ba siya sa dentista? Ikaw, ilang beses kang purnunta sa

duktor/dentista sa bob ng isang taon?

2. Ilahad ang kwento."Ang Pilipino ay may nakaugaliang hindi magandang gwi kapag ang paguusapan ay

tungkol sa duktor/dentista, karaniwan pumupunta lamang sila sa mga ito kung malibha na ang sakit. resulta. pagbingit sa kamatayan o pagkawala ng buha}". Ito ang maikling nabasa ni Rosana ng umagang iyon. "Tay, kailangan po pala ay kumukonsulta tayo sa duktor/dentista minsan man lamang sa isang taon kahit wala tayong nararamdamang kakaiba. Mayroon daw pong mga libreng programa ang pamahalaan ukol dito". "Anak. sige magbihis ka at may libreng konsultasyon sa center ngayon." tugon ng ama.

3. Pagtalakaya. Ano ang nabasa ni Rosana ng umagang iyon?b. Ito ba ay isang paraan upang maiwasan ang pagkawala no buhay ng mga mahal natin?c. Saan pwedeng pumunta upang kumunsulata rig libre?

C. 1. PaglalahatAno ang dapat gawin upang mapahalagahan ang buhay ng bawat isa sa pamilya?

2. Pagsasanaya. Pangkatin ang klase sa dalawa (lalake at babae)b. Magkaroon ng paligsahan sa pagtatala ng mga duktor ahensiya ng gobyerno na

nagbibigay ng libreng konsultasyon.

Page 24: Character Education IV 1st Rating

3. PaglalapatKayo sa inyong pamilya palagian din ba ang inyong pagkunsulta sa duktor/dentista kahit

walang nararamdaman?Paano mo sasabihin sa inyo ang kahalagahan ng kalusugan na hindi ka gugugol ng

malaking halaga?

IV. Pansariling Pagsusulit:Punan ang patlang ng tamang kaisipang natutunan

Mula ngayon aking isasagawa ang ________sa duktor/dentista. At hindi na muling ______ sa iniksiyon at hindi na muling ______ halagang gugulin para sa kalusugan.

V. Kasunduan:Itala ang masamang dulot ng pagpapabaya sa kalusugan.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 25: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Kaagad komukunsulta sa doktor kung may palatandaan o sintomas ng sakit

II. Paksang AralinPagkonsulta sa Doktor

B.P. : KalusuganK.P. : Pag-ayos sa kapaligiranE.L.C. : EKAWP p.4Kagamitan : larawan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Anu-anong sakit ang alam ninyo?Anu-ano ang sintomas o palatandaan ng sakit na beke?

B. Panlinang na Gawain1. Kung ikaw ay maraming pasa sa iba't-ibang bahagi ng iyong katawan, ano ang iyong

gagawin? Bakit?2. Ipakita ang larawan ng batang nasa ospital at nakadekstros. Sa inyong palagay, ano ang sakit

ng bata?Kaagad kaya siyang dinala sa ospital?Dapat bang isangguni sa doktor ang isang sakit? Bakit?

3. Pangkatin ang mga bata at hayaang pag-usapan kung ano ang dapat gawin kung may mga palatandaan o sintomas na ng sakit ang isang tao?

C. PaglalahatKung mayroon kang palatandaan o sintomas ng isang uri ng sakit, ano ang iyong dapat

gawin? Bakit?

IV. Pansariling Pagsusulit:Isulat ang Tama o Mali sa inyong sagutang papel. Dapat ba tayong komunsulta sa doktor kung_____ 1. hindi maalis-alis ang sipon at ubo mo_____ 2. laging sumasakit ang tiyan_____ 3. hindi makahinga_____ 4. nabusog_____ 5. tinutubuan ng ngipin

V. Kasunduan:Ano ang kahalagahan ng pagkonsulta sa doktor?

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 26: Character Education IV 1st Rating

________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 27: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Sumusunod sa utos at payo ng manggagamot

II. Paksang AralinKamalayang Pangkalusugan

B.P. : KalusuganK.P. : Kaangkupang PisikalI.B : Naipamamalas ang kamalayan sa kanais-nais na Gawain sa pagpapaunlad ng

kaangkupang pisikalE.L.C. : EKAWP p.4Kagamitan : Reseta ng duktor/dentista

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aralDapat bang magtiis na lamang sa bahay halimbawang may mga sintomas ng sakit? Ano ang dapat gawin?

2. PagganyakNadala na ba kayo sa duktor? Ano ang tawag sa maliit na papel na ibinibigay ng doktor? Ano ang nakasulta dito?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakita ang mga reseta. Mayron ka ba ng mga ito? Ano ang nakasulat dito?

2. Ilahad ang kwentoMinsan isang buwan dumarating sa Health Center ang mga duktor/dentista sa baranggay

Sampalok upang magbigay ng libreng paggagamot. Inuubo't nilalagnat si Crispin kaya dali-dali siyang dinala ng kanyang ina sa center. Sinabihan sila ng duktor na kung maari ay huwag hahayaang matuluyan ng pawis ang likod ng may sakit. Inumin din and dalawang kaklaseng gamot tatlong beses isang araw. Ito ay kanyang isinulat na Tsang maliit na papel na kung tawagin ay reseta. Umuwi sila sa bahay at pinainom na ni Aling Lita at Crispin ng mga gamot.

3. Pagtalakaya Gaano kadalas dumalaw sa Brgy. Sampaloc ang mga duktor at dentista? b. Sino ang inuubo't nilalagnat sa kanilang ginagamot?

C. 1. PaglalahatAno ang dapat gawin sa payo at utos ng mga duktor o manggagamot?

2. Pagsasanay Itala ang maaring maging dulot ng pagsuway sa payo at utos ng duktor.

3. Paglalapat Ikaw, sumusunod ka ba sa utos at payo ng duktor/dentists? Bakit?

Page 28: Character Education IV 1st Rating

IV. Pansariling Pagsusulit:Sagutin ng dapat at di-dapat ang bawat kalagayan._____ 1. Sumusunod sa payo ng mga manggagamot._____ 2. Umiinom ng labis na gamot na bigay ng doktor._____ 3. Kinakaligtaan ang oras ng pag-inom ng gamot_

V. Kasunduan:Itala ang magandang dulot ng pagsunod sa payo at utos ng manggagamot.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 29: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Hindi umiinom ng gamot ng walang reseta

II. Paksang AralinHindi Pag-inom ng Gamot ng Walang Reseta

B.P. : KalusuganK.P. : Pag-ayon sa KapaligiranE.L.C. : EKAWP p.4Kagamitan : Larawan, Botelyang may Gamot

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral: Magbiaay ng mga ngalan ng gamot.

B. Panlinang na Gawain1. Ipakita ang mga botelya ng gamot. Ano ang mga ito? Kailan natin dapat gamitin ang mga ito?

Maari ba tayong uminom ng gamot kahit anong oras? Bakit?

2. Ilahad ang kuwento sa baba at talakayan.Si Edith ay oras. Ang kapatid niyang si Jennifer ay nag-iiayak sa sobrang sakit ng tiyan.

May mga gamot sa kabinet nila ngunit hindi pumayag si Edith na ipainom ito kay Jennifer. Sa inyong palagay, bakit hindi pumayag si Edith?

Tama ba ang ginawa ni Edith? Bakit?Kung kayo si Edith, ano ang inyong gagawin? Bakit?

3. Pangkatin ang mga bata sa 4 at hayaang magtala ng mga bagay na dapat o mga dahilan kung bakit hindi dapat magpainom ng gamot ng walang reseta ng Doktor.

C. PaglalahatAno ang kahalagahan ng reseta ng doktor? Dapat ba itong sundin? Bakit?

D. PaglalapatSino ang may karapatang magbigay ng reseta? Dapat ba tayong uminom ng gamot ng walang

reseta ng dokto? Bakit?

IV. Pansariling Pagsusulit:Piliin ang titik ng tamang sagot1. Ano ang tawag sa nanggagaling sa doktor at ipinakikita sa mga botika kapag bibili ng gamot?

a. resibob. resetac. tiketd. piano

2. Kailan dapat uminom ng gamot?a. kung may gamot sa medicine cabinetb. kung binigyan ka ng katulong ninyoc. kung niresetahan ka na ng doktord. kung iniutos ng iyong Nanay

Page 30: Character Education IV 1st Rating

3. Tama bang uminom ng gamot ng walang reseta ng doktor?a. hindi C. Oob. siguro d. siyempre

V. Kasunduan:Ano ang kahalagahan ng reseta ng doktor?

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 31: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Nakikilahok sa mga gawain upang maging luntian ang kapaligiran Nagtatanim ng gulay.

puno/palmuti sa bakanteng lote/paaralan/pamayanan.

II. Paksang AralinPagtatanim ng Gulay/Puno at halamang Ornamental sa Bakanteng Lote/Paaralan / Pamayanan.

B.P. : KalusuganK.P. : Pag-ayon sa KapaligiranE.L.C. : EKAWP p.3

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Ipaawit ang "Magtanim ay Di Biro" at "Bahay Kubo"Anong mga halaman ang nabanggit sa awit? Mahalaga ba ang pagtatanim? Bakit

B. Panlinang na GawainMay malawak na bakuran sina Mang Piring. Tinamnan niya ang isang sulok ng raga gulay,

ang isang bahagi naman ay mga halamang namumulaklak. Sa likod ng mga puno. Ano ang masasabi ninvyo na ginawa ni Mang Piring?Dapat ba siyang tularan? Bakit?

C. PaglalahatAno ang isang paraan ng pagkakaroon ng malinis at luntiang kapaligiran?

D. PaglalapatAnu-anong uri ng halaman ang maaring itanim sa bakanteng lote/paaralan at pamayanan? Upang maging makatuturan ang mga bakanteng lote ano ang maaring gawin sa mga ito?

IV. Pansariling Pagsusulit:

Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel1. Nakita ni Jeng jeng na may bakanteng lote sa likod bahay nila. Paano siya makakatulong upang

maging maunlad at maayos ang bakanteng lote nila?a. Bunutin ang mga halaman sa harap ng bahay at ilipat sa likod bahay.b. Tamnan ito ng mga gulay at punoc. Gawin itong basurahan.d. Pabayaan nalang na nakatiwang-wang ang lote.

2. Upang maging maganda at luntian ang bahaging likod ng paaralan ano ang maaring gawin ng mga mag-aral?a. Ppapinturahan ito ng berdeb. Gawin itong basurahan ng buong paaralanc. Bungkalin ito at tamnan ng puno, gulay at halamand. Gawin itong tambakan ng sirang desk.

V. Kasunduan:Laging lumahok sa pagtatanim ng mga gulay, puno palamuti sa inyong tahanan. paaralan at

pamayanan.

Page 32: Character Education IV 1st Rating

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 33: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Namamahagi ng mga buto/binhi na natipon para sa pagpaparami ng halaman

II. Paksang AralinPamamahagi ng rnga buto/binhi ng natipon para sa pagpaparami ng halaman

B.P. : KalusuganK.P. : Pag-ayon sa KapaligiranE.L.C. : EKAWP p.3

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Ano-anong halaman ang dumarami dahil sa mga buto?Ano-anong mga halaman ang dumarami dahil sa mga sanga nito?Dalhin ang mga bata sa "Seed Bank" ng paaralan at magpaliwanag tungkol dito.

B. Panlinang na GawainKung kayo ang maraming buto ng halaman, paano mo ito magagawang kapakipakinabang?Dapat ba itong ipamahagi sa iba? Bakit?

C. PaglalahatAno ang maari mong gawin kung ikaw ay maraming binhi o buto ng halaman at ang mga

kapitbahay at kaibigan mo ay wala?

D. PaglalapatSi Aling Naty ay nakapagtanim ng mga binhi o punlang talong, okra at ampalaya sa kanilang

bakuran at marami pang natira sa kanyang mga binhi o punla, ano kaya ang gagawin ni Aling Naty sa tirang binhi-punla?

IV. Pansariling Pagsusulit:

Piliin ang titik nag tamang sagot at isulat sa sagutang papel 1. Ano ang nagpaparami sa "Upo"?

a. buto c. sangab. ugat d. dahon

2. Marami kang binhing talong. Ano ang maari mong gawin sa sobrang binhi?a. itapon c. ipamigay sa mga kapitbahayb. paglaruan d. pabavaang mamatay

V. Kasunduan:Ugaliin ang pamamahagi ng mga buto/binhi na natipon para sa pagpaparami ng halaman.

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 34: Character Education IV 1st Rating

________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 35: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Nakikiisa sa pagtatanim puno sa paaralan/pamayanan

II. Paksang AralinPakikiisa sa Pagtatanim ng Halaman at Puno sa Paaralan o Pamayanan

B.P. : KalusuganK.P. : Pag-ayon sa KapaligiranE.L.C. : EKAWP p.3

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Ipaawit ang "Magtanum ay di Biro"

B. Panlinang na GawainIpakita ang larawan ng nagtatanim. Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan?Saan tayo maaring magtanim ng puno?

C. PaglalahatAno ang dapat mong gawin upang makaiwas tayo sa baha? Upang tayo ay may makuhanan

ng table, panggatong at pagkain?

D. Paglalapat Ano ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno sa paaralan? sa pamayanan?

IV. Pansariling Pagsusulit:

Lagvan ng tsek () sa tapat ng iyong sagot sa bawat aytem.Gawain Lagi Minsan Hindi

1. Nakikiisa sa pagtatanim ng puno at halamansa paara l an

2 Lumalahok sa programang "Alay Tanim"3. Nagtatanim ng puno sa pamayanang kinabibilangan

V. Kasunduan:1. Bakit tayo dapat magtanim ng puno?2. Ano-ano ang kahalagahan ng pagtatanim ng mga puno?

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 36: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Hinihikayat ang mga kaibigan/kapitbahay na gamitin ang Bio-Intensive Gardening (Big)

II. Paksang AralinPaghikayat sa mga Kaibigan/Kapitbahay ng Gamitin ang Bio-Intensive Gardening (Big)

B.P. : KalusuganK.P. : Pag-ayon sa KapaligiranE.L.C. : EKAWP p.3Kagamitan : Larawan at Resource Person (Garden Teacher)

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

Ipaawit "Tayo na sa Bukirin"

B. Panlinang na Gawain1. Papagbigayin ang mga bata ng mga halamang matatagpuan sa kanilang baruran, paaralan at

pamayanan2. Anu-ano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng mga halaman?3. Anong uri ng pataba ang inyong ginagamit sa inyong mga halaman?4. Ilahad sa pisara ang salitang ito at talakayan. "BIO-INTENSIVE GARDENING"5. Papagsalitain ang Resource Person tungkol sa Bio-Intensive Gardening o Big6. Talakayan: Ano ang Big? Sinu-sino ang maaring gumamit nito? Mainam ba itong gamitin?

Bakit?

C. PaglalahatAnong pamamaraan ang sasabihin mo sa iyong kaibigan/kapitbahay na mahilig maghalaman

o mahilig sa pagtatanim?

D. PaglalapatAno ang kahalagahang dulot ng BIG?Sinu-sino ang iyong hihikayatin sa paggamit ng BIG? Bakit?

IV. Pansariling Pagsusulit:Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel.1. Naggagarden ang iyong kaibigan at tinutulungan mo siya. Ano ang maipapayo mo sa kanya?

a. Paggamit ng BIG c. Bumili ng Commercial fertilizerb. Huwag ka na lang magtanim d. Iutos mo na lang sa iba ang pagtatanim

2. Nalaman mong mainam o ang kahalagahan ng BIG, ano ang iyong gagawin?a. Sasarilinin ang natuklasang kaalamanb. ibabahagi sa mga kaibigan at kapitbahay ang natuklasan tungkol sa BIGc. inggitin ang iyong mga kaibigand. inisin ang iyong mya kapitbahay

V. Kasunduan:Itala ang mga kahalagahan o pakinabang na makakamit sa paggamit ng Bio-Intensive Gardening

sa isang Typewriting paper.

Page 37: Character Education IV 1st Rating

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 38: Character Education IV 1st Rating

CHARACTER EDUCATION IV

Date: _________________

I. Layunin: Sinasabi sa mga kaibigan/kapitbahay ang kahalagahan ng kapaligiran

II. Paksang AralinPagsasabi sa mga kaibigan/kapitbahay ang kahalagahan ng kapaligiran

B.P. : KalusuganK.P. : Pag-ayon sa KapaligiranE.L.C. : EKAWP p.3Kagamitan : Larawan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Ipakita "TAPAT KO LINIS KO". Ano ang masasabi mo rito? Ano ang pinahahalagahan dito?

B. Panlinang na Gawain1. Ipakita ang larawan ng: (isa-isa) malinis at maayos na kapaligiran, nagkalat na basura sa

lansangan, maruming ilog at puro basura.2. Alin sa mga larawan ang kahawig ng ating paaralan?3. Ano ang masasabi mo sa unang larawan at nasabi mo na ito ang kahawig ng ating paaralan?4_ Dapat ba nating pangalagaan at linisin ang ating kapaligiran? Bakit?

C. Paglalahat1. Anu-anong masasabi ninyong kahalagahan ng ating kapaligiran?2. Anu-anong mga pangangailangan natin ang nagmumula sa ating kapaligiran? Bakit?

D. Paglalapat1. Anu-ano ang iyong maaring gawing bakbangin upang maiparating mo o maipakita mo sa

iyong mga kaibigan at kapitbahay na mahalaga ang ating kapaligiran?

IV. Pansariling Pagsusulit:Isulat ang iyong gagawin o sasabihin sa bawat sitwasyon.1. Nakita mo ang iyong kaibigan na nagkakalat ng balat na mani sa harap ng simbahan.2. Sinisita ng mga kambing ng iyong tiyuhin ang mga halaman ng inyong kapitbahay.3. Nakita mo ang iyong kapitbahay na magtatapon ng patay na hayop sa bakuran ng iyong Lolo.

V. Kasunduan:Sumulat ng isang sanaysay na may pamagat na “KAHALAGAHAN NG KAPALIGIRAN".

Remarks: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 39: Character Education IV 1st Rating

________________________________________________________________________________________________________________________________